Nghiên cứu biểu hiện gen GL0067868 mã hoá endo 1 4beta xylanase có nguồn gốc từ vi khuẩn trong tế bào escherichia coliBL21

Nghiên cứu biểu hiện gen Paga hóa kháng nguyên bảo vệ PA của vi khuẩn Bacillus anthracis trong vi khuẩn E. Coli BL21

Nghiên cứu biểu hiện gen Paga mã hóa kháng nguyên bảo vệ PA của vi khuẩn Bacillus anthracis trong vi khuẩn E. Coli BL21
... tài: “ Nghiên cứu biểu gen pagA hóa kháng nguyên bảo vệ PA vi khuẩn Bacillus anthracis vi khuẩn E coli BL21 Mục tiêu đề tài: Biểu Protein PA vi khuần Bacillus anthracis vi khuẩn E coli BL21, ... [19, 20] 1.4 Gen hoá kháng nguyên bảo vệ PA Kháng nguyên bảo vệ PA hoá gen cấu trúc pagA nằm plasmid pXO1 Kháng nguyên bảo vệ PA thân độc coi thành phần quan trọng vi khuẩn B anthracis trình ... trúc kháng nguyên bảo vệ PA 18 1.3.3 Cơ chế dẫn truyền độc tố kháng nguyên bảo vệ PA 20 1.4 Gen hoá kháng nguyên bảo vệ PA 22 1.5 Biểu gen pagA 23 1.5.1 Vector biểu...
 • 78
 • 226
 • 0

Nghiên cứu biểu hiện gen cry2 hóa protein diệt ấu trùng ruồi nhà muscadomestica trong vi khuẩn escherichia coli

Nghiên cứu biểu hiện gen cry2 mã hóa protein diệt ấu trùng ruồi nhà muscadomestica trong vi khuẩn escherichia coli
... tính diệt ấu trùng ruồi nhà Khuếch đại gen hóa protein độc tố diệt ấu trùng ruồi nhà sử dụng cặp mồi đặc hiệu Tách dòng gen cry2A hóa tinh thể protein diệt ruồi nhà Đọc trình tự gen cry2A ... phẩm sinh học diệt ruồi Xuất phát từ thực tiễn tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu biểu gen cry2 hóa protein diệt ấu trùng ruồi nhà Musca domestica vi khuẩn Escherichia coli Mục tiêu ... Insecticidal Protein) gen vip hóa tổng hợp Các độc tố Vip protein tinh thể mà protein tiết từ tế bào [12] Độc tố Vip đƣợc phát Vip3A1 Vip3A2 vào năm 1996 nhờ Estruch cộng Gen vip3A hóa protein...
 • 80
 • 161
 • 1

Nghiên cứu biểu hiện GEN BGC hóa BETA GLUCOSIDASE trong e COLI sử dụng VECTOR biểu hiện PET 22b(+)

Nghiên cứu biểu hiện GEN BGC mã hóa BETA GLUCOSIDASE trong e COLI sử dụng VECTOR biểu hiện PET 22b(+)
... Để biểu protein tái tổ hợp BGC E coli với lượng lớn có hoạt tính tốt tiến hành nghiên cứu qua bước sau: - Thiết kế vector biểu pET- 22b(+) mang gen bgc hóa betaglucosidase - Biểu gen bgc E coli ... biểu BGC - Kiểm tra sơ hoạt tính enzyme beta- glucosidase 3.1 THIẾT KẾ VECTOR BIỂU HIỆN MANG GEN BGC MÃ HÓA BETAGLUCOSIDASE Gen bgc kích thước 1437 bp số GL0128938 liệu giải trình tự metagenome ... pET2 2 -bgc từ tế bào E coli DH10B 34 3.1.5 Kiểm tra gen bgc vector biểu pET- 22b(+) enzyme hạn chế 35 3.2 BIỂU HIỆN GEN BGC TRONG CHỦNG E COLI BL21(DE3) 37 3.2.1 Biến nạp vector...
 • 58
 • 258
 • 3

Nghiên cứu biểu hiện gen XBX hóa XYLANASE trong e COLI sử dụng VECTOR biểu hiện PET 22b(+)

Nghiên cứu biểu hiện gen XBX mã hóa XYLANASE trong e COLI sử dụng VECTOR biểu hiện PET 22b(+)
... Trong nghiên cứu sử dụng vector pET- 22b(+) làm vector biểu Vector pET- 22b(+) có chiều dài 5493 bp (hình 5) vector sử dụng chủ yếu cho tách dòng biểu gen tái tổ hợp E coli Về cấu tạo, vector bao ... PCR vector pET- 22b(+) sau cắt cặp enzyme hạn chế NcoI+XhoI Hình cho thấy gen xbx vector pET- 22b(+) tinh thành công sẵn sàng cho thí nghiệm 3.1.3 Nối ghép gen xbx vào vector biểu pET- 22b(+) Vector ... tài nghiên cứu thiết kế vector biểu biểu gen hóa enzyme xylanase E coli mô tả tóm tắt hình Gen xbx có kích thước 1410 bp khuếch đại từ vector tách dòng pBluexbxs cắt đồng thời cặp enzyme hạn...
 • 47
 • 143
 • 0

Nghiên cứu khả năng gây bệnh cho chuột ở các chủng Salmonella nguồn gốc từ bệnh phẩm, thực phẩm

Nghiên cứu khả năng gây bệnh cho chuột ở các chủng Salmonella có nguồn gốc từ bệnh phẩm, thực phẩm
... Salmonella nguồn gốc từ thực phẩm 2/10 chủng khả gây bệnh 8/10 chủng khả gây bệnh, chủng khả gây chết chuột Như chủng Salmonella từ bệnh phẩm độc lực mạnh chủng từ thực phẩm - khác ... rệt khả xâm nhiễm, gây bệnh gây chết chủng Salmonella nguồn gốc từ bệnh phẩm từ thực phẩm 4/4 chủng Salmonella nguồn gốc từ bệnh phẩm khả gây bệnh gây chết chuột Trong 10 chủng Salmonella ... 4.2 cho thấy khác biệt rõ ràng khả gây bệnh gây chết chuột chủng Salmonella nguồn gốc từ bệnh phẩm từ thực phẩm Các chủng Salmonella từ bệnh phẩm độc lực cao gây bệnh, gây chết chuột...
 • 44
 • 562
 • 5

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CHO CHUỘT Ở CÁC CHỦNG SALMONELLA NGUỒN GỐC TỪ BỆNH PHẨM, THỰC PHẨM (Tổng quan)

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CHO CHUỘT Ở CÁC CHỦNG SALMONELLA CÓ NGUỒN GỐC TỪ BỆNH PHẨM, THỰC PHẨM (Tổng quan)
... Salmonella nguồn gốc từ thực phẩm 2/10 chủng khả gây bệnh 8/10 chủng khả gây bệnh, chủng khả gây chết chuột Như chủng Salmonella từ bệnh phẩm độc lực mạnh chủng từ thực phẩm - khác ... rệt khả xâm nhiễm, gây bệnh gây chết chủng Salmonella nguồn gốc từ bệnh phẩm từ thực phẩm 4/4 chủng Salmonella nguồn gốc từ bệnh phẩm khả gây bệnh gây chết chuột Trong 10 chủng Salmonella ... 4.2 cho thấy khác biệt rõ ràng khả gây bệnh gây chết chuột chủng Salmonella nguồn gốc từ bệnh phẩm từ thực phẩm Các chủng Salmonella từ bệnh phẩm độc lực cao gây bệnh, gây chết chuột...
 • 44
 • 282
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CHO CHUỘT Ở CÁC CHỦNG SALMONELLA NGUỒN GỐC TỪ BỆNH PHẨM, THỰC PHẨM part 5 ppt

Luận văn : NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CHO CHUỘT Ở CÁC CHỦNG SALMONELLA CÓ NGUỒN GỐC TỪ BỆNH PHẨM, THỰC PHẨM part 5 ppt
... kết luận sau: - khác biệt rõ rệt khả xâm nhiễm, gây bệnh gây chết chủng Salmonella nguồn gốc từ bệnh phẩm từ thực phẩm 4/4 chủng Salmonella nguồn gốc từ bệnh phẩm khả gây bệnh gây ... gây chết chuột Trong 10 chủng Salmonella nguồn gốc từ thực phẩm 2/10 chủng khả gây bệnh 8/10 chủng khả gây bệnh, chủng khả gây chết chuột Như chủng Salmonella từ bệnh phẩm độc lực ... mạnh chủng từ thực phẩm - khác biệt khả xâm nhiễm vào gan lách chuột chủng Salmonella từ bệnh phẩm từ thực phẩm 4/4 chủng từ bệnh phẩm khả xâm nhiễm vào gan lách chuột 5/ 10 chủng từ thực phẩm...
 • 8
 • 208
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CHO CHUỘT Ở CÁC CHỦNG SALMONELLA NGUỒN GỐC TỪ BỆNH PHẨM, THỰC PHẨM part 3 pptx

Luận văn : NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CHO CHUỘT Ở CÁC CHỦNG SALMONELLA CÓ NGUỒN GỐC TỪ BỆNH PHẨM, THỰC PHẨM part 3 pptx
... ch : (+ ): biểu bệnh, (- ): không biểu bệnh 26 Kết Bảng 4.1 cho thấy hầu hết chủng Salmonella nguồn gốc từ bệnh phẩm khả gây bệnh cho chuột Nhưng chủng S enteritidis 99 .30 3 nguồn gốc ... QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 KHẢ NĂNG GÂY BỆNH, GÂY CHẾT CHUỘT DO CÁC CHỦNG SALMONELLA 4.1.1 Khả gây bệnh gây chết chuột chủng Salmonella nguồn gốc từ bệnh phẩm Thí nghiệm tiến hành chủng Salmonella ... gây bệnh, gây chết chuột chủng Salmonella nguồn gốc từ thực phẩm Đối với chủng Salmonella nguồn gốc từ thực phẩm tiến hành thí nghiệm tương tự chủng từ bệnh phẩm Thí nghiệm tiến hành 10 chủng...
 • 9
 • 130
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CHO CHUỘT Ở CÁC CHỦNG SALMONELLA NGUỒN GỐC TỪ BỆNH PHẨM, THỰC PHẨM part 2 docx

Luận văn : NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CHO CHUỘT Ở CÁC CHỦNG SALMONELLA CÓ NGUỒN GỐC TỪ BỆNH PHẨM, THỰC PHẨM part 2 docx
... phải toàn chủng Salmonella khả gây bệnh? [3, 5, 8] Trong khảo sát Tây Ban Nha Baudart et al., 20 00 cho thấy chủng Salmonella phân lập từ mẫu bệnh lấy từ bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm thường ... Salmonella [9, 10, 17, 21 , 30] 2. 3 Mối tƣơng quan chủng Salmonella từ bệnh phẩm Salmonella môi trƣờng thực phẩm Người ta cho rằng, vi khuẩn Salmonella vi sinh vật đường ruột gây bệnh quan trọng nên ... D8… [14, 25 , 26 , 28 , 29 ] 2. 2 TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG VÀ BIỆN PHÁP PHÕNG NGỪA 2. 2.1 Triệu chứng lâm sàng Bệnh Salmonella thường gây triệu chứng sau: [9, 16, 18, 26 , 34] Viêm dày- ruột Được gây nhiều...
 • 9
 • 126
 • 1

Luận văn : NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CHO CHUỘT Ở CÁC CHỦNG SALMONELLA NGUỒN GỐC TỪ BỆNH PHẨM, THỰC PHẨM part 1 pdf

Luận văn : NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CHO CHUỘT Ở CÁC CHỦNG SALMONELLA CÓ NGUỒN GỐC TỪ BỆNH PHẨM, THỰC PHẨM part 1 pdf
... 6, g, m, s (p) (1, 2, 7) C2 S newport 6, e, h 1, D S typhi 9, 12 , (Vi) d - S enteritidis 1, 9, 12 g, m (1, 7) S gallinarum 1, 9, 12 - - 3, 10 e, h 1, C1 E1 S anatum Ghi ch : - mặt yếu tố đảo ... vào ruột non sau 18 - 24 dẫn đến tiêu chảy 2 .1. 6 Dịch tễ học 2 .1. 6 .1 Tác nhân truyền bệnh Salmonella diện khắp nơi tự nhiên Thực phẩm Salmonella thường điện sản phẩm nguồn gốc từ thịt gia súc, ... Nhóm O Phase Phase 1, 2, 12 a (1, 5) A S paratyphi A B S schottmuelleri 1, 4, (5), 12 b 1, S typhimurium 1, 4, (5), 12 i 1, S hirschfeldii 6, 7, (Vi) c 1, S choleraesuis 6, (c) 1, S oranienburg...
 • 9
 • 123
 • 0

NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN GEN HÓA CHẤT HOẠT HÓA PLASMINOGEN MÔ CỦA NGƯỜI TRONG VI KHUẨN Echerichia coli

NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA CHẤT HOẠT HÓA PLASMINOGEN MÔ CỦA NGƯỜI TRONG VI KHUẨN Echerichia coli
... PHÚ HIỆP NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA CHẤT HOẠT HÓA PLASMINOGEN MÔ CỦA NGƯỜI TRONG VI KHUẨN Echerichia coli Chuyên ngành : Di truyền học số : 60.42.70 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC Người hướng ... Chất hoạt hóa plasminogen người 1.4 Vai trò chất hoạt hóa plasminogen trình làm tan máu đông 12 1.5 Nghiên cứu ứng dụng sản xuất chất hoạt hóa plasminogen người ... phẩm tái tổ hợp [39] Ở Vi t Nam, nghiên cứu tạo dược phẩm công nghệ sinh học bắt đầu tiếp cận Vi c nghiên cứu biểu gen hóa chất hoạt hóa plasminogen vi khuẩn Escherichia coli tiến tới sản xuất...
 • 65
 • 469
 • 3

Nghiên cứu biểu hiện gen hóa kháng nguyên GP 120 của virus HIV phân type B lưu hành tại Việt Nam

Nghiên cứu biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên GP 120 của virus HIV phân type B lưu hành tại Việt Nam
... GP1< /b> 2 0B ĐC 3: Protein tái tổ hợp Thioredoxin KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN Đã thiết kế thành công vector biểu < /b> để biểu < /b> gen < /b> gp1< /b> 20 phân < /b> type < /b> B HIV < /b> lưu hành Việt Nam Đã biểu < /b> thành công gen < /b> mã < /b> hóa < /b> ... Glycoprotein gp < /b> 120 < /b> Glycoprotein vỏ gp < /b> 120 < /b> virus < /b> HIV < /b> Phức hợp gp1< /b> 20-CD4-đồng thụ thể VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Vật liệu • • Plasmid mang gen < /b> gp1< /b> 20 virus < /b> HIV < /b> phân < /b> type < /b> B lưu hành Việt Nam (mẫu ... Đề tài: Nghiên < /b> cứu < /b> biểu < /b> gen < /b> mã < /b> hóa < /b> kháng < /b> nguyên < /b> GP < /b> 120 < /b> virus < /b> HIV < /b> phân < /b> type < /b> B lưu hành Việt Nam Người hướng dẫn : PGS.TS Đinh Duy Kháng < /b> Sinh viên : Phạm Thu Trang Tình hình HIV < /b> giới 2009...
 • 44
 • 592
 • 2

Nghiên cứu biểu hiện gen hóa kháng nguyên bề mặt của trypanosoma evansi và ứng dụng kháng nguyên tái tổ hợp để sản xuất kít chẩn đoán bệnh tiên mao trùng ở gia súc

Nghiên cứu biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên bề mặt của trypanosoma evansi và ứng dụng kháng nguyên tái tổ hợp để sản xuất kít chẩn đoán bệnh tiên mao trùng ở gia súc
... tiêu sản xuất Kít chẩn đoán bệnh tiên mao trùng nước tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu biểu gen hóa kháng nguyên bề mặt Trypanosoma evansi ứng dụng kháng nguyên tái tổ hợp để sản xuất Kít ... biểu gen hóa kháng nguyên bề mặt Trypanosoma evanci ứng dụng để sản xuất Kít chẩn đoán bệnh tiên mao trùng 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết đề tài chế tạo kháng nguyên tái tổ hợp để sản xuất Kít chẩn ... nguyên tái tổ hợp RoTAT1.2 40 - Nghiên cứu ứng dụng kháng nguyên tái tổ hợp RoTAT 1.2 để thiết lập phản ứng ELISA chẩn đoán bệnh tiên mao trùng - Bước đầu đánh giá hiệu chẩn đoán bệnh tiên mao...
 • 81
 • 566
 • 0

NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN GEN HÓA P24 CỦA HIV-1 PHÂN TYPE AE CỦA BỆNH NHÂN Ở HÀ NỘI EXPRESSION OF GENE ENCODING P24 ppt

NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA P24 CỦA HIV-1 PHÂN TYPE AE CỦA BỆNH NHÂN Ở HÀ NỘI EXPRESSION OF GENE ENCODING P24 ppt
... chứng bệnh (AIDS) Đây sở để xây dựng phác đồ điều trị cho bệnh nhân nhiễm HIV Xuất phát từ vấn đề tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu biểu gen hóa p24 HIV-1 phân typ A/E bệnh nhân Nội ... kế thành công vector biểu mang đoạn gen p24 hóa kháng nguyên lõi HIV-1 Type AE 3.2 Biểu tế bào E.coli BL21 DE3 Vector pET32a+ .p24 biến nạp vào E.coli BL21 DE3 nuôi cấy biểu Để tối ưu hóa điều ... phú, nhiều hãng nghiên cứu sản xuất Tuy nhiên, giá thành cao chưa hẳn phù hợp với phân týp HIV lưu hành Việt Nam HIV-1 type lưu hành chủ yếu gây đại dịch toàn cầu HIV-1 gồm bốn phân nhóm M, N,...
 • 7
 • 165
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu biểu hiện gen trehalase tái tổ hợp ở e coli và xác định các tính chất của enzymenghiên cứu biểu hiện gen novu tham gia sinh tổng hợp đuờng khử dtdp–l–noviose thuộc nhóm gen sinh tổng hợp kháng sinh novobiocinnghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ s v tới khả năng tạo màng bc từ vi khuẩn acetobacter xylinum bhn2tổng quan về một số vật liệu có nguồn gốc tự nhiên dùng trong nghiên cứunghiên cứu biểu hiện peptit kháng nguyên tử protein vỏ của virus viêm não nhật bản làm tiền đề để sản xuất văcxin qua đường miệngnghiên cứu phát hiện gen survivin từ các tế bào ung thư vúđiều hòa sự biểu hiện gen và biệt hóa tế bàokết quả nghiên cứu biểu hiện xúc cảm tiêu cựcsự kiểm soát dịch mã của sự biểu hiện gen hạt diệp lục được hoàn thành ở mức độ phân tử như thế nàonghiên cứu biểu hiện ưu thế lai trên các tính trạng ở cây cà chuanghiên cứu tính chất điện hóa và khả năng ức chế ăn mòn thép cacbon thấp trong môi trường axit của một số hợp chất có nguồn gốc tự nhiênchuyển cấu trúc mang gen mã hóa protein vỏ virus vào thuốc lá thông qua vi khuẩn a rhizogenes atcc15834nghiên cứu một số chế phẩm dược liệu có nguồn gốc từ nấm linh chi ở việt namnghiên cứu khả năng hấp phụ cadimi và chì trong đất ô nhiễm bằng vật liệu có nguồn gốc tự nhiênnghiên cứu tách chiết và tìm hiểu tính chất của chất kháng sinh có nguồn gốc từ một số chủng xạ khuẩn phân lập tại thái nguyênNâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH xuất nhập khẩu và dich vụ Thành Đạt (LV tốt nghiệp)Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại hợp tác xã công nghiệp Nhật Quang (LV tốt nghiệp)Điều tra kinh nghiệm sử dụng cây có ích của đồng bào dân tộc H’Mông và Dao của huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá khả năng tăng cường tích lũy tinh bột ở cây thuốc lá chuyển gen AGPS và AGPL mã hóa Enzyme Agpase ở cây sắn (LV thạc sĩ)Giải pháp kỹ thuật sản xuất sắn tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Nghiên cứuthành phần loài sâu mọt hại nông sản và thiên địch của chúng trong kho tại tỉnh Bến Tre (LV thạc sĩ)Đánh giá mức độ, tỷ lệ nhiễm Staphylococcus aureus và Escherichia coli trong một số nhóm thực phẩm tươi sống tại chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội (LV thạc sĩ)Nghiên cứu quy trình nhân nhanh một số giống mía mới bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hoạt động của các tổ, nhóm sở thích trong chuỗi giá trị sắn tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động đánh giá học sinh theo Thông tư 30.2014. TT BGDĐT ở các trường tiểu học thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc của một số dẫn xuất dihydro benzohcinnoline5,6dion bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của dẫn xuất 2(4,6diclo8metyl quinolin2yl)5,7di(tertbutyl)1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Quản lý thu Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Nano Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá các yếu tố tác động đến việc triển khai chính phủ điện tử tại các cơ quan cấp tỉnh Trường hợp tỉnh Quảng NgãiNghiên cứu đa dạng thành phần loài ve sầu Họ Cicadidae (HemipteraAuchenorrhyncha) ở Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt NamPhương trình vi phân đại số có trễ trong lý thuyết điều khiểnPhân lập và nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi khuẩn Aeromonas hydrophila gây bệnh xuất huyết trên cá chép và biện pháp điều trị (LV thạc sĩ)