Đề cương ôn tập học sinh giỏi tỉnh môn vật lý lớp 9

đề thi học sinh giỏi tỉnh Môn vật - lớp 9

đề thi học sinh giỏi tỉnh Môn vật lý - lớp 9
... bình t1 = 2 195 0c Lợng nớc bình m1 - m (0,25đ) Tơng tự ta có phơng trình cân nhiệt: mc (t2 - t1) = c(m1 - m)(t1 - t1) => m(t2 - t1) = m1(t1 - t1) (2) Từ (1) (2) => m2(t2 - t2) = m1(t1 - t1) => t2 ... (khi cần có = L 2- 4Lf > L(L- 4f)> L > 4f) d1= L+ d2 = L (0,75đ) Khoảng cách hai vị trí : d 1- d2= l (vì d 1- d2> ) L+ - L =l = l => = l2 (0,5đ) 90 30 4 .90 = 20 cm (thỏa mãn 4f < L) (0,5đ) ... bình 2: m(t2 - t1) = m2(t 2- t2) => t2 = mt '1 +m2 t '2 m + m2 , (0,25đ) thay số vào ta có t2 580c (0,25đ) Phơng trình cân nhiệt cho lần rót từ bình sang bình m(t2 - t1) = (m1 - m)(t1 - t1) (0,25đ)...
 • 6
 • 3,574
 • 100

đề thi học sinh giỏi tỉnh môn vật lớp 9 ĐĂK LĂK

đề thi học sinh giỏi tỉnh môn vật lý lớp 9 ĐĂK LĂK
... Bài4 : (5 đ ) vật sáng AB đặt trước thấu kính hội tụ , vuông góc với trục thấu kính cho ảnh ảo A1B1cách vật 30 cm dịch chuyển vật 10 cm thu ảnh thật A2B2 có độ cao băng...
 • 2
 • 2,164
 • 34

Bài soạn ĐỀ ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI TỈNH MÔN ANH VĂN LỚP 9

Bài soạn ĐỀ ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI TỈNH MÔN ANH VĂN LỚP 9
... to writing 5.-This is the most romantic story I have ever read -This is the first time I have read such a romantic story So romantic a story 6.Much as I admire his courage, I think he is foolish ... 7.nationwide 3.effectively 8.existen 4.usually 9. persuasively 5.appliances 10.unpredictable Question 5: (10 points) 1.D 2.B 3.D 4.B 5.C 6.A 7.B 8.C 9. D 10.A Question 6: (15 points) Part a: 1.number ... sooner…………………………………………………………… 5.I have never read such a romantic story This is………………………………………………………………… Even though I admire his courage, I think he is foolish Much………………………………………………………………… The sea was...
 • 6
 • 678
 • 4

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH môn vật lớp 12 (có đáp án)

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH môn vật lý lớp 12 (có đáp án)
... KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2007-2008 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÝ THPT Câu : a) Ta có ZL = ωL = 62,8Ω ; ZC = 1/ωC = 63,7Ω Suy ... pha h.đ.t dòng điện toàn mạch cosφ = ≈ Z + Suy φ ≈ Trong mạch có cộng hưởng c) Ta có: UR = IR ≈ 120 V = U; UC = IZC = 255V; UL = IZL = 251V Các liệu cho giản đồ véc tơ gồm liệu tính từ cộng thêm ... ) + Lf L lớn vô cùng) mẫu số cực tiểu Mà mẫu cực tiểu d = tức TK vị trí Góc trông ảnh tgφ = mắt vật Chỉ tia sáng có góc tới α nhỏ góc tới hạn ló khỏi lăng kính để chiếu xuống mặt bàn Tức sinα...
 • 3
 • 104
 • 0

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH môn vật lớp 12

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH môn vật lý lớp 12
... k2 m SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO THANH HÓA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2008-2009 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: Vật Lớp 12. THPT Ngày thi: 28/03/2009 Câu1 (2 điểm): + Giả sử ... đạo vật d + Vận tốc góc vật ảnh nhau, nên vận tốc dài có độ lớn v' = 2v0 (0,5 đ) (0,5 đ) + Chọn tia sáng qua quang tâm để khảo sát, ta nhận thấy chiều vận tốc ảnh ngược với chiều vận tốc vật ... điện dây trung hoà tình trạng sử dụng điện cân đối làm cho điện trở pha thứ pha thứ giảm nửa Câu12 (1 điểm): Viết biểu thức điện áp nguồn nuôi mạng điện xoay chiều cấu tạo hai máy phát mắc nối...
 • 5
 • 72
 • 0

Đề cương ôn tập học sinh giỏi môn địa 9 hay nhất

Đề cương ôn tập học sinh giỏi môn địa lý 9 hay nhất
... TSS TST nước ta thời kì 196 0-2001 (đơn vị %0) Năm 196 0 196 5 197 0 197 6 197 9 198 5 198 9 199 3 199 9 TSS 46.0 37.8 34.6 39. 5 32.2 28.4 31.3 28.5 23.6 TST 12.0 6.7 6.6 7.5 7.2 6 .9 8.4 6.7 7.3 a/Vẽ biểu ... kì 199 0 – 2002 Năm Diện tích (nghìn ha) Năng suất (tạ/ha) Sán lượng lúa (nghìn tấn) 199 0 199 3 199 5 199 7 199 8 2000 2002 6043.0 65 59. 0 6766.0 7 099 .7 7363.0 7660.3 7700.0 31.8 34.8 36 .9 38.8 39. 6 ... Mông -Lể hội Chônchơ nam Thơmây Khơ-me -Lể hội Mbăng Ka tê Chăm 3- Cho bảng số liệu sau dân số Việt Nam thời kì 195 4 – 2003 ( đơn vị : triệu người) Năm 195 4 196 0 196 5 197 0 197 6 197 9 198 9 199 9...
 • 51
 • 2,165
 • 0

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TINH MÔN VẬT

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TINH MÔN VẬT LÝ
... riêng không khí 12,9N /m3 , khí hỉđô 0,9 N/m3 )để kéo người nặng 50 kg lên khí cầu phải tích tối thi u Trọng lượng vỏ khí cầu coi không đổi ...
 • 2
 • 1,318
 • 12

Đề thi học sinh giỏi tỉnh môn vật 12 tỉnh Ninh Bình năm 2008 - 2009 - vòng 2 pot

Đề thi học sinh giỏi tỉnh môn vật lý 12 tỉnh Ninh Bình năm 2008 - 2009 - vòng 2 pot
... mol chất n1 = n2 = 0,05mol Cho biết: nhiệt độ 400C áp suất bão hòa chất thứ p1 = 7kPa, chất lỏng thứ hai p2 = 17kPa Khối lượng mol hai chất lỏng 1 = 1,8.1 0 -2 kg/mol 2 = 4,6.1 0 -2 kg/mol 1 Xác ... L1 L2 M1 M2 A L1, cho ảnh cuối qua hệ M1 sau L2, ảnh ngược chiều với AB cao 4,5cm Giữ cố định AB L1, bỏ L2 ảnh AB vị trí M2 xa M1 đoạn 6cm, ảnh cao 9cm Nếu giữ cố định L1, bỏ L2 dịch chuyển vật ... trục xa L1 thêm đoạn 12cm ảnh vật có độ lớn vật 1 Các thấu kính L1 L2 hội tụ hay phân kì? Tại sao? Tìm tiêu cự thấu kính khoảng cách chúng Giữ nguyên L1 L2 ban đầu Đặt xen L1 L2 thấu kính mỏng L3...
 • 4
 • 262
 • 1

Đề cương ôn tập thi THPT Quốc gia môn vật năm 2015

Đề cương ôn tập thi THPT Quốc gia môn vật lý năm 2015
... điểm động B Thế vật đạt cực đại vật vị trí cân C Động vật đạt cực đại vật vị trí biên D Thế động vật biến thi n tần số với tần số li độ Câu 68: Chọn phát biểu Năng lượng dao động vật dao động điều ... Acos ω t Thời điểm gia tốc vật có độ lớn nửa gia tốc cực đại là: A T/4 B 5T/12 C T/6 D T/12 Câu 37: Một vật dao động điều hồ có chu kì T = 4s biên độ dao động A = 4cm Thời gian để vật từ điểm có ... hướng kéo vật theo chiều chuyển động B có xu hướng kéo vật vị trí lò xo khơng bị biến dạng C lực đàn hồi D có xu hướng kéo vật vị trí cân Câu 66: Năng lượng vật dao động điều hòa A với vật vật qua...
 • 34
 • 306
 • 1

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH MÔN Vật 11

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH MÔN Vật lý 11
... E22 ≈ 5.105 V/m T E1 tanα = E1/E2 = 1,6/4,8 → α ≈ F’ Hình vẽ P q1’ E 180 α 0,25 E2 q2’ Lưu ý: Học sinh giải theo cách khác cho điểm tối đa tương tự theo câu ... dụng lên trục ròng rọc: Q = T1 + T2 0,25 T1 Độ lớn: Q = 2T.cos300 = 18 0,25 Các lực tác dụng vào vật M: 2,25đ 3N Q ' P , N , T2 , T1 , N , Fms Ta có: P+ N + 0,25 ' T2 + T1 + N + Fms N2’ = N2 = ... N2’cosα = 62 N Để M không bị trượt bàn ma sát M bàn N ma sát nghỉ: Fmsn ≤ µN T2 → µ ≥ Fmsn/N = 0 ,11 0,25 0,25 0,25 0,25 T1 Fmsn 0,25 N2’ Hình vẽ P 0,5 Bài 3điểm 3đ Chia vòng dây thành nhiều phần...
 • 8
 • 72
 • 1

de cuong on tap kiem tra hk 2 mon dia ly lop 7 73479 (1)

de cuong on tap kiem tra hk 2 mon dia ly lop 7 73479 (1)
... nông hạt (triệu tấn) nghiệp (%) 2, 7 44 ,25 4,4 325 ,31 28 ,0 29 ,73 Bò (triệu con) Lợn (triệu con) Ca-na-đa 31 12, 99 12, 6 Hoa Kì 28 8,0 97 , 27 59,1 Mê-hi-cô 100,5 30,6 17, 7 * Nhận xét: - Tỉ lệ lao động ... Nông nghiệp Dịch vụ 677 178 31 27 68 Ca-na-da 10 171 400 28 8 26 72 Hoa Kì 6 178 17 100,5 28 68 Mê-hi-cô a) - Ca-na-đa: 21 844,5 USD/người - Hoa Kì: 353 17, 4 USD/người - Mê-hi-cô: 61 47, 4 USD/người b) - ... Ca-na-da (2, 7% ) cao Mê-hi-cô (28 ,0%) - Lương thực có hạt cao Hoa Kì ( 325 ,31 triệu tấn) thấp Mê-hi-cô ( 27 ,93 triệu tấn) - Số lượng bò cao Hoa Kì ( 97 , 27 triệu con) thấp Ca-na-da ( 12, 99 triệu con) -...
 • 5
 • 163
 • 0

Phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn Địa lớp 9 bậc THCS

Phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn Địa lý lớp 9 bậc THCS
... nghiệp vụ chuyên môn rút số kinh nghiệm giải pháp về: Phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi lớp trung học sở đạt hiệu cao Phần III CÁC GIẢI PHÁP Việc phát bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lí phải có ... công nhà trường giảng dạy môn Địa lí từ lớp đến lớp đến nay, đảm nhiệm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi lớp môn Địa lí trung học sở, em học sinh phát bồi dưỡng yêu thích, trang bị kiến thức nâng ... đầu năm học Giáo viên sử dụng phương pháp chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh từ đầu năm học, không nên gây áp lực tâm lí học sinh giỏi bồi dưỡng theo thời vụ Người giáo viên bồi dưỡng...
 • 5
 • 3,988
 • 53

đe cuong on thi hoc sinh giopi tinh nghe an

đe cuong on thi hoc sinh giopi tinh nghe an
... (carrying out the plan) - Kiểm tra lời giải tìm đc (looking back) Bc 1: Hiểu rõ tập toán - Xác định đối tợng điều kiện hệ thống hành động, làm rõ mối quan hệ giả thi t, mối quan hệ giả thi t kết luận ... Phng phỏp i tng ng chng minh: A B Ta bin i A B A1 B1 K An Bn (õy l bt ng thc ỳng) Hoc t bt ng thc ng An Bn , ta bin i An Bn An Bn K A1 B1 A B 36 Vớ d 1.1 CMR : a ) ( a + b ) ( a ... tợng học sinh lớp học sinh học trung bình yếu môn toán: Thờng dùng BTT ôn tập kiến thức để kiểm tra nhanh đầu tiết luyện tập (những cha đợc sử dụng sau phần học lý thuyết) Hớng dẫn học sinh giải...
 • 80
 • 527
 • 8

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LỚP 10 pdf

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÝ LỚP 10 pdf
... Atlat Địa Việt Nam kiến thức học, trình bày đặc điểm mưa khu vực Huế Đà Nẵng Giải thích có đặc điểm mưa ? Câu 12: Dựa vào Atlat Địa Việt Nam kiến thức học: a Hãy nêu đặc điểm miền địa tự ... T Hãy trình bày đặc điểm thi n nhiên vùng biển thềm lục địa Thi n nhiên vùng đồng ven biển có đặc điểm ? 10 Thi n nhiên vùng đồi núi có đặc điểm ? 11 Hãy nêu biểu khác thi n nhiên vùng núi Đơng ... Atlát Địa lí Việt Nam kiến thức học Anh (chị) hãy: Trình bày đặc điểm chung địa hình nước ta So sánh khác biệt địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc Trường Sơn Nam Câu 2: Dựa vào Atlat Địa Việt...
 • 24
 • 9,906
 • 64

Xem thêm

Từ khóa: đề thi học sinh giỏi tỉnh môn vật lý lớp 9 đăk lăkđề thi học sinh giỏi tỉnh môn vật lý lớp 9 năm 20122013đề thi học sinh giỏi tỉnh môn vật lý lớp 9 cà mauđề thi học sinh giỏi tỉnh môn vật lý lớp 9 cà mau và đáp án năm 2009đề thi học sinh giỏi tỉnh môn vật lý lớp 9 đăk lăk nam 20142015đề cương ôn tập học sinh giỏi vật lý 8de cuong on tap hoc sinh gioi lop 11đề cương ôn tập học sinh giỏi môn sinh học 8de cuong on tap hoc sinh gioi lich su 8đề cương ôn tập học sinh giỏi văn 8đề cương ôn tập học sinh giỏi toán 6de cuong on tap hoc sinh gioi mon lich su lop 12 cua chau tien locđề cuong ôn tập học sinh gioi lich su 6mot so de cuong on tap hoc sinh gioi su 8đề thi học sinh giỏi tỉnh môn vật lý 9Nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cầu Giấy (LV tốt nghiệp)Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH kỹ thuật tin học Hải Anh (LV tốt nghiệp)Một số kỹ thuật định tuyến trong mạng cảm biến không dây ứng dụng trong điều khiển và giám sát môi trường nhà kính (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2010 2015 trên địa bàn huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Phát triển kinh tế huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)project 1 workbook (dạy thêm tiếng anh hay)Nghiên cứu phương pháp khôi phục tiếng nói truyền trong xương (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của việc chuyển đổi thức ăn đến khả năng sản xuất và chất lượng thịt của gà F1(♂ MÍA x ♀ RI) nuôi tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)happy street Workbook 1 (dạy thêm tiếng anh)HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ TẠI THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNGTHỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC MẦM NON CỦA CÁC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH DƯƠNGGrammar book starterVành chính, vành euclide và ứng dụngTổ chức và quy hoạch mạng viễn thôngTăng cường công tác quản trị nhân lực tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tình hình quảng cáo về công ty TNHH Anh Lê CườngPhân tích hoạt động quan hệ công chúng tại Trung tâm CNTT VNPT Đà NẵngPhân tích và đánh giá hoạt động quan hệ truyền thông của công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hoà