Tiết 10+11 đối xứng trục

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 10+11 ĐỐI XỨNG TRỤC potx

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 10+11 ĐỐI XỨNG TRỤC potx
... B/ Hình trục đối xứng Hoạt động : Phần học 1/ Trục đối ?3 Điểm đối xứng xứng hình đỉnh A, B, C Định nghĩa : qua AH : A, Đường thẳng d gọi trục đối C, B xứng hình Do điểm đối F, điểm đối xứng ... sẵn hình chữ A, tam giác đều, hình tròn xứng a/ Chữ in hoa A có trục đối xứng b/ Tam giác có ba trục đối xứng c/ Hình tròn có vô số trục đối xứng Nếu gấp bìa theo trục đối xứng hai phần bìa Giáo ... B đối xứng qua đường thẳng HK Chứng minh tương tự C D đối xứng với qua đường thẳng KH  Kết luận Hoạt động : Phần tập Bài tập 37 trang 88 Hình 59h trục đối xứng, tất hình khác có trục đối xứng...
 • 17
 • 659
 • 1

Tiết 3: Phép đối xứng trục potx

Tiết 3: Phép đối xứng trục potx
... giác Hoạt động 7: Trục đối xứng hình Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên Ghi bảng 3/ Trục đối xứng hình : Đònh nghóa: Đường thẳng d gọi trục đối xứng hình H phép đối xứng trục Đd biến hình ... bảng Tính chất Nếu phép đối xứng trục biến hai điểm M,N thành hai điểm M’, N’ MN = M’N’ Hay phép đối xứng trục không làm thay đổi khoảng cách hai điểm Tính chất 2: Phép đối xứng trục biến ba điểm ... thành + Tam giác cân có trục đối xứng đường thẳng qua đỉnh trung điểm cạnh đáy.Tam giác có ba trục đối xứng + hình vuông có bốn trục đối xứng + Đường tròn có vô s61 trục đối xứng Hoạt động 8: Ứng...
 • 8
 • 80
 • 0

Bài giảng Tiết 10: Đối xứng trục

Bài giảng Tiết 10: Đối xứng trục
... sau có trục đối xứng - Chữ in hoa có trục đối xứng Tam giác có trục đối xứng đư ờng trung trực tam giác - Đường có vô số trục đối xứng trục đối xứng đường kính can đường tròn Trục đối xứng hình ... hình đối xứng qua đường thẳng A A B B C C đ III Hình có trục đối xứng ?3 Cho tam giác ABC cân A, đường cao AH Tìm hình đối xứng với cạnh tam giác ABC qua AH A B H C III Hình có trục đối xứng ... Tiết 10 : Đối xứng trục I/ Hai điểm đối xứng qua đường thẳng ? : Cho đường thẳng d điểm A không thuộc d vẽ điểm A cho d trung trực AA A d A Đường thẳng d trung trực AA điểm A điểm A đối xứng...
 • 9
 • 162
 • 2

HÌnh học lớp 8 - tiết số 10 - Đối xứng trục - Giáo viên Tôn Nữ Bích Vân

HÌnh học lớp 8 - tiết số 10 - Đối xứng trục - Giáo viên Tôn Nữ Bích Vân
... H có trục đối xứng Hình minh hoạ ?4 Mỗi hình sau có trục đối xứng: A a) Chữ in hoa A có trục đối xứng b) Tam giác ABC.có ba trục đối xứng ABC c) Đường tròn tâm O.có vô số trục đối xứng ... giác ABC Ta nói đường thẳng AH trục đối xứng tam giác cân ABC, tam giác cân hình trục đối xứng Vậy trục đối xứng hình? Tiết 10 d A H A B H Hai điểm đối xứng qua đường thẳng: a) Định nghĩa: ... điểm đối xứng với chúng qua trục thẳng hàng Đúng? Sai? Đúng b) Hai tam giác đối xứng với qua trục thì có chu vi Đúng c) Một đường tròn có vô số trục đối xứng Đúng d) Một đường thẳng có trục đối...
 • 25
 • 2,717
 • 7

Tiết 10: Đối xứng trục (Hình 8)

Tiết 10: Đối xứng trục (Hình 8)
... trờn l: a) b) c) d) e) *Hình có trục đối xứng: d *Hình có nhiều trục đối xứng: * Hình có vô số trục đối xứng: G * Hình trục đối xứng: Mỗi hình sau có trục đối xứng? APB RC QO Hỡnh no sau õy cú ... d) Mt onAthng ch cú mt trc i xng A' C d1 d2 B B' C' A B' d O C' d d4 A' Một số hình ảnh có trục đối xứng thực tế Dinh Độc Lập - Thành phố Hồ Chí Minh Dinh Tự Đức Huế Điện Thái hòa Huế Nhà ... đối xứng? APB RC QO Hỡnh no sau õy cú trc i xng? 3) 1) 2) 5) 6) MM SOS 9) 4) 10) 7) 8) CHEO 11) Bi 41(sgk/ 88) Cỏc cõu sau ỳng hay sai? a) Nu ba im thng hng thỡ ba im i xng vi chỳng qua mt trc...
 • 35
 • 143
 • 0

bài 6:họa tiết trang trí đối xứng qua trục

bài 6:họa tiết trang trí đối xứng qua trục
... THUẬT BÀI 6:VẼ TRANG TRÍ I-QUAN SÁT NHẬN XÉT Các em quan sát hoạ tiết : hoạ tiết nằm khung hình ? Khung hình vuông , tròn, chữ nhật * Các hoạ tiết có cấu tạo đối xứng : hoạ tiết đối xứng theo trục ... MĨ THUẬT BÀI 6:VẼ TRANG TRÍ I-QUAN SÁT NHẬN XÉT II- CÁCH VẼ Vẽ trang trí hình chữ nhật a b c d MĨ THUẬT BÀI 6:VẼ TRANG TRÍ I-QUAN SÁT NHẬN XÉT II- CÁCH VẼ III-THỰC HÀNH *Vẽ hoạ tiết đối xứng dạng ... hoạ tiết * BƯỚC 3: vẽ phác hình hoạ tiết dựa vào đường trục * BƯỚC 4: vẽ nét chi tiết * BƯỚC 5: vẽ màu vào hoạ tiết MĨ THUẬT BÀI 6:VẼ TRANG TRÍ I-QUAN SÁT NHẬN XÉT II- CÁCH VẼ Vẽ trang trí hình...
 • 13
 • 4,234
 • 7

Bài giảng: Phép đối xứng trục (Hình học 11 - Chương I: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG)

Bài giảng: Phép đối xứng trục (Hình học 11 - Chương I: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG)
... Định lí: Phép đối xứng trục phép dời hình biẻu thức toạ độ phép đối xứng trục Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy, Phép đối xứng qua trục Ox biến điểm M(x; y) thành điểm M'(x'; y') v i: x ' ... ' = y Phép đối xứng qua trục Oy biến điểm M(x; y) thành điểm M'(x'; y') v i: x ' = x y ' = y trục đối xứng hình Định nghĩa 2: Đờng thẳng d đợc gọi trục đối xứng hình H phép đối xứng trục Đd ... f phép đối xứng qua đờng thẳng AB Bài tập Chứng minh rằng: a Hợp thành hai phép đối xứng trục trục đối xứng song song phép tịnh tiến b Mỗi phép tịnh tiến xem hợp thành hai phép đối xứng trục...
 • 23
 • 1,236
 • 6

Tiết 9 - Đối xứng trục (Hình 8)

Tiết 9 - Đối xứng trục (Hình 8)
... đối xứng A K B H C Điểm đối xứng: B C, H, K Đoạn thẳng đối xứng: AB AC, HB HC *Tìm trục đối xứng ABC Đường cao AH *Hình có trục đối xứng d *Hình có nhiều trục đối xứng * Hình có vô số trục đối ... tập B Trục đối xứng Định nghĩa Đường thẳng d trục đối xứng hình F điểm đối xứng điểm thuộc hình F qua trục d thuộc hình F A M O N B H C d trục đối xứng hình F điểm thuộc hình F có điểm đối xứng ... Hình có vô số trục đối xứng G * Hình trục đối xứng Luyện tập Các hình sau có trục đối xứng? APC R B QO Bài toán CMR đường thẳng nối trung điểm đáy hình thang cân trục đối xứng A htcân ABCD, gt...
 • 13
 • 424
 • 2

Phép đối xứng trục lớp 11 CB

Phép đối xứng trục lớp 11 CB
... hình sau MỘT HÌNH IV TRỤC ĐỐI XỨNG CỦAvà có nhận xét đường thẳng hình? Định nghĩa: (SGK-10) VD2(SGK -11) Đường thẳng d gọi trục đối xứng hình (H) HĐ6:Chữ nào? sau có trục đối xứng? HỒNG HÔNG QUANG ... điền vào dấu … A a o B C B ’ ’ a R d C ’ A ’ ’o R Phép đối xứng trục biến: Giải: Đường thẳng thành … a) AB=A’B’ Đoạn thẳng thành … b) Phép đối xứng trục biến: Tam giác thành … Đường thẳng thành đường ... độ phép đối xứng qua trục Ox Cho M(x;y), M’(x’;y’) M’= ĐOx(M) Khi đó: x x ' = ?  − y' = ? y y Mo HĐ3(SGK-9) Giải: A’(1;-2) B’(0;-5) )M(x;y O d x )’M’(x’; y 2)Biểu thức tọa độ phép đối xứng...
 • 15
 • 801
 • 4

Giáo án lớp 5 môn Mỹ Thuật: BÀI 6: Vẽ trang trí VẼ HỌA TIẾT TRANG TRÍ ĐỐI XỨNG QUA TRỤC potx

Giáo án lớp 5 môn Mỹ Thuật: BÀI 6: Vẽ trang trí VẼ HỌA TIẾT TRANG TRÍ ĐỐI XỨNG QUA TRỤC potx
... phần giống Có thể đối xứng qua: trục dọc, trục ngang Cách vẽ Hình đối xứng thiên nhiên: hoa cúc, sen, lá, bướm, nhện, … Mang vẻ đẹp cân đối, sử dụng làm họa tiết trang trí - Quan sát - Treo bảng ... câu hỏi : Họa tiết giống hình gì? Hoa, lá, … Nằm khung hình nào? Hình vuông, nhật, So sánh phần họa tiết tròn, … chia theo đường trục? Chốt ý chính: chữ Giống Là họa tiết đối xứng qua trục Các ... hướng dẫn cách vẽ minh hoạ bảng - Giới thiệu bước vẽ: Minh họa bước Vẽ phác hình dáng chung, kẻ đường trục - Trả lời nhắc lại Thực Vẽ phác nét hành Vẽ chi tiết Vẽ màu Nhận xét - Hoạt – Đánh giá động...
 • 5
 • 1,824
 • 3

Bài 3:PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC-Lớp 11 doc

Bài 3:PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC-Lớp 11 doc
... nhận xĩt kq nhm khâc Hoạt động 5:trục đối xứng hnh Níu đn trục đối xứng Hs níu đn IV.Trục đối xứng cử hnh hnh? Định nghĩa: SGK GV chiếu lại số hnh c trục đối xứng d M ' M I N -Hs lín xđ -Gọi câ ... * Hoạt động 5:trục đối xứng hnh *Hoạt động 6: củng cố D.Tiến hănh câc hoạt động: Hoạt động 1: Củng cố định nghĩa phĩp đối xứng trục HĐTP1:Giới thiệu số hnh c phĩp đối xứng trục c thưc tế Chiếu ... lă… Cđu 2:Hnh chữ nhật c bao nhiíu trục đối xứng? A.4 B C D.0 Cđu 3: Phĩp đối xứng trục bảo toăn khoản câch giũa điểm a.Đ b.S Cđu 4: Điểm năo sau đđy đối xứng với điểm M(-4,5) qua trục ox? A.(4,-5)...
 • 10
 • 184
 • 0

Tiết 10 - 11: TRỤC TOẠ ĐỘ VÀ HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ pdf

Tiết 10 - 11: TRỤC TOẠ ĐỘ VÀ HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ pdf
... hoành , trục tung cách kí hiệu hệ trục toạ độ - Chú ý: Mặt phẳng toạ độ Hệ trục toạ độ - Nhận biết hệ trục toạ độ vuông góc - Mặt phẳng toạ độ HĐ 3: Toạ độ vectơ hệ trục toạ độ   5 - Quan sát ... phần hệ toạ độ, toạ độ vectơ điểm hệ toạ độ Tiết 2: Bài cũ: (Lồng ghép với hoạt động lớp) Bài HĐ 2: Hệ trục toạ độ GV giới thiệu hệ trục toạ độ - Các kí hiệu: Vectơ đơn vị, gốc toạ độ, trục hoành ... ?  toạ độ điểm M trục * Cho điểm A, B trục Ox có toạ  a  độ   b Tìm toạ độ AB BA Tìm toạ độ trung điểm đoạn thẳng AB GV :- Giao nhiệm vụ cho nhóm - Nhận xác kết nhóm   Toạ độ vectơ...
 • 5
 • 124
 • 1

Bài 10. đối xứng trục

Bài 10. đối xứng trục
... in hoa A có trục đối xứng b) Tam giác ABC có ba trục đối xứng c) Đường tròn tâm O có vô số trục đối xứng Bài 2: Tìm hình có trục đối xứng hình ♦♥♠♣L  ♥♠♣   Hình có tính đối xứng trục Những ... đường thẳng AH trục đối xứng tam giác cân ABC, tam giác cân hình có trục đối xứng * Đườngdụ trêndem trục đối xứng ? Từ ví thẳng gọi cho biết hình H gọi l đối xứngxứng đường thẳng d điểm trục điểm ... thẳng qua trung điểm hai C Đường thẳng HK trục đối xứng hình thang cân ABCD đáy hình thang cân trục đối xứng hình thang cân Bài 1: Mỗi hình sau có trục đối xứng: a) Chữ in hoa A b) Tam giác ABC...
 • 23
 • 204
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiet 10 luyen tap doi xung tructiet 11 luyen tap doi xung tructiết 10 bài 6 đối xứng trụcphép đối xứng trục lớp 11phép đối xứng trục 11vẽ họa tiết trang trí đối xứng qua trụcbài tập phép đối xứng trục lớp 11bài tập phép đối xứng trục 11bài tập về phép đối xứng trục lớp 11ve hoa tiet trang tri doi xung qua tructoán 11 phép đối xứng trụcbài 6họa tiết trang trí đối xứng qua trụctiết 10 11 dòng điện không đổi nguồn điệnvẽ trang trí vẽ họa tiết trang trí đối xứng qua trụcphép đối xứng trụcChiến lược Marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông NghiệpGiáo án tự chọn toán 6 HK 2Giáo án tự chọn toán 6 HK1Giáo án hình học lớp 6 kỳ 1Chính sách nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp Tỉnh của thành phố Đà Nẵng.PDFGiáo án số học 6 kỳ 1Chính sách việc làm cho thanh niên nông thôn vùng thu hồi đất của Hà Nội.PDFGiáo án toán 6 kỳ 1Chính sách xuất khẩu các mặt hàng chiến lược của nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.PDFẢNH HƯỞNG của TẦNG đối lưu đến TRUYỀN SÓNG vô TUYẾNGiáo án phụ đạo toán 6Chữ ký số trong thẻ thông minh và ứng dụng xác thựcTruyền số liệuChuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp ở thành phố Hải Phòng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoáChuyển quyền sử dụng đất tại Hà Nội thực trạng và một số giải pháphướng dẫn sử dụng phần mềm ENDNOTE trong quản lí và trích dẫn tài liệuXÂY DỰNG GÓI PHẦN MỀM SFC CHO ĐIỀU KHIỂN TRÌNH TỰ THEO CHUẨN IEC 61131-3Cơ chế vận hành hoạt động quản trị của Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp nhẹ - MIECơ sở khoa học hoàn thiện chính sách tiền lương trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt namĐánh giá rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập