Đồ án Bê tông cốt thép 1 Đại học Xây dựng

Câu hỏi và đáp án Đồ Án Tông Cốt Thép 1

Câu hỏi và đáp án Đồ Án Bê Tông Cốt Thép 1
... dầm phụ truyền vo nên phảI bố trí cốt treo dầm để tránh phá hoại cục Cách tinh toán:bố trí cốt treo hai bên dầm phụ đoạn S=b1+2h1 Với b1 l :chiều rộng dầm phụ -h1 l hiệu độ cao dầm với chiều cao ... chủ yếu la dùng thép trơn để đảm bao neo cốt thép ,nó có tác dụng giữ cốt thép không bị xê dịch thi công 18 - TI dm khụng un ct thộp ( Vỡ dung thộp cú g, khụng phI trũn trn ) 19 - TI lI tớnh theo ... dầm chinh có cốt dọc v cốt ? 30- Tớnh khong cỏch ct nh th no? Khoảng cách cốt đai lấy gáI trị bé ba giá trị :u tính toán ,u cấu tạo,u max U tinh toán =Rad.n.fd.8Rk.b.ho.ho/Q2 Umax =1, 5Rk.b.ho.ho/Q...
 • 4
 • 24,035
 • 1,127

đồ án tông cốt thép 1

đồ án bê tông cốt thép 1
... diện đặt cốt thép đơn V trớ Gia nhp biờn(3fi16 v 3fi12) Cnh nhp biờn(3fi16,1fi12) Cnh nhp biờn(2fi16, 1fi12) Cnh nhp biờn(3fi16) As 942 716 .1 515 .3 402 b 11 00 11 00 11 00 11 00 ho 406 415 412 422 ... 410 406 422 422 0.246 0 .18 8 0 .11 6 0 .17 4 0. 216 0 .17 0 .10 9 0 .16 83. 512 64.4 51 44.646 65.535 Nhp gia(3fi16) Cnh nhp gia Cnh nhp gia 603 4 21 226 11 00 11 00 11 00 422 422 422 0.032 0.022 0. 012 0.0 31 ... -0 .11 1 -0.095 362.946 302.0323 -18 1.473 -16 1 .16 8 -14 0.864 -12 0.559 Mp2 -0.095 -0 .14 3 0.206 0.222 -0.095 M Mp3 -0.048 -60. 914 1 -12 0.559 -18 1.473 2 61. 423 2 81. 7276 -12 0.559 M Mp4 -0.3 21 287.227 15 1.439...
 • 28
 • 3,584
 • 12

Đồ án tông cốt thép 1

Đồ án Bê tông cốt thép 1
... (2 16 ) 5 (1 14) (1 16) (1 16) 17 22 15 00 ( 6s150) 2420 ( 6s250) 5700 17 22 (2 16 ) 15 00 ( 6s150) 5700 MẶT CẮT DỌC DẦM PHỤ (TL: 1/ 50) (2 16 ) (2 12 ) 3580 (2 16 ) 3780 4460 (1 14) 0,5l =11 60 19 20 (1 18) ... Qmin Bên phải gối B Bên trái gối B … -15 04,222 … -16 23,850 … -16 23,850 … 12 209.4 … -1. 267 - 713 8, 012 -1, 133 -13 833,25 -0 ,13 3 -16 23,850 -1, 311 -16 006,523 0,044 537, 214 10 705 ,17 8 -2 314 4,535 - 312 8,072 ... 13 35 2042 BIỂU ĐỒ BAO VẬT LIỆU DẦM PHỤ (kGm , mm) 213 3 12 83 10 46 16 0 17 0 (2 12 ) (2 18 ) 12 0 (2 16 )(2 12 ) 15 00 ( 6s150) 2390 ( 6s250) 17 0 (2 16 ) 890 220 640 15 00 ( 6s150) (2 18 ) 280 (1 18) (2 16 )...
 • 39
 • 2,737
 • 12

Câu hỏi và đáp án đồ án tông cốt thép 1

Câu hỏi và đáp án đồ án bê tông cốt thép 1
... nghiệp 16 ) Nêu ảnh hưởng điều kiện khí hậu Việt Nam đến thiết kế kiến trúc nhà công nghiệp II Cấu tạo Kiến trúc nhà Công nghiệp 1) Vẽ sơ đồ rõ phận cấu tạo kiến trúc nhà công nghiệp tầng 2) Vẽ sơ đồ ... 3) Vẽ sơ đồ số dạng khung chịu lực nhà công nghiệp tầng Nêu phạm vi ứng dụng chúng 4) Vẽ sơ đồ số dạng khung chịu lực nhà công nghiệp nhiều tầng Nêu phạm vi ứng dụng chúng 5) Vẽ sơ đồ dạng kết ... chúng 5) Vẽ sơ đồ dạng kết cấu bao che- tường nhà công nghiệp Nêu phạm vi ứng dụng chúng 6) Vẽ sơ đồ dạng kết cấu bao che - mái nhà công nghiệp Nêu phạm vi ứng dụng chúng 7) Trình bày nêu phạm vi...
 • 2
 • 959
 • 13

Thuyết minh đồ án tông cốt thép 1

Thuyết minh đồ án Bê tông cốt thép 1
... 14 216 + 314 216 + 212 216 + 214 216 + 316 + 214 316 + 212 316 314 + 212 316 16 + 214 11 6 + 414 414 216 + 214 216 + Nhận xét, Các phơng án phối hợp tốt cốt thép gối nhịp dầm Phơng án1 , dùng cốt thép ... 6,98 314 + 21 6,88 416 + 216 + 314 11 2 9 ,17 8,04 Các 316 + 11 6+ 414 diện tích tiết 214 8 ,17 diện 9 ,11 316 + 21 (cm2) 218 + 31 8,29 9, 71 Một số phơng án bố trí cốt thép đợc ghi bảng dới đây: 218 + 14 ... QP1 QP2 QP3 Qmax Qmin Q Q Q Q Đ N BE TONG COT THEP I 0.733 -1. 268 5.089 -1. 854 -8.797 6.943 0.867 -1. 133 0 15 .054 -2.309 -19 .672 -0 .13 3 -0 .13 3 -2. 31 -2. 31 -2. 31 17.363 0.689 -1. 311 1. 222 11 .963...
 • 34
 • 1,095
 • 4

Đồ án tông cốt thép 1 (l1=3m ,l2=7,2m)

Đồ án bê tông cốt thép 1 (l1=3m ,l2=7,2m)
... -207,385 -0 ,14 3 -25,945 -1, 3 21 -239,682 -0,095 -17 ,236 -1, 190 - 215 , 913 0,036 6,5 31 -15 5,439 -4 01, 652 1, 005 12 6,578 0,048 8,709 1, 048 19 0 ,14 9 1, 274 2 31, 154 0, 810 14 6,966 0,286 51, 8 91 0 ,18 7 33,929 ... Cốt thép Cốt thép số (đầu bên trái) Cốt thép số (đầu bên phải) Cốt thép số (đầu bên trái) Cốt thép số (đầu bên phải) Cốt thép số (đầu bên trái) Cốt thép số (đầu bên phải) Mặt cắt ... 0,238 0 ,14 3 -0.286 0,079 0 ,11 1 MG 269,782 16 2,096 -324 ,19 2 89,549 12 5,823 0,286 0,238 -0 ,14 3 -0 ,12 7 -0 ,11 1 -0,095 M P1 467,026 388,644 -233, 513 -207,385 -18 1,258 -15 5 ,13 1 -0,048 -0,095 -0 ,14 3 0,206...
 • 57
 • 808
 • 2

Đồ án tông cốt thép 1

Đồ án bê tông cốt thép 1
... 0. 216 0.0 31 0 .18 2 0.048 0.246 0.032 0.202 738 645 485 5 31 1.039 0.909 0.683 0.748 − Chọn cốt thép Chọn Asc(mm2) 3d12+2d16 7 41. 5 4d12+1d16 653.5 1d12+2d16 515 .3 5d12 565.5 3.4.2 Cốt ngang: Tính cốt ... (kNm) Đồ án b tông cốt thép Thứ 2 0.425Lb 0.5L 10 GVHD: Võ Bá Tầm 0.065 0.09 0.0 91 0.075 0.02 759 0. 018 0.058 0.0625 0.058 0. 018 51. 127 70.7 91 71. 578 58.993 15 .7 31 -0.0 715 -0.0372 -0. 019 4 -0. 017 2 ... ±qslb2 /11 = 13 x1.992 /11 = ±4.68kN/m Momen nhịp gối giữa: M= ±qsl2 /16 = 13 x22 /16 = ±3.25kN/m Hồ Tấn Thanh-8060 216 8 Page Đồ án b tông cốt thép 2.6 GVHD: Võ Bá Tầm Tính cốt thép: Ta có: ho=hs – a=80 – 15 =...
 • 21
 • 936
 • 11

câu hỏi và trả lời đồ án tông cốt thép 1

câu hỏi và trả lời đồ án bê tông cốt thép 1
... http://www.mediafire.com/?2jmbga6j1v95c39 16 Đồ án tông cốt thép 1: http://www.mediafire.com/?nkmyq0z13ol Thuyết minh: http://www.mediafire.com/?jmm0jxwctfg 17 Đồ án tông cốt thép II http://www.mediafire.com/?mnbhytv4tmd ... 11 0 Đồ án cấp nước Bạc Liêu 11 1 Đồ án cấp nước thị xã bắc Ninh P/s: Nguồn & pass (nếu có): nuoc.com.vn Thêm đồ án nà!!! 11 2 DA MONG1 http://www.ziddu.com/download/6 610 843/daMONG1.rar.html 11 3 DA ... trí cốt treo với khoảng cách là… Hỏi : Tại lại có khoảng cách tính 11 - Cốt vai bò dung dể làm 12 - cốt vai bò chịu lực cắt đâu 13 - Tại phải uốn móc cốt thép, có tác dụng 14 - Tại dầm không uốn cốt...
 • 13
 • 591
 • 6

Đồ án tông cốt thép 1

Đồ án bê tông cốt thép 1
... thit(cm2) Gi B 6,84 cm2 5,05 cm2 212 + 314 212 + 14 + 216 212 + 314 212 + 316 314 + 216 314 + 216 14 + 216 14 + 216 214 + 16 Gi C 5,47 cm2 212 + 214 14 + 216 212 + 214 Cỏc phng ỏn b trớ thộp So sỏnh ... - 71, 893 0,200 16 1,557 0,200 16 1,557 18 5,522 10 1,7 81 -0 ,13 3 -10 7,436 -0, 311 -2 51, 2 21 11, 848 315 ,10 3 23,696 249,304 0,044 35,543 -53,807 18 3,978 18 3,978 45,707 -19 ,689 -340,5 71 -85, 015 C -85, 015 ... 214 (6,88cm ) 412 + 16 (5,34cm ) 216 + 14 (5,34cm ) 216 + 14 (8,64cm ) 414 + 16 (6,531cm ) 312 + 216 (5,609cm ) 210 + 16 (5,559cm ) 312 + 16 (8 ,17 1cm ) (7,41cm ) 212 + 14 + 216 (5,091cm...
 • 36
 • 6,962
 • 73

đồ án tông cốt thép 1

đồ án bê tông cốt thép 1
... 2d12 5 1d20 2d20 1d20 1 1d20 2d16 2d16 2d12 1d20 2d16 2d16 2d20 1d20 2d16 5 49 (3d20+2d16) 30 (2d16) (2d16+1d20) 38 38 (2d16) D m ph 45 35 30 (2d20) W3 10 32 W4 (3d20) 49 2d20 2d16 2d16 2d16 ... khớp dẽo ! Lob1 ps gs L 01 L 01 1 qs L0b 11 qs L0b 11 qs L 012 16 qs L 012 16 Hình 3 .1 – Sơ đồ tính biểu đồ mô-men B n sàn Đ ÁN K T CẤU BÊ TÔNG SÀN NHÀ CÔNG NGHI P 3.6 Tính cốt thép Tính cấu ki n chịu ... dầm dạng tải tập trung hdc 0.5L1 0.5L1 L1 L1 hdp hdc L1 L1 3L1 L1 3L1 L1 P G P G L1 L1 3L1 L1 D m L1 L1 P G P G P G P G P – Hoạt tải G – Tĩnh tải 32 Đ ÁN K T CẤU BÊ TÔNG SÀN NHÀ CÔNG NGHI P D M...
 • 38
 • 272
 • 0

Đồ án tông cốt thép 1 trường ĐH Bách Khoa Hồ Chí Minh

Đồ án bê tông cốt thép 1 trường ĐH Bách Khoa Hồ Chí Minh
... 62 -12 0 32 42 -90 52 52 α -0 ,14 -0 ,12 9 -0 ,11 7 -0 ,10 5 0,228 0,228 Mp1 -12 8 -11 7 -10 7 -96 208 208 Sơ đồ α -0,047 -0,094 -0 ,14 0,205 0, 216 -0 ,10 5 Mp2 -43 -85 -12 8 18 7 19 7 -96 gối D 0 ,12 3 -0, 211 -90 ... -248 219 239 -18 6 -44 -44 -18 6 M3=MG+Mp3 309 17 2 - 410 12 4 214 -14 2 -19 -37 -19 7 M4=MG+Mp4 74 -205 18 9 13 7 -3 61 159 233 -13 9 M5=MG+Mp5 11 4 85 -85 -39 -229 235 253 -17 5 M6=MG+Mp6 348 2 51 -2 91 -56 ... toán gs, ps Trang GVHD: TS .Hồ Đức Duy ĐAMH Kết Cấu B tông m kN/m3 kN/m2 Gạch ceramic 0. 01 20 0.2 1. 2 0.24 vữa lót 0.02 16 0.32 1. 3 0. 416 0.08 25 1. 1 2.2 0. 015 16 0.24 1. 3 0. 312 TT tông cốt thép...
 • 59
 • 1,147
 • 18

ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 1 LOẠI BẢN DẦM

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 LOẠI BẢN DẦM
... 7640 790 10 80 980 430 700 400 2 12 11 95 12 10 400 11 55 2 12 300 13 80 10 60 2 14 11 55 11 60 2400 220 2795 2 12 10 2 14 511 0 2 14 2 12 10 70 1 12 15 60 2590 2920 519 0 2 12 2 14 2 14 BỐ TRÍ THÉP DẦM PHỤ ... -11 6 ,13 -11 6 ,13 98,05 -11 6 ,13 b MP1 c MP2 213 ,06 252,35 -77, 71 -38,42 -11 6 ,13 -11 6 ,13 213 ,06 -77, 71 252,35 -38,42 -2 71, 56 17 5,64 17 4,64 -77, 71 - 51, 81 d MP3 -25,93 84 ,12 11 0,02 14 8,73 200,54 -15 5,43 ... 2400 11 45 300 11 45 610 2 14 640 11 10 2 14 420 1 12 350 2 14 2 14 2 12 540 2 14 2 12 4790 2 14 300 4700 5000 10 80 18 0 300 2350 2500 11 2 14 2 12 512 0 3050 3270 15 50 2 12 4090 2 12 2 14 2 14 5000...
 • 56
 • 535
 • 2

HƯỚNG DẪN LÀM ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 1, TÀI LIỆU HAY,ĐƯỢC 9 ĐIỂM BẢO VỆ.

HƯỚNG DẪN LÀM ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 1, TÀI LIỆU HAY,ĐƯỢC 9 ĐIỂM BẢO VỆ.
... PmIItg2 = 97 ,5x2 = 195 Đổi phân bố với k = 0,625 0,625x 195 = 1 21 ,9 mII 2xPA’S =PCmII (daN) (tập trung) 97 ,5x0,6x3 ,9 = 228,2 Kết 1 21 ,9 228,2 P mII A mII =PB (daN) (tập trung) 97 ,5 × (3 ,9) + (3 ,9 − 2) ... 465 ,9 2 354 465 ,9 Do trọng lượng sênô nhịp 0,6 (m): 319x0,6x 0,5x[3 ,9+ 2,5] = 612,48 612,48 Do tường sênô cao 0,6 m, dày 0,08 m b tông cốt thép: 2500x1,1x0,08x0,5x0,5x[3 ,9+ 2,5] = 352 352 Cộng làm ... trung) 97 ,5 × (3 ,9) + (3 ,9 − 3, 6) 3, × = 368, 2 Kết 2 19, 4 112,75 368,6 mI PA’ (daN) (tập trung) (3 ,9) + (3 ,9 − 2,5) 2,5 × 97 ,5 × × = 1 61, 48 2 P mI A =PA’mI+0,5x(0,6x97,5x3 ,9) = 282,6 1 61,4 8 282,6...
 • 86
 • 613
 • 0

thuyết minh Đồ án tông cốt thép 1

thuyết minh Đồ án Bê tông cốt thép 1
... 0, 213 0 ,16 0 0,0 91 0, 213 319 ,5 232 14 0,5 319 ,5 232 14 0,5 360,3 276 ,1 214 ,2 13 0,6 360,3 276 ,1 214 ,2 13 0,6 232 14 0,5 232 14 0,5 294,4 214 ,2 13 0,6 294,4 -1, 1 (mm ) (mm ) (mm ) Nhòp biên bên trái (12 60 ... 2d22+2d20+2d18 Cắt 2d18 2d22+2d20 Uốn 2d20 2d22 2d22+2d20+2d18 Thiết minh đồ án tơng cốt thép 17 68 13 88 760 17 68 13 88 760 2397 17 68 13 38 760 2397 17 68 13 38 760 13 88 760 13 88 760 18 97 13 88 760 18 97 ... Cắt 2d12, 2d16 628 402 48 33 352 367 0, 21 0 ,13 0 ,19 3 55 0 ,12 4 38,4 Nhòp (11 60 × 400) 3d14 Cắt 1d14 2d14 462 308 32 32 368 368 0,02 0, 01 0,026 47 0, 018 32,5 Thiết minh đồ án tơng cốt thép ∆M...
 • 39
 • 194
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đò án bê tông cốt thép 1 dại hoc kiến trúc tp hcmđồ án cầu bê tông cốt thép 1 đại học xây dựngđồ án bê tông cốt thép 1hướng dẫn làm đồ án bê tông cốt thép 1câu hỏi đồ án bê tông cốt thép 1các câu hỏi đồ án bê tông cốt thép 1tài liệu đồ án bê tông cốt thép 1đồ án bê tông cốt thép 1 dầm 3 nhịpđồ án bê tông cốt thép 1 nhà dân dụngđồ án bê tông cốt thép 1 bkdnđồ án bê tông cốt thép 1 file excelđồ án bê tông cốt thép 1 dầm 5 nhịpđồ án bê tông cốt thép 1 vo ba tamđồ án bê tông cốt thép 1 dhxdđồ án bê tông cốt thép 1 excelA Noncanonical RNA Silencing Pathway Promotes mRNA Degradation in Basal FungiHoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải trả nhà cung cấp do công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM thực hiệnĐánh giá thực trạng công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở hạt kiểm lâm hiệp đức, tỉnh quảng namCác nhân tố tác động đến tình hình cho vay tiêu dùng cá nhân tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam (VCB) chi nhánh bình tây giai đoạn 2013 2015Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía nam (TEDI SOUTH)Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM và DV XNK hoàng lễGiáo trình khoa học điều tra hình sự dùng cho các trường đại học, cao đẳng luật, an ninh, cảnh sát, học viện tư pháp)Giáo trình miễn dịch dị ứng học cơ sởChương trình đào tạo ngành Tiếng anh sư phạm (Đại học Ngoại ngữ)Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP việt á chi nhánh sài gònCác nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP phương đông chi nhánh TP HCMHoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may Việt NamCác yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại NH TMCP đông nam á (SeABank) chi nhánh tân bìnhCông tác xã hội trong giai đoạn hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ( nghiên cứu tại trung tâm chăm sóc người cao tuổi thiên đức, thành phố hà nội)Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về hoạt động tiền gửi tại ngân hàng TMCP công thương việt nam PGD lakaiCác nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh châu thành, bến treBài phát biểu của lớp trưởng lớp Trung cấp LLCTHCgiáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 23giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn TUẦN 3412 thì cơ bản trong Tiếng Anh dành cho người bị mất kiến thức căn bản