Bài 63 ithuyết bo và quang phổ của hiđrô

Bài 63 : ITHUYẾT BO QUANG PHỔ CỦA HIĐRÔ pot

Bài 63 : ITHUYẾT BO VÀ QUANG PHỔ CỦA HIĐRÔ pot
... quỹ GV : Dãy Lyman nằm vùng ? đạo phía quỹ đạo M HS : Tử ngoại GV : Dãy Paschen nằm vùng ? HS : Hồng ngoại GV : Dãy Balmer nằm vùng HS : Ánh sáng khả kiến ? IV / NỘI DUNG : Mẫu nguyên tử Bo a) ... trạng thái ? HS : Có lượng thấp GV : Thế quỹ đạo dừng ? HS : Những quỹ đạo hoàn toàn xác định GV : GV thông báo tiên đề xạ hấp thụ lượng HS : Xem SGK trang 264 Hoạt động : HS : Xem SGK trang ... nguyên tử ? GV : Quan sát hình 266 GV : Các vạch phát xạ nguyên HS : dãy : Lyman, Balmer, tử hydrô xếp thành dãy ? Paschen GV : Các electron dịch chuyển để tạo thành dãy Lyman ? HS : Khi electron...
 • 5
 • 67
 • 0

Bài 63 : THUYẾT BO QUANG PHỔ CỦA HIĐRÔ pps

Bài 63 : THUYẾT BO VÀ QUANG PHỔ CỦA HIĐRÔ pps
... HS : Khi electron chuyển từ quỹ ? đạo phía quỹ đạo M GV : Dãy Paschen nằm vùng HS : Tử ngoại ? HS : Hồng ngoại GV : Dãy Balmer nằm vùng ? HS : Ánh sáng khả kiến IV / NỘI DUNG : Mẫu nguyên tử Bo ... trạng thái ? HS : Có lượng thấp GV : Thế quỹ đạo dừng ? HS : Những quỹ đạo hoàn toàn xác định GV : GV thông báo tiên đề xạ hấp thụ lượng HS : Xem SGK trang 264 Hoạt động : HS : Xem SGK trang ... đạo phía chuyển quỹ đạo M c) Thành công lớn thuyết Bo giải thích cách định tính định lượng tạo thành quang phổ vạch hiđrô V / CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ : Trả lời câu hỏi 1, 2, làm tập Xem 44 ...
 • 5
 • 203
 • 0

Bài 63 :THUYẾT BO QUANG PHỔ CỦA HIĐRÔ doc

Bài 63 :THUYẾT BO VÀ QUANG PHỔ CỦA HIĐRÔ doc
... sang trạng thái dừng có lượng Em lớn Quang phổ vạch nguyên tử hiđrô a) Khi khảo sát thực nghiệm quang phổ nguyên tử hiđrô, người ta thấy vạch phát xạ nguyên tử hiđrô xếp thành dãy khác Trong miền ... quỹ đạo phía chuyển quỹ đạo M c) Thành công lớn thuyết Bo giải thích cách định tính định lượng tạo thành quang phổ vạch hiđrô V / CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ : Trả lời câu hỏi 1, 2, làm tập Xem 44 ... dãy gọi dãy Pa-sen (Paschen) Hình 63. 2 Ảnh chụp vạch dãy Ban-me b) Mẫu nguyên tử Bo giải thích quang phổ vạch hiđrô định tính lẫn định lượng Dãy Lai-man tạo thành êlectron chuyển từ quỹ đạo phía...
 • 4
 • 157
 • 0

Vât lý 12 Phân ban: Bài 63 : THUYẾT BO QUANG PHỔ CỦA HIĐRÔ pptx

Vât lý 12 Phân ban: Bài 63 : THUYẾT BO VÀ QUANG PHỔ CỦA HIĐRÔ pptx
... phía quỹ đạo M GV : Dãy Lyman nằm vùng ? HS : Tử ngoại GV : Dãy Paschen nằm vùng HS : Hồng ngoại ? HS : Ánh sáng khả kiến GV : Dãy Balmer nằm vùng ? IV / NỘI DUNG : Mẫu nguyên tử Bo a) Tiên đề trạng ... Hoạt động : GV : Quan sát hình 266 HS : Xem SGK trang 266 GV : Các vạch phát xạ nguyên tử HS : dãy : Lyman, Balmer, Paschen hydrô xếp thành dãy ? GV : Các electron dịch chuyển HS : Khi electron ... HS : Có lượng thấp GV : Thế trạng thái ? HS : Những quỹ đạo hoàn toàn xác GV : Thế quỹ đạo dừng ? định GV : GV thông báo tiên đề xạ HS : Xem SGK trang 264 hấp thụ lượng nguyên tử ? Hoạt động :...
 • 4
 • 185
 • 0

Giáo án Vật lý 12 - THUYẾT BO QUANG PHỔ CỦA HIĐRÔ pps

Giáo án Vật lý 12 - THUYẾT BO VÀ QUANG PHỔ CỦA HIĐRÔ pps
... lớn Quang phổ vạch nguyên tử hiđrô a) Khi khảo sát thực nghiệm quang phổ nguyên tử hiđrô, người ta thấy vạch phát xạ nguyên tử hiđrô xếp thành dãy khác Trong miền tử ngoại có dãy, gọi dãy Lai-man ... hồng ngoại có dãy gọi dãy Pa-sen (Paschen) Hình 63.2 Ảnh chụp vạch dãy Ban-me b) Mẫu nguyên tử Bo giải thích quang phổ vạch hiđrô định tính lẫn định lượng Dãy Lai-man tạo thành êlectron chuyển ... Ban-me (Balmer) có vạch nằm miền tử ngoại số vạch nằm miền ánh sáng nhìn thấy : vạch đỏ H ( = 0,6563µm), vạch lam H ( = 0,4861µm), vạch chàm H ( = 0,4340µm) vạch tím H ( = 0, 4120 µm)...
 • 4
 • 256
 • 0

THUYẾT BO QUANG PHỔ CỦA HIĐRÔ ppt

THUYẾT BO VÀ QUANG PHỔ CỦA HIĐRÔ ppt
... sang trạng thái dừng có lượng Em lớn Quang phổ vạch nguyên tử hiđrô a) Khi khảo sát thực nghiệm quang phổ nguyên tử hiđrô, người ta thấy vạch phát xạ nguyên tử hiđrô xếp thành dãy khác Trong miền ... từ quỹ đạo phía chuyển quỹ đạo M c) Thành công lớn thuyết Bo giải thích cách định tính định lượng tạo thành quang phổ vạch hiđrô V / CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ : Trả lời câu hỏi 1, 2, làm tập Xem 44 ... dãy gọi dãy Pa-sen (Paschen) Hình 63.2 Ảnh chụp vạch dãy Ban-me b) Mẫu nguyên tử Bo giải thích quang phổ vạch hiđrô định tính lẫn định lượng Dãy Lai-man tạo thành êlectron chuyển từ quỹ đạo phía...
 • 4
 • 213
 • 0

Gián án Bài 47. Mẫu nguyên tử Bo quang phổ vạch của nguyên tử hidrô

Gián án Bài 47. Mẫu nguyên tử Bo và quang phổ vạch của nguyên tử hidrô
... 0,6563μm BÀI 47: MẪU NGUYÊN TỬ BO QUANG PHỔ VẠCH CỦA NGUYÊN TỬ HIĐRÔ (TIẾT 2) Mẫu nguyên tử Bo Quang phổ vạch nguyên tử hiđrô a Đặc điểm b Giải thích BÀI 47: MẪU NGUYÊN TỬ BO QUANG PHỔ VẠCHCỦA ... ngoại BÀI 47: MẪU NGUYÊN TỬ BO QUANG PHỔ VẠCHCỦA NGUYÊN TỬ HIĐRÔ (TIẾT 2) b Giải thích: E∞ P O N M L E3 E2 K E1 Các mức lượng Nguyên tử Hiđrô BÀI 47: MẪU NGUYÊN TỬ BO QUANG PHỔ VẠCHCỦA NGUYÊN ... VẠCHCỦA NGUYÊN TỬ HIĐRÔ (TIẾT 2) Quang phổ vạch phát xạ C S J L Đèn H2 L1 P L2 Quang phổ liên tục F Quang phổ Hiện tượng vạch hấp thụ đảo sắc BÀI 47: MẪU NGUYÊN TỬ BO QUANG PHỔ VẠCHCỦA NGUYÊN TỬ...
 • 22
 • 1,016
 • 2

Một số kinh nghiệm khi dạy bài Mẫu nguyên tử Bo quang phổ vạch của nguyên tử Hyđrô bài tập vận dụng Lý lớp 12

Một số kinh nghiệm khi dạy bài Mẫu nguyên tử Bo và quang phổ vạch của nguyên tử Hyđrô và bài tập vận dụng Lý lớp 12
... Vt + Em Trnh Khc Linh 12A9 t 9,5 mụn Vt + Em Hong Th Thu 12A9 t 9,5 mụn Vt + Em Mai Th Nga 12A9 t 9,5 mụn Vt + Em Trnh Th Quý 12A9 t 9,25 mụn Vt v hc sinh khỏc t 9,00 mụn Vt ... Vn Ton 12A12 t im 10 mụn Vt + Em Bựi Th Huyn 12A12 t 9,75 mụn Vt + Cú 10 hc sinh t im mụn Vt - K thi Tuyn sinh vo i hc nm hc 2008 2009 : + Em Lờ Thanh Tựng 12A10 t im 10 mụn Vt - Trong ... đề bài, ta có : L L1 L1 ; L 1 hc( ) = hc = (1) 12 K Thay số vào p/t (1), ta đợc : = 6,625.10 34.3.10 ( 0 ,122 0 0,1028).10 3,04.10 19 (J) L L L1 0 ,122 0.0,1028.10 12 12...
 • 19
 • 1,162
 • 6

mẫu nguyên tử bo quang phổ vạch của nguyên tử hyđrô bài tập vận dụng vật lý lớp 12

mẫu nguyên tử bo và quang phổ vạch của nguyên tử hyđrô và bài tập vận dụng vật lý lớp 12
... Vt + Em Trnh Khc Linh 12A9 t 9,5 mụn Vt + Em Hong Th Thu 12A9 t 9,5 mụn Vt + Em Mai Th Nga 12A9 t 9,5 mụn Vt + Em Trnh Th Quý 12A9 t 9,25 mụn Vt v hc sinh khỏc t 9,00 mụn Vt ... Vn Ton 12A12 t im 10 mụn Vt + Em Bựi Th Huyn 12A12 t 9,75 mụn Vt + Cú 10 hc sinh t im mụn Vt - K thi Tuyn sinh vo i hc nm hc 2008 2009 : + Em Lờ Thanh Tựng 12A10 t im 10 mụn Vt - Trong ... to quang ph vch hp th Chớnh iu trờn ó gii thớch y s o vch quang ph m hc sinh ó hc phn kin thc ny bi 39 (SGK Vt lp 12 chng trỡnh nõng cao) III GII THCH S TO THNH CC DY QUANG PH V CC VCH QUANG...
 • 17
 • 2,617
 • 0

MỘT SỐ KINH NGHIỆM KHI DẠY BÀIMẪU NGUYÊN TỬ BO QUANG PHỔ VẠCH CỦA NGUYÊN TỬ HYĐRÔ BÀI TẬP VẬN DỤNGVẬT LÝ LỚP 12

MỘT SỐ KINH NGHIỆM KHI DẠY BÀIMẪU NGUYÊN TỬ BO VÀ QUANG PHỔ VẠCH CỦA NGUYÊN TỬ HYĐRÔ VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNGVẬT LÝ LỚP 12
... Vt + Em Trnh Khc Linh 12A9 t 9,5 mụn Vt + Em Hong Th Thu 12A9 t 9,5 mụn Vt + Em Mai Th Nga 12A9 t 9,5 mụn Vt + Em Trnh Th Quý 12A9 t 9,25 mụn Vt v hc sinh khỏc t 9,00 mụn Vt ... Vn Ton 12A12 t im 10 mụn Vt + Em Bựi Th Huyn 12A12 t 9,75 mụn Vt + Cú 10 hc sinh t im mụn Vt - K thi Tuyn sinh vo i hc nm hc 2008 2009 : + Em Lờ Thanh Tựng 12A10 t im 10 mụn Vt - Trong ... đề bài, ta có : L L1 L1 ; L 1 hc( ) = hc = (1) 12 K Thay số vào p/t (1), ta đợc : = 6,625.10 34.3.10 ( 0 ,122 0 0,1028).10 3,04.10 19 (J) L L L1 0 ,122 0.0,1028.10 12 12...
 • 19
 • 126
 • 1

Mẫu nguyên tử BO quang phổ vạch của nguyên tử hydro

Mẫu nguyên tử BO và quang phổ vạch của nguyên tử hydro
... phát quang phổ vạch hidro khơng phải có vạch mà có số vạch thuộc phần tử ngoại Hδ Hγ Hβ Hα Quang phổ vạch ngun tử hidro 1908, nhà vật lý người Áo-Đức, Paschen quan sát thấy quang phổ vạch ngun tử ... lín h¬n 2 Quang phổ vạch ngun tử Hyđrơ a Đặc điểm quang phổ Hyđrơ Quang phổ vạch ngun tử hidro Năm 1885, nhìn lăng kính, Balmer nhìn thấy ánh sáng từ bốn bước sóng tương ứng với vạch sáng: đỏ ... nhân) - Sự tạo thành quang phổ vạch ngun tử Năm 1913, Ơng Bohr vận dụng tinh thần thuyết lượng tử để xây dựng mẫu ngun tử Bohr với tiên đề sau đây: Niels (Henrik David) Bohr (7 tháng 10 năm 1885...
 • 38
 • 959
 • 19

Lý thuyết mẫu nguyên tử Bo quang phổ Hidro

Lý thuyết mẫu nguyên tử Bo và quang phổ Hidro
... 2,18.10−18 J Câu 13 Bốn vạch thấy quang phổ phát xạ nguyên tử hiđrô thuộc dãy A Pasen B Laiman C Banme D Laiman Banme Câu 14 Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho điểm đây? A Hình dạng ... học trò Việt Hocmai.vn Trang Tài liệu khóa học Luyện kĩ trắc nghiệm Vật lí BÀI TOÁN MẪU NGUYÊN TỬ BOHR QUANG PHỔ HIDRO 1D 2A 3D 4D 5D 6C 7D 8C 9D 10C 11A 12D 13C 14D 15B 16A 17D 18B 19C 20C 21A ... lí Câu 25 Theo mẫu Bo, êlectrôn nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo N quỹ đạo K phát xạ có bước sóng: A 0, 45.10−6 m B 0, 65.10−6 m C 0,97.10−7 m D 0,85.10−6 m Câu 26 Nguyên tử hiđrô nhận lượng...
 • 5
 • 626
 • 13

Bài 31: TÍNH CHẤT ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO.

Bài 31: TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO.
... HIĐRO – NƯỚC Bài 31: TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO GV: Phạm Xuân Thanh Tiết 47: TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIDRO NỘI DUNG BÀI GIẢNG: I Tính chất vật lí II .Tính chất hoá học Tác dụng với oxi ... nhiên liệu khó Kết luận LOGO Tính chất vật lý Hidro Tính chất vật lý Hidro Chất khí không màu, không mùi, không vị Nhẹ chất khí Tan nước I Tính chất hóa học: Tác dụng với oxi: a) Thí nghiệm: ... hợp nổ Bài tập vận dụng LOGO Câu 1: Tính chất vật lý sau Hiđro: Chất khí điều kiện thường Tan nước Có màu trắng Nhẹ không khí 2 WAO !!!!!!! ! Bài tập vận dụng LOGO Câu 2: Trong phản ứng khí...
 • 26
 • 532
 • 3

Bai 31- TINH CHAT VA UNG DUNG CUA HIDRO

Bai 31- TINH CHAT VA UNG DUNG CUA HIDRO
... thủy tinh chứa Oxi THÍ NGHIỆM ĐỐT HIDRO TRONG OXI H2 HCl REPLAY O2 HCl H2 Zn H2 O THÍ NGHIỆM ĐỐT HIDRO TRONG KHÔNG KHÍ HCl H2 HCl H2 Zn REPLAY Trường THCS Lê Lợi b) Hiện tượng Thí nghiệm đốt Hidro ... sau: TN1: Thổi bong bóng xà phòng khí hidro Zn HCl TN2: Bơm bóng bay khí hidro • Từ TN ta rút kết luận tỉ khối khí hiđro so với không khí? Kết luận: Khí Hidro nhẹ không khí Câu 1: Tính: - d H2 ... Tiết 47: TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIDRO NỘI DUNG BÀI GIẢNG: I Tính chất vật lí II.Tính chất hoá học Tác dụng với oxi Các em viết : - Ký...
 • 25
 • 421
 • 0

Bài 31 Tính chất ứng dụng của hidro

Bài 31  Tính chất và ứng dụng của hidro
... dung học I Tính chất vật lí II Tính chất hoá học III ứng dụng I Tính chất vật lí Là chất khí, không mùi, không màu, không vị Nhẹ không khí, khí nhẹ khí (xem phim) Tan nớc II Tính chất hoá ... Bài tập Chọn từ thích hợp khung để điền vào chỗ trống câu sau: chất khử chất oxi hoá tính khử chiếm oxi nhờng oxi nhẹ Trong chất khí, hiđro khí nhẹ nhấtKhí hiđro có tính Trong khử phản ứng ... nhiệt độ thích hợp, khí hiđro hoá hợp đợc với đơn chất oxi, mà hoá hợp đợc với nguyên tố oxi số kim loại Các phản ứng toả nhiệt III ứng dụng Nạp vào khí cầu Hàn cắt kim loại Sản xuất amoniac...
 • 8
 • 81
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: [Môn lập dự án] Phân tích một dự án đầu tư cụ thể và làm rõ hạn chế trong các nội dung phân tích của dự án và hoàn thiện chúng[Môn lập dự án] Phân tích một dự án đầu tư cụ thể và làm rõ hạn chế trong các nội dung phân tích của dự án và hoàn thiện chúngỨNG DỤNG MẠNG NEURAL TÍCH CHẬP NHẬN DẠNG ký tự số VIẾT TAYNhận thức về bạo lực gia đình của người dân tỉnh yên bái (nghiên cứu tại phường nguyễn thái học và xã lương thịnh, huyện trấn yên)Nhu cầu tin tại thư viện trường đại học trần quốc tuấnNhững hoạt động an sinh xã hội của người công giáo địa phận hà nộiSự tiếp nhận đối với hàng không giá rẻ của khách hàng việt nam (nghiên cứu trường hợp công ty cổ phần hàng không viet jet – hãng hàng không viet jet air)Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong hoạt động tham vấn cho phụ nữ bị bạo lực gia đình tại văn phòng hỗ trợ nạn nhân – trung tâm CSAGANGHỆ THUẬT SỐNG THƯỜNG THỨCÁp dụng ẩn dụ ngữ pháp của halliday vào việc phân tích một số kiểu câu tiếng việtMở rộng hợp tác kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay theo tư tưởng HCMẢnh hưởng của kích thước và phương thức cấy mẫu đến khả năng tái sinh chồi in vitro một số giống hoa cúcHoàn thiện quy trình nhân giống cây hoa đồng tiền bằng kĩ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vậtNghiên cứu xây dựng danh lục và hiện trạng sử dụng các loài thực vật có tác dụng chữa bệnh tiểu đường ở vùng đệm Vườn quốc gia Tam Đảo, khu vực xã Ngọc ThanhNghiên cứu, đánh giá các chỉ tiêu hình thái nông học của một số giống lúa bản địa Chất Lượng Việt NamXây dựng quy trình nhân nhanh năm giống cây hoa cúc (Trắng tuyết, Mai vàng, Lan tím, Chi đỏ và Đỏ cờ) bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vậtNghiên cứu hệ thống thủy lực và mô phỏng hệ thống điều khiển thủy lực của cơ cấu chấp hành máy xúc Komatsu PC450Quản Lý Dịch Vụ oto hãng Ford Đại lý City Ford Bình TriệuTÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỘP SỐ CƠ KHÍ 2 TRỤC, 4 CẤP CHO Ô TÔ DU LỊCHSự biến đổi của giai cấp công nhân việt nam dưới tác động của hội nhập quốc tế hiện nay (tt)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập