động học chất điểm vật lý

Vận dụng dạy học kiến tạo trong chương động học chất điểm vật 10 THPT ban cơ bản

Vận dụng dạy học kiến tạo trong chương động học chất điểm vật lý 10 THPT ban cơ bản
... quan điểm kiến tạo dạy học vật trường phổ thông 27 Kết luận chương 1……………………………………………………32 Chương 2: Vận dụng dạy học kiến tạo dạy học chương Động học chất điểm Vật 10 THPT ban ... cứu kiến thức chương Động học chất điểm Vật 10 ban 4.2 Phạm vi nghiên cứu Dạy học chương Động học chất điểm Vật 10 ban theo hướng vận dụng dạy học kiến tạo đối tượng học sinh Trung ... sở luận việc tổ chức họat động nhận thức cho học sinh theo quan điểm kiến tạo dạy học vật (26 trang) Chương 2: Vận dụng dạy học kiến tạo chương Động học chất điểm Vật 10 THPT ban...
 • 88
 • 510
 • 2

Tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh qua dạy học giải bài tập vật chương động học chất điểm vật 10 chương trình nâng cao

Tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh qua dạy học giải bài tập vật lý chương động học chất điểm vật lý 10 chương trình nâng cao
... dụng tập chương Động học chất điểm Trong trình dạy học giải tập nhằm tích cực hoá hoạt động nhận thức học sinh Chương TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC BÀI TẬP VẬT LÝ ... dụng tổ chức hoạt động học giải tập chương Động học chất điểm nói riêng BTVL nói chung cách hợp trình dạy học, góp phần tích cực hoá hoạt động nhận thức HS nâng cao hiệu dạy học Vật trường ... 1: Cơ sở luận đề tài Chương 2: Tích cực hoá hoạt động nhận thức học sinh thông qua dạy học tập vật chương động học chất điểm Chương 3: Thực nghiệm sư phạm Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI...
 • 72
 • 1,000
 • 1

Khai thác và sử dụng phần mềm interactive physics vào dạy học chương động học chất điểm vật lớp 10 trung học phổ thông

Khai thác và sử dụng phần mềm interactive physics vào dạy học chương động học chất điểm vật lý lớp 10 trung học phổ thông
... phương pháp dạy học, chọn đề tài: Khai thác sử dụng phần mềm Interactive Physics vào dạy học chương Động học chất điểm vật lớp 10 trung học phổ thông" Mục tiêu đề tài - Nghiên cứu khai thác biên ... hướng dẫn sử dụng phần mềm Interactive Physics - Thiết kế sử dụng số TNMP phần mềm IP phục vụ cho việc dạy học chương Động học chất điểm , thuộc chương trình Vật lớp 10 trung học phổ thông (THPT) ... pháp dạy học với hỗ trợ phần mềm dạy học vật - Hướng dẫn cách khai thác sử dụng phần mềm IP để thiết kế thí nghiệm mô thuộc chương Động học chất điểm vật lớp 10 - Thiết kế số dạy học chương...
 • 76
 • 1,982
 • 6

Đề kiểm tra động học chất điểm - vật 10 Đề số 002 potx

Đề kiểm tra động học chất điểm - vật lý 10 Đề số 002 potx
... chuyển động chất điểm D Mức độ nhanh chuyển động Câu : Một chất điểm chuyển động nhanh dần theo chiều dương trục OX có vận tốc ban đầu v ,v0 giá trị vận tốc vật thời điểm t t0 = vận tốc vật thời điểm ... câu nói vật chọn vật mốc: A Trái Đất B Mặt Trăng C Mặt Trời D TRái Đất Và Mặt Trời Câu : Tốc độ trung bình chất điểm cho ta biết A Vị trí, quỹ đạo chuyển động B Thời gian chuyển động chất điểm C ... chuyển động hệ số góc đường biểu diễn vận tốc theo thời gian C D Nếu vận tốc dấu với gia tốc chuyển động chậm đần Câu 20 : Trong chuyển động sau chuyển động vật coi chuyển động thẳng A Chuyển động...
 • 8
 • 403
 • 3

Đề kiểm tra động học chất điểm - vật 10 Đề số 003 ppt

Đề kiểm tra động học chất điểm - vật lý 10 Đề số 003 ppt
... Câu : Tốc độ trung bình chất điểm cho ta biết A Mức độ nhanh chuyển động B Vị trí, quỹ đạo chuyển động C Quỹ đạo chuyển động chất điểm D Thời gian chuyển động chất điểm Câu : Hai ô tô xuất phát ... đường chất điểm B Chất điểm đường thẳng quay vị trí ban đầu có độ dời không C Độ dời dương âm D Véc tơ độ dời véc tơ nối vị trí đầu vị trí cuối chất điểm chuyển động Câu 12 : Đặc điểm sau chuyển động ... dương trục OX Phương trình chuyển động chất điểm có dạng đây: A C X= xo+ v0t – at B X= xo+ v0t + at D X= xo- v0t + at X= xo- v0t – at Câu : Một chất điểm chuyển động nhanh dần theo chiều dương...
 • 8
 • 167
 • 1

Đề kiểm tra động học chất điểm - vật 10 Đề số 004 doc

Đề kiểm tra động học chất điểm - vật lý 10 Đề số 004 doc
... trí cuối chất điểm chuyển động B Độ dời dương âm C Véc tơ độ dời có độ lớn quãng đường chất điểm D Chất điểm đường thẳng quay vị trí ban đầu có độ dời không Câu 17 : Một chất điểm chuyển động thẳng ... chuyển động đường thẳng Khi hai xe cách Hà Nội A 180 km/h B 210 km/h C 240 km/h D 245 km/h Câu 20 : Trong chuyển động sau chuyển động vật coi chuyển động thẳng A Ôtô chuyển động vào bến B Chuyển động ... dần dọc theo chiều dương trục OX Phương trình chuyển động chất điểm có dạng đây: A C X= xo+ v0t – at B X= xo- v0t – at D X= xo+ v0t + at X= xo- v0t + at Câu 18 : Ném sỏi từ đất lên cao theo phương...
 • 8
 • 200
 • 0

Đề kiểm tra động học chất điểm - vật 10 Đề số 001 ppsx

Đề kiểm tra động học chất điểm - vật lý 10 Đề số 001 ppsx
... Câu 19 Tốc độ trung bình chất điểm cho ta biết : A Mức độ nhanh chuyển động B Thời gian chuyển động chất điểm C Quỹ đạo chuyển động chất điểm D Vị trí, quỹ đạo chuyển động Câu 20 Một ô tô chạy ... Câu : Một chất điểm chuyển động nhanh dần theo chiều dương trục OX có vận tốc ban đầu v ,v0 giá trị vận tốc vật thời điểm t t0 = vận tốc vật thời điểm t tính công thức đưới A V= v 0- at B V= v0+ ... Câu : Một chất điểm chuyển động thẳng nhanh dần dọc theo chiều dương trục OX Phương trình chuyển động chất điểm có dạng đây: A C X= xo+ v0t – at B X= xo+ v0t + at D X= xo- v0t – at X= xo- v0t +...
 • 6
 • 151
 • 0

Đề kiểm tra động học chất điểm - vật 10 thời gian 45 phút - Đề số 113 pps

Đề kiểm tra động học chất điểm - vật lý 10 thời gian 45 phút - Đề số 113 pps
... tức thời thời điểm Câu 24 : Một vật có khối lượng 400 g đặt mặt bàn nằm ngang Hệ số ma sát vật mặt bàn 0,3 vật dược kéo lực F = N (hướng lực F hướng với gia tốc vật) Cho g= 10 m/s2 Quãng đường vật ... dài 33 cm.độ cứng lò xo là: Cho g= 10 m/s2 A K = 90 N/m B K = 105 N/m C K = 90,5N/m D K = 100 N/m Câu 17 : Ở mặt đất vật có trọng lượng 10N Khi chuyển vật tới điểm cách tâm Trái Đất 2R ( R bán ... Gia tốc vật thay đổi độ lớn lực tác dụng lên vật tăng lên hai lần khối lượng vật giảm lần? A Gia tốc vật không đổi B Gia tốc vật tăng lên hai lần C Gia tốc vật tăng lên bốn lần D Gia tốc vật giảm...
 • 8
 • 214
 • 1

Đề kiểm tra động học chất điểm - vật 10 thời gian 45 phút - Đề số 114 ppsx

Đề kiểm tra động học chất điểm - vật lý 10 thời gian 45 phút - Đề số 114 ppsx
... tức thời thời điểm Câu 24 : Một vật có khối lượng 400 g đặt mặt bàn nằm ngang Hệ số ma sát vật mặt bàn 0,3 vật dược kéo lực F = N (hướng lực F hướng với gia tốc vật) Cho g= 10 m/s2 Quãng đường vật ... dài 33 cm.độ cứng lò xo là: Cho g= 10 m/s2 A K = 90 N/m B K = 105 N/m C K = 90,5N/m D K = 100 N/m Câu 17 : Ở mặt đất vật có trọng lượng 10N Khi chuyển vật tới điểm cách tâm Trái Đất 2R ( R bán ... Gia tốc vật thay đổi độ lớn lực tác dụng lên vật tăng lên hai lần khối lượng vật giảm lần? A Gia tốc vật không đổi B Gia tốc vật tăng lên hai lần C Gia tốc vật tăng lên bốn lần D Gia tốc vật giảm...
 • 9
 • 152
 • 0

Đề kiểm tra động học chất điểm - vật 10 thời gian 45 phút - Đề số 115 pot

Đề kiểm tra động học chất điểm - vật lý 10 thời gian 45 phút - Đề số 115 pot
... tốc xe Câu : Một vật có khối lượng 400 g đặt mặt bàn nằm ngang Hệ số ma sát vật mặt bàn 0,3 vật dược kéo lực F = N (hướng lực F hướng với gia tốc vật) Cho g= 10 m/s2 Quãng đường vật sau giây A ... đáp án Trọng lượng vật trọng lực vật A vât đứng yên chuyển động so với Trái Đất B vật chuyển động có gia tốc so với Trái đất C lúc D không Câu 12 : Các vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn xung quanh ... có độ lớn 10N Góc hai lực để hợp lực có độ lớn 10N A 600 B 900 C 00 D 1200 Câu 19 : Gia tốc vật thay đổi độ lớn lực tác dụng lên vật tăng lên hai lần khối lượng vật giảm lần? A Gia tốc vật tăng...
 • 9
 • 205
 • 0

Đề kiểm tra động học chất điểm - vật 10 thời gian 45 phút - Đề số 116 docx

Đề kiểm tra động học chất điểm - vật lý 10 thời gian 45 phút - Đề số 116 docx
... Câu 10 : Ở mặt đất vật có trọng lượng 10N Khi chuyển vật tới điểm cách tâm Trái Đất 2R ( R bán kính Trái Đất ) có trọng lượng bao nhiêu? A 5N B 1N C 10N D 2,5N Câu 11 : Chọn đáp án Trọng lượng vật ... trọng lực vật A không B vât đứng yên chuyển động so với Trái Đất C lúc D vật chuyển động có gia tốc so với Trái đất Câu 12 : Một vật có khối lượng 400 g đặt mặt bàn nằm ngang Hệ số ma sát vật mặt ... chuyển động mặt sàn nằm ngang, phẳng, nhẵn (ma sát không đáng kể) Nhận xét sau sai? A Hợp lực tác dụng lên vật không B Vận tốc trung bình có giá trị vận tốc tức thời thời điểm C Gia tốc vật không...
 • 9
 • 158
 • 0

Đề kiểm tra động học chất điểm - vật 10 thời gian 60 phút - Đề số 1 pot

Đề kiểm tra động học chất điểm - vật lý 10 thời gian 60 phút - Đề số 1 pot
... trạng thái nghỉ Vật 15 0 cm thời gian s Gia tốc hợp lực tác dụng lên vật là: A 0,375 m/s2; 0,525 N B 15 0 m/s2; 210 N C 0,75 m/s2; 1, 05 N D 7,5 m/s2; 10 5 N II Phần tự luận: (5 điểm) Một vật khối lượng ... tăng từ m/s đến 10 m/s thời gian 1, 6 s Độ lớn lực tác dụng quãng đường vật là: A 20 N; 9,6 m B 30 N; 12 m C 6,4 N; 3 ,12 m D 51, 2 N; 23,5 m Câu 20 Một vật có khối lượng 1, 4 kg chuyển động thẳng nhanh ... chuyển động cho vật Đặc điểm chuyển động vật mặt phẳng nghiêng C Biểu thức xác định gia tốc chuyển động mặt phẳng nghiêng D Vận dụng tính gia tốc vật chuyển động mặt phẳng nghiêng 300, g = 10 m/s2...
 • 6
 • 171
 • 0

Đề kiểm tra động học chất điểm - vật 10 thời gian 60 phút - Đề số 2 pps

Đề kiểm tra động học chất điểm - vật lý 10 thời gian 60 phút - Đề số 2 pps
... 150 cm thời gian s Gia tốc hợp lực tác dụng lên vật là: A 150 m/s2; 21 0 N B 0,75 m/s2; 1,05 N C 0,375 m/s2; 0, 525 N D 7,5 m/s2; 105 N II Phần tự luận: (5 điểm) Một vật khối lượng m chuyển động ... tác dụng vào vật có khối lượng 2, 0kg lúc đầu đứng yên, khoảng thời gian 2, 0s Quãng đường mà vật khoảng thời gian : A 1,0m B 0,5m C 4,0m D 2, 0m Câu Điều kiện để chất điểm chuyển động thẳng nhanh ... vận tốc vật tăng từ m/s đến 10 m/s thời gian 1,6 s Độ lớn lực tác dụng quãng đường vật là: A 51 ,2 N; 23 ,5 m B 30 N; 12 m C 6,4 N; 3, 12 m D 20 N; 9,6 m Câu 19 Lò xo có chiều dài tự nhiên 12 cm,...
 • 7
 • 141
 • 0

Đề kiểm tra động học chất điểm - vật 10 thời gian 60 phút - Đề số 3 docx

Đề kiểm tra động học chất điểm - vật lý 10 thời gian 60 phút - Đề số 3 docx
... chiều chuyển động, gốc tọa độ O trùng với điểm A gốc thời gian lúc bắt đầu chuyển động qua A, phương trình chuyển động chất điểm có dạng: t (m) A x = -( 5t +t2) (m) B x = 5t + C x = 5t -t2 (m) D ... lực 1,0 N tác dụng vào vật có khối lượng 2,0kg lúc đầu đứng yên, khoảng thời gian 2,0s Quãng đường mà vật khoảng thời gian : A 2,0m B 0,5m C 1,0m D 4,0m Câu Chất điểm chuyển động thẳng nhanh dần ... đứng Trái Đất Câu 13 Cho đồ thị chuyển động chất điểm Quãng đường chất điểm đồ thị biểu diễn là: v(m/ A 4,5 m B 5,5 m t(s C 2,5 m D 3, 5 m Câu 14 Phương trình chuyển động chuyển động thẳng chậm dần...
 • 7
 • 121
 • 0

Đề kiểm tra động học chất điểm - vật 10 thời gian 60 phút - Đề số 4 pps

Đề kiểm tra động học chất điểm - vật lý 10 thời gian 60 phút - Đề số 4 pps
... Niu-tơn?  F2  F2 A  F1  F B  F1  F Xuanhai 2603 1985@gmail.com Thời gian làm 60 phút (không kể thời gian phát đề)  F2 C D  F1 v(m/ Câu 14 Cho đồ thị chuyển động chất điểm Quãng đường chất ... A 100 km với vận tốc 40 km/h Nếu chọn gốc tọa độ điểm A, chiều dương từ A đến B gốc thời gian 5h quãng đường môtô sau 30 phút ? Xuanhai 2603 1985@gmail.com Thời gian làm 60 phút (không kể thời gian ... Thời gian làm 60 phút (không kể thời gian phát đề) Câu Lúc 7h sáng, người môtô từ tỉnh A tỉnh B cách A 100 km với vận tốc 40 km/h Nếu chọn gốc tọa độ điểm A, chiều dương từ A đến B gốc thời gian...
 • 5
 • 138
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề tài phân loại và giải bài tập chương động học chất điểm vật lý lớp 10 nâng cao pdftrac nghiem dong luc hoc chat diem vat ly dai cuong 1xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập nhằm nâng cao chất lượng dạy học chương động lực học chất điểm vật lý 10 chương động họcxây dựng và sử dụng hệ thống bài tập sáng tạo chương động lực học chất điểm vật lý 10 chưongxây dựng và sử dụng một số thí nghiệm chương động lực học chất điểm vật lý lớp 10 theo tiến trình dạy học phát hiện và giải quyết vấn đềthiết kế phương án dạy chương động lực học chất điểm vật lý lớp 10 nâng cao bằng các phương pháp lấy người học làm trung tâmxây dựng và sử dụng hệ thống bài tập nhằm nâng cao chất lượng dạy học chương động lực học chất điểm vật lý 10 chương trình chuẩn luận văn thạc sỹ giáo dục họcdong luc hoc chat diem vat ly lop 10vật lý đại cương 1 dong hoc chat diemdong luc hoc cua chat diem vat ly dai cuong 1trac nghiem dong luc hoc cua chat diem vat ly dai cuong 1bai tap vat ly chuong dong hoc chat diembai tap vat ly dai cuong a1 dong hoc chat diem va loi giaigiải bài tập vật lý 10 cơ bản chương 1 động học chất điểm pdftrac nghiem vat li dai cuong dong hoc chat diemtranthihongnhung THNN1 chương 1+2 + 3CHUYEN DE SHPT: Quy trình tổng quát sàng lọc thuốc hiệu năng caoBộ câu hỏi trắc nghiệm nội khoaNghiên cứu, đánh giá các chỉ tiêu hình thái nông học của một số giống lúa bản địa chất lượng việt namBộ câu hỏi trắc nghiệm nhihệ thống thống tin địa lí và GISTổng hợp những câu đố vui toán học, trí tuệMỘT số vấn đề về dạy học địa lý địa PHƯƠNG ĐỒNG THÁPNÂNG CAO NẶNG lực RA đề KIỂM TRA ĐỊNH kì môn LỊCH sử và địa líRa câu hỏi và ma trận đề kiểm tra định kì môn tin học tiểu học theo thông tư 22TẬP HUẤN RA đề KIỂM TRA ĐỊNH kì môn TIẾNG VIỆTTậP HUẤN RA đề KIỂM TRA ĐỊNH kỳ môn TIếNG ANHBài giảng Kiến trúc máy tính Chương 4 Bộ vi xử lýDung dịch hoá họcHoá đại cươngHƯỚNG dẫn RA câu hỏi và đề KIỂM TRA ĐỊNH kì môn TIN học lớp 3 THEO THÔNG tư 22Sổ giáo án lý thuyết gògiáo án thực hành gòNguyên lý truyền hình màuTuyển tập đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 (có đáp án)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập