Khu vực tây nam á

Khu vực Tây Nam Á

Khu vực Tây Nam Á
... vực: Trung á, Nam Châu á, Châu Âu, Châu Phi -Vị trí địa lí chiến lược quan trọng Lược đồ tự nhiên Tây Nam Thứ ngày tháng 11 năm 2007 Bài 9: Khu vực Tây Nam 1/ Vị trí địa lý 2/ Đặc điểm tự nhiên -Tây Nam ... thác dầu mỏ khí đốt -Chính trị không ổn định Thứ ngày tháng 11 năm 2007 Bài 9: Khu vực Tây Nam 1/ Vị trí địa lý -Nằm khoảng:-Vĩ độ 12oB 420B - Kinh độ 260 Đ 730 Đ -Tiếp giáp: -Khu vực: Trung á, ... tháng 11 năm 2007 Bài 9: Khu vực Tây Nam 1/ Vị trí địa lý -Nằm khoảng : Vĩ độ: 120B Kinh độ: 260 Đ 420B 730 Đ -Tiếp giáp: Biển Đen, Biển ARáp, Biển Đỏ, Biển Địa Trung Vịnh Péc xích Hải Khu vực: Trung...
 • 11
 • 2,533
 • 6

Khu vực Tây Nam Á và Trung Á_Địa lý 11

Khu vực Tây Nam Á và Trung Á_Địa lý 11
... lục khu vực Tiết Một số vấn đề khu vực Tây Nam khu vực Trung i đặc điểm khu vực tây nam trung Tổ Quan sát hình 5.5 khu vực Tây Nam á, đọc kênh chữ trang 29 kết hợp bảng số liệu trang 33 Điền vào ... định khu vực - Biến động giá dầu làm ảnh hưởng tới KT giới Nếu đề xuất giải pháp cho vấn đề khu vực Tây Nam khu vực Trung á, giải pháp em tác động vào tầng sơ đồ trên, ? Củng cố: Tây Nam Trung ... sát hình 5.7 khu vực Trung á, đọc kênh chữ phần SGK kết hợp bảng số liệu trang 33 Hoàn thành nội dung Các đặc điểm bật Vị trí địa ý nghĩa vị trí địa Khu vực Tây Khu vực Trung Nam Tây Nam...
 • 35
 • 2,260
 • 7

Khu vực Tây Nam Á

Khu vực Tây Nam Á
... đồ nước Châu Á Dựa vào lược đồ khu vực Tây Nam Á, xác định khu vực Tây Nam Á nằm khoảng vĩ độ kinh độ nào? 26°Đ 42°B 12° B Lược đồ tự nhiên Tây Nam Á 73°Đ Với tọa độ địa lý Tây Nam Á thuộc đới ... cận nhiệt Bài : KHU VỰC TÂY NAM Á 1.Vị trí địa lý : -Thuộc đới khí hậu cận nhiệt đới nhiệt đới Tây Nam Á tiếp giáp với vịnh, biển, khu vực châu lục nào? n Biể KHU VỰC TRUNG Á xp Ca i ĐỊA TRUNG ... -Thái Lan Việt Nam đủ lương thực mà trở thành nước xuất gạo đứng thứ thứ hai giới ĐỌC KINH THÁNH ĐỊA MÉCCA THÁNG RAMADAN-THÁNG ĂN CHAY Tiết 11- Bài KHU VỰC TÂY NAM Á 1.Vị trí địa lí: Tây Nam Á...
 • 51
 • 1,553
 • 7

KHU VỰC TÂY NAM Á

KHU VỰC TÂY NAM Á
... xích Hải Khu vực: Trung á, Nam Châu á, Châu Âu, Châu Phi -Vị trí địa lí chiến lược quan trọng Lược đồ tự nhiên Tây Nam Bài 9: Khu vực Tây Nam 1/ Vị trí địa lý 2/ Đặc điểm tự nhiên -Tây Nam có nhiều ... chủ yếu khai thác dầu mỏ khí đốt -Chính trị không ổn định Bài 9: Khu vực Tây Nam 1/ Vị trí địa lý -Nằm khoảng:-Vĩ độ 12oB 420B - Kinh độ 260 Đ 730 Đ -Tiếp giáp: -Khu vực: Trung á, Nam -Châu Âu, ... Quốc,Xin-ga-po nước phát triển mạnh công nghiệp dịch vụ Bài 9: Khu vực Tây Nam 1/ Vị trí địa lý -Nằm khoảng : Vĩ độ: 120B Kinh độ: 260 Đ 420B 730 Đ -Tiếp giáp: Biển Đen, Biển ARáp, Biển Đỏ, Biển...
 • 9
 • 555
 • 0

Bài 5. Tiết 7. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Ákhu vực Trung Á

Bài 5. Tiết 7. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á
... CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á KHU VỰC TRUNG Á Tiết 7: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á KHU VỰC TRUNG Á I ĐẶC ĐIỂM CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á TRUNG Á Tây Nam Á Trung Á II MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC ... ĐIỂM CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á TRUNG Á Tây Nam Á Lược đồ khu vực Tây Nam Á I ĐẶC ĐIỂM CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á TRUNG Á Tây Nam Á Lược đồ tự nhiên Tây Nam Á Khai thác dầu Tây Nam Á Khai thác đồng ... khoáng sản Mĩ Latinh Hình trang trí Tháp Babel Vườn treo Babilon Thần Khorsabad Khai thác dầu khí Chiến tranh, xung đột Bài 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC (tt) Tiết 7: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA...
 • 22
 • 2,464
 • 9

Bài 5. Tiết 7. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Ákhu vực Trung Á

Bài 5. Tiết 7. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á
... CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á KHU VỰC TRUNG Á Tiết 7: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á KHU VỰC TRUNG Á I ĐẶC ĐIỂM CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á TRUNG Á Tây Nam Á Trung Á II MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC ... ĐIỂM CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á TRUNG Á Tây Nam Á Lược đồ khu vực Tây Nam Á I ĐẶC ĐIỂM CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á TRUNG Á Tây Nam Á Lược đồ tự nhiên Tây Nam Á Khai thác dầu Tây Nam Á Khai thác đồng ... lệch khai thác tiêu dùng khu vực ? Nhận xét khả cung cấp dầu mỏ cho giới khu vực Tây Nam Á Lược đồ dầu mỏ xuất từ Tây Nam Á nước giới II MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á & TRUNG Á Vai trò cung...
 • 30
 • 2,147
 • 12

T11- Khu vuc Tay Nam A

T11- Khu vuc Tay Nam A
... Tây Nam Á Tiết 11 Bài KHU VỰC TÂY NAM Á Vị trí đ a lí: Đặc điểm tự nhiên: - Diện tích: triệu km2 - Đ a hình: Có nhiều núi cao nguyên + Ph a Đông Bắc: dãy núi cao + Ph a Tây Nam: sơn nguyên Arap ... trị: Là khu vực không ổn định Bài Tập Chọn nội dung cột A nối với cột B cho A B A- B Ph a Đông Bắc a Các dãy núi cao 1- a Ph a Tây Nam b Đồng Lưỡng Hà 2- c Ở c Sơn nguyên Arap 3- b Bài Tập A Cận ... nghiệp khai thác chế biến dầu khí H 9.2 Khai thác dầu I ran H9.1 Lươc đồ dầu mỏ xuất từ Tây Nam Á nước D a vào H9.4 Cho biết Tây Nam Á xuất dầu mỏ đến khu vực giới? Tiết 11 Bài KHU VỰC TÂY NAM Á...
 • 26
 • 309
 • 0

khu vuc Tay Nam A

khu vuc Tay Nam A
... SN Arap SN Iran -ĐịaThảo luận nhóm: hình:Có nhiều núi (4 phut) -Đ a hình cao ngun: nhiều núi,sơn tả đ a h khu + Ph a Đơng Bắc: ình dãy Mơ ngun,và núi cao Tây Nam Á? đồng hai sơng vực + Ph a Tây ... Cực nam Tiết 11 Bài KHU VỰC TÂY NAM Á Vị trí đ a lí - Nằm vĩ độ : 120 B – 420 B - Giáp với nhiều biển, khu vực Trung Á, Nam Á, châu Âu châu Phi Châu Âu Châu Phi Châu Á Tiết 11 Bài KHU VỰC TÂY NAM ... + Ph a Tây Nam: sơn Ti-gro Ơ-phrat (Có dạng đ a ngun hình nào? Những Arap đồ sộ dạng đ a hình + Ở gi a: đồng chiếm Lưỡng Hà diện tích lớn nhất? Phân bố đ a hình từ Đơng Bắc đến Tây Nam? ) Đặc điểm...
 • 17
 • 293
 • 0

BAI 9 - KHU VUC TAY NAM A

BAI 9 - KHU VUC TAY NAM A
... Hi-ma-lay -a + gi a: đồng Lưỡng Hà phù sa sông Tigrơ Ơ-phrát bồi đắp + Ph a tây nam: sơn nguyên A- rap chiếm toàn diện tích bán đảo A- ráp Núi Nordiran (I- ran) Sơn nguyên Kurdistan (A- rập X - t) ... Lớn nhất: 2.1 49. 690 Km2 Lược đồ nước khu vực tây nam Thành phố Istanbul Lễ cầu nguyện thánh đ a Mecca Lược đồ dầu mỏ xuất từ tây nam nước giới Chiến tranh i-rắc mỹ Khu vực Tây Nam Vị trí giới ... tại: a ấn Độ b ả-rập X - t b c Pa-le-xtin d Trung Quốc Câu 4: Thảm len, thủy tinh, đồ trang sức vàng bạc, đồ gốm mặt hàng xuất tiếng khu vực châu á: a Tây Nam b Đông Nam c Bắc d Nam 420B 730 260...
 • 30
 • 1,618
 • 7

khu vuc tay nam a -du thi

khu vuc tay nam a -du thi
... 2 .Khu vc no tõy nam ỏ cú nhiu nỳi v sn nguyờn ? a Tõy Bc, ụng Nam b ụng Bc, Tõy Nam c Ph a Bc v Ph a Nam d Ph a ụng, Ph a Tõy nc cú tr lng du m ln nht l : a -rp-xờ-ỳt b Cụ-oột c I-Rc d I-Ran ... Al-Manzala; 4: H Timsah; 5: Bin (Red Sea); 6: Sụng Nil; 7: Kờnh o Suez Quan sỏt hỡnh 9.1 a- Nờu tờn cỏc dng a hỡnh t ụng Bc xung Tõy Nam? b- Kt hp Hỡnh 2.1 k tờn cỏc i v cỏc kiu khớ hu ca khu ... i qua rỳt ngn Khu vc Trung , Nam khong cỏch t chõu u sang chõu Chõu u v chõu Phi => Nm gia ngó ba chõu lc -u-Phi Kờnh o Suez nhỡn t v tinh 1 .a Trung Hi (Mediterranean Sea); 2: Hi cng Saùd;...
 • 29
 • 269
 • 0

khu vuc tay nam a

khu vuc tay nam a
... ỳng A B A- B Ph a ụng Bc a Cỏc dóy nỳi cao 1- a Ph a Tõy Nam b ng bng Lng H 2- c gia c Sn nguyờn Arap 3- b Bi Tp A Cn nhit a Trung Hi B Cn nhit lc a C Nhit i giú D Nhit i khụ Khu vc Tõy Nam ... Tõy Nam? ) H 9.1 Lc t nhiờn Tõy Nam Tit 11 Bi KHU VC TY NAM V trớ a lớ: c im t nhiờn: - Din tớch: triu km2 - a hỡnh: Cú nhiu nỳi v cao nguyờn + Ph a ụng Bc: Cỏc dóy nỳi cao + Ph a Tõy Nam: ... - a hỡnh: Cú nhiu nỳi v cao nguyờn + Ph a ụng Bc: cỏc dóy nỳi cao + Ph a Tõy Nam: sn nguyờn Arap s + gia: ng bng Lng H - Khớ hu: Núng v khụ hn - Sụng ngũi: Kém phỏt trin - Cnh quan: Cảnh quan...
 • 31
 • 193
 • 0

Bài 9 Khu vực Tây Nam Á (chuẩn kiến thức-kĩ năng)

Bài 9 Khu vực Tây Nam Á (chuẩn kiến thức-kĩ năng)
... quốc tế d Nằm đường giao thơng Bắc Phi Khu vực Tây nam Á có nhiều núi sơn ngun ? a Tây Bắc, Đơng Nam b Đơng Bắc, Tây Nam c Phía Bắc Phía Nam d Phía Đơng, Phía Tây Nước có trữ lượng dầu mỏ lớn là: ... miền địa hình có đặc - Phía Tây Nam điểm nào? sơn ngun A-rap - Ở đồng Lưỡng Hà => Phần lớn diện tích Em có nhận xét địa hình núi cao ngun khu vực Tây nam Á? - Phía Tây Nam sơn ngun A-rap - Ở đồng ... thương mại phát triển, đặc biệt CN khai thác chế biến dầu khí phát triển mạnh - Là nơi thường xun Tình hình trị khu vực xảy chiến tranh, xung Tây Nam Á ? đột tộc => Ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh...
 • 19
 • 1,675
 • 7

Khu vưc Tây Nam Á

Khu vưc Tây Nam Á
... H 9.1 Lược đồ tự nhiên Tây Nam Á H2.1 Lược đồ đới khí hậu châu Á H 9.1 Lược đồ tự nhiên Tây Nam Á H 9.1 Lược đồ tự nhiên Tây Nam Á ?Tìm đọc hoang mạc lược đồ QS H3.1 Xác định phân bố cảnh quan ... thờ Ki Tô giáo Nhà thờ Hồi giáo H 9.2 Khai thác dầu I ran H9.1 Lươc đồ dầu mỏ xuất từ Tây Nam Á nước Dựa vào H9.4 Cho biết Tây Nam Á xuất dầu mỏ đến khu vực giới? Chiến tranh I ran – I rắc Chiến ... nhiên Tây Nam Á QS H9.1 Nguồn tài nguyên quan trọng vùng gì? Vị trí địa lí: Đặc điểm tự nhiên: Đặc điểm dân cư kinh tế, trị a Dân cư: 1.648.000km2 2.400.000km2 Nhà thờ Ki Tô giáo Nhà thờ Hồi giáo...
 • 21
 • 196
 • 0

BÀI 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á .

BÀI 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á .
.. . TUẦN : 11 TIẾT PPCT : 11 BÀI : KHU VỰC TÂY NAM Á TRƯỜNG : THCS BÌNH LONG Giáo Viên : LÊ THANH HẢI BÀI : KHU VỰC TÂY NAM Á VỊ TRÍ ĐỊA LÝ Vườn treo Babilon Văn minh Lưỡng Hà Tác phẩm văn .. . cực Đông , cực Tây khu vực Tây Nam Á nằm có vó độ kinh độ ? Câu hỏi : Khu vực Tây Nam Á tiếp giáp với vònh - biển ? Cực đông 73 o Đ Cực Tây 26 Đ Cực nam 12 B Câu hỏi : HS xem Hình 2.1 SGK / Trang .. . Tây Nam Á thuộc đới khí hậu ? Đọc tên kiểu khí hậu đới ? Câu hỏi : Tây Nam Á tiếp giáp với châu lục khu vực Châu Á ? + Với vò trí , khu vực Tây Nam Á có vò trí chiến lược quan trọng phát triển...
 • 36
 • 1,064
 • 5

BAI 9-KHU VUC TAY NAM A

BAI 9-KHU VUC TAY NAM A
... nhiên khu vực tây nam Núi Nordiran (I- ran) Sơn nguyên Kurdistan (A- rập Xê-út) Cánh đồng trồng l a mì Lược đồ khí hậu châu Lược đồ đói cảnh quan châu Bán hoang mạc Thảo nguyên Hoang mạc Lược đồ ... tây nam Hình 9.2: khai thác dầu i-ran Nhỏ nhất: 700 Km2 Lớn nhất: 2.149.690 Km2 Lược đồ nước khu vực tây nam Thành phố Istanbul (thổ nhĩ kì) Lược đồ dầu mỏ xuất từ tây nam nước giới Chiến tranh ... l a gạo châu chiếm phần trăm sản lượng l a gạo giới a 39% b 89% c 63% d 93% Câu 2: Khu vực tập trung nhiều dầu mỏ châu là: a Nam Bắc b Tây Nam b c Bắc Đông d Đông Bắc Câu 3: Đạo Hồi đời tại: a...
 • 26
 • 534
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: các vấn đề của khu vực tây nam á vàmột số vấn đề của khu vực tây nam ácác vấn đề của khu vực tây nam ákhu vực tây nam á địa 8điều kiện tự nhiên khu vực tây nam áđiều kiện tự nhiên của khu vực tây nam áđặc điểm khí hậu của khu vực tây nam ákhí hậu của khu vực tây nam ácác nước thuộc khu vực tây nam ácác nước khu vực tây nam ámột số vấn đề về khu vực tây nam átên các nước trong khu vực tây nam ácác nước ở khu vực tây nam ácác nước trong khu vực tây nam ávăn hóa khu vực tây nam áẢNH HƯỞNG CỦA PHONG CÁCH GIÁO DỤC CỦA CHA MẸ ĐẾN NHẬN THỨC VỀ GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC CỦA HỌC SINH TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG THCS HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊBIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀI GÒNBIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 – 6 TUỔI ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON 2009CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG NHẰM NÂNG CAO NÀNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNGCÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ TUỔI VÙNG DÂN TỘC KHMER-TỈNH TRÀ VINHCÁC ĐIỂM HỮU TỶ TRÊN CÁC ĐƯỜNG CONG ELLIPTIC TRÊN TRƯỜNG HỮU HẠN.CÁC MÊTRIC TRÊN SIÊU KHÔNG GIANCÁCH DIỄN ĐẠT Ý NGHĨA TÌNH THÁI CỦA HÀNH ĐỘNG PHÁT NGÔN TRONG TRUYỆN NGẮN NAM CAOCHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP TỈNH TRÀ VINH THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓACÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TỈNH LONG AN THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNGĐA THỨC DUY NHẤT VÀ BI-URS KIỂU (1,N) CHO HÀM PHÂN HÌNH TRÊN TRƯỜNG KHÔNG ACSIMETĐẶC ĐIỂM NGỮ PHÁP CỦA TIẾNG LÓNG TRÊN CÁC DIỄN ĐÀNĐẶC ĐIỂM THƠ LỤC BÁT CỦA ĐỒNG ĐỨC BỐNTên gọi của sông hồng, dấu tích biểu hiện nét đa dạng văn hóa trong lịch sử người việtMở rộng Định lý tồn tại điểm bất động của toán tử (K,Uo) lõm chính quy trong không gian Banach với nón cực trị (Luận văn thạc sĩ)Xemtailieu phan tich doi chieu tu chi quan he ho hang trong tieng han va tieng vietĐẶC ĐIỂM THƠ NGUYỄN QUANG THIỀUCẢI TIẾN MỘT SỐ BỘ THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ TRUNG HỌC PHỔ THÔNGCẢM HỨNG VỀ QUÊ HƯƠNG TRONG THƠ CHỮ HÁN NGUYỄN DUCẢM THỨC THỜI GIAN TRONG THƠ THẾ TỤC ÐỜI TRẦN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập