Bài tập ôn tập chương nguyên tử

Bài tập chương nguyên tử và BTH

Bài tập chương nguyên tử và BTH
... Silic C Lu huỳnh D Nitơ Câu 15: Hai nguyên tử X, Y có hiệu điện tích hạt nhân X Y 16 Phân tử Z gồm nguyên tử hai nguyên tử X Y có 72 proton Công thức phân tử Z là: A Cr2O3 B Cr3O2 C Al2O3 D Fe2O3 ... Ca v Fe Bai 19 Khối lợng phân tử muối RCO3, RCO3, RCO3 lập thành cấp số cộng với công sai 16 Tổng số hạt proton, nơtron ba hạt nhân nguyên tử ba nguyên tố 120 *Ba nguyên tố là: A Mg, Ca, Fe B ... M A Mg B Zn C Fe D Cu Câu 14: Nguyên tố R có hoá trị oxit bậc cao hoá trị hợp chất khí với hiđro Phân tử khối oxit 1,875 lần phân tử khối hợp chât khí với hiđro R nguyên tố sau A Cacbon B Silic...
 • 6
 • 453
 • 27

BÀI TẬP CHƯƠNG NGUYÊN TỬ

BÀI TẬP CHƯƠNG NGUYÊN TỬ
... Silic có cấu trúc tinh thể giống kim cương Tính bán kính nguyên tử silic Cho khối lượng riêng silic tinh thể 2,33g.cm-3; khối lượng molnguyên tử Si 28,1g.mol1 19 Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Mg, ... 12 Tổng số hạt phân tử M3X2 206 hạt, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 58 Số nơtron X nhiều số nơtron M đơn vị Số hạt X3- lớn số hạt M2+ 13 hạt.Công thức phân tử M3X2 A Ca3P2 B Mg3P2...
 • 3
 • 1,819
 • 38

Phân loại các dạng bài tập chương Nguyên tử môn Hóa học lớp 10

Phân loại các dạng bài tập chương Nguyên tử môn Hóa học lớp 10
... tổng số hạt proton phân tử Z 84 a+b =4 Tìm công thức phân tử Z Bi 24 Mt hp cht B c to bi mt kim loi húa tr v mt phi kim húa tr Tng s ht phõn t B l 290 Tng s ht khụng mang in l 110, hiu s ht khụng ... đồng vị 8O16, 8O17, 8O18 với tỉ lệ % tơng ứng là: 97,3%; 2%; 0,7% Có phân tử H2O đợc tạo thành từ đồng vị trên? Nếu cho mol phân tử H2O hấp thụ vào bình P2O5 thấy khối lợng bình tăng m gam, tinh ... kim Trong nguyên tử X Y có tổng số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện lần l ợt 14 16 Hợp chất Z có công thức XYncó đặc điểm là: + X chiếm 15,0486 % khối lợng + Tổng số proton 100 + Tổng...
 • 7
 • 2,458
 • 96

Lý thuyết và bài tập chương nguyên tử

Lý thuyết và bài tập chương nguyên tử
... nguyờn t cú 4e lp ngoi cựng cú th l kim loi (Ge, Sn, Pb) cú th l phi kim (C, Si) B- Bi I- Vớ d thuyt Dng 1: Thnh phn ca nguyờn t Cõu 1: Nguyờn t cú cu to nh th no A Nguyờn t c cu to bi ba ... ta khụng khớ c 16 gam cht rn Tớnh m gam A 11,2 B 5,6 C 22,4 D.8,4 c) Nhúng kim loại M nặng gam vào 500 ml dd CuSO4 1M Sau thời gian lấy kim loại ra, rửa nhẹ, làm khô cân lại thấy nặng 8,8 gam...
 • 13
 • 297
 • 1

bai tap chuong nguyen tu

bai tap chuong nguyen tu
... hạt trung hoà điện ? A B http://www.ebook.edu.vn C D Chơng Bảng tu n hon v định luật tu n hon nguyên tố hoá học Câu 52 : Trong bảng tu n hoàn, nguyên tố hoá học đợc xếp dới ánh sáng A thuyết cấu ... tử B thuyết cấu tạo phân tử C Thuyết cấu tạo hoá học D định luật tu n hoàn nguyên tố hóa học Câu 53 : Các nguyên tố hoá học bảng tu n hoàn đợc xếp theo nguyên tắc : A Các nguyên tố có số lớp electron ... Câu 54 : Các nguyên tố hoá học bảng tu n hoàn đợc xếp theo chiều tăng dần A số nơtron hạt nhân B số proton hạt nhân C số electron lớp D B C Câu 55 : Trong bảng tu n hoàn nguyên tố hoá học có chu...
 • 167
 • 203
 • 0

Các dạng bài tập chương Nguyên Tử Hóa 10

Các dạng bài tập chương Nguyên Tử Hóa 10
... 52 hạt Số khối nguyên tử M lớn số khối nguyên tử X Tổng số hạt p, n, e nguyên tử M lớn nguyên tử X hạt Tổng số hạt p, n, e nguyên tử M lớn nguyên tử X hạt Số hiệu nguyên tử M là: A 12 B 20 C 26 ... electron nguyên tử X b) Nguyên tử nguyên tố Y có tổng số electron phân lớp p 11 Hãy viết cấu hình electron nguyên tử Y Một nguyên tử X có số hiệu nguyên tử Z =19 Số lớp electron nguyên tử X là: ... không đúng? A Nguyên tử cấu tạo từ hạt p, n, e B Nguyên tử có cấu trúc đặc khít, gồm vỏ nguyên tử hạt nhân nguyên tử C Hạt nhân nguyên tử cấu tạo hạt proton hạt nơtron D Vỏ nguyên tử cấu tạo từ...
 • 7
 • 275
 • 13

BÀI TẬP CHƯƠNG NGUYÊN TỬ VÀ TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG

BÀI TẬP CHƯƠNG NGUYÊN TỬ VÀ TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG
... cô cạn có khối lượng là: A 3,81g B 4,81g C 5,81g D 6,81g 17.Ngâm vật Cu có khối lượng 15g 340g dung dịch AgNO 6% Sau thời gian lấy vật thấy khối lượng AgNO3 dung dịch giảm 25% Khối lượng vật ... kim cương Tính bán kính nguyên tử silic Cho khối lượng riêng silic tinh thể 2,33g.cm-3; khối lượng molnguyên tử Si 28,1g.mol1 19 Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Mg, FeCl3 vào nước thu dung dịch ... 48,38 gam 20 Ngâm vật Cu có khối lượng gam vào 250 gam dung dịch AgNO3 4% Khi lấy vật lượng AgNO3 dung dịch giảm1 7% Khối lượng vật sau phản ứng (Coi Ag sinh bám hoàn toàn vào Cu) A 6,08 gam B 4,36...
 • 3
 • 253
 • 1

Bài tập chương nguyên tử

Bài tập chương nguyên tử
... đúng? a Hạt nhân nguyên tử cấu thành từ hạt proton nơtron b Vỏ nguyên tử cấu thành hạt electron c Nguyên tử có cấu trúc đặc khít, gồm vỏ nguyên tử hạt nhân nguyên tử d Nguyên tử cấu thành từ ... trị là: a b c d 88/ Biết số Avôgađro a Số nguyên tử H có 1,8gam nguyên tử b K A H2O là: nguyên tử L K A c d nguyên tử 89/ Các ion nguyên tử: nguyên tử có điểm chung là: a Có số khối b Có số ... B nguyên tố a Si Br b Al Br c Al Cl d Mg Cl r M 80/ Phát biểu với nguyên tử X có số hiệu nguyên tử 9? a Điện tích lớp vỏ nguyên tử X 9+ b Điện tích hạt nhân nguyên tử X 9+ c Số khối nguyên tử...
 • 10
 • 58
 • 0

các dạng bài tập chương nguyên tử

các dạng bài tập chương nguyên tử
... Tìm số hiệu nguyên tử viết cấu hình e A, B Câu 86: A B hai nguyên tố đứng chu kỳ hệ thống tuần hoàn Tổng số p chúng 25 Xác đònh số hiệu nguyên tử viết cấu hình e A, B Câu 87: C D hai nguyên tố ... electron độc thân D A, B Câu 56: Phân tử X2Y3 có tổng số hạt electron 50, số e ngtử X nhiều ngtử Y Xác định số hiệu ngtử, viết cấu hình e X, Y phân bố theo obitan ? DẠNG 5: VIẾT CẤU HÌNH E CỦA ION ... X lµ A Zn B Fe C Ni D S Câu 54: Một ngun tử X có lớp Ở trạng thái bản, số electron tối đa lớp M là: A B C 18 D 32 Câu 55: Một nguyên tử có Z 14 nguyên tử có đặc điểm sau: A Số obitan trống lớp...
 • 9
 • 124
 • 1

Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập về nguyên tử bảng tuần hoàn liên kết hóa học thuộc chương trình nâng cao nhằm bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh lớp 10 trường THPT

Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập về nguyên tử  bảng tuần hoàn  liên kết hóa học thuộc chương trình nâng cao nhằm bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh lớp 10 trường THPT
... tử - Bảng tuần hồn- Liên kết hóa học thuộc chương trình nâng cao nhằm bồi dưỡng lực tự học cho học sinh lớp 10 trường THPT Với mong muốn tạo hệ thống tập giúp học sinh lớp 10 nâng cao THPT tự ... pháp dạy học mơn hóa học Chương TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP VỀ NGUN TỬ, BẢNG TUẦN HỒN CÁC NGUN TỐ - ĐỊNH LUẬT TUẦN HỒN VÀ LIÊN KẾT HĨA HỌC NHẰM BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC 2.1 ... Tuyển chọn, xây dựng hệ thống tập chương Ngun tử, Bảng tuần hồn ngun tố - định luật tuần hồn Liên kết hóa học hổ trợ tự học cho học sinh lớp 10 nâng cao 34 2.2.1 Bài tập tự luận trắc nghiệm chương...
 • 120
 • 592
 • 2

Bài luyện tập chương nguyên tử

Bài luyện tập chương nguyên tử
... A Y E L E C T R O N Đ/Án BACK Câu 6:2 nguyên tử X Y có electron độc thân có tất lớp Hợp chất tạo từ X Y có nhiều đâu? NUOCB I EN Đ/Án BACK Câu 7 :Nguyên tử nguyên tố A e độc thân có tổng số hạt ... diễn e vào obitan nguyên tử ta phải tuân theo………………… BACK NGUYENL I P AUL I Đ/Án BACK Câu 4: Một ứng dụng Silic dùng làm……… CHAT BANDAN BACK Đ/Án Câu 5:Chuyển động e nguyên tử mô tả hình ảnh ... gì? CANX I Đ/Án BACK Câu 8:Proti Deteri gọi … ….của Hidro DONGV I B EN Đ/Án BACK Câu 9:Ion Mn+ nguyên tử M giống số …… PROTON BACK Đ/Án ...
 • 10
 • 104
 • 0

Bài tập chương hệ tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài tập chương hệ tuần hoàn các nguyên tố hóa học
... kỳ nhỏ liên tiếp hệ thống tuần hoàn Tổng số p chúng 32 Xác đònh số hiệu nguyên tử viết cấu hình e A, B 11) A B hai nguyên tố thuộc nhóm A hai chu kỳ liên tiếp hệ thống tuần hoàn Tổng số điện ... Tìm số hiệu nguyên tử viết cấu hình e A, B 12) A B hai nguyên tố đứng chu kỳ hệ thống tuần hoàn Tổng số p chúng 25 Xác đònh số hiệu nguyên tử viết cấu hình e A, B 13) A B hai nguyên tố hai nhóm ... nguyên tố hai nhóm A liên tiếp hệ thống tuần hoàn Tổng số hiệu nguyên tử chúng 31 Xác đònh vò trí viết cấu hình e A, B 14) C D hai nguyên tố đứng chu kỳ hệ thống tuần hoàn Tổng số khối chúng 51 Số...
 • 4
 • 202
 • 2

Phân loại bài tập chương bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Phân loại bài tập chương bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
... Tên nguyên tố 11 Na; 13 Al; 17 Cl thông số (không theo thứ tự) bảng Na og ho Bài 252 Cho nguyên tố ah Bài 251 Các nguyên tố xếp vào bảng tuần hoàn theo nguyên tắc ? Tính chất nguyên tố bảng tuần ... 8,2 Hãy xác định vị trí nguyên tố bảng tuần hoàn ? ho Bài 183 Làm để phân biệt nguyên tố nhóm A nguyên tố nhóm B theo cấu tạo lớp vỏ nguyên tử ? Bài 184 Các nguyên tố nhóm A nhóm B có số thứ ... today§§" PhŽn loại vš Phương phŸp giải H‚a học 10 ¼ Tập http://bloghoahoc.com Thídụ35 Thídụ35 Một nguyên tố chu kì 2, nhóm VA bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học a/ Nguyên tử nguyên tố có electron...
 • 30
 • 123
 • 0

Các dạng bài tập chương Lượng tử ánh sáng

Các dạng bài tập chương Lượng tử ánh sáng
... → K - Dãy Banme: Một phần nằm vùng tử ngoại, phần nằm vùng ánh sáng nhìn thấy Ứng với e chuyển từ quỹ đạo bên quỹ đạo L hc En – E2 = λ với n > n2 Vùng ánh sáng nhìn thấy có vạch: đỏ , lam, chàm, ... bào quang điện với nguồn điện chiều Mỗi giây catôt nhận lượng chùm sáng 3mJ, cường độ dòng quang điện bão hòa 4,5.10-6A Hiệu suất lượng tử A 9,4% B 0,094% C 0,94% D 0,186% Câu 12 Catốt tế bào ... tế bào quang điện có dạng hình vẽ 6.43.10-6 Biết hiệu suất lượng tử H=1% Công suất P chùm xạ chiếu vào catốt có giá trị sau đây? A 284mW B 0,284mW C 27mW D 2,7mW UAK(V) Dạng Hiện tượng quang...
 • 8
 • 10,380
 • 414

Xem thêm

Từ khóa: bài tập chương nguyên tử có đáp ánbài tập chương nguyên tử nâng caobài tập chương nguyên tử trong đề thi đại họcbài tập chương nguyên tử lớp 10bài tập chương nguyên tử hóa 10các dạng bài tập chương nguyên tử hóa 10các dạng bài tập chương nguyên tử violetbai tap chuong nguyen tubgiri nhanh bài tập chương nguyên tửlời giải của bài tập chương nguyên tử của thầy trần danh sơnphương pháp giải bài tập chương nguyên tửbài tập chương nguyên tử nâng cao violetbài tập chương nguyên tử nâng cao có đáp ánchuyên đề bài tập chương nguyên tử môn hóa lớp 10ly thuyet va bai tap chuong nguyen tuGiáo trình cây khoai langLAB 1 QUẢN TRỊ SERVER 1Câu Hỏi Ôn Tập Môn Tiền Tệ Ngân HàngTIẾT 23 SO DO MẠCH điện CHIỀU DÒNG điệnCâu hỏi ôn tập môn Tâm lý đại cươngHow to Spot Explosive Opportunities in TradingĐO ỨNG SUẤT, BIẾN DẠNG DÙNG TENXOĐề tài các loại enzim thương mạiBáo cáo khảo sát địa chất công trình bước thiết kế kĩ thuật công trình mở rộng căn cứ dịch vụ dầu khí vũng tàucách dùng would ratherLồng ghép kiến thức thông tin vào bài giảng tại các trường đại học: thách thức và giải phápGiáo trình kĩ thuật thi côngquốc phòng 10 bài 5 phần 2Bai toan do thi pascalHiệu quả xói rửa đáy và bơm vữa đối với sức chịu tải của cọc tại công trình ever fortune plaza hà nộiĐề cương khảo sát thiết kế kĩ thuật công trình giao thôngBai tap nang cao do thi pascalĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉPPhương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học những lỗi khi sử dụng tiếng việt của học sinh tiểu học và biện pháp khắc phục1 a summary of APA style
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập