Tiết 48luyện tập 2

Bai 83 On tap ( 2 tiet )

Bai 83 On tap ( 2 tiet )
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/410 /20 2588/ /Bai8 3OnvancoamCCHocuoiTiet1 %20 2.ppt) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 201
 • 0

Tiet 33 Luyen tap 2 (So hoc 6)

Tiet 33 Luyen tap 2 (So hoc 6)
... 122 x ; 140 x 10 < x < 20 Đáp án 1 12 x 140 x nên x ƯC(1 12 ; 140) 1 12 = 24 .7 140 = 22 .5.7 ƯCLN(1 12 ; 140) = 22 .7 = 28 ƯC(1 12 ; 140 = { ; ; ; ; 14 ; 28 } Vì 10 < Mai Lan = 14 2) Bài2: x < 20 ... ta có : 28 a; 36 a a > hay a Ư (28 ) ; a Ư( 36) a > b) từ câu a a ƯC (28 ; 36) a > 28 = 22 .7 36 = 22 . 32 ƯCLN (28 ; 36) = 22 = ƯC (28 ; 36) = {1 ; ; } Vì a > a = c) Số hộp bút Mai mua là: 28 : = ... a ; 72 a a lớn a = ƯCLN(48 ; 72) 48 = 24 .3 72 = 23 . 32 a = ƯCLN(48 ; 72) = 23 .3 = 24 Vậy số tổ nhiều chia 72 tổ Khi đó, tổ có số nam 48 : 24 = 2( nam) Mỗi tổ có số nữ 72 : 24 = 3(nữ) Tiết 33 luyện...
 • 9
 • 489
 • 3

Tiet 34: Luyen tap 2 ( Hinh- Hay)

Tiet 34: Luyen tap 2 ( Hinh- Hay)
... OAD = D OCB (c.g.c) C OC = OA; Ô =Ô OD = OB y E O A (giả thiết) B x Bài 43(Sgk- 125 ): Bài giảI Xét OAD OBC có y OA=OC (gt) O chung => OAD = D OBC (c.g.c) OD = OB C E O A B x Bài 43(Sgk- 125 ): Sơ đồ ... giác hình sau có không? Nếu theo trường hợp nào? H2? H4? H2 ,H4 không H2 H1 H3 H4 H5 Các nhóm ghi đáp án vào vở! C-c-c C-g-c g-c-g Bài 43(Sgk- 125 ) Cho góc xoy khác góc bẹt Lấy điểm A,B thuộc tia ... ECD ( g.c.g) C EAB = 1 AB=CD A1 = C1 B1=D1 O y E OB = OA OC=OD B1 = D1 E1 = E2 OCB = OAD A B x Bài 43(Sgk- 125 ): Sơ đồ phân tích :c/ góc xoy OE tia pg góc xoy OE tia phân giác D C O1 = O2 O...
 • 12
 • 225
 • 1

Ôn tập truyện (Bài soạn chi tiết dạy trong 2 tiết)

Ôn tập truyện (Bài soạn chi tiết dạy trong 2 tiết)
... sở trư truyệnk Tỡnh ờng truyện tản cưtròv bùng nổ, ông ngắn.Amtheo tình truyn vai hiểu gắn bó vớitrong truyện ngắn Làng ? tiếng gọi cụ Hồ vùng nông ngi thôn người nông dân Vit Nam tản cư ông thương ... cuc khỏng chin hnh cuc khỏng chin hn sng bờn Ông Hai hình ảnh tập trung tiêu vật Hai truyện So sánh nhânbiểu ông người nông dân ngắn Làng với văn xuôi Việt Nam đại.Ông vừa hình ảnh bàmình Tà-ôi ... gũi chi n chống Pháp với lược hoạt chi n -Kháng chi n động Chi ctôi Nhưng tôichuyn Cõu có phản ứng Ngôi thứtrên-Ông Sáu thăm liệt, giận ba đ tát ngà lúcộo le v cm y ãtóm Mĩtrường Nam Bắt không...
 • 30
 • 263
 • 0

Ôn tạp chương Tam giác Tiết 44 cách 2

Ôn tạp chương Tam giác Tiết 44 cách 2
... PQ = PS + QS = 15 + = 21 (cm) 5) Giá trò x hình bên : a2 = 32 + 42 = + 16 = 25 (Pytago) ⇒ a = x2 +5a2 = 1 32 (Pytago) x2 = 1 32 - 52 = 169 - 25 = 144 (Pytago) x = 144 = 12 cm Hãy chọn câu trả lời ... IBC = 30° = 120 ° Phần chứng minh 8) .Tam giác vuông ? Hãy chọn câu trả lời : 8) Tam giác vuông tam : a) Cạnh dài dm giác có độ dài cạnh sau : 2 ⇒ ( 2) = a) 1dm ;2 dm ; dm = 12 + 12 12 + b) 6m ; ... giác tam giác Nếu phương tam giác ………………………………… …………………………………… vuông tam 7) Nếu hai cạnhgiác góc xen tam giác ………………………………thì hai tam giác hai cạnh …………………… 8) Nếu cạnh haigiác hai tam giác...
 • 9
 • 121
 • 0

GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 1: TIẾT 4: Ôn tập 2 bài hát Quê hương tươi đẹp & ...

GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 1: TIẾT 4: Ôn tập 2 bài hát Quê hương tươi đẹp & ...
... đồng dao Ngựa ông Mục tiêu: Biết chơi trò chơi Ngựa ông Tổ chức cho HS chơi trò chơi tiết - Tham gia trò chơi Phần kết thúc (6 phút) - Chỉ đònh nhóm HS hát hát Quê hương tươi đẹp, Mời bạn vui...
 • 2
 • 712
 • 0

Tiet 7 - lop 2: On tap bai hat Mua vui

Tiet 7 - lop 2: On tap bai hat Mua vui
... * * Hát kết hợp vận động phụ họa Tập biểu diễn Củng cố Hs nhắc lại tên hát,tác giả? Bài hátMúa vui nhạc lời Lưu Hu Phước ...
 • 13
 • 510
 • 6

Tiết 15: Bài luyện tập 2

Tiết 15: Bài luyện tập 2
... chất 2/ Hoá trị: a) Cách xác định: b) Định nghĩa: c) Qui tắc hoá trị: CTTQ: AxBy (a,b hoá trị A,B) ta có: a.x=b.y II/ Bài tập Bài tập 1: Bài tập Bài tập Bài tập số 4: Cho CTHH nhôm oxit Al2O3 ... tử chất cho biết ý chất 2/ Hoá trị: a) Cách xác định: b) Định nghĩa: c) Qui tắc hoá trị: CTTQ: AxBy (a,b hoá trị A,B) ta có: a.x=b.y II/ Bài tập Bài tập 1: Bài tập Bài tập Công thức hóa học sau ... (a,b hoá trị A,B) ta có: a.x=b.y d) ứng dụng QTHT II/ Bài tập Bài tập 1: Có cách viết sau đây: N, N2, O2 O, (vôi sống)CaO, Cu, H, H2, C, H2SO4( axit) a) Cách viết biểu thị nguyên tố hoá học? b)...
 • 8
 • 119
 • 0

BÀI LUYỆN TẬP 2( tiết 15)

BÀI LUYỆN TẬP 2( tiết 15)
... gi l gỡ? Húa tr Ch s H s C ba ý trờn u ỳng Tit 15 II BI TP Bài tập 2: Lập công thức hoá học hợp chất tạo bởi: a, Lưu huỳnh (VI) Oxi Bài tập 3: Hãy cho biết công thức sau, công thức b, Hiđro nhóm ... Đáp án: Công thức đúng: H2O , NaOH Công thức sai: Mg 2O , H3 SO4 Sửa lại: MgO , H2 SO4 Tit 15 Bài tập 4: Lập công thức hoá học tính phân tử khối hợp chất có phân tử gồm K, Al liên kết với: Cl ... 1, y = AlCl3 Kx(SO4 )y x = y x/y = 2/1 x = 2, y = K2SO4 Alx(SO4 )y x = y x/y = 2/3 x = 2, y = Al2(SO4)3 ...
 • 10
 • 142
 • 0

SỐ HỌC 6 - TIẾT 17 - LUYỆN TẬP 2

SỐ HỌC 6 - TIẾT 17 - LUYỆN TẬP 2
... (21 00 - 42) : 21 = 21 00 : 21 - 42 : 21 = 100 - = 98 b) 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 = ( 26 +33) + (27 + 32) + (28 +31) + (29 +30) = 59 = 2 36 c) 31 12 + 42 + 27 = 24 (31 + 42 + 27 ) = 24 ... 100 = 24 00 Hoạt động 3 Bài tập GV: Treo bảng phụ tập Thực phép tính Thực phép tính a) 52 - 16 : 22 a) 52 - 16 : 22 b) (39 42 - 37 42) : 42 b) (39 42 - 37 42) : 42 c) 24 48 : [ 119 - (23 - 6) ... 42 = 42 (39 - 37) : 42 = 42 : 42 =2 c) 24 48 : [ 119 - ( 32 - 6) ] = 24 48 : [ 119 - 17 ] = 24 48 : 1 02 = 24 Hoạt động 4 Bài tập GV: Treo bảng phụ tập Tìm x biết : Tìm x biết : a) (x - 47) -1 15 =...
 • 3
 • 436
 • 1

Tiết 36 - Luyện tập 2

Tiết 36 - Luyện tập 2
... 100 ≤ a ≤ 20 0 Vì hai số nguyên tố nên BCNN(8,9) = 8.9= 72 BC(8,9) = B( 72) = { 0; 72; 144; 21 6; … } Vì số khoảng từ 100 đến 20 0 nên a = 144 Vậy đội trồng 144 Tiết 36 – LUYỆN TẬP I - Dạng toán ... Thì a phải BCNN 50 75 50 = 2. 52 , 75= 52 BCNN(50,75) = 2. 3 52 = 150 Số cột trước trồng là: 150:50 =3(cột) Vậy cột gần với cột trồng lại cột thứ Tiết 36 – LUYỆN TẬP II - Dạng toán đưa việc tìm ... hay nhiều số -Tìm BCNN số -Tìm bội BCNN - Chọn bội chung số thỏa mãn điều kiện cho Hướng dẫn học nhà - Hoàn thiện tập SGK -Làm tập 191 đến 196 SBT/ trang 25 - Trả lời câu hỏi phần “Ôn tập Chương...
 • 4
 • 172
 • 0

Tiet 15. Bai luyen tap 2

Tiet 15. Bai luyen tap 2
... hoá trị ta có: x.III = y.II => x = II = y III => x =2; y = Vậy công thức hoá học hợp chất là: Al2(SO4)3 Phân tử khối: 2. 27 + 3( 32 + 4.16 ) = 3 42 (đvC) 14 LUT CHI * Có miếng ghép, miếng mang thông ... chọn CTHH cho hợp chất X với Y số công thức cho sau đây: A XY3 B X3Y C X2Y3 D X3Y2 D 20 kết thúc Xin cảm ơn thầy cô giáo em! 21 ... 2 Bài tập Viết CTHH chất sau: a) Phân tử nhôm gồm nguyên tử nhôm Al b) Phân tử khí clo gồm nguyên tử clo Cl2 c) Nhôm oxit gồm Al O Al2O3 d) Axit photphoric gồm 3H,...
 • 20
 • 117
 • 0

SỐ HỌC 6-TIẾT 33-LUYỆN TẬP 2

SỐ HỌC 6-TIẾT 33-LUYỆN TẬP 2
... (hộp) Bài 148 SGK: Số tổ chia nhiều ƯCLN (48; 72) Phân tích thừa số nguyên tố 48 = 24 72 =23 . 32 ƯCLN(48; 72) = 23 .3 = 24 Vậy chia nhiều thành 24 tổ Khi tổ có : 48 : 24 = (nam) 72 : 24 = (nữ) IV Củng ... nhận xét (cho dạng tập thi làm nhanh nhất) Bài 147 SGK: a) a∈ ƯC (28 ;36) a > b) ƯCLN (28 ;36) = ƯC (28 ;36) = Ư(4) = {1 ;2; 4} Vì a >2 nên a= c) Số hộp bút Mai mua: 28 :4 = (hộp) Số hộp bút Lan mua: ... Trường THCS Tà Long – Giáo án số học tìm Ư (28 ) GV: Cuối số tự nhiên x phải thoả điều kiện gì? HS: x∈ Ư (28 ) 10 < x < 20 Hoạt động GV: Hãy đọc đề tập 147 SGK? HS: Đọc GV: Tổ chức hoạt...
 • 2
 • 1,116
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: chi tiết máy tập 2chi tiết máy tâp 2giáo trình chi tiết máy tập 2giáo trình chi tiết máy tập 2 nguyễn trọng hiệpdownload chi tiết máy tập 2 nguyễn trọng hiệpsách chi tiết máy tập 2 nguyễn trọng hiệpchi tiết máy tập 2 nguyễn trọng hiệpsách chi tiết máy tập 2download chi tiết máy tập 2bai toan tiet 107 tap 2 dap an toan 5giai toan lop 5 tiet 54 tap 2thuế máu tiết 1 tập 2ôn tập tiếng việt 4 tiet 5 tap 2soạn bài ôn tập phần tiếng việt lớp 7 tiết 125 tập 2thiết kế chi tiết máy trên máy tính tập 2Quyết định cách tuyển dụng cẩm nang nghề nghiệpTố chất cần thiết cho những người mới làm sếp cẩm nang nghề nghiệpĐể không bị thất vọng cẩm nang nghề nghiệpĐể không chọn nhầm nghề cẩm nang nghề nghiệpPhong trao tran quoc toanRung chuong vang lop 5 nhom ben cat lop GDTH VLVH8 nguyen van that ho hao honBAI DU THI du nghi GDCDBiện pháp quản lý cung dịch vụ chuyển phát nhanh EMS trong nước của công ty cổ phần chuyển phát nhanh Bưu ĐiệnSlide mục tiêu, nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạoSlide PHẦN 1 cơ sở lý LUẬN về đàm PHÁN THƯƠNG mại QUỐC tếThiết kế các tiêu chí đo lường chất lượng dịch vụ tại trung tâm chiếu phim quốc gia60 câu trắc nghiệm chuyên đề tổ hợp xác suất nguyễn thị hương87 bài toán thực tế có lời giải chi tiết nguyễn tiến minh10 bước cho một lãnh đạo lớn phần 1 cẩm nang nghề nghiệpTính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải tại champa island resort và spa khu chung cư và căn hộ 1 công suất 350m3 ngày đêm“Thời gian vàng” của những người thất nghiệp cẩm nang nghề nghiệp3 nghề hái ra tiền nhất việt nam cẩm nang nghề nghiệp5 bước giúp bạn tìm được công việc mong muốn cẩm nang nghề nghiệp5 tư thế làm bạn “mất điểm” khi phỏng vấn cẩm nang nghề nghiệp10 bí quyết để diễn thuyết thành công cẩm nang nghề nghiệp
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập