Ôn tập học kì i môn toán 8 năm học 2012 – 2013

ÔN TẬP HỌC I MÔN: TOÁN 8 Năm học: 2012 2013 ppt

ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN: TOÁN 8 Năm học: 2012 – 2013 ppt
... 30 cm B I 5: G i Ot phân giác góc xÔy ≠ góc bẹt Qua i m I ∈ Ot kẻ đường thẳng vuông góc Ot cắt Ox N cắt Oy P a) Chứng minh N P đ i xứng qua Ot b) Lấy i m M đ i xứng i m O qua I Chứng minh ONMP ... b) CE BF cắt G G i K, H trung i m GC GB Chứng minh EFKH hình bình hành c) Tìm i u kiện tam giác ABC để EFKH H.Chữ nhật Khi so sánh diện tích EFKH v i diện tích tam giác ABC B I 4: Cho hình bình ... hình ? sao? c) Tìm i u kiện tam giác ABC để AEHM hình vuông? Trong trường hợp tính diện tích tam giác BHE Biết AB = B I 3: G i E , F trung i m AB, AC tam giác ABC a) Tứ giác EFCB hình gì? Vì...
 • 2
 • 182
 • 0

Tai lieu on tap hoc ki I mon toan 8

Tai lieu on tap hoc ki I mon toan 8
... hình thoi, Chứng minh hai đờng thẳng song song v i GV: Dang Huy Tai lieu on tap hoc ki I mon toan Một số g i ý để i đến chứng minh đờng thẳng song song v i - Sử dụng đ/n đờng thẳng song song - ... biu thc: B = 2x x 2x + a) Tỡm iu kin ca x giỏ tr ca biu thc c xỏc nh? b) CMR: giỏ tr ca biu thc c xỏc nh thỡ nú khụng ph thuc vo giỏ tr ca bin x? GV: Dang Huy Tai lieu on tap hoc ki I mon ... l hỡnh gỡ? Vỡ sao? B i 2: Cho hỡnh bỡnh hnh ABCD Gi E l trung im ca AD, F l trung im ca BC Chng minh rng: GV: Dang Huy Tai lieu on tap hoc ki I mon toan a/ ABE = CDF b/ T giỏc DEBF l hỡnh bỡnh...
 • 6
 • 211
 • 2

Đề cương ôn tập học I môn Toán 9 năm học 2014 2015

Đề cương ôn tập học kì I môn Toán 9 năm học 2014 2015
... NB MD a)Chứng minh COD = 90 0 ⇒ B i 19 Ta có: OC tia phân giác AOM ( CA,CM tiếp tuyến) OD tia phân giác MOB ( DM, DB tiếp tuyến) Mà AOM MOB hai góc kề bù nên COD = 90 0 b)Chứng minh CD = AC+ BD: ... Chứng minh CD = AC + BD COD = 90 0 b) AD cắt BC N Chứng minh: MN / / BD c) Tích AC.BD không đô i i m M di chuyển nửa đường tròn d) G i H trung i m AM Chứng minh: ba i m O, H , C thẳng hàng B i 17: ... B i 9: Cho hàm số y = -2x + a) Vẽ đồ thị hàm số b) G i A B giao i m đồ thị v i trục tọa độ.Tính diện tích tam giác OAB ( v i O gốc tọa độ đơn vị trục tọa độ centimet ) c) Tính góc tạo bởi...
 • 9
 • 138
 • 0

Đề kiểm tra học I môn Toán 8 huyện Văn Yên năm học 2008-2009

Đề kiểm tra học kì I môn Toán 8 huyện Văn Yên năm học 2008-2009
... đáp án kiểm tra học i năm học 20 08 2009 Môn toán Câu B i gi i i m a) x2(2x2 3x + 1)= 2x4 3x3 + x2 b) (x 1)(x2 3x + 3) = x3 - ... giá trị nguyên ta ph i có x ớc x lấy giá trị sau: -3, -1, 1, + Nếu x = - x = Z + Nếu x = -1 x = Z + Nếu x = x = Z + Nếu x = x = Z Ta thấy giá trị x = không thoả mãn i u kiện đề ... AEFD, AECF hình gì? b) Tứ giác EMFN hình chữ nhật c) Tìm i u kiện ABCD để EMFN hình vuông d) Tính diện tích hình vuông EMFN (khi i u kiện câu c thoả mãn) Chứng minh: a) * Ta có: EA = EB = 1...
 • 3
 • 246
 • 1

Đề thi Học I - Môn Toán 8

Đề thi Học kì I - Môn Toán 8
... ĐÁP ÁN A LÝ THUYẾT: Đề 1: Quy tắc trang 45 SGK Toán tập Đề 2: Định lí trang 90 SGK Toán tập B B I TOÁN BẮT BUỘC: Câu Rút gọn a (x + 3)3 b (2x – 2)2 Câu Phân tích a x2 - y 2-5 x +5y = (x2 – y2) ... – = 2x2 – – 5x - = (2x2 – 2) – (5x + 5) = 2(x2 – 1) – 5(x +1) = 2(x + 1)(x – 1) – 5(x + 1) = (x + 1)[2(x – 1) – 5] = (x + 1)(2x – 7) 2x2 + 2x ≠ ⇔ 2x(x + 1) ≠ ⇒x ≠ Khi 2x ≠ ⇒ x ≠ -1 Hoặc x + ≠ ... -1 Hoặc x + ≠ Vậy phân thức xác định x ≠ x ≠ -1 5.( x +1) 5x + 5 = 2.x( x +1) = =1 2 x x + x 5x + 5 = 1⇒ =1 2 x x + x ⇒ 5= 2x ⇒ x= B i 4: a) Tứ giác OBKC có OB // CK OC//BK suy OBKC hình bình...
 • 2
 • 302
 • 0

Tổng hợp đề thi học i môn toán 8 của các quận thành phố hồ chí minh năm học 2014 2015(có đáp án chi tiết)

Tổng hợp đề thi học kì i môn toán 8 của các quận thành phố hồ chí minh năm học 2014  2015(có đáp án chi tiết)
... i u kiện cân A (0,25 đ) * Ghi chú: Học sinh gi i cách khác, cho i m t i đa./ PHỊNG GD VÀ ĐT GỊ VẤP TỔ PHỔ THƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có trang) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 - 2015 Mơn thi: ... …………… Học sinh khơng sử dụng t i liệu Giáo viên coi kiểm tra khơng gi i thích thêm đề PHỊNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I MƠN TỐN NĂM HỌC 2014- 2015 B I CÂU a (0,5 đ) N I ... Chứng minh tứ giác BMCD hình bình hành c) Kẻ AI ⊥ ME ( I thuộc tia ME ) Chứng minh: DIˆB = 90 d) Cho biết AB = AD Chứng minh đường thẳng AI, BE, MC đồng quy HẾT ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP Năm học...
 • 61
 • 4,055
 • 58

Tổng hợp đề thi học i môn toán 8 tỉnh bắc giang từ năm 2005 đến 2015

Tổng hợp đề thi học kì i môn toán 8 tỉnh bắc giang từ năm 2005 đến 2015
... cựng i qua mt im 3) T giỏc ABCD phi tha iu kin gỡ t giỏc MKNL l hỡnh vuụng S GIO DC & O TO BC GIANG KIM TRA CHT LNG HC Kè I NM HC : 20 08- 2009 Mụn : Toỏn lp Thi gian lm bi 90 phỳt A TRC NGHIM ... im ) Cho tam giỏc ABC vuụng ti A, im D l trung im ca BC Gi M l im i xng vi D qua AB, E l giao im ca DM v AB Gi N l im i xng vi D qua AC, F l giao im ca DN v AC 1.Chng minh rng t giỏc AEDF l hỡnh ... a T giỏc AEHF l hỡnh gỡ? vỡ sao? b Gi I, K ln lt l trung im ca BH v CH Chng minh rng : T giỏc EFKI l hỡnh thang vuụng c Gi P l im i xng vi H qua E, Q l im i xng vi H qua F Chng minh ba im P,...
 • 10
 • 1,721
 • 19

Đề thi học i môn toán 8 phòng giáo dục ninh hòa năm học 2015 2016(có đáp án)

Đề thi học kì i môn toán 8 phòng giáo dục ninh hòa năm học 2015  2016(có đáp án)
... HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015- 2016 MÔN: TOÁN LỚP B i N i dung xy  x  xy  3 i m 1a  x3 y  x2 y  3xy 7  5 1b 1c  54  56  : 54 ... minh được: AMND hình bình hành Nêu được: AM = AD Kết luận: AMND hình thoi Chứng minh được: MINK hình bình hành Chứng minh được: I = 900 kết luận MINK hình chữ nhật MINK hình vuông  MI = NI ... 0,25 A có giá trị lớn x2  x  có giá trị nhỏ 0,25 1 3  Mà x  x    x     , x  R 2 4  Nên giá trị nhỏ x2  x  x   Hay x   A có giá trị lớn 2 4b M A 5a 5b 5c 5d B I D 0,25 K...
 • 3
 • 209
 • 0

Bài kiểm tra học I môn toán 9 năm học 2010-2011

Bài kiểm tra học kì I môn toán 9 năm học 2010-2011
... Trờng Thcs Xuân Hng kiểm tra học I (Năm học: 2010 - 2011) Môn Toán 9: (Th i gian làm 90 /) Họ tên: Lớp i m L i phê thầy giáo: Đề B: Câu1: (1,5 đ) Thực phép tính ... ma trận ĐáP áN B I kiểm tra học I Môn Toán 9: (Năm học: 2010 - 2011) Trờng Thcs Xuân Hng I Ma trận đề: Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Căn thức, phép tính thức Hàm số bặc ... Chứng minh tứ giác BEKD hình chữ nhật Từ suy i m B, E, K, D nằm đờng tròn b) Biết AK = 4cm, KC = 9cm Tính độ d i BK BA c) Từ D kẻ DF vuông góc v i DE (F thuộc AC) Chứng minh F trung i m AK B i làm:...
 • 7
 • 162
 • 0

Bài soạn Đề thi KSCL Học Kỳ I Môn Toán 8 Năm học 2010-2011

Bài soạn Đề thi KSCL Học Kỳ I Môn Toán 8 Năm học 2010-2011
... ́ ́ HƯƠNG DẪN CHÂM ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG Kh i ...
 • 2
 • 580
 • 5

Đề thi họcI môn Toán 8 năm học 2011 - 2012

Đề thi học ký I môn Toán 8 năm học 2011 - 2012
... b) V i giá trị x biểu thức P 0? Câu 3: (3,0 i m) Cho tam giác ABC cân A có D, E trung i m cạnh BC, AC a) Chứng minh: Tứ giác ABDE hình thang b) G i F i m đ i xứng v i D qua E H i: Tứ giác ADCF ... Tính diện tích tứ giác ADCF, biết B C = cm AB = cm Câu 4: (1,0 i m) Tìm giá trị nhỏ biểu thức: Q 2x x HẾT - - - - UBND HUYỆN TH I BÌNH ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN CHẤM PHÒNG GD & ĐT ĐỀ KIỂM TRA HỌC ... KỲ I NĂM HỌC 2011 2012 Môn: TOÁN – Lớp A- Phần trắc nghiệm: (3,0 i m) Câu 10 11 12 Đáp án A B B C D C C D B C A B B- Phần tự luận: (7,0 i m) a (x + 3)(x2 – 3x + 5) = x – 4x + 15 BIỂU I M...
 • 3
 • 70
 • 0

Tài liệu ôn tập thi tốt nghiệp môn toán THPT năm học 2014 2015

Tài liệu ôn tập thi tốt nghiệp môn toán THPT năm học 2014 – 2015
... a, (SAC) vuông góc với mặt đáy, · ASC = 900 SA tạo với đáy góc α Tính thể tích khối chóp http://ebooktoan.com/forum Trang 48 Tài liệu ôn tập thi TN THPT năm học 2014 2015 · · Bài tập 22: Cho ... qua đường thẳng y=x+2 Dạng Một số toán liên http://ebooktoan.com/forum quan đến điểm cực trị đồ thị hàm số Trang Tài liệu ôn tập thi TN THPT năm học 2014 2015 VD5: Cho hàm số y= x3-3x2-mx+2 ... có cực đại cực tiểu điểm cực trị cách gốc tọa độ O ( B 2007) http://ebooktoan.com/forum Trang Tài liệu ôn tập thi TN THPT năm học 2014 2015 x + (m + 1) x + m + (Cm) CMR với m (Cm) có cực đại...
 • 62
 • 176
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra học kì i môn toán 8de cuong on tap cuoi ki 1 mon toan lop 4đề thi học kì ii môn toán 8 năm 20132014đề cương ôn tập học kì i môn toán 6đề cương ôn tập học kì i môn toán lớp 7đề cương ôn tập học kì i môn toán 7de cuong on tap hoc ki i mon toan lop 6đề cương ôn tập học kì i môn toán 12đề cương ôn tập học kì i môn toán lớp 6đề cương ôn tập học kì i môn sinh 8de cuong on tap hoc ki ii mon toan 8đề cương ôn tập học kì i môn hóa 8đề cương ôn tập học kì 2 môn toán 8đề cương ôn tập học kì 1 môn toán 8đề cương ôn tập học kì i môn toán 9Phương pháp nội suy và ứng dụngQuan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về lực lượng sản xuất và quá trình xây dựng lực lượng sản xuất trong thời kì đổi mới ở Việt Namkế hoạch BVMT dự án xây dựng nhà máy sản xuất keoBo de thi HSG tieng anh 8chủ đề Giáng SinhTiếng Anh vuiTìm hiểu công nghệ multi point mousevTìm hiểu hđh android và xây dựng game sudokuNghiên cứu các chức năng của tường lửa thế hệ mới suricata và ứng dụng trong mạng nội bộ doanh nghiệpXây dựng webgis du lịch cho sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bắc kạnXây dựng ứng dụng thông tin mua bán cho mobile bằng HTML5Xây dựng chương trình quản lý bán hàng ăn cho nhà hàng ngon quán – thái nguyênBáo cáo thực tập tốt nghiệp công ty xi măng Hà Tiên 1 trạm nghiền Phú HữuĐề tài Công nghệ mạ CromXây dựng template theo chuẩn theme forest trên mã nguồn mở prestashopPin và ăc quy Phát triển công nghệ và thị trườngXây dựng công cụ hỗ trợ quảng bá sản phẩm trên facebookXây dựng ứng dụng tra cứu luật giao thông đường bộ trên hệ điều hành androidbảo vệ mẫu đặc trưng sinh trắc gương mặt trong xác thực trên thiết bị di động thông minhXây dựng và phát triển ứng dụng thiết kế ảnh nghệ thuật kết hợp với sử dụng các câu danh ngôn trên nền tảng androidỨng dụng google calendars trong coongtacs lập lịch sự kiện tại trường trung học cơ sở liên sơn bắc giang
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập