đề cương môn kí sinh trùng thú y

Đề cương mônsinh trùng 1

Đề cương môn ký sinh trùng 1
... khỏe , làm động vật khỏe mắc bệnh 7, KST đơn KST đa • KST đơn KST chủ sinh vật chủ định Vd: giun đũa lợn sinh lợn • KST đa KST sinh nhiều loại vật chủ khác Vd: ruồi, muỗi ... trứng, kích thước 0 ,11 -0 ,16 mm - Vòng đời: Sán trưởng thành thường sinh dày cỏ Sau thành thục sinh dục, sán đẻ trứng Trứng theo phân Nếu gặp điều kiện thuận lợi sau 11 -12 ngày trưng nở miiracidium ... KST sinh vật huyền bí, tự sinh thể sinh sống • kỷ XVII : định nghĩa “ KST sinh vật sống nhờ vào chủ khác lấy chất dinh dưỡng nuôi sống thân • kỷ 18 : định nghĩa “ KST sinh vật sống nhờ vào ký...
 • 82
 • 2,034
 • 9

ĐỀ CƯƠNG MÔNSINH TRÙNG 1

ĐỀ CƯƠNG MÔN KÝ SINH TRÙNG 1
... khỏe , làm động vật khỏe mắc bệnh 7, KST đơn KST đa * KST đơn KST chủ sinh vật chủ định Vd: giun đũa lợn sinh lợn * KST đa KST sinh nhiều loại vật chủ khác Vd: ruồi, muỗi ... sống sinh mà cần giai đoạn sống sinh gọi kst Ví dụ: giun, sán giai đoạn trưởng thành sống sinh + KST phải cướp chất dinh dưỡng từ chủ từ từ không phá hủy đời sống vật chủ + số loại sinh ... KST sinh vật huyền bí, tự sinh thể sinh sống * kỷ XVII : định nghĩa “ KST sinh vật sống nhờ vào chủ khác lấy chất dinh dưỡng nuôi sống thân * kỷ 18 : định nghĩa “ KST sinh vật sống nhờ vào ký...
 • 27
 • 303
 • 2

ĐỀ CƯƠNG MÔNSINH TRÙNG 2

ĐỀ CƯƠNG MÔN KÝ SINH TRÙNG 2
... mầm sporocyst chui nooin tạng ốc lối sinh sản vô tính Sporocyst sinh 5-15redia Mỗi redia lại sinh nhiều redia Sau 32- 40 nagyf ấu trùng dài tới 1mm sinh 15 -20 cercaria Cercearia gần giống nòng ... sporocyst Bằng sinh sản vô tính, sporocyst sinh redia, redia sinh 20 ceraria Do đó, từ miracidium sinh 180 cercaria Qua trình tiến hành thể ốc cần 52- 60 ngày Cerearia sau hình thành, chui khỏi chủ ... Dạng trưởng thành sinh ruột gà, đẻ trứng trứng theo phân môi trường nở thành trứng ấu trùng loại A1, sau phát triển thành trứng ấu trùng A2, trứng ấu trùng trứng A3 ( ấu trùng gây nhiễm) gà...
 • 28
 • 279
 • 1

ĐỀ CƯƠNG MÔNSINH TRÙNG 3

ĐỀ CƯƠNG MÔN KÝ SINH TRÙNG 3
... Câu 32 : Bệnh Lê dạng trùng gia súc Piroplasma - Trong hồng cầu bò, trâu, sinh trùng sinh sản phân đôi thành hình lê thành hình bầu dục hình cầu Hồng cầu lúc thường bị vỡ, giải phóng sinh trùng ... chất nhân tế bào sinh tùng chiếm toàn trùng thể Những đơn bào sinh nằm rìa hồng cầu Hình dạng sinh trùng hình dấu chấm, đường kính 0,001mm - Triệu chứng: Ở nước ta biên trùng thường ghép ... Câu 33 : Bệnh biên trùng gia súc Anaplasma Căn bệnh bò nước ta Anaplasma marginale thuộc họ Anaplasmatidae sinh hồng cầu bò, cừu, dê, ngựa, lợn Anaplasma marginale gồm đơn bào sinh nguyên sinh...
 • 21
 • 398
 • 1

Đề cương ôn tập sinh trùng thú y 2

Đề cương ôn tập kí sinh trùng thú y 2
... nhau, màng d y , chứa đ y nước, có nhiều đầu sán) Ấu trùng sinh não, t y sống VCTG lâu dài g y tác hại lớn cho VCTG Loài ăn thịt ăn ấu trùng khép kín vòng đời -Ấu trùng chủ y u g y triệu chứng ... x y cuối thu mùa đông •  Bệnh th y thuỷ cầm gà hoang dã, nhiên chúng lại vật mang trùng phổ biến l y bệnh cho gàTa gà T y Thạch Văn Mạnh TYD-K55 •  Điều kiện vệ sinh kém, giun đất côn trùng y u ... redia ấu trùng đuôi ấu trùng đuôi rời ốc sinh tôm cua nước thành nang ấu trùng - Người ăn, tôm, cua nước có ấu trùng nang sán phổi nấu chưa chín sau ăn ấu trùng nang sán vào d y ruột xuyên qua...
 • 29
 • 1,121
 • 2

Đền cương mônsinh trùng

Đền cương môn ký sinh trùng
... khỏe , làm động vật khỏe mắc bệnh 7, KST đơn KST đa • KST đơn KST chủ sinh vật chủ định Vd: giun đũa lợn sinh lợn • KST đa KST sinh nhiều loại vật chủ khác Vd: ruồi, muỗi ... phải sống sinh không thiết toàn đời sống sống sinh mà cần giai đoạn sống sinh gọi kst Ví dụ: giun, sán giai đoạn trưởng thành sống sinh + KST phải cướp chất dinh dưỡng từ chủ từ ... sống sinh sinh sản hữu tính Vd: giun đũa lợn lợn vật chủ • Vật chủ trung gian: hay vật chủ phụ vật chủ để KST dạng ấu trùng sống sinh sinh sản vô tính Vd: bệnh sán ruột lợn trứng sinh thải...
 • 82
 • 393
 • 2

Đề cương môn học sinh học và y học hạt nhân

Đề cương môn học sinh học và y học hạt nhân
... KHTN − Môn tiên : Các môn học sở Vật lý hạt nhân Môn song hành :Các môn học Vật lý hạt nhân ứng dụng Mục tiêu môn học: − Mục tiêu kiến thức kỹ năng: Nắm vấn đề môn học + Tác dụng sinh học xạ ... phóng xạ sử dụng Y -Sinh học + Các Kỹ thuật ghi đo xạ ion hoá Y -Sinh + Nguyên lý, chế, bước tiến hành số kỹ thuật ứng dụng lượng hạt nhân Y -Sinh học + Vệ sinh an toàn xạ y tế − Sau môn học có khả tự ... xạ ion hoá Y -Sinh học − X y dựng mô hình nghiên cứu thích hợp ứng dụng xạ ion hoá Y -Sinh học − Có kiến thức kiểm soát vấn đề Vệ sinh an toàn xạ y tế Tóm tắt nội dung môn học: Môn học ứng dụng...
 • 5
 • 446
 • 1

Đề cương môn học sinh thái môi trường

Đề cương môn học sinh thái môi trường
... dung môn học Nêu khái niệm liên quan đến môi trường sinh thái nhân tố môi trường nhân tố sinh thái, mối quan hệ tương tác sinh thái học, sinh vật, quy luật sinh thái học với loại môi trường Sinh ... chung hệ sinh thái, hệ sinh thái nhạy cảm, ảnh hưởng đến hệ sinh thái môi trường khai thác tài nguyên thiên nhiên Ngoài sinh viên hiểu đầy đủ biện pháp bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học ... thức tổ chức dạy học Nội dung Khái niệm hệ sinh thái Đặc trưng hệ sinh thái Vai trò hệ sinh thái Khái niệm Các nhân tố môi trường Mối quan hệ nhân tố môi trường với hệ sinh thái tự nhiên Nguồn...
 • 6
 • 1,251
 • 18

Đền cương mônsinh trùng phần 1

Đền cương môn ký sinh trùng phần 1
... khỏe , làm động vật khỏe mắc bệnh 7, KST đơn KST đa * KST đơn KST chủ sinh vật chủ định Vd: giun đũa lợn sinh lợn * KST đa KST sinh nhiều loại vật chủ khác Vd: ruồi, muỗi ... phải sống sinh không thiết toàn đời sống sống sinh mà cần giai đoạn sống sinh gọi kst Ví dụ: giun, sán giai đoạn trưởng thành sống sinh + KST phải cướp chất dinh dưỡng từ chủ từ ... sống sinh sinh sản hữu tính Vd: giun đũa lợn lợn vật chủ * Vật chủ trung gian: hay vật chủ phụ vật chủ để KST dạng ấu trùng sống sinh sinh sản vô tính Vd: bệnh sán ruột lợn trứng sinh thải...
 • 24
 • 302
 • 4

Đền cương mônsinh trùng phần 2

Đền cương môn ký sinh trùng phần 2
... trường phát triển thành ấu trùng A1-> ấu trùng A2 > ấu trùng A3( ấu trùng gây nhiễm) VCCC ăn phải ấu trùng A3 nhiễm bệnh Ta thấy : -vòng đời kiểu giun đũa, giun tóc ấu trùng nằm bên vỏ trứng nên ... mầm sporocyst chui nooin tạng ốc lối sinh sản vô tính Sporocyst sinh 5-15redia Mỗi redia lại sinh nhiều redia Sau 32- 40 nagyf ấu trùng dài tới 1mm sinh 15 -20 cercaria Cercearia gần giống nòng ... sporocyst Bằng sinh sản vô tính, sporocyst sinh redia, redia sinh 20 ceraria Do đó, từ miracidium sinh 180 cercaria Qua trình tiến hành thể ốc cần 52- 60 ngày Cerearia sau hình thành, chui khỏi chủ...
 • 31
 • 389
 • 0

Đền cương mônsinh trùng phần 3

Đền cương môn ký sinh trùng phần 3
... Câu 32 : Bệnh Lê dạng trùng gia súc Piroplasma - Trong hồng cầu bò, trâu, sinh trùng sinh sản phân đôi thành hình lê thành hình bầu dục hình cầu Hồng cầu lúc thường bị vỡ, giải phóng sinh trùng ... chất nhân tế bào sinh tùng chiếm toàn trùng thể Những đơn bào sinh nằm rìa hồng cầu Hình dạng sinh trùng hình dấu chấm, đường kính 0,001mm - Triệu chứng: Ở nước ta biên trùng thường ghép ... cầu khác Sự sinh sản tiến hành tới 5- lần ( ngày thường xảy lần) Khi cá thể, dạng sinh sản thấy dạng lê chụm đầu CÓ sinh trùng kết hợp với thành nhiều hồng cầu ( hồng cầu bị sinh trùng non...
 • 21
 • 226
 • 0

Đề cương môn kháng sinh pdf

Đề cương môn kháng sinh pdf
... tạo kelat : bleomycin Các kháng sinh dị vòng chứa nito: Các kháng sinh nucleozid : polyoxin Các kháng sinh dị vòng chứa oxy: Kháng sinh polyete : monenzin Các kháng sinh mạch vòng no: Các chất ... Các benzoquinon : mitomycin Các kháng sinh peptit axitamin: Các dẫn chất axit-amin : cycloserin Các kháng sinh β- lactam : Penicillin Các kháng sinh peptit : bacitracin Các cromopeptit ... chất dẫn alcan : cycloheximid Kháng sinh steroid : axit fuzidic Các kháng sinh chứa nhân thơm: Các dẫn chất benzene Các chất nhân thơm ngưng tụ Các ete thơm Các kháng sinh mạch thẳng: Các chất chứa...
 • 33
 • 395
 • 5

mônsinh trùng thú y 1 chuyên ngành thú y.

môn ký sinh trùng thú y 1 chuyên ngành thú y.
... Sinh vt tm thi hay vnh vin c trỳ sinh vt khỏc, ly cht dinh dng ng thi g y hi l sinh trựng; sinh vt cho sinh trựng sng sinh l ch (vt ch); - KST nht thit phi sng nh trờn ch, nhng khụng ... chuyn thnh ngoi sinh b Ngun gc ca ni sinh - Do ngoi KST chui sõu vo mụ, t chc ca KC ly nhiu cht dinh dng hn ni sinh VD: mũ bao lụng sinh sõu tuyn nhn bao lụng - u tiờn ngoi KS ch ... Truyn theo phng thc sinh hc v di truyn + Ve mt KC (ve Boophilus) ch truyn theo phng thc di truyn + Ve 2-3 KC (Haemaphysalis) ch yu truyn theo phng thc sinh hc Dch t hc - Bnh ve truyn nờn mi yu...
 • 56
 • 1,153
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TIẾNG TRUNG QUỐC HỌC PHẦN I

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TIẾNG TRUNG QUỐC HỌC PHẦN I
... Đ i học Luật Hà N i Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà N i i n tho i: 043 8355772 MÔN HỌC KẾ TIẾP Tiếng Trung quốc học phần II TÓM TẮT N I DUNG CỦA MÔN HỌC Trang bị cho sinh viên có kiến ... TRƯỜNG Đ I HỌC LUẬT HÀ N I BỘ MÔN NGO I NGỮ TỔ TIẾNG NGA -TRUNG Hệ đào tạo: Cử nhân ngành luật học (hệ quy) Tên môn học: Tiếng Trung Quốc học phần I Số tín chỉ: 03 Lo i môn học: Bắt buộc THÔNG TIN VỀ ... Chí Minh, 2012 Trần Thị Thanh Liêm, Tập viết chữ Hán, Nxb Đ i học quốc gia Hà N i, 2004 HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC Lịch trình giảng dạy chi tiết môn Tiếng Trung Quốc học phần I Tuần Bu i 1 N i dung...
 • 16
 • 592
 • 8

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TIẾNG TRUNG QUỐC HỌC PHẦN II

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TIẾNG TRUNG QUỐC HỌC PHẦN II
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI BỘ MÔN NGOẠI NGỮ TỔ TIẾNG NGA -TRUNG Hệ đào tạo: Cử nhân ngành luật học (hệ quy) Tên môn học: Tiếng Trung Quốc học phần II Số tín chỉ: 04 Loại môn học: Bắt buộc THÔNG ... K4 - Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 043 8355772 MÔN HỌC TIÊN QUYẾT Tiếng Trung Quốc (học phần I) TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC Tiếp tục củng ... viên, giúp sinh viên chủ động sử dụng tiếng Trung giao tiếp - Hình thành niềm say mê, hứng thú học tập tiếng Trung - Hình thành thái độ học tập nâng cao ý thức học tập 5.4 Các mục tiêu khác - Phát...
 • 15
 • 831
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: đề cương môn vi sinh vật thú ykí sinh trùng thú yký sinh trùng thú ybệnh ký sinh trùng thú ytài liệu bệnh ký sinh trùng thú ygiáo trình bệnh ký sinh trùng thú ybài giảng bệnh ký sinh trùng thú ybài tập bệnh ký sinh trùng thú yđề cương môn chính trị trung cấpthuốc trị ký sinh trùng thú ygiáo trình ký sinh trùng thú yđề cương môn vệ sinh an toàn thực phẩmđề cương môn học sinh thái môi trườngđề cương môn hóa sinhsách ký sinh trùng thú yBi kip giai he phuong trinh bang casio nguyen the luctổng hợp các kỹ năng giải toán bằng máy tính casioBO CAU HOI TRAC NGHIEM ON TAP SINHNâng cao chất lượng cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Bắc Ninh (LV thạc sĩ))ĐỀ THI THỬ TOÁN 2017 CHUYÊN KÈM GIẢI CHI TIẾTSKKN: Một số biện pháp nhằm phát huy tinh thần đoàn kết của học sinh lớp 5CHINH PHUC LY THUYET VAT LY 2017LY THUYET VAT LY 12 TOAN TAP CO DAP ANGIÁ TRỊ NỘI DUNG VÀ NGHỆ THUẬT TRONG TẬP TRUYỆN NGẮN “BÃI VÀNG, ĐÁ QUÝ, TRẦM HƯƠNG” CỦA NGUYỄN TRÍKI THUAT GIAI NHANH BAI TOAN HOA HOC CO GIAI CHI TIET20 DE THI THU VAT LI 2017 CO LOI GIAI CHI TIETTác động của tự do hóa tài khoản vốn tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam (LA tiến sĩ))Một số biện pháp xây dựng chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường Mầm non Nga Liên năm học 2015 – 2016MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON NGA ĐIỀNMỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON NGA HƯNG, NGA SƠNThuyết trình về cảm biến ÁP Suấtđề thi đại học cao đẳng 2002 2016 file wordMột số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi tại trường mầm non Nga LĩnhMột số kinh nghiệm giáo dục tiết kiệm năng lượng cho trẻ 56 tuổi ở trường mầm non Nga TiếnMỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI LÀM QUEN VỚI BIỂU TƯỢNG TOÁN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập