Đề thi Test Toeic tháng 9

1 GIẢI đề THI NEW TOEIC 1 TEST 1 LISTENING

1 GIẢI đề THI NEW TOEIC 1 TEST 1 LISTENING
... Toeic /New Toeic Instructor: Mr Tuù Instructor: Mr Tuù 10 English for Toeic /New Toeic English for Toeic /New Toeic Instructor: Mr Tuù Instructor: Mr Tuù 11 English for Toeic /New Toeic English for Toeic /New ... Toeic /New Toeic Instructor: Mr Tuù Instructor: Mr Tuù 12 English for Toeic /New Toeic English for Toeic /New Toeic Instructor: Mr Tuù Instructor: Mr Tuù 13 English for Toeic /New Toeic English for Toeic /New ... Toeic /New Toeic Instructor: Mr Tuù Instructor: Mr Tuù 14 English for Toeic /New Toeic English for Toeic /New Toeic Instructor: Mr Tuù Instructor: Mr Tuù 15 English for Toeic /New Toeic English for Toeic/ New...
 • 22
 • 89
 • 0

Tự ôn luyện để thi tốt Toeic

Tự ôn luyện để thi tốt Toeic
... gắng luyện tập nghe thật nhiều luyện làm dạng thi TOEIC Phần yêu cầu bạn phải có trí nhớ tốt nhanh nhẹn nên việc luyện nghe cho tốt bạn cầu luyện khả nhớ Hãy thử tự tóm tắt lại tiếng Anh sau bạn ... conversation (Hội thoại ngắn) Ở phần thi này, bạn cần luyện tập nghe nhà cho quen với dạng thi để lúc làm không bị lúng túng hay thi u tập trung Khi bạn luyện tập nhà cách nghe đoạn hội thoại, ... nghĩa mơ hồ, không rõ ràng… Ngữ pháp:giới từ, kết hợp câu, từ, động từ cụm động từ, động từ giả định, câu hỏi đuôi, trạng từ… Để làm tốt phần thi không cách khác bạn phải tự học tốt ngữ pháp học...
 • 4
 • 396
 • 30

de thi thử DH Tháng 2

de thi thử DH Tháng 2
... 1: Fe2+/Fe; 2: Pb2+/Pb; 3: 2H+/H2; 4: Ag+/Ag; 5: Na+/Na; 6: Fe3+/Fe2+; 7: Cu2+/ Cu; A 5...
 • 20
 • 128
 • 0

Đề thi chất lượng tháng 2/2009 Môn: Toán

Đề thi chất lượng tháng 2/2009 Môn: Toán
... 3: điểm Trng tiu hc Hoa Lc Kiểm tra chất lợng tháng Năm học: 2008 - 2009 GV coi thi, chấm thi 1: 2: Thứ sáu ngày 20 tháng năm 2009 Họ tên học sinh: Lớp: Môn Toán Lớp (Thời gian: 40 phút) Câu ... cho 0,5 điểm 11 Kiểm tra chất lợng tháng Năm học: 2008 - 2009 Trng tiu hc Hoa Lc GV coi thi, chấm thi Thứ sáu ngày 20 tháng năm 2009 Họ tên học sinh: Lớp: 1: 2: Môn Toán Lớp (Thời gian: 40 phút) ... giải Trng tiu hc Hoa Lc Kiểm tra chất lợng tháng Năm học: 2008 - 2009 GV coi thi, chấm thi Thứ sáu ngày 20 tháng năm 2009 Họ tên học sinh: Lớp: 1: 2: Môn Toán Lớp (Thời gian: 40 phút) Câu...
 • 8
 • 158
 • 0

Đề thi thử ĐH tháng 3/2009

Đề thi thử ĐH tháng 3/2009
... thị bích mai trang 4/4 Thpt lê quý đôn đề thi thử đại học lần i Môn Hoá Mai 2229 (Đề số 2) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi tr ớc làm Cách tô sai: - Đối với ... Dơng thị bích mai 2+ trang 2/4 Thpt lê quý đôn đề thi thử đại học lần i A 27,15 gam B 19,425 gam C 25,9 gam D 21,25 gam Đốt cháy hoàn toàn thể tích khí thi n nhiên gồm metan, etan, propan oxi không ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 trang 5/4 Thpt lê quý đôn đề thi thử đại học lần i phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Hoá Mai 229 Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16...
 • 7
 • 173
 • 0

Đề thi HSG trường tháng 02/2009

Đề thi HSG trường tháng 02/2009
... nhà ? ( phần mạch vữa không đáng kể ) Đề khảo sát chất lợng HSG L4 Tháng 02 Thời gian : 90 phút Họ tên : ; Sinh ngày :; Lớp : Trờng : ; Số báo danh :; Ngày thi :; Số phách : Số phách : I Luyện ... treo rung rinh hàng ngàn nồi cơm gạo Đề khảo sát chất lợng HSG L5 Tháng 02 Thời gian : 90 phút Họ tên : ; Sinh ngày :; Lớp : Trờng : ; Số báo danh :; Ngày thi :; Số phách : Số phách : Phần ... cho đứa thăm quê mẹ Ngày tháng thật chậm mà thật nhanh Những hoa đỏ ngày trở thành gạo múp míp, hai đầu thon vút nh thoi Sợi đầy dần, căng lên; mảnh vỏ tách cho múi nở đều, chín nh nồi cơm chín...
 • 6
 • 171
 • 0

De thi thu DH thang 2 mon Vat li(md 884)

De thi thu DH thang 2 mon Vat li(md 884)
... C 20 cm/s D 10cm/s Câu 22 : Thanh AB dài 20 cm khối lượng không đáng kể có gắn đầu cầu nhỏ khối lượng m = 1kg Mômen quán tính hệ trục quay trung trực AB là: A 0,005m2 B 0,01gm2 C 0,02kgm2 Câu 23 : ... UCmax = U 2R U R R2 + ZL R2 + ZL B D UCmax = U R UCmax = U Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 4cos( 8πt − (2 R + Z L ) R2 + ZL ZL 2 )(x:cm; t:s) Thời gian vật quãng đường S= (2+ 2 )(cm) ... theo chiều âm lần thứ 20 là: A 20 ,42s B 19,08s C 19,42s D 20 ,08s Câu 33: Một dây cao su đầu cố định, đầu cho dao động nhỏ với tần số f Dây dài 2m vận tốc truyền sóng dây 20 m/s Muốn dây rung thành...
 • 6
 • 185
 • 0

Đề thi HSG Hóa tháng 2 (08-09)

Đề thi HSG Hóa tháng 2 (08-09)
... x¶y ph¶n øng theo s¬ ®å: M + FeCl → MCl2 + FeCl2 X¸c ®Þnh khèi lỵng kim lo¹i sau ®ỵc lÊy khái dung dÞch C©u V: ( 2, 5 điểm) C D Cho chất NaAlO2, Al(OH)3, Al2O3, Al, Al(NO3)3 tương ứng với kí hiệu ... ra, mũi tên phản ứng Cho H= 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23 ; Mg = 24 ; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; I = 127 ; Ba = 137./ -HÕt ... trÞ II hỵp chÊt) Mçi nỈng 20 gam 1/ Thanh thø nhÊt ®ỵc nhóng vµo 100 ml dung dÞch AgNO3 0,3M Sau mét thêi gian ph¶n øng, lÊy kim lo¹i ra, ®em c©n thÊy kim lo¹i nỈng 21 , 52 gam Nång ®é AgNO3 dung...
 • 2
 • 165
 • 0

Đề thi thử ĐH tháng 3/2009. THPT Bỉm Sơn

Đề thi thử ĐH tháng 3/2009. THPT Bỉm Sơn
... 1]a 31[ 1]a 39[ 1]a 47[ 1]b 8[ 1]c 16[ 1]b 24[ 1]b 32[ 1]b 40[ 1]d 48[ 1]b Mã đề 101 ¤ Đáp án đề thi: 102 1[ 1]a 2[ 1]d 9[ 1]d 10[ 1]d 17[ 1]d 18[ 1]a 25[ 1]d 26[ 1]b 33[ 1]b ... lực 10Nm, bánh xe bắt đầu quay, sau giây động bánh xe là: a 25 J b 500J c 50 J d 625 J ¤ Đáp án đề thi: 101 1[ 1]c 2[ 1]b 9[ 1]d 10[ 1]d 17[ 1]c 18[ 1]c 25[ 1]b 26[ 1]b 33[ 1]a 34[ 1]d ... LC; có điện trở không đáng kể Hiệu điện hai tụ điện biến thi n điều hoà theo thời gian với tần số f Phát biểu sau sai a lượng điện từ biến thi n tuần hoàn với tần số f b lượng điện từ lượng từ trường...
 • 8
 • 170
 • 0

Đề thi Thử ĐH tháng 10 năm 2010

Đề thi Thử ĐH tháng 10 năm 2010
... K2SO4 S cht dóy to thnh kt ta phn ng vi dung dch BaCl2 l: A B C D Cõu 23: Trn 100 ml dung dch cú pH = gm HCl v HNO vi 100 ml dung dch NaOH nng a (mol/l) thu c 200 ml dung dch cú pH = 12 Giỏ tr ... hirocacbon ụng ng liờn tiờp ụt chay hoan toan 100 ml hụn hp X bng mụt lng oxi va u, thu c 550 ml hụn hp Y gụm va hi nc Nờu cho Y i qua dung dich axit sunfuric c (d) thi lai 250 ml (cac thờ tich va hi o ... cú cụng thc phõn t l C 3H9N, C4H11N v C5H13N Cú tng s bao nhiờu ng phõn amin bc hai ? A B 11 C 10 D Cõu 19: Khng nh no sau õy khụng ỳng: A ipeptit phn ng vi Cu(OH)2 cho sn phm mu tớm c trng B...
 • 5
 • 150
 • 0

Đề thi thử ĐH tháng 11 năm 2010

Đề thi thử ĐH tháng 11 năm 2010
... (đktc) - Phần II tác dụng với dd BaCl2 dư, 4,66 gam kết tủa Vậy tổng khối lượng chất tan dd E ? A 6,11g B 3,055g C 5,35g D 9,165g [] Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/l thu ... toàn với dung dịch HCl, thu được dung dịch Z chứa (m+36,5) gam muối Giá trị của m là A 112 ,2 B 165,6 C 123,8 D 171,0 [] Chất sau có tính bazơ yếu ? A Amoniac B Metylamin C benzenamin...
 • 5
 • 165
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi olympic 30 tháng 4đề thi học kì lớp 9đề thi ngữ văn lớp 9đề thi violympic toán lớp 9đề thi tin học lớp 9đề thi vật lý lớp 9đề thi hsg địa lý 9 qua các nămđề thi môn toán lớp 9đề thi môn âm nhạc 9đề thi âm nhạc lớp 9đề thi violympic toán lớp 9 vòng 18đề thi test originđề thi thử toeiccấu trúc đề thi sinh lớp 9đề thi chuyên anh lớp 9The teachings on speace and harmony of the 14th dalai lama and selected peace advocatesĐỀ THI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC MÔN TIN HỌCNâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Nam SáchNâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn Cầu chi nhánh Thăng LongNâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Gia Lâm LuậnNghiên cứu biến tính diatomit phú yên ứng dụng trong hấp phụ và xúc tác (tt)De thi và đáp án học sinh giỏ toán lop 12 nam 2016 2017Đề và đáp án chính thức học sinh giỏi văn học lớp 12 cấp tỉnh 2016 2017Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần thương mại Sơn - Dầu.PDFMột số giải pháp tạo động lực cho nhân viên ngân hàng thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - Phòng Giao dịch lớn Hà Đôngđề và đáp án thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn sinh học 12 năm học 20162017Cơ Sở Dữ Liệu Hướng Đối TượngĐề và đáp án môn vật lý học sinh giỏi cấp tỉnh bắc giang 20162017Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các biện pháp marketing mix tại Công ty TNHH Tân AnhMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sử dụng vốn lưu động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Phượng.PDFHandbook of POF and foam teachnologyBáo cáo thực tập HVTCMột số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai Hà NộiMột số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing Mix tại Quán Cafe - Phòng trà SWINGMột số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Đầu tư công nghệ và Thương mại TECHTRACO
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập