Tài liệu về : “ĐỀ THI GVDG CẤP THCS

ĐỀ THI GVDG CẤP THCS

ĐỀ THI GVDG CẤP THCS
... ĐT KÌ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THCS CẤP HUYỆN HUYỆN HOÀI ÂN NĂM HỌC: 2008-2009 Đề chính thức - ĐỀ THI KIẾN THỨC BỘ MÔN Môn :Lòch sử Thời gian làm bài : 120 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu ... : 120 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1 (4.0 điểm ) Vì sao Thực dân Pháp và Chính phủ ta đều muốn kí Hiệp đònh Sơ bộ ngày 06-3-1946 ? Câu 2 ( 2.0 điểm ) Nguyễn Quốc đã trực tiếp chuẩn...
 • 1
 • 1,326
 • 6

Đề thi GVDG cấp tỉnh môn hóa-THCS

Đề thi GVDG cấp tỉnh môn hóa-THCS
... ĐÀO TẠO ========== KÌ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH VÒNG LÝ THUYẾT Năm học 2008 – 2009 Môn thi: HÓA HỌC -THCS Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 12 tháng 02 năm ... dung dịch H 2 SO 4 loãng, vừa đủ rồi cô cạn dung dịch thu được m 2 gam muối trung hòa khan. 1) Thi t lập biểu thức tính tổng số mol hai kim loại kiềm theo m 1 , m 2 . 2) Cho m 2 = 1,1807 m 1 ... C = 12; O = 16; N = 14; Cl = 35,5; S = 32; Fe = 56; Cu = 64; Na = 23; Ca = 40 =======Hết======= Đề chính thức ...
 • 1
 • 492
 • 4

DE THI GVDG CAP TRUONG 2008-2009

DE THI GVDG CAP TRUONG 2008-2009
... máy? đề thi chọn gvdg trờng năm học 2008- 2009 Môn: âm nhạc Thời gian : 60 phút Câu1: Đồng chí hãy chỉ rõ phơng pháp dạy học âm nhạc theo hớng đổi mới cần chú ý đến vấn đề gì ? Câu 2: Giới thi u ... đề thi chọn gvdg trờng năm học 2008- 2009 Thời gian : 60 phút Phần I : Nghiệp vụ s phạm 6/20 điểm Câu ... Trong quá trình dạy hát đồng chí thờng phải giúp đỡ học sinh khắc phục những khó khăn gì ? đề thi chọn gvdg trờng năm học 2008- 2009 Môn: Tin học Thời gian : 60 phút Câu1: Nêu mục tiêu của môn...
 • 2
 • 211
 • 2

DE THI GVDG CAP TRUONG 08-09

DE THI GVDG CAP TRUONG 08-09
... máy? đề thi chọn gvdg trờng năm học 2008- 2009 Môn: âm nhạc Thời gian : 60 phút Câu1: Đồng chí hãy chỉ rõ phơng pháp dạy học âm nhạc theo hớng đổi mới cần chú ý đến vấn đề gì ? Câu 2: Giới thi u ... đề thi chọn gvdg trờng năm học 2008- 2009 Thời gian : 60 phút Phần I : Nghiệp vụ s phạm 6/20 điểm Câu ... Trong quá trình dạy hát đồng chí thờng phải giúp đỡ học sinh khắc phục những khó khăn gì ? đề thi chọn gvdg trờng năm học 2008- 2009 Môn: Tin học Thời gian : 60 phút Câu1: Nêu mục tiêu của môn...
 • 2
 • 163
 • 0

Một số đề thi GVDG cấp huyện

Một số đề thi GVDG cấp huyện
... PHÒNG GD-ĐT GIO LINH ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI - BẬC TIỂU HỌC Năm học 2004-2005 Phần thi lý thuyết ( Thời gian 120 phút, không thể thời gian giao đề) I/ PHẦN NHẬN THỨC VÀ NGHIỆP VỤ: ... là 5 tấn/ha. PHÒNG GD-ĐT GIO LINH ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI - BẬC TIỂU HỌC Năm học 2005-2006 Phần thi lý thuyết ( Thời gian 120 phút, không thể thời gian giao đề) I/ PHẦN NHẬN THỨC VÀ NGHIỆP VỤ: ... bước tính . PHÒNG GD-ĐT GIO LINH ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI - BẬC TIỂU HỌC Năm học 2006-2007 Phần thi lý thuyết ( Thời gian 120 phút, không thể thời gian giao đề) I/ PHẦN NHẬN THỨC VÀ NGHIỆP VỤ:(4...
 • 6
 • 1,747
 • 33

Gián án de thi gvdg cap trương

Gián án de thi gvdg cap trương
... Họ và tên: ……………………………….……….…. THCS Nghĩa ThuậnĐỀ THI LÝ THUYẾT GVDG CẤP TRƯỜNGNăm học : 2010 -2011Ngày: 5/12/2010Thời gian: 120 phútĐiểm (bằng ... học 2004-2005 b. Năm học 2005-2006 c. Năm học 2006-2007 d. Năm học 2007-2008Câu 3: Bỏ kì thi Tốt nghiệp THCS vào năm học nào ?a. Năm học 2003-2004 b. Năm học 2004-2005c. Năm học 2005-2006 d. ... 6: Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, hiện hành là: ……………….… ………………………………. ngày … tháng … năm … Câu 7: : Theo quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS các thầy (cô) hoàn chỉnh các câusau:...
 • 5
 • 89
 • 4

De thi GVDG THCS

De thi GVDG THCS
... ĐÀO TẠO ========== KÌ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH VÒNG LÝ THUYẾT Năm học 2008 – 2009 Môn thi: Anh văn - THCS Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 12 tháng 02 năm ... The end --- - - - - - ( §Ò thi nµy cã 04 trang) 4 Híng dÉn chÊm thi gi¸o viªn giái tØnh vßng lý thuyÕt N¨m 2009 M«n thi: TiÕng Anh THCS I. Những yêu cầu : (6 ý nhỏ, mỗi ý cho 2,5 điểm) + Phát huy ... I think you should be tolerant of other people’s weakness. ALLOWANCES 5. Local residents said they were against the new traffic scheme. DISAPPROVAL - - - - - - - - The end --- - - - - - ( §Ò thi...
 • 6
 • 364
 • 8

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP