3 2 hệ PHƯƠNG TRÌNH đại số

Chuyên đề 2: Hệ phương trình đại số (Lý thuyết và áp dụng)

Chuyên đề 2: Hệ phương trình đại số (Lý thuyết và áp dụng)
... trình hệ b Cách giải: • • Trừ vế với vế hai phương trình biến đổi dạng phương trình tích số Kết hợp phương trình tích số với phương trình hệ để suy nghiệm hệ Áp dụng: Ví dụ: Giải hệ phương trình ... hai ẩn: Hệ gồm phương trình bậc phương trình bậc hai hai ẩn: ⎧x + y = Ví dụ : Giải hệ: ⎨ 2 ⎩ x + y − xy = ( m = −1 ∨ m = −3 ) Cách giải: Giải phép Hệ phương trình đối xứng : Hệ phương trình đối ... phải nghiệm hệ hay không ? Bước 2: Với y ≠ ta đặt x = ty Thay vào hệ ta hệ chứa ẩn t,y Từ phương trình ta khử y để phương trình chứa t Bước 3: Giải phương trình tìm t suy x,y Đặt ẩn phụ Áp dụng:...
 • 4
 • 1,038
 • 25

Tài liệu Chuyên đề 2: Hệ phương trình đại số pptx

Tài liệu Chuyên đề 2: Hệ phương trình đại số pptx
... trình hệ b Cách giải: • • Trừ vế với vế hai phương trình biến đổi dạng phương trình tích số Kết hợp phương trình tích số với phương trình hệ để suy nghiệm hệ Áp dụng: Ví dụ: Giải hệ phương trình ... hai ẩn: Hệ gồm phương trình bậc phương trình bậc hai hai ẩn: ⎧x + y = Ví dụ : Giải hệ: ⎨ 2 ⎩ x + y − xy = ( m = −1 ∨ m = −3 ) Cách giải: Giải phép Hệ phương trình đối xứng : Hệ phương trình đối ... trò m hệ phương trình sau có nghiệm: ⎨ ⎪ x x + y y = − 3m ⎩ 10 Hệ phương trình đối xứng loại II: a.Đònh nghóa: Đó hệ chứa hai ẩn x,y mà ta thay đổi vai trò x,y cho phương trình nầy trở thành phương...
 • 4
 • 435
 • 7

Chuyên đề 2 hệ phương trình đại số

Chuyên đề 2  hệ phương trình đại số
... hai phương trình biến đổi dạng phương trình tích số Kết hợp phương trình tích số với phương trình hệ để suy nghiệm hệ  x   xy  Ví dụ 1: Giải hệ phương trình: 2  y   3yx  Ví dụ 2: Thầy ... phương trình bậc hai hai ẩn: Hệ gồm phương trình bậc phương trình bậc hai hai ẩn: Cách giải: Giải phép 2 x  y    Ví dụ: Giải hệ phương trình: 2  x  1   y     Hệ phương trình đối ... Giải hệ phương trình 2  xy x  y  10    Thầy tốn: 0968 64 65 97 Chun đề LTĐH Đặt ẩn phụ Ví dụ 1: (A -20 12)  x  x  x  22  y  y  y  Giải hệ phương trình 2 x  y  x  y   Ví dụ 2: ...
 • 6
 • 691
 • 62

Chuyên đề 2 HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ

Chuyên đề 2 HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ
... txy = t + x + y y x + 27 x 27 = z y + 27 y 27 = x z + 27 z 27 = Giỏo viờn : NGUYN èNH CNG T : 091 828 8 123 x2 = y 1+ x y2 = z 1+ y 2z2 = x + z2 25 CHUYấN H PHNG TRèNH I ... 22 - 2( xy + yz + zx) xy + yz + zx = -1 = 23 - 3 .2. (-1) + 3xyz xyz = -2 t=1 x, y, z l nghim ca phng trỡnh:t3 - 2t2 - t + = t = - t =2 Vy h cú cp nghim (1;-1 ;2) ; (-1;1 ;2) ; (1 ;2; -1); (-1 ;2; 1); ... (3) vi xyz ta cú xy + yz + zx = xyz T (2) v (4) xyz = 27 T (2) x2(y + z) + xyz = 27 x T (1), (5), (6) ta cú: x2(9 - x) + 27 - 27 x = x3 - 9x2 + 27 x - 27 = (x - 3)3 = x = y + z =6 Thay x =...
 • 13
 • 173
 • 0

Toán cao cấp 2- Bài 3: Hệ phương trình đại số tuyến tính docx

Toán cao cấp 2- Bài 3: Hệ phương trình đại số tuyến tính docx
... Ta có hệ phương trình đại số tuyến tính n phương trình n ẩn số Ở xi, i = 1,2,…, n ẩn số j yi số biết 3.1 Dạng hệ phương trình đại số tuyến tính Dạng tổng quát hệ phương trình đại số tuyến tính ... Nắm phương pháp giải hệ phương trình đại số tuyến tính tổng quát Nắm phương pháp giải hệ phương trình nhất; • Giải toán hệ phương trình đại số tuyến tính Bài bạn học Phép toán Cấu trúc đại số ... có nghiệm hệ ⎨ x = −2 ⎪ ⎩ x = 47 Bài 3: Hệ phương trình đại số tuyến tính TÓM LƯỢC CUỐI BÀI • Nắm phương pháp giải hệ phương trình số phương trình số ẩn theo phương pháp Cramer phương pháp...
 • 12
 • 380
 • 7

Tài liệu CHƯƠNG 3: HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH   §1. KHÁI NIỆM CHUNG    ppt

Tài liệu CHƯƠNG 3: HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH   §1. KHÁI NIỆM CHUNG    ppt
...            1        1        0        0     0        0        1        1        0        0        0        0        2        0        0        0        0        1        1        0 ...            0        0        2        0     0        0        0        0        2        0        0        0        0        1        1        0        0        0        0        2 ] ... ta dùng chương trình ctsoriter.m    clear all, clc  a  = [      1        0        0        0     0        1        1        0        0        0        0        2        0        0        0 ; ...
 • 75
 • 261
 • 2

Tài liệu Đề luyện tập số 2: Phương trình – bất phương trìnhhệ phương trình đại số ppt

Tài liệu Đề luyện tập số 2: Phương trình – bất phương trình – hệ phương trình đại số ppt
... x + > ⇒ x − 3x + = t 3 ≥ t  2 - Phương trình thành: t + t + = ⇔ t + = − t ⇔  2 ⇔ t =1 t + = ( − t )  Suy x − x + = ⇔ x = { 1; 2} - Vậy tập nghiệm phương trình x = { 1; 2} 10, x + x + = x ... tiếp phương pháp tương đương, ta nghiệm x = 12, − x = 1− x −1 - Điều kiện: x ≥ u = − v - Đặt u = − x ; v = x − ≥ dẫn tới hệ:  u + v = Thế u vào phương trình được: v ( v − 1) ( v − 3) = - Đáp số: ... toàn tương tự ý 1.12 - Đáp số: x = { −2} 16, x + − − x = 3x − - Điều kiện: ≤ x≤5 - Chuyển vế cho vế dương, bình phương vế ta dẫn tới phương trình Sau giải học  14  - Đáp số: x = 1;   3 17,...
 • 25
 • 290
 • 1

toán cấp 3 - phương pháp giải hệ phương trình đại số

toán cấp 3 - phương pháp giải hệ phương trình đại số
... thay vo (1) ta c x x = 13 + 37 x = 13 37 13 37 x +3 = x x= y= 2 x 13 x + 33 = 13 37 x = * Vi y=2x thay vo (2) ta c 2x + = x x = y = 13 37 13 37 , (3; 0) ; Vy h cú nghim ... vo (3) ta c: 13x 213x + 864 = x x = y = x = y = 96 78 x = y= 13 13 96 78 x = y= 13 13 * Vi y = 96 78 96 78 , ; ; 13 13 13 13 Vy h ó cho cú bn nghim: ( 3; 1) , ( 3; 1) ... H KB-2002) x + y = x + y + 12/ (H KD-2002) 23x = 5y2 4y x + 2x +1 x =y +2 1 x = y y 13/ ( H Khi A -2 0 03) x 2y = x + y +2 3y = x 14/ (H KB- 03) ; 3x = x + 2 y 15/ ( H KA-2006)...
 • 48
 • 815
 • 1

CHƯƠNG 2 ĐỊNH THỨC VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - BÀI GIẢNG TOÁN A2

CHƯƠNG 2 ĐỊNH THỨC VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - BÀI GIẢNG TOÁN A2
... a33 + a 12 a 23 a31 + a13 a 21 a 32 − a13 a 22 a31 −a 12 a 21 a33 − a11 a 23 a 32 Nhận xét : (2. 11) Đối với đònh thức cấp : A11 = a 22 ; A 22 = a11 ; A 12 = − a 21 ; A21 = a 12 ; Trong công thức (2. 11), ... đònh thức đổi dấu trò tuyệt đối không thay đổi Thí dụ, đònh thức cấp : 2 = a11 a 12 a 21 a 22 = a11 a 22 − a 12 a 21 2 = ' a 21 a 22 a11 a 12 = a 12 a 21 − a11 a 22 = − 2 Tính chất (Hệ quả) Đònh thức ... 1)] .2 n−1 = n−1 (n + 2) Quy tắc Cramer : Xét hệ phương trình đại số tuyến tính gồm n phương trình n ẩn số : x1, x2, …, xn, tức hệ phương trình số phương trình số ẩn số Dạng ma trận hệ phương...
 • 97
 • 348
 • 0

CHUYÊN ĐỀ 2 - PHƯƠNG TRÌNH - BẤT PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ

CHUYÊN ĐỀ 2 - PHƯƠNG TRÌNH - BẤT PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ
... (2 + x) ≤ √ √ √ f) x + + x − + x2 + x − ≤ 11 − 2x 2. 24 Giải phương trình sau √ a) x2 − =√ x2 − 2x 2x c) (4x − 1) x3 + = 2x3 + 2x + √ b) x2 − = 2x x2 +√ 2x d) x2 + 4x = (x + 2) x2 − 2x + 24 2. 25 ... (x + y) − x2 + = http://mathqb.eazy.vn Chuyên đề Phương Trình - Bất Phương Trình & Hệ Phương Trình Đại Số 2. 34 Giải hệ phương trình sau √ √ x−y = x−y √ a) (B- 02) x+y = x+y +2 2xy x2 + y + x+y ... − 24 = b) x2 + x + c) x2 − 2x − 2 − 2x2 + 3x + = 2. 9 Giải phương trình sau 1 a) + = 2x2 − x + 2x2 − x + 2x − x + x2 + x c) + =− x x +1 2 x = e) x2 + x+1 2. 10 a) c) e) Giải phương trình sau |x...
 • 6
 • 114
 • 1

Chương 3 hệ phương trình đại số tuyến tính

Chương 3 hệ phương trình đại số tuyến tính
... 280x3 = = = = 39 2 33 6 840 560 3. 1 Phương pháp Gauss 43 Từ suy x = [−7, 3, 2, 2]T Thuật toán giải hệ phương trình phương pháp phần tử trội thể Chương trình 3. 4 Đối số chương trình gồm: N số phương ... công thức (3. 2) ta dễ dàng tìm x = [−7, 3, 2, 2]T Thuật toán giải hệ phương trình phương pháp Gauss thể Chương trình 3. 3 Đối số chương trình gồm: N số phương trình số ẩn, a ma trận hệ số cấp N ...  =⇒ x =   3 −1 Ví dụ 3. 4 Hệ phương trình   x1   2x1  3x1   −x1 + + − + x2 x2 x2 2x2 + − − + x3 x3 3x3 + 3x4 + x4 + 2x4 − x4 = = = = 3 46 HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Ta có phân...
 • 30
 • 109
 • 2

Phụ lục 2 phương pháp gauss giải hệ phương trình đại số tuyến tính

Phụ lục 2 phương pháp gauss giải hệ phương trình đại số tuyến tính
... t11y1 = b1 t12y1 + t22y2 = b2 (16) t1ny1 + t2ny2 + +tnnyn = bn }}} 5/6 Phụ lục 2: Phương pháp Gauss giải hệ phương trình đại số tuyến tính t11x1 + t12x2 + +t1nxn = y1 t22x2 + +t2nxn = y2 (17) ... Phụ lục 2: Phương pháp Gauss giải hệ phương trình đại số tuyến tính Ai − ma trận A với cột i bị thay cột số hạng tự b Phương pháp loại biến Gauss giải hệ phương trình đại số tuyến tính: ... = 2, 3,4;j = 2, 3,4,5) (4) Bây chia phương trình thứ hệ (3) cho phần tử a(1) 22 ta có: (1) (1) x2 + b(1) 23 x3 + b24 x4 = b25 , (5) 2/ 6 Phụ lục 2: Phương pháp Gauss giải hệ phương trình đại số tuyến...
 • 6
 • 477
 • 0

Bài giảng đại số c chương 2 định thức và hệ phương trình đại số tuyến tính

Bài giảng đại số c  chương 2 định thức và hệ phương trình đại số tuyến tính
... a 12 A =  a21 a 22  a31 a 32 a11 a 12 a21 a 22 = a31 a 32 a13  a23  a33  = a11a 22 a33 + a 12 a23a31 + a13a21a 32 − a13a 22 a31 − a11a23a 32 − a 12 a215a33 Chương Định th c Hệ PT ĐSTT Ví dụ: Tính ... −1 2 = − 2 = 2 1 1 Tính chất 3: Nếu hai dòng ma trận c phần tử tương ứng (Hệ t /c 2) det(A)=0 3 VD 2 = ; 1 x x2 y2 x3 y5 = y2 y5 12 Chương Định th c Hệ PT ĐSTT C c tính chất định th c: Tính ... t /c 4) Tính chất 8: Nếu ma trận A c dòng tổ hợp tuyến (Hệ t /c 7) tính hai dòng kh c det(A)=0 15 Chương Định th c Hệ PT ĐSTT C c tính chất định th c: Tính chất 9: Định th c không thay đổi c ng...
 • 45
 • 39
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Ứng dụng của đạo hàm trong các bài toán thực tế và toán sơ cấp (Khóa luận tốt nghiệp)Ngân hàng câu hỏi tiếng anh ( đọc hiểu, trắc nghiệm, điền chỗ trống ).Bộ đề thi thử thpt quốc gia môn sinh học có đáp ánNghiên cứu đặc điểm cấu trúc và khả năng tích lũy các bon của rừng vầu đắng (indosasa angustata MC clure) thuần loài tại huyện bạch thông, tỉnh bắc kạnADECH02 SOLUTION PROB4 1Luyện thi đh chuyên đề nghị luận xã hộiTài liệu LTĐH môn ngữ vănTài liệu ôn tập môn ngữ văn lớp 12Bài thuyết minh tuyến điểm: Hà Nội Quảng NinhĐẨY MẠNH CÔNG TÁC BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAMTài liệu du lịch Phú YênXử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế từ thực tiễn thành phố hà nộiQuản lý nhà nước đối với quy hoạch sử dụng đất từ thực tiễn tỉnh ninh bình ttQuản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thương mại xăng dầu việt nam ttHướng dẫn ôn thi tốt nghiệp lớp 12 môn ngữ vănĐịnh tội danh các tội phạm về ma túy trong trường hợp đồng phạm theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh hòa bình ttHợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất theo pháp luật việt nam hiện nayTính ổn định của hệ bất đẳng thức tuyến tính có tham số (Khóa luận tốt nghiệp)Một số khái niện toán học của giải tích tín hiệu (Khóa luận tốt nghiệp)Chế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng mua bán hàng hóa theo pháp luật thương mại việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập