Phương pháp học môn Lịch sử để thi trắc nghiệm đạt điểm cao

Làm bài thi trắc nghiệm đạt điểm cao. pot

Làm bài thi trắc nghiệm đạt điểm cao. pot
... suy đoán bạn Đừng bỏ qua câu hỏi thi trắc nghiệm bạn trả lời, bạn có 25% hội trả lời đúng, không trả lời bạn chẳng có hội Loại bỏ đáp án không thích hợp Có nhiều thi có hay hai đáp án không thích ... rằng, bạn thi mong chờ bố mẹ thầy cô mà thân Vì vậy; việc gian lận thi cử không giúp cho trình học tập lâu dài bạn Hãy trung thực thi cử bạn Điều cuối muốn nhắc nhở bạn trước bước vào phòng thi là: ... đề thi khó hay dễ, bạn nhớ khó khó chung dễ dễ chung cho tất thí sinh - Thư giãn tập trung vào trả lời câu hỏi Câu dễ làm trước, câu khó làm sau, đừng nản chí - Tận dụng tối đa thời gian làm...
 • 3
 • 529
 • 1

Đề thi thử đại học môn lịch sử - đề 1

Đề thi thử đại học môn lịch sử - đề 1
... đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc (từ 2 3-9 -1 9 45 đến 1 9 -1 2 -1 946) (1 điểm) b Từ kháng chiến toàn quốc bùng nổ (1 9 -1 2 -1 946) đến chiến thắng Việt Bắc thu – đông 19 47 + Cuộc chiến đấu Thủ đô Hà Nội đô ... ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SỬ 2 013 Câu Ý Nội dung Điểm Từ kiến thức lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 3.0 (19 46 – 19 54), hãy: + Trình bày bối cảnh lịch sử đời Lời kêu ... quân Pháp chiếm đóng Hải Phòng Tại Hà Nội, ngày 1 7 -1 2 -1 946, chúng cho quân bắn đại bác súng cối vào phố Hàng Bún, chiếm trụ sở Bộ Tài Chính…Ngày 1 8 -1 2 -1 946, chúng láo xược gửi tối hậu thư buộc Chính...
 • 7
 • 298
 • 13

Đề thi thử đại học môn lịch sử - đề 6

Đề thi thử đại học môn lịch sử - đề 6
... miền Nam kiến thi t đất nước (0.25 điểm) c Thời kì hoà với Pháp để đuổi Tưởng khỏi nước ta ( 6- 3 -1 9 46 đến 1 2- 2.5 19 46) * Vì ta hoà với Pháp? Vì đầu năm 19 46 ta có nhiều khó khăn: - Ở miền Bắc: ... quát số kiện chủ yếu đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc (từ 2 3-9 -1 945 đến 1 9-1 2-1 9 46) (1 điểm) b Từ kháng chiến toàn quốc bùng nổ (1 9-1 2-1 9 46) đến chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947 + Cuộc chiến ... dài (0.25 điểm) - Thực dân Pháp bội ước, chúng tăng cường hành động khiêu khích , ngày 2 7-1 1-1 9 46 quân Pháp chiếm đóng Hải Phòng Tại Hà Nội, ngày 171 2-1 9 46, chúng cho quân bắn đại bác súng cối...
 • 7
 • 231
 • 4

Đề thi thử đại học môn lịch sử - đề 10

Đề thi thử đại học môn lịch sử - đề 10
... tới 16200 quân… - Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ diễn qua ba đợt: + Đợt 1, từ ngày 1 3-3 đến 1 7-3 -1 954… + Đợt 2, từ ngày 3 0-3 đến 2 6-4 -1 954… + Đợt 3, từ ngày 1-5 đến 7-5 -1 954… - Kết quả: Cuộc ... châu Phi… Để đề đường lối cho cách mạng nước cách mạng miền, Đảng tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III từ ngày đến ngày 1 0-9 -1 960 Hà Nội - Nội dung Đại hội: Đại hội đề nhiệm vụ chiến ... mật thi t tác động lẫn nhau… Đối với miền Bắc, Đại hội khảng định đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh… Đại hội nghe thảo luận Báo cáo trị, Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đảng… - Ý nghĩa Đại hội: Đại...
 • 3
 • 274
 • 4

Đề thi thử đại học môn lịch sử - đề 11

Đề thi thử đại học môn lịch sử - đề 11
... Ngày 1 0-3 -1 975, quân ta tiến công Buôn Ma Thuột … Ngày 1 2-3 , địch phản công chiếm lại Buôn Ma Thuột, không thành Ngày 1 4-3 -1 975, Nguyễn Văn Thi u lệnh rút toàn quân khỏi Tây Nguyên Ngày 2 4-3 -1 975, ... giải phóng - Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (từ 2 1-3 đến 2 9-3 ): Nhận thấy thời thuận lợi, chiến dịch Tây Nguyên tiếp diễn, Bộ Chính trị định kế hoạch giải phóng Sài Gòn toàn miền Nam… Ngày 2 1-3 -1 975, quân ... quân dân ta Đông – Xuân 195 3-1 954 làm cho địch phải bị động phân tán lực lượng, kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản… Câu - Chiến dịch Tây Nguyên (từ ngày 4-3 đến ngày 2 4-3 ): Tây Nguyên địa bàn chiến...
 • 3
 • 193
 • 1

Đề thi thử đại học môn lịch sử - đề 12

Đề thi thử đại học môn lịch sử - đề 12
... CHẤM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: C Câu Nội dung a) So sánh: - Xác định kẻ thù: + 193 0-1 931 thực dân Pháp + PK tay sai + 193 6-1 939: Bọn phản động Pháp thuộc địa tay sai - ... 2điểm b) Từ 6/3/194 6- trước19 /12/ 1949: Hòa hoãn với Pháp - 6/3/1946: HCM ký với Pháp hiệp định Sơ 6/3 (nd, ý nghĩa) - Chính phủ Việt Nam đàm phán với Pháp Đà Lạt, Phông-ten-nơ-blô… - 14/9/1946: HCM ... trang + 193 6- 1939: Kết hợp bí mật với công khai, hợp pháp với nửa hợp pháp, chủ yếu đấu tranh trị b) Giải thích: Do hoàn cảnh lịch sử thay đổi ( HS nêu bối cảnh lịch sử 193 6-1 939 khác 193 0-1 931)...
 • 4
 • 243
 • 4

Đề thi thử đại học môn lịch sử - đề 13

Đề thi thử đại học môn lịch sử - đề 13
... giải phóng dân tộc Ngày 05/06/1911, tàu buôn Pháp La-tu-se Tơ-rê-vin, Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn) tìm đường cứu nước Câu II: - Luận cương trị tháng 10/1930 Đảng Cộng Sản Đông ... quân can thi p vào công việc nội miền Nam Việt Nam Nhân dân miền Nam Việt Nam tự định tương lai trị thông qua tổng tuyển cử tự do, can thi p nước - Như vậy, Hiệp định Paris thắng lợi lịch sử quan ... thấy bế tắc đường cứu nước Năm 1906, Người theo cha vào Huế Trong thời gian học trường tiểu học Pháp – Việt trường Quốc học Huế , tiếp xúc với văn minh Pháp, với hiệu “Tự do, Bình đẳng, Bác ái”,...
 • 3
 • 206
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập