Bài 43 ứng dụng của định luật béc nu li

Bài 43: ỨNG DỤNG CỦA ĐỊNH LUẬT BÉC-NU-LI pptx

Bài 43: ỨNG DỤNG CỦA ĐỊNH LUẬT BÉC-NU-LI pptx
... - Xem hình H 43.2, đọc phần SGK, - Yêu cầu HS xem hình vẽ, đọc phần thảo luận chứng minh công thức thảo luận chứng minh công thức (43.1) - Gợi ý cách suy luận + Vẽ hình - Nhận xét kết + Trình ... luận giải thích chế hoạt động chế hòa khí? - Trình bày kết - Nhận xét kết Hoạt động ( phút): Vận dụng, củng cố Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi - Yêu cầu: ... Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - Ghi câu hỏi tập nhà - Nêu câu hỏi tập nhà + Ống Pi-tô + Chứng phương trình Bec-nuli ống nằm ngang - Những chuẩn bị cho sau RÚT KINH NGHIỆM - Yêu cầu: HS chuẩn...
 • 3
 • 705
 • 1

Bài 43 : Ứng dụng của định luật Béc-nu-li

Bài 43 : Ứng dụng của định luật Béc-nu-li
... phần áp suất tĩnh, ta vào Bài: ỨNG DỤNG CỦA ĐỊNH LUẬT BÉC-NU-LI” * Hoạt động 2: Tìm hiểu cách đo áp suất tĩnh, áp suất toàn phần Hoạt động giáo viên - Cách đo áp suất tĩnh: Đặt ống hình trụ hở hai ... áp suất toàn phần: Đặt ống thủy tinh hình trụ hở hai đầu, đầu uốn vuông góc Đặt ống cho miệng ống vuông góc với dòng chảy Hoạt động học sinh * Hoạt động 3: Ứng dụng định luật Béc-nu-li Hoạt động ... dòng nằm ngang số → Không được, áp dụng cho ống - Định luật Béc-nu-li có áp dụng dọc có lực đẩy ác-si-mét nên cho ống dòng nằm dọc không? Vì sao? không...
 • 3
 • 830
 • 13

Bài 43: ỨNG DỤNG CỦA ĐỊNH LUẬT BÉC-NU-LI potx

Bài 43: ỨNG DỤNG CỦA ĐỊNH LUẬT BÉC-NU-LI potx
... Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - Nêu nội dung công thức định - Nêu câu trả lời luật Béc-nu-li? - Vẽ hình áp dụng định luật cho - Yêu cầu học sinh lên bảng vẽ điểm ống dòng nằm ngang hình ... - Xem hình H 43.2, đọc phần SGK, - Yêu cầu HS xem hình vẽ, đọc phần thảo luận chứng minh công thức thảo luận chứng minh công thức (43.1) - Gợi ý cách suy luận + Vẽ hình - Nhận xét kết + Trình ... luận giải thích chế hoạt động chế hòa khí? - Trình bày kết - Nhận xét kết Hoạt động ( phút): Vận dụng, củng cố Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi - Yêu cầu:...
 • 4
 • 76
 • 0

Bài 43: ỨNG DỤNG CỦA ĐỊNH LUẬT BÉC-NU-LI ppt

Bài 43: ỨNG DỤNG CỦA ĐỊNH LUẬT BÉC-NU-LI ppt
... Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - Nêu nội dung công thức định - Nêu câu trả lời luật Béc-nu-li? - Vẽ hình áp dụng định luật cho - Yêu cầu học sinh lên bảng vẽ điểm ống dòng nằm ngang hình ... - Xem hình H 43.2, đọc phần SGK, - Yêu cầu HS xem hình vẽ, đọc phần thảo luận chứng minh công thức thảo luận chứng minh công thức (43.1) - Gợi ý cách suy luận + Vẽ hình - Nhận xét kết + Trình ... luận giải thích chế hoạt động chế hòa khí? - Trình bày kết - Nhận xét kết Hoạt động ( phút): Vận dụng, củng cố Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi - Yêu cầu:...
 • 4
 • 236
 • 0

Tiết 61: Ứng dụng của định luật Bec-nu-li

Tiết 61: Ứng dụng của định luật Bec-nu-li
... máy bay Tiết 61: Một vài ứng dụng khác định luật Béc-nu-li b) Bộ chế hòa khí (cacbuaratơ) * Nguyên tắc hoạt động: Xi lanh Phao iu chnh etxng Kim phun Tiết 61: Một vài ứng dụng khác định luật Béc-nu-li ... tĩnh xác định2 ( p toàn phần - p tĩnh ) vận tốc: v= Tiết 61: Đo áp suất tĩnh áp suất toàn phần Đo vận tốc chất lỏng ống Ven-tu-ri Đo vận tốc máy bay nhờ ống Pi-tô Một vài ứng dụng khác định luật ... kk : khối l ợng riê ng khô ng khí : khối l ợng riê ng chất lỏng ống ch ữ U Tiết 61: Một vài ứng dụng khác định luật Béc-nu-li F N a) Lực nâng cánh máy bay * Giải thích nguyên tắc: Do cấu...
 • 22
 • 1,774
 • 18

BAI 43NC Ứng Dụng Của Định Luật BécNu –Li

BAI 43NC Ứng Dụng Của Định Luật BécNu –Li
... 5phút HĐ5: Vận dụng củng cố - Nêu câu hỏi 1.2sgk trả lời - Nhận xét chế hoạt động chế hòa khí - Học sinh trả lờicâu...
 • 2
 • 90
 • 0

Giáo án Vật lý 7 bài 3: Ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng

Giáo án Vật lý 7 bài 3: Ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng
... lại tối sáng? HS: Tiến hành TN - Trên chắn đặt GV: Cho HS điền từ phần nhận xét h3.2 phía sau vật cản có  GV khắc sâu k/n “bóng tối”  vùng không nhận cho HS lấy VD ánh sáng từ nguồn sáng truyền ... phía sau vật cản có vùng nhận ánh sáng từ phần nguồn sáng truyền tới gọi bóng nửa tối Hoạt động 2: (12’) II Nhật thực – Nhật thực – Nguyệt thực Nguyệt thực VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu ... luật, biểu mẫu miễn phí Củng cố: 3’ - Với điều kiện nguồn sáng xuất bóng nửa tối ? - Khi xảy Nhật thực, Nguyệt thực ? Hướng dẫn nhà: 2’ BT: 3.13.4/5 SBT Đọc trước : Định luật phản xạ ánh sáng ...
 • 4
 • 163
 • 0

BÀI 43: ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT BEC-NU-LI ppsx

BÀI 43: ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT BEC-NU-LI ppsx
... phút) : KIỂM TRA BÀI CŨ Hoạt động học Hoạt động giáo sinh viên -Nêu nội dung - Nêu câu hỏi công thức định luật Bec-nu-li ? - Yêu cầu học sinh lên bảng vẽ - Vẽ hình áp dụng hình định luật cho hai ... Ôn tập định luật Bec-nu-li Gợi ý ứng dụng công nghệ thông tin - Giáo viên biên soạn câu hỏi trắc nghiệm cho phần kiểm ... chế hoạt động chế hòa khí Một vài ứng dụng khác định luật Bec-nu-li - Trình bày kết a Lực nâng cánh máy bay b Bộ chế hòa khí Hoạt động 5(…phút): VẬN DỤNG, CỦNG CỐ Hoạt động học Hoạt động giáo sinh...
 • 8
 • 842
 • 3

Bài giảng Ứng dụng định luật Béc-nu-li - Vật lý lớp 10

Bài giảng Ứng dụng định luật Béc-nu-li - Vật lý lớp 10
... máy bay nhờ ống Pi – tô  Một vài ứng dụng khác định luật Béc – Nu – Li a) Lực nâng cánh máy bay b) Bộ chế hòa khí Máy bay Nguyên Một vài ứng dụng khác định luật Béc – Nu – Li a) Lực nâng cánh ... Li nêu biểu thức Trong ống dòng nằm ngang, tổng áp suất tĩnh áp suất động điểm số  Bài 43: ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT BÉC – NU – LI Đo áp suất tĩnh áp suất toàn phần a) Đo áp suất tĩnh: Áp suất tĩnh ... câu nhất: Khi dòng chảy ổn định lưu lượng chất lỏng ống dòng là: a) Luôn thay đổi b) Không thay đổi c) Không xác định d) Xác định, khác vị trí khác Câu 2: Phát biểu định luật Béc – Nu – Li nêu biểu...
 • 21
 • 201
 • 0

Slide vật lý lớp 7 bài ứng dụng của định luật truyền thẳng của ánh sáng _Q.T hòan

Slide vật lý lớp 7 bài ứng dụng của định luật truyền thẳng của ánh sáng _Q.T hòan
... TRỜI Mặt trăng Trái Đất Định luật truyền thẳng ánh sáng: “Trong môi trường suốt đồng tính ánh sáng truyền theo đường thẳng Bài ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG I Bóng tối – Bóng ... lại Làm lại Bài ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG Nhận xét: Trên chắn đặt phía sau vật cản có vùng không nhận ánh sáng từ nguồn sáng tới gọi bóng tối Bóng tối nằm phía sau vật cản, không ... không nhận ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới I Bóng tối – Bóng nửa tối Thí nghiệm 1: Bài ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG I Bóng tối – Bóng nửa tối Thí nghiệm 1: Nguồn sáng rộng Miếng...
 • 44
 • 569
 • 0

giáo án liên môn tích hợp vật lý 7 bài ỨNG DỤNG của ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG ÁNH SÁNG

giáo án liên môn tích hợp vật lý 7 bài ỨNG DỤNG của ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG ÁNH SÁNG
... nhận ánh sáng ánh sáng từ - HS khác nhận xét từ - GV chốt truyền tới GV: Nguyễn Thị Thanh Loan nguồn sáng phần nguồn sáng truyền tới Năm học 2014 – 2015 Trường THCS TT Trâu Quỳ GIÁO ÁN VẬT LÝ - ... trả lời - GV: Để trả lời rõ câu hỏi cô em tìm hiểu học hôm nay: “Tiết Ứng dụng Định luật truyền thẳng ánh sáng HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG 2: Quan sát hình thành khái niệm ... Nguyệt thực Như em biết môn Địa lí 6: Hệ Mặt Trời có hành tinh, Trái Đất hành tinh thứ tính theo thứ tự xa dần Mặt Trời Mặt Trời lớn, tự phát ánh sáng Trái Đất nhận ánh sáng từ Mặt Trời chiếu tới...
 • 9
 • 172
 • 9

Ứng dụng của định luật cảm ứng điện tử trong đo lường

Ứng dụng của định luật cảm ứng điện tử trong đo lường
... theo bi u th c: ei = − dφi dt Trong ó dφi t thông mà dây d n c t qua th i gian dt: dφi = dSc dBi = dSc dBiN dSc ti t di n b c t kho ng th i gian dt: dSc = lvdt = lωrdt Trong ó: l – chi u dài dây ... có th tính c theo E ho c Ω ng b - Xác nh ω t biên su t i n ng Cu n c m ng có tr kháng trong: Z i = Ri + jL Ω Trong ó Ri, Li i n tr t c m c a cu n dây i n áp hai u cu n ng v i t i R có giá tr : ... gi a i n áp UV(jω) v i v trí x cúa i lư ng o th hình Hình M t CB t c m kép m c vi sai i n hình Trong chuy n i t c m v i khe h không khí, giá tr ∆δ δ không vư t 0,2mm v i chuy n i ơn 0,4mm v i...
 • 28
 • 886
 • 1

Bài 42: Sự chảy thành dòng của chất lỏng và chất khí. Định luật Béc-nu-li (nâng cao)

Bài 42: Sự chảy thành dòng của chất lỏng và chất khí. Định luật Béc-nu-li (nâng cao)
... thường để chất lỏng chảy ổn định (thành dòng) vận tốc dòng chảy nhỏ • Chất khí chảy thành dòng Trong số trường hợp ta coi chất khí chảy thành dòng có tính chất giống chất lỏng chảy thành dòng áp ... Chuyển động chất lỏng lí tưởng • Chuyển động chất lỏng chia làm hai lọai chính: chảy ổn định (hay chảy thành dòng) chảy không ổn định (hay chảy cuộn xoáy) • Ta xét chất lỏng chảy thành dòng Thông ... động chất lỏng lí tưởng Đường dòng Ống dòng • Khi chất lỏng chảy ổn định, phần tử chất lỏng chuyển động theo đường định, gọi đường dòng, đường dòng không giao Thí nghiệm dòng chảy ổn định quanh...
 • 16
 • 1,981
 • 15

ứng dụng định luật bec nu li

ứng dụng định luật bec nu li
... ĐỊNH LUẬT BERNOULLI ĐƯC ỨNG DỤNG TRONG RẤT NHIỀU LĨNH VỰC CỦA CUỘC SỐNG NHƯ:  ĐO ÁP SUẤT CỦA TĨNH VÀ ÁP SUẤT ... ρKK : khối lượng riêng không khí h : độ chênh lệch mực nước nhánh IV MỘT VÀI ỨNG DỤNG KHÁC CỦA ĐỊNH LUẬT BERNOULLI: u u r LỰC NÂNG CÁNH MÁY BAY: F1 Công thức tính áp suất tónh : F p= ⇒ F=p.S ... LỰC NÂNG MÁY BAY.TRONG THỰC TẾ CÒN PHỤ THUỘC VÀO NHIỀU YẾU TỐ KHÁC IV MỘT VÀI ỨNG DỤNG KHÁC CỦA ĐỊNH LUẬT BERNOULLI: BỘ CHẾ HÒA KHÍ : CẤU TẠO VÀ NGUYÊN TẮC HỌAT ĐỘNG : SGK BÀI TẬP: BÀI TẬP 1,2...
 • 11
 • 1,169
 • 5

Ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng

Ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng
... Tiết 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng ánh sáng II Nhật thực - nguyệt thực: Nhật thực toàn phần Trái Đất Mặt Trời Mặt Trăng Nhật thực phần Tiết 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng ánh sáng II ... 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng ánh sáng I Bóng tối – bóng nửa tối: Bóng tối nằm phía sau vật cản, không nhận ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới Bóng nửa tối nằm phía sau vật cản, nhận ánh sáng ... sáng từ nguồn sáng truyền tới Bóng nửa tối nằm phía sau vật cản, nhận ánh sáng từ phần nguồn sáng truyền tới II Nhật thực - nguyệt thực: Nhật thực toàn phần (hay phần) quan sát chỗ có bóng tối...
 • 4
 • 492
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng của định luật béc nu libài 43 ứng dụng của định luật becnulinoi dunhg cua dinh luat bec nu liứng dụng của định luật acsimetứng dụng của định luật iii newtonứng dụng của định luật newtonứng dụng của định luật 3 newtonứng dụng của định luật bernoulliứng dụng của định luật cảm ứng điện từứng dụng của định luật pascalcác ứng dụng của định luật becnuliứng dụng của định luật phản xạ ánh sángứng dụng của định luật bảo toàn năng lượngứng dụng của định luật bảo toàn khối lượngứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sángBÀI TOÁN TỐI ƯU quy hoạch độngĐồ án học phần : Truyền động thuỷ khí động lực(MEGABOOK) PHAT HUY TU DUY GIAI NHANH SONG CO SONG DIEN TU VAT LYNghiên cứu đặc điểm cấu trúc và khả năng tích lũy các bon của rừng vầu đắng (indosasa angustata MC clure) thuần loài tại huyện bạch thông, tỉnh bắc kạnTuyển tập các chuyên đề và bài tập nâng cao hay và khó ôn thi đại học cao đẳng môn vật lý năm 2017ADECH02 SOLUTION PROB4 1Luyện thi đh chuyên đề nghị luận xã hộiTài liệu ôn tập môn ngữ văn lớp 12Trình tự thủ tục thanh lý tài sản phá sản theo pháp luật việt nam hiện nayBàn về tô tem giáo của người nhậtBài thuyết minh tuyến điểm: Hà Nội Quảng NinhĐình, Đền, Chùa miền Bắc Việt NamQuyền tiếp cận thông tin về thủ tục hành chính từ thực tiễn tỉnh quảng bình ttXử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế từ thực tiễn thành phố hà nộiCác giải pháp quản lý hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại việt nam ttQuản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thương mại xăng dầu việt nam ttHướng dẫn ôn thi tốt nghiệp lớp 12 môn ngữ vănĐịnh tội danh các tội phạm về ma túy trong trường hợp đồng phạm theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh hòa bìnhCÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI QUẬN THANH XUÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI (tóm tắt)Giải quyết tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét xử tại tòa án nhân dân thành phố lào cai, tỉnh lào cai
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập