KT 1 TIẾT lý 11 NÂNG CAO

Kiểm tra 1 tiết hóa 11 nâng cao

Kiểm tra 1 tiết hóa 11 nâng cao
... (1) FeO + HNO3 → + NO + (2) ZnO + HNO3 → + (3) Pb(NO3)2 + +  t → Từ O2, NH3, H2O, viết phương trình ... NH4NO3 Hòa tan hoàn toàn 2,59 gam hỗn hợp gồm Cu Zn dung dịch HNO (đặc, nóng, dư), sau phản ứng thu 1, 792 lít khí nitơ đioxit (sản phẩm khử nhất, đktc) dd A a Tính thành phần phần trăm khối lượng ... kim loại hỗn hợp b Cho dung dịch NaOH (dư) vào dung dịch A thu m gam kết tủa Tính m Chỉ dùng thêm hóa chất làm thuốc thử, phân biệt dung dịch sau: NH4Cl; (NH4)2SO4; KCl; K2SO4 Hoàn thành phuong...
 • 2
 • 360
 • 2

Đề thi học kỳ 1 vật 11 nâng cao năm 2011 2012

Đề thi học kỳ 1 vật lý 11 nâng cao năm 2011 2012
... Công ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 011 - 2 012 Môn: Vật Lớp 11 – Ban nâng cao Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian phát đề ) Mã đề: 19 0 I Phần trắc nghiệm : điểm Câu Một tụ điện có 10 tụ ... báo danh :……… ( Cán coi thi không giải thích thêm ) Sở GD-ĐT Tỉnh Thái Nguyên Trường THPT Sông Công ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 011 - 2 012 Môn: Vật Lớp 11 – Ban nâng cao Thời gian: 45 phút ... báo danh :……… ( Cán coi thi không giải thích thêm ) Sở GD-ĐT Tỉnh Thái Nguyên Trường THPT Sông Công ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 011 - 2 012 Môn: Vật Lớp 11 – Ban nâng cao Thời gian: 45 phút...
 • 6
 • 143
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 10 NÂNG CAO LẦN 3

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LÝ 10 NÂNG CAO LẦN 3
... C 600K D 15 0K Câu 12 : Gọi v1, v2 vận tốc chất lỏng đoạn ống có tiết diện S 1, S2 ống Biểu thức liên hệ sau đúng? A S1.S2 = v1v2 B S1 + S2 = v1 + v2 C S1 S = v1 v D S1.v1 = S2.v2 Câu 13 : Chọn câu ... Một bình dung tích 5l chứa 7g Nitơ nhiệt độ 20C áp suất khí bình A 1, 14 .10 5Pa B 2,56 .10 5 Pa C 2 ,15 .10 5 Pa D 1, 71. 105 Pa Câu 18 : Tính chất sau phân tử thể khí? A chuyển động không ngừng B Giữa ... tiết diện ống S nước có vận tốc 2m/s Tại điểm có tiết diện ống S áp suất nước 2 .10 5Pa Biết khối lượng riêng nước 10 3kg/m3 Tính: a.Vận tốc nước điểm tiết diện ống S ? b.Áp suất nước điểm có tiết...
 • 2
 • 465
 • 3

kiểm tra 1 tiết sinh 11 nâng cao

kiểm tra 1 tiết sinh 11 nâng cao
... C6H12O6 + O2 ==> 12 CO2 + 12 H2O + Q (nhiệt + lượng) C C6H12O6 + 6O2 ==> 6CO2 + 6H2O + Q (nhiệt + lượng) D C6H12O6 + 6O2 ==> 6CO2 + 6H2O Câu 23: Ở lúa, 1kg lúa cần 0, 014 kg Nitơ Để thu hoạch 15 ... AlPG  tái sinh RiDP (ribulôzơ 1, 5 - điphôtphat)  cố định CO2 D Cố định CO2  khử APG thành AlPG  tái sinh RiDP (ribulôzơ 1, 5 - điphôtphat) tạo đường Trang 2/4 - Mã đề thi 13 2 Câu 17 : Khái niệm ... kiện hiếu khí Câu 16 : Trật tự giai đoạn chu trình Canvin là: A Khử APG thành AlPG  cố định CO2  tái sinh RiDP (ribulôzơ 1, 5 - điphôtphat) B Cố định CO2 tái sinh RiDP (ribulôzơ 1, 5 - điphôtphat)...
 • 4
 • 165
 • 1

10 đề kiểm tra 1 tiết hoá 11 nâng cao THPT chuyên huỳnh mẫn đạt (kèm đáp án)

10 đề kiểm tra 1 tiết hoá 11 nâng cao  THPT chuyên huỳnh mẫn đạt (kèm đáp án)
... C6H6 Cho C = 12 , H =1, O =16 , Br =80, He =4 - Hết mã đề 11 4 - Sở GD ĐT Kiên Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kỳ thi: Kiểm Tra Hóa 11 Môn thi: Hóa 11 Nâng Cao (Thời ... Cho C = 12 , H =1, O =16 , Br =80, He =4 - Hết mã đề 452 - Sở GD ĐT Kiên Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kỳ thi: Kiểm Tra Hóa 11 Nâng Cao Môn thi: Hóa 11 Nâng Cao (Thời ... - Hết mã đề 277 - Sở GD ĐT Kiên Giang Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kỳ thi: Kiểm Tra Hóa 11 Nâng Cao Môn thi: Hóa 11 Nâng Cao (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 19 4 Họ tên...
 • 30
 • 216
 • 0

BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1 Môn: Vật 11 (Nâng cao) pps

BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1 Môn: Vật lý 11 (Nâng cao) pps
... A + 1, 6 .10 -18 J B + 1, 6 .10 -16 J C - 1, 6 .10 -18 J D - 1, 6 .10 -16 J Câu 22: Hai hạt bụi không khí hạt chứa 5 .10 8 electron cách 2cm Lực tĩnh điện hai hạt A 1, 44 .10 -9 N B 1, 44 .10 -11 N C 1, 44 .10 -7 ... 3 ,12 5 .10 18 electron 19 C 9,375 .10 electron D 15 ,625 .10 17 electron Câu 21: Một electron di chuyển đoạn đường 1cm, dọc theo đường sức tác dụng lực điện, điện trường có cường độ điện trường 10 00 ... công suất định mức 10 0 W, làm việc bình thường hiệu điện 11 0 V Cường độ dòng điện qua bóng đèn 20 A 1, 1 A B A C A D 1, 21 A 22 22 Câu 15 : Đặt vào hai đầu điện trở 20  hiệu điện V khoảng thời...
 • 2
 • 248
 • 3

Thiết kế bài giảng vật 11 nâng cao 1

Thiết kế bài giảng vật lý 11 nâng cao 1
... www.VNMATH.com Lời nói đầu Thiết kế bi giảng Vật 11 nâng cao đợc viết theo chơng trình sách giáo khoa (SGK) ban hnh năm 2006 2007 Sách giới thiệu cách thiết kế bi giảng Vật nâng cao theo tinh thần ... ? Tìm gia tốc hạt bụi ? U mg d = ( 6 .10 13 U 2 .1 011 ) N F = Fd P = q áp dụng định luật II Niutơn ta có : ( 6 .10 a= 13 U 2 .1 011 ) 2 .10 12 m = ( 0,3U 10 ) s Quỹ đạo hạt bụi có dạng ax đoạn ... điều ? r F 21 F12 q1 HS thảo luận chung toàn lớp, cá nhân trả lời : F12 = k q1q r12 r r12 q2 GV nêu câu hỏi để học sinh xây dựng công thức xác định lực Culông dới dạng vectơ Gọi F12 r12 lực mà...
 • 205
 • 2,750
 • 17

Thiết kế bài giảng vật 11 nâng cao 1

Thiết kế bài giảng vật lý 11 nâng cao 1
... thẳng song song cho mét chiều dài dây : F = 2 .10 7 I1I2 I2 = 2 .10 7 r r Khi ta tính đợc khoảng cách hai dây dẫn r = 2 .10 7 I2 I2 = 2 .10 7 F 2 .10 5 = 10 2m = 1cm Hoạt động Củng cố học định hớng nhiệm ... không I = 10 0A ; n = 10 0vòng ; l = 2.5cm () F (N) F/ 0.00040 30 0. 012 0.00040 45 0. 018 0.00035 60 0.0 21 0.00026 90 0.024 Độ lớn lực từ phụ thuộc vào góc nh ? GV nêu câu hỏi thiết kế phơng án ... S d Thay biểu thức R vào công thức vừa viết ta đợc B = 10 7 U= = Ud Từ suy ra: l lB 10 7 2d 1, 76 .10 8.60.0, 004 = 3,5 V 10 7.3 ,14 2.0, 0 012 Hoạt động Củng cố học định hớng nhiệm vụ học tập HS tiếp...
 • 207
 • 776
 • 11

giáo án vật 11- nâng cao- chương 1 + 2

giáo án vật lý 11- nâng cao- chương 1 + 2
... đổi Q1 = Q = 12 .10 -10 C Khi d1 = 2d C1= C /2 = 10 - 12 F U1= Q1 /C1 = 12 .10 -10 / 10 - 12 = 12 00 V c) Vẫn nối tụ với nguồn điện hiệu điện hai tụ không đổi U2= U = 600V Khi d2 = 2d C2= C /2 = 10 - 12 F Q2 ... Cách q1 5cm vad cách q2 15 cm E1 = E = 9 .10 B Q2 5 .10 = 1, 8 .10 V / m 2 (5 .10 ) E= E1 +E2 = 3,6 .10 4 V/m b) Tacó hình vẽ sau: E1 E A M E2 E1 = 9 .10 E = 9 .10 B Q1 Q2 5 .10 = 1, 8 .10 V / m 2 (5 .10 ) ... song C2 song song C3 F C = 12 ;U1=U2=U3= 10 0V Q1 =2 .10 -4 C; Q2= 4 .10 -4 C Q3= 6 .10 -4 C b) C1 nt C2 nt C3 F F F b) C1 =1 ; C2 =1, 5 C3 =3 ; U= 12 0V C1 C2 Nội dung ghi bảng C3 F F F c) C1 =0 ,25 ; C2 =1...
 • 34
 • 1,983
 • 31

Tiết 1 - 10 Lớp 11 nâng cao

Tiết 1 - 10 Lớp 11 nâng cao
... nước Pa- le- xtin - Thành lập 15 /11 /19 88 ( LHQ công nhận 19 89) - Lãnh thổ bao gồm phận tách rời: bờ Tây sông Goóc- đan, dải Ga- da phần Đông Gi - ru- xa lem - Diện tích lãnh thổ 11 .000 km2 (19 47) ... năm 19 48 - Diện tích: 14 .10 0 km2 (19 47) nay: 20.059 km2 - Khí hậu cận nhiệt ĐTH - Dân số: triệu người (2005) đạo Do Thái chiếm 80% - Thuộc nhóm nước phát triển +Khu vực I: 2%; Khu vực II: 17 %; ... số 1) Đặc điểm giống hai khu vực – Chung vị trí địa lí, trị chiến lược – Nhiều dầu mỏ khoáng sản khác – Tỉ lệ dân cư theo đạo Hồi cao II Nhà nước I- xra-en Pa-le-xtin Nhà nước I- xra- en - Thành...
 • 29
 • 239
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu khảo sát tính chất của lót giầy đàn hồi tại việt namNghiên cứu lựa chọn chất liệu cho vải may áo dài bộ đồng phục nữ sinh trung họcNghiên cứu mối quan hệ giữa độ giãn của vải và tính tiện nghi của trang phụcNghiên cứu mối quan hệ giữa độ giãn đàn hồi của vải dệt kim đàn tính cao vàNghiên cứu một số tính chất của vải không dệt dùng trong lĩnh vực y tếNghiên cứu một số tính chất lưu biến của vải dệt kimNghiên cứu một số tính chất vải nhuộm bằng chất màu tự nhiên dùng cho sản phẩm ga gốiNghiên cứu số hạng điều chỉnh thiết kế áo cơ sở nữ việt nam theo đa dạng vóc dáng sử dụng phần mềm thiết kế trang phục 3 chiều v stitcherNghiên cứu sự biến đổi độ dài và độ duỗi thẳng song song của nguyên liệu xơ trong quá trình kéo sợiNghiên cứu tính cách âm của tấm xơ thủy tinh (GLASSWOOL)NGHIÊN cứu TÍNH NĂNG MAY của vải DÙNG CHO MAY mặc và vải kỹ THUẬTNghiên cứu thiết lập phần mềm lập kế hoạch và tác nghiệp sản xuất trong công nghiệp mayNghiên cứu ứng dụng kiến trúc SOA trong mô hình ứng dụng doanh nghiệpNghiên cứu xác định chế độ công nghệ dán ép tối ưu trong quá trình may sản phẩm áo vestonNghiên cứu xử lý hoàn tất kháng khuẩn hồ mềm cho vải PECONghiên cứu xử lý nâng cao độ bền màu của vải bông nhuộm bằng chất màu tự nhiên từ củ nghệThiết kế công thức thiết kế mẫu cơ sở chân váy dáng thẳng cho nữ sinh việt nam sử dụng phương pháp phủ vải trực tiếp lên người mẫuĐẶC điểm DỊCH tễ lâm SÀNG, cận lâm SÀNG và một số yếu tố LIÊN QUAN VIÊM PHỔI mắc PHẢI tại BỆNH VIỆN ở TRẺ sơ SINH đẻ NON tại BỆNH VIỆN TRẺ EM hải PHÒNGĐặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị viêm da quanh miệng bằng bễi metronidazol dạng gel phối hợp với uống doxycyclinĐánh giá hiệu quả của can thiệp nội mạch điều trị thông động tĩnh mạch thận
Đăng ký
Đăng nhập