Đề thi Test Toeic tháng 9

1 GIẢI đề THI NEW TOEIC 1 TEST 1 LISTENING

1 GIẢI đề THI NEW TOEIC 1 TEST 1 LISTENING
... Toeic /New Toeic Instructor: Mr Tuù Instructor: Mr Tuù 10 English for Toeic /New Toeic English for Toeic /New Toeic Instructor: Mr Tuù Instructor: Mr Tuù 11 English for Toeic /New Toeic English for Toeic /New ... Toeic /New Toeic Instructor: Mr Tuù Instructor: Mr Tuù 12 English for Toeic /New Toeic English for Toeic /New Toeic Instructor: Mr Tuù Instructor: Mr Tuù 13 English for Toeic /New Toeic English for Toeic /New ... Toeic /New Toeic Instructor: Mr Tuù Instructor: Mr Tuù 14 English for Toeic /New Toeic English for Toeic /New Toeic Instructor: Mr Tuù Instructor: Mr Tuù 15 English for Toeic /New Toeic English for Toeic/ New...
 • 22
 • 105
 • 0

Tự ôn luyện để thi tốt Toeic

Tự ôn luyện để thi tốt Toeic
... gắng luyện tập nghe thật nhiều luyện làm dạng thi TOEIC Phần yêu cầu bạn phải có trí nhớ tốt nhanh nhẹn nên việc luyện nghe cho tốt bạn cầu luyện khả nhớ Hãy thử tự tóm tắt lại tiếng Anh sau bạn ... conversation (Hội thoại ngắn) Ở phần thi này, bạn cần luyện tập nghe nhà cho quen với dạng thi để lúc làm không bị lúng túng hay thi u tập trung Khi bạn luyện tập nhà cách nghe đoạn hội thoại, ... nghĩa mơ hồ, không rõ ràng… Ngữ pháp:giới từ, kết hợp câu, từ, động từ cụm động từ, động từ giả định, câu hỏi đuôi, trạng từ… Để làm tốt phần thi không cách khác bạn phải tự học tốt ngữ pháp học...
 • 4
 • 406
 • 30

de thi thử DH Tháng 2

de thi thử DH Tháng 2
... 1: Fe2+/Fe; 2: Pb2+/Pb; 3: 2H+/H2; 4: Ag+/Ag; 5: Na+/Na; 6: Fe3+/Fe2+; 7: Cu2+/ Cu; A 5...
 • 20
 • 131
 • 0

Đề thi chất lượng tháng 2/2009 Môn: Toán

Đề thi chất lượng tháng 2/2009 Môn: Toán
... 3: điểm Trng tiu hc Hoa Lc Kiểm tra chất lợng tháng Năm học: 2008 - 2009 GV coi thi, chấm thi 1: 2: Thứ sáu ngày 20 tháng năm 2009 Họ tên học sinh: Lớp: Môn Toán Lớp (Thời gian: 40 phút) Câu ... cho 0,5 điểm 11 Kiểm tra chất lợng tháng Năm học: 2008 - 2009 Trng tiu hc Hoa Lc GV coi thi, chấm thi Thứ sáu ngày 20 tháng năm 2009 Họ tên học sinh: Lớp: 1: 2: Môn Toán Lớp (Thời gian: 40 phút) ... giải Trng tiu hc Hoa Lc Kiểm tra chất lợng tháng Năm học: 2008 - 2009 GV coi thi, chấm thi Thứ sáu ngày 20 tháng năm 2009 Họ tên học sinh: Lớp: 1: 2: Môn Toán Lớp (Thời gian: 40 phút) Câu...
 • 8
 • 159
 • 0

Đề thi thử ĐH tháng 3/2009

Đề thi thử ĐH tháng 3/2009
... thị bích mai trang 4/4 Thpt lê quý đôn đề thi thử đại học lần i Môn Hoá Mai 2229 (Đề số 2) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi tr ớc làm Cách tô sai: - Đối với ... Dơng thị bích mai 2+ trang 2/4 Thpt lê quý đôn đề thi thử đại học lần i A 27,15 gam B 19,425 gam C 25,9 gam D 21,25 gam Đốt cháy hoàn toàn thể tích khí thi n nhiên gồm metan, etan, propan oxi không ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 trang 5/4 Thpt lê quý đôn đề thi thử đại học lần i phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Hoá Mai 229 Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16...
 • 7
 • 179
 • 0

Đề thi HSG trường tháng 02/2009

Đề thi HSG trường tháng 02/2009
... nhà ? ( phần mạch vữa không đáng kể ) Đề khảo sát chất lợng HSG L4 Tháng 02 Thời gian : 90 phút Họ tên : ; Sinh ngày :; Lớp : Trờng : ; Số báo danh :; Ngày thi :; Số phách : Số phách : I Luyện ... treo rung rinh hàng ngàn nồi cơm gạo Đề khảo sát chất lợng HSG L5 Tháng 02 Thời gian : 90 phút Họ tên : ; Sinh ngày :; Lớp : Trờng : ; Số báo danh :; Ngày thi :; Số phách : Số phách : Phần ... cho đứa thăm quê mẹ Ngày tháng thật chậm mà thật nhanh Những hoa đỏ ngày trở thành gạo múp míp, hai đầu thon vút nh thoi Sợi đầy dần, căng lên; mảnh vỏ tách cho múi nở đều, chín nh nồi cơm chín...
 • 6
 • 175
 • 0

De thi thu DH thang 2 mon Vat li(md 884)

De thi thu DH thang 2 mon Vat li(md 884)
... C 20 cm/s D 10cm/s Câu 22 : Thanh AB dài 20 cm khối lượng không đáng kể có gắn đầu cầu nhỏ khối lượng m = 1kg Mômen quán tính hệ trục quay trung trực AB là: A 0,005m2 B 0,01gm2 C 0,02kgm2 Câu 23 : ... UCmax = U 2R U R R2 + ZL R2 + ZL B D UCmax = U R UCmax = U Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 4cos( 8πt − (2 R + Z L ) R2 + ZL ZL 2 )(x:cm; t:s) Thời gian vật quãng đường S= (2+ 2 )(cm) ... theo chiều âm lần thứ 20 là: A 20 ,42s B 19,08s C 19,42s D 20 ,08s Câu 33: Một dây cao su đầu cố định, đầu cho dao động nhỏ với tần số f Dây dài 2m vận tốc truyền sóng dây 20 m/s Muốn dây rung thành...
 • 6
 • 187
 • 0

Đề thi HSG Hóa tháng 2 (08-09)

Đề thi HSG Hóa tháng 2 (08-09)
... x¶y ph¶n øng theo s¬ ®å: M + FeCl → MCl2 + FeCl2 X¸c ®Þnh khèi lỵng kim lo¹i sau ®ỵc lÊy khái dung dÞch C©u V: ( 2, 5 điểm) C D Cho chất NaAlO2, Al(OH)3, Al2O3, Al, Al(NO3)3 tương ứng với kí hiệu ... ra, mũi tên phản ứng Cho H= 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23 ; Mg = 24 ; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; I = 127 ; Ba = 137./ -HÕt ... trÞ II hỵp chÊt) Mçi nỈng 20 gam 1/ Thanh thø nhÊt ®ỵc nhóng vµo 100 ml dung dÞch AgNO3 0,3M Sau mét thêi gian ph¶n øng, lÊy kim lo¹i ra, ®em c©n thÊy kim lo¹i nỈng 21 , 52 gam Nång ®é AgNO3 dung...
 • 2
 • 169
 • 0

Đề thi thử ĐH tháng 3/2009. THPT Bỉm Sơn

Đề thi thử ĐH tháng 3/2009. THPT Bỉm Sơn
... 1]a 31[ 1]a 39[ 1]a 47[ 1]b 8[ 1]c 16[ 1]b 24[ 1]b 32[ 1]b 40[ 1]d 48[ 1]b Mã đề 101 ¤ Đáp án đề thi: 102 1[ 1]a 2[ 1]d 9[ 1]d 10[ 1]d 17[ 1]d 18[ 1]a 25[ 1]d 26[ 1]b 33[ 1]b ... lực 10Nm, bánh xe bắt đầu quay, sau giây động bánh xe là: a 25 J b 500J c 50 J d 625 J ¤ Đáp án đề thi: 101 1[ 1]c 2[ 1]b 9[ 1]d 10[ 1]d 17[ 1]c 18[ 1]c 25[ 1]b 26[ 1]b 33[ 1]a 34[ 1]d ... LC; có điện trở không đáng kể Hiệu điện hai tụ điện biến thi n điều hoà theo thời gian với tần số f Phát biểu sau sai a lượng điện từ biến thi n tuần hoàn với tần số f b lượng điện từ lượng từ trường...
 • 8
 • 174
 • 0

Đề thi Thử ĐH tháng 10 năm 2010

Đề thi Thử ĐH tháng 10 năm 2010
... K2SO4 S cht dóy to thnh kt ta phn ng vi dung dch BaCl2 l: A B C D Cõu 23: Trn 100 ml dung dch cú pH = gm HCl v HNO vi 100 ml dung dch NaOH nng a (mol/l) thu c 200 ml dung dch cú pH = 12 Giỏ tr ... hirocacbon ụng ng liờn tiờp ụt chay hoan toan 100 ml hụn hp X bng mụt lng oxi va u, thu c 550 ml hụn hp Y gụm va hi nc Nờu cho Y i qua dung dich axit sunfuric c (d) thi lai 250 ml (cac thờ tich va hi o ... cú cụng thc phõn t l C 3H9N, C4H11N v C5H13N Cú tng s bao nhiờu ng phõn amin bc hai ? A B 11 C 10 D Cõu 19: Khng nh no sau õy khụng ỳng: A ipeptit phn ng vi Cu(OH)2 cho sn phm mu tớm c trng B...
 • 5
 • 152
 • 0

Đề thi thử ĐH tháng 11 năm 2010

Đề thi thử ĐH tháng 11 năm 2010
... (đktc) - Phần II tác dụng với dd BaCl2 dư, 4,66 gam kết tủa Vậy tổng khối lượng chất tan dd E ? A 6,11g B 3,055g C 5,35g D 9,165g [] Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/l thu ... toàn với dung dịch HCl, thu được dung dịch Z chứa (m+36,5) gam muối Giá trị của m là A 112 ,2 B 165,6 C 123,8 D 171,0 [] Chất sau có tính bazơ yếu ? A Amoniac B Metylamin C benzenamin...
 • 5
 • 168
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi olympic 30 tháng 4đề thi học kì lớp 9đề thi ngữ văn lớp 9đề thi violympic toán lớp 9đề thi tin học lớp 9đề thi vật lý lớp 9đề thi hsg địa lý 9 qua các nămđề thi môn toán lớp 9đề thi môn âm nhạc 9đề thi âm nhạc lớp 9đề thi violympic toán lớp 9 vòng 18đề thi test originđề thi thử toeiccấu trúc đề thi sinh lớp 9đề thi chuyên anh lớp 9Torah Bible of JewishPhát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học cơ sở huyện duy tiên, tỉnh hà nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcQuản lý dạy học môn ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường Trung học Phổ thông huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc GiangQuản lý giáo dục hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu phân luồng tại trung tâm GDTX và Dạy nghề huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh PhúcQuản lý hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong các nhóm, lớp mầm non ngoài công lập trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà NộiQuản lý hoạt động tự học của sinh viên ngành sư phạm Hóa học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2Nghiên cứu phân tích dạng một số kim loại nặng trong cột trầm tích thuộc lưu vực sông cầu trên địa bàn tỉnh thái nnuyên (tt)Nghiên cứu phân tích dạng một số kim loại nặng trong cột trầm tích thuộc lưu vực sông cầu trên địa bàn tỉnh thái nnuyênNghiên cứu tỷ lệ nhiễm human papilloma virus, một số yếu tố liên quan và kết quả điều trị các tổn thương cổ tử cung ở phụ nữ thành phố cần thơNghiên cứu lý luận, khảo sát thực trạng, đề xuất một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninhđề toán lớp 5 HKIIKhái niệm tố chất và kỹ năng của một ông chủ lý tưởngQuan điểm về ông chủ lý tưởng theo ý kiến của bạn là gìTầm quan trọng của tổ chức học tập trong doanh nghiệpHành vi lãnh đạo có đáng bàn tới hay không hãy đưa ra lập luận hai chiều cho vấn đề nàyThế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết Đoàn LêTổ chức hệ thống thông tin kế toán tại Bệnh viện Đa Khoa Tâm Trí Đà Nẵng theo định hướng ứng dụng phần mềm quản lý tổng thể bệnh việnTư tưởng chính trị và xã hội của Albert EinsteinTư Tưởng nho giáo về đạo đức người quân tử với việc giáo dục đạo đức cho thanh niên Việt Nam hiện nayHÃY để CON là CHÍNH MÌNH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập