Tổng hợp tài liệu luyện thi TOEIC UPDATE

Tổng hợp tài liệu luyện thi TOEIC UPDATE

Tổng hợp tài liệu luyện thi TOEIC UPDATE
... Phát âm workshop: http://goo.gl/E77ChF Link Download: http://goo.gl/KoJHAz Longman://BKHN hay thi Longman reading: http://goo.gl/kLQ2D0 Longman listening + Audio: http://goo.gl/J5eftp Longman: ... 900A Cô Mai Phương: http://goo.gl/dLGG7P 900B Cô Mai Phương +Audio: http://goo.gl/b3SddQ Start TOEIC: http://goo.gl/V8jVIM Eco 1: LC+Audio: http://goo.gl/vIhyU5 RC: http://goo.gl/FuA19d Eco 2: ... PART 1234: http://goo.gl/eXKnz4 PART 567: http://goo.gl/4O0YVG Audio: // giới hạn dung lượng với tài khoản free media file nên phải chia làm Phần 1: http://goo.gl/ssnRKc Phần 2: http://goo.gl/iUQtcq...
 • 3
 • 178
 • 0

tổng hợp tài liệu luyện thi toeic

tổng hợp tài liệu luyện thi toeic
... thi khác ETS Giáo trình cung cấp kỹ thuật luyện thi quan trọng phù hợp với thi TOEIC đặc tính thí sinh dự thi kỳ Giáo trình cung cấp số câu hỏi luyện tập xếp theo dạng câu hỏi nhằm giúp bạn luyện ... Reading test 2007 Oxford TOEIC 870 questions Toeic Exam Sample TOEIC Incomplete Sentences Tests TOEIC Mastery 1.2 PhanMenLuyenThiToeic Toeic Rc 1000 TOEIC Sample 2006 ETS TOEIC Speaking and Writing ... Starter TOEIC 3rd Edition Target Score for The New TOEIC Target TOEIC Test Toeic 870 Questions and Answer TOEIC Analyst Toeic Building Skills TOEIC Mastery Starter TOEIC 3rd Edition TOEIC Target...
 • 10
 • 501
 • 0

Tài liệu Luyện thi TOEIC- Từ vựng bài 12 pdf

Tài liệu Luyện thi TOEIC- Từ vựng bài 12 pdf
... documents not accessible to the public: tài liệu không mở rộng cho công chúng sử dụng access /’Akses/ noun [uncount] the right or opportunity to have or use something that will brings you benefits: ... something is true: cho vậy, công nhận Granted, it’s splendid car, but have you seen how much it costs? Cứ cho vậy, xe tuyệt vời, anh xem giá chưa? Take something for granted: to believe something ... without even thinking about it: cho I take it for granted you have read this book: Tôi coi anh đọc sách 14 considerate /kCn’sIdCrCt/ (adj) ~ (of sb); ~ (to sth); ~ (towards sb) thinking about...
 • 5
 • 403
 • 5

Tài liệu Luyện thi Toeic- Từ vựng theo chủ đề Making sense pptx

Tài liệu Luyện thi Toeic- Từ vựng theo chủ đề Making sense pptx
... that most people have to see, hear, smell, taste, and feel things, known as the five senses: giác quan sense of smell/taste/touch etc.: Our sense of smell improves as fading light reduces vision ... transitive] to combine things such as activities, ideas, or styles: hoà lẫn In this room antique and modern furniture have been successfully mixed mix something with something: I don’t normally ... what someone or something is like: miêu tả I don’t think that’s quite the word to describe my feelings description /dI’skrpSn/ (n) [count] a statement about what someone or something is like: miêu...
 • 7
 • 423
 • 10

Tài liệu Luyện thi Toeic- Từ vựng theo chủ đề doc

Tài liệu Luyện thi Toeic- Từ vựng theo chủ đề doc
... to give something to someone formally or officially: trao tặng present someone with something: We are very pleased to have been presented with this prestigious award present something to someone: ... house! [transitive] to remove something that is inside or mixed with something else: I washed the shirt twice, but I couldn’t get the stain out get something out of something: Mike got a sliver of ... [plural] the total number of things that a company sells within a particular period of time, or the money it earns by selling things: lượng bán We hope to increase sales this year to $50 million...
 • 14
 • 440
 • 4

Tài liệu Luyện thi Toeic- Từ vựng bài 1 pdf

Tài liệu Luyện thi Toeic- Từ vựng bài 1 pdf
... something that is inside or mixed with something else: I washed the shirt twice, but I couldn’t get the stain out get something out of something: Mike got a sliver of glass out of Jenny’s toe 17 ... breakfast then threw it all back up 41 mix up phrasal verb [transitive] to think that one person or thing is another person or thing: MISTAKE FOR: nhầm lẫn mix up with: I think I’m mixing him up with ... they are upset or annoyed SPOKEN used for saying goodbye to someone LISTENING 11 present /’prezCnt/ noun 1[ count] something that you give to someone, for example to celebrate a special occasion...
 • 14
 • 515
 • 4

Tài liệu Luyện thi Toeic- Từ vựng bài 3 ppt

Tài liệu Luyện thi Toeic- Từ vựng bài 3 ppt
... program that deals with real people and events: phim tài liệu documentary about/on: She made a two-part documentary about the war in Kosovo 23 an animated movie /Vn ’AnImeItId ’mu:vi/ or CARTOON ... of the Flies 30 rear /rIC/ adjective at the back of something: phía sau, đằng sau Keep your front and rear lights in good working order the rear noun [count] the part of a place or thing that is ... thú, hồi hộp The launch of our digital satellite service is one of the most exciting things I’ve worked on 33 play /pleI / verb [transitive] to have a particular part in a play or movie: đóng...
 • 11
 • 367
 • 3

Tài liệu Luyện thi Toeic- Từ vựng bài 5 doc

Tài liệu Luyện thi Toeic- Từ vựng bài 5 doc
... the corner 15 off /Of/ [preposition] not on something not on the top or surface of something, especially after being on it: xuống khỏi (một vị trí gì) falling off a ladder: ngã xuống từ thang The ... doing something, especially something that needs a lot of effort or skill: giải quyết, xoay sở I don’t know how you manage I don’t think I can manage a long walk today manage to something: I managed ... [count] something that is used instead of something else: vật thay We couldn’t get cream, so we used yogurt as a substitute a substitute form of energy substitute verb [transitive] to use something...
 • 6
 • 357
 • 2

Tài liệu Luyện thi Toeic- Từ vựng bài 10 pptx

Tài liệu Luyện thi Toeic- Từ vựng bài 10 pptx
... information: văn kiện, tài liệu, liệu Documents relating to his private life were stolen in the burglary document verb [transitive]: to prove or support something by documents: cung cấp tư liệu a well-documented ... report: báo cáo có tư liệu tốt 38 protective /prC’tektIv/ (adj)[usually before noun] providing protection against something harmful or dangerous: bảo vệ, bảo hộ protective clothing protect /prC’tekt/ ... /prC’tekt/ verb [transitive] to keep someone or something safe from harm, injury, damage, or loss: bảo vệ protect something/someone from something: The hat only partially protected his face from...
 • 5
 • 224
 • 4

Tài liệu Tài liệu luyện thi toeic docx

Tài liệu Tài liệu luyện thi toeic docx
... people in this interview wanted to 116 If you pay on a cash basis, you can take advantage disclose their name so I could not tape the interview or _ a percent discount take pictures for this reason ... involvement with activities which they are motivated to be _ new products at their booth for this year’s learn event (A) through (A) introduce (B) by (B) introducing (C) for (C) introduced ... (B) Anyone (D) frequented (C) Whoever 127 NeonHorizon is a small web design company based (D) Something in Milton Keynes, which specializes in clear and to the _ websites for small businesses...
 • 7
 • 315
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp tài liệu luyện thi jlpt n5tài liệu luyện thi toeic tài liệu luyện thi toeictài liệu luyện thi toeic 300tài liệu luyện thi toeic hay nhấttài liệu luyện thi toeic 500tài liệu luyện thi toeic 2014tài liệu luyện thi toeic hiệu quảtài liệu luyện thi toeic cấp tốctài liệu luyện thi toeic 700tài liệu luyện thi toeic 600tài liệu luyện thi toeic 800tài liệu luyện thi toeic hiệu quả nhấttài liệu luyện thi toeic sách 600 essential words for the toeic testtài liệu luyện thi toeic 900tóm tắt CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA HOA KÌ ĐỐI VỚI MYANMAR (1988 – 2014)tóm tắt ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT TRUYỆN CỦA NGUYỄN NGỌC THUẦNtóm tắt PHẠM NGỌC THẢO VỚI CHÍNH SÁCH BÌNH ĐỊNH CỦA CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở TỈNH BẾN TRE (1954 - 1962)ẢM HỨNG VỀ NGƯỜI ANH HÙNG TRONG VĂN XUÔI NGHỆ THUẬT NGUYÊN NGỌC SAU 1975ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN SINH QUAN LÃO - TRANG TRONG THƠ NGUYỄN BỈNH KHIÊMBIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG NHẬN BIẾT VÀ THỂ HIỆN CẢM XÚC CHO TRẺ 5-6 TUỔI Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHBIỂU TƯỢNG NGHỆ THUẬT TRONG THƠ XUÂN DIỆUCĂN CỨ TỈNH ỦY CẦN THƠ TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1954 – 1975)CAO BÁ QUÁT – LƯƠNG TÂM VÀ KHÍ PHÁCH QUA THƠ CHỮ HÁNCHẤT LƯỢNG DÂN SỐ QUẬN BÌNH TÂN (TP. HỒ CHÍ MINH) TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓACHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM TRONG TƯƠNG TÁC QUYỀN LỰC KHU VỰC THẾ KỈ XVIII - XIXCHÍNH SÁCH NEW DEAL VÀ SỰ HỒI PHỤC CỦA HOA KỲ (1933 – 1941)ĐẶC ĐIỂM TẢN VĂN GIẢ BÌNH AOĐẶC ĐIỂM THƠ VÀ TỪ ĐÀO TẤNĐẶC ĐIỂM TỤC NGỮ KHMER ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG SAI SỐ CỦA CÁC THÔNG SỐ TRONG PHÂN TÍCH KÍCH HOẠT DÙNG PHƯƠNG PHÁP K0DẠY HỌC CHƯƠNG HIĐROCACBON KHÔNG NO HÓA HỌC 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰCDẠY HỌC KHÁI NIỆM TÍCH PHÂN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠMĐỊNH LƯỢNG KHẢ NĂNG HẤP THỤ KHÍ CO2 CỦA CÂY THÂN GỖ Ở MỘT SỐ CÔNG VIÊN THUỘC QUẬN 1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHGIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH TÂY NINH HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập