Ôn tập vật lý 9

Ôn tập Vật 9

Ôn tập Vật lý 9
... với vật vật D Ảnh thật, ngược chiều với vật lớn vậtt Câu 17 Đặt vật trước TKPK , ta thu được: A Một ảnh thật lớn vật B Một ảnh thật nhỏ vật C Một ảnh ảo lớn vật D Một ảnh ảo nhỏ vật Câu 18 Ảnh vật ... Ảnh ảo, chiều nhỏ vật B Ảnh thật, chiều nhỏ vật C Ảnh thật, ngược chiều nhỏ vật D Ảnh ảo, ngược chiều nhỏ vật Câu 19 Máy biến dùng để A Giữ cho cường độ dòng điện ổn định không đổi B Làm tăng ... Câu 29 Khi chụp vật cao 40cm cách máy ảnh 1m ảnh vật cao 4cm Hỏi chổ đặt phim cách vật kính bao nhiêu? A 6cm B 8cm C 4cm D 10cm Câu 30 Một trạm phát điện có công suất 100KW hiệu điện U =90 0V...
 • 3
 • 501
 • 4

Ôn tập Vật 9 học kỳ II

Ôn tập Vật lý 9 học kỳ II
... 62A 63B 64D 65A 66D 67D 68C 69B 70B 71D 72B 73A 74A 75A 76B 77C 78A 79D 80B 81A 82D 83C 84D 85C 86A 87B 88D 89D 90 A 91 A 92 B 93 C 94 B 95 B 96 A 97 A 98 C 99 A 100D Trang 9/ 9 - Mã đề thi 00 ... HẾT Trang 8 /9 - Mã đề thi 00 GV: Lương Văn Thành Đề cương - k II – 2007 -2008 ĐÁP ÁN CỦA ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2007 -2006 VẬT LÝ 1C 2C 3D 4A 5B 6D 7D 8D 9D 10 B 11 C 12 A ... vật nhỏ vật B Ảnh ảo ngược chiều với vật lớn vật C Ảnh ảo chiều với vật nhỏ vật D Ảnh ảo chiều với vật lớn vật Câu 19: Thấu kính hội tụ cho vật sáng đặt trước có: A Ảnh thật ngược chiều với vật...
 • 9
 • 705
 • 9

Ôn tập Vật 9

Ôn tập Vật lý 9
... trng sut khỏc m khụng b góy khỳc khi: A Gúc ti bng 45o C o Gúc ti gn bng 90 B Gúc ti cú giỏ tr bt kỡ D.Gúc ti bng 0o 9/ Mt tia sỏng i t khụng khớ vo mt mụi trng sut Khi gúc ti bng 30 o thỡ gúc ... C.8cm D.12cm 27 Nu AB = 4cm khoang cách ảnh tới thấu kính : A.5cm B 10cm C.15cm D.20cm Bi tập 2:Đặt vật AB trớc thấu kinh hội tụ , có tiêu cự f = 8cm, vt t trc thu kính mt on d = 24cm, B nm trc ... tht ngc chiu ln hn vt D AB l nh o ngc chiu nh hn vt 29. Nu AB = 4cm chiu cao AB l : A.1cm B 2cm C.4cm D.6cm 30 Nu AB = 4cm khoảng cách từ vật tới thấu kính : A.6cm B 8cm C.12cm D.16cm ...
 • 6
 • 280
 • 2

Ôn tập Vật 9 học kỳ I (THCS Vĩnh Xương - An Giang)

Ôn tập Vật lý 9 học kỳ I (THCS Vĩnh Xương - An Giang)
... HOÀ XÃ H I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS VĨNH XƯƠNG ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC TỔ : LÍ-KT KẾ HOẠCH ÔN TẬP THI HỌC KÌ I NĂM HỌC: 200 7-2 008 MÔN : VẬT LÍ KH I : I. YÊU CẦU CHUNG: - n tập l i kiến thức ... R= :R: i n trở dây dẫn ( Ω I công thức : I= ) ;I: cường độ dòng i n (A);U: hiệu i n (V) C3: Gi i R=12Ω Hiệu i n hai đầu dây tóc I= 0,5A U I = U =I. R= 0.5A.1.2 Ω= 6V R U=?V ĐS: 6V C4 Gi i R1 R2=3R1 ... giảm) nhiêu lần I. i n trở dây dẫn: R= a.Trị số R= U đơn vò ( Ω ) I U khơng đ i dây dẫn g i i n I trở dây dẫn b.Kí hiệu i n trở mạch i n c.Đơn vị i n trở ơm, kí hiệu : Ω 1Ω= V 1A Ng i Kilơơm(...
 • 4
 • 404
 • 7

Bt ôn tập vật 9

Bt ôn tập vật lý 9
... tốt, không đủ ánh sáng bò còi cọc chết 11 So sánh ảnh ảo vật tạo thấu kính hội tụ thấu kính phân kỳ ° Giống nhau: chiều với vật ° Khác nhau: - Thấu kính hội tụ: ảnh lớn vật, xa thấu kính vật - ... BT5 : Dùng kính lúp có tiêu cự 12,5cm để quan sát vật nhỏ Muốn có ảnh ảo lớn gấp lần thì: B’ a) Người ta phải đặt vật cách kính bao nhiêu? b) Tính khoảng cách từ ảnh đến vật I Tóm tắt: ... Khác nhau: - Thấu kính hội tụ: ảnh lớn vật, xa thấu kính vật - Thấu kính phân kỳ: ảnh nhỏ vật, gần thấu kính vật 12 Hỡi cô tát nước bên đàng Sao cô múc ánh trăng vàng đổ ? (Ca dao) i) Lúc ánh trăng...
 • 2
 • 936
 • 20

Đề cương Ôn tập Vật 9 (HK1)

Đề cương Ôn tập Vật lý 9 (HK1)
... (V) I: cường độ dòng điện (A) ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ NĂM HỌC : 20 09- 2010 Công thức: A = P.t = U.I.t với: Số đếm công tơ điện cho biết lượng điện sử dụng Mỗi số đếm công tơ điện cho biết lượng điện ... Lê Toàn Nhất -7Trường THCS Nhơn Khánh R: Điện trở () ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ Công thức: Câu 2: Trò số R = U I= R NĂM HỌC : 20 09- 2010 Với: U không đổi với dây dẫn gọi điện trở dây dẫn I * Ý nghóa ... THCS Nhơn Khánh ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ NĂM HỌC : 20 09- 2010 b Từ trường: Không gian xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện có khả tác dụng lực từ lên kim nam châm đặt Ta nói không gian có từ...
 • 19
 • 10,739
 • 212

ÔN TÂP VẬT 9

ÔN TÂP VẬT LÝ 9
... a Điện trở toàn mạch b Số am pe kế công suất điện R0 nhiệt lượng tỏa toàn mạch Trong 1h Tính số vôn kế am pe kế a K1 đóng, K2 mở b K1 K2 mở Bài 3: a Một biến trở...
 • 2
 • 211
 • 0

Đề cương ôn tập Vật 9 HK1

Đề cương ôn tập Vật Lý 9 HK1
... điện? Công suất điện tính nào? Viết công thức đơn vị Nêu cách xác định công suất dụng cụ Vôn kế Ampe kế? Giải thích số ghi đèn (220V-100W) Trả lời: • Số oát ghi dụng cụ điện cho biết công suất ... dòng điện có mang lượng? Nêu khái niệm công dòng điện? Công thức tính công dòng điện đơn vị Nói số đếm công tơ điện nghĩa gì? Hiệu suất sử dụng điện gì? Công thức? Trả lời: • Khi sử dụng nồi cơm ... Xác định công suất Vôn kế Ampe kế: - Mắc Ampe kế nối tiếp với dụng cụ cần đo Đọc số Ampe kế để xác định cường độ dòng điện I qua dụng cụ - Mắc Vôn kế song song với dụng cụ cần đo Đọc số Vôn kế để...
 • 7
 • 1,442
 • 75

Ôn tập Vật 9- Quang học

Ôn tập Vật lÝ 9- Quang học
... Ôn tập nâng cao chuẩn bị cho lớp Phần Quang học a Vật chắn sáng ? Cho ví dụ ? Vật suốt ? Cho ví dụ ? b Nớc vật chắn sáng hay vật suốt ? Nhựa PVC (làm xô, chậu) vật chắn sáng hay vật suốt ... Nghi Yên 17 Ôn tập nâng cao chuẩn bị cho lớp Phần Quang học b Có vôn kế: vôn kế V1 có GHĐ 3V, ĐCNN 0,01V ; vôn kế V2 có GHĐ 20V, ĐCNN 0,5V; vôn kế V3 có GHĐ 500V, ĐCNN 10V Điền vôn kế thích ... lõm ? b Ngời ta đặt dụng cụ quang học điểm A, B, C, D, E ? B E C A D GV: Lê Xuân Lộc Trờng THCS Nghi Yên 10 Ôn tập nâng cao chuẩn bị cho lớp Phần Quang học B điện học: a Nguyên tử gồm thành...
 • 19
 • 284
 • 0

ôn tập vật 9

ôn tập vật lý 9
... thụ Điện trở dây dẫn R = 10 , công suất nơI tiêu thụ P = 96 kw a) Tính độ giảm dây , công suất hao phí dây hiệu suất tảI điện Biết công suất hao phí dây nhỏ công suất nơI tiêu thụ b) Hiệu ... B Bài tập Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục thấu kính phân kì có tiêu cự f = 15cm , cách thấu kính 30cm a) Dựng ảnh AB AB b) Tính khoảng cách OA từ ảnh tới thấu kính Đặt vật AB vuông góc ... hay ảo )của ảnh Đặt vật AB vuông góc với trục thấu kính hội tụ có tiêu cự f cách thấu kính 40cm thấy ảnh ảnh thật cao nửa vật Hãy xác định tiêu cự thấu kính Đặt vật AB vuông góc với trục thấu...
 • 4
 • 96
 • 0

Đề cương ôn tập Vật 9/HKII

Đề cương ôn tập Vật lý 9/HKII
... tính xem ảnh cao gấp có độ cao vật Xác định vị trỉ ảnh ban đầu lần vật vật Bài 5: Một vật sáng AB có dạng mũi tên đặt Bài17 Vật AB vuông góc với trục chính, A nằm vuông góc với trục TKPK, cách TK ... ảnh S tạo TK xác định vị trí có vật AB Bài Đặt vật AB vuông góc với thấu kính phân kì S cho A nằm trục cách thấu kính 30cm ảnh cách thấu kính 18cm ÔN TẬP VẬT LÝ 9-HKII – THCS LỘC ĐIỀN Nếu đặt ... vuông góc với trục chính, A nằm trục chính) ta dựng ảnh B' B hạ vuông góc xuống trục ÔN TẬP VẬT LÝ 9-HKII – THCS LỘC ĐIỀN 10 Kính lúp - Là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn dùng để quan sát vật...
 • 4
 • 1,377
 • 16

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT 9 2010

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ 9 2010
... dây tóc phát 19. Màu sắc vật ánh sáng trắng ánh sáng màu ? - Dưới AS trắng, vật có màu có AS màu truyền tới mắt ta ( Trừ vật màu đen).Gọi màu vật - Khả tán xạ ánh sáng màu vật: + Vật màu tán xạ ... ⇒ OF ' ≈ 1 ,98 cm Vậy vật kính máy ảnh có tiêu cự 1 ,98 cm Bài5 : Dùng kính lúp để quan sát vật nhỏ có dạng mũi tên, đặt vuông góc với trục kính Ảnh quan sát qua kính lớn gấp lần vật 9cm Biết khoảng ... Lần TN vật đến TK (d) Đặc điểm ảnh Thật hay Cùng chiều hay ngược Lớn hay nhỏ ảo chiều với vật vật d= ∞ Thật Ngược chiều Nhỏ vật d>2f Thật Ngược chiều Nhỏ vật f...
 • 8
 • 251
 • 2

on tap vat ly 9 - HKII

on tap vat ly 9 - HKII
... điểm giao với mặt nớc Hãy giải thích sao? Hớng dẫn: khúc xạ ánh sáng -2 - GV: Tuyt Lan Trng Chuyờn Kon Tum ễn HKII- Vt lý -2 010 Bài 5: Một học sinh pát biểu rằng, ánh sáng truyền từ môi trờng ... O, tiêu điểm F, F thấu kính cho? Giải: a) S ảnh ảo S S nằm phía trục -3 - GV: Tuyt Lan Trng Chuyờn Kon Tum ễn HKII- Vt lý -2 010 b) Thấu kính cho thấu kính phân kì ảnh S nằm gần trục so với S ... GV: Tuyt Lan Trng Chuyờn Kon Tum ễn HKII- Vt lý -2 010 b)Khi tăng hiệu điện lên nh , công suất hao phí điện giảm lần? Bài 2: Xã A có nguồn...
 • 4
 • 136
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn tập vật lý 9bài tập ôn tập vật lý 9đề cương ôn tập vật lý 9 hkiiđề cương ôn tập vật lý 9 hkiđề cương ôn tập vật lý 9 hk2de cuong on tap vat ly 9 hoc ki 1câu hỏi ôn tập vật lý 9đề cương ôn tập vật lý 9 học kì 2ôn tập vật lý 9 chương 1ôn tập vật lý 9 chương 2ôn tập vật lý 9 chương 3ôn tập vật lý 9 phần điệnôn tập vật lý 9 hk2ôn tập vật lý 9 học kỳ 1ôn tập vật lý 9 học kỳ 2Bất đẳng thức trong đa thức đối xứng và áp dụngBất đẳng thức và bài toán cực trị trong lớp đa thức lượng giácBiện pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam đáp ứng chuẩn nghề nghiệpBiện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trường mầm non ngoài công lập quận Thanh Khê thành phố Đà NẵnBiện pháp quản lý hoạt động dạy học môn mỹ thuật tại các trường THCS trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà NẵngBiện pháp tăng cường xã hội hóa giáo dục tiểu học ở các huyện miền núi tỉnh Quảng NamChính sách Marketing của Công ty Dược - Trang thiết bị Y tế Bình ĐịĐặc điểm ngôn ngữ của báo Hoa Học TrGiải pháp duy trì nhân viên tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Gameloft Đà NẵnGiải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang, TP Đà NẵngHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ông Ích KhiêHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Việt Á - Chi nhánh Quảng NgãiHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Quảng NaHoạch định ngân sách hàng năm tại Công ty Cổ phần Thép Thái Bình Dương - Đà NẵngHoàn thiện chính sách marketing cho dịch vụ môi giới chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán dầu khí - Chi nhánh Đà NẵngHoàn thiện chính sách Marketing cho sản phẩm nước ngọt có ga Chánh Thắng - Bidiphar tại Công ty Cổ phần nước khoáng Quy NhơnHoàn thiện công tác lập dự toán tại Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nen Bình ĐịnhHoàn thiện công tác lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãibài tập về ước chung, bội chung hayHoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập