Môn địa lý lớp 9 bài tập ôn tập học kỳ một

BÀI TẬP ÔN TẬP HỌC KỲ 1 MÔN ĐỊA LỚP 9 pptx

BÀI TẬP ÔN TẬP HỌC KỲ 1 MÔN ĐỊA LÝ LỚP 9 pptx
... dựng Nông, lâm, ngư nghiệp 23 40,5 29, 9 20 19 91 199 3 19 95 19 97 19 99 20 01 2002 BIỂU ĐỒ MIỀN THỂ HIỆN CƠ CẤU GDP 19 91 - 2002 Nhận xét: Sự giảm mạnh tỉ trọng nông lâm ngư nghiệp từ 40,5% xuống 20,3% ... Bài tập 15 : Dựa vào bảng số liệu đây: Năm 19 95 19 98 2000 2002 Dân số đồng sông Hồng 10 0 10 3,5 10 5,6 10 8,2 Sản lượng lương thực 10 0 11 7,7 12 8,6 13 1 ,1 Lương thực bình quân đầu người 10 0 11 3,8 12 1,8 ... 10 0,0 40,5 23,8 35,7 19 93 10 0,0 29, 9 28 ,9 41, 2 19 95 10 0,0 27,2 28,8 44,0 19 97 10 0,0 25,8 32 ,1 42 ,1 199 9 10 0,0 25,4 34,5 40 ,1 20 01 100,0 23,3 38 ,1 38,6 2002 10 0,0 23,0 38,5 38,5 Trang a) Hãy vẽ...
 • 13
 • 3,571
 • 10

BÀI TẬP TẬP ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN ĐỊA LỚP 9 potx

BÀI TẬP TẬP ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN ĐỊA LÝ LỚP 9 potx
... 2002 2004 so với năm trước Bài tập 23: Qua bảng số liệu cấu ngành kinh tế Tây Ninh: Năm 199 5 199 6 199 7 199 8 51,6 52,18 49, 52 48,5 Công nghiệp – xây dựng 16,64 17,18 19, 05 18,7 Dịch vụ – du lịch ... khoáng sản Giao thông vận tải Bài tập 9: Dựa vào bảng số liệu sản lượng thủy sản Đồng sông Cửu Long (nghìn tấn) Tiêu chí Đồng sông Cửu Long Cả nước 199 5 8 19, 2 1584,4 2000 11 69, 1 2250,5 2002 1354,5 ... trồng hải sản Bài tập 16: Dựa vào bảng thống kê sau: Năm Tiêu chí Dầu thô khai thác Dầu thô xuất Xăng dầu nhập 199 9 2000 2001 2002 15,2 14 ,9 7,4 16,2 15,4 8,8 16,8 16,7 9, 1 16 ,9 16 ,9 10,0 a/ Vẽ...
 • 19
 • 11,757
 • 68

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN ĐỊA LỚP 9 pptx

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN ĐỊA LÝ LỚP 9 pptx
... dạng sinh học - Địa hình thấp, phẳng, diện tích tương đối rộng - Nguồn nước sông Mê Kông dồi * Vấn đề ngành nông nghiệp vùng đồng sông Cửu Long cần thực là: - Quy hoạch cư trú nông thôn để chủ ... 17,1 90 ,3 70 ,9 23,6 233 1,4 13,3 295 ,0 Trang Qua bảng số liệu số tiêu phát triển dân cư, xã hội đồng sông Cửu Long, em nhận xét tình hình dân cư, xã hội đồng sông Cửu Long so với nước (năm 199 9) ... đồng sông Cửu Long phát triển mạnh ngành nông nghiệp ? Vấn đề ngành nông nghiệp vùng đồng sông Cửu Long cần thực ? Trả lời: * Những yếu tố thiên nhiên để đồng sông Cửu Long phát triển ngành nông...
 • 14
 • 38,934
 • 266

skkn đổi mới phương pháp dạy học kiểu bài thuyết môn địa lớp 9 trương thcs văn tiến

skkn đổi mới phương pháp dạy học kiểu bài lý thuyết môn địa lý lớp 9 trương thcs văn tiến
... Đề tài nghiên cứu nhằm phổ biến phương pháp Đổi phương pháp dạy học kiểu thuyết phân hóa lánh thổ Việt Nam chương trình địa lớp 9 để giúp em học tập môn địa lí cách độc lập, sáng tạo đạt ... kiến kinh nghiệm “ Đổi phương pháp dạy học kiểu thuyết phân hóa lánh thổ Việt Nam chương trình địa lớp 9 - Đề tài nghiên cứu sâu vào việc sử dụng phối hợp phương pháp giảng dạy phần nội dung ... phát huy hết mạnh minh giảng dạy học tập Trên đề tài sáng kiến kinh nghiệm “ Đổi phương pháp dạy học kiểu thuyết phân hóa lánh thổ Việt Nam chương trình địa lớp 9 Mặc dù có nhiều cố gắng...
 • 40
 • 319
 • 0

SKKN Đổi mới phương pháp dạy học kiểu bài thuyết môn Địa lớp 9

SKKN Đổi mới phương pháp dạy học kiểu bài lý thuyết môn Địa lý lớp 9
... Đề tài nghiên cứu nhằm phổ biến phương pháp Đổi phương pháp dạy học kiểu thuyết phân hóa lánh thổ Việt Nam chương trình địa lớp ” để giúp em học tập môn địa lí cách độc lập, sáng tạo đạt ... kiến kinh nghiệm “ Đổi phương pháp dạy học kiểu thuyết phân hóa lánh thổ Việt Nam chương trình địa lớp 9 - Đề tài nghiên cứu sâu vào việc sử dụng phối hợp phương pháp giảng dạy phần nội dung ... viên giảng dạy môn địa lí phải lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp với đặc trưng môn b) Cơ sở thực tiễn - Đề tài nghiên cứu nhằm trao đổi kinh nghiệm giảng dạy môn địa kiểu thuyết phân...
 • 55
 • 586
 • 1

Đổi mới phương pháp dạy học kiểu bài thuyết môn Địa lớp 9

Đổi mới phương pháp dạy học kiểu bài lý thuyết môn Địa lý lớp 9
... Đề tài nghiên cứu nhằm phổ biến phương pháp Đổi phương pháp dạy học kiểu thuyết phân hóa lánh thổ Việt Nam chương trình địa lớp 9 để giúp em học tập môn địa lí cách độc lập, sáng tạo đạt ... kiến kinh nghiệm “ Đổi phương pháp dạy học kiểu thuyết phân hóa lánh thổ Việt Nam chương trình địa lớp 9 - Đề tài nghiên cứu sâu vào việc sử dụng phối hợp phương pháp giảng dạy phần nội dung ... phát huy hết mạnh minh giảng dạy học tập Trên đề tài sáng kiến kinh nghiệm “ Đổi phương pháp dạy học kiểu thuyết phân hóa lánh thổ Việt Nam chương trình địa lớp 9 Mặc dù có nhiều cố gắng...
 • 40
 • 129
 • 0

Bài soạn bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lớp 9

Bài soạn bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9
... gian qua? Vẽ biểu đồ: 48 Bài soạn Bồi dỡng học sinh giỏi lớp Năm học 2011 2012 Biểu đồ tình HìNH phát triển ngành thuỷ sản nước ta, giai đoạn 199 0 - 2005 Nghìn 4000 3465 .9 3500 3000 2647.4 2250.5 ... cụng nghip GV y/c hs nm vng phn thuyt ó hc bi 25 Bài soạn Bồi dỡng học sinh giỏi lớp Năm học 2011 2012 Ngày giảng: Chủ đề (3 tiết) Địa lí kinh tế xã hội đại cơng ... triệu ngời? 26 Bài soạn Bồi dỡng học sinh giỏi lớp Năm học 2011 2012 TL: - TNN = (38,7 triệu : 40,0 triệu) x 100% = 96 ,8% - Tỉ lệ giới tính Tnam = (38,7 triệu : 78,7 triệu) x 100% = 49, 2% => Cho...
 • 200
 • 307
 • 0

Địa lớp 9 đề cương ôn tập

Địa lý lớp 9 đề cương ôn tập
... Đông - Nam, tỉnh Ninh Bình ăn lan bờ biển; vùng phía Nam sông Đáy, năm phù sa lại bồi thêm biển, mở rộng đất đai Là nhánh sông Hồng, sông Đáy sông lớn Ninh Bình Các sông khác chảy qua tỉnh sông ... (đời vua Trần Duệ Tông).Đây nơi nhiều sông hội tụ, kinh từ sông Hồng qua sông Mã, sông Vân Sàng sông Đáy đổ nước vào cửa Chính Đại Giờ đất bồi biển nhiều nên cửa Thần Phù không gây cảm giác ghê ... chiếm 42 ,9% diện tích công nghiệp nước , công nghiệp mũi nhọn cà fê (85,1% ) tiếp đến chè ( 24,6% nước ), cao su ( 19, 8% nước ) , điều ( 19, 8% ) - Vùng trung du miền núi Bắc Bộ : Cây công nghiệp...
 • 14
 • 1,187
 • 0

DẠNG BÀI SO SÁNH CÁC VÙNG KINH TẾ TRONG BDHSG MÔN ĐỊA LỚP 9

DẠNG BÀI SO SÁNH CÁC VÙNG KINH TẾ TRONG BDHSG MÔN ĐỊA LÝ LỚP 9
... sinh làm thi môn Địa có chất lượng tốt hơn, mạnh dạn đưa dạng so sánh vùng kinh tế BDHSG môn Địa 9, dạng sưu tầm dựa vào kinh nghiệm giảng dạy thân sơ tổng kết dạng câu hỏi thuyết chủ ... hỏi 11 Hãy so sánh mạnh kinh tế vùng kinh tế Bắc Trung Bộ vùng kinh tế Duyên hải Nam Trung Bộ Nguyên nhân làm cho vùng chưa phát huy hết mạnh vùng? Gợi ý trả lời a So sánh mạnh kinh tế vùng * Giống ... thức nâng cao gồm: Địa lí tự nhiên Việt Nam, Địa lí dân cư, Địa lí ngành kinh tế, Địa vùng kinh tế Trong đó, Địa vùng kinh tế Việt Nam phần có khối lượng kiến thức lớn Trong phần kiến thức...
 • 26
 • 2,168
 • 0

Đề thi học kì 1 và đáp án Môn Địa lớp 9 (mới) Đề số 2

Đề thi học kì 1 và đáp án Môn Địa lý lớp 9 (mới) Đề số 2
... vừa bảo vệ rừng ? ( điểm ) Câu : Cho số liệu: ( % ) Năm 19 95 20 02 1. Nông – Lâm – Ngư nghiệp 30,7 20 ,1 2. Công nghiệp – Xây dựng 26 ,6 36,0 3.Dịch vụ 42, 7 43 ,9 a.Vẽ biểu đồ hình tròn thể cấu kinh ... đồng sông Hồng b.Nhận xét qua biểu đồ C.ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM: I.TRẮC NGHIỆM : ( điểm ) Câu Đáp c b b Sai Thừa Thi n Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà án a Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa II.TỰ LUẬN ... núi Câu : ( điểm ) a.Vẽ biểu đồ : - Ghi tên biểu đồ -Vẽ chia tỉ lệ xác biểu đồ hình tròn ( 19 95 20 02 ) -Chú thích thống rõ ràng b.Nhận xét : -Tỉ trọng khu công nghiệp – xây dựng tăng -Tỉ trọng...
 • 2
 • 1,363
 • 10

Đề thi học kì 1 và đáp án Môn Địa lớp 9 (mới) Đề số 3

Đề thi học kì 1 và đáp án Môn Địa lý lớp 9 (mới) Đề số 3
... Phú Khánh Ninh Bình Thành phố Nẵng Nam Ngãi Định Yên Hoà Thuận Thuận Diện tích 0,8 5,6 1, 3 4 ,1 2,7 6,0 1, 5 1, 9 (ngìn ha) C ĐÁP ÁN Phần : ( 4điểm ) Mỗi ý theo thứ tự sau ghi 0,4đ Câu Ph .án D C ... nhiên dân số vùng đồng sông Hồng : A 2,2% B 1, 5% C 1, 1% D 2 ,1% Phần : TỰ LUẬN ( điểm ) Câu (1 ) Cơ cấu dân số nước ta có thay đổi giới tính độ tuổi? Câu (1 ) Huyện ta loại hình giao thông nào? Loại ... Câu : 3/ Cơ cấu sử dụng lao động ngành kinh tế thời 19 89- 20 03 có thay đổi theo hướng: A Tăng tỷ trọng ngành nông- lâm- ngư; giảm...
 • 4
 • 612
 • 4

Đề thi học kì 1 và đáp án Môn Địa lớp 9 (mới) Đề số 4

Đề thi học kì 1 và đáp án Môn Địa lý lớp 9 (mới) Đề số 4
... phòng hộ Rừng đặc dụng Tổng cộng 47 33 5 397 .5 14 42 .5 11 .573 a.Tính tỷ lệ % vẽ biểu đồ thể cấu rừng nước ta ? b Kể tên khu rừng đặc dụng bật nước ta ? ĐÁP ÁN Trắc nghiệm 10 A A A A A A D A A B Tự luận ... LUẬN (5đ) Câu 1: Tại Hà nội TP Hồ chí minh trung tâm dịch vụ lớn nước ta ? ( 1 ) Câu 2: Trình bày nội dung chuyển dịch cấu kinh tế nước ta thời đổi ? ( 1, 5đ) Câu 3: Dựa vào bảng số liệu Diện ... A-Kinh B-Mông C-Dao D-Nùng Câu 7-Chất lượng sống đánh giá tiêu chí sau A-Tuỏi thọ bình quân B-Thu nhập GDP/ người C-Giáo dục,...
 • 2
 • 711
 • 5

Đề thi học kì 1 và đáp án Môn Địa lớp 9 (mới) Đề số 6

Đề thi học kì 1 và đáp án Môn Địa lý lớp 9 (mới) Đề số 6
... trồng 19 90 890 .6 728 .6 16 2 .1( 18 .2 (10 0%) ( 81. 8 ) ) 19 94 14 65 .0 (10 0% 11 20 .9 344 .1( 23.5 ) ( 76. 5 ) ) 19 98 17 82.0 (10 0% 13 57.0 425.0( 23.8 ) ( 76. 2 ) ) 2002 264 7.4 (10 0%) 18 02 .6 844.8( 31. 9 ( 58 .1 ... Cho bảng số liệu sau: Năm Sản lượng thuỷ sản - đơn vị:nghìn Tổng số Khai thác Nuôi trồng 19 90 890 .6 728 .6( ) 16 2 .1( ) (10 0%) 19 94 14 65 .0 (10 0% 11 20 .9( ) 344 .1( ) ) 19 98 17 82.0 (10 0% 13 57.0( ... tuổi: Nhóm tuổi 19 79 19 89 19 99 0 -14 42.5 39. 0 33.5 15 - 59 50.4 53.8 58.4 >60 7 .1 7.2 8 .1 Nêu nhận xét thay đổi cấu dan số theo độ tuổi nước ta? điểm Bài :2,0 điểm a)0.5 điểm b )1. 5 điêm Giải thích...
 • 4
 • 406
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: tra loi cac cau hoi bai 32 vung dong nam bo dia ly lop 9 bai tap sgkgiao an dien tu mon dia ly lop 9 bai 37giao an mon dia ly lop 9 bai 34giao an mon dia ly lop 9 bai 39giao an mon dia ly lop 9 bai 32ôn tập môn địa lý lớp 9đề cương ôn tập môn địa lý lớp 9đề cương ôn tập môn địa lý lớp 9 hk2đề cương ôn tập học kì ii môn địa lý lớp 9de cuong on tap mon dia ly lop 9 hk1bài giảng điện tử môn địa lý lớp 9địa lý lớp 4 bài 23 ôn tậpgiải tập bản đồ địa lý lớp 9 bài 7dia ly lop 9 bai 7 gia bai tap ban đobai tap dia lý lop 9 bai 12Bài học từ lũ lụt Tiếng nói của người dân, chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý thiên tai ở đồng bằng sông Mêkông ở Việt NamGiảm thiểu rủi ro: Khung chương trình giảm thiểu rủi ro thảm họa cho khu vực Đông Nam ÁBiến đổi khí hậu và phòng ngừa thảm họaBáo cáo số 1 về hạn hán, cháy rừng tại Việt NamHướng dẫn Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng chống thiên taiPháp luật về khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại trong tố tụng hình sự Việt Nam hiện nay (tt)ÔN TẬP CHƯƠNG HALOGEN HAYHá»™i ä ồ lá»— ban kinhhoc ve phu chuTieu chu khoa dai toanTru ta va tran yem banconthieuQuy trình tổng hợp RanolazineĐề thi cuối kỳ biến đổi năng lượng điện cơ BKHCMBệnh thường gặp (bộ thực hành nhà thuốc phần 1)Quản lý nhà nước đối với khai thác, chế biến khoáng sản của tỉnh Yên Bái (Slide bảo vẹ)SINGAPORE và trải nghiệmQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINHđại cương mĩ học dhspReview 456 lesson 1unit 5