Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

Quyền nghĩa vụ của công dân trong gia đình

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
... định danh quyền nghĩa vụ tốt dân gia đình? nhằmlợi íchđích gì? quan gia công trọng đình có mục gì? đình Nhiều gia đình cộng lại thành xã hội Gia đình tốt xã hội tốt , xã hội tốt gia đình tốt ( ... luyện nào? phận nghĩa vụ thân gia đình? Trũ chi hỏi hoa dõn ch (Thời gian phút) 1 2 4 Công cha núi Thái Sơn Là học sinh em phảibài hátđể góptrong Em hát mẹ vụ củaNamthể Quyền gianghĩanhư nướclàmnguồn ... với vàkiến sau đây? ông Em quyền ý nghĩa vụ cha mẹ, bà, cháu? A Bố mẹ có quyền nghĩa vụ nuôi dạy thành người công dân tốt B Bố mẹ không gương mẫu làm ăn phi pháp ảnh hư ởng đến C Bố mẹ bảo vệ quyền...
 • 21
 • 941
 • 4

Quyền nghĩa vụ của công dân trong gia đình

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
... liệu trường hợp vi phạm quyền nghóa vụ công dân gia đình * Nhận xét tiết học Tuần Tiết Ngày soạn: Ngày dạy: GIÁO ÁN GDCD  BÀI 12: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH (TIẾT 2) I.Mục tiêu ... 2: Trẻ em tham gia bàn bạc thực tham gia bàn bạc thực số công việc công việc gia gia đình tuỳ theo khả đình không, em Như: tham tham gia công việc gia phụ giúp gia đình buôn gia đình? bán, giúp ... - GV: Gia đình tình - Sẽ làm cho người cảm gia đình điều buồn lòng, phụ lòng tin thiêng liêng tưởng, kỳ vọng người Để xây dựng người tron gia đình gia đình hạnh phúc, mình, làm cho gia đình người...
 • 12
 • 3,104
 • 11

Bài 12- Quyền nghĩa vụ của công dân trong gia đình

Bài 12- Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
... nghĩa vụ con, cháu? • * Quyền nghĩa vụ anh, chị em? * Ý nghĩa? * Luyện tập Em hiểu gia đình? Gia đình nôi nuôi dưỡng người, môi trường quan trọng hình thành giáo dục nhân cách 1 .Quyền nghĩa vụ ... theo tôn giáo, công dân Việt Nam với người nước tôn trọng pháp luật bảo vệ 3.Vợ chồng có nghĩa vụ thực sách dân số kế hoạch gia đình Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dạy trở thành nguời công dân có ích cho ... cha mẹ 4 Ý nghĩa: Những quy định nhằm xây dựng gia đình hoà thuận, hạnh phúc, giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình Việt Nam Chúng ta phải hiểu thực tốt quyền , nghĩa vụ gia đình HIẾN...
 • 30
 • 4,760
 • 10

BÀI 12 QUYỀN NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH

BÀI 12 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH
... nghĩa vụ con, cháu? • * Quyền nghĩa vụ anh, chị em? * Ý nghĩa? * Luyện tập Em hiểu gia đình? Gia đình nôi nuôi dưỡng người, môi trường quan trọng hình thành giáo dục nhân cách 1 .Quyền nghĩa vụ ... theo tôn giáo, công dân Việt Nam với người nước tôn trọng pháp luật bảo vệ 3.Vợ chồng có nghĩa vụ thực sách dân số kế hoạch gia đình Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dạy trở thành nguời công dân có ích cho ... cha mẹ 4 Ý nghĩa: Những quy định nhằm xây dựng gia đình hoà thuận, hạnh phúc, giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình Việt Nam Chúng ta phải hiểu thực tốt quyền , nghĩa vụ gia đình HIẾN...
 • 30
 • 2,723
 • 3

Bài 12 : Quyền nghĩa vụ của công dân trong gia đình.

Bài 12 : Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.
... Bài 12 : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH (t t) Bài 12 : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH (t t) • I.Nội dung học: 1) Quyền nghĩa vụ cháu Bài 12 : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ ... CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH (t t) Hình ảnh Bài 12 : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH (t t) I.Nội dung học: 1 )Quyền nghĩa vụ con, cháu (Ý 2/SGK) Bài 12 : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG ... đình (Ý 3/SGK) II .Bài tập: +Bài 7/SGK Bài 12 : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH (t t) II .Bài tập: + Bài 7/ SGK / 33 Em tự nhận xét việc thực bổn phận nghĩa vụ thân gia đình tìm biện...
 • 15
 • 647
 • 1

bài 12; Quyền nghĩa vụ của công dân trong gia đình

bài 12; Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
... ? H.1 Cha nuụi H.3 Quột nh giỳp cha m H.2 Gia ỡnh hnh phỳc H.4 Bit chm súc ụng b I-T VN : II Ni dung bi hc Vai trũ ca gia ỡnh - Gia ỡnh v tỡnh cm ca gia ỡnh l nhng iu thiờng liờnh nht i vi ngi ... Nam) Bi Bài dao catrên đềtỡnh cm gia ỡnh : Cụng ca ca dao ngi cập tới vấn đề ? lao to ln ca cha m i vi cỏi v bn phn ca cỏi i vi cha m Qua nhng hỡnh nh bờn kt hp vi nhng kin thc ó hc em thy gia ỡnh ... giỏo dc nhõn cỏch - Gia ỡnh l t bo ca xó hi I-T VN : II Ni dung bi hc Vai trũ ca gia ỡnh Quyn v ngha v ca cha m, ụng b a Quyn v ngha v ca cha m * Tỡm hiu thụng tin Tỡnh Gia ỡnh khú khn nờn...
 • 24
 • 519
 • 0

Tiết 14 Quyền nghĩa vụ của công dân trong gia đình

Tiết 14 Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
... CỐ KIẾN THỨC ? Gia đình gì? ? Trong gia đình, cha mẹ có quyền nghĩa vụ với con? ? Ông bà nội (ngoại) có quyền nghĩa vụ với cháu? QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH (TIẾT 1) I ĐẶT VẤN ... D QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH (TIẾT 1) Hãy nhận xét số ảnh đây: Đây kiểu gia đình có từ → để có điều kiện nuôi dạy tốt, đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ... Mỗi người lớn lên từ gia đình Vậy gia đình người? ? Để người thực tốt quyền nghĩa vụ gia đình Nhà nước ta ban hành văn gì? QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH (TIẾT 1) ? Theo quy định...
 • 16
 • 312
 • 1

Giáo án Công Dân lớp 8: QUYỀN NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH (Tiết 2) pptx

Giáo án Công Dân lớp 8: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH (Tiết 2) pptx
... Giới thiệu bài: GV dựa vào phần cũ dẫn vào học Tổ chức cho HS thảo luận nhóm: Nhóm 1,2: Con cháu có quyền nghĩa vụ gia đình? Cho ví dụ Nhóm 4,5: Nêu bổn phận anh chị em gia đình? Bản thân em thực ... nhanh hơn” Đội A: Tìm việc làm tốt giáo dục gia đình Đội B: Tìm việc làm không tốt giáo dục gia đình -Sau phút đội tìm Nội dung học II Nội dung học Quyền nghĩa vụ cháu: + Yêu quý, kính trọng, biết ... chức cho HS chơi trò sắm vai: HS tự đưa tình có liên quan đến quyền nghĩa vụ công dân gia đình, tự phân vai, viết lời thoại Đại diện lớp trình bày, em khác nhận xét GV nhận xét, kết luận Hướng...
 • 3
 • 934
 • 3

Giáo án Công Dân lớp 8: QUYỀN NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH (Tiết 1) pot

Giáo án Công Dân lớp 8: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH (Tiết 1) pot
... 1/ Quyền nghĩa vụ Nhóm 6: Bài tập cha mẹ, ông bà: SGK/33 a Cha mẹ có quyền HS thảo luận, nghĩa vụ: đại diện nhóm báo cáo, + Nuôi dạy thành nhóm khác nhận xét công dân tốt bổ xung + Bảo vệ quyền ... sóc giáo Luật hôn nhân gia đình dục, nuôi dưỡng cháu năm 2000 chưa thành niên cháu - Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi thành niên bị tàn tật dạy thành công dân có cháu người nuôi ích cho xã hội, cháu có nghĩa ... mẹ, ông bà có quyền nghĩa vụ gì? HS trả lời câu hỏi, em khác nhận xét, bổ sung GV yêu cầu HS liên hệ thực tế nơi gia đình sống, báo chí… GV kết hợp cho SH quan sát tranh- nêu lên ý nghĩa tranh...
 • 7
 • 412
 • 0

Bài 12 Quyền nghĩa vụ của công dân trong gia đình

Bài 12 Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
... gia đình Gia đình nôi nuôi dưỡng người, môi trường quan trọng hình thành giáo dục nhân cách quyền Gia đình tế bào xã hội Gia đình tốt xã hội tốt, xã hội tốt gia đình tốt gia đình hạnh phúc nghĩa ... huy truyền thống tốt đẹp gia đình Việt Nam Củng cố, dặn dò - Nắm gia đình ý nghĩa gia đình - Quyền nghĩa vụ cha mẹ - c trước nội dung tiết tiếp theo: - Quyền nghĩa vụ ông bà cha mẹ - Anh chi ... viên gia đình với nhau, quyền nghĩa vụ ông bà cháu * Ông bà có quyền nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng cháu Luật Hôn nhân Gia đình: Điều 47 Ông bà nội, ông bà ngoại có quyền nghĩa...
 • 31
 • 351
 • 1

quyen va nghia vu cua cong dan trong gia dinh

quyen va nghia vu cua cong dan trong gia dinh
... DÂN TRONG GIA ĐÌNH (TIẾT 1) Trong tranh sau, tranh thể quyền nghĩa vụ cha mẹ, ông bà cháu? A B C Hết D QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH (TIẾT 1) Hãy nhận xét số ảnh đây: Đây kiểu gia ... cha mẹ, ông bà Mỗi người lớn lên từ gia đình Vậy gia đình người? Gia đình nôi nuôi dưỡng, môi trường giáo dục nhân cách QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH (TIẾT 1) I NỘI DUNG BÀI HỌC ... điều kiện nuôi dạy tốt, đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH (TIẾT 1) II BÀI TẬP QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH (TIẾT 1) Bài tập 3: Chi nữ...
 • 35
 • 229
 • 0

Dạy học tích hợp kiến thức liên môn GDCD 8 bài 12 Quyền nghĩa vụ của công dân trong gia đình Giải Ba

Dạy học tích hợp kiến thức liên môn GDCD 8 bài 12 Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình Giải Ba
... nhà học cũ, làm tập 1,2, trang 33, chuẩn bị kĩ cho tiết học hôm sau phần 12 với nội dung sau: 1 .Quyền nghĩa vụ con, cháu? 2.Những quy định quyền nghĩa vụ công dân gia đình nhằm xây dựng gia đình ... cố kiến thức học Tổ chức trò chơi: NHANH NÀO ĐỒNG ĐỘI! (Liên môn kiến thức môn Ngữ văn) Mục tiêu: Giúp HS nhớ lại câu ca dao, tục ngữ thể tình cảm gia đình, từ thêm Yêu thương gắn bó với gia đình ... GV: Gia đình nôi nuôi dưỡng người, môi trường quan trọng hình thành giáo dục nhân cách Pháp luật Việt Nam có quy định quyền nghĩa vụ thành viên gia đình Vậy thành viên gia đình quyền nghĩa vụ...
 • 9
 • 13,955
 • 422

bài giảng bài quyền nghĩa vụ của công dân trong gia đình gdcd 8

bài giảng bài quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình gdcd 8
... nghĩa vụ ông bà * Soạn bài: -Tìm ca dao, tục ngữ nói tình cảm gia đình - Xem luật hôn nhân gia đình để tìm hiểu quyền nghĩa vụ cháu; bổn phận anh, chị, em; ý nghĩa việc thực quyền nghĩa vụ công dân ... cha mẹ Luật Hôn nhân Gia đình Điều 37: Nghĩa vụ quyền giáo dục Khoản 2: “Cha mẹ hướng dẫn chọn nghề; tôn trọng quyền chọn nghề, quyền tham gia hoạt động ” Sắm vai tình Gia đình Hạnh gồm hai anh ... học Đây hành vi vi phạm quyền học tập trẻ em, vi phạm đạo đức, vi phạm luật Hôn nhân Gia đình (cưỡng ép hôn nhân, tảo hôn) Luật hôn nhân Gia đình năm 2000 Điều 34: Nghĩa vụ quyền cha mẹ Khoản 2:...
 • 22
 • 474
 • 0

Dạy học theo chủ đề tích hợp môn giáo dục công dân lớp 8 trong bài 12: Quyền nghĩa vụ của công dân trong gia đình

Dạy học theo chủ đề tích hợp môn giáo dục công dân lớp 8 trong bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
... hóa học vào môn giáo dục công dân lớp 12: Quyền nghĩa vụ công dân gia đình Mục tiêu dạy học a Kiến thức môn - Biết số quy định pháp luật quyền nghĩa vụ công dân gia đình - Hiểu ý nghĩa quyền nghĩa ... hồ sơ dạy học dự thi giáo viên (Kèm theo công văn số 660 /PGDĐT ngày 27 tháng năm 2014 Phòng Giáo dục Đào tạo Tiên Yên) Tên hồ sơ dạy học Dạy học theo chủ đề tích hợp môn Âm nhạc, ngữ văn, công ... thành viên gia đình có cha mẹ cháu quyền nghĩa vụ chúng a .Quyền nghĩa vụ cha me ta tìm hiểu phần nội dung - Cha mẹ có quyền nghĩa vụ học: nuôi dạy thành công dân tốt, bảo vệ quyền lợi ích hợp HĐ...
 • 14
 • 3,316
 • 13

GIÁO án dạy học theo chủ đề tích hợp môn công nghệ, văn, vật lý, hóa học, nhạc vào môn GDCD 8 trong bài 12 QUYỀN NGHĨA vụ của CÔNG dân TRONG GIA ĐÌNH t1

GIÁO án dạy học theo chủ đề tích hợp môn công nghệ, văn, vật lý, hóa học, nhạc vào môn GDCD 8 trong bài 12 QUYỀN và NGHĨA vụ của CÔNG dân TRONG GIA ĐÌNH t1
... Cha mẹ có quyền nghĩa vụ nuôi dạy thành công dân tốt, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp con, tôn trọng ý kiến Trang DH theo CĐTH môn Công nghệ, Văn, Vật lý, Hóa học, Nhạc vào môn GDCD 12 THẢO LUẬN ... mẹ gia đình Hồ Thị Ngọc Cúc – THCS Vĩnh An – Vĩnh Cửu Nội dung I Nội dung học Quyền nghĩa vụ ông bà, cha mẹ: Trang DH theo CĐTH môn Công nghệ, Văn, Vật lý, Hóa học, Nhạc vào môn GDCD 12 GV: Theo ... Cửu Trang DH theo CĐTH môn Công nghệ, Văn, Vật lý, Hóa học, Nhạc vào môn GDCD 12 cắm bình hoa thật đẹp để tặng mẹ, thể tình cảm yêu thương Tình huống: Liên môn Vật lý, Công nghệ, Hóa học Mục tiêu:...
 • 13
 • 454
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia dinhbài 12 quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đìnhtiết 14 bài 12 quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình t1quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhânquyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanhquyền và nghĩa vụ của công dân trong học tậpquyền và nghĩa vụ của công dân trong hiến phápbài 12 quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhânquyen va nghia vu cua cong dan trong mot so linh vuc cua doi song xa hoiquyen va nghia vu cua cong dan trong mot so linh vuc doi song xa hoiquyền và nghĩa vụ của công dân trong hiến pháp 2013bài soạn quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhângiai bai tap bai quyen va nghia vu cua cong dan trong hon nhanbài quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhânnội dung bài học quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhânLuận văn thạc sỹ: Nghiên cứu thành phần, mức độ gây hại của nhóm nhện nhỏ hại cam và khả năng phòng chống chúng ở huyện hàm yên tỉnh Tuyên Quang vụ Đông Xuân 20082009Tính nội lực và cốt thép bằng chương trình sap 2000 version 9 chương 1Tính nội lực và cốt thép bằng chương trình sap 2000 version 9 Chương 7.2Tính nội lực và cốt thép bằng chương trình sap 2000 version 9 Chương 11Phương án 0 tuổi Con tôi đã phát triển tài năng như thế nàoGiáo án văn 10 ngắn gọnPHÁT TRIỂN sản PHẨM bưởi DA XANH VIỆT NAM RA THỊ TRƯỜNG TOÀN cầuPhát triển sản phẩm nước trái cây yomiẢnh hưởng của kích thước và phương thức cấy mẫu đến khả năng tái sinh chồi in vitro một số giống hoa cúcHoàn thiện quy trình nhân giống cây hoa đồng tiền bằng kĩ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vậtPhân loại các nghề trong xã hộiNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, sự lưu hành của virus cúm gia cầm và hiệu quả sử dụng vaccine H5N1trong thực địa tại tỉnh Thái NguyênĐề cương môn QLHCNNNgu van THCS nguyen thi ly THCS nguyet an ngoc lacLuận văn thạc sỹ: Tuyển chọn và phát triển một số dòng giống lúa nếp mới có năng suất, chất lượng tốt cho huyện Quế Võ – tỉnh Bắc NinhSử dụng phép rời hình để giải một số dạng toán hình họcGIÁO ÁN NGỮ VĂN 10 CHUẨN CỰC HAY CẢ NĂMCHƯƠNG TRÌNH CHI TIETlinking words tu noi trong tieng anhXây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương Cơ chế di truyền và biến dị, Sinh học 12 THPT với sự hỗ trợ của phần mềm Cmap Tools