Đề cương môn địa lí lớp 9

SKKN dạy học nêu vấn đề trong môn địa lớp 9

SKKN dạy học nêu vấn đề trong môn địa lí lớp 9
... giáo dục học sinh, nhằm giúp em thấy giá trị việc học tập thấy thích thú qua việc giảng dạy giáo viên SKKN: Dạy học nêu vấn đề môn Địa lớp PHẦN II SKKN: Dạy học nêu vấn đề môn Địa lớp NỘI ... SKKN: Dạy học nêu vấn đề môn Địa lớp Biện pháp gợi mở nêu vấn đề biện pháp giúp học sinh hứng thú học tập, học sinh cảm thấy dễ dàng hoạt động Trong học tập giáo viên áp ... 11 SKKN: Dạy học nêu vấn đề môn Địa lớp Với câu hỏi dẫn dắt gợi mở nêu , em điều hiểu biết trả lời được, từ em hứng thú học tập giáo viên nhẹ nhàng việc giảng dạy PHẦN III 12 SKKN: Dạy học nêu...
 • 17
 • 638
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LỚP 9 HỌC KÌ I pot

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9 HỌC KÌ I pot
... ngo i lực làm trở ng i lớn cho việc giao thông, l i - Th i tiết: Diễn biến thất thường gây khó khăn không cho giao thông vận t i, tổ chức sản xuất đ i sống vùng cao biên gi i - Khoáng sản: Có nhiều ... cho công nghiệp luyện kim Câu 55: Đồng sông Hồng có i u kiện tự nhiên thuận l i khó khăn việc phát triển kinh tế- xã h i ? Trả l i: Trong phát triển kinh tế- xã h i, đồng sông Hồng có i u kiện ... Trả l i: *Các ngành công nghiệp trọng i m nước ta: - Công nghiệp khai thác nhiên liệu: than đá, dầu mỏ - Công nghiệp i n: gồm nhiệt i n thủy i n - Các ngành công nghiệp nặng: khí, i n tử,...
 • 21
 • 10,063
 • 59

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM HỌC 2010- 2011 Môn: ĐỊA LỚP 9 - THCS

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH     LÂM ĐỒNG                                NĂM HỌC 2010- 2011 Môn: ĐỊA LÍ LỚP 9 - THCS
... GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 201 0- 2011 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: ĐỊA LÍ LỚP - THCS Ngày thi: 18/02 /2011 Câu Câu 1a (1đ) Hướng dẫn chấm a Nguyên ... 194 3: 43,3% + Năm 199 3: 26,1% + Năm 2001: 35,8% 3b (1đ) 3c (2đ) Câu 4a (2đ) 4b (1đ) Câu 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ b Nhận xét xu hướng biến động diện tích rừng Việt Nam - Từ năm 194 3- 199 3 diện tích ... nguyên nhân - Từ năm 199 3- 2001 diện tích rừng Việt Nam tăng 3,2 triệu chủ yếu đẩy mạnh công tác trồng rừng c Nguyên nhân, biện pháp * Nguyên nhân: - Cháy rừng - Phá rừng làm nương rẫy - Chiến tranh...
 • 6
 • 2,067
 • 8

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM HỌC 2010- 2011 Môn ĐỊA LỚP 9 - THCS

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM HỌC 2010- 2011 Môn ĐỊA LÍ LỚP 9 - THCS
... GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 201 0- 2011 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: ĐỊA LÍ LỚP - THCS Ngày thi: 18/02 /2011 Câu Câu 1a (1đ) Hướng dẫn chấm a Nguyên ... 194 3: 43,3% + Năm 199 3: 26,1% + Năm 2001: 35,8% 3b (1đ) 3c (2đ) Câu 4a (2đ) 4b (1đ) Câu 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ b Nhận xét xu hướng biến động diện tích rừng Việt Nam - Từ năm 194 3- 199 3 diện tích ... nguyên nhân - Từ năm 199 3- 2001 diện tích rừng Việt Nam tăng 3,2 triệu chủ yếu đẩy mạnh công tác trồng rừng c Nguyên nhân, biện pháp * Nguyên nhân: - Cháy rừng - Phá rừng làm nương rẫy - Chiến tranh...
 • 6
 • 380
 • 2

Các đề thi học sinh giỏi môn địa lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án)

Các đề thi học sinh giỏi môn địa lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án)
... gii thiu vic lm, xut khu lao ng *X lớ s liu C Cu sn lng thy sn nc ta thi kỡ 199 0-2002 ( n v:%) 199 0 199 4 199 8 2002 0,25 0,25 0,25 0,25 1.0 Chia Khai thỏc Nuụi trng 81,8 18,2 76,5 23,5 76,1 23 ,9 ... lớ lp cp tnh ( kốm ỏp ỏn) S GIO DC V O TO CAO BNG THI CHON HC SINH GII LP CP TNH NM HC 20 09- 2010 CHNH THC MễN: A Thi gian: 150 phỳt(khụng k thi gian giao ) BI (gm trang) Cõu 1 .(2 ,5 im) Quan ... Cỏc thi hc sinh gii mụn a lớ lp cp tnh ( kốm ỏp ỏn) Tc tng dõn s, sn lng lng thc v bỡnh quõn lng thc theo u ngi ng bng Sụng Hng ( ly nm gc 199 5= 100%) (n v: %) Nm 199 5 Tiờu Dõn s...
 • 15
 • 34,414
 • 100

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lớp 9 cấp huyện số 1

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 9 cấp huyện số 1
... giai đoạn 19 9 0-2002 (nghìn tấn) Năm 19 9 0 19 9 4 19 9 8 2002 Tổng số Chia Khai thác 728,5 11 20 ,9 13 57,0 18 02,6 890 ,6 14 65,0 17 82,0 2647,4 Nuôi trồng 16 2 ,1 344 ,1 425,0 844,8 a, Vẽ biểu đồ thể thay ... Tại vấn đề việc làm vấn đề gay gắt nước ta? Để giải vấn đề cần phải có biện pháp nào? Câu (5,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu: Sản lượng khai thác nuôi trồng thủy sản nước ta giai đoạn 19 9 0-2002 ... đoạn 19 9 0-2002 b, Nhận xét giải thích thay đổi quy mô cấu ngành khai thác nuôi trồng thủy sản nước ta giai đoạn Câu 6: (3,5 điểm) Dựa vào Atlat Địa Việt Nam kiến thức học: a, Hãy kể tên số khoáng...
 • 2
 • 332
 • 1

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lớp 9 cấp huyện số 2

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 9 cấp huyện số 2
... số Sản lượng lương thực Bình quân lương thực theo đầu người 199 5 199 8 20 00 20 02 100 100 100 103,5 117,7 113,8 105,6 128 ,6 121 ,2 108 ,2 131,1 121 ,8 a, Vẽ biểu đồ thích hợp thể tốc độ tăng dân số, ... 199 5 -20 02 b, Nhận xét giải thích thay đổi dân số, sản lượng lương thực bình quân lương thực theo đầu người Đồng Sông Hồng thời kì Hết _ (Thí sinh sử dụng Atlat địa ... Hồng thời kì Hết _ (Thí sinh sử dụng Atlat địa Việt Nam) Họ tên thí sinh: …………………………………… Số báo danh:…………… Họ tên, chữ ký giám thị 1:………………………………………………… ...
 • 2
 • 408
 • 1

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lớp 9 cấp huyện số 3

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 9 cấp huyện số 3
... sản nước ta giai đoạn 199 0-2002( nghìn tấn) Năm Tổng số Chia Khai thác Nuôi trồng 199 0 199 4 a,Vẽ biểu đồ biểu thay đổi cấu khai thác nuôi trồng ngành thủy sản giai đoạn 199 0-2002 ... thích? Câu 3. (6,0đ) Trình bày đặc điểm chung bật tự nhiên Việt Nam Cho biết tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm thể thành phần tự nhiên Việt Nam nào? Câu (2,5 đ) Câu (4.0 đ) Dựa vào bảng số liệu: Sản...
 • 2
 • 391
 • 0

Tuyển tập 35 đề thi học sinh giỏi môn Địa lớp 9 (có đáp án chi tiết)

Tuyển tập 35 đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 9 (có đáp án chi tiết)
... Cán coi thi không giải thích thêm - thí sinh đợc sử dụng át lát Địa lý Việt nam Sở Giáo Dục Đào Tạo THANH hoá Hớng dẫn chấm Đề thức kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh Năm học: 2010-2011 Môn thi: Địa ... m Nm 199 0 199 5 2000 2002 Trõu ( nghỡn ) 2854,1 296 2,8 2 897 ,2 2814,4 Bũ ( nghỡn ) 3116 ,9 3638 ,9 4127 ,9 4062 ,9 L n ( nghỡn ) 12260,5 16306,4 20 193 ,8 231 69, 5 Gia c m ( tri u ) 107,4 142,1 196 ,1 233,3 ... qua m t s nm Nm 199 5 2000 2003 2005 2007 Di n tớch (nghỡn ha) 7324 8 399 8367 8383 8270 S n l ng (nghỡn t n) 26143 345 39 37707 396 22 399 77 Trong ú: lỳa 2 496 4 32530 345 69 358 33 358 68 Ngu n: Niờn...
 • 147
 • 3,460
 • 30

skkn tổ chức cho học sinh hoạt động cặp, nhóm như thế nào để đạt hiệu quả cao môn địa lớp 9

skkn tổ chức cho học sinh hoạt động cặp, nhóm như thế nào để đạt hiệu quả cao môn địa lí lớp 9
... theo hai học sinh ngồi gần Ví dụ 2: Học sinh A học sinh khá, học sinh D học sinh Học sinh B học sinh trung bình, học sinh E học sinh trung bình Học sinh C học sinh yếu, học sinh F học sinh yếu ... dụng hoạt động cặp, nhóm giảng dạy Địa III GIỚI HẠN ĐỀ TÀI: Với đề tài “ Tổ chức cho học sinh hoạt động cặp, nhóm để đạt hiệu cao môn Địa 9 Là vấn đề rộng bao gồm nhiệm vụ giáo viên học sinh ... tâm sau: - Tại phải hoạt động cặp, nhóm? - Kết mà học sinh đạt tiết có hoạt động cặp, nhóm - Làm để hoạt động cặp, nhóm - Làm để hoạt động cặp, nhóm hiệu cao tất tiết học? Hiện với quan tâm,...
 • 20
 • 76
 • 0

DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔNTRONG MÔN ĐỊA LỚP 9

DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔNTRONG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9
... thoi: 0613 792 521 - Email: thcsbuithixuan@gmail.com - H v tờn giỏo viờn (hoc nhúm giỏo viờn) :Lờ Th Hng - in thoi: 097 6 .97 5.424 - Email: lehuong10101010@gmail.com 2 PHIU Mễ T D N D THI CA GIO ... dy hc ca d ỏn Mụ t v i tng hc sinh: s lng, lp, lp v nhng c im cn thit khỏc ca hc sinh ó hc theo d ỏn - Khi : ; Lp 9/ 1 - S lng : 29 HS/lp - c im cn cú ca HS : nghiờm tỳc, nng ng , cú ý thc vic t ... nhng kin thc liờn mụn gii quyt cỏc ca thc t Thit b dy hc, hc liu a/ Mụ t cỏc thit b, dựng dy hc, hoc liu - Hc liu s dng qua su tm : + Bi hỏt theo cỏc ch nh : Bi hỏt : Trng Sn ụng, Trng Sn...
 • 19
 • 356
 • 2

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LỚP 9 CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9 CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT
... BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MƠN ĐỊA LÍ LỚP (*****) Câu Câu (1,5điểm) ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ Lớp - Năm học 2015-2016 Mơn: Địa (Hướng dẫn chấm gồm 03 trang) Đáp án Điểm ... giới thi u ngắn gọn điểm du lịch bật Hải Phòng? Trang BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MƠN ĐỊA LÍ LỚP …Hết… [*****] CÂU ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ Lớp - Năm học 2015 - 2016 MƠN: Địa ... nước ta thời kì 199 1-2002(Đơn vị:%) Tồng số 199 1 100 Trang 21 199 5 100 199 9 100 2001 100 (0.10đ) (0.10đ) (0.10đ) (0.10đ) (0.10đ) …… (0.10đ) BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MƠN ĐỊA LÍ LỚP Nơng, lâm - ngư...
 • 61
 • 263
 • 0

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ATLAT ĐỊA VIỆT NAM TRONG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LỚP 9

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM TRONG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9
... G PHÁP TI Ế N HÀN H SỬ DỤNG ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM TRONG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP I – TẦM QUAN TRỌNG CỦA ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM TRONG VIỆC DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP Phương pháp sử dụng Atlat địa Việt ... % Số 19, 2 23 % Phương pháp sử dụng Atlat địa Việt Nam 9b 31 16 51,6 14 45,2 3,2 Kết thực nghiệm chứng tỏ phương pháp sử dụng Atlat địa Viêt Nam dạy học môn Địa lớp chắn phương pháp tiếp ... - PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM TRONG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP Muốn sử dụng Atlat để dạy học môn Địa lớp đạt hiệu cao, giáo viên cần chuẩn bị kĩ bài, phân tích chi tiết trang Atlat...
 • 28
 • 2,660
 • 30

Xem thêm

Từ khóa: đề cương môn địa lí lớp 9 học kì 2đề cương môn địa lí lớp 9de thi mon dia li lop 9de thi mon dia li lop 9 hoc ki 2đề thi môn địa lí lớp 9 hk1đề thi môn địa lí lớp 9 học kì 1đề cương môn địa lý lớp 9 học kì 1đề cương môn địa lí lớp 4de thi mon dia li lop 9 hk1de thi mon dia li lop 9 ki 2đề cương môn địa lí lớp 12đề cương môn địa lí lớp 8đề cương môn địa lý lớp 9đề cương môn địa lí lớp 7 học kì 1đề cương môn địa lí lớp 8 học kì 2Bai 24 su nong chay va su dong dacBai 13 lam quen voi soan thao van banNghiên cứu biến đổi albumin máu với tình trạng tăng tính thấm thành mạch, rối loạn đông máu trong bệnh nhiễm Dengue người lớn (FULL TEXT)Nghiên cứu đánh giá tác động của các hồ chứa thượng nguồn đến chế độ thủy văn thủy lựcNghiên cứu công nghệ bê tông tự lèn để thi công cánh tràn piano đập dâng văn phong tỉnh bình địnhStudy on water allocation in river basin using linear programming a case study of vu gia thu bon river basinNghiên cứu giải pháp bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất gốm tại làng nghề bát tràng, gia lâm, hà nộiĐánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội đến khả năng cấp nước của hồ chứa tà keo huyện lộc bình tỉnh lạng sơnNghiên cứu tính chất lưu biến, cơ lý và nghiệt của vật liệu polime composit polyvinylcloritgypsum phế thảiVulnerability assessment of freshwater resources in island to environment change a case study in phu quoc island kien giang provinceNghiên cứu ảnh hưởng của vận hành hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông kôn hà thanh đến ngập lụt vùng hạ duCác mẫu câu đặc biệt trong Tiếng Anhbộ câu hỏi hóa sinh 2Huong dan giai cau hoi trac nghiem hoa dai cuong a1 DH y duoccâu hỏi tổng hợp hóa dược 1ĐỀ THI ĐỘC CHẤT HỌC.......................pháp luật về giao dịch bảo đảmTÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DƯỢCBài dự thi trường PT DTNT THCS Quỳ Hợp: Tình hình, tác hại và phương pháp giải quyết nạn tảo hôn ở huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an hiện nayTHUYET TRINH CHUA CHAY
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập