Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 5 tài sản quyền sở hữu

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học bài 5 tài sản quyền sở hữu potx

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 5 tài sản quyền sở hữu potx
... PLDS quan - hệ PLDS sở hữu II Quá trình phát triển PL SH nước ta B QUAN HỆ PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU I Chủ thể quyền sở hữu - CT quyền SH người tham gia quan hệ pháp luật dân sở hữu Tài sản hữu hình ... Theo nghĩa rộng: Quyền sở hữu luật pháp sở hữu hệ thống - PL định Nghĩa hẹp: Quyền sở hữu hiểu mức độ xử mà pháp luật cho phép - chủ thể thực quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt điều ... trồng, cá ao…  - BĐS bao gồm quyền BĐS quyền sở hữu, quyền dụng ích… ĐS tất tài sản BĐS bao gồm quyền có với động sản quyền truy sách động sản Theo quy định BLDS 20 05:  Dùng phương pháp loại...
 • 10
 • 225
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học bài 5 Bảo vệ quyền sở hữu pdf

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 5 Bảo vệ quyền sở hữu pdf
... pháp luật công cụ pháp lý để bảo vệ quyền - pháp luật công nhận ngăn ngừa hành vi xâm phạm đến quyền chủ sở hữu Mọi hành vi xâm phạm người chủ sở hữu bị voi hành vi vi phạm pháp luật Bảo vệ quyền ... quyền sở hữu pháp luật dân mà có nhiều ngành luật - khác, cụ thể như:  Luật hành chính: Bảo vệ quyền sở hữu việc quy định thể lệ nhằm quản lý bảo vệ tài sản Nhà nước, tổ chức cá nhân công dân ... dân II Các phương thức bảo vệ quyền sở hữu Kiện đòi lại tài sản (kiện vật quyền) - Là việc chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp yêu cầu tòa án buộc người có hành vi chiếm hữu bất hợp pháp phải...
 • 2
 • 134
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học bài 5 các hình thức sở hữu doc

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 5 các hình thức sở hữu doc
... cho cộng đồng dân cư V Sở hữu chung Khái niệm - Sở hữu chung sở hữu nhiều chủ sở hữu tài sản Đặc điểm sở hữu chung - Chủ thể: Có nhiều chủ sở hữu gọi đồng chủ sở hữu, người có tư cách độc lập ... quyền sở hữu tổ chức Các tổ chức chủ sở hữu quan hệ pháp luật dân sở hữu - nhân dân tổ chức tham gia vào quan hệ liên quan đến tài sản thuộc sở hữu Sự khác biệt với chủ thể khác pháp luật dân chỗ: ... quyền sở hữu chủ sở hữu sở hữu chung mà phần quyền sở hữu chủ xác định tài sản chung sở hữu không xác định tài sản chung Nội dung - Mỗi đồng chủ sở hữu có quyền khai - Các đồng chủ sở hữu thác...
 • 13
 • 98
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học bài 5 căn cứ xác lập và chấm dứt quyền sở hữu pdf

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 5 căn cứ xác lập và chấm dứt quyền sở hữu pdf
... SH sở dịch chuyển quyền theo ý chí chủ SH thông qua HĐDS hợp pháp thừa kế II Căn chấm dứt quyền sở hữu - Về nguyên tắc chung xác lập quyền SH đồng thời chấm dứt quyền SH Theo thấy: * Chấm dứt quyền ... quy định Các xác lập quyền sở hữu Các xác lập quyền SH dựa góc độ khác có phân loại khác nhau: * Dựa nguồn gốc kiện pháp lý, người ta phân thành: Xác lập theo HĐ giao dịch bên: Xác lập theo quy ... đổi quyền SH Căn đầu tiên: Người SH xác lập với vật Ví dụ: Nhà sản xuấqt chủ SH sản phẩm tạo ra; người nông dân chủ SH nông sản sản xuất mảnh đất mình… Căn kế tục: Là kiện pháp lý xác lập quyền...
 • 4
 • 203
 • 3

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học bài 5 Nội dung của quyền sở hữu ppsx

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 5 Nội dung của quyền sở hữu ppsx
... chiếm hữu dựa định quan NN có thẩm quyền Chiếm hữu pháp luật + Là việc chiếm hữu với TS mà không dựa sở pháp luật Người chiếm hữu chủ SH + Việc chiếm hữu PL xảy hai trường hợp: * Người chiếm hữu ... + Là hình thức chiếm hữu TS cách hợp pháp + Chủ thể: * Chủ sở hữu * Người chủ SH ủy quyền quản lý TS (Đ1 85 BLDS) * Người chuyển giao quyền chiếm hữu thông qua giao dịch dân phù hợp với ý chí ... Người chiếm hữu theo quy định Đ189 BLDS biết việc chiếm hữu PL Ví dụ: Mua phải hàng trộm cắp mà có; Mua phải hàng mà người bán chủ SH (tức quyền định đoạt… Người chiếm hữu PL tình có quyền khai...
 • 4
 • 218
 • 1

sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học bài 1 khái niệm luật dân sự việt nam

sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 1 khái niệm luật dân sự việt nam
... giá trị 35.000 Việt Nam đồng trái phiếu giáo dục Nhà nước ban hành năm 2004 có mệnh giá 50.000 Việt Nam đồng, 10 0.000 Việt Nam đồng, 15 0.000 Việt Nam đồng… + Trao đổi giao lưu dân sự: Tức giấy ... Giáo trình Luật dân Học viện tư pháp… I.ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT DÂN SỰ - Luật dân điều chỉnh hai nhóm quan hệ quan hệ nhân thân quan hệ tài sản quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, ... Đặc điểm - Đặc điểm thứ nhất: quan hệ tài sản Luật dân điều chỉnh đa dạng phức tạp Sự đa dạng phức tạp vì: - Đặc điểm thứ hai: Quan hệ tài sản Luật dân điều chỉnh mang tính ý chí, phản ánh ý thức...
 • 7
 • 288
 • 2

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học bài 4 Thời hạn, thời hiệu potx

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 4 Thời hạn, thời hiệu potx
... loại thời hiệu Theo quy định Đ155 BLDS thời hiệu chia thành loại: * Thời hiệu hiệu hưởng quyền dân sự: - Là thời hạn mà kết thúc thời hạn đó, chủ thể hưởng quyền dân Ví dụ: Theo khoản Đ 247 BLDS thời ... điều 153 BLDS Thời hiệu a Khái niệm ý nghĩa thời hiệu - Quy định Đ155 BLDS - Thời hiệu thời hạn pháp luật quy định mà kết thúc thời hạn đó, chủ thể hưởng quyền dân sự, đuợc miễn trừ dân quyền khởi ... dụ: Thời hiệu khởi kiện với vụ việc thừa kế 10 năm Thời hiệu khởi kiện tranh chấp giao dịch dân năm Thời hiệu tuyên bố giao dịch dân hiệu năm (với giao dịch bị tuyên dân … c Cách tính thời hiệu...
 • 5
 • 217
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học bài 4 Đại diện là gì? ppsx

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 4 Đại diện là gì? ppsx
... loại đại diện Đại diện theo pháp luật - Quy định Đ 140 BLDS - Đại diện theo pháp luật đại diện theo quy định pháp luật theo định quan nhà nước có thẩm quyền - Nhận xét: đại diện hiểu đại diện ... thuận người đại diện người đại diện) Phạm vi thẩm quyền đại diện * Đại diện theo pháp luật: Thẩm quyền pháp luật quy định thể định cử - người đại diện quan NN có thẩm quyền * Đại diện theo ủy ... người giám hộ Đại diện theo ủy quyền - Quy định Điều 142 BLDS Đại diện theo ủy quyền đại diện xác lập theo ủy quyền - người đại diện người đại diện Biểu hiện: qua hợp đồng đại diện giấy ủy quyền...
 • 4
 • 214
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học bài 3 nhà nước chủ thể đặc biệt của quan hệ pháp luật dân sự pdf

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 3 nhà nước chủ thể đặc biệt của quan hệ pháp luật dân sự pdf
... giao quyền cho quan NN thực quyền quản lý tài sản, giao cho chủ thể khác (cơ quan NN, tổ chức, cá nhân…) thực quyền chủ sở hữu chiếm hữu, sử dụng, định đoạt  NN chủ sở hữu tài sản vô chủ, tài sản...
 • 2
 • 297
 • 2

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học bài 4 Giao dịch dân sự doc

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 4 Giao dịch dân sự doc
... mức độ vô hiệu có giao dịch dân vô hiệu toàn giao dịch dân vô hiệu phần * Giao dịch dân vô hiệu toàn bộ: giao dịch dân vô hiệu toàn nội dung giao dịch dân vi phạm điều cấm pháp luật, xâm phạm lợi ... tuyên bố giao dịch dân thuộc Tòa án 4. 2 Phân loại: Dựa vào khác có phân loại khác nhau: a Căn vào mức độ vi phạm pháp luật, giao dịch dân chia thành giao dịch dân vô hiệu tuyệt đối giao dịch dân vô ... lực hành vi dân xác lập, thực (Đ130) + Giao dịch dân vô hiệu người xác lập giao dịch không nhận thức hành vi (Đ133) * Giao dịch dân vô hiệu phần: Là giao dịch dân mà có số phần giao dịch vô hiệu...
 • 8
 • 215
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học bài 3 hộ gia đinh chu thể QHPLDS docx

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 3 hộ gia đinh chu thể QHPLDS docx
... vi chủ hộ gia đình (đại diện hộ gia đình) Chủ hộ người đại diện hộ gia đình giao dịch dân lợi ích chung hộ Chủ hộ ủy quyền cho thành viên khác thành niên làm đại diện cho hộ (Đ107) Hộ gia đình ... nói chung hộ gia đình nói chung mà quan trọng hộ gia đình có tài sản chung có người đại diện hộ gia đình tham gia vào QHPL với tư cách chủ thể 1 Hoạt động trách nhiệm hộ gia đình Hộ gia đình hoạt ... trách nhiệm dân việc thực quyền, nghĩa vụ dân người đại diện xác lập nhân danh hộ gia đình Hộ gia đình chịu trách nhiệm dân tài sản chung hộ, tài sản chung hộ không đủ để thực nghĩa vụ hộ thành...
 • 5
 • 129
 • 2

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học bài 3 pháp nhân chủ thế QHPLDS potx

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 3 pháp nhân chủ thế QHPLDS potx
... không nhằm mục đích kinh doanh - Cơ quan hoạt động dựa vào nguồn kinh phí NN cấp tự chịu trách nhiệm phạm vi kinh phí Ví dụ: Bộ tư pháp, trường ĐH Luật HN, bệnh viện, trường học 3. 2 Các PN tổ chức ... loại hình tổ chức Sự độc lập PN thể PN không bị chi phối chủ thể khác tham gia vào QHPLDS (kể kinh tế, lao động…); Ngòai tồn PN không bị phụ thuộc vào thay đổi thành viên PN 2 .3 Có tài sản độc ... 2.1 Được thành lập cách hợp pháp Hợp pháp hiểu có mục đích, nhiệm vụ hợp pháp thành lập theo thủ tục luật định Hình thức cho hợp pháp (tức quan NN có thẩm quyền cho phép thành...
 • 5
 • 185
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học bài 3 . Giám hộ pdf

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 3 . Giám hộ pdf
.. . chồng; giám hộ cho cha mẹ NLHV; người thành niên NLHVDS mà chưa có vợ/ chồng cha, mẹ người giám hộ đương nhiên  Giám hộ cử: hình thức giám hộ theo trình tự pháp luật quy định + Người giám hộ .. . người chưa thành niên cha mẹ có yêu cầu; Người giám hộ giám hộ có hai hình thức:  Giám hộ đương nhiên: hình thức giám hộ PL quy định, người giám hộ đương nhiên cá nhân (Đ61 Đ62 BLDS); + Đối với .. . phải có người giám hộ 1 Quyền nghĩa vụ người giám hộ Được quy định Đ65, 66, 67 BLDS  Nghĩa vụ người giám hộ: + Nhìn chung phải bảo vệ quyền, lợi ích người giám hộ (quản lý tài sản, giám sát tự...
 • 4
 • 173
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học bài 3 Năng lực hành vi của cá nhân docx

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 3 Năng lực hành vi của cá nhân docx
... Người thành niên người từ đủ 18t trở lên có lực hành vi dân đầy đủ (trừ trường hợp bị tuyên bố lực hành vi hạn chế lực hành vi dân sự) - Người có lực hành vi dân đầy đủ có đầy đủ tư cách chủ ... xác lập thực Lý do: người độ tuổi 6t chưa thể chưa đủ khả để nhận - thức hành vi Mất lực hành vi dân hạn chế lực hành vi dân “Mất” NLHV hiểu có NLHV sau đó, sau kiện - khiến cho người NLHV Hạn ... trách nhiệm phạm vi tài sản họ có, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác” (Đ20 BLDS) Không có lực hành vi Người chưa đủ 6t người NLHV Mọi giao dịch người - phải thông qua người đại diện xác lập...
 • 4
 • 205
 • 3

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học bài 3 chủ thể quan hệ pháp luật dân sự ppsx

Sáng kiến kinh nghiệm luật dân sự đại học – bài 3 chủ thể quan hệ pháp luật dân sự ppsx
... Tạm đình tư cách chủ thể người bị tuyên bố tích (không PLý làm chấm dứt tư cách chủ thể họ) Chấm dứt tư cách chủ thể người chết quan hệ pháp luật mà người tham gia với tư cách chủ thể Tài sản cá ... định án phải có mối liên hệ qua quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ hành chính, quan hệ lao động, quan hệ dân sự ) - Người Chú ý: Nếu không xác định ngày người chết ngày án định án ... liên quan (tức chủ thể có quyền yêu cầu quan NN có trường hợp, TA xác định ngày thẩm quyền tuyên bố người chết án tích) hiểu người định án phải có mối liên hệ qua quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết...
 • 7
 • 188
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: sáng kiến kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải các bài toán tìm cực trị trong đại sốsáng kiến kinh nghiệm môn lịch sửsáng kiến kinh nghiệm dạy lịch sử địa phươngsáng kiến kinh nghiệm môn lịch sử thcssáng kiến kinh nghiệm dạy lịch sửsáng kiến kinh nghiệm môn lịch sử bậc thcssáng kiên kinh nghiệm môn lịch sử thcsđề tài sáng kiến kinh nghiệm môn lịch sử thcssáng kiến kinh nghiệm môn lịch sử cấp thcssáng kiến kinh nghiệm thpt lịch sửsáng kiến kinh nghiệm môn lịch sử cấp thptsáng kiến kinh nghiệm môn lịch sử trường thptsáng kiến kinh nghiệm môn lịch sử bậc thptsáng kiến kinh nghiệm dạy lịch sử thptsang kien kinh nghiem hinh thanh ki nang giai bai tap dve quy luat di trtuyenngân hàng đề thi trắc nghiệm giáo dục công dân 12 ôn thi thpt quốc gia 2017 có đáp ánKhả năng chịu lực tại vùng neo của cấu kiện bê tông ứng lực trước căng sauLựa chọn tiết diện cột hợp lý của khung thép nhà một tầnMở rộng cho vay kinh tế trang trại tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Quảng NgãiNghiên cứu ảnh hưởng của tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng Trường hợp thị trường điện thoại di động tại Đà NẵngNghiên cứu biến tính mùn cưa làm vật liệu hấp phụ chất màu hữu cơ trong nướcNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình ĐịnhNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người lao động tại Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu thủy sản miền TruNghiên cứu công nghệ sản xuất Biogas từ các chất phế thải của các đơn vị chăn nuôi gia súc, gia cầNghiên cứu hệ thống cung cấp nhiên liệu và quá trình cháy của động cơ đánh lửa cưỡng bức có tỉ số nén cao sử dụng biogaNghiên cứu sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại UBND quận Ngũ Hành SơNghiên cứu sự hài lòng của nhân viên đối với công việc tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin hữu nghị Việt - HàNghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy HòaNghiên cứu thái độ của người tiêu dùng đối với hoạt động quảng cáo trong ngành hàng mỹ phẩm tại thành phố Đà NẵngNghiên cứu thiết kế tăng cường khả năng chịu lực của kết cấu bê tông cốt thép bằng tấm dán CacbonNghiên cứu thiết kế, chế tạo máy lạnh EjectorNghiên cứu ứng dụng quy trình thi công bê tông cốt thép ứng suất trước cho công trình dân dụng và công nghiệPhân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vật liệu xây dựng niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NPhân tích dao động của nhà cao tầng kết cấu thép dạng giàn lướPhân tích sự làm việc và hiệu quả kinh tế của dầm chịu uốn xiên có tiết diện chữ C cán nóng và Z thành mỏn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập