Bài 45 định luật bôi lơ ma ri ốt

Bài 45:ĐỊNH LUẬT BÔI-LƠ-MA-RI-ỐT pptx

Bài 45:ĐỊNH LUẬT BÔI-LƠ-MA-RI-ỐT pptx
... nhận xét Hoạt động ( phút):Tìm hiểu định luật vận dụng Hoạt động Học sinh - Đọc SGK phần 1, Trợ giúp Giáo viên - Yêu cầu HS đọc SGK - Phát biểu định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt, - Nêu câu hỏi điều kiên ... biểu định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt, - Nêu câu hỏi điều kiên áp dụng định ghi nhận công thức (45.2) luật - Đọc SGK làm tập phần - Nhận xét trả lời HS - Đường biểu diễn trình đẳng - Cho HS vận dụng...
 • 3
 • 520
 • 3

Bài 45:ĐỊNH LUẬT BÔI-LƠ-MA-RI-ỐT doc

Bài 45:ĐỊNH LUẬT BÔI-LƠ-MA-RI-ỐT doc
... nhận xét Hoạt động ( phút):Tìm hiểu định luật vận dụng Hoạt động Học sinh - Đọc SGK phần 1, Trợ giúp Giáo viên - Yêu cầu HS đọc SGK - Phát biểu định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt, - Nêu câu hỏi điều kiên ... biểu định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt, - Nêu câu hỏi điều kiên áp dụng định ghi nhận công thức (45.2) luật - Đọc SGK làm tập phần - Nhận xét trả lời HS - Đường biểu diễn trình đẳng - Cho HS vận dụng...
 • 4
 • 496
 • 2

bai 29 dinh luat boi-lo - ma-ri-ot

bai 29 dinh luat boi-lo - ma-ri-ot
... ®Þnh lt b«i l - mariot §êng ®¼ng nhiƯt Bµi tËp vËn dơng I, thÝ nghiƯm * Dơng -Bng xi lanh -PÝt t«ng b»ng thủ tinh * TiÕn hµnh -LÊy thĨ tich ban ®Çu cđa bng khÝ - p kÕ chiỊu ®Ĩ ®o ¸p xt - T¨ng thĨ ... tich ban ®Çu cđa bng khÝ - p kÕ chiỊu ®Ĩ ®o ¸p xt - T¨ng thĨ tÝch khÝ - NhiƯt kÕ -Quan s¸t sè chØ cđa ¸p kÕ t¬ng øng * Kết -Gi¶m thĨ tÝch khÝ PhiÕu häc tËp dµnh cho ho¹t ®éng nhãm Nhãm: Nhãm ... sè Hay P ~ 1/V II/ §Þnh lt Boy le – mariotte Boy le Nhµ vËt lý ngêi Anh 162 7-1 691 Mariotte Nhµ vËt lý ngêi ph¸p 162 0-1 684 II/ §Þnh lt Boy le – mariotte II/ §Þnh lt Boy le – mariotte Phát biểu:...
 • 23
 • 515
 • 0

Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt

Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt
... nhiệt độ cao có nhiều t/c tạo chất giống chất khí Lu ý: - Ngoài vật rắn có cấu tạo tinh thể, có vật rắn vô định hình Học sinh tự học nội dung - Do tác dụng trọng lực nên thuyết động học phân tử ... nhỏ CĐ tự phía hình dạng xác định chiểm thể tích toàn bình chứa + Trạng thái rắn: Lực phân tử lớn phân tử liên kết với thành khối tích hình dạng riêng xác định + Trạng thái lỏng: Các phân ... chất khí ĐK thờng nhiệt độ áp suất đợc coi nh khí lí tởng Tổng kết học : - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc phần ghi nhớ SGK - Vận dụng kiến thức trả lời câu hỏi 2, 5, SGK VL 10 BTVN: Giải tập 7,...
 • 2
 • 2,567
 • 19

Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt

Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt
... ĐƯỜNG ĐẲNG NHIỆT P Đường biễu diễn biến thiên cuả áp suất theo thể tích nhiệt độ không đổigọi đường đẳng nhiệt V P P2 P1 v1 v2 t2 (t2 > t1) t1 V I/ THÍ NGHIỆM II/ ĐỊNH LUẬT III/ ĐƯỜNG ĐẲNG NHIỆT ... Máy bơm P I/ THÍ NGHIỆM Bố trí thí nghiệm Kết LẦN P V PV Vậy: P1 V1 = P2 V2 = P3 V3 = P4 V4 II/ ĐỊNH LUẬT Phát biểu: Ở nhiệt độ không đổi tích cuả áp suất p thể tích V cuả lượng khí xác đònh số ... THÍ NGHIỆM II/ ĐỊNH LUẬT III/ ĐƯỜNG ĐẲNG NHIỆT IV/ BÀI TẬP DỤNG Một bình có dungtích lít chứa 0,5 mol khí nhiệt độ 00 C Tính áp suất bình IV/ BÀI TẬP VẬN DỤNG Một bình có dung tích lít chứa 0,5...
 • 22
 • 1,321
 • 10

Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt

Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt
... TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 2 Hỏi cũ Lời mở đầu I- Các thông số trạng thái II- Quá trình đẳng nhiệt III- Định luật Bôilơ-Mariốt 1- Thí nghiệm 2- Định luật Bôilơ-Mariốt IV- Đường đẳng nhiệt Củng ... trạng thái không đổi II- Quá trình đẳng nhiệt  Quá trình đẳng nhiệt trình biến đổi trạng thái, nhiệt độ giữ không đổi 06/21/13 Luong Ngoc Minh - k III- Định luật Bôi-lơ_ Ma-ri-ốt  Thí nghiệm:  ... 06/21/13 Luong Ngoc Minh - k Định luật Bôi-lơ_ Ma-ri-ốt:  a) Nội dung:   Trong trình đẳng nhiệt lượng khí không đổi, áp suất tỷ lệ nghịch với thể tích b) Công thức:   m xác định ; T = không đổi...
 • 19
 • 1,849
 • 6

Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt

Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt
... (lít) 11,2 ĐỊNH LUẬT BƠI-LƠ – MA-RI-ỐT : Ở nhiệt độ khơng đổi, tích áp suất p thể tích V lượng khí xác định số pV = số P Đường đẳng nhiệt hệ (pOV) có dạng cung hyperbol O V CỦNG CỐ BÀI CÂU : Chọn ... p3V3 hay P2 V1 = P1 V2 (p tỉ lệ nghịch V) ĐỊNH LUẬT BƠI-LƠ – MA-RI-ỐT : Ở nhiệt độ khơng đổi, tích áp suất p thể tích V lượng khí xác định số pV = số Bơi-lơ (Robert Boyle, 1627 – 1691) Nhà vật ... • •• • • • • • • • • • • • • • Dùng định luật Bơi-lơ – Ma-ri-ốt giải thích bơm xe đạp, lần ta đẩy tay bơm tăng áp suất khí săm (ruột) bánh xe Máy nén khí Bài tập vận dụng : Xét 0,5 mol khí điều...
 • 26
 • 657
 • 4

Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt

Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt
... số trạng thái - thơng số trạng thái: áp suất p, thể tích V, nhiệt độ tuyệt đối T Q trình đẳng nhiệt - nhiệt độ khơng đổi Định luật Boyle-Mariotte: p1 V1 = p2 V2 Đường đẳng nhiệt - đường hypebol ... thể tích không? ĐƯỜNG ĐẲNG NHIỆT - đường biểu diễn biến thiên áp suất theo thể tích nhiệt độ không đổi -là đường hypebol hệ toạ độ ( p,V ) - ường ứng với nhiệt độ cao 3 Bài tập vận dụng p p1 ... lệ nghòch với thể tích không? Không khí C/ Kết p1V1 = p2V2 = p3V3 Gọi trình đẳng nhiệt Hay p1 V2 = p2 V1 ĐỊNH LUẬT BOYLE - MARIOTTE nhiệt độ không đổi, tích áp suất p thể tích V lượng khí xác...
 • 18
 • 651
 • 7

Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt

Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt
... nhit khớ khụng i - Ban u B thụng vi khớ Mỏy bm quyn, o c p1=1atm, P V1=20S, vi S l tit din bỡnh A - Ni B vi bm P, hỳt nh gióm ỏp sut B v A M B A A A o c p2=0,6atm, V2=30S - Ni B vi vũi y ca ... A A A o c p2=0,6atm, V2=30S - Ni B vi vũi y ca bm P, bm nh tng ỏp sut o c p3=1,9atm, V3=10S T Bài Lấy kết thí nghiệm vẽ đồ thị biểu diễn phụ thuộc áp suất vào thể tích nhiệt độ không đổi P Đồ ... Xột 0,1 mol khớ iu kin chun: ỏp sut p0=1 atm, nhit t0=00C a Tớnh th tớch V0 ca khớ V trờn th p-V im A biu din trng thỏi trờn P(atm) Gii: kc 0,1 mol khớ cú th tớch l: V0=0,1x22,4=2,24 lớt im...
 • 15
 • 1,335
 • 5

Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt

Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt
... đổi P T Đường đẳng nhiệt O V II ĐƯỜNG ĐẲNG NHIỆT Ứng với nhiệt độ khác lượng khí có đường đẳng nhiệt khác P T1 T2 > T1 T2 O V III ĐỊNH LUẬT BÔILƠ – MARIỐT LÀ ĐỊNH LUẬT GẦN ĐÚNG Định luật Bôilơ – ... Mariốt gần cho khí thực, áp suất cao định luật không Khí thực khí bên ngoài, điều kiện bình thường III ĐỊNH LUẬT BÔILƠ – MARIỐT LÀ ĐỊNH LUẬT GẦN ĐÚNG Định luật Bôilơ – Mariốt hoàn toàn cho khí ... chất khí Trường hợp thông số nhiệt độ T chất khí không thay đổi, ta gọi : QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT Quá trình đẳng nhiệt trình thay đổi trạng thái nhiệt lượng khí thể tích áp suất thay đổi , nhiệt...
 • 24
 • 1,280
 • 2

giáo án bài " định luật Bôi - Ma - ri - ot"

giáo án bài
... 1.95 S thể tích V tăng áp suất p giảm − Kết luận: P V1 ≈ P2 V2 ≈ P3 V3 Định luật Bôilơ-Mariốt Trong trình đẳng nhiệt lượng khí định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích p.V = số trạng thái 1: P1, V1 ... xác định thể tích thay đổi nghiên cứu áp suất thay đổi theo Vậy thay đổi có tuân theo quy luật hay không? Và có quy luật gì? Để trả lời cho câu hỏi vào 29: Quá trình đẳng nhiệt định luật Bôilơ ... Quá trình đẳng nhiệt định luật Bôilơ – Mariốt Hoạt động 3: tìm hiểu khái niệm thông số trạng thái − Cá nhân tiếp thu ghi nhớ − Trạng thái lượng khí xác định đại lượng: áp suất P, thể tích V,...
 • 4
 • 3,642
 • 85

Bài 29: QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT ĐỊNH LUẬT BÔI - MARI - OT pot

Bài 29: QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT ĐỊNH LUẬT BÔI - LƠ – MA – RI - OT pot
... cứu trình đẳng nhiệt Hoạt động 2: Tìm hiểu trình đẳng nhiệt Định luật Boilo Mariot Quá trình đẳng nhiệt Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh ? Quá trình đẳng nhiệt gì? - Hs trả lời Trong trình ... Bài 29: QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT ĐỊNH LUẬT BÔI - MA RI - OT I/ Trạng thái trình biến đổi trạng thái - Trạng thái: P (Pa, atm, N/m2) V (m3, dm3, l) T (K) - Trạng thái 1: (P1, V1, T1) QT - Đẳng ... khái quát thành định luật Boilo Mariot ? Nội dung định luật Boilo Mariot - Hằng số phụ thuộc vào khối lượng nhiệt độ khối khí xét - Giới thiệu nhà vật lý Boilo Mariot - Gọi P1, V1 áp suất...
 • 4
 • 820
 • 2

Bài 29. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt

Bài 29. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt
... (162 0-1 684) III Định luật Bơi-lơ – Ma-ri-ốt b Định luật Bơi-lơ – Ma-ri-ốt Trong q trình đẳng nhiệt lượng khí định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích p~ V Hay p.V = số (1) Định luật Bơi-lơ – Ma-ri-ốt ... xilanh (đo V) III Định luật Bơi-lơ – Ma-ri-ốt b) Tiến trình thí nghiệm c) Bảng kết số liệu Câu hỏi C1: Tính giá trị tích p.V bảng rút dự đốn? III Định luật Bơi-lơ – Ma-ri-ốt b) Tiến trình thí nghiệm ... chất chất khí từ năm 1659 qua nhiều thí nghiệm, ơng tìm định luật cơng bố vào năm 1662 III Định luật Bơi-lơ – Ma-ri-ốt Định luật Bơilơ-Mariơt a Giới thiệu nhà vật lí: Bơilơ Mariơt Edme Mariotte...
 • 23
 • 491
 • 0

bài giảng vật lý 10 bài 29 quá trình đẳng nhiệt. định luật bôi ma ri ốt

bài giảng vật lý 10 bài 29 quá trình đẳng nhiệt. định luật bôi lơ ma ri ốt
... đẳng nhiệt khác p ( .105 Pa) T1 T2 T > T1 p2 p1 O V V (cm3) QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT Là trình biến đổi trạng thái nhiệt độ giữ không đổi ĐỊNH LUẬT BÔILƠ – MARIỐT Trong trình đẳng nhiệt lượng khí định, ... suất 1,25 .105 Pa Biết nhiệt độ giữ không đổi Tóm tắt p1 = 105 Pa Giải Áp dụng định luật Bôi- Ma- ri- ốt V1 = lít p2 = 1,25 .105 Pa V2 = ? p1 p1V1 = p2V2 ⇔ V2 = V1 p2 ⇒ V2 = 6, 4(l) BÀI TẬP VẬN ... biến đổi trạng thái (quá trình) trình lượng khí chuyển từ trạng Thế nào là trình thái sang trạng thái khác biến đổi trạng thái? Đẳng trình: ĐẲNG NHIỆT II QUÁ TRÌNH Là trình có hai thông...
 • 17
 • 2,338
 • 3

Bài 29 quá trình đẳng nhiệt định luật bôi ma ri ốt

Bài 29 quá trình đẳng nhiệt định luật bôi lơ  ma ri ốt
... áp suất nhiệt độ không đổi a Thí nghiệm b Đònh luật Đường đẳng nhiệt Đònh luật BôilơMariôt đònh luật gần HỆÄ THỨC GIỮA THỂ TÍCH VÀ ÁP SUẤT KHÍ KHI NHIỆT ĐỘ KHÔNGÄ ĐỔI ĐỊNH LUẬT BÔILƠ-MARIÔT Â ... áp suất nhiệt độ không đổi a Thí nghiệm b Đònh luật Đường đẳng nhiệt Đònh luật BôilơMariôt đònh luật gần HỆ THỨC GIỮA THỂ TÍCH VÀ ÁP SUẤT KHÍ KHI NHIỆT ĐỘ KHÔNG ĐỔI ĐỊNH LUẬT BÔILƠ-MARIÔT -KÕt ... áp suất nhiệt độ không đổi a Thí nghiệm b Đònh luật Đường đẳng nhiệt Đònh luật BôilơMariôt đònh luật gần HỆ THỨC GIỮA THỂ TÍCH VÀ ÁP SUẤT KHÍ KHI NHIỆT ĐỘ KHÔNG ĐỔI ĐỊNH LUẬT BÔILƠ-MARIÔT Phát...
 • 15
 • 54
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mô hình trong bài định luật bôi lơ ma ri ốt mh4 28qua trinh dang nhiet dinh luat boi lo ma ri otyoutobe thi nghiem dinh luat boi lo ma ri otthí nghiệm biểu diễn định luật bôi lơ ma ri ốtso do tu duy dinh luat boi lo ma ri otđịnh luật bôi lơ ma ri ốthệ thức pv hằng số của định luật bôi lơ ma ri ốt là đúng hay saiví dụ 3 định luật bôi lơ ma ri ốtthi nghiem dl boi lo ma ri otbài tập định luật sác lơbài 46 định luật sác lơbài giảng định luật sắc lơđịnh luật bôi lơ mariotbài 46 định luật sác lơ nhiệt độ tuyệt đốigiáo án bài định luật sác lơgerund in english grammarĐảng cộng sản việt nam lãnh đạo hoạt động đối ngoại thời kỳ 1986 1996Đề tài Các yếu tố quyết định đến phân cấp chi tiêu, dẫn chứng từ Trung QuốcĐánh giá hiện trạng vai trò của báo trí trong việc nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho nông dân ven biển đồng bằng sông HồngGiám sát xây lắp điệnVăn bản hướng dẫn nghị định 07Đề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ sản xuất và xuất khẩu một số sản phẩm công nghiệp (ô tô, xe máy, máy nông nghiệp) khi Việt Nam là thành viên WTOĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu chỉ số giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và điều hành quản lý Nhà nước về thương mạiĐề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật vá nhĩ của viêm tai giữa mạn tínhĐề tài nghiên cứu khoa học Ảnh hưởng của thiết kế bao bì thực phẩm tới sự kỳ vọng của người tiêu dùng về thực phẩm chất lượngĐề tài nghiên cứu khoa học Các giải pháp đồng bộ phát triển nhà ở người thu nhập thấp tại các đô thị Việt NamĐề tài nghiên cứu khoa học Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Phú ThọĐề tài nghiên cứu khoa học Mối quan hệ giữa quản trị vốn luân chuyển, hiệu quả công ty và hạn chế tài chínhĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu điều chế dung dịch mạ điện Nickel với tác nhân đệm là các axit hữu cơĐề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Sử dụng thiết bị Hi_Class trong việc giảng dạy Tin học 10 nhằm nâng cao hứng thú học cho học sinhĐề tài Nghiên cứu Khoa học Tách chiết collagen từ da cá tra bằng phương pháp hoá sinhĐề tài nghiên cứu khoa học Vấn đề điểm vỡ cấu trúc và bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá thực và lãi suất thực ở Việt Nam và một số quốc gia Châu ÁĐề tài Nghiên cứu và thiết kế máy chẻ tre công nghiệpĐề tài Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm ImexpharmĐỀ TÀI QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI GARA ÔTÔ MINH PHƯƠNG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập