Bài 1 tính chia hết trên tập hợp số nguyên số nguyên tố

Bài 1: TÍNH CHIA HẾT TRÊN TẬP HỢP SỐ NGUYÊN. SỐ NGUYÊN TỐ pot

Bài 1: TÍNH CHIA HẾT TRÊN TẬP HỢP SỐ NGUYÊN. SỐ NGUYÊN TỐ pot
... II Số nguyên tố: 1.Định nghĩa: Số nguyên tố số tự nhiên lớn 1, có hai ước Hợp số số tự nhiên lơn có nhiều hai ước Số số số nguyên tố hợp số Định lí số học: Mọi số tự nhiên lớn phân tích thừa số ... + số nguyên có hai số có hiệu chia hết cho m Giải: Chia số nguyên cho m ta số dư m số 0; ; 2; 3; ; m - Theo nguyên tắc Dirichlet, chia m + 1số cho m phải có hai số số dư Do hiệu hai số chia ... lớn phân tích thừa số nguyên tố cách nhất(không kể thứ tự thừa số) Số nguyên tố coi tích gồm thừa số Có vô số số nguyên tố (không có số nguyên tố lớn nhất) Số hoàn chỉnh: số tổng ước không kể...
 • 9
 • 771
 • 4

Bài 1: TÍNH CHIA HẾT TRÊN TẬP HỢP SỐ NGUYÊN. SỐ NGUYÊN TỐ doc

Bài 1: TÍNH CHIA HẾT TRÊN TẬP HỢP SỐ NGUYÊN. SỐ NGUYÊN TỐ doc
... II Số nguyên tố: 1.Định nghĩa: Số nguyên tố số tự nhiên lớn 1, có hai ước Hợp số số tự nhiên lơn có nhiều hai ước Số số số nguyên tố hợp số Định lí số học: Mọi số tự nhiên lớn phân tích thừa số ... + số nguyên có hai số có hiệu chia hết cho m Giải: Chia số nguyên cho m ta số dư m số 0; ; 2; 3; ; m - Theo nguyên tắc Dirichlet, chia m + 1số cho m phải có hai số số dư Do hiệu hai số chia ... lớn phân tích thừa số nguyên tố cách nhất(không kể thứ tự thừa số) Số nguyên tố coi tích gồm thừa số Có vô số số nguyên tố (không có số nguyên tố lớn nhất) Số hoàn chỉnh: số tổng ước không kể...
 • 9
 • 486
 • 5

TÍNH CHIA HẾT TRÊN TẬP HỢP SỐ NGUYÊNSỐ NGUYÊN TỐ ppt

TÍNH CHIA HẾT TRÊN TẬP HỢP SỐ NGUYÊN và SỐ NGUYÊN TỐ ppt
... 25 số nguyên tố nhỏ 100 có chứa số nguyên tố chẵn 2, 24 số nguyên tố lại số lẻ Do tổng 25 số nguyên tố số chẵn VD2: Tổng số nguyên tố 1012 Tìm số nguyên tố nhỏ ba số nguyên tố HD: Vì tổng số nguyên ... nguyên tố 1012, nên số nguyên tố tồn số nguyên tố chẵn Mà số nguyên tố chẵn số nguyên tố nhỏ Vậy số nguyên tố nhỏ số nguyên tố VD3: Tổng số nguyên tố 2003 hay không? Vì sao? HD: Vì tổng số nguyên tố ... abc chia hết cho số nguyên tố p thừa số tích abc chia hết cho số nguyên tố p * Nếu a b không chia hết cho số nguyên tố p tích ab không chia hết cho số nguyên tố p Cách nhận biết số nguyên tố: ...
 • 48
 • 397
 • 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP SỐ NGUYÊN

PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP SỐ NGUYÊN
... mãn điều kiện toán biểu thức A(n) Mp, p số nguyên tố 4) Tìm số dư phép chia biểu thức A(n) cho số p nguyên tố 5) Tìm chữ số tận số 6) Chứng minh số không số nguyên tố 1.5 Các phương pháp 1) Sử dụng ... k ∈ ¢* Suy ra, số có dạng Vậy số có dạng A ( k ) = 26 k + + A ( n ) = 22 n +1 +3 , với với k số nguyên dương hợp số n số nguyên dương số nguyên tố Cách Sử dụng đẳng thức mở rộng Giải Ta chứng ... ∈ ¢* ( ) Suy ra, số có dạng Vậy số có dạng A ( k ) = 26 k + + A ( n ) = 22 n +1 +3 với với n k số nguyên dương hợp số số nguyên dương số nguyên tố Cách Sử dụng định lý Fermat Giải Ta chứng minh...
 • 22
 • 80
 • 0

Các dạng bài về chia hết trong tập hợp N

Các dạng bài về chia hết trong tập hợp N
... Bài 5) Chứng minh : 2 5n4 + 5 0n3 - n2 - 2n chia hết cho 24 ( n N* ) Giải Đặt A = 2 5n + 5 0n3 - n2 - 2n = 2 4n + 4 8n3 +n4 + 2n3 - n2 - 2n Ph n tích n4 + 2n3 - n2 - 2n = n( n +1)( n -1)( n +2) 24 ... + 1 6n - 3n - chia hết cho 323 Bài to n Chứng minh : Với n N a) n2 + 1 1n + 39 không chia hết cho 49 b) n2 + 3n + không chia hết cho với n số lẻ c) n2 + 3n + không chia hết cho 121 Bài to n 10 ... :PH N TÍCH SÔ BỊ CHIA Bài ) Chứng minh : ( n5 - n )  30 với n ∈ Z Giải Ta có 30 = 5.6 * n5 - n = n( n4 - 1) = n( n -1)( n + 1)( n2 + 1) n ; n -1; n + 1; số nguy n li n tiếp n n tích n( n+1) (n- 1)...
 • 14
 • 291
 • 2

SKKN giúp học sinh lớp 6 giải các bài toán về “phép chia hết” trong tập hợp n

SKKN giúp học sinh lớp 6 giải các bài toán về “phép chia hết” trong tập hợp n
... PTDT N i trú huy n Sông Mã 14 SKKN: Giúp học sinh lớp giải to n “Phép chia hết” tập hợp N học sinh định hướng cách giải tập giúp học sinh có tư sáng tạo linh hoạt giải to n Khi làm việc giải to n ... Trường PTDT N i trú huy n Sông Mã 17 SKKN: Giúp học sinh lớp giải to n “Phép chia hết” tập hợp N Với kinh nghiệm vừa trình bày tr n, trình giảng dạy m n to n bồi dưỡng học sinh giỏi trường PTDT N i ... Trường PTDT N i trú huy n Sông Mã SKKN: Giúp học sinh lớp giải to n “Phép chia hết” tập hợp N m n học, khả tính to n, tính nhẩm yếu Việc bồi dưỡng học sinh giỏi tiết học gặp nhiều khó kh n Với...
 • 21
 • 1,365
 • 5

SKKN Giúp học sinh lớp 6 giải các bài toán về “Phép chia hết” trong tập hợp N

SKKN Giúp học sinh lớp 6 giải các bài toán về “Phép chia hết” trong tập hợp N
... nghi n cứu tài liệu giảng dạy nh n thấy “phép chia hết" đề tài lí thú, phong phú đa dạng số học lớp thiếu m n to n m n to n THCS Đối tượng học sinh trường PTDT N i trú Sông mã 100% em học sinh d n ... quan trọng tác dụng v n đề công tác giảng dạy giáo dục: 1.3.1 Mục đích nghi n cứu: Đề tài nghi n cứu nhằm đưa phương pháp phù hợp để giúp học sinh giải to n phép chia hết tập hợp N, từ học sinh ... Giúp học sinh lớp giải to n “Phép chia hết” tập hợp N ĐẶT V N ĐỀ: (Lí ch n đề tài) Lí khách quan: Đất n ớc ta đường đổi mới, phát tri n hội nhập quốc tế nhằm thực thắng lợi nghiệp “Công nghiệp...
 • 3
 • 161
 • 0

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ CHIA HẾT TRONG TẬP N

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ CHIA HẾT TRONG TẬP N
... nguy n dơng, chứng minh rằng: 6 2n + 3n+ 2 + 3n M11 Bài 6: Chứng minh tổng k số t nhi n li n tiếp (k lẻ) chia hết cho k Giải: Gọi k số nguy n li n tiếp n, n+ 1, n+ 2, , n + k-1 Khi tổng chúng bằng: n ... 1 0n + 1 8n - chia hết cho 27 * Bài tập tơng tự: Bài 1: Chứng minh rng: a) -1 0n + 7 2n - chia hết cho 91 b) - 2 2n + 1 5n - chia hết cho với n nguy n dơng Bài 2: Chứng minh với n tự nhi n thì: (n+ ... Dạng 3: Chứng minh chia hết biểu thức chứa chữ Bài 1: Chứng minh rằng: n3 - n chia hết cho với n s t nhi n * Cách 1: Vì (2, 3) = n n c n chứng minh n3 - n chia hết cho chia hết cho Ta có n3 - n...
 • 35
 • 1,678
 • 23

Chuyên đề về tính chia hết trên Z

Chuyên đề về tính chia hết trên Z
... - n 12n, số hạng chia hết A(n) # d/ Để c/m tổng không chia hết cho m, c/m số hạng không chia hết cho m tất số hạng khác chia hết cho m VD : CMR với n lẻ n2 + 4n + không chia hết cho Giải Vì n ... sử 2a, (a+b), c Z Từ 2a Z, lại có x( x - ) tích hai số nguyên liên tiếp, có số chia Z => 2a x.( x 1) Z Từ (a+b) Z, x Z => ( a + b )x Z hết cho => x.( x 1) (1) (2) c Z (3) Từ (1),(2) (3) ... không chia hết cho 8 Vậy n + 4n + không chia hết cho # e/ Nếu số d chia a cho b ( b>0) r ( < r < b) số d chia an ( n>1) cho b số d chia rn cho b ( Số d rn rn < b) VD: CMR n không chia hết cho...
 • 10
 • 804
 • 21

bai 3 CAc phep toan tren tap hop

bai 3 CAc phep toan tren tap hop
... { 0,1, 2, 3, 4, 5} B = { 1, 3, 5, 7, 9} A ∪ B = { 0,1, 2, 3, 4, 5, 7, 9} * Hoạt Động 3: Hs tiếp cận k/n hiệu v phần b hai tập hợp + Phiếu học tập số 3: Cho hai tập hợp: A = { 0,1, 2, 3, 4, 5} ... Giáo án Đại số 10 – Ban – Giáo viên: Dương Minh Nhựt A = { 0,1, 2, 3, 4, 5} B = { 1, 3, 5, 7, 9} A ∩ B = { 1, 3, 5} II HỢP CỦA HAI TẬP HỢP: * Hpạt động 2: Hs tiếp cận k/n hợp hai tập hợp ... hiệu v phần b hai tập hợp + Phiếu học tập số 3: Cho hai tập hợp: A = { 0,1, 2, 3, 4, 5} B = { 1, 3, 5, 7, 9} Tổ Tốn – Trường THPT Long Bình – Huyện Gò Cơng Tây – Tỉnh Tiền Giang Giáo án Đại số...
 • 4
 • 829
 • 5

Tính chia hết trên miền nguyên và ứng dụng

Tính chia hết trên miền nguyên và ứng dụng
... có mặt toán chia hết, toán nghiệm nguyên Từ lí trên, định chọn đề tài : “ Tính chia hết miền nguyên ứng dụng Mục đích nghiên cứu Mục đích luận văn hệ thống lại số tính chất miền nguyên, sau ... Ơclit 1.2 Tính chất miền nguyên 1.2.1 Miền nguyên Z 1.2.1.1 Tính chất Vành số nguyên Z vành Chứng minh Thật vậy, giả sử I iđêan Z Nếu I = { 0} I iđêan sinh Nếu I ≠{0} , giả sử a số nguyên dương ... số nguyên Z với ánh xạ ∂: Z * →N n  ∂ n) = n ( vành Ơclit 1.2.2 Miền nguyên phức Z[i] Z Vành số nguyên phức Gaoxơ: A =Z [i ] ={a +bi / a, b ∈ } 1.2.2.1 Tính chất Vành số nguyên phức Gaoxơ vành...
 • 43
 • 123
 • 0

Phân loại và phương pháp giải một số dạng toán nâng cao về tính chia hết trên N trong phân môn số học 6

Phân loại và phương pháp giải một số dạng toán nâng cao về tính chia hết trên N trong phân môn số học 6
... GV: NGUY N THỊ THANH TÂM - THCS BÙI THỊ XU N NĂM HỌC: 2008 – 2009 PH N LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG TO N NÂNG CAO VỀ TÍNH CHIA HẾT TR N N TRONG PH N M N SỐ HỌC PH N I: ĐẶT V N ĐỀ To n học ... XU N PHÒNG GIÁO DỤC  ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ PLEIKU T N ĐỀ TÀI: PH N LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG TO N NÂNG CAO VỀ TÍNH CHIA HẾT TR N N TRONG PH N M N SỐ HỌC MÃ SKKN: 2TL Họ t n người viết: Nguy n ... Đây lý ch n đề tài: “ Ph n loại phương pháp giải số dạng to n n ng cao tính chia hết N ph n m n số học 6 GV: NGUY N THỊ THANH TÂM - THCS BÙI THỊ XU N PH N HAI: GIẢI QUYẾT V N ĐỀ A HỆ THỐNG LẠI...
 • 19
 • 983
 • 3

Chuyên đề 6 : PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ CHIA HẾT TRONG TẠP HỢP Z CÁC SỐ NGUYÊN. potx

Chuyên đề 6 : PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ CHIA HẾT TRONG TẠP HỢP Z CÁC SỐ NGUYÊN. potx
... – Phương pháp giải số toán chia hết : *) phương pháp : Để chưng minh A(n) chia hết cho b, xét trường hợp số chia n cho p Bài toán 1: Chứng minh với n  Z : A(n) = n(n2 + 1)(n2 + 4) M Giải : ... dụ : Chứng minh : a) Trong số nguyên liên tiếp, có số chia hết cho (chẵn) ; b) Trong số nguyên liên tiếp, có số chia hết cho ; c) Trong k số nguyên liên tiếp, có số chia hết cho k ; *) Phương pháp ... số, trường hợp có thừa số chia hết cho Vậy A(n) M , với n  Z Ví dụ : Chứng minh : a) Tổng số nguyên liên tiếp chia hết cho ; b) Tổng số nguyên liên tiếp chia hết cho ; c) Tổng 2k + số nguyên...
 • 13
 • 925
 • 6

SKKN Phân loại và phương pháp giải một số dạng toán nâng cao về tính chia hết trên n trong phân môn số học 6

SKKN Phân loại và phương pháp giải một số dạng toán nâng cao về tính chia hết trên n trong phân môn số học 6
... GV: NGUY N THỊ THANH TÂM - THCS BÙI THỊ XU N NĂM HỌC: 2008 – 2009 PH N LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG T N NÂNG CAO VỀ TÍNH CHIA HẾT TR N N TRONG PH N M N SỐ HỌC PH N I: ĐẶT V N ĐỀ T n học ... h n thành cho đề tài : "Ph n loại phương pháp để giải số dạng t n n ng cao tính chất chia hết N 23 GV: NGUY N THỊ THANH TÂM - THCS BÙI THỊ XU N ph n m n Số học 6" Khi viết đề tài khơng tránh ... loại phương pháp giải số dạng t n n ng cao tính chia hết N ph n m n số học 6 GV: NGUY N THỊ THANH TÂM - THCS BÙI THỊ XU N PH N HAI: GIẢI QUYẾT V N ĐỀ A HỆ THỐNG LẠI CÁC KI N THỨC C N GHI NHỚ...
 • 25
 • 207
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Đề thi Tiếng anh vào lớp 10 THPT cả ngheA Noncanonical RNA Silencing Pathway Promotes mRNA Degradation in Basal FungiHoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải trả nhà cung cấp do công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM thực hiệnĐánh giá thực trạng công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở hạt kiểm lâm hiệp đức, tỉnh quảng namCác nhân tố tác động đến tình hình cho vay tiêu dùng cá nhân tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam (VCB) chi nhánh bình tây giai đoạn 2013 2015Thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại NH TMCP công thương việt nam (vietinbank) chi nhánh 12Thực trạng kế toán các khoản phải thu phải trả tại công ty cổ phần kỹ nghệ lạnh SEAREFICOGiáo trình khoa học điều tra hình sự dùng cho các trường đại học, cao đẳng luật, an ninh, cảnh sát, học viện tư pháp)Giáo trình văn hóa kinh doanhChương trình đào tạo ngành Tiếng anh phiên dịch (Đại học Ngoại ngữ)giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 3Công tác xã hội nhóm trong việc nâng cao kỹ năng giao tiếp cho nhóm đồng tính nam nòng cốt trong tiếp cận đồng đẳngCông tác xã hội trong giai đoạn hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ( nghiên cứu tại trung tâm chăm sóc người cao tuổi thiên đức, thành phố hà nội)Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về hoạt động tiền gửi tại ngân hàng TMCP công thương việt nam PGD lakaigiáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 21giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 28Chương trình đào tạo ngành Tiếng nhật sư phạm (Đại học Ngoại ngữ)Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống dân cư tại các chung cư cao tầng tại thành phố hồ chí minhMột số giải pháp nhằm áp dụng thẻ điểm cân bằng tại ngân hàng TMCP đầu tư phát triển việt nam chi nhánh sài gònHoàn thiện hoạt động marketing trực tuyến tại tập đoàn tân á đại thành ở thành phố hồ chí minh đến2020
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập