Phần 1 cơ học chương 1 động học chất điểm

Tài liệu Chương 1: học chất điểmchất rắn - Vật lý đại cương pdf

Tài liệu Chương 1: Cơ học chất điểm và chất rắn - Vật lý đại cương pdf
... gi t lùi b n 7- Trình bày khái ni m lư ng ñ nh lu t b o toàn lư ng 8- L p bi u th c tính ñ ng Phát bi u ñ nh ñ ng 9- Trình bày khái ni m trư ng l c th , th năng, ñ nh th 21 1 0- Thành ph n ... th c a Newton 4- Nêu ý nghĩa v t c a ñ ng lư ng, xung lư ng c a l c Thi t l p bi u th c phát bi u ñ nh v ñ ng lư ng 5- Phát bi u nêu ý nghĩa c a ñ nh lu t th c a Newton 6- Thi t l p ñ nh ... toàn ñ ng lư ng theo phương 1.2.3 Nguyên tương ñ i Galileo a) Nguyên 13 B ng th c nghi m Galileo ñã rút nguyên ñư c phát bi u theo cách sau: - M i h quy chi u chuy n ñ ng th ng ñ u so...
 • 16
 • 528
 • 8

MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO VỀ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN TRONG HỌC CHẤT ĐIỂM

MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO VỀ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN TRONG CƠ HỌC CHẤT ĐIỂM
... H=1,2m Hướng dẫn a Vận tốc cuối vật nêm: Gọi H0 độ cao tối thiểu nêm để vật m lên đến đỉnh trượt với nêm Theo định luật bảo toàn động lượng bảo toàn lượng , ta có: mv0 = ( m + M ) v 1 mv0 = ( M ... g (2m + M ) Bài tập 4: Một cầu nhỏ treo vào đầu đầu dây dài l, đầu cố định A Tại O cách A đoạn l/2 theo phương thẳng đứng có đinh Kéo cầu đến vị trí dây AB nằm ngang thả a Tìm tỉ số sức căng ... nhỏ đạn xác định điều kiện: 2m V1 m m 2mv0 2mv 21min = 4mgl + = 5mgl Hay: v0 = gl b Khi gỗ thả tự do, để dây quay đủ vòng vận tốc nhỏ cầu đạn điểm treo điểm cao là: umin = gl Như vậy :trong hệ qui...
 • 8
 • 1,572
 • 31

BÀI tập học CHẤT điểm môn vật lý 10

BÀI tập cơ học CHẤT điểm môn vật lý 10
... tiêu điểm Elíp a Hãy xác định bán kính cong quỹ đạo cận điểm A viễn điểm B b Xác định tàu c Hãy xác định vận tốc cận điểm A viễn điểm B d Xác định vận tốc tàu vị trí cách tâm trái đất khoảng r Bài ... mặt phẳng P Gọi A giao điểm hai vòng tròn khoảng cách tâm chúng d < 2R Tìm: a Vận tốc gia tốc điểm A b Bán kính quỹ đạo vận tốc điểm nằm vòng M A Bài 18 Một người chạy từ điểm O dọc theo trục Ox ... hoành độ x Bài 20 Ba chất điểm không thẳng hàng P1, P2 , P3 có khối lượng m1, m2 m3 có tương tác hấp dẫn với không tương tác với vật khác Gọi T trục qua khối tâm ba chất điểm vuông góc với tâm...
 • 4
 • 344
 • 0

Phần 1: học. Chương 1: Động học chất điểm pot

Phần 1: Cơ học. Chương 1: Động học chất điểm pot
... NAM Hoạt động 3: Viết cơng thức lực hấp dẫn Hoạt động GV Hoạt động HS - Viết cơng thức của lực hấp dẫn - Dựa vào ĐL, tự viết - Gọi hs lên bảng viết cơng thức - Nhận xét về cơng thức ... vận tớc tức thời Hoạt động 2: Nghiên cứu chuyển động thẳng nhanh dần đều Hoạt động GV Hoạt động HS Kiến thức II Chuyển động thẳng nhanh dần đều Gia tớc chuyển động thẳng nhanh dần đều ... CĐ thẳng nhanh dần đều? Bài Hoạt động 1: Tìm hiểu chuyển động thẳng nhanh dần đều Hoạt động GV Hoạt động HS Kiến thức - Các em tự tìm mới quan hệ Cơng thức liên hệ giữa gia tớc,...
 • 135
 • 208
 • 0

giáo án vật lí 10 ban bản chương 1 - động học chất điểm

giáo án vật lí 10 ban cơ bản chương 1 - động học chất điểm
... Tính: δA= ∆A 10 0 % A ∆A 10 0 % A Sai sớ tỉ đới càng nhỏ phép đo càng chính xác δ A1 = ∆ A1 0,025 10 0 % = ≈ 0,0 010 2 24,457 A1 δ A2 = ∆ A2 0,0025 10 0 % = ≈ 0,00024 10 , 354 A2 δ A1 < δ A2 Vậy ... 0,5 điểm) C D B D B Tự ḷn Tóm tắt xoB = 398m a1 = 4,0 .10 - 2 m/s2 a2 = 3,0 .10 - 2 m/s2 x1 = ?; x2 = ? s =?; t = ? B A C B A 10 C 11 A 12 B 13 C 14 D Giải s = 398m B A≡O (+) x a Phương trình chủn ... nhau: 3 .10 2 t t1 = 282 ,13 (s) (1 ) thay ⇔ 0,5 .10 2 t − 398 = giải ta được:  t2 = −282 ,13 (loại) Hai xe gặp nhau: x1 = x2 → 2 .10 2 t = 398 + vào (1) : x = 2 .10 2 ( 282 ,13 ) = 15 91, 9 (m) (0,5đ)...
 • 78
 • 168
 • 0

Phân tích nội dung chương 1 thể và môi trường, chương 2 quần thể sinh vật và một phần sinh thái học thí điểm soạn một số giáo án điện tử, một số bài thuộc chương 1, chương 2 sinh học lớp 12 ban KHTN bộ 1

Phân tích nội dung chương 1 cơ thể và môi trường, chương 2 quần thể sinh vật và một phần sinh thái học thí điểm soạn một số giáo án điện tử, một số bài thuộc chương 1, chương 2 sinh học lớp 12 ban KHTN bộ 1
... Xây dựng số giáo án điện tử, thuộc phần Sinh học 12 SGK thí điểm Ban KHTN NHIỆM VỤ NGHIÊN cúu 3 .1 Phân tích nội dung thuộc chương I, chương IISGK Sinh học 12 Ban KHTN + Logic nội dung bài: - Vị ... sinh cvật phần sinh thái học Thí điểm doạn số giáo án điện tử, số thuộc chương I, chương II Sinh học 12 Ban KHTN Bộ 1 Ỉ Tôi rấ mong kết nghiên cứu minh giúp cho giáo viên mói trường, sinh viên ngành ... LOGIC NỘI DUNG BÀI 1. 1Yị trí chương trình Bài 51 chương II : Quần thể sinh vật Nội dung kiến thức em đựơc làm quen lớp 6, đến thành phần kiến thức quần thể phân tích chi tiết Nội dung kiến thức chương...
 • 27
 • 198
 • 0

Góp phần bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho học sinh thông qua dạy học học lớp 10 THPT chương động lực học chất điểm

Góp phần bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho học sinh thông qua dạy học cơ học lớp 10 THPT chương động lực học chất điểm
... tởng học 17 Chơng bồi dỡng giới quan DVBC cho học sinh thông qua dạy học học lớp 10 thPT ban chơng "động lực học chất điểm" 2.1 sở khoa học s phạm cho việc bồi dỡng giới quan DVBC cho HS thông ... giới quan vật biện chứng việc bồi dỡng giới quan DVBC cho HS DHVL trờng phổ thông (13 trang) Chơng Bồi dỡng giới quan vật biện chứng cho HS thông qua dạy học học lớp 10 THPT ban bản, chơng "Động ... đề tài: Góp phần bồi dỡng giới quan vật biện chứng cho học sinh thông qua dạy học học lớp 10 THPT chơng "Động lực học chất điểm" Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu khai thác ý nghĩa triết học nội...
 • 68
 • 385
 • 0

Tài liệu học chất lưu - Chương 1 pptx

Tài liệu Cơ học chất lưu - Chương 1 pptx
... dientich η : gi l âäü nhåït; l hàòng säú âàûc trỉng ca cháút lỉu Cọ thỉï ngun l: [ML-1T -1 ] : (Kg/m.s) (N.s/m2) Pa.s 1Pa = 1N/m2 Trong (SI) Pl = Pa.s (poisenille) Tênh nhåït l cháút ca cháút lỉu chäúng ... k hiãûu sau: Re = ρVD η Thỉûc nghiãûm cho tháúy ρ = 10 3 Kgm-3, η = 1 0-3 pl nãúu V = 2,5cm/s v Re=300 : dng chy táưng nãúu V = 1, 2m/s v Re = 14 000 : dng chy räúi Kãút lûn: Säú Reynolds Re ≤ 2000: ... trỉåïc âọ Kãút lûn Khi mä t chuøn âäüng ca cháút lỉu bàòng Å le Nọ täưn tải: -1 biãún xạc âënh trảng thại ca cháút lỉu -1 biãún cho phẹp âënh mäúc Å le ca âiãøm M Chovë trê ca M båíi âäü cao z trãn...
 • 42
 • 270
 • 0

Tài liệu Chương 1: Động học chất điểm docx

Tài liệu Chương 1: Động học chất điểm docx
...   3.Chuyển động tròn :( tham khảo thêm sách tập vật lý 10 chương trình cũ chương trình ) Chương 2: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM 1.Các định ... b x gãp = ? Điạ điểm gặp ; x = 40 1,5 = 60 km t gãp = ? c.Vẽ đồ thị tọa độ c.Vẽ đồ thị ( học sinh tự vẽ) Bài 2 xe ô tô khởi hành cùngđiểm A B cách 60 km , chuyển động ngược chiều Vận tốc ... , chọn gốc tọa độ điểm ngang với sàn A , chọn t = thời điểm vật bắt đầu rơi PTCĐ sàn y = 2,4t +t vật : y = 2,47 + 2,4t + 0,5g t = 2,47 + 2,4t - t (Gia tốc có dấu âm chuyển động vật lên chậm dần...
 • 9
 • 874
 • 6

Tài liệu Ôn tập vật lý 10 nâng cao - chương 1: Động học chất điểm pdf

Tài liệu Ôn tập vật lý 10 nâng cao - chương 1: Động học chất điểm pdf
... chuyển động thẳng đường thẳng xiên góc Câu 14: Chọn câu sai Một người đường thẳng Cứ 10m người lại nhìn đồng hồ đo khoảng thời gian Kết đo ghi bảng sau: TT 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ∆x(m) 8 10 10 ... 4,19 .1 0- 3Hz -3 -4 C ω = 1,18 .10 rad/s; f = 5329s; T = 1,88 .10 Hz D ω = 1,18 .1 0- 3rad/s; T = 5329s; f = 1,88 .1 0- 4Hz Câu 53: Chọn câu sai Trong chuyển động tròn đều: A Véc tơ gia tốc chất điểm hướng ... gia tốc chất điểm vuông góc với véc tơ vận tốc C Độ lớn véc tơ gia tốc chất điểm không đổi D Véc tơ gia tốc chất điểm không đổi Câu 54: Chon câu sai Công thức tính gia tốc hướng tâm chuyển động...
 • 6
 • 3,078
 • 61

Xem thêm

Từ khóa: cơ học chất điểmbài tập về cơ học chất điểmvật lý đại cương cơ học chất điểmbài tập cơ học chất điểmcơ học chất điểm và vật rắnbài tập cơ học chất điểm và vật rắngiải bài tập vật lý đại cương cơ học chất điểm và vật rắngiải bài tập vật lý 10 cơ bản chương 1 động học chất điểm pdfbài tập cơ học chất lỏng ứng dụng tập 1 phần thủy tĩnhbài tập vật lí đại cương chương 1 động học chất điểmbai tap chuong 1 dong hoc chat diemde kiem 1 tiet chuong co hoc chat luusoạn sinh học lớp 7 bài 30 ôn tập phần 1 động vật không xương sốngphần 1 động lực học langevinvật lý đại cương 1 dong hoc chat diemMẫu hồ sơ năng lực công ty tư vấn, đào tạoSử dụng mô hình DNDC và hệ thống thông tin địa lý tính toán phát thải khí nhà kính trong canh tác lúa nước tại tỉnh nam địnhTÌM HIỂU HIỆN TRẠNG tổ CHỨC QUẢN lý tài LIỆU điện tử tại THƢ VIỆN tạ QUANG bửu – đại học BÁCH KHOA hà nộiNghiên cứu tách chiết axit 5 aminolevulinic trong lá ổi (psidium guajava) và đánh giá tác động trên chuột bị tiểu đường123tailieu com tieng anh 7 unit 3 b1Tự học cắt may cơ bản ×khóa học cắt may cơ bảnNồng độ homocystein và một số chỉ số hóa sinh huyết tương ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 tại bệnh viện trường đại học y khoa thái nguyênScript 09 12 tiếng anhGiáo trình kế toán tài chính – PGS TS nghiêm văn lợiMarketing chiều sâu 100 chân lý marketing giúp bạn thành công (TG william james việt văn book bd)ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN MÔN ĐƯỜNG LỐI PHẦN QUỐC PHÒNGBÀI GIẢNG - Quản trị học (Bùi Thị Nga)_unprotectedMarketing chiều sâu - 100 chân lý Marketing giúp bạn thành công (TG William James - Việt Văn book Bd)Quản lý nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài tại một số tỉnh, thành phố đông nam bộ (tóm tắt)Đồ án cung cấp điện cho nhá máyTổng hợp các dạng bài tập ôn thi công chức thuế năm 2017 có hướng dẫn và lời giảiBảng tuần hoàn hóa học chia nhóm các nguyên tố như thế nào?Nghiên cứu các giải pháp nâng cao thông lượng mạng WBAN phân cụm dựa trên chuẩn IEEE 802 15 6Tiểu luận phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến, vận dụng trong tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trườngjava cơ bản cho người mới bắt đầu