Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn ngữ văn lớp 9(có đáp án)

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn ngữ văn lớp 9(có đáp án)
... & ĐT Thường Tín Trường THCS Quất Động ĐÁP ÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 2013 – 2014 Môn : Ngữ văn I Phần trắc nghiệm: (1điểm) Mỗi câu 0,25 điểm Câu Đáp án II phần tự luận: Câu 5: (3 điểm) ... lãng mạn - “Dân chài lưới da ngăn cản nắng” => tả thực nước da khỏe khoắn, đặc trưng người quanh năm vật lộn với nắng gió biển khơi - “Cả thân hình nồng thở vị xa xăm” => người ta ẩn dụ chuyển ... nghe ” =>trở thành sinh thể sống tư nghỉ ngơi, hài lòng, thư giãn sau chuyến khơi vất vả -“Nhge chất muối thấm dần thớ vỏ” => người ta ẩn dụ chuyển đổi cảm giác => cảm nhận tinh tế thuyền vị mặn...
 • 3
 • 186
 • 0

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
... ĐỀ KSCL ĐẦU NĂM - NĂM HỌC 2013-2014 Khối: Môn Tiếng Việt (Đọc) Thời gian làm bài: 45 phút I/ĐỌC THÀNH TIẾNG: điểm GV tổ chức cho học sinh đọc tập đọc đầu lớp hỏi câu hỏi nội ... cây, đẹp, nở C đẹp, già, vàng Câu 5: Chủ ngữ câu “Bốn luống cải chạy hàng” là: A Bốn luống B Bốn luống cải C Bốn luống cải chạy ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT I PHẦN ĐỌC THÀNH TIẾNG: * GV đánh giá , cho điểm ... ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT I Chính tả ( điểm ): Bài viết không mắc lỗi tả, chữ viết rõ ràng, trình bày hình thức tả: Mỗi lỗi tả viết ( sai- lẫn phụ âm đầu vần, thanh; không viết hoa quy định) trừ 0 ,5 điểm...
 • 5
 • 144
 • 0

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Tiếng Anh 12 - Mã đề: 496 pot

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Tiếng Anh 12 - Mã đề: 496 pot
... B ploughed B cooks C chore C missed C joins D children D watched D spends - HẾT Trang 4/4 - đề thi 496 ... either C after C proposed C regarding D proceeded D every D before D intended D as Trang 3/4 - đề thi 496 Câu 43: Câu 44: Câu 45: Câu 46: Câu 47: A Similar A entered A stages A come true A without ... Pick out the word that has the stress pattern different from that of the others Trang 2/4 - đề thi 496 Câu 31: Câu 32: A attraction A understand B apartment B hospitable C humorous C Journalist...
 • 4
 • 798
 • 37

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Tiếng Anh 12 - Mã đề: 360 docx

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Tiếng Anh 12 - Mã đề: 360 docx
... development B confidence C solidarity C responsible D traditional D community - HẾT Trang 4/4 - đề thi 360 ... Mars has the atmosphere D either the moon or the planet Mars has the atmosphere Trang 3/4 - đề thi 360 Câu 40: People believe that 13 is an unlucky number This sentence means that A it was ... tonight! A B C D Choose A, B, C or D as your best choice to complete each sentence Trang 2/4 - đề thi 360 Câu 24: We often help my mother _ the household chores A on B in C at D with Câu 25:...
 • 4
 • 1,315
 • 52

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Tiếng Anh 12 - Mã đề: 267 potx

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Tiếng Anh 12 - Mã đề: 267 potx
... C big D right Question 34: A where B which C why D what Trang 2/3 _Mã đề: 267 Question 35: A welcome B goodbye C message D thank-you Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D ... the interviewer's education D the salary, the interviewer's family and his duties Trang 3/3 _Mã đề: 267 ... properly B therefore he was a good student C as long as he had studied badly D although he was not hard-working Question 28: Alexander Fleming, _, received the Nobel Prize in 1945 A that discovered...
 • 3
 • 414
 • 21

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Tiếng Anh(11) - Trường THPT Phong Điền pptx

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Tiếng Anh(11) - Trường THPT Phong Điền pptx
... all D several 30 A and B that C who D which The end Sở GD-ĐT Thừa Thiên Huế Trường THPT Phong Điền ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Tiếng Anh(12) Thời gian:45’ Đọc đoạn văn sau chọn câu trả ... safe to drive…3… Roads like this when they are …4… in ice For the mountain walker a word of warning- every season visitors ….5… lost or are injured and …6… to be rescued by the Mountain Rescue teams ... stamp collecting will not be popular in the future because the A B C increasing popularity of e-mail and (D)other electronic forms of communication Chọn câu trả lời 21 He neither drank ……… smoked...
 • 5
 • 301
 • 7

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh 8 đáp án năm học 2014 - 2015

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh 8 có đáp án năm học 2014 - 2015
... older people do? à…………………………………………………………………………… THE END HDC BÀI KIỂM TRA KSCL ĐẦU NĂM NĂM HỌC: 2014 - 2015 Môn: Tiếng Anh (Thời gian làm bài: 45’) I/ Choose the word that has different pronounciation ... / old / enough / go / school - ……………………………………………………………………………… She / hair / short / black / straight - ………………………………………………………………………………… What / your teacher / like? - ………………………………………………………………………………… ... your teacher / like? - ………………………………………………………………………………… He / be / not / sociable / as / his brother - ………………………………………………………………………………… VI/ Read the passage carefully then answer questions.(2m) In 1960s,...
 • 3
 • 3,037
 • 34

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh lớp 7 trường THCS vĩnh tuy năm 2013 2014

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh lớp 7 trường THCS vĩnh tuy năm 2013  2014
... each blank with the words given in the box (2pts) 13 seasons 14 winter V Answer about you (2pts) 17 (pupils answer) 18 (pupils answer) 15 are 16 go ...
 • 2
 • 214
 • 1

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh lớp 12 trường THPT thuận thành 1, bắc ninh năm 2015 2016

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh lớp 12 trường THPT thuận thành 1, bắc ninh năm 2015  2016
... The end CAU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 MA DE 123 B C C A A A ... A C A B B B C D A D A MA DE 124 D A D C B C A D D B B A C B B B D A B A C D C A C D C C D A A D B D D A A B D C B A C C C A D B C B A B C B A D B C B A C A MA DE 125 C A D A C A D B C B C A B ... of its body weight as water without harm to itself, whereas human beings die after losing only 12 to 13 percent of their body weight An equally important adaptation is the ability to replenish...
 • 7
 • 142
 • 1

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt lớp 5 trường tiểu học Lê Lợi năm 2014 - 2015

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt lớp 5 trường tiểu học Lê Lợi năm 2014 - 2015
... văn chủ đề, bố cục rõ ràng (đủ phần) điểm – Dùng từ đặt câu sinh động; câu văn có hình ảnh, giàu cảm xúc: 1 .5 điểm – Trình bày sẽ; chữ viết đều, đẹp, không mắc lỗi tả: 0 .5 điểm Đáp án tham khảo: ... đầu vần, dấu thanh, lỗi viết hoa…) trừ 0 ,5 điểm – Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai độ cao, khoảng cách, kiểu chữ, trình bày bẩn: bị trừ không điểm toàn 2) Bài tập: điểm Đúng từ cho 0, 25 ... Gió mát thối ru em vào giấc ngủ Chim chóc hót lên hồi lảnh lót lích cành Nằm võng, em đưa mắt dõi tìm na mở mắt hay xoài chín nghe mát khu vườn đè lên mi mắt Như hoà gió, tàu dừa chải tóc bên...
 • 2
 • 60
 • 0

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh lớp 7 đáp án

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh lớp 7 có đáp án
... well →Although……………………… ĐÁP ÁN ĐỀ I (1,0 points) 1A 2C 3D 4A 5B 0,2 for each correct answer VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí II (2,0 points) 1.C 2.B 6.A 7. B 3.A 8.D 4.A 5.C ... my / have / doesn’t / old class/./ …………………………………………………………………………………………………… ——————-The end——————ĐÁP ÁN ĐỀ I (3,0 points) B C A D A B D C B 10 D VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn ... article is very long.→What……………………………….! We started to live here in 2012.→ We have……………………………………………… 7. Mary didn’t go to school yesterday because of her sickness →Because Mary…………………………………………………… What...
 • 7
 • 145
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt lớp 5 trường Tiểu học số 1 Trà Sơn, Quảng Ngãi năm học 2014 - 2015

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt lớp 5 trường Tiểu học số 1 Trà Sơn, Quảng Ngãi năm học 2014 - 2015
... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC: 2 014 -2 0 15 - MÔN TIẾNG VIỆT LỚP A KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm Học sinh đọc đoạn văn khoảng 90 tiếng ... Tập đọc học tuần tuần sách giáo khoa Tiếng Việt (do giáo viên lựa chọn chuẩn bị trước, ghi rõ tên bài, đoạn đọc số trang vào phiếu cho học sinh bốc thăm, đọc thành tiếng) B KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm ... tả, chữ viết chữ viết rõ ràng, trình bày đoạn văn: 10 điểm - Mỗi lỗi tả viết (sai - lẫn phụ âm đầu vần, thanh; không viết hoa quy định), trừ 0, 25 điểm ...
 • 2
 • 63
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh lớp 8 trường THCS bình châu

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh lớp 8 trường THCS bình châu
... *Ghi chú: Tổng điểm toàn làm tròn đến 0,5 điểm (Ví dụ: 8, 25 điểm làm tròn thành 8, 5 điểm; 8, 75 điểm làm tròn thành 9,0 điểm ) ... the correct form of the words in brackets (2 ms) 19/ I’d like (tell) you something about myself 20/ Lan’s family always (watch) TV in the evening 21/ You ... information in the box (2 ms) 00 Name: Nguyen Van Nam / Age: 14 23/ Appearance (diện mạo): tall, thin; short black hair 24/ Characters: sociable, generous, kind 25/ Address: 23 Nguyen Du street,...
 • 3
 • 255
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh 12 có đáp ánđề khảo sát chất lượng đầu năm toán tiếng việt lớp 5đề khảo sát chất lượng đầu năm môn vật lý lớp 9đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anhđề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh lớp 10đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh lớp 8đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh lớp 7đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh 7đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh lớp 9đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh lớp 6đề khảo sát chất lượng đầu năm môn ngữ văn lớp 9đề khảo sát chất lượng đầu năm môn ngữ văn lớp 7khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh 11khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh 8đề khảo sát chất lượng đầu năm môn toán 12TIỂU LUẬN CÁCH nói, CÁCH VIẾT TRONG TUYÊN TRUYỀN THEO PHONG CÁCH hồ CHÍ MINHCông tác xã hội với nhóm trẻ em khuyết tật, thực trạng, nguyên nhân và giải pháp can thiệp ở tỉnh quảng trịHoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ theo pháp luật việt namHợp đồng cầm cố chứng khoán đã niêm yết ở các ngân hàng thương mại việt namPháp điển hóa cơ sở nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật việt namPháp luật về bảo vệ trẻ em trong lĩnh vực lao độngthần tốc luyện đề trung học phổ thông quốc gia môn tiếng anh năm 2017 PHẦN 1Pháp luật về biến đổi khí hậuQuá trình phát triển của chế định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tếQuy định của pháp luật việt nam về tỉ lệ đảm bảo an toàn của ngân hàng thương mại trong nướcQuyền của người lao động trong các dịch vụ oshin thời đạiViệt nam trung quốc với triển vọng giải quyết tranh chấp ở biển đôngTình hình bệnh viêm khớp do vi khuẩn streptococcus suis gây ra ở lợn nuôi tại huyện phú bình tỉnh thái nguyên và thử nghiệm phác đồ điều trịTIỂU LUẬN - CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHTình hình mắc bệnh phân trắng lợn con tại trại lợn đặng đức khang xã hướng đạo huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc và so sánh hiệu lực của hai thuốc amoxinject và amcoli37 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toánKhóa luận tốt nghiệp Phát triển hoạt động quảng cáo Google cho công ty VMMSPhần Mềm Martus™ Cẩm Nang Sử DụngBài giảng tài liệu môn công pháp quốc tế LÃNH THỔ và BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRONG LUẬT QUỐC tếHệ thống nhân vật trong sử thi m’nông và vấn đề thể loại
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập