Áp dụng nguyên lí i nhiệt động lực học cho khí lí tưởng

Vật lý 10 nâng cao - ÁP DỤNG NGUYÊNI NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC (2 tiết) ppsx

Vật lý 10 nâng cao - ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC (2 tiết) ppsx
... Học sinh - Ôn l i công thức tính công nhiệt lượng C TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động (………phút) : KIỂM TRA B I - N i gì? Các cách làm biến đ i n i hệ - Phát biểu nguyên I nhiệt động lực ... hoc - Gi i tập nhỏ Hoạt động (………phút) : N I NĂNG CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG Hoạt động GV Hoạt động dự kiến N i dung của HS © Nêu kh i niệm - Nêu kh i niệm N i công khí khí tưởng? tưởng © Vậy n i khí ... hệ sinh chu trình Chiều diễn biến chu trình chiều kim đồng hồ khí thực công ngược l i Hoạt động (……phút) : B I TẬP VẬN DỤNG Hoạt động GV Hoạt động dự kiến N i dung của HS - Yêu cầu HS đọc đề -...
 • 10
 • 505
 • 3

ÁP DỤNG NGUYÊNI NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC(2 tiết) ppt

ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC(2 tiết) ppt
... Học sinh - Ôn l i công thức tính công nhiệt lượng C TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động (………phút) : KIỂM TRA B I CŨ - N i gì? Các cách làm biến đ i n i hệ - Phát biểu nguyên I nhiệt động lực ... - Gi i tập nhỏ Hoạt động (………phút) : N I NĂNG CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG Hoạt động GV Hoạt động dự kiến N i dung HS © Nêu kh i niệm khí - Nêu kh i niệm N i công khí lý tưởng? tưởng © Vậy n i khí ... SMNV2V1M Hoạt động (……phút) : ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ I NĐLH CHO CÁC QUÁ TRÌNH Hoạt động GV Hoạt động dự kiến N i dung HS - yêu cầu HS đọc SGK Áp dụng nguyên I cho phần rút kết trình khí tưởng luận...
 • 12
 • 605
 • 3

Bài 59 : ÁP DỤNG NGUYÊNI NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC (2 tiết) ppt

Bài 59 : ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC (2 tiết) ppt
... Học sinh - Ôn l i công thức tính công nhiệt lượng C TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động (………phút) : KIỂM TRA B I CŨ - N i gì? Các cách làm biến đ i n i hệ - Phát biểu nguyên I nhiệt động lực ... Gi i tập nhỏ Hoạt động (………phút) : N I NĂNG CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG Hoạt động GV Hoạt động dự kiến HS N i dung © Nêu kh i niệm - Nêu kh i niệm N i công khí khí tưởng? tưởng © Vậy n i khí a) N i ... diễn biến chu trình chiều kim đồng hồ khí thực công ngược l i Hoạt động (……phút) : B I TẬP VẬN DỤNG Hoạt động GV Hoạt động dự kiến HS N i dung - Yêu cầu HS đọc đề - Đọc tóm tắt B i tập vận dụng...
 • 11
 • 568
 • 6

Bài : 59 ÁP DỤNG NGUYÊN I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ TƯỞNG pptx

Bài : 59 ÁP DỤNG NGUYÊN LÍ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ LÍ TƯỞNG pptx
... l i bạn - Yêu cầu học sinh trả l i - Nhận xét câu trả l i Hoạt động ( phút ): N i khí tưởng Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - Nêu kh i niệm khí tưởng - Yêu cầu học sinh nêu l i kh i ... tính công nhiệt lượng TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC Hoạt động ( phút ): Kiểm tra cũ Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - N i gì?Phát biểu nguyên lý - Nêu câu h i n i năng, nguyên I NĐLH I HĐLH - Nhận ... đồ thị công khí tưởng - Yêu cầu học sinh đọc phần 1b) tìm công biểu thị công đồ th ị p-V Hoạt động ( phút ): Áp dụng nguyên INĐLH cho trình Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - Đọc rút...
 • 5
 • 321
 • 0

Bài : 59 ÁP DỤNG NGUYÊN I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ TƯỞNG pdf

Bài : 59 ÁP DỤNG NGUYÊN LÍ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ LÍ TƯỞNG pdf
... l i bạn - Yêu cầu học sinh trả l i - Nhận xét câu trả l i Hoạt động ( phút ): N i khí tưởng Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - Nêu kh i niệm khí tưởng - Yêu cầu học sinh nêu l i kh i ... tính công nhiệt lượng TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC Hoạt động ( phút ): Kiểm tra cũ Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - N i gì?Phát biểu nguyên lý - Nêu câu h i n i năng, nguyên I NĐLH I HĐLH - Nhận ... đồ thị công khí tưởng - Yêu cầu học sinh đọc phần 1b) tìm công biểu thị công đồ th ị p-V Hoạt động ( phút ): Áp dụng nguyên INĐLH cho trình Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - Đọc rút...
 • 6
 • 285
 • 1

BAI 59NC BÀI 59:ÁP DỤNG NGUYÊN I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ TƯỞNG

BAI 59NC BÀI 59:ÁP DỤNG NGUYÊN LÍ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ LÍ TƯỞNG
... đẳng nhiệt -Yêu cầu học sinh đọc phần 2a) rút kết luận chu trình 4.HĐ4: Vận dụng , cu i -Yêu cầu học sinh làm tập vận dụng phần 3, trả l i câu h i trắc nghiệm -Nhận xét làm học sinh -Đánh giá , ... 3.HĐ3: Áp dụng nguyên I NĐLH cho trình -Yêu cầu học sinh đọc phần 2a) rút kết luận trình đẳng tích -Yêu cầu học sinh đọc phần 2b) rút kết luận trình đẳng áp -Yêu cầu học sinh đọc phần 2c) ... -Đọc rút nhận xét Q=-A , ∆ U=0 ,A có -Trả l i câu h i trắc nghiệm theo n i dung câu 1-3 sgk -Làm tập phần sgk -Trình bày đáp án -Ghi câu trả l i tập nhà -Những chuẩn bị sau ...
 • 2
 • 190
 • 1

Tiết 90: ÁP DỤNG NGUYÊNI CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍTƯỞNG pdf

Tiết 90: ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ I CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ LÝ TƯỞNG pdf
... =>V A A= => Q= ... T1 nên khí nhận nhiệt lượng => Q>0 => U>0 => n i khí tăng Nhiệt lượng mà chất khí nhận dùng làm tăng n i chất khí 2/.Quá trình đẳng áp Khi chất khí biến đ i từ trạng th i sang chất khí thực ... diện tích gạch chéo hệ toạ độ (POV) Ta có : Q=U+A Nhiệt lượng mà chất khí nhận phần làm tăng n i nó, phần biến thành công 3/.Quá trình đẳng nhiệt nhiệt độ không đ i nên U=0 (n i không đ i) ...
 • 4
 • 260
 • 1

Bài : 59ÁP DỤNG NGUYÊN I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ TƯỞNG pot

Bài : 59ÁP DỤNG NGUYÊN LÍ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ LÍ TƯỞNG pot
... trả l i Hoạt động ( phút ): N i khí tưởng Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - Nêu kh i niệm khí tưởng - Yêu cầu học sinh nêu l i kh i niệm - N i phụ thuộc yếu tố nào? khí tưởng -Đọc ... Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - N i gì?Phát biểu nguyên lý - Nêu câu h i n i năng, nguyên I NĐLH I HĐLH - Nhận xét câu trả l i bạn - Yêu cầu học sinh trả l i - Nhận xét câu trả l i Hoạt ... Yêu cầu học sinh đọc phần 2d) rút kết luận chu trình Hoạt động ( phút ): Vận dụng, củng cố Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - Trả l i câu h i trắc nghiệm theo n i - Yêu cầu học sinh làm tập...
 • 4
 • 540
 • 0

Tĩnh học lớp 10 - ÁP DỤNG NGUYÊNI CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍTƯỞNG potx

Tĩnh học lớp 10 - ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ I CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ LÝ TƯỞNG potx
... chât khí thực công Nếu V2V A A= => Q= U T2 > T1 nên khí nhận nhiệt lượng => Q>0 => U>0 => n i khí tăng Nhiệt lượng mà chất khí nhận dùng làm tăng n i chất khí 2/.Quá trình đẳng áp Khi chất khí biến đ i từ ... đẳng nhiệt nhiệt độ không đ i nên U=0 (n i không đ i) Khi chuyển từ trạng th i sang chất khí thực công xác định diện tích phần gạch chéo Ta có : Q=A => toàn nhiệt lượng truyền cho khí chuyển...
 • 4
 • 179
 • 0

ÁP DỤNG các ĐỊNH LUẬT của CHẤT KHÍ TƯỞNGNGUYÊN i NHIỆT ĐỘNG lực học CHO các bài TOÁN cơ NHIỆT

ÁP DỤNG các ĐỊNH LUẬT của CHẤT KHÍ lí TƯỞNG và NGUYÊN lí i NHIỆT ĐỘNG lực học CHO các bài TOÁN cơ  NHIỆT
... LUẬN Việc kết hợp định luật học v i định luật nguyên nhiệt học đưa đến toán thú vị, làm cho ngư i gi i nắm bắt kiến thức nhiệt học hình dung tượng học toán mô tả Nguyên thứ Nhiệt động lực ... T i th i i m ban đầu máy bật lên Hãy xác định vận tốc ổn định pit-tông i u kiện áp suất khí bên pit-tông không đ i p khí cách nhiệt hoàn toàn v i m i trường bên L I GI I Áp dụng nguyên I nhiệt ... L I GI I Trong bình, trạng th i biến đ i kh i khí phân thành trình : biến đ i đẳng tích → biến đ i đẳng áp → biến đ i đẳng nhiệt Vì trạng th i ban đầu kh i khí áp suất áp suất khí p0, cuối...
 • 29
 • 490
 • 0

áp dụng nguyên i nhiệt động lực học cho một số quá trình biến đổi trạng thái của khí tưởng

áp dụng nguyên lí i nhiệt động lực học cho một số quá trình biến đổi trạng thái của khí lí tưởng
... độ tăng n i U, vô nhỏ Nó hàm vi phân Áp dụng nguyên I nhiệt động lực học Nguyên I nhiệt động lực học áp dụng trình biến đ i lượng khí xác định v i trường hợp đặc biệt 4.1 Quá trình đẳng ... KT= Độ biến thiên n i khí tưởng hai trạng th i (i số bậc tự Đ i v i khí đơn nguyên tử i= 3, khí lưỡng nguyên tử i= 5, khí đa nguyên tử i= 6) Nhiệt lượng công 2.1 Nhiệt lượng mà hệ nhận Nhiệt lượng ... nhiệt động lực học Tổng đ i số nhiệt lượng công (Q+A) mà hệ nhận trình biến đ i độ biến thiên n i hệ Đ i v i trình hữu hạn ta có: Q A giá trị đ i số: Q > hệ nhận nhiệt Q < hệ nhả nhiệt A > hệ...
 • 17
 • 208
 • 0

NguyênI nhiệt động lực hoc

Nguyên lý I nhiệt động lực hoc
... Nhiệt liên quan đến chuyển động hỗn loạn Đ2 Nguyên thứ nhiệt động lực học Trong học: Độ biến thiên lợng hệ công m hệ trao đ i trình đó: W = W2- W1= A -> Nhiệt? Phát biểu nguyên thứ nhiệt động ... Đ3 ứng dụng nguyên thứ I nhiệt động lực học Trạng th i cân bằng, trình cân a Định nghĩa: Trạng th i cân hệ l trạng th i thông số trạng th i không biến đ i theo th i gian Trạng th i cân bị phá ... trình A tổng đ i số Agiãn+Anén p V2 V1 V c Nhiệt m hệ nhận đợc trình CB Nhiệt dung: riêng c chất l đ i lợng vật có giá trị lợng nhiệt cần thiết m đơn vị kh i lợng nhận đợc để nhiệt độ j Q tăng...
 • 16
 • 1,473
 • 14

Vật lý 10 nâng cao - NGUYÊNI NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC pot

Vật lý 10 nâng cao - NGUYÊN LÝ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC pot
... báo : vận - Đọc phần Nguyên I nhiệt động lực dụng định luật bảo toàn SGK, tìm hiểu học chuyển hóa lượng nguyên I nhiệt vào tượng nhiệt Nguyên I nhiệt động lực học động lực học Ghi vận dụng ... 3, tìm hiểu nguyên I (58.2) tượng nhiệt – Hướng dẫn HS tìm - Phát biểu nguyên a) Phát biểu – công thức biểu thức nguyên I Độ biến thiên n i hệ phát biểu, ý phần tổng đ i số nhiệt lượng ... dung riêng chất (J/kg.K) t : độ biến thiên nhiệt độ (oC hay K) c) Sự tương đương công nhiệt lượng Hoạt động (………phút) : NGUYÊN LÝ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC Hoạt động GV Hoạt động dự kiến N i dung...
 • 7
 • 390
 • 1

NGUYÊNI NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC pps

NGUYÊN LÝ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC pps
... N i dung của HS – Thông báo : vận - Đọc phần Nguyên I nhiệt động lực học dụng định luật bảo toàn SGK, tìm hiểu nguyên Nguyên I nhiệt động lực học chuyển hóa lượng vào I nhiệt động lực ... : nhiệt dung riêng chất c (J/kg.K) t : độ biến thiên nhiệt độ (oC hay K) c) Sự tương đương công nhiệt lượng Hoạt động (………phút) : NGUYÊN LÝ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC Hoạt động GV Hoạt động dự kiến ... CHUẨN BỊ Giáo viên - Một số thí nghiệm làm biến đ i n i - Một số tập sau SBT Học sinh - Ôn l i kh i niệm công, nhiệt lượng, lượng C TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động (………phút) : KIỂM TRA B I CŨ...
 • 9
 • 304
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập