Ôn tập học kì i môn toán 8 năm học 2012 – 2013

ÔN TẬP HỌC I MÔN: TOÁN 8 Năm học: 2012 2013 ppt

ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 8 Năm học: 2012 – 2013 ppt
... 30 cm B I 5: G i Ot phân giác góc xÔy ≠ góc bẹt Qua i m I ∈ Ot kẻ đường thẳng vuông góc Ot cắt Ox N cắt Oy P a) Chứng minh N P đ i xứng qua Ot b) Lấy i m M đ i xứng i m O qua I Chứng minh ONMP ... b) CE BF cắt G G i K, H trung i m GC GB Chứng minh EFKH hình bình hành c) Tìm i u kiện tam giác ABC để EFKH H.Chữ nhật Khi so sánh diện tích EFKH v i diện tích tam giác ABC B I 4: Cho hình bình ... hình ? sao? c) Tìm i u kiện tam giác ABC để AEHM hình vuông? Trong trường hợp tính diện tích tam giác BHE Biết AB = B I 3: G i E , F trung i m AB, AC tam giác ABC a) Tứ giác EFCB hình gì? Vì...
 • 2
 • 173
 • 0

Tai lieu on tap hoc ki I mon toan 8

Tai lieu on tap hoc ki I mon toan 8
... hình thoi, Chứng minh hai đờng thẳng song song v i GV: Dang Huy Tai lieu on tap hoc ki I mon toan Một số g i ý để i đến chứng minh đờng thẳng song song v i - Sử dụng đ/n đờng thẳng song song - ... biu thc: B = 2x x 2x + a) Tỡm iu kin ca x giỏ tr ca biu thc c xỏc nh? b) CMR: giỏ tr ca biu thc c xỏc nh thỡ nú khụng ph thuc vo giỏ tr ca bin x? GV: Dang Huy Tai lieu on tap hoc ki I mon ... l hỡnh gỡ? Vỡ sao? B i 2: Cho hỡnh bỡnh hnh ABCD Gi E l trung im ca AD, F l trung im ca BC Chng minh rng: GV: Dang Huy Tai lieu on tap hoc ki I mon toan a/ ABE = CDF b/ T giỏc DEBF l hỡnh bỡnh...
 • 6
 • 207
 • 2

Đề cương ôn tập học I môn Toán 9 năm học 2014 2015

Đề cương ôn tập học kì I môn Toán 9 năm học 2014 2015
... NB MD a)Chứng minh COD = 90 0 ⇒ B i 19 Ta có: OC tia phân giác AOM ( CA,CM tiếp tuyến) OD tia phân giác MOB ( DM, DB tiếp tuyến) Mà AOM MOB hai góc kề bù nên COD = 90 0 b)Chứng minh CD = AC+ BD: ... Chứng minh CD = AC + BD COD = 90 0 b) AD cắt BC N Chứng minh: MN / / BD c) Tích AC.BD không đô i i m M di chuyển nửa đường tròn d) G i H trung i m AM Chứng minh: ba i m O, H , C thẳng hàng B i 17: ... B i 9: Cho hàm số y = -2x + a) Vẽ đồ thị hàm số b) G i A B giao i m đồ thị v i trục tọa độ.Tính diện tích tam giác OAB ( v i O gốc tọa độ đơn vị trục tọa độ centimet ) c) Tính góc tạo bởi...
 • 9
 • 129
 • 0

Đề kiểm tra học I môn Toán 8 huyện Văn Yên năm học 2008-2009

Đề kiểm tra học kì I môn Toán 8 huyện Văn Yên năm học 2008-2009
... đáp án kiểm tra học i năm học 20 08 2009 Môn toán Câu B i gi i i m a) x2(2x2 3x + 1)= 2x4 3x3 + x2 b) (x 1)(x2 3x + 3) = x3 - ... giá trị nguyên ta ph i có x ớc x lấy giá trị sau: -3, -1, 1, + Nếu x = - x = Z + Nếu x = -1 x = Z + Nếu x = x = Z + Nếu x = x = Z Ta thấy giá trị x = không thoả mãn i u kiện đề ... AEFD, AECF hình gì? b) Tứ giác EMFN hình chữ nhật c) Tìm i u kiện ABCD để EMFN hình vuông d) Tính diện tích hình vuông EMFN (khi i u kiện câu c thoả mãn) Chứng minh: a) * Ta có: EA = EB = 1...
 • 3
 • 242
 • 1

Đề thi Học I - Môn Toán 8

Đề thi Học kì I - Môn Toán 8
... ĐÁP ÁN A LÝ THUYẾT: Đề 1: Quy tắc trang 45 SGK Toán tập Đề 2: Định lí trang 90 SGK Toán tập B B I TOÁN BẮT BUỘC: Câu Rút gọn a (x + 3)3 b (2x – 2)2 Câu Phân tích a x2 - y 2-5 x +5y = (x2 – y2) ... – = 2x2 – – 5x - = (2x2 – 2) – (5x + 5) = 2(x2 – 1) – 5(x +1) = 2(x + 1)(x – 1) – 5(x + 1) = (x + 1)[2(x – 1) – 5] = (x + 1)(2x – 7) 2x2 + 2x ≠ ⇔ 2x(x + 1) ≠ ⇒x ≠ Khi 2x ≠ ⇒ x ≠ -1 Hoặc x + ≠ ... -1 Hoặc x + ≠ Vậy phân thức xác định x ≠ x ≠ -1 5.( x +1) 5x + 5 = 2.x( x +1) = =1 2 x x + x 5x + 5 = 1⇒ =1 2 x x + x ⇒ 5= 2x ⇒ x= B i 4: a) Tứ giác OBKC có OB // CK OC//BK suy OBKC hình bình...
 • 2
 • 293
 • 0

Tổng hợp đề thi học i môn toán 8 của các quận thành phố hồ chí minh năm học 2014 2015(có đáp án chi tiết)

Tổng hợp đề thi học kì i môn toán 8 của các quận thành phố hồ chí minh năm học 2014  2015(có đáp án chi tiết)
... i u kiện cân A (0,25 đ) * Ghi chú: Học sinh gi i cách khác, cho i m t i đa./ PHỊNG GD VÀ ĐT GỊ VẤP TỔ PHỔ THƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có trang) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 - 2015 Mơn thi: ... …………… Học sinh khơng sử dụng t i liệu Giáo viên coi kiểm tra khơng gi i thích thêm đề PHỊNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I MƠN TỐN NĂM HỌC 2014- 2015 B I CÂU a (0,5 đ) N I ... Chứng minh tứ giác BMCD hình bình hành c) Kẻ AI ⊥ ME ( I thuộc tia ME ) Chứng minh: DIˆB = 90 d) Cho biết AB = AD Chứng minh đường thẳng AI, BE, MC đồng quy HẾT ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP Năm học...
 • 61
 • 2,939
 • 54

Tổng hợp đề thi học i môn toán 8 tỉnh bắc giang từ năm 2005 đến 2015

Tổng hợp đề thi học kì i môn toán 8 tỉnh bắc giang từ năm 2005 đến 2015
... cựng i qua mt im 3) T giỏc ABCD phi tha iu kin gỡ t giỏc MKNL l hỡnh vuụng S GIO DC & O TO BC GIANG KIM TRA CHT LNG HC Kè I NM HC : 20 08- 2009 Mụn : Toỏn lp Thi gian lm bi 90 phỳt A TRC NGHIM ... im ) Cho tam giỏc ABC vuụng ti A, im D l trung im ca BC Gi M l im i xng vi D qua AB, E l giao im ca DM v AB Gi N l im i xng vi D qua AC, F l giao im ca DN v AC 1.Chng minh rng t giỏc AEDF l hỡnh ... a T giỏc AEHF l hỡnh gỡ? vỡ sao? b Gi I, K ln lt l trung im ca BH v CH Chng minh rng : T giỏc EFKI l hỡnh thang vuụng c Gi P l im i xng vi H qua E, Q l im i xng vi H qua F Chng minh ba im P,...
 • 10
 • 1,458
 • 18

Đề thi học i môn toán 8 phòng giáo dục ninh hòa năm học 2015 2016(có đáp án)

Đề thi học kì i môn toán 8 phòng giáo dục ninh hòa năm học 2015  2016(có đáp án)
... HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015- 2016 MÔN: TOÁN LỚP B i N i dung xy  x  xy  3 i m 1a  x3 y  x2 y  3xy 7  5 1b 1c  54  56  : 54 ... minh được: AMND hình bình hành Nêu được: AM = AD Kết luận: AMND hình thoi Chứng minh được: MINK hình bình hành Chứng minh được: I = 900 kết luận MINK hình chữ nhật MINK hình vuông  MI = NI ... 0,25 A có giá trị lớn x2  x  có giá trị nhỏ 0,25 1 3  Mà x  x    x     , x  R 2 4  Nên giá trị nhỏ x2  x  x   Hay x   A có giá trị lớn 2 4b M A 5a 5b 5c 5d B I D 0,25 K...
 • 3
 • 168
 • 0

Bài kiểm tra học I môn toán 9 năm học 2010-2011

Bài kiểm tra học kì I môn toán 9 năm học 2010-2011
... Trờng Thcs Xuân Hng kiểm tra học I (Năm học: 2010 - 2011) Môn Toán 9: (Th i gian làm 90 /) Họ tên: Lớp i m L i phê thầy giáo: Đề B: Câu1: (1,5 đ) Thực phép tính ... ma trận ĐáP áN B I kiểm tra học I Môn Toán 9: (Năm học: 2010 - 2011) Trờng Thcs Xuân Hng I Ma trận đề: Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Căn thức, phép tính thức Hàm số bặc ... Chứng minh tứ giác BEKD hình chữ nhật Từ suy i m B, E, K, D nằm đờng tròn b) Biết AK = 4cm, KC = 9cm Tính độ d i BK BA c) Từ D kẻ DF vuông góc v i DE (F thuộc AC) Chứng minh F trung i m AK B i làm:...
 • 7
 • 160
 • 0

Bài soạn Đề thi KSCL Học Kỳ I Môn Toán 8 Năm học 2010-2011

Bài soạn Đề thi KSCL Học Kỳ I Môn Toán 8 Năm học 2010-2011
... ́ ́ HƯƠNG DẪN CHÂM ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG Kh i ...
 • 2
 • 565
 • 5

Đề thi họcI môn Toán 8 năm học 2011 - 2012

Đề thi học ký I môn Toán 8 năm học 2011 - 2012
... b) V i giá trị x biểu thức P 0? Câu 3: (3,0 i m) Cho tam giác ABC cân A có D, E trung i m cạnh BC, AC a) Chứng minh: Tứ giác ABDE hình thang b) G i F i m đ i xứng v i D qua E H i: Tứ giác ADCF ... Tính diện tích tứ giác ADCF, biết B C = cm AB = cm Câu 4: (1,0 i m) Tìm giá trị nhỏ biểu thức: Q 2x x HẾT - - - - UBND HUYỆN TH I BÌNH ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN CHẤM PHÒNG GD & ĐT ĐỀ KIỂM TRA HỌC ... KỲ I NĂM HỌC 2011 2012 Môn: TOÁN – Lớp A- Phần trắc nghiệm: (3,0 i m) Câu 10 11 12 Đáp án A B B C D C C D B C A B B- Phần tự luận: (7,0 i m) a (x + 3)(x2 – 3x + 5) = x – 4x + 15 BIỂU I M...
 • 3
 • 67
 • 0

Tài liệu ôn tập thi tốt nghiệp môn toán THPT năm học 2014 2015

Tài liệu ôn tập thi tốt nghiệp môn toán THPT năm học 2014 – 2015
... a, (SAC) vuông góc với mặt đáy, · ASC = 900 SA tạo với đáy góc α Tính thể tích khối chóp http://ebooktoan.com/forum Trang 48 Tài liệu ôn tập thi TN THPT năm học 2014 2015 · · Bài tập 22: Cho ... qua đường thẳng y=x+2 Dạng Một số toán liên http://ebooktoan.com/forum quan đến điểm cực trị đồ thị hàm số Trang Tài liệu ôn tập thi TN THPT năm học 2014 2015 VD5: Cho hàm số y= x3-3x2-mx+2 ... có cực đại cực tiểu điểm cực trị cách gốc tọa độ O ( B 2007) http://ebooktoan.com/forum Trang Tài liệu ôn tập thi TN THPT năm học 2014 2015 x + (m + 1) x + m + (Cm) CMR với m (Cm) có cực đại...
 • 62
 • 170
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra học kì i môn toán 8de cuong on tap cuoi ki 1 mon toan lop 4đề thi học kì ii môn toán 8 năm 20132014đề cương ôn tập học kì i môn toán 6đề cương ôn tập học kì i môn toán lớp 7đề cương ôn tập học kì i môn toán 7de cuong on tap hoc ki i mon toan lop 6đề cương ôn tập học kì i môn toán 12đề cương ôn tập học kì i môn toán lớp 6đề cương ôn tập học kì i môn sinh 8de cuong on tap hoc ki ii mon toan 8đề cương ôn tập học kì i môn hóa 8đề cương ôn tập học kì 2 môn toán 8đề cương ôn tập học kì 1 môn toán 8đề cương ôn tập học kì i môn toán 9Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH thương mại tổng hợp Sơn Nam.PDFMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông Marketing tại Công ty Cổ phần Đại XuânMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty cổ phần than Mông DươngMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần tư vấn Sông ĐàMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu đôngh tại Công ty Cổ phầnTOYOTA Thăng LongNâng cao hiệu quả cho vay ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh TP Hưng YênMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thanh toán thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển chi nhánh Bắc GiangMột số giải pháp tiêu thụ sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Vận tải & Thương mại Đức HùngMột số yếu tố liên quan ung thư dương vật và kết quả chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật ung thư dương vậtNâng cao chất lượng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Việt nam - BIDV Từ sơnNâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh Yên Lạc, Vĩnh PhúcNâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam, chi nhánh Hà TâyNâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Cầu GiấyNâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Tây ĐôNâng cao chất lượng hoạt động của phương thức thanh toán quốc tế tín dụng chứng từ tại ngân hàng Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Thăng LongNâng cao chất lượng nguồn tiền gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Thương Tín Chi nhánh Đống ĐaNâng cao chất lượng tín dụng trong hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh Thanh Xuân.PDFNâng cao công tác huy động vốn tại công ty Cổ phần xây dựng Hà Nội CPM Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chínhNâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ và phát triển kỹ thuật Việt NamNâng cao hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần ô tô ASC
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập