Bài giảng điện tử môn lịch sử trật tự sau chiến tranh thế giới

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Trật tự sau chiến tranh thế giới potx

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Trật tự sau chiến tranh thế giới potx
... vấn đề thiết sau chiến tranh hình thành trật tự giới VËy vÊn ®Ị cÊp thiÕt mµ Héi nghÞ I-an-ta ®Ị cËp ®Õn lµ g×? ĐÔNG ÂU MÔNG CỔ ĐÔNG ÂU Bµi 11- TiÕt 13 TrËt tù thÕ giíi míi sau chiÕn tranh thÕ ... nghóa phát xít Đức chủ nghóa quân phiệt Nhật, kết thúc chiến tranh - Thành lập Liên Hiệp Quốc để trì hòa bình, an ninh trật tự giới sau chiến tranh - Thỏa thuận việc đóng quân, giáp quân đội phát ... nghóa phát xít Đức chủ nghóa quân phiệt Nhật, kết thúc chiến tranh B- Thành lập Liên Hiệp Quốc để trì hòa bình, an ninh trật tự giới sau chiến tranh C- Thỏa thuận việc đóng quân, giáp quân đội phát...
 • 29
 • 273
 • 0

bài giảng lịch sử 9 bài 34 tổng kết lịch sử việt nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000

bài giảng lịch sử 9 bài 34 tổng kết lịch sử việt nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000
... ta chọn từ điểm ảnh từ đặc trưng để tạo thành ảnh nhị phân gọi ảnh thứ cấp Sử dụng ảnh thứ cấp ảnh môi trường để giấu tin, sau biến đổi ảnh thứ cấp ta trả lại ảnh ban đầu để thu ảnh kết Ảnh màu ... vào khối F i b, sau thực bước sau để thay đổi F i TH1: Nếu (S mod 2=b) không thay đổi Fi TH2: Nếu ( S mod 2!=0) thay đổi phần tử (h, g) F i từ 1=>0 từ 0=>1 K(h, g) ==1 Khi xét khả sau: a ) Nếu ... Protection 16 No.4 ( 199 8) 474-481 Balasubramanian, R., Bouman, C.A., Allebach, J.P.: Sequential Scalar Quantization of Color Images Journal of Electronic Imaging No.1 ( 199 4) 45- 59. ckW M Wu, J Lee...
 • 15
 • 510
 • 0

TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000 doc

TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000 doc
... – 2000) Giới thiệu mới: Để em hệ thống lại kiến thức Lịch Sử Việt Nam từ 1919 đến (năm 2000) , cô giúp em tự hệ thống kiến thức học qua 34 “ tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh giới thứ ... Nam từ sau chiến tranh giới thứ đến năm 2000. ” Các giai đoạn Đặc điểm tiến trình lịch sử 1.Giai đoạn - Cuộc khai thác Việt Nam thực dân Pháp sau chiến tranh giới thứ với qu 1919 - 1930 2.Giai đoạn ... tranh phía (1954 – 1960)  Chiến tranh Đặc biệt (1961 – 1965)  Chiến tranh cục  Việt Nam hoá chiến tranh (1969 – 1973)  Tổng tiến công dậy mùa Xuân 1975 Giải phóng Miền Nam thống đ (1965 – 1968)...
 • 6
 • 921
 • 3

NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ĐẾN NĂM 2000 pptx

NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ĐẾN NĂM 2000 pptx
... Kiến thức * Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân * Phân kì lịch sử giới (1945 -2000) - GV đặt câu hỏi: Phần lịch sử giới - 1945-1991: Thế giới tẻong chiến tranh đại học qua nhiều lạnh chương, đề cập đến ... cập đến nội dung - 1991 – 2000 (nay): Thế giới sau chiến nào? tranh lạnh - GV gợi ý: có loạt nói trật I Nội dung lịch sử giới tự giới, phong trào giải phóng dân đại 1945 -2000 tộc, nước TBCN, XHCN, ... niên chiến tranh lạnh: hùng hậu kinh tế, trị, quân + trụ cột tronmg phe XHCN nhân tố quan trọng định với chiều + Cường quốc thứ hai giới sau Mĩ hướng phát triển giới + Thành trì hoà bình giới - Từ...
 • 7
 • 303
 • 1

Giáo án lịch sử 9 tổng kết lịch sử việt nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay

Giáo án lịch sử 9 tổng kết lịch sử việt nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay
... 50: TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000 • • • • • Nhóm 1: Tìm hiểu giai đoạn 191 9- 193 0 Nhóm 2: Tìm hiểu giai đoạn 193 0- 194 5 Nhóm 3: Tìm hiểu giai đoạn 194 5- 195 4 ... khu Đấu Xảo (Hà Nội) Đội du kích Bắc Sơn VIỆT NAM – ĐIỆN BIÊN PHỦ - HỒ CHÍ MINH Việt Nam đường đổi Tiết 50 :Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau CTTG1 đến năm 2000   ... 194 5- 195 4 Nhóm 4: Tìm hiểu giai đoạn 195 4- 197 5 Nhóm 5: Tìm hiểu giai đoạn 197 5 -nay * Yêu cầu chung: - Tìm hiểu nội dung giai đoạn cách mạng - Lựa chọn kiện em cho tiêu biểu nhất, có ảnh hưởng lớn đến...
 • 21
 • 831
 • 0

Báo cáo chuyên đề Tiết 50 Sử 9: TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000

Báo cáo chuyên đề Tiết 50 Sử 9: TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000
... Tiết 50: TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000 • • • • • Nhóm 1: Tìm hiểu giai đoạn 1919-1930 Nhóm ... Đấu Xảo (Hà Nội) Đội du kích Bắc Sơn VIỆT NAM – ĐIỆN BIÊN PHỦ - HỒ CHÍ MINH Việt Nam đường đổi Tiết 50: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau CTTG1 đến năm 2000   ...   Lịch sử Việt Nam kỷ XX anh hùng ca dựng nước giữ nước thời đại mới: thời đại Hồ Chí Minh *Những học kinh nghiệm CM Việt Nam • Nắm vững cờ độc lập dân tộc...
 • 21
 • 442
 • 0

lịch sử quan hệ quốc tế ở đông á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến cuối chiến tranh lạnh(1945-1991)

lịch sử quan hệ quốc tế ở đông á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến cuối chiến tranh lạnh(1945-1991)
... tội phạm chiến tranh Nhật Việc xét xử tội phạm chiến tranh Nhật thực Tòa án Quân Quốc tế Viễn Đông Tokyo, gọi tắt Tòa án Quốc tế Tokyo (từ 3.5.1946 đến 12.11.1948) Cơ sở pháp lí phương thức tổ ... chỗ ranh giới phân chia khu vực đóng quân hai cường quốc, thành biên giới hai quốc gia thù nghòch, thành trận tuyến Chiến tranh lạnh 24 Chương II QUAN HỆ QUỐC TẾ ĐÔNG Á TRONG CHIẾN TRANH LẠNH ... chữa cho quan hệ hai nước lónh vực an ninh” [Dẫn lại theo 58, tr.364] IV QUAN HỆ TRUNG QUỐC - NHẬT VÀ QUAN HỆ NHẬT – LIÊN XÔ Quan hệ Trung - Nhật a Khái quát quan hệ Trung - Nhật từ 1951 đến 1972...
 • 96
 • 90
 • 0

Bài 2.Phong trào cách mạng Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thư nhất

Bài 2.Phong trào cách mạng Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thư nhất
... Bài 2: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 1.Ảnh hưởng tình hình giới đến Việt Nam sau chiến tranh Đặc điểm tình hình giới sau chiến tranh? _Cách mạng giới ... +CMTMười,phong trào giải phóng dân tộc phát triển +Đảng cộng sản thành lập nhiều nước(Pháp TQ,Quốc tế cộng sản Thời kì CMVN phận CMTG 2.Phong trào yêu nước dân chủ công khai(1919-1926) Kể tên phong trào ... đại đấu tranh dân tộc PHAN BỘI CHÂU PHAN CHÂU TRINH PHẠM HỒNG THÁI Sống chết anh Thù giặc thư ng nước Sống làm bom nổ Chết dòng nước xanh (Tố Hữu) 3.Phong trào công nhân(1919-1925) Phong trào công...
 • 17
 • 515
 • 1

Lịch sử 8. Tiết 20: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Lịch sử 8. Tiết 20: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
... tạo bệ phóng cho chiến BÀI 13 – TIẾT 20: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ( 1914- 1918 ) III Kết cục chiến tranh giới thứ ? Cho biết - Là chiến tranh * Tính chất: tínhsao gọi chiến qui? TạiVìchất ... – TIẾT 20: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ( 1914- 1918 ) Giai đoạn thứ hai ( 1917- 1918 ) - Đây ? Em có nhận chiến tranh để lập lại trật tự xét giới Làm thay đổi sâu sắc mặt chiến tranh giới châu ... 13 – TIẾT 20: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ( 1914 - 1918 ) I Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh II Những diễn biến chiến Giai đoạn thứ (1914- 1916 ) Giai đoạn thứ hai ( 1917- 1918 ) Chiến nướcyếu...
 • 13
 • 1,856
 • 9

chính sách phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của nhật bản từ sau chiến tranh thế giới thứ hai ­ bài học kinh nghiệm cho việt nam

chính sách phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của nhật bản từ sau chiến tranh thế giới thứ hai ­ bài học kinh nghiệm cho việt nam
... VỀ BỐI CẢNH CHÍNH SÁCH CỦA NƯỚC- XÉT TÍNH TƯƠNG THÍCH VỀ MÔI TRƯỜNG CHÍNH SÁCH 64 4.2 MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA TỪ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NHẬT BẢN 65 4.2.1 ... 2.2 NỘI DUNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NHẬT BẢN TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ .20 2.2.1 Mục tiêu sách 20 2.2.2 Nội dung sách .21 2.2.2.1 ... đến yếu phát triển DNNVV thời gian qua: .62 CHƯƠNG IV: BÀI HỌC KINH NGHIỆM ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY TỪ SỰ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NHẬT BẢN ...
 • 6
 • 921
 • 1

Chính sách phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của nhật bản từ sau chiến tranh thế giới thứ hai bài học kinh nghiệm cho việt nam

Chính sách phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của nhật bản từ sau chiến tranh thế giới thứ hai bài học kinh nghiệm cho việt nam
... TÙ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NHẬT BẢN 64 4.2 MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA TỪ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỞ CỦA NHẬT BẢN 65 4.2.1 Ke hoạch, chiến lược phát ... CHUNG VÈ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẺN DOANH NGHIỆP vùA VÀ NHỎ CỦA NHẬT BẢN TỪ SAU CHIẾN TRANH THÉ GIỚI THỦ II 1.1 BÓI CẢNH CHUNG CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (SMES) CỦA NHẬT BẢN SAU CHIÉN TRANH THÉ GIỚI ... 2.2 NỘI DUNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẺN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NHẬT BẢN TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ Việc điếm qua lịch sử hình thành phát triển sách phát triển SMEs cho thấy sách có nội dung...
 • 66
 • 64
 • 0

Luận văn chính sách phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của nhật bản từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 bài học kinh nghiệm cho việt nam

Luận văn chính sách phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của nhật bản từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 bài học kinh nghiệm cho việt nam
... CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NHẬT BẢN TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ II 1.1 BỐI CẢNH CHUNG CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (SMES) CỦA NHẬT BẢN SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ II 1.1.1 ... nghiÖp 24 2. 2 NỘI DUNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NHẬT BẢN TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ Việc điểm qua lịch sử hình thành phát triển sách phát triển SMEs cho thấy sách ... kinh tế Nhật Bản Nó tạo cho doanh nghiệp Nhật Bản hội tiếp cận thị trường rộng lớn giới, đẩy mạnh xuất 1.1 .2 Tình hình phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Nhật Bản từ sau chiến tranh giới thứ Ở Nhật...
 • 77
 • 271
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lich su nhat ban sau chien tranh the gioi thu 2lich su nhat ban sau chien tranh the gioi thu haibài 12 tổng kết lịch sử thế giới từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000baøi 34 tổng kết lịch sử việt nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000các nƣớc tƣ bản chủ yếu từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến naynhat ban tu sau chien tranh the gioi thu 2đoạn từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1997cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân giữa hoa kỳ và nga bắt đầu từ sau chiến tranh thế giới ii và kéo dài đến tận ngày nay10 phong trào cộng sản quốc tế từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến naygiai đoạn từ sau chiến tranh thế giới ii đến thập kỷ 80bản đồ chính trị thế giới từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1989bài 1 liên xô và các nước ðông âu sau chiến tranh thế giới thứ haibài 2 các nước á phi mỹ la tinh sau chiến tranh thế giới thứ haitừ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000giáo án bài giảng lớp 11 môn lịch sử về nhật bảnbáo cáo thực tập ngành kỹ thuật chế biến món ănTÀI LIỆU Những hư hỏng thường gặp và cách khắc phục của Tủ lạnh Sanyo Aqua.Luận án tiến sĩ nghiên cứu công nghệ thu hồi bitmut từ tinh quặng bitmut núi pháoCHUYÊN ĐỀ:KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG NUÔI THỦY SẢN MÙA MƢA TRÊN VÙNG CHUYÊN CANH ARTEMIA – MUỐI TỈNH SÓC TRĂNGThực trạng pháp luật cạnh tranh Việt Nam về khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh.Đổi mới phương pháp dạy học địa lý theo hướng tích cực giáo án điện tử1Bài giảng cơ ứng dụngBài giảng kỹ thuật đo lường điện 1Bài giảng kỹ thuật thuỷ khíChuyên đề:Ứng dụng chương trình Mendeley trong viết luận văn và báo cáo khoa họcTOEFL readings 1 10Câu hỏi di truyên theo dòng mẹ và thường biếnChuyên đề: KÍCH THÍCH SỰ PHÓNG THÍCH PROTEIN NOÃN HOÀNG (VITELLOGENIN) Ở CÁ CHÌNH (A. japonica) TẠI NHẬTCHUYÊN ĐỀ:Tổng quan về kỹ thuật nuôi, giá trị dinh dưỡng và sử dụng thức ăn tươi sống trong nuôi trồng thủy sảnIELTS simon template 1luyện thi toeic and B1BÀI GIẢNG MẠNG máy TÍNHBài giảng trí tuệ nhân tạoNghiên cứu thị trường qua mạng InternetBài tập dự báo sản xuất FTU
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập