Bài 66 lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng sơ lược về laze

Bài 66 :LƯỠNG TÍNH SÓNG HẠT CỦA ÁNH SÁNG LƯỢC VỀ LAZE docx

Bài 66 :LƯỠNG TÍNH SÓNG – HẠT CỦA ÁNH SÁNG SƠ LƯỢC VỀ LAZE docx
... bước sóng ngắn tính chất sóng ? GV : Ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có HS : Ánh sáng có lưỡng tính sóng hạt tính chất hạt ? Hoạt động : GV : Ánh sáng tính chất ? HS : Tính chất : tượng giao thoa, ... ánh sáng Young ? HS : Tia tử ngoại GV : Ánh sáng dùng thí nghiệm tượng quang điện HS : Ánh sáng có bước sóng dài Hertz ? GV : Ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có HS : Ánh sáng có bước sóng ngắn tính ... Young ánh sáng tính chất sóng ? HS : Thí nghiệm tượng quang điện GV : Hãy kể tên thí nghiệm chứng tỏ Hertz ánh sáng tính chất hạt ? HS : Ánh sáng đỏ GV : Ánh sáng dùng thí nghiệm giao thoa ánh...
 • 6
 • 203
 • 0

Bài 66 : LƯỠNG TÍNH SÓNG HẠT CỦA ÁNH SÁNG LƯỢC VỀ LAZE potx

Bài 66 : LƯỠNG TÍNH SÓNG – HẠT CỦA ÁNH SÁNG SƠ LƯỢC VỀ LAZE potx
... dài GV : Ánh sáng chứng tỏ ánh sáng tính chất sóng ? HS : Ánh sáng có bước sóng ngắn GV : Ánh sáng chứng tỏ ánh sáng tính chất hạt ? HS : Ánh sáng lưỡng tính sóng GV : Ánh sáng tính ... ? hạt Hoạt động : GV : Khi ánh sáng có bước sóng dài HS : Tính chất : tượng giao thể tính chất ? thoa, tượng nhiễu xạ, tượng tán xạ HS : Tính chất sóng GV : Tính chất mờ nhạt ? GV : Khi ánh sáng ... có tính chất hạt ? HS : Ánh sáng đỏ GV : Ánh sáng dùng thí nghiệm giao thoa ánh sáng Young ? HS : Tia tử ngoại GV : Ánh sáng dùng thí nghiệm tượng quang điện Hertz ? HS : Ánh sáng có bước sóng...
 • 7
 • 114
 • 0

Vât lý 12 Phân ban: Bài 66 : LƯỠNG TÍNH SÓNG HẠT CỦA ÁNH SÁNG LƯỢC VỀ LAZE pptx

Vât lý 12 Phân ban: Bài 66 : LƯỠNG TÍNH SÓNG – HẠT CỦA ÁNH SÁNG SƠ LƯỢC VỀ LAZE pptx
... : Ánh sáng dùng thí nghiệm tượng quang điện HS : Ánh sáng có bước sóng dài Hertz ? GV : Ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có HS : Ánh sáng có bước sóng ngắn tính chất sóng ? GV : Ánh sáng chứng tỏ ánh ... tỏ ánh sáng có HS : Ánh sáng lưỡng tính sóng hạt tính chất hạt ? Hoạt động : GV : Ánh sáng tính chất ? HS : Tính chất : tượng giao thoa, tượng nhiễu xạ, tượng tán xạ GV : Khi ánh sáng có ... sáng chùm hạt phôtôn Ánh sáng vừa có tính chất sóng, vừa có tính chất hạt Người ta nói rằng, ánh sáng lưỡng tính sóng hạt b) Sóng điện từ có bước sóng ngắn so với kích thước vật mà sóng tương...
 • 6
 • 217
 • 0

Giáo án Vật lý 12 - LƯỠNG TÍNH SÓNG HẠT CỦA ÁNH SÁNG LƯỢC VỀ LAZE pdf

Giáo án Vật lý 12 - LƯỠNG TÍNH SÓNG – HẠT CỦA ÁNH SÁNG SƠ LƯỢC VỀ LAZE pdf
... thoa ánh sáng HS : Tia tử ngoại Young ? GV : Ánh sáng dùng HS : Ánh sáng có bước sóng dài thí nghiệm tượng quang điện Hertz ? HS : Ánh sáng có bước sóng ngắn GV : Ánh sáng chứng tỏ ánh sáng tính ... tỏ ánh sáng tính chất sóng ? HS : Ánh sáng lưỡng tính sóng GV : Ánh sáng chứng tỏ ánh sáng hạt tính chất hạt ? Hoạt động : GV : Ánh sáng tính chất ? HS : Tính chất : tượng giao thoa, ... của Young ánh sáng tính chất sóng ? HS : Thí nghiệm tượng quang GV : Hãy kể tên thí nghiệm chứng tỏ điện Hertz ánh sáng tính chất hạt ? HS : Ánh sáng đỏ GV : Ánh sáng dùng thí...
 • 7
 • 457
 • 0

LƯỠNG TÍNH SÓNG HẠT CỦA ÁNH SÁNG LƯỢC VỀ LAZE pot

LƯỠNG TÍNH SÓNG – HẠT CỦA ÁNH SÁNG SƠ LƯỢC VỀ LAZE pot
... chứng tỏ ánh sáng có HS : Ánh sáng có bước sóng ngắn tính chất sóng ? GV : Ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có HS : Ánh sáng lưỡng tính sóng hạt tính chất hạt ? Hoạt động : GV : Ánh sáng tính chất ... nhận ánh sáng nhìn thấy có tính chất sóng Để giải thích tượng quang điện, ta lại phải thừa nhận chùm sáng chùm hạt phôtôn Ánh sáng vừa có tính chất sóng, vừa có tính chất hạt Người ta nói rằng, ánh ... rằng, ánh sáng lưỡng tính sóng hạt b) Sóng điện từ có bước sóng ngắn so với kích thước vật mà sóng tương tác, phôtôn ứng với có lượng lớn tính chất hạt thể rõ, sóng điện từ có bước sóng lớn...
 • 6
 • 235
 • 0

Bài 66 : LƯỠNG TÍNH SÓNG HẠT CỦA ÁNH SÁNG ppt

Bài 66 : LƯỠNG TÍNH SÓNG – HẠT CỦA ÁNH SÁNG ppt
... dài GV : Ánh sáng chứng tỏ ánh sáng tính chất sóng ? HS : Ánh sáng có bước sóng ngắn GV : Ánh sáng chứng tỏ ánh sáng tính chất hạt ? HS : Ánh sáng lưỡng tính sóng GV : Ánh sáng tính ... ? hạt Hoạt động : HS : Tính chất : tượng giao thoa, tượng nhiễu xạ, tượng GV : Khi ánh sáng có bước sóng dài thể tính chất ? tán xạ GV : Tính chất mờ nhạt ? HS : Tính chất sóng GV : Khi ánh sáng ... có tính chất hạt ? HS : Ánh sáng đỏ GV : Ánh sáng dùng thí nghiệm giao thoa ánh sáng Young ? HS : Tia tử ngoại GV : Ánh sáng dùng thí nghiệm tượng quang điện Hertz ? HS : Ánh sáng có bước sóng...
 • 7
 • 347
 • 0

Bài 44. THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG LƯỠNG TÍNH SÓNG-HẠT CỦA ÁNH SÁNG pot

Bài 44. THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG LƯỠNG TÍNH SÓNG-HẠT CỦA ÁNH SÁNG pot
... không? -Nhận r nhận thức ÁNH SÁNG: ÁNH SÁNG -Nêu giả thuyết lượng tử khơng cĩ tính chất lượng Plăng phân SÓNG tích r điểm -Nu Câu hỏi C1: Hy tính lượng tử lượng ánh sáng màu tím -Trả lời Câu ... dung thuyết lượng tử lượng lượng tử ánh sáng (SGK) Phân tích ánh sáng quan điểm Anhxtanh so với giả thuyết Plăng -Lĩnh hội nội dung thuyết lượng tử theo hướng dẫn phân tích GV Plăng (SGK) + Hạt ánh ... 2) Bài mới: (30’): Hoạt động (15’) Tìm hiểu: NỘI DUNG THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG -Nêu lên bế tắc thuyết sóng ánh sáng việc giải thích...
 • 5
 • 476
 • 0

Lưỡng tính sóng-hạt của ánh sáng docx

Lưỡng tính sóng-hạt của ánh sáng docx
... liệt Lí thuyết khúc xạ ánh sáng Huygens, dựa khái niệm chất giống sóng ánh sáng, cho vận tốc ánh sáng chất tỉ lệ nghịch với chiết suất Nói cách khác, Huygens cho ánh sáng bị bẻ cong, hay khúc ... kết luận ánh sáng dòng hạt, xảy kết ngược lại, ánh sáng vào môi trường đậm đặc bị phân tử môi trường hút vận tốc tăng lên, không giảm xuống Mặc dù lời hòa giải cho cãi vã đo vận tốc ánh sáng chất ... cho thấy ánh sáng truyền dạng trận mưa hạt, hạt theo đường thẳng bị khúc xạ, hấp thụ, phản xạ, nhiễu xạ theo số kiểu khác Mặc dù Newton có số nghi ngờ với thuyết tiểu thể ông chất ánh sáng, uy...
 • 3
 • 420
 • 2

Giả thuyết mới về môi trường truyền ánh sáng và sự giải thích hợp lý về lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng.

Giả thuyết mới về môi trường truyền ánh sáng và sự giải thích hợp lý về lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng.
... sóng hạt sử dụng hai thuyết, thuyết sóng thuyết hạt ánh sáng, không đủ để giải thích cho tính chất đặc biệt ánh sáng thuyết sóng, nói, không giải thích tượng quang điện, thuyết hạt, ... hai thuyết sóng hạt, phù hợp với thí nghiệm Michelson-Morley, giải thích lưỡng tính sóng hạt ánh sáng, xây dựng giả thuyết môi trường truyền ánh sáng Môi trường khác môi trường tạo nên từ hạt ... hỏi ánh sáng quan sát vừa có tính hạt vừa có tính sóng Ánh sáng tính hạt thực hạt Chúng có tính sóng dao động hạt ánh sáng tạo sóng, tần số dao động hạt ánh sáng tạo nên tần số ánh sáng Ánh sáng...
 • 4
 • 355
 • 0

BT tự luận lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng

BT tự luận lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng
... từ vân sáng trung tâm tới vân sáng thứ tư 6mm Xác định bước sóng λ vị trí vân tối thứ tư b/ Thay S nguồn ánh sáng trắng S ’ có bước sóng λ’ giới hạn khoảng 0,42µm ≤ λ’ ≤ 0,72µm Hỏi ánh sáng đơn ... quang điện ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 500nm a/ Tính lượng photon ứng với ánh sáng b/ Tính vận tốc ban đầu cực đại electron bứt khỏi catốt c/ Đặt catốt tế bào quang điện điện không Tính điện ... đơn sắc có bước sóng ánh sáng trắng cho vân sáng vị trí M cách vân sáng trung tâm đoạn 9mm Hiệu ứng quang điện Bài 1: Khi rọi vào catốt phẳng hình tròn tế bào quang điện xạ có bước sóng 330nm người...
 • 5
 • 318
 • 3

Giáo án Vật lý 12 nâng cao TIẾT 74-75: SÁNG LƯỠNG TÍNH SÓNG HẠT CỦA ÁNH SÁNG THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH pot

Giáo án Vật lý 12 nâng cao TIẾT 74-75: SÁNG LƯỠNG TÍNH SÓNG – HẠT CỦA ÁNH SÁNG THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH pot
... HĐ CỦA GIÁO HĐ CỦA HỌC VIÊN SINH NỘI DUNG KIẾN THỨC + Giả thuyết lượng - Đọc SGK phần Thuyết lượng tử ánh sáng 1.a Tìm hiểu tử ánh sáng: Plăng nội dung thuyết a) Thuyết lượng - Yêu cầu HS đọc lượng ... câu hỏi C4 - Yêu cầu HS đọc phần Tìm hiểu lưỡng tính sóng- hạt ánh sáng C4 - Đọc SGK phần - Thảo luận nhóm lưỡng tính sóng- hạt ánh sáng - T.chất sóng- hạt - Trình bày thể nào? - Nhận xét bạn ... dung dung thuyết lượng thuyết tử ánh sáng -  = hf = hc/; h = Nhận xét, ánh sáng Phôton SGK Mỗi hạt - Nhận xét, bổ phôton hay lượng bổ xung cho bạn xung, tóm tắt tử ánh sáng - Trả lời câu hỏi...
 • 6
 • 287
 • 3

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 75-B: CỦNG CỐ THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG LƯỠNG TÍNH SÓNG HẠT CỦA ÁNH SÁNG. ppt

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 75-B: CỦNG CỐ THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG LƯỠNG TÍNH SÓNG HẠT CỦA ÁNH SÁNG. ppt
... -Các câu hỏi trắc nghiệm thuyết lượng tử ánh sáng lưỡng tính sóng hạt ánh sáng Học sinh: - n lại thuyết lượng tử ánh sáng lưỡng tính sóng hạt ánh sáng C CÂU HỎI TRẮC NHIỆM: ... chất ánh sáng? A) ánh sáng lưỡng tính sóng - hạt B) Khi bước sóng ánh sáng ngắn tính chất hạt thể rõ nét, tính chất sóng thể C) Khi tính chất hạt thể rõ nét, ta rễ quan sát tượng giao thoa ánh ... hay xạ ánh sáng cách liên tục mà thành phần riêng biệt, đứt quãng B) Chùm sáng dòng hạt, hạt phôtôn C) Năng lượng phôtôn ánh sáng nhau, không phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng D) Khi ánh sáng truyền...
 • 6
 • 293
 • 1

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm phần tính chất sóng - hạt của ánh sáng pdf

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm phần tính chất sóng - hạt của ánh sáng pdf
... 0905.930.406 - Trang 3- Bài tập trắc nghiệm phần tính chất sóng - hạt ánh sáng Câu 28) Chọn phát biểu đúng? A Ánh sáng tính chất sóng B Ánh sáng tính chất hạt C Ánh sáng có hai tính chất sóng hạt, ... 1,2mm Tính bước sóng ánh sáng A 0,5 m B 0,6 m C 0,7 m D 0,8 m GV: Lê Thanh Sơn, DD: 0905.930.406 - Trang 4- Bài tập trắc nghiệm phần tính chất sóng - hạt ánh sáng Câu 39) Thí nghiệm Iâng ánh sáng ... 1 0-3 μm C 0,4 1 0-4 μm D 0,4μm GV: Lê Thanh Sơn, DD: 0905.930.406 - Trang 6- Bài tập trắc nghiệm phần tính chất sóng - hạt ánh sáng Câu 66) Trong thí nghiệmIâng , khe sáng chiếu ánh sáng trắng, biết...
 • 15
 • 372
 • 2

Bài tập trắc nghiệm phần tính chất sóng - hạt của ánh sáng. potx

Bài tập trắc nghiệm phần tính chất sóng - hạt của ánh sáng. potx
... www.daihoc.com.vn - Trang 3- Bài tập trắc nghiệm phần tính chất sóng - hạt ánh sáng Câu 28) Chọn phát biểu đúng? A Ánh sáng có tính chất sóng B Ánh sáng có tính chất hạt C Ánh sáng có hai tính chất sóng hạt, ... www.daihoc.com.vn - Trang 2- Bài tập trắc nghiệm phần tính chất sóng - hạt ánh sáng Câu 20) Chọn phát biểu sai A Tia tử ngoại xạ không nhìn thấy có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng tím (0,4 μm) ... Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn - Trang 9- Bài tập trắc nghiệm phần tính chất sóng - hạt ánh sáng Câu 103) Trong thí nghiệm Iâng, giao thoa ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4μm đến 0,76 μm , bề...
 • 14
 • 232
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Truyện ngắn các nhà văn nữ đương đại tư duy nghệ thuật và đặc trưng thể loạiTôi là ai và nếu vậy thì bao nhiêukỹ thuật hànXây dựng chuẩn đầu ra nhằm nâng cao chất lượng chương trình đào tạo Kỹ thuật Cơ khí tại Đại học Thái Nguyên. (LA tiến sĩ)Di truyền tiến hóabài tập dao động điều hòa có giảiNội dung ôn tập cuối năm lớp 3Giáo án phụ đạo tiếng anh lớp 11 hayĐiều khiển các thông số công nghệ để đảm bảo chất lượng bề mặt khi gia công các vật liệu thép cacbon thông thường trên máy tiện CNCĐiều khiển tối ưu quá trình cháy lò hơiTiêu chuẩn đánh giá Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở tại thành phố Hải Phòng Cơ sở xây dựng chương trình chiến lược. (LA tiến sĩ)Làm chủ tư duy thay đổi vận mệnhThuật toán tụ năng lượng BEA (Bond Energy Algorithm) trong thiết kế Cơ sở dữ liệu phân tán tuyển sinh Trung học phổ thông tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Thực trạng quản lý chất lượng đào tạo của các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Đề xuất chương trình can thiệp. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của ma sát đến chuẩn đo lường áp kế PISTONNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sai số khi sử dụng thiết bị siêu âm olympus nortec 2000d+ để kiểm tra chất lượng mối hàn cấu kiện giàn khoanNghiên cứu công nghệ CADCAMCNC vào việc thiết kế gia công cácNghiên cứu công nghệ và thiết bị để chế tạo các chi tiết dạng bình cỡ lớnNghiên cứu, điều tra nguồn tài nguyên cây thuốc tại huyện xín mần, tỉnh hà giangNghiên cứu độ chính xác khi đo profile bề mặt chi tiết máy bằng phương
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập