Tài liệu Hóa tổng hợp

Tài liệu Bài tổng hợp các công thức hóa dược doc

Tài liệu Bài tổng hợp các công thức hóa dược doc
... sulfamid kháng khuẩn Công thức, tính chất công dụng SULFACETAMID NATRI, CO-TRIMOXAZOL - Với quinolon: Công thức chung, liên quan cấu trúc – tác dụng CTCT, tính chất, kiểm nghiệm, công dụng acid nalixidic, ... 4-NH2; 10H → 10-CH3 ⇒ ức chế tổng hợp acid nucleic TB ung thư) Các chất kháng sinh Nhớ tên số kháng sinh tác dụng chống ung thư DACTINOMYCIN DAUNORUBICIN HYDROCLORID Hợp chất alcaloid điều - Nguồn ... Povidon) Sulfamid kháng khuẩn Công thức chung: SULFACETAMID NATRI (SULFAmid + ACETAMID) SULFAMETHOXAZOL (SMZ) (SULFAmid isoXAZOL) + 5-METHyl-3- CO-TRIMOXAZOL (Phối hợp SMZ với TRImethoprim (TMP))...
 • 16
 • 3,127
 • 15

tài liệu về tổng hợp hóa dầu

tài liệu về tổng hợp hóa dầu
... tác thí nghiệm Tự nghiên cứu tài liệu liên quan đến công nghệ tổng hợp hóa dầu Xem trình diễn cách tiến hành thí nghiệm tổng hợp hóa dầu Làm thí nghiệm tổng hợp hóa dầu Tham quan công nghệ, trang ... tổng hợp hóa dầu Mô tả đầy đủ tính chất nguyên liệu sản phẩm, trình công nghệ tổng hợp hóa dầu Thao tác sơ đồ công nghệ tổng hợp hóa dầu Thực đƣợc thí nghiệm mô đun phòng thí nghiệm trƣờng Về thái ... dùng công nghệ tổng hợp hóa dầu số sở sản xuất Khảo sát nghiên cứu thị trƣờng cung cấp nguồn nguyên liệu tiêu thụ sản phẩm tổng hợp hóa dầu YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH MÔ ĐUN Về kiến thức:...
 • 206
 • 90
 • 0

Tài liệu Java tổng hợp

Tài liệu Java tổng hợp
... BI LM QUEN V I JAVA I L ch s java II Java em l II M t s c tr ng c a java III Cỏc ki u ng d ng Java IV Mỏy o Java (JVM -Java Virtual Machine) ... k quy t nh i tờn, Java l cỏi tờn c ch n, Java l tờn c a m t quỏn cafe m nhúm thi t k java hay n ú u ng II Java em l Java l ngụn ng l p trỡnh h ng i t ng, v y khụng th dựng Java vi t m t ch ng ... ng trỡnh JAVA u tiờn cú th biờn d ch v ch y cỏc ch ng trỡnh java ta ph i ci - JRE (Java Runtime Enviroment) mụi tr ng th c thi c a java, nú bao g m: JVM (Java Virtual Machine) mỏy o java vỡ cỏc...
 • 249
 • 410
 • 3

Tài liệu Java tổng hợp - Các khái niệm cơ bản

Tài liệu Java tổng hợp - Các khái niệm cơ bản
... ng trỡnh JAVA u tiờn cú th biờn d ch v ch y cỏc ch ng trỡnh java ta ph i ci - JRE (Java Runtime Enviroment) mụi tr ng th c thi c a java, nú bao g m: JVM (Java Virtual Machine) mỏy o java vỡ cỏc ... logic - byte short int long float double Mụ t long true ho c false - float doubl e T i a 127 21 5-1 23 1-1 -2 6 3-1 L p bao Byte Short Integer Long IEEE75 Float IEEE75 Double Unicode Character 21 6-1 ... Trong ú: class - T khoỏ xỏc nh l p classname - Tờn c a l p var_datatype - ki u d li u c a bi n variablename - Tờn c a bi n met_datatype - Ki u d li u tr v c a ph ng th c methodname - Tờn c a ph...
 • 32
 • 314
 • 0

Tài liệu BT tổng hợp lần 13

Tài liệu BT tổng hợp lần 13
... tượng thoái hóa giống a thể đồng hợp giảm, thể dị hợp tăng gen lặn có hại biểu b thể dị hợp giảm, thể đồng hợp tăng gen lặn có hại biểu c gen tồn trạng thái đồng hợp trội nên gen lặn có hại không ... phân cho giao tử 2n Số kiểu tổ hợp tạo từ hai phép lai a 36 b.16 c.6 d.12 Câu 32: Biến dị tổ hợp a nguyên liệu tiến hóa b không làm xuất kiểu hình c phát sinh tổ hợp lại vật chất di truyền bố ... - chuyển ADN tái ổ hợp vào tế bào nhận b tách ADN tế bào cho plasmit khỏi tế bào - cắt nối ADN tế bào cho ADN plasmit điểm xác định, tạo ADN tái tổ hợp - chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận...
 • 6
 • 174
 • 0

Tài liệu BT tổng hợp lần 14

Tài liệu BT tổng hợp lần 14
... tượng thoái hóa giống a thể đồng hợp giảm, thể dị hợp tăng gen lặn có hại biểu b thể dị hợp giảm, thể đồng hợp tăng gen lặn có hại biểu c gen tồn trạng thái đồng hợp trội nên gen lặn có hại không ... ADN gồm 146 cặp nulêôtit b phân tử prôtêin histoon đoạn ADN gồm 148 cặp nulêôtit c 10 phân tử prôtêin histoon đoạn ADN gồm 146 cặp nulêôtit d 10 phân tử prôtêin histoon đoạn ADN gồm 148 cặp nulêôtit ... phân cho giao tử 2n Số kiểu tổ hợp tạo từ hai phép lai a 36 b.16 c.6 d.12 Câu 32: Biến dị tổ hợp a nguyên liệu tiến hóa b không làm xuất kiểu hình c phát sinh tổ hợp lại vật chất di truyền bố...
 • 6
 • 167
 • 0

Tài liệu Thơ tổng hợp pptx

Tài liệu Thơ tổng hợp pptx
... tiØnh Câm Viết cho bi thơ buồn -Với thng ngy cơm o dần xao lng Những mộng thơ tiØnh tự ca hôm no Bỗng thấy em chiều qua khung rộng Cửa văn hc (1) bi thơ buồn nh Thi nhân sầu, thơ vui chứ? Em lời ... tuyệt vọng (1)(2) Thơi trọ (3) đời dừng loanh quanh (4) Những ru tình (5) sầu văng vẳng Mấy độ hoa vàng (6) thơi ghen đóa quỳnh hương (7) Người để lại dòng nhạc khắc khoải Gia tài mẹ (8) nước Việt ... nhiên em D thơ ngây em đổi vo chiều Cho tiØnh yêu dang đôi cnh o d Tim em nghe đời biØnh yên Nếu hy hồn nhiên em Em hy hồn nhiên! tiØnh khơi trêu Lối hồng hoang mặc riêng bước TiØm tr em thơ ngây...
 • 7
 • 194
 • 0

Tài liệu Bảng tổng hợp phân công, theo dõi và đánh giá thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 pptx

Tài liệu Bảng tổng hợp phân công, theo dõi và đánh giá thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 pptx
... cáo hàng năm) - Giá trị sản xuất công nghiệp địa bàn phân theo ngành, phân theo thành phần kinh tế - Năng lực tăng thêm ngành điện - Xây dựng mạng lưới điện đồng - Tỷ lệ tổn thất điện - Số lao ... hàng năm - Tỷ lệ nữ giới tham gia vào quản lý máy nhà nước - Tỷ lệ lao động nữ tổng số việc làm * Báo cáo kỳ (năm 2008) cuối kỳ (năm 2010) - Tỷ lệ phụ nữ bị bạo hành gia đình - Tỷ lệ phụ nữ tổng ... phương pháp dạy học - Tỷ lệ học sinh so với giáo viên - Tỷ lệ tốt nghiệp cấp - Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn quốc gia - Số học thực hành tổng số học - Tổng số giường bệnh /10.000 dân - Tỷ lệ giường bệnh...
 • 12
 • 243
 • 0

Tài liệu Sinh tổng hợp protêin pdf

Tài liệu Sinh tổng hợp protêin pdf
... I trình tổng hợp prôtêin tế bào gồm giai đoạn: mã giải mã 1/ Sao mã: Là trình tổng hợp mARN ,sau tổng hợp xong mARN rời khỏi nhân đến tbc để tham gia giai ... ATP Enzim aa hoạt hóa aa tự + aa hoạt hóa tARN Enzim Phức hợp aa-tARN Các thành phần tham gia tổng hợp Prôtêin tARN ribôxôm b) Sự tổng hợp chuỗi pôlipeptit: M M M UAX UAU XUG AUG AUA GAX U A G ... aa cần cung cấp? Tính số aa protêin? ĐS: a/ A= T =600 nu , G =X = 900nu b/ Số aa cung cấp= 499 Số aa protein= 498 II.Sự điều hòa trình tổng hợp prôtêin: Cơ thể tổng hợp prôtêin cần thiết vào lúc...
 • 35
 • 287
 • 0

Tài liệu TOÁN TỔNG HỢP doc

Tài liệu TOÁN TỔNG HỢP doc
... MN theo a y.Tìm t để độ dài MN đạt giá trị nhỏ b)Tính độ dài MN đạt giá trị nhỏ c)Trong trường hợp tổng quát ,chứng minh hệ thức : C' D' A' B' N N' C D M A M' B Bài 2.T.2 Cho hai nửa mặt phẳng...
 • 22
 • 170
 • 0

Tài liệu BẢNG TỔNG HỢP SẢN PHẨM GIA CÔNG XUẤT KHẨU pptx

Tài liệu BẢNG TỔNG HỢP SẢN PHẨM GIA CÔNG XUẤT KHẨU pptx
... Lượng Lượng Lượng Tổng cộng Ghi Ngày tháng năm Người lập biểu BẢNG TỔNG HỢP NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU Tờ số: Hợp đồng gia công số: ngày Thời hạn Phụ kiện hợp đồng gia công số: ngày ... BẢNG TỔNG HỢP MÁY MÓC, THIẾT BỊ TẠM NHẬP Tờ số: Hợp đồng gia công số: ngày Thời hạn Phụ kiện hợp đồng gia công số: ngày Thời hạn ... Tờ khai số ngày Tờ khai số ngày Lượng Tên nguyên liệu ĐV tính Lượng Tờ khai số ngày Lượng Tờ khai số ngày Lượng Tổng cộng Ghi Lượng Ngày tháng năm Người lập biểu ...
 • 3
 • 211
 • 0

Tài liệu Vitamin tổng hợp không giúp giảm nguy cơ bệnh tật doc

Tài liệu Vitamin tổng hợp không giúp giảm nguy cơ bệnh tật doc
... liên quan việc dùng vitamin bổ sung với nguy mắc bệnh tim hay tử vong Phát cho thấy việc dùng đa sinh tố không làm tăng nguy mắc bệnh Doanh thu từ việc bán loại sinh tố tổng hợp lên tới 330 triệu ... Việc uống bổ sung vitamin tổng hợp thường xuyên với mong muốn kéo dài tuổi thọ lãng phí, nhà nghiên cứu cảnh báo Hơn thế, vitamin tổng hợp chẳng có tác dụng chống ung thư hay bệnh tim nghĩ Các ... học New York tập hợp liệu 161.808 phụ nữ độ tuổi mãn kinh (50 - 79 tuổi) nhận thấy có 41% dùng vitamin thường xuyên vòng 15 năm chẳng thấy có khác biệt với nhóm không dùng vitamin nguy mắc ung thư...
 • 3
 • 196
 • 0

Tài liệu Marketing: Tổng hợp ppt

Tài liệu Marketing: Tổng hợp ppt
... nhóm khách hàng đối thủ việc khó đòi hỏi phải biết phân đoạn marketing để xác định đối tượng phù hợp, quan trọng đòi hỏi phải có nghệ thuật Điều mà nhận thức hàng hóa chung cho người Do vấn đề ... cạnh Từ sản phẩm, từ cách phân phối, từ cách tiếp cận, từ hình thức quảng bá Marketing đại phức hợp nhiều yếu tố - nhiều P (Productsản phẩm, Price - giá cả, Promotion - quảng bá, Person - người...
 • 6
 • 122
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu linux tổng hợptài liệu sinh tổng hợp proteintổng hợp tài liệu hóa hcođề tài nghiên cứu tổng hợp cấu trúc và tính chất của vật liệu gốm thuỷ tinh hệ caomgosio2sự ức chế tổng hợp các enzym phân giải nguyên liệu thứ cấp gọi là quá trình điều hòa tổng hợp enzym nhờ sự ức chế dị hóatài liệu hóa họctài liệu hoá họctài liệu hóa tinh thếtài liệu bê tông cốt théptài liệu hóa vô cơtài liệu hóa học 12tài liệu hóa họctài liệu hóa lý polymetài liệu hóatài liệu hóa đại cươngTổng hợp chọn lọc các bài luận mẫu tiếng anh trong kỳ thi THPT quốc gia PHẦN WRITING PART IIĐề thi đáp án THPT quốc gia năm 2017 môn vật lýTổng hợp các đề thi tuyển vào lớp 10 môn toán có đáp án chi tiết, tài liệu sưu tầm tuyển chọnKỹ thuật thơ lê đạtMột số ứng dụng của excel trong tài chính24 mã đề tốt nghiệp lý 2017 và đáp án tham khảoNhững bài thơ và chuyện hay chủ đề giao thông cho bé mầm nonBÀI THU HOẠCH DIỄN án HÌNH sự hồ sơ 06 MA túy LS18 1Bài giảng về rủi ro môi trườngBí quyết xin việc cho sinh viên kế toán mới ra trường và những điểm cần lưu ý cho các bạn xin việc ngành kế toánĐề thi trắc nghiệm công chức ngành tài nguyên 2017đề kiểm tra 15 phút tiếng anh 8 lần 1 (4 đề)Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu một số nông sản của việt namQuản lý dạy học theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác ở các trường tiểu học huyện cẩm giàng, tỉnh hải dươngNghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái địa phương, móng cái và khả năng sinh trưởng lợn lai thương phẩm nuôi tại trạm nghiên cứu đồn đèn, tỉnh bắc kạnĐánh giá sự hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ hành chính thuế tại chi cục thuế thành phố thái nguyênGiáo dục tình yêu biển, đảo cho HS THCS huyện tứ kỳ, tỉnh hải dương thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớpDạy học trích đoạn tiểu thuyết ông già và biển cả trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 12 theo đặc trưng thể loạisuper minds 1 student book downloadGiải pháp nâng cao thu nhập của nông dân huyện đông triều, tỉnh quảng ninh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập