Giáo Án Hình 8 thế hệ mới

giao an hinh 8 tron bo moi

giao an hinh 8 tron bo moi
... tích hình chữ nhật 80 0m2 (1đ) Tính diện tích phần trống 700m2 (1đ) Câu 3: Vẽ hình (0,5đ) Lập luận SABM = ½ SABC (0,5đ) SBMN = ½ SABM = ¼ SABC (0,5đ) SMNK = ½ SBMN= ¼ SABM= 1 /8 SABC (0,5đ) A N...
 • 2
 • 105
 • 0

Giao an MT 8 Ca nam moi co hinh anh minh hoa

Giao an MT 8 Ca nam moi co hinh anh minh hoa
... tranh minh - Quan sỏt tranh: hot quen thuc: ho: - Tho lun, tr li : + Ba cm gia ỡnh - Hi: + Tranh v v ba cm gia + Mt ngy vui + Tranh v v ch gỡ? ỡnh + Thm hi ụng b + Tranh gm nhng nhõn + B, m, anh, ... 1/ QUAN ST, NHN * Hng dn quan sỏt, * Tỡm hiu quan sỏt, XẫT : nhn xột: nhn xột: - Hỡnh dỏng, c im - Treo tranh minh ho - Quan sỏt tranh: ca khuụn mt - Gii thiu: - Khong cỏch cỏc b +õy l tranh chõn ... G.VIấN H.NG CA H S NI DUNG 05 HOT NG HOT NG 1/ QUAN ST, NHN * Hng dn quan sỏt, * Tỡm hiu quan sỏt, XẫT : nhn xột: nhn xột: - Khỏi nim: - Gii thiu tranh - Quan sỏt tranh: -L tranh v v mt - Hi -Tr...
 • 67
 • 185
 • 0

giáo án hình 8 kỳ II chọn bộ

giáo án hình 8 kỳ II chọn bộ
... Giáo án Hình Học mặt đáy -Gv giới thiệu cách vẽ hình chóp Hoạt động 3: Hình chóp II /Hình chóp đều: Học theo SGK -Hs khác hình chóp hình chóp -Các nhóm làm câu ?1 Hoạt động 4: Hình chóp cụt III /Hình ... THCS LÊ QUÝ ĐÔN Giáo án Hình Học II/ Phương pháp : - Trực quan hình vẽ, hỏi đáp gợi mở - Thảo luận nhóm III/Chuẩn bò: - GV: SGK, thước, bảng phụ - HS: SGK, thước, bảng phụ, bìa cứng hình hộp IV/Các ... III /Hình chóp cụt đều: -Cắt hình chóp mặt phẳng song song đáy Phần hình chóp nằm _Các mặt bên hình mặt phẳng chóp cụt mặt phẳng đáy hình thang cân hình chóp gọi hình chóp cụt -Gv giới thiệu mô hình...
 • 27
 • 278
 • 1

GIAO AN HINH 8 (hay- chi tiet),N

GIAO AN HINH 8 (hay- chi tiet),N
... thang, hình thang vuông , yếu tố hình thang Biết cách chứng minh tứ giác hình thang, hình thang vuông Biết vẽ hình thang, hình thang vuông Biết tính số đo góc hình thang, hình thang vuông II) ... bạn ? Một em đứng chỗ trả lời 40 trang 88 Em cho biết ý nghĩa biễn báo thông báo nội dung ? Một em đứng chỗ trả lời 41 trang 88 Một em đứng chỗ trả lời 42 trang 89 Lê Xuân AE + EB = CE + EB Theo ... Hình thang cân hình thang trả lời ?1 có hai góc kề đáy Hình thang ABCD (AB // CD) có HS: A B Hình thang ABCD (AB // CD) có đặc biệt ? D=C Một hình thang nh gọi hình thang cân Vậy hình thang nh...
 • 50
 • 389
 • 4

Giáo án Hình 8 (đầy đủ)

Giáo án Hình 8 (đầy đủ)
... gi¸c nªn lµ h×nh vu«ng * Ho¹t ®éng : HD häc ë nhµ - Häc thc lÝ thut - Bµi tËp vỊ nhµ : 82 , 83 , 84 , 85 trang 1 08, 109 Ngµy so¹n: TiÕt 23: Lun tËp A - Mơc tiªu : - HƯ thèng ho¸ kiÕn thøc lÝ thut vỊ ... nhÊt Bµi tËp 40 tr 88 SGK GV ®a h×nh vÏ lªn b¶ng phơ Yªu cÇu HS quan s¸t, m« t¶ tõng biĨn b¸o giao th«ng vµ quy ®Þnh cđa lt giao th«ng ? BiĨn nµo cã trơc ®èi xøng Bµi tËp 41 tr 88 SGK GV: ®a ®Ị ... lµ h×nh thoi th× tø gi¸c ®ã lµ h×nh vu«ng C¸c em thùc hiƯn ?2 SGK Cđng cè: Lµm bµi tËp 81 tr 1 08 81 / 1 08 Gi¶i Tø gi¸c AEDF lµ h×nh vu«ng V×: EAF = EAD + DAF = 450 + 450 = 900 Tø gi¸c AEDF cã...
 • 100
 • 452
 • 6

Giáo án hình 8: Đường tròn nội, ngoại tiếp

Giáo án hình 8: Đường tròn nội, ngoại tiếp
... giác đường tròn tiếp xúc với tất cạnh đa Đường đường tiếp đa tiếp đa giác? giác Đường tròn nội tiếp đường tròn nội tiếp hình vuông ngoại tiếphai đường tròn đồng tâm Nhận xét đường tròn ngoại tiếp ... Đường tròn ngoại tiếp hình vuông đường tròn qua đỉnh hình vuông Quan sát hình vẽ bên nhận xét đường tròn (O) với tứ giác ABCD ? Đường tròn nội tiếp hình vuông đường tròn nào? Đường tròn nội tiếp hình ... Vậy đa giác có đường tròn nội tiếp đường tròn ngoại tiếp ? Định nghĩa: Đường tròn ngoại tiếp đa giác đường tròn qua tất đỉnh đa giác Đường tròn nội tiếp đa giác đường tròn tiếp xúc với tất cạnh...
 • 13
 • 472
 • 0

Giáo án Hình 8 năm học 2008-2009

Giáo án Hình 8 năm học 2008-2009
... Từ 1,2 AEDF hình vuông V Hớng dẫn học nhà:(2') - Học theo SGK , ý tính chất, dấu hiệu nhận biết hình vuông Trần Bá Minh - Giáo án Hình Năm học 20 08 - 2009 - Làm tập 79, 80 , 82 (tr1 08- SBT) HD 79: ... AEDF hình gì? b) Tìm D để AEDF hình thoi Năm học 20 08 - 2009 Trần Bá Minh - Giáo án Hình c) Nếu V ABC có = 900 , tứ A giác AEDF hình gì.Tìm D để AEDF hình vuông ? Khi hình bình hành trở thành hình ... - Giáo án Hình Năm học 20 08 - 2009 - Hs nhắc lại dấu hiệu nhận biết tứ giác hình vuông V Hớng dẫn học nhà:(2') - Xem lại tập - Trả lời câu hỏi phần ôn tập chơng I (tr110) - Làm tập 87 , 88 , 89 ...
 • 126
 • 179
 • 3

giao an Hinh 8 (day du)

giao an Hinh 8 (day du)
... thang cần dựng x Bài tập nhà : 34 trang 83 SGK A Chứng minh : Theo cách dựng ta có : AB // CD nên tứ giác ABCD hình thang Và có AC = BD = 4cm Nên hình thang cân Góc CDx = 80 0, DC = 3cm 18 B y 80 0 ... bạn ? Một em đứng chỗ trả lời 40 trang 88 Em cho biết ý nghĩa biễn báo thông báo nội dung ? Một em đứng chỗ trả lời 41 trang 88 Một em đứng chỗ trả lời 42 trang 89 a)Theo định nghĩa hai điểm đối ... Hình thang vuông Định nghĩa : Hình thang vuông hình thang có góc vuông y=500(hai góc so le trongAB//CD) Hình 21c x + C = 180 0 (hai góc phía, AB//CD) x = 180 0 900 = 900 y + 650 = 180 0 y = 180 0...
 • 47
 • 165
 • 1

giáo án hình 8 chuẩn chuong I-II

giáo án hình 8 chuẩn chuong I-II
... Hình 84 hình chữ nhật C Hình bình hành có D Vậy em định góc vuông hình chữ nhật nghĩa hình chữ nhật ? Hình thang cân có Hình bình hành hình góc vuông hình chữ nhật chữ nhật ? 2) Tính chất : Hình ... hình thoi, hình vuông ? 6) Phát biểu tính chất hình bình hành , hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông ? 7) Nêu dấu hiệu nhận biết hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông ? 8) Thế hai ... Hình bình hành hình vuông ? 87 / 111 Giải a) Tập hợp hình chữ nhật tập hợp tập hợp hình bình hành, hình thang b) Tập hợp hình thoi tập hợp tập hợp hình bình hành, hình thang c) Giao tập hợp hình...
 • 60
 • 236
 • 0

giáo án hình 8 chuẩn chuong III- IV

giáo án hình 8 chuẩn chuong III- IV
... dùng bảng phụ đa hình 28 SGK HS : GV : hình nh đợc gọi hình Quan sát theo dỏi đồng dạng GV: Vậy theo em hai hình đồng dạng HS : Các hình đồng dạng với hình GV :Khẳng định lại có hình dạng với GV ... Bài 2: Vẽ hình nói rõ cách chia đoạn thẳng AB thành phần (không cần chứng minh ) / Chơng III Hình lăng trụ đứng Hình chóp A hình lăng trụ đứng Ngày 05 tháng 04 năm 20 08 Tiết 56: Đ1 hình hộp chữ ... đáy mặt phẳng cho ta hình chóp cụt Hình chóp cụt S P D ? Mặt bên hình chóp cụt hình gì? H A + Mặt bên hình chóp cụt hình thang cân Luyện tập củng cố: + Làm tập 36 SGK Tr 1 18 Hớng dẫn tự học: C...
 • 36
 • 128
 • 2

Giáo án Hình 8

Giáo án Hình 8
... nghóa hình thang, hình thang vuông, yếu tố hình thang Biết cách chứng minh tứ giác hình thang, hình thang vuông - Biết vẽ hình thang, hình thang vuông, biết tính số đo góc hình thang, hình thang ... Đưa bảng phụ chiếu hình, câu sau hay sai Hình thoi hình bình hành (hoặc hbh có đường chéo hình chữ nhật) Hình chữ nhật hình thoi có góc vuông Hình chữ nhật có cạnh kề hình thoi Hình bình hành có ... vẽ hình ghi tóm tắt vào Học sinh trả lời: Hình vuông hình chữ nhật có cạnh nhau, hình thang có góc vuông Đó hình vuông 2.Tính chất Trả lời: Vì hình vuông vừa hình chữ nhật vừa hình thoi nên hình...
 • 114
 • 215
 • 2

GIÁO ÁN HÌNH 8

GIÁO ÁN HÌNH 8
... 50o = 100o Bài 39 /88 (SGK) GV đa tập 39 /88 sgk Giáo viên gọi HS đọc đề giáo viên hớng dẫn HS vẽ hình vào ghi rõ gt, Kl ? Tìm hình vẽ cặp đờng thẳng Trang 21 B A d D A E Giáo án hình học nhau? Giải ... hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông - Rèn kĩ vẽ hình, phân tích toán, chứng minh tứ giác hình bình hành, hình chữ nhật, hình vuông - Vận dụng vào chứng minh tính toán II chuẩn bị giáo viên ... động 1: SGK /81 Giáo viên giới thiệu nh SGK "Ta biết tập dựng hình" ? Thớc thẳng có tác dụng gì? ? Compa có tác dụng gì? Các toán dựng hình biết Hoạt động 2: Bài toán dựng hình (SGK) /81 ,82 ) lớp 6,...
 • 135
 • 252
 • 0

Giao an Hinh 8 ( đủ )

Giao an Hinh 8 ( đủ )
... minh đợc Hình thang DEFB có cạnh bên // AE = AC ( DB // EF) nên DB = EF DB = AB (gt) AD = EF (1 ) = E ( EF // AB ) (2 ) A1 à1 ả à D1 = F1 = B (3 ). Từ (1 ) ,(2 ) &(3 ) ADE = EFC (gcg) AE= EC - GV: ... = MC ( gt) EM//DC (1 ) BE = ED (gt) ED = DA (gt) (2 ) Từ (1 ) & (2 ) IA = IM ( đpcm) Chữa 25 /80 : A B E K F D C Gọi K giao điểm EF & BD Vì F trung điểm BC FK'//CD nên K' trung điểm BD ( 1) K ... AD // BC (gt) (2 ) Từ (1 ) & (2 ) AD = BC; AB = CD ( cắp đoạn thẳng // chắn đơng thẳng // .) * Bài toán 2: (cách 2) ABC = ADC (g.c.g) * Nhận xét 2: (sgk)/70 2) Hình thang vuông Là hình thang có...
 • 149
 • 174
 • 0

giao an hinh 8 T 40

giao an hinh 8 T 40
... BI C Nhắc lại : - Định lí Ta-l t - - Định lí Ta-l t đảo - Hệ định lí Ta-l t - Ti t 40 t nh ch t đường phân giác tam giác Định lí ?1 Vẽ tam giác ABC bi t: Trong tam giác, đường phân A giác góc ... 12,5 6, + 8, 12,5 .8, = x= 7,3 x 8, 14,9 Ti t 40 t nh ch t đường phân giác tam giác Định lí Chú ý Luyện t p Hướng dẫn nhà Về nhà học học thuộc định lí ý Làm t p 16,17, 18, 19 SGK trang 67, 68 ... 15 Ti t 40 t nh ch t đường phân giác tam giác Định lí Giải: Vì DH phân giác góc D nên Chú ý ?3 T nh x hình x E H F 8, 5 D HE DE = HF DF HE DE = HE + HF DE + DF 3.13,5 = x= = 8, 1 x 13,5 Ti t 40...
 • 8
 • 144
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thuốc an thần kinh thế hệ mớigiáo án bài các thế hệ trong một gia đìnhgiáo án hình 8 chương ivgiáo án sinh 8 bài hệ thần kinh sinh dưỡnggiáo án hình 8 chương 4giáo án hình 8 hai cộtgiao an sinh 8 tich hop moi truong ca namgiao an lop 8 the ducgiáo án hình 8giáo án hình 8 học kì 2giáo án hình 8 chương 3giáo án hình 8 giảm tảigiáo án hình 8 kì 2giáo án hình 8 có giảm tảigiáo án hình 8 2 cộtskkn một số giải pháp ứng dụng hiệu quả hệ thống phần mềm VEMIS ở trường THPT triệu sơnGiáo án dạy bồi dưỡng ngữ văn 7Chính sách công nghệ xử lý xung đột môi trường giữa bệnh viện và cộng đồng dân cư sống xung quanh (Nghiên cứu trường hợp Bệnh viện Bạch Mai)bồi dưỡng HS giỏi ngữ văn 8giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 11Mạch lạc trong văn bản hợp đồng kinh tế So sánh đối chiếu tiếng Anh với tiếng Việt.Nghiên cứu giải pháp tích hợp chữ ký số cho ứng dụng dựa trên công nghệ SharePointNghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm ĐồngNghiên cứu về giải pháp tích hợp MANET với Internet sử dụng giao thức MOBILE IPNgười lao động trong khu công nghiệp với việc tiếp cận dịch vụ hành chính công của chính quyền địa phương hiện nay (Nghiên cứu trường hợp khu công nghiệp Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội)Phân cụm thô của dữ liệu tuần tựPhát triển hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D) trong các doanh nghiệp Việt NamPhát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch ở làng gốm Bát Tràng Hà Nội.Quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh tại trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Nam Định đáp ứng yêu cầu năng lực ngoại ngữQuản lý hoạt động dạy học tại các trường Trung học cơ sở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam theo tiếp cận phát triển năng lực học sinhQuản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS Ngọc Hải - Đồ Sơn - Hải Phòng theo hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạoQuản lý học liệu tại thư viện đáp ứng yêu cầu đào tạo trường đại học Điều Dưỡng Nam Định25 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán sở GD và đt lâm đồngHoạt Động Marketing Tại Thư Viện Trường Đại Học Hà NộiMột số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Sao Việt Hải Phòng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập