Các dạng bài tập môn hóa học lớp 10

Các dạng bài tập môn hóa học lớp 8

Các dạng bài tập môn hóa học lớp 8
... trang IV – Hóa trị: Hóa trị nguyên tố dựa vào hiđro có hóa trị I, oxi có hóa trị II quy tắc hóa trị: có CTHH AxBy biết hóa trị A a, hóa trị B b ta có: a x = b y Vận dụng: a) Tính hóa trị nguyên ... Bài 3: Hãy cho biết thể tích khí đktc của: a) 3,3 g N2O; 95, 48 g CO2; 0,5 N phân tử SO2 b) Hỗn hợp khí gồm: 0, 08 N phân tử CO2; 0,09 N phân tử NH3 c) Hỗn hợp khí gồm: 0 ,88 g CO2; 0, 68 g NH3 Bài ... Luyện tập chương 4: Bài 1: Hoàn thành phản ứng hóa học sau: T0 a) …… + …… MgO T0 b) …… + …… T0 P2O5 c) …… + …… Al2O3 T0 d) KClO3 …… + …… Điện phân e) H2O …… + …… Bài 2: a) Xác định công thức hóa học...
 • 19
 • 1,031
 • 0

phương pháp giải nhanh bài tập môn hóa học lớp 10 potx

phương pháp giải nhanh bài tập môn hóa học lớp 10 potx
... ca Cu(NO3)2 v AgNO3 B; (cỏc th tớch o ktc, phn ng xy hon ton) 10 Bi 4: Nung M gam bt st khụng khớ sau mt thi gian ngi ta thu c 104 ,8 gam hn hp rn A gm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 Ho tan hon ton A ... hp X vo dung dch HNO3 d thu c 2,24 lớt khớ NO2 (ktc) l sn phm kh nht Giỏ tr ca m l A:11,2 gam B: 10, 2 gam C:7,2 gam D:6,9 gam Cõu 2: Ho tan ht m gam hn hp X gm Fe2O3,Fe3O4,FeO bng HNO3 c núng thu ... % B: 30,7 % C: 20,97 % D: 37,5 % b) Khi lng mui dung dch Y l A:160 gam B: 140 gam C:120 gam D: 100 gam Cõu 4: kh hon ton 3,04 gam hnn hp X gm Fe2O3,Fe3O4,FeO thỡ cn 0,05 mol khớ H2 Mt khỏc ho...
 • 14
 • 3,611
 • 27

BÀI TẬP MÔN HÓA HỌC LỚP 10 CHUYÊN ĐỀ :THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ TRƯỜNG THCS & THPT BÀU HÀM ppsx

BÀI TẬP MÔN HÓA HỌC LỚP 10 CHUYÊN ĐỀ :THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ TRƯỜNG THCS & THPT BÀU HÀM ppsx
... lµ 107 ,87, tù nhiªn b¹c cã hai ®ång vÞ, ®ã ®ång vÞ 109 Ag chiÕm hµm l-ỵng 44% X¸c ®Þnh sè khèi cđa ®ång vÞ cßn l¹i 13 TRƯỜNG THCS & THPT BÀU HÀM LỚP 10 A 106 GV: NGUYỄN THỊ NGỌC MINH B 107 C 108 ... 1,6726 .10- 27 kg; mn = 1,6748 .10- 27 kg) 20 TRƯỜNG THCS & THPT BÀU HÀM LỚP 10 A 5,1673 .10- 26kg GV: NGUYỄN THỊ NGỌC MINH B 5,1899 .10- 26 kg C 5,2131 .10- 26 kg D.5,252 .10- 27kg C©u 70 Tỉng sè c¸c h¹t ... học C Tất ngun tử có số khối thuộc ngun tố hóa học D Cả định nghĩa Câu 16: Trong kí hiệu A Z X : A Z số điện tích hạt nhân B Z số electron lớp vỏ TRƯỜNG THCS & THPT BÀU HÀM LỚP 10 GV: NGUYỄN...
 • 24
 • 725
 • 1

skkn phương pháp giải nhanh một số dạng bài tập môn hóa học

skkn phương pháp giải nhanh một số dạng bài tập môn hóa học
... nước CO,NO Hoạt động : CỦNG CỐ Nhắc lại nội dung Bài tập 1,2 phiếu học tập Hoạt động : dặn dò Bài tập nhà:1,2,3,4,5,6(sgk) Phiếu học tập Bài tập 1: cho oxit sau K2O, Fe2O, SO2, P2O5 a gọi tên, ... hoá học dạng hợp chất cần thiết cho phát triển bo, kẽm,mangan… HOẠT ĐỌÂNG LUYỆN TẬP – CỦNG CỐ HS: Xác đònh dạng tập Bài tập : tính thành phần % khối lượng nguyên tố có đạm ure(CO(NH2)2) Bài tập ... II BÀI TẬP Bài tập : cho chất sau SO2 CuO, Na2O, CaO,CO2 Hãy cho biết chất tác dụng với a nước b axít clohidric c natri hidroxit viết ptpư có yều cầu học sinh lên bảng thực Hs làm tập Bài tập...
 • 128
 • 304
 • 0

các dạng bài tập lai sinh học lớp 9

các dạng bài tập lai sinh học lớp 9
... Giải thích b/ Quy ớc gen lập sơ đồ lai cho phép lai nói Bài 5: Sau kết gi từ phép lai khác nhau: - Phép lai 1: Bố? x mẹ? F1 thu đợc 280 hạt tròn 92 hạt dài - Phép lai 2: Bố hạt tròn? x mẹ? F1 thu ... Ngời ta thực phép lai sau: Phép lai 1: Đậu thân cao lai đậu thân cao thu đợc F1 Phép lai 2: Đậu thân cao lai với đậu thân thấp F thu đợc 120 thân cao Phép lai 3: đậu thân cao lai với đậu thân ... Dạng 2: Bài toán nghịch: Là dạng toán dựa vào kết lai để xác định kiểu gen, kiểu hình bố, mẹ lập sơ đồ lai Thờng gặp hai trờng hợp sau đây: * Trờng hợp 1: Nếu đề nêu tỉ lệ phân li kiểu hình lai...
 • 9
 • 1,409
 • 24

sử dụng graph dạy học và sơ đồ tư duy để nâng cao chất lượng các giờ luyện tập môn hóa học lớp 11 (ban cơ bản)

sử dụng graph dạy học và sơ đồ tư duy để nâng cao chất lượng các giờ luyện tập môn hóa học lớp 11 (ban cơ bản)
... sử dụng graph dạy học đồ vào luyện tập hóa học lớp 11 (cơ bản) để nâng cao chất lượng dạy Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng vận dụng graph dạy học đồ để nâng cao chất lượng luyện tập ... Chương SỬ DỤNG GRAPH DẠY HỌC VÀ SƠ ĐỒ TƯ DUY ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC GIỜ LUYỆN TẬP MÔN HÓA HỌC LỚP 11 (BAN CƠ BẢN) 47 2.1 sở khoa học việc nâng cao chất lượng luyện tập ... dùng luyện tập Xuất phát từ lý lựa chọn đề tài Sử dụng graph dạy học đồ để nâng cao chất lượng luyện tập môn hóa học lớp 11 (ban bản) để thực Mục đích nghiên cứu Vận dụng graph dạy học sơ...
 • 161
 • 519
 • 1

SKKN tổng kết và xây dựng các dạng bài tập của hoá học hạt nhân

SKKN tổng kết và xây dựng các dạng bài tập của hoá học hạt nhân
... kt ht nhõn qui v cho mt nucleon: DE DE dE = hay Er = A A Trong s tớnh toỏn nu khụng dựng n v nng lng l (J) m dựng MeV thỡ t E = m.c ta cú 1u = 931.106 eV = 931 MeV S bin i cỏc nguyờn t v hin ... cú th vit: E = -2,01456.1010 (KJ.mol-1) Dng 2: ng hc phn ng phúng x t nhiờn Bi 3: Liu phỏp coban dựng y hc cha mt s dng ung th da vo kh nng lm gim u ca tia gamma Coban-60 phõn ró to ht , tia gamma ... phõn hu mt phỳt tớnh cho mt gam Gi nh rng mu than ny l phn cũn li ca mt mu than ó c mt ho s to v dựng v cỏc tranh trờn thnh ng ny Ho s ú to mu than ny vo nm no? 30 Tỡm niờn i ca mt mu than ci...
 • 12
 • 140
 • 0

Ôn tập môn hóa học lớp 10 pdf

Ôn tập môn hóa học lớp 10 pdf
... 24/Để chứng minh SO2 oxit axit ta cho SO2 tác dụng với : a/ O2 b/ H2S c/ dd Brôm d/ dd NaOH 25/ Không dùng H2SO4 đặc để làm khô khí ẩm sau đây? a/ O2 b/ HCl c/ H2S d/ SO2 26/Cho H2SO4 đ + HI → I2 ... (đkc).Giá trị m là: a/ 1,84 b/ 1,76 c/ 1,2 d/ kết khác 29/Cho chất sau tác dụng đôi , có phản ứng hoá học xảy ra? Dd H2SO4đ , S, dd HBr, Zn a/ b/ c/ d/ 30/ hh X ( SO2 , CO2) có d X/H2= 30 Thành phần ... 40% c/ 70%,30% d/50%,50% 31/ Điều sai? a/ Oxi thường có số oxi hoá -2 hợp chất b/ S có số oxi hóa -2, 0, +4, +6 c/Cl,Br,I có số oxihoá -1,0,+1,+3,+5,+7 d/ Flo có số oxihoá -1, 0,+1 32/ Nung...
 • 2
 • 360
 • 0

THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN HÓA HỌC LỚP 10 THEO HƯỚNG NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CHO HỌC SINH

THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN HÓA HỌC LỚP 10 THEO HƯỚNG NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CHO HỌC SINH
... chuyên ngành kĩ dạy học môn Hóa học tiếng Anh - Thiết kế số giảng Hóa học lớp 10 tiếng Anh, khoa học, hợp lí góp phần nâng cao lực đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành Hóa học cho học sinh 10 - Biên ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Lê Thanh Hoàng Bảo THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN HÓA HỌC LỚP 10 THEO HƯỚNG NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CHO HỌC SINH Chuyên ngành : ... với tiếng Anh thông thường 34 1.4 Phát triển lực đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành học sinh 1.4.1 Xây dựng lực đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành cho học sinh Có thể hình thành lực đọc hiểu tiếng Anh...
 • 151
 • 397
 • 1

Đề cương ôn tập môn hóa học lớp 10 học kì 2

Đề cương ôn tập môn hóa học lớp 10 học kì 2
... ứng xuống nhiệt độ không đổi a/ CH4 (k) + H2O (k)  CO (k) + 3H2 (k) b/ CO2 (k) + H2(k)  CO(k) + H2O(k) c /2 SO2(k) + O2(k)  SO3(k) e/ N2O4 (k)  d/ 2HI(k)  H2(k) + I2 (k) NO2(k) Trả lời: Phản ... đặc………………………………………………………………………… 12/ Fe(OH )2 + H2SO4 đặc…………………………+ SO2 13/ C + H2SO4 đặc……………………………… + SO2 14/ P + H2SO4 đặc……………………………… + 15/ C + H2SO4 đặc……………………………… + 16/ NaBr 12/ + H2SO4 đặc………………………… + SO2 +………………………………… ... ………………………………………………………………………………………………………… Chuỗi 3: Na → Na2S→ H2S → S → SO2 → SO3→ H2SO4→ HCl→ CuCl2→ HCl → H2S→ SO2 → Na2SO3→ SO2 → Na2SO3→ Na2SO4 → BaSO4 …………………………………………………………………………………………………………...
 • 14
 • 217
 • 0

một số biện pháp gây hứng thú học tập môn hóa học lớp 10 trung học phổ thông

một số biện pháp gây hứng thú học tập môn hóa học lớp 10 trung học phổ thông
... tài Một số biện pháp gây hứng thú học tập môn hóa học lớp 10 Trung học phổ thông 2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu biện pháp gây hứng thú để nâng cao hiệu trình dạy học hóa học trường phổ thông ... lý luận hứng thú phong phú biện pháp gây hứng thú học tập môn hóa học 1.1.3 Các khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu hứng thú dạy học hóa học Nhận thấy tầm quan trọng hứng thú học tập hóa học việc ... học – Nghiên cứu sở lí luận hứng thú gây hứng thú học tập – Nghiên cứu biện pháp gây hứng thú học tập môn hóa học 7.2 Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn – Điều tra thực trạng hứng thú học tập...
 • 135
 • 513
 • 3

thiết kế phần mở đầu và củng cố bài giảng môn hóa học lớp 10 trung học phổ thông theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học

thiết kế phần mở đầu và củng cố bài giảng môn hóa học lớp 10 trung học phổ thông theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học
... dạy học - Thiết kế phần mở đầu củng cố lên lớp hóa học lớp 10 THPT theo định hướng đổi phương pháp dạy học - Thiết kế số lên lớp hóa học lớp 10 có sử dụng phần mở đầu củng cố thiết kế 5 CHƯƠNG ... thiết kế sử dụng phần mở đầu củng cố môn hóa học lớp 10 trường trung học phổ thông theo định hướng đổi phương pháp dạy học - Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học môn hóa học trường trung học ... muốn góp phần nâng cao chất lượng hiệu trình dạy học, chọn đề tài: “THIẾT KẾ PHẦN MỞ ĐẦU VÀ CỦNG CỐ BÀI GIẢNG MÔN HÓA HỌC LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC” 2...
 • 169
 • 292
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: các dạng bài tập môn sinh học lớp 12hệ thống bài tập môn hóa học lớp 10cách làm bài tập môn hóa học lớp 10các dạng bài tập môn toán học kì 2 lớp 11các dạng bài tập môn hóa lớp 9các bài tập môn hóa học lớp 8các dạng bài tập môn hóa lớp 8các dạng bài tập môn hóa ôn thi đại họcbài tập môn hóa học lớp 9các dạng bài tập toán hình học lớp 9bài tập môn hóa học lớp 8các dạng bài tập toán hình học lớp 8các dạng bài tập toán hình học lớp 7các dạng bài tập về hóa học hữu cơcác dạng bài tập môn sinh họcNhững điểm mới của BLDS 2015 về quyền định đoạt tài sảnchuyên đề hoàn chỉnh CUONGVề mã constacyclic nghiệm lặp trên vành chuỗi hữu hạn (LA tiến sĩ)Cơ học lượng tử là một trong những lý thuyết cơ bản của vật lý họcXÁC ĐỊNH TÍNH CÁCH NGAY lập tức với MBTINGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BÀNG QUANG XÂM LẤN BẰNG PHẪU THUẬT CẮT BÀNG QUANG ĐƠN THUẦN VÀ TẠO HÌNH BÀNG QUANG TỪ ĐOẠN HỒI TRÀNG (LA tiến sĩ)NGHIÊN CỨU PHẪU THUẬT BẮC CẦU ĐỘNG MẠCH VÀNH TRÊN BỆNH NHÂN CÓ PHÂN SUẤT TỐNG MÁU THẤT TRÁI GIẢM (LA tiến sĩ)Nghiên cứu ứng dụng phương pháp lập lại lưu thông tiêu hóa tụy dạ dày trong cắt khối tá tràng đầu tụy (LA tiến sĩ)kỹ thuật sửa chữa ô tôTÌM lại IPHONE bị mấtĐỀ TÀI CƠ SỞ Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, điện cơ và siêu âm doppler năng lượng trong hội chứng ống cổ tay nguyên phátKhảo sát tình trạng đau do nguyên nhân thần kinh ở bệnh nhân thoái hóa khớp gối bằng thang điểm LANSS và IDpainNghiên cứu một số yếu tố nguy cơ và hiệu quả của thông khí nhân tạo điều trị hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển ở bệnh nhân bỏng nặng (LA tiến sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến độ bền mối dán phần mũ giầy với phần đế giầy bảo vệ cho công nhân ngành thépNghiên cứu ảnh hưởng xử lý kiềm đến một số tính chất cơ lý của vải bôngNghiên cứu công nghệ nhuộm vải cotton bằng dung dịch chất màu tách nhiệt từ lá xà cừ và đánh giá hiệu quả của công nghệ nàyNghiên cứu đặc điểm cấu tạo hình dáng phần dưới cơ thể học sinh nữ lứa tuổi 15 17 ở hà nộiNghiên cứu tính năng ủi của một số chủng loại vảiNghiên cứu khảo sát đặc điểm nhân trắc học bàn chân nữ bệnh nhân tiểu đường tại thành phố hồ chí minhNghiên cứu phát triển thương hiệu thời trang việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập