Cơ sở lý thuyết ma trận EFE chương trình cao học

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ SỞ THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GEOSLOPE ĐỂ KIỂM TOÁN ỔN ĐỊNH MÁI DỐC TA LUY NỀN TRÊN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GEOSLOPE ĐỂ KIỂM TOÁN ỔN ĐỊNH MÁI DỐC TA LUY NỀN TRÊN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH
... Hå ChÝ Minh nh»m t×m gi¶i ph¸p xư hỵp §Ị tµi ®­ỵc thùc hiƯn b»ng ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu thut lµ chđ u kÕt hỵp víi thùc tiƠn thiÕt kÕ, thi c«ng xư sơt tr­ỵt trªn ®­êng Hå ChÝ Minh ®Ĩ ... ®Ị tµi: “ C¬ së thut vµ øng dơng ch­¬ng tr×nh Geo-Slope ®Ĩ kiĨm to¸n ỉn ®Þnh m¸i dèc ta luy nỊn trªn ®­êng Hå ChÝ Minh sù cÇn thiÕt cđa ®Ị tµi Qua nh÷ng vÊn ®Ị ë trªn chóng ta thÊy r»ng: - ... m¸i ta luy th­êng ph¶i thùc hiƯn víi khèi l­ỵng tÝnh to¸n lín Ngµy m¸y tÝnh trë thµnh c«ng tÝnh to¸n h÷u hiƯu th× viƯc sư dơng c¸c phÇn mỊm tÝnh to¸n ỉn ®Þnh m¸i ta luy trë nªn phỉ biÕn ë n­íc ta...
 • 80
 • 485
 • 2

sở thuyết truyền tin 2004 - Chương 5: hóa nguồn doc

Cơ sở lý thuyết truyền tin 2004 - Chương 5: Mã hóa nguồn doc
... thuật hóa nguồn liên tục Chương 5: hóa nguồn sở thuyết hóa nguồn liên tục 38/ 64 4.1.Khái niệm Chương 5: hóa nguồn sở thuyết hóa nguồn liên tục 39/ 64 4.1.Khái niệm Nguồn ... Chương 5: hóa nguồn hóa nguồn rời rạc không nhớ hóa cho nguồn dừng rời rạc sở thuyết hóa nguồn liên tục Các kỹ thuật hóa nguồn liên tục Chương 5: hóa nguồn 2/ ... dài cố định hóa với từ có độ dài thay đổi hóa cho nguồn dừng rời rạc sở thuyết hóa nguồn liên tục Các kỹ thuật hóa nguồn liên tục Chương 5: hóa nguồn hóa nguồn rời rạc...
 • 68
 • 536
 • 1

SỞ THUYẾT THUẬT TOÁN QUAY LUI, TRÌNH BÀY THUẬT TOÁN VÀ CÀI ĐẶT TRÊN C CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN QUAY LUI ĐỂ TÌM ĐƯỜNG ĐI TRONG MÊ CUNG

CƠ SỞ LÝ THUYẾT THUẬT TOÁN QUAY LUI, TRÌNH BÀY THUẬT TOÁN VÀ CÀI ĐẶT TRÊN C CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN QUAY LUI ĐỂ TÌM ĐƯỜNG ĐI TRONG MÊ CUNG
... c u đặt Chẳng hạn toán cung, đòi hỏi ta phải xây dựng thuật toán tìm lối từ c a vào để đến lối Trong đó, ứng trư c nhiều ngã rẽ phải tìm lối thoát khỏi cung Đ c tả đề tài • Yêu c u o Chương ... Bài toán tìm đường cung ứng từ vị trí s ( bên cung c a vào ) tìm đường đến vị trí e ( c a bên cung) Nhóm Trang C u tr c liệu giải thuật GVHD: Th.s Nguyễn Thành Thủy Nếu biểu diễn cung ... toán - Tìm dạng tổng quát toán II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ C ch tìm đường thuật toán cung: Khởi tạo lối c a vào, sau dùng thuật toán (thuật toán quay lùi ) để tìm lối Trong tìm lối đi, lối đi tường...
 • 13
 • 2,764
 • 164

Phân tích sở thuyết và mô phỏng quy trình tháo lắp hệ thống trao đổi khí, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát động diesel, chương 23 pdf

Phân tích cơ sở lý thuyết và mô phỏng quy trình tháo lắp hệ thống trao đổi khí, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát động cơ diesel, chương 23 pdf
... cấu, hệ thống trình bày chưa kỹ xác cao - Chương trình không nhiều hệ thống, thiết bị mà số loại điển hình 6.1.3 Hướng phát triển đề tài Đề tài phát triển theo hướng sau: - Về nội dung ... chuyên môn kiến thức tin học, trình độ có hạn Mặc khác, điều kiện khách quan nên sinh viên không tiếp xúc nhiều với hệ thống, thiết bị nên chương trình nhiều hạn chế: - Chất ... sâu nghiên cứu, có chất lượng có chất lượng tốt - Tìm phương pháp thống kích cỡ ảnh phần mềm vẽ phần mềm làm chuyển động để hình ảnh rõ nét đẹp - Tạo giảng công nghệ thông tin để phục vụ cho...
 • 4
 • 559
 • 4

Phân tích sở thuyết và mô phỏng quy trình tháo lắp hệ thống trao đổi khí, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát động diesel, chương 1 docx

Phân tích cơ sở lý thuyết và mô phỏng quy trình tháo lắp hệ thống trao đổi khí, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát động cơ diesel, chương 1 docx
... cậy động Các hệ thống phục vụ động bao gồm: - Hệ thống nhiên liệu - Hệ thống trao đổi khí - Hệ thống bôi trơn - Hệ thống làm mát - Hệ thống khởi động động - Hệ thống điều khiển 1. 4 Đối tượng ... cứu: động diesel + Phạm vi nghiên cứu: gồm hệ thống - Hệ thống trao đổi khí - Hệ thống bôi trơn - Hệ thống làm mát Ở khía cạnh: đặc điểm cấu tạo, nguyên làm việc, quy trình tháo lắp phận hệ ... vụ 1. 3.2 Phân loại hệ thống phục vụ động Rõ ràng làm việc tin cậy động diesel phụ thuộc trực tiếp vào hoạt động hệ thống phục vụ Do yêu cầu độ tin cậy hệ thống phục vụ không thấp độ tin cậy động...
 • 9
 • 593
 • 2

Phân tích sở thuyết và mô phỏng quy trình tháo lắp hệ thống trao đổi khí, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát động diesel, chương 2 docx

Phân tích cơ sở lý thuyết và mô phỏng quy trình tháo lắp hệ thống trao đổi khí, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát động cơ diesel, chương 2 docx
... chữa hệ thống trao đổi khí động diesel 2. 2.1 Sơ đồ nguyên hệ thống phân phối khí 2. 2.1.1 Động không tăng áp Động diesel kỳ a Xupap treo Sơ đồ hệ thống trao đổi khí có xupap treo thể hình 2. 1 ... làm việc an toàn c Xupap đặt Sơ đồ hệ thống trao đổi khí có xupap đặt thể hình 2. 3 trục cam; đội; lò xo xupap; xupap; nắp máy; thân máy; Hình 2. 3 Hệ thống trao đổi khí có xupap đặt - Nguyên ... phải sạch, nghĩa hệ số khí sót phải thấp Yêu cầu đạt đến đâu tùy thuộc vào loại động kỳ hay kỳ, phương pháp trao đổi khí, cấu tạo phận cấu 2. 1 .2 Phân loại  Động không tăng áp - Động diesel kỳ...
 • 11
 • 299
 • 1

Phân tích sở thuyết và mô phỏng quy trình tháo lắp hệ thống trao đổi khí, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát động diesel, chương 4 pps

Phân tích cơ sở lý thuyết và mô phỏng quy trình tháo lắp hệ thống trao đổi khí, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát động cơ diesel, chương 4 pps
... sơ đồ thay đổi khí quét thẳng qua xupap Hệ thống có nhược điểm kết cấu phức tạp, ứng suất nhiệt piston đóng mở cửa xả cao, làm xấu trình thay đổi khí động tự đảo chiều làm việc hành trình lùi ... trục khuỷu Nhờ lúc bắt đầu trao đổi khí, cửa xả mở sớm cửa quét, đảm bảo xả tự Hình 2.7 Sơ đồ trao đổi khí quét thẳng qua cửa thải cửa xả; cửa quét Cuối thời kỳ thay đổi khí, cửa quét đóng muộn ... Trong động thấp tốc đại, nhờ tính kinh tế chúng hiệu cao hệ thống tăng áp mà dùng pha phối khí đối xứng làm giảm ứng suất nhiệt xupap xả không cần đảo chiều cấu dẫn động xupap xả + Sơ đồ trao đổi...
 • 6
 • 243
 • 1

Phân tích sở thuyết và mô phỏng quy trình tháo lắp hệ thống trao đổi khí, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát động diesel, chương 5 pot

Phân tích cơ sở lý thuyết và mô phỏng quy trình tháo lắp hệ thống trao đổi khí, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát động cơ diesel, chương 5 pot
... thải động Không khí từ trời qua máy nén nén tới áp suất pk > po vào xylanh động Do tăng áp tuabin khí dẫn động nhờ lượng khí thải, tiêu thụ công suất động tăng áp khí, nên làm tăng tính kinh tế động ... động cơ, nói chung giảm suất tiêu hao nhiên liệu khoảng (3 10) Ở động tăng áp cao, người ta thường trang bị làm mát trung gian nhằm giảm nhiệt độ, qua nâng cao mật độ không khí tăng áp vào động ... Tăng áp sóng khí: Khí thải động tiếp xúc trực tiếp với không khí đường tới xylanh, tăng áp sóng khí, để nén số không khí trước nạp vào động Tăng áp hỗn hợp Trên số động cơ, phần tăng áp tuabin khí...
 • 5
 • 289
 • 1

Phân tích sở thuyết và mô phỏng quy trình tháo lắp hệ thống trao đổi khí, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát động diesel, chương 6 ppsx

Phân tích cơ sở lý thuyết và mô phỏng quy trình tháo lắp hệ thống trao đổi khí, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát động cơ diesel, chương 6 ppsx
... Trục cam động tự đổi chiều quay có hệ thống cam: “cam tiến” “cam lùi”, hệ thống cam bố trí lệch góc đổi chiều (hình 2.12b) Hình 2.12a Hình 2.12b cam tiến; cam lùi Để đổi chiều quay cho động cơ, trục ... nhỏ nên áp suất tiếp xúc lớn làm tăng khả mài mòn Chính kết cấu nấm nên lắp ráp vào lỗ đội thân máy phải lắp từ lên trước lắp trục cam Khi tháo thay sửa chữa đội phải tháo trục cam Trong cấu xupap ... hoạt động ống dẫn hướng thẳng đứng, mặt tiếp xúc cam thường cứng để đảm bảo lâu mòn Con đội có nhiệm vụ truyền chuyển động tịnh tiến cho đũa đẩy b Cấu tạo, phân loại: Theo kết cấu đội dùng cấu trao...
 • 11
 • 248
 • 2

Phân tích sở thuyết và mô phỏng quy trình tháo lắp hệ thống trao đổi khí, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát động diesel, chương 7 ppt

Phân tích cơ sở lý thuyết và mô phỏng quy trình tháo lắp hệ thống trao đổi khí, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát động cơ diesel, chương 7 ppt
... xupap vành hãm; đĩa tựa lò xo Hình 2.22 trình bày xupap động M106 Trên phần - 35 - chuôi xupap, người ta làm rỗng làm ren Đĩa tựa lò xo lắp vào đuôi xupap ren Khe hở xupap phận truyền động trực ... 1,5) mm (hình 2.28) • Lắp xupap vào dùng dầu hỏa nhỏ vào tán xupap Sau phút dầu không ngấm qua bề mặt làm việc tán xupap với bề mặt làm việc đế xupap tiếp xúc tốt • Lắp xupap vào, dùng thiết bị ... tra - Kiểm tra khe hở lắp ghép thân xupap ống dẫn hướng Lắp xupap vào, đặt đồng hồ so lên mặt động nắp động cơ, nâng tán xupap lên độ mở qui định, đặt mũi - 44 - đồng hồ xo vào phần trụ tán xupap,...
 • 26
 • 264
 • 0

Phân tích sở thuyết và mô phỏng quy trình tháo lắp hệ thống trao đổi khí, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát động diesel, chương 8 pptx

Phân tích cơ sở lý thuyết và mô phỏng quy trình tháo lắp hệ thống trao đổi khí, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát động cơ diesel, chương 8 pptx
... 4+6, 6 +8 …Loại 4+6 có độ bền đồng trục chủ động trục bị động - 45 - Hình 2.40 Máy nén trục vít động kỳ tốc độ cao, Ne=145ML trục dẫn động; cặp bánh tăng tốc; trục vít chủ động; trục vít bị động ... người ta làm phần bề mặt kín sát chiếm 20 tổng số bề mặt rôto Đó dải lồi hẹp, có dạng Epycycloit - 42 - Hình 2. 38 Máy nén rôto cánh động Diesel MZ-204 Khe hở hướng kính rôto (0,02  0, 08) mm Khe ... lắp sai hư hỏng, ta nên xem lại lắp sai lắp lại cho đúng, hư hỏng phải thay - 43 - Nếu thấy cánh rôto có vết xước, mòn chứng tỏ ổ đỡ, bạc lót bị mòn ta phải thay ngay, không nên để máy nén làm...
 • 7
 • 212
 • 1

Phân tích sở thuyết và mô phỏng quy trình tháo lắp hệ thống trao đổi khí, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát động diesel, chương 9 doc

Phân tích cơ sở lý thuyết và mô phỏng quy trình tháo lắp hệ thống trao đổi khí, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát động cơ diesel, chương 9 doc
... Hình 2.42 Bình làm mát có ruột kiểu ống cánh giải nhiệt Trường hợp lượng nhiệt từ khí nạp truyền cho nước làm mát lớn sức cản khí động học bình làm mát nhỏ Tốt ta nên dùng bình làm mát cánh tản ... Thỉnh thoảng nên làm bình làm mát để làm việc hiệu quả, sau thời gian làm việc bề mặt làm việc phía khí nước bị bẩn, kết làm tăng nhiệt trở ống, cánh tản nhiệt, tăng sức cản khí động học sức cản ... nước lưu động Tổ tuabin khí xả – máy nén khí Bộ tuabin tăng áp gồm có phần máy nén kiểu ly tâm tuabin khí xả cấu phụ bạc đỡ trục, -3- thiết bị bao kín, hệ thống bôi trơn làm mát … Dựa vào dòng...
 • 13
 • 286
 • 2

Phân tích sở thuyết và mô phỏng quy trình tháo lắp hệ thống trao đổi khí, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát động diesel, chương 11 pptx

Phân tích cơ sở lý thuyết và mô phỏng quy trình tháo lắp hệ thống trao đổi khí, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát động cơ diesel, chương 11 pptx
... theo nhiên liệu axit làm giảm tuổi thọ dầu Cacte to sâu lúc tàu gặp sóng gió dầu va đập mạnh vào trục khuỷu, nên dùng động nhỏ Hệ thống bôi trơn cacte khô - Đặc điểm hệ thống bôi trơn cacte khô ... giữ cho áp suất dầu không đổi phạm vi tốc độ quay làm việc động Trong trình bôi trơn dầu chảy xuống cacte hai bơm hút qua lọc, sau dầu đưa đến bình làm mát 13, dầu làm mát trở thùng chứa Khi bình ... dầu bôi trơn trục khuỷu; 10 đường dầu bôi trơn trục cam; 11 bầu lọc tinh; 12 đồng hồ nhiệt độ dầu; 13 bình làm mát dầu; 14, 15 van an toàn; 16 van nhiệt - Nguyên hoạt động: Bơm dầu dẫn động...
 • 7
 • 298
 • 2

Phân tích sở thuyết và mô phỏng quy trình tháo lắp hệ thống trao đổi khí, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát động diesel, chương 12 pptx

Phân tích cơ sở lý thuyết và mô phỏng quy trình tháo lắp hệ thống trao đổi khí, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát động cơ diesel, chương 12 pptx
... bánh bị động; đường dầu vào; rãnh dẫn dầu; trục dẫn động; bánh chủ động; đường dầu - Nguyên hoạt động: Loại bơm làm việc tương tự bơm bánh ăn khớp theo nguyên guồng dầu Khi động làm việc, ... tạo, quy trình tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa phận hệ thống bôi trơn 3.2.2.1 Bơm dầu Nhiệm vụ, yêu cầu - Bơm dầu có nhiệm vụ hút dầu cacte thùng chứa dầu để cung cấp cho bề mặt, chi tiết cần bôi ... mi xylanh phải phân bố toàn chu vi Do vậy, người ta thường bố trí nhiều điểm bôi trơn( từ đến 12 điểm) Số lượng điểm bôi trơn phụ thuộc vào đường kính bôi trơn Để phân bố dầu bôi trơn toàn bề...
 • 12
 • 228
 • 2

Phân tích sở thuyết và mô phỏng quy trình tháo lắp hệ thống trao đổi khí, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát động diesel, chương 13 doc

Phân tích cơ sở lý thuyết và mô phỏng quy trình tháo lắp hệ thống trao đổi khí, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát động cơ diesel, chương 13 doc
... lắp đặt Tháo bánh truyền động với trục truyền động trục trung gian trục truyền -6- động, tháo van giảm áp rửa phận nhiên liệu dung môi - Quy trình lắp bơm bôi trơn ngược lại với quy trình tháo Tuy ... khả đổi chiều Tháo, lắp bơm dầu bôi trơn -5- - Trước tháo bơm dầu bôi trơn, cần làm toàn cụm bơm, tháo lưới lọc dầu, bánh truyền động nắp bơm Dùng bút nỉ đánh dấu bánh bơm để ăn khớp khít lắp ... hành trình có ích bơm Bơm có 16 piston 16 ngăn kéo phân phối số Các piston truyền động cam định hình số 10 cam số truyền động cho ngăn kéo số Sau vòng quay động -3- cơ, piston thực hai hành trình...
 • 9
 • 240
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: cơ sở lý thuyết mã hóatài liệu về phân tích cơ sở lý thuyết và mô phỏng quy trình tháo lắp hệ thống trao đổi khí hệ thống bôi trơn hệ thống làm mát động cơ dieselphần i cơ sở lý thuyết phần minh hoạ quá trình tách các chất a và b trong cột tách sắc kýchương 1 cơ sở lý thuyết về khí néncơ sở lý thuyết hóa học hữu cơ trần quốc sơngiáo trình cơ sở lý thuyết mật mãcơ sở lý thuyết hóa học chuong 4cơ sở lý thuyết hóa học chuong 4 dung đichcơ sở lý thuyết hóa học chuong 3 can bang hoa hoc66 cơ sở lý thuyết hóa học cơ tập 1 nxb giáo dục 1977 trần quốc sơn 300 trang pdftính hệ số ma sát trên cơ sở lý thuyếtcơ sở lý thuyết chương 2 thực trạng về thẩm định tín dụng tại nhtm việt nam chương 3 giải pháp nâng cao hiệu quả thẩm định tín dụng tại nhtm việt nami cơ sở lý thuyết hàn ma sátcơ sở lý thuyếtcơ sở lý thuyếtTense revision (Ôn tập các thì)BT mệnh đề quan hệHiện tại hoàn thànhMatlab image processing tutorialPhân tích cấu trúc xúc xính heo bằng máy TA.XTplusGiáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 31Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 33Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 21Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 22Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 23Đề tài: Đời sống tinh thần của nữ công nhân nhập cư ở khu công nghiệp tại Trà VinhKhảo sát nhu cầu của khách du lịch nội địa về loại hình du lịch bụi tại tỉnh thừa thiên huếĐề tài: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sảnThể lệ hội thi Bí thư chi bộ giỏiTHAM LUẬN CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆNBÀI THAM LUẬN VỀ VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC HỌC SINHPhân tích chương trình marketing cho sản phẩm xe máy air blade 125cc và wave alpha 100cc của công ty honda việt namKẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo viên mầm non Năm học 2014 2015TÀI LIỆU THAM KHẢO đề CƯƠNG ôn THI môn tâm lý học văn hóa SAU đại họcTIỂU LUẬN tâm lý học NHỮNG vấn đề NHÓM lớn và ý NGHĨA đối với CÔNG tác QUẢN lý xã hội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập