bai 22 tiet 54 55 56 công nghệ 6 phạm văn chương

Bài giảng môn dinh dưỡng trong công nghệ thực phẩm 1

Bài giảng môn dinh dưỡng trong công nghệ thực phẩm 1
... LƯ NG THÀNH PH N DINH DƯ NG CÂN I DINH DƯ NG 11 1. 1 KHÁI NI M DINH DƯ NG NH NGHĨA DINH DƯ NG V N C U THÀNH TRONG CƠ TH 12 5/24/2 010 1. 1 .1 NH NGHĨA Dinh : xây d ng, c u t o Dinh dư ng” “Dư ng”: ... n 15 1. 1 .1 NH NGHĨA Nutrients: 16 5/24/2 010 1. 1 .1 NH NGHĨA Th c ph m (Food) nghĩa r ng →g m lương th c, th c ph m, nư c u ng →qua mi ng vào th →cung c p ch t dinh dư ng nuôi s ng th 17 1. 1.2 ... ưa 1kg nư c lên 10 C 32 16 5/24/2 010 1. 2 .1 KHÁI NI M NĂNG LƯ NG TRONG DINH DƯ NG TH C PH M ơn v nhi t lư ng: calo (c): nhi t lư ng c n thi t nư c lên 10 C ưa 1g Jun (J): l c 1N chuy n v t 1kg i 1m...
 • 34
 • 1,182
 • 12

Bài giảng môn dinh dưỡng trong công nghệ thực phẩm 2

Bài giảng môn dinh dưỡng trong công nghệ thực phẩm 2
... 5 /24 /20 10 1.3 .2 CH T DINH DƯ NG KHÔNG SINH NĂNG LƯ NG VITAMIN A NGUY CƠ night-blindness: quáng gà 20 1 1.3 .2 CH T DINH DƯ NG KHÔNG SINH NĂNG LƯ NG VITAMIN A NGUY CƠ 20 2 38 5 /24 /20 10 1.3 .2 CH T DINH ... 20 4 39 5 /24 /20 10 1.3 .2 CH T DINH DƯ NG KHÔNG SINH NĂNG LƯ NG VITAMIN E Tocopherol Vai trò: 20 5 1.3 .2 CH T DINH DƯ NG KHÔNG SINH NĂNG LƯ NG VITAMIN E Tocopherol Vai trò: 20 6 40 5 /24 /20 10 1.3 .2 ... nh , r ng, d gãy 22 0 47 5 /24 /20 10 1.3 .2 CH T DINH DƯ NG KHÔNG SINH NĂNG LƯ NG VITAMIN D NGUY CƠ Colecanxiferol Thi u: Vertebrae (xương s ng) c a ph n 40 92 tu i 22 1 1.3 .2 CH T DINH DƯ NG KHÔNG...
 • 73
 • 384
 • 8

Bài giảng môn dinh dưỡng trong công nghệ thực phẩm 3

Bài giảng môn dinh dưỡng trong công nghệ thực phẩm 3
... c bi t 2200 - 2400 Kcal 2600 - 2800 Kcal 30 00 - 32 00 Kcal 34 00 - 36 00 Kcal 38 00 - 4000 Kcal 56 28 5/24/2010 2 .3. 1 LAO NG TH L C CƠNG NHÂN Nhu c u ch t dinh dư ng Protein →kh u ph n ngư i lao ng ... thai nư c i (g) 35 00 1450 Nư c 2 530 135 0 Protein 410 40 Ch t béo 480 T ng tr ng lư ng Natri 5.7 3. 9 Kali 6.4 1.1 Chloride 6.0 3. 1 Canxi 29.0 0.2 Ph t 16.9 0.6 Magiê 0.8 0.006 S t 0 .3 15 0.01 2.1 ... MT 32 ,3% (2000) Thi u VitA PN ni bú 53. 8 % (2001) Ngu n: GSO( i u tra m c s ng dân cư, 2001) NIN(T ng i u tra dinh dư ng 2000) 5/24/2010 2.1 PN MANG THAI VÀ CHO CON BÚ Thi u dinh dư ng Thi u dinh...
 • 38
 • 487
 • 10

Bài giảng môn dinh dưỡng trong công nghệ thực phẩm 4

Bài giảng môn dinh dưỡng trong công nghệ thực phẩm 4
... 8.66 1.38 2 24. 09 102.06 0. 34 9 54. 44 cho sai số 5% 46 30.00 1.50 11. 34 20.00 1 .43 0.12 0.05 42 . 24 65.92 72.83 13. 54 30.06 19.55 34. 50 118.98 56.02 10. 24 128.85 26.08 175.00 23 5/ 24/ 2010 XÂY D ... Kcal x 12% = 308 ,40 Kcal → 308 ,40 /4 = 77g Protein 2570 Kcal x 18% = 46 2,60 Kcal → 46 2,60 /9 = 51,4g Lipid 2570 Kcal x 70% = 1799,00 Kcal → 1799 /4 = 44 9,75 g Glucid 26 13 5/ 24/ 2010 NHU C U NĂNG ... 2300 Kcal x 12% = 276 Kcal → 276 /4 = 69g Protein 2300 Kcal x 18% = 41 4 Kcal → 41 4 /9 = 46 g Lipid 2300 Kcal x 70% = 1610 Kcal → 1610 /4 = 40 2,5g Glucid 30 15 5/ 24/ 2010 XÂY D NG TH C ƠN ⇒Suy s gam...
 • 24
 • 489
 • 10

Tiết 70 - KTHK II công nghệ 6

Tiết 70 - KTHK II công nghệ 6
... d a II III Danh sách, thời gian, cần thiết Đam, đờng bột, chất béo, vitamin, chất khóang, điểm có H2O ... biến thực phẩm trớc sử dụng Mỗi ý là: đợc - Chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt độ.( VD: 1,5 Luộc, nấu, kho, sôi, hấp, nớng , rán, rang, xào ) điểm - Chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt độ:...
 • 2
 • 135
 • 0

skkn vận dụng bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn công nghệ 6

skkn vận dụng bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn công nghệ 6
... Trúc SKKN : Đề tài: Vận dụng Bản đồ vào tiết ôn tập môn Công nghệ DANH MỤC THAM KHẢO Chẩn kiến thức, kĩ môn công nghệ Sách Công Nghệ KTGĐ (SGK) – NXB Giáo dục Tài liệu sử dụng Bản đồ góp ... trên, hình thành ý ng vận dụng Bản đồ vào tiết ôn tập để phát huy tối đa lực cá nhân hiệu học tập Với lý lựa chọn đề tài : Vận dụng Bản đồ vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6 MỤC ĐÍCH NGHIÊN ... tài: Vận dụng Bản đồ vào tiết ôn tập môn Công nghệ III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: Sử dụng Bản đồ vào tiết ôn tập tổng kết chương củng cố nội dung học giúp em tốt hơn, giúp không...
 • 12
 • 880
 • 6

de kt 1 tiet hk 1 mon cong nghe 6,7,8,9,10

de kt 1 tiet hk 1 mon cong nghe 6,7,8,9,10
... trag trí nhà /2 3,5 35% 0,5 5% 10 % 1, 5 15 % SỞ GD&ĐT ĐĂK NÔNG TRƯỜNG THPT DTNT ĐĂK GLONG Phân tích ưu điểm hoa trang trí nhà /2 10 % 3,5 35% 0,5 5% /2 10 % 11 10 10 0% KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: CÔNG ... 45 phút ( không kể thời gian giao đề) Năm học : 2 012 -2 013 Điểm Lời Phê I/ TRẮC NGHIỆM: Thời gian làm 15 phút (4đ) Chọn câu trả lời nhất: Câu 1: Trang phục trẻ từ sơ sinh đến tuổi mẫu giáo nên ... t đ ặ c r n g c 1, 5 ủ 15 % a v ả i 0,5 5% c h ấ t c ủ a v ả i s ợ i h ó a h ọ c 2.Lựa chọn trang phục Số câu Số điểm Tỉ lệ Biết cách lựa chọn vải,kiểu may phù hợp với lứa tuổi 10 % Hiểu đ ợ c t...
 • 9
 • 127
 • 0

Bài kiểm tra HK II môn công nghệ 6

Bài kiểm tra HK II môn công nghệ 6
... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 thích hợp để cung cấp cho nhu cầu thể lợng chất dinh dỡng c Có đủ ăn Khoảng cách bữa ăn là: a đến c đến b đến d đến Ta bỏ bữa: a Bữa sáng c Bữa tối b Bữa tra d Không ... mẹ d Tổng thu nhập bàng tiền vật bố mẹ, anh chị Thu nhập ngời làm thợ mộc là: a Tiền công c Tiền lơng b Tiền công tiền thởng d Tiền thởng Các khoản chi tiêu sau đây, khoản chi tiêu không cần thiết ... Bữa tối b Bữa tra d Không nên bỏ Ta nên ăn thật nhiều thức ăn vào bữa: a Bữa sáng c Bữa tối b Bữa tra d Tất các bữa ăn có điều độ là: a ăn uống bữa, c ăn uống đủ lợng, đủ chất dinh dỡng b ăn uống...
 • 2
 • 105
 • 0

trọn bộ giáo án công nghệ 6 cả năm chương trình chuẩn in dùng luôn-thcs nguyễn huệ.docx

trọn bộ giáo án công nghệ 6 cả năm chương trình chuẩn in dùng luôn-thcs nguyễn huệ.docx
... biết : -Học sinh hiểu: 1.2 Kỹ : -Học sinh thực : -Học sinh thực thành thạo: 1.3 Thái độ : -Thói quen : - Tính cách : 2.NỘI DUNG HỌC TẬP: Trang 27 Giáo Án cơng nghệ năm học: 20 CHUẨN BỊ : Gv: ... biết : -Học sinh hiểu: 1.2 Kỹ : -Học sinh thực : -Học sinh thực thành thạo: 1.3 Thái độ : -Thói quen : - Tính cách : 2.NỘI DUNG HỌC TẬP: Trang 27 Giáo Án cơng nghệ năm học: 20 CHUẨN BỊ : Gv: ... ………………………………………………………………… ……………… Trang 27 Giáo Án cơng nghệ năm học: 20 Tiết :59 Tuần dạy: Ngày dạy : MỤC TIÊU : 1.1 Kiến thức : -HS biết : -Học sinh hiểu: 1.2 Kỹ : -Học sinh thực : -Học sinh thực thành thạo: 1.3...
 • 194
 • 276
 • 0

Tiết 56 Bài 22 Công nghệ 6

Tiết 56 Bài 22 Công nghệ 6
... KiỂM TRA BÀI CŨ Câu 2:Khi lựaphẩm đượcphẩm Câu 1:Thực chon thực lựa cho thực đơn phải đáp lưu chọn cho thực ... phẩm khâu chuẩn bị thực phẩm trước chế biến Thảo luận: Trong giai đọan sơ chế thực phẩm cần thực công việc gì?  -Tuỳ loại thực phẩm, cách sơ chế có khác nhau, thường gồm động tác: + Làm + Cắt...
 • 31
 • 841
 • 0

Bài 22 tiết 3 công nghệ 6

Bài 22 tiết 3 công nghệ 6
... À O N ỘÂ T N G BÀI 22 TIẾT 3 CÂU HỎI THẢO LUẬN Câu 1: Trong giai đọan sơ chế thực phẩm cần thực công việc gì? Câu 2: Kể tên phương pháp chế biến ăn Tại phải trình bày ăn? Câu 3: Để bày bàn ăn ... loại CỦNG CỐ BÀI 1.Để tổ uống có a ăn cần thực hiệno 2.Thức chức bữ vai trò nà quitiệc? nào? bữa trình Xây dựng.thực đơn Giải khát Lựang miệng.c phẩm cho thực đơn Trá chọn thự Chế có n 3. Cần biếthái ... SAU chế thực phẩm KHI ĂN - Chế biến gn : 1.Chuẩn bò dụnă cụ - Trình bày n: n ăn 2.Bày bàn ă mó 3. Cách phục,vụ thu p mắt ăn: Trang nhã lòch sự,đẹ dọn sau - Thái độ phục vụ: ân cần, lòch sự, vui...
 • 11
 • 891
 • 4

Bài 22 tiết 1 công nghệ 6

Bài 22 tiết 1 công nghệ 6
... bữa ăn hàng ngày nhận xét ăn hợp lý chưa? Tiết 54 BÀI 22 : QUY TRÌNH TỔ CHỨC BỮA ĂN (T1) Tiết 54 Bài 22 : QUY TRÌNH TỔ CHỨC BỮA ĂN (T1) Để tổ một bữa ăn chu Muốn tổ chức chức ... XÂY DỰhiện THỰC công o cần thực NG ĐƠN việc gì? N LỰA THỰC PHẨM CHO THỰC ĐƠN II CHỌ III CHẾ BIẾN MÓN ĂN IV TRÌNH BÀY BÀN ĂN VÀ THU DỌN SAU KHI ĂN Tiết 54 Bài 22 : QUY TRÌNH TỔ ... hoan hay bữa ăn thường ngày - Có thực đơn công việc tổ chức thực hiện bữa ăn sẽ được tiến hành trôi chảy, khoa học Tiết 54: Bài 22 : QUY TRÌNH TỔ CHỨC BỮA ĂN Thực đơn là...
 • 24
 • 2,252
 • 2

CÔNG NGHỆ BÀI 22 TIẾT 3

CÔNG NGHỆ BÀI 22 TIẾT 3
... tuổi tác, tình trạng sức khỏe, công việc, sở thích ăn uống, lựa chọn thực phẩm đáp ứng nhu cầu lượng định lượng phần ăn ngày Bài 22: QUY TRÌNH TỔ CHỨC BỮA ĂN ( tiết 3) III.Chế biến ăn Kĩ thuật ... Bài 22: QUY TRÌNH TỔ CHỨC BỮA ĂN (TIẾT 3) III Chế biến ăn IV Bày bàn thu dọn sau ăn Em nêu cách lựa chọn thực phẩm ... thực phẩm nước: Hấp (đồ) Phương pháp làm chín thực phẩm không sử dụng nhiệt Bài 22: QUY TRÌNH TỔ CHỨC BỮA ĂN ( tiết 3) III.Chế biến ăn Kĩ thuật chế biến ăn tiến hành qua khâu : 1.Sơ chế thực phẩm...
 • 29
 • 395
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài kiểm tra 45 phút môn công nghệ 6bài 13 cắm hoa trang trí công nghệ 6bài giang tích hợp liên môn cong nghe 6bai 22 tiet 3 cong nghe 6giáo án công nghệ 6 bài 22bai 2 tiết 2 cong nghe 6bai 56 công nghệ 7giai bai tap 54 55 56 57 58 59 60 bai on tap chuong 1 hinh hoc 7bài kiểm tra 1 tiết công nghệ 6giáo án điện tử bài 56 công nghệ 10giai bai tap 54 55 56 57 58 59 60 bai dinh ly pi ta go tap chuong 2 hinh hoc 7giai bai tap 54 55 56 57 58 59 60 bai dinh ly pi ta gp tap chuong 2 hinh hoc 7bài thực hành lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết đơn giản trên máy tiệnbai thuc hanh lap quy trinh cong nghe che tao mot cho chi tiet don gian tren may tiengiai bai tap 54 55 56 57 58 59 60 bai on tap chuong 1 toan 7đáp án bài tập phổ hữu cơ IR NMRCHƯƠNG 11 tư TƯỞNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAMGIÁO TRÌNH LỊCH sử các học THUYẾT CHÍNH TRỊCHƯƠNG 6 các học THUYẾT CHÍNH TRỊ ở ANH THỜI cần đạiTổng hợp các quy trình kỹ thuật canh tác mãng cầu XiêmICM “3 GIẢM 3 TĂNG” TRÊN CÂY LÚATRỒNG VÀ CHĂM SÓC RAU HỮU CƠGiáo án KHTN 7 HK II Vnen đầy đủ, hayGIAO TIẾP GIỮA CÁC TIẾN TRÌNH BẰNG ĐƯỜNG ỐNG PIPECHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP TOÁN HỌC KÌ 2 11NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THỂ TÍCH MẶT NÓN MẶT TRỤ MẶT CẦUBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô, NHỮNG vấn đề CHUNG về KINH tế VI mô và lý THUYẾT CUNG cầuTÀI LIỆU THAM KHẢO CÁCH TIẾP cận về CHỦ NGHĨA xã hội của hồ CHÍ MINH NHƯ THẾ nàoTÀI LIỆU THAM KHẢO QUAN NIỆM của hồ CHÍ MINH về CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAMGiải pháp duy trì nguồn nhân lực tại công ty TNHH dược mỹ phẩm innophaNâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt namQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt namTác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán việt namSÁCH SCAN Công trình đường thủy (TS. Đào Văn Tuấn)TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn THI môn KINH tế NGUỒN NHÂN lực, SAU đại học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập