Bài tập trắc nghiệm hóa học 9

Bài tập trắc nghiệm hóa học 9 docx

Bài tập trắc nghiệm hóa học 9 docx
... nhsau: Na40K44AlCa3Pb25Si 193 O4 59 - Hàm l-ợng % Si: Vuihoc24h.vn - Kờnh hc Online Page 19 %mSi = 28. 193 100 =26,1% % 20706 - Hàm l-ợng % SiO2: %mSi = 60. 193 100 =55 ,9% % 20706 3.52 Nguyên tắc ... 0 ,90 mol - % theo thể tích khí hỗn hợp A: y 0 ,9 100 % 100 90 % % x y 1,0 %nCO %nCO x 0,1 100 100 10% % % x y 1,0 - % theo khối l-ợng khí hỗn hợp A: %mCO %mCO 44y 44.0 ,9 100 % 100 93 ,4% ... 1,7857.104.44 = 7,857.105 gam = 0,7857 - Thể tích khí CO2 thải môi tr-ờng: VCO = 1,7857.104.22,4 = 399 996 ,8 lít 400 m3 3.44 Hoàn thành ph-ơng trình phản ứng theo sơ đồ biến hoá sau: Ba ( NaOH CO2...
 • 22
 • 1,124
 • 12

các bài tập trắc nghiệm hóa học 9

các bài tập trắc nghiệm hóa học 9
... H= ; O = 16 ) Bài 28:Viết PTHH thực biến đổi sau: C2H2 → C2H4 → C2H5OH→ CH3COOH→ CH3COOC2H5 Các tập trắc nghiệm: (Các câu hỏi TN biên soạn để đưa thẳng vào phần mềm trộn đề trắc nghiệm MCMix – ... kết bền dễ đứt phản ứng hóa học B hai liên kết bền có liên kết bị đứt phản ứng hóa học C hai liên kết bền dễ đứt phản ứng hóa học D ba liên kết bền dễ đứt phản ứng hóa học [] B 40 gam C 80 ... Cho Na dư vào ống nghiệm trên, Hãy viết phương trình hóa học? Bài 22: Axit axetic tác dụng với chất chất sau đây: CuO, K2SO4, NaOH, K2CO3, Cu, Mg? Viết phương trình hóa học ( có) Bài 23:Trong chất...
 • 39
 • 783
 • 2

một số phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học 9

một số phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học 9
... mạnh dạn xây dựng giải pháp hữu ích” Một số phương pháp giải nhanh tập trắc nghiệm môn Hóa học 9 Gv: Trần Đình Hoàng Trường THCS Tân Châu Giải Pháp Hữu Ích Năm Học: 2008 – 20 09 Do thời gian lực ... 22,4 = 22 ,9 lit PHẦN IV KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯC Thực tế giảng dạy nhận thấy Một số phương pháp giải nhanh tập trắc nghiệm môn Hóa học 9 Đạt hiệu tốt Học sinh cảm thấy tự tin giải tập trắc nghiệm khách ... sâu giải Một số phương pháp giải nhanh tập trắc nghiệm môn Hóa học 9 PHẦN II: I NỘI DUNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Qua giải pháp mong muốn giáo viên chủ động hướng dẫn học sinh giải...
 • 21
 • 572
 • 0

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9 - phần vô cơ

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9 - phần vô cơ
... 3, Số phân tử hiđro có ml khí hiđro điều kiện tiêu chuẩn là: A 1, 69. 10 19 B 3 ,96 .10 19 C 2, 69. 10 19 D 2 ,96 .10 19 4, Tính chất hóa học sau phi kim? A Tác dụng với oxi tạo thành oxit bazơ B Tác dụng ... Cứ quặng FeCO3 hàm lượng 80% đem luyện thành gang (95 % sắt) thu 378 kg gang thành phần hiệu suất trình phản ứng là: A 92 ,98 % B 94 ,8% C 93 ,98 % D 95 % 58, Cho a gam kim loại Fe tác dụng với 12,25g ... phản ứng là: A 91 % B 95 % C 92 % D 90 % 90 , Cho 8,4 g bột sắt cháy hết 2,24 lít khí oxi tạo oxit sắt từ (Fe3O4) Khối lượng oxit sắt tạo thành: A 11,4 g B 12 g C 11,6 g D 20 g BÀI TẬP CHƯƠNG 1, Điều...
 • 13
 • 1,061
 • 86

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9 - phần hữu cơ

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9 - phần hữu cơ
... A (-CF2-CF 2-) n B C D (-CH2-CH 2-) n 71, Một loại polime có cấu tạo mạch sau: -CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH 2- Công thức mắt xích polime là: A -CH2-CH2B -CH2-CH2-CH2C -CH2-CH2-CH2-CH2D -CH272, ... su buna) có cấu tạo mạch sau: -CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH=CH-CH 2- Công thức chung cao su là: A (-CH2-CH=)n B (-CH2-CH=CH-CH 2-) n C (-CH2-CH=CH-CH2-CH 2-) n D (-CH2-CH=CH-)n 70, Polime X có phân tử khối ... -OH nhóm -COOH -H nhóm -NH2 để tạo chất polime (gọi phản ứng trùng ngưng) Polime có cấu tạo mạch: -HN-CH2-CH2-CO-HN-CH2-CH2CO- Monome tạo polime là: Chọn câu trả lời A H2N-CH2-COOH B H2N-CH2-CH2-COOH...
 • 17
 • 1,405
 • 64

Một số phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học 9. ppt

Một số phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học 9. ppt
... xây dựng giải pháp hữu ích” Một số phương pháp giải nhanh tập trắc nghiệm môn Hóa học 9” Do thời gian lực có hạn Tôi sâu giải Một số phương pháp giải nhanh tập trắc nghiệm môn Hóa học 9” PHẦN ... hướng giải cho dạng toán Tích cực làm tập lớp đặc biệt nhà Phải rèn cho thân lực tự học, tự đánh giá C Một số phương pháp giải nhanh tập trắc nghiệm Hóa học PHƯƠNG PHÁP 1: PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN ... KẾT LUẬN Trên Một số phương pháp giải nhanh tập trắc nghiệm môn Hóa học 9” nhằm tạo thuận lợi cho học sinh giải tập trắc nghiệm Chắc hẳn nhiều vấn đề mà chưa phát hết mong qua giải pháp quý Thầy...
 • 10
 • 347
 • 1

Tổng hợp 440 bài tập trắc nghiệm Hóa học 9 Có đáp án

Tổng hợp 440 bài tập trắc nghiệm Hóa học 9 Có đáp án
... dịch tạo thành nồng độ mol là: A 1M B 1,25M C 2M D 2.75M Đáp án: C BÀI HỌC 11 : PHÂN BÓN HOÁ HỌC Câu 308 : (Mức 1) Trong hợp chất sau hợp chất tự nhiên dùng làm phân bón hoá học: A /CaCO3 ... A. 19, 6 g C.4 ,9 g B .9, 8 g D.17,4 g Đáp án: B Câu 270: (Mức 2) Cho a g Na2CO3 vào dung dịch HCl, sau phản ứng thu 3,36 lít khí đktc Vậy a giá trị: A.15 ,9 g C.34,8 g B.10,5 g D.18,2 g Đáp án: ... là: A 193 ,8 g C 18,3 g B 19, 3 g D 183 ,9 g Đáp án: A Câu 294 : (Mức 1) Các muối phản ứng với dung dịch NaOH là: A MgCl2, CuSO4 C K2SO4, ZnCl2 B BaCl2, FeSO4 D KCl, NaNO3 Đáp án: A Câu 295 : (Mức...
 • 51
 • 1,206
 • 2

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9
... notron = 19 Số electron = 19 số notron = 16 Câu 13: Hãy lập phơng trình hoá học theo sơ đồ sau: - HCl + Al(OH)3 > AlCl3 + H2O - Al + CuSO4 > Al2(SO4)3 + Cu Câu 14: Trong biến đổi hoá học sau ... Công thức hóa học hợp chất tạo nguyên tố X với nhóm SO (hoá trị II) X2(SO4)3 hợp chất tạo nhóm nguyên tử Y với H (hoá trị I) HY Khoanh tròn vào chữ A, B, C, D biểu diễn công thức hoá học mà em ... oxit Khối lợng oxi tham gia phản ứng cháy là: A 1,6 gam B 160 gam C 16 gam D 24 gam Câu 49 : Phơng trình hóa học sau đúng: A HCl(dd) + Al(r) AlCl3 (dd) + H2 (k) B 3HCl(dd) + Al(r) AlCl3 (dd) +...
 • 10
 • 393
 • 0

10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC: Phương pháp 9 ppt

10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC: Phương pháp 9 ppt
... trung học Trích từ phần: 10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC” PGS.TS Đặng Thị Oanh http://webdayhoc.net MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO PH ƯƠNG PHÁP CÁC ĐẠI LƯỢNG Ở DẠNG ... trung học Trích từ phần: 10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC” PGS.TS Đặng Thị Oanh A < a < b C < B D a < b a b a b http://webdayhoc.net Hướng dẫn giải Các phương trình phản ứng: ... Hướng dẫn giải http://webdayhoc.net Tư liệu dành cho giáo viên trung học Trích từ phần: 10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC” PGS.TS Đặng Thị Oanh http://webdayhoc.net Các phương...
 • 11
 • 236
 • 1

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC – SỐ 9 potx

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC – SỐ 9 potx
... Câu 426 95 C c ó 1877g dd C uSO4 b ảo h òa L àm l ạnh dd xu ống 250C c ó bao nhi gam tinh th ể C uSO4.5H2O k ết t inh? A 745,31g B.477g C 96 1,75g D k ết qu ả kh ác Bi ết: S (C uSO4) 95 C =87,7g ... d ụng v ới 11,5g C2H5OH có H2SO4 đặc xúc t ác thu đ ợc m gam este (H=80%) Gi trị m là: A 12 ,96 g B 13 ,96 g C.14,08g D K ết qu ả kh ác Câu 428 C ó th ể lo ại đ ộ c ứng tam th ì c ủ n ớc b ằng c ách ... AgNO3/NH3 t ạo h ợp ch ất B Bi ét MB MA=214 X ác đ ịnh CTCT c A? A Benzen B.CH2=CHCH=CH-CCH C HCC-CH2-CH2-CCH D.HCCCH(CH3)CCH E C,D đ úng Câu 443 H òa tan ho àn to àn 29gam h ỗn h ợp Mg, Fe v dd HCl...
 • 5
 • 250
 • 1

Bài tập trắc nghiệm hóa học

Bài tập trắc nghiệm hóa học
... hợp X gốm Na Al vào nước thu dung dịch X, 5,376 lít H2 (đktc) 3,51 gam chất rắn không tan Nếu oxi hóa m gam X cần lít khí Cl2 (đktc)? A 9,968 lít B 8,624 lít C 9,520 lít D 9,744 lít Câu 26: Đốt ... 23,525 gam Câu 51 Cho m gam kim loại Al tan hoàn toàn dd H2SO4 loãng thu V1 lít khí H2 Trong thí nghiệm khác, cho m gam Al tan hoàn toàn dd HNO3 thu V2 (lít) hỗn hợp Y khí NO2 NO Tỷ khối Y so với ... khan dung dịch Y A 54 g B 64 g C 27 g D 81 g Câu 9: Hoà tan hết 7,08 gam hỗn hợp kim loại X; Y có hóa trị không đổi vào dung dịch HNO thu 0,05 mol NO Khối lượng muối khan thu cô cạn dung dịch sau...
 • 8
 • 2,530
 • 68

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CÓ ĐÁP ÁN
... thay đổi không đáng kể) A C2H5OH C4H9OH B C2H5OH C3H7OH C C3H7OH C4H9OH D C4H9OH C5H11OH [] rượu (ancol) bậc 2, no, đơn chức, mạch hở đồng phân cấu tạo mà phân tử chúng phần trăm khối ... chiếu sáng) thu dẫn xuất monoclo đồng phân Tên X (Cho H = 1; C = 12; Cl = 35,5) A butan B 2-metylpropan C 3-metylpentan D 2,3-đimetylbutan [] Đốt cháy hoàn toàn rượu (ancol) X thu CO H2O tỉ ... dịch muối trung hoà nồng độ 27,21% Kim loại M (Cho H = 1; O = 16; Mg = 24; S = 32; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65) A Mg B Zn C Cu D Fe [] Khi cho ankan X (trong phân tử phần trăm khối lượng...
 • 5
 • 9,706
 • 317

Một số dạng bài tập trắc nghiệm hóa học

Một số dạng bài tập trắc nghiệm hóa học
... + Bài tập trắc nghiệm thực hành hóa học : kiểm tra kiến thức kĩ thực hành hóa học ,ứng dụng chất hóa học thực tiễn + Bài tập trắc nghiệm tính tốn hóa học : kiểm tra kĩ tính tốn thực hành hóa học; ... trái ngược ) vấn đề để đến kết luận phương án trả lời - Bài tập trắc nghiệm hóa học chia thành loại sau: + Bài tập trắc nghiệm lí thuyết hóa học : kiểm tra kiến thức lí thuyết : cấu tạo ,tính chất ... thích - Phân loại dạng câu hỏi, tập có SGK sách tập Hóa học lớp 12, tổng kết cách giải từ chuyển sang tập trắc nghiệm cách ngắn gọn Phần II: Đặc điểm đề thi trắc nghiệm Hóa học: -Phạm vi kiến...
 • 22
 • 1,268
 • 20

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 12

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 12
... axit acrylic, ta dùng thí nghiệm nào: I/ Thí nghiệm dùng dd Br2 thí nghiệm dùng quỳ tím II/ Thí nghiệm dùng dd Br2 thí nghiệm dùng Cu(OH)2 III/ Thí nghiệm dùng dd Br2 thí nghiệm dùng Na A I, II ... nước,ta dùng thí nghiệm nào: I/ Thí nghiệm dùng quỳ tím thí nghiệm dùng phản ứng cháy II/ Thí nghiệm dùng CaCO3 vàø thí nghiệm dùng phản ứng cháy III/ Thí nghiệm dùng Cu(OH)2 thí nghiệm dùng phản ... saccarozơ, ta dùng thí nghiệm nào: I/ Thí nghiệm dùng nước thí nghiệm dùng dd AgNO3/ NH3 II/ Thí nghiệm dùng dd Iot thí nghiệm dùng dd AgNO3/NH3 III/ Thí nghiệm dùng Iot thí nghiệm dùng nước A...
 • 25
 • 2,017
 • 43

hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học 12

hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học 12
... LỢI 10 / 91 TRƯỜNG NỘI TRÚ THAN UYÊN GV: PHẠM LỢI 11 / 91 TRƯỜNG NỘI TRÚ THAN UYÊN GV: PHẠM LỢI 12 / 91 TRƯỜNG NỘI TRÚ THAN UYÊN GV: PHẠM LỢI 13 / 91 TRƯỜNG NỘI TRÚ THAN UYÊN GV: PHẠM LỢI 14 /...
 • 91
 • 1,730
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: bài tập trắc nghiệm hoa hoc 9 chuong chat beobài tập trắc nghiệm hóa học lớp 9bài tập trắc nghiệm hóa học hữu cơ lớp 9bai tap trac nghiem hoa hoc lop 9 chuong 1bài tập trắc nghiệm hóa họcbài tập trắc nghiệm hoá họcbài tập trắc nghiệm hóa học 12bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10bài tập trắc nghiệm hóa học 11phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa họchướng dẫn giải bài tập trắc nghiệm hóa họccẩm nang giải bài tập trắc nghiệm hóa họcbài tập trắc nghiệm hóa học 11 chương 1bài tập trắc nghiệm hóa học đại cươngbài tập trắc nghiệm hóa học 815 đề ôn thi tốt nghiệp môn toán 12Bài tập tích phânBài giảng Quản trị chuỗi cung ứng (Supply chain management) Bài 1 ThS. Nguyễn Kim Anh, ThS. Huỳnh Gia XuyênTiết 28. OBH: Ca-chiu-sa. TĐN: TĐN số 8Chủ đề ôn thi THPT quốc gia môn toánChủ đề ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn toán hayNghiên cứu hệ thống giám sát, chống tấn công mạngTăng cường quản lý nợ xấu tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển thái nguyênNghiên cứu tính đa dạng cây thuốc ngành ngọc lan (magnoliophyta) ở khu rừng mường phăng – điện biênĐề cương ôn thi tốt nghiệp THPT môn toánTài liệu ôn thi THPT quốc gia môn toánPhân tích chiến lược marketing của ngân hàng maritime bank và so sánh với đối thủ cạnh tranh trên thị trườngVIÊM THANH KHÍ PHẾ QUẢNGiấu tin trong file âm thanh bằng các phép biến đổi rời rạcPhân tích và so sánh chiến lược marketing của coca cola và các đối thủ cạnh tranhPhân tích và so sánh chiến lược marketing của ngân hàng TMCP quốc tế việt nam VIB và các ngân hàng khácPHÂN TÍCH CHIẾN lược MARKETING CÔNG TY MERCEDES BENZ VIỆT NAM và SO SÁNH với CHIẾN lược MARKETING CÔNG TY BMW VIỆT NAMPhân tích chiến lược marketing thương hiệu cà phê trung nguyên và các đối thủ cạnh tranhCHIẾN lược MARKETING NGÂN HÀNG TMCP sài gòn hà nội CHI NHÁNH QUẢNG NINHĐánh giá chiến lược marketing đang áp dụng tại ngân hàng TMCP VIB
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập