3 2 hệ PHƯƠNG TRÌNH đại số

Chuyên đề 2: Hệ phương trình đại số (Lý thuyết và áp dụng)

Chuyên đề 2: Hệ phương trình đại số (Lý thuyết và áp dụng)
... trình hệ b Cách giải: • • Trừ vế với vế hai phương trình biến đổi dạng phương trình tích số Kết hợp phương trình tích số với phương trình hệ để suy nghiệm hệ Áp dụng: Ví dụ: Giải hệ phương trình ... hai ẩn: Hệ gồm phương trình bậc phương trình bậc hai hai ẩn: ⎧x + y = Ví dụ : Giải hệ: ⎨ 2 ⎩ x + y − xy = ( m = −1 ∨ m = −3 ) Cách giải: Giải phép Hệ phương trình đối xứng : Hệ phương trình đối ... phải nghiệm hệ hay không ? Bước 2: Với y ≠ ta đặt x = ty Thay vào hệ ta hệ chứa ẩn t,y Từ phương trình ta khử y để phương trình chứa t Bước 3: Giải phương trình tìm t suy x,y Đặt ẩn phụ Áp dụng:...
 • 4
 • 1,054
 • 25

Tài liệu Chuyên đề 2: Hệ phương trình đại số pptx

Tài liệu Chuyên đề 2: Hệ phương trình đại số pptx
... trình hệ b Cách giải: • • Trừ vế với vế hai phương trình biến đổi dạng phương trình tích số Kết hợp phương trình tích số với phương trình hệ để suy nghiệm hệ Áp dụng: Ví dụ: Giải hệ phương trình ... hai ẩn: Hệ gồm phương trình bậc phương trình bậc hai hai ẩn: ⎧x + y = Ví dụ : Giải hệ: ⎨ 2 ⎩ x + y − xy = ( m = −1 ∨ m = −3 ) Cách giải: Giải phép Hệ phương trình đối xứng : Hệ phương trình đối ... trò m hệ phương trình sau có nghiệm: ⎨ ⎪ x x + y y = − 3m ⎩ 10 Hệ phương trình đối xứng loại II: a.Đònh nghóa: Đó hệ chứa hai ẩn x,y mà ta thay đổi vai trò x,y cho phương trình nầy trở thành phương...
 • 4
 • 479
 • 7

Chuyên đề 2 hệ phương trình đại số

Chuyên đề 2  hệ phương trình đại số
... hai phương trình biến đổi dạng phương trình tích số Kết hợp phương trình tích số với phương trình hệ để suy nghiệm hệ  x   xy  Ví dụ 1: Giải hệ phương trình: 2  y   3yx  Ví dụ 2: Thầy ... phương trình bậc hai hai ẩn: Hệ gồm phương trình bậc phương trình bậc hai hai ẩn: Cách giải: Giải phép 2 x  y    Ví dụ: Giải hệ phương trình: 2  x  1   y     Hệ phương trình đối ... Giải hệ phương trình 2  xy x  y  10    Thầy tốn: 0968 64 65 97 Chun đề LTĐH Đặt ẩn phụ Ví dụ 1: (A -20 12)  x  x  x  22  y  y  y  Giải hệ phương trình 2 x  y  x  y   Ví dụ 2: ...
 • 6
 • 744
 • 62

Chuyên đề 2 HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ

Chuyên đề 2 HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ
... txy = t + x + y y x + 27 x 27 = z y + 27 y 27 = x z + 27 z 27 = Giỏo viờn : NGUYN èNH CNG T : 091 828 8 123 x2 = y 1+ x y2 = z 1+ y 2z2 = x + z2 25 CHUYấN H PHNG TRèNH I ... 22 - 2( xy + yz + zx) xy + yz + zx = -1 = 23 - 3 .2. (-1) + 3xyz xyz = -2 t=1 x, y, z l nghim ca phng trỡnh:t3 - 2t2 - t + = t = - t =2 Vy h cú cp nghim (1;-1 ;2) ; (-1;1 ;2) ; (1 ;2; -1); (-1 ;2; 1); ... (3) vi xyz ta cú xy + yz + zx = xyz T (2) v (4) xyz = 27 T (2) x2(y + z) + xyz = 27 x T (1), (5), (6) ta cú: x2(9 - x) + 27 - 27 x = x3 - 9x2 + 27 x - 27 = (x - 3)3 = x = y + z =6 Thay x =...
 • 13
 • 177
 • 0

Toán cao cấp 2- Bài 3: Hệ phương trình đại số tuyến tính docx

Toán cao cấp 2- Bài 3: Hệ phương trình đại số tuyến tính docx
... Ta có hệ phương trình đại số tuyến tính n phương trình n ẩn số Ở xi, i = 1,2,…, n ẩn số j yi số biết 3.1 Dạng hệ phương trình đại số tuyến tính Dạng tổng quát hệ phương trình đại số tuyến tính ... Nắm phương pháp giải hệ phương trình đại số tuyến tính tổng quát Nắm phương pháp giải hệ phương trình nhất; • Giải toán hệ phương trình đại số tuyến tính Bài bạn học Phép toán Cấu trúc đại số ... có nghiệm hệ ⎨ x = −2 ⎪ ⎩ x = 47 Bài 3: Hệ phương trình đại số tuyến tính TÓM LƯỢC CUỐI BÀI • Nắm phương pháp giải hệ phương trình số phương trình số ẩn theo phương pháp Cramer phương pháp...
 • 12
 • 397
 • 7

Tài liệu CHƯƠNG 3: HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH   §1. KHÁI NIỆM CHUNG    ppt

Tài liệu CHƯƠNG 3: HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH   §1. KHÁI NIỆM CHUNG    ppt
...            1        1        0        0     0        0        1        1        0        0        0        0        2        0        0        0        0        1        1        0 ...            0        0        2        0     0        0        0        0        2        0        0        0        0        1        1        0        0        0        0        2 ] ... ta dùng chương trình ctsoriter.m    clear all, clc  a  = [      1        0        0        0     0        1        1        0        0        0        0        2        0        0        0 ; ...
 • 75
 • 268
 • 2

Tài liệu Đề luyện tập số 2: Phương trình – bất phương trìnhhệ phương trình đại số ppt

Tài liệu Đề luyện tập số 2: Phương trình – bất phương trình – hệ phương trình đại số ppt
... x + > ⇒ x − 3x + = t 3 ≥ t  2 - Phương trình thành: t + t + = ⇔ t + = − t ⇔  2 ⇔ t =1 t + = ( − t )  Suy x − x + = ⇔ x = { 1; 2} - Vậy tập nghiệm phương trình x = { 1; 2} 10, x + x + = x ... tiếp phương pháp tương đương, ta nghiệm x = 12, − x = 1− x −1 - Điều kiện: x ≥ u = − v - Đặt u = − x ; v = x − ≥ dẫn tới hệ:  u + v = Thế u vào phương trình được: v ( v − 1) ( v − 3) = - Đáp số: ... toàn tương tự ý 1.12 - Đáp số: x = { −2} 16, x + − − x = 3x − - Điều kiện: ≤ x≤5 - Chuyển vế cho vế dương, bình phương vế ta dẫn tới phương trình Sau giải học  14  - Đáp số: x = 1;   3 17,...
 • 25
 • 298
 • 1

toán cấp 3 - phương pháp giải hệ phương trình đại số

toán cấp 3 - phương pháp giải hệ phương trình đại số
... thay vo (1) ta c x x = 13 + 37 x = 13 37 13 37 x +3 = x x= y= 2 x 13 x + 33 = 13 37 x = * Vi y=2x thay vo (2) ta c 2x + = x x = y = 13 37 13 37 , (3; 0) ; Vy h cú nghim ... vo (3) ta c: 13x 213x + 864 = x x = y = x = y = 96 78 x = y= 13 13 96 78 x = y= 13 13 * Vi y = 96 78 96 78 , ; ; 13 13 13 13 Vy h ó cho cú bn nghim: ( 3; 1) , ( 3; 1) ... H KB-2002) x + y = x + y + 12/ (H KD-2002) 23x = 5y2 4y x + 2x +1 x =y +2 1 x = y y 13/ ( H Khi A -2 0 03) x 2y = x + y +2 3y = x 14/ (H KB- 03) ; 3x = x + 2 y 15/ ( H KA-2006)...
 • 48
 • 870
 • 1

CHƯƠNG 2 ĐỊNH THỨC VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - BÀI GIẢNG TOÁN A2

CHƯƠNG 2 ĐỊNH THỨC VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - BÀI GIẢNG TOÁN A2
... a33 + a 12 a 23 a31 + a13 a 21 a 32 − a13 a 22 a31 −a 12 a 21 a33 − a11 a 23 a 32 Nhận xét : (2. 11) Đối với đònh thức cấp : A11 = a 22 ; A 22 = a11 ; A 12 = − a 21 ; A21 = a 12 ; Trong công thức (2. 11), ... đònh thức đổi dấu trò tuyệt đối không thay đổi Thí dụ, đònh thức cấp : 2 = a11 a 12 a 21 a 22 = a11 a 22 − a 12 a 21 2 = ' a 21 a 22 a11 a 12 = a 12 a 21 − a11 a 22 = − 2 Tính chất (Hệ quả) Đònh thức ... 1)] .2 n−1 = n−1 (n + 2) Quy tắc Cramer : Xét hệ phương trình đại số tuyến tính gồm n phương trình n ẩn số : x1, x2, …, xn, tức hệ phương trình số phương trình số ẩn số Dạng ma trận hệ phương...
 • 97
 • 400
 • 0

CHUYÊN ĐỀ 2 - PHƯƠNG TRÌNH - BẤT PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ

CHUYÊN ĐỀ 2 - PHƯƠNG TRÌNH - BẤT PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ
... (2 + x) ≤ √ √ √ f) x + + x − + x2 + x − ≤ 11 − 2x 2. 24 Giải phương trình sau √ a) x2 − =√ x2 − 2x 2x c) (4x − 1) x3 + = 2x3 + 2x + √ b) x2 − = 2x x2 +√ 2x d) x2 + 4x = (x + 2) x2 − 2x + 24 2. 25 ... (x + y) − x2 + = http://mathqb.eazy.vn Chuyên đề Phương Trình - Bất Phương Trình & Hệ Phương Trình Đại Số 2. 34 Giải hệ phương trình sau √ √ x−y = x−y √ a) (B- 02) x+y = x+y +2 2xy x2 + y + x+y ... − 24 = b) x2 + x + c) x2 − 2x − 2 − 2x2 + 3x + = 2. 9 Giải phương trình sau 1 a) + = 2x2 − x + 2x2 − x + 2x − x + x2 + x c) + =− x x +1 2 x = e) x2 + x+1 2. 10 a) c) e) Giải phương trình sau |x...
 • 6
 • 120
 • 1

Chương 3 hệ phương trình đại số tuyến tính

Chương 3 hệ phương trình đại số tuyến tính
... 280x3 = = = = 39 2 33 6 840 560 3. 1 Phương pháp Gauss 43 Từ suy x = [−7, 3, 2, 2]T Thuật toán giải hệ phương trình phương pháp phần tử trội thể Chương trình 3. 4 Đối số chương trình gồm: N số phương ... công thức (3. 2) ta dễ dàng tìm x = [−7, 3, 2, 2]T Thuật toán giải hệ phương trình phương pháp Gauss thể Chương trình 3. 3 Đối số chương trình gồm: N số phương trình số ẩn, a ma trận hệ số cấp N ...  =⇒ x =   3 −1 Ví dụ 3. 4 Hệ phương trình   x1   2x1  3x1   −x1 + + − + x2 x2 x2 2x2 + − − + x3 x3 3x3 + 3x4 + x4 + 2x4 − x4 = = = = 3 46 HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Ta có phân...
 • 30
 • 128
 • 2

Phụ lục 2 phương pháp gauss giải hệ phương trình đại số tuyến tính

Phụ lục 2 phương pháp gauss giải hệ phương trình đại số tuyến tính
... t11y1 = b1 t12y1 + t22y2 = b2 (16) t1ny1 + t2ny2 + +tnnyn = bn }}} 5/6 Phụ lục 2: Phương pháp Gauss giải hệ phương trình đại số tuyến tính t11x1 + t12x2 + +t1nxn = y1 t22x2 + +t2nxn = y2 (17) ... Phụ lục 2: Phương pháp Gauss giải hệ phương trình đại số tuyến tính Ai − ma trận A với cột i bị thay cột số hạng tự b Phương pháp loại biến Gauss giải hệ phương trình đại số tuyến tính: ... = 2, 3,4;j = 2, 3,4,5) (4) Bây chia phương trình thứ hệ (3) cho phần tử a(1) 22 ta có: (1) (1) x2 + b(1) 23 x3 + b24 x4 = b25 , (5) 2/ 6 Phụ lục 2: Phương pháp Gauss giải hệ phương trình đại số tuyến...
 • 6
 • 522
 • 0

Bài giảng đại số c chương 2 định thức và hệ phương trình đại số tuyến tính

Bài giảng đại số c  chương 2 định thức và hệ phương trình đại số tuyến tính
... a 12 A =  a21 a 22  a31 a 32 a11 a 12 a21 a 22 = a31 a 32 a13  a23  a33  = a11a 22 a33 + a 12 a23a31 + a13a21a 32 − a13a 22 a31 − a11a23a 32 − a 12 a215a33 Chương Định th c Hệ PT ĐSTT Ví dụ: Tính ... −1 2 = − 2 = 2 1 1 Tính chất 3: Nếu hai dòng ma trận c phần tử tương ứng (Hệ t /c 2) det(A)=0 3 VD 2 = ; 1 x x2 y2 x3 y5 = y2 y5 12 Chương Định th c Hệ PT ĐSTT C c tính chất định th c: Tính ... t /c 4) Tính chất 8: Nếu ma trận A c dòng tổ hợp tuyến (Hệ t /c 7) tính hai dòng kh c det(A)=0 15 Chương Định th c Hệ PT ĐSTT C c tính chất định th c: Tính chất 9: Định th c không thay đổi c ng...
 • 45
 • 51
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Vận dụng lý thuyết quản trị chiến lược vào chiến lược kinh doanh của Tổng công ty sành sứ thủy tinh Công NghiệpPhân tích tình hình, lập kế hoạch ứng phó và phòng ngừa thảm họa lấy trẻ em làm trọng tâmĐánh giá giá trị giải trí và giá trị phi sử dụng của Vườn Quốc gia Ba Bể Bắc KạnGiải pháp công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp sinh học phù hợp với điều kiện Việt NamNăng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếKiểm toán khoản mục lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Tài chính Châu Á thực hiệnMô hình chiết khấu cổ tức (DDM) và mô hình phân tích số (p e, p s)ĐỀ KHẢO sát học SINH GIỎI lớp 9 (4)So sánh chẩn mực kế toán Việt Nam VAS với chuẩn mực ké toán quốc tế ISA42 TS247 DT de thi thu thpt qg mon toan truong thpt kin son a ninh binh lan 2 nam 2017 co loi giai chi tiet 9400 1489121639XÂY DỰNG WEBSITE THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾNĐề cương ôn tập cấu kiện điện tử ĐTVT BKHNQuản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu học ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương theo Chuẩn nghề nghiệp (LV thạc sĩ)Đồ án Nghiên cứu thiết kế áo váy dành cho phụ nữ cho con bú, Ứng dụng thiết kế một sản phẩm. Xây dựng tài liệu kĩ thuật cho sản phẩm đã thiết kếQuản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống trong các trường Tiểu học huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Sử dụng mô hình ARIMA và mô hình GARCH trong phân tích giá vàngThe role of people training and development in delivering service quality in UK based Thai restaurants (LV thạc sĩ)Các nhân tố tác động qua lại với ngành Du lịchXây dựng hệ thống thẻ điểm cân bằng cho ngành chế biến thủy sản tỉnh Khánh Hòa (LA tiến sĩ)Thiết kế và cài đặt lớp tập mờ và ứng dụng trong các hệ thống mờ (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập