Hồ sơ giáo án nghề tiếng anh thực hành dự thi cấp tỉnh hội giảng

Hồ giáo án tích hợp nghề kế toán dự thi cấp tỉnh hội giảng

Hồ sơ giáo án tích hợp nghề kế toán dự thi cấp tỉnh hội giảng
... 5.12 Phiếu chi - Lưu hồ sơ: Phiếu chi sau trình ký kết thúc trình kế toán chi tiền, kế toán tiến hành lưu Phiếu chi kèm chứng từ liên quan vào hồ theo quy định Hình 5.13 Hồ Phiếu chi c Các ... In” Giáo viên: Nguyễn Thanh Tiên [6] Hồ giảng tích hợp Đề cương giảng Mẫu Phiếu thu: Hình 5.6 Phiếu thu -Lưu Phiếu thu: Phiếu thu sau trình ký kết thúc trình kế toán thu tiền, kế toán tiến hành ... trung thực, cẩn thận, tác phong tốt công việc - II Tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp NỘI DUNG BÀI HỌC  Giới thi u chung: Phần thực hành kế toán tiền mặt quỹ quan trọng người làm kế toán, người...
 • 14
 • 174
 • 9

Hồ giáo án tích hợp nghề điện lạnh dự thi cấp tỉnh hội giảng

Hồ sơ giáo án tích hợp nghề điện lạnh dự thi cấp tỉnh hội giảng
... thi u gas - Thi u gas rò rỉ mối nối ống - Nạp thi u Giáo viên: Cao Khắc Quang ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG TÍCH HỢP 1.3 - Hậu việc thi u gas Nhiệt độ phòng làm lạnh không đạt thi u lượng môi chất làm lạnh ... không khí cục bị thi u gas - Yêu cầu nạp gas bổ sung Hoạt động giáo viên Thời gian (phút) Giải vấn đề: Các biểu thi u gas 1.1 Các biểu thi u gas 1.2 Nguyên nhân gây thi u gas 1.3 Hậu thi u gas Xác ... thông số làm việc thực tế máy - Để xác định thông số làm việc máy ta phải vận hành hệ thống sử dụng đồng hồ áp suất đồng hồ đo dòng để kiểm tra Giáo viên: Cao Khắc Quang ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG TÍCH HỢP...
 • 14
 • 144
 • 0

Hồ giáo án thực hành nghề hàn dự thi cấp tỉnh hội giảng

Hồ sơ giáo án thực hành nghề hàn dự thi cấp tỉnh hội giảng
... HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ BỘ LAO ĐỘNG – THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ QUỐC TẾ VABIS HỒNG LAM HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ HỒ SƠ BÀI GIẢNG THỰC HÀNH Tên bài: HÀN MỐI GHÉP ... MIG/MAG Hàn MIG/MAG nâng cao Họ Kỳ P n bổ t n ọ Số ọ t trƣ n T n Lý T ự Tổn n ệp t uyết hành 60 60 Hìn t ứ án Thi LT 20 20 Thi LT 40 50 40 Thi T ự hành T ự hành T ự hành T ự hành 50 40 10 40 M 19 Hàn ... thuật hàn, NXBKHKT 2006 GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY: TỪ HOÀNG OANH VŨ 18 HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ BỘ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ QUỐC TẾ VABIS HỒNG LAM SỔ GIÁO ÁN THỰC HÀNH...
 • 27
 • 105
 • 0

Giáo án Tâp đọc 4 - 15 tiết dự thi cấp huyện

Giáo án Tâp đọc 4 - 15 tiết dự thi cấp huyện
... c?-d?n dò GV nhận xét tiết học, biểu dương HS học tốt - Luyện đọc tin .- Chuẩn bò :Đoàn thuyền đánh cá HS giỏi đọc toàn - HS nối tiếp đọc trơn đoạn - 1,2 HS đọc - HS đọc thầm phần giải từ - ... tốt - HS giỏi đọc toàn - HS nối tiếp đọc trơn đoạn - 1,2 HS đọc - HS đọc thầm phần giải từ - HS đọc thầm – thảo luận nhóm trả lời câu hỏi + dáng vẻ riêng : - Ngưòi ấp – kéo hàng cỏ biếc - Những ... gì? - GV nhận xét tiết học, biểu dương HS học tốt - Chuẩn bò : Trống đồng Đông Sơn - Xem tranh minh hoạ - HS giỏi đọc toàn - HS nối tiếp đọc trơn đoạn - 1,2 HS đọc - HS đọc thầm phần giải từ -...
 • 39
 • 87
 • 0

Giáo án Sinh học 9 - THỰC HÀNH: TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT ppt

Giáo án Sinh học 9 - THỰC HÀNH: TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT ppt
... trình dạy học: Bài giảng: Gv- Hs Bảng Mở bài: Bài 4 5-4 6 : Thực hành : Tìm Gv xác định đối tượng nghiên hiểu môi trường ảnh hưởng cứu nội dung cách thức tiến hành số nhân tố sinh thái lên đời sống ... lượng sinh vật quan sát Có loại môi trường sống - Môi trường Chuyển tiếp: có số lượng sinh vật nhiều Gv yêu cầu hs nghiên cứu hình thái phân tích ảng hưởng II Hình thái ánh sáng tới hình thái ... động sinh vật Gv gợi ý cho Hs dùng vợt để bắt động vật nhỏ Mẫu báo cáo tổng kết kết đạt hoạt động: Môi trường Tên sinh vật sống Thực vật Động vật Nấm Địa y Hs tổng kết : Số...
 • 5
 • 3,048
 • 7

Giáo án môn tiếng anh lớp 11 chuẩn kiến thức

Giáo án môn tiếng anh lớp 11 chuẩn kiến thức
... sounds / m /, / n / / / - Present tense forms indicating past time GIÁO ÁN GIẢNG DẠY TIẾNG ANH 11 11 ĐỖ VĂN BÌNH – GV TIẾNG ANH SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC – TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN, TT HOA SƠN, LẬP THẠCH, ... CORECTION Planning date: 01 - - } - Teaching date: 11 { - - - GIÁO ÁN GIẢNG DẠY TIẾNG ANH 11 21 14 { - - - 31 - | - - ĐỖ VĂN BÌNH – GV TIẾNG ANH SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC 02 03 04 05 06 07 08 09 10 { ... best to complete each sentence GIÁO ÁN GIẢNG DẠY TIẾNG ANH 11 30 ĐỖ VĂN BÌNH – GV TIẾNG ANH SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC – TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN, TT HOA SƠN, LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC 11 Some animals are now ...
 • 151
 • 493
 • 0

Giáo án TNXH 3 bài thực hành phân tích và vẽ đồ mối quan hệ họ hàng (2)

Giáo án TNXH 3 bài thực hành phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng (2)
... đồ gia đình H.2 / 43: + GĐ có hệ? Thế hệ thứ - hệ, gồm ông bà gồm ai? + Ông, bà sinh dược người con? - người: bố Quang, mẹ Hương Kể ra? + Ông bà có người dâu, - dâu mẹ Quang, rể bố ... Quang, rể bố người rể? Đó ai? Hương + Bố mẹ Quang sinh ai? + Bố mẹ Hương sinh ai? - Quang, Thủy - Yêu cầu HS nhìn vào đồ nói lại - Hương, Hồng mối quan hệ - HS nói trước lớp 15’ Hoạt động 2: Cách ... Hoạt động 3: Trò chơi Xếp hình Mục tiêu: Qua trò chơi, nhóm vẽ đồ giải thích mqh họ hàng Tiến hành : - Tổ chức chơi theo nhóm - Phổ biến luật chơi: sách HD /100 - Tổ chức chơi mẫu - Phân nhóm...
 • 3
 • 99
 • 0

Giáo án TNXH 3 bài thực hành phân tích và vẽ đồ mối quan hệ họ hàng (3)

Giáo án TNXH 3 bài thực hành phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng (3)
... động 2: Vẽ đồ mối quan hệ họ hàng - Giáo viên vẽ mẫu giới thiệu đồ gia đình - Từng học sinh vẽ điền tên người gia đình cuả vào đồ - Giới thiệu đồ mối quan hệ họ hàng vừa vẽ Lớp nhận ... chọn HS vẽ trình bày trôi chảy Củng cố- Dặn dò - Gia đình em có hệ? - Nhận xét tiết học, tuyên dương em HS ngoan, có ý thức h ọc bài, phát biểu xây dựng - Chuẩn bị: Vẽ đồ mối quan hệ họ hàng ... + Ai dâu, rể ông bà? + Ai cháu nội, cháu ngoại ông bà? + Những thuộc họ nội Quang? + Những thuộc họ ngoại Quang? - Các nhóm đổi chéo phiếu tập cho để chữa Các nhóm trình bày trước lớp...
 • 2
 • 150
 • 0

Giáo án TNXH 3 bài thực hành phân tích và vẽ đồ mối quan hệ họ hàng (4)

Giáo án TNXH 3 bài thực hành phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng (4)
... dâu, rể ông bà? -> Họ nội Quang: Ông bà, bố mẹ Hương Hương -> Ông bà, bố mẹ Quang anh em + Ai cháu nội, cháu ngoại Quang ông bà? - Các nhóm kiểm tra lẫn + Những thuộc họ nội Quang? - Các nhóm ... bổ sung, nhận xét + Những thuộc họ ngoại Hương? - Nghe giảng - Yêu cầu HS đổi chéo phiếu học tập - Gọi nhóm lên trình bày - Bổ sung, nhận xét - KL: Đây gia đình hệ ông bà, bố mẹ Ông bà có gái ... Ông bà có gái trai, dâu rể, cháu nội hai cháu ngoại * Về nhà chuẩn bị tranh ảnh gia đình để vẽ đồ tiết sau 0o0 ...
 • 2
 • 112
 • 0

Giáo án TNXH 3 bài thực hành phân tích và vẽ đồ mối quan hệ họ hàng (5)

Giáo án TNXH 3 bài thực hành phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng (5)
... thuộc họ nội Mẹ Hương thuộc họ hay họ ngoại Hương? ngoại Quang Bố Quang thuộc họ nội hay Bố Quang thuộc họ nội họ ngoại Hương? Hương Ông bà nội Quang, bố Quang, 3. Ông bà nội Quang, bố Quang Thuỷ ... vào chơi cho nhóm đồ, giải thích mối quan hệ thành viên nói gia đình có + Nhận xét, tổng kết hệ - Bước 2: Hoạt động lớp + Yêu cầu HS tự liên hệ + HS lên bảng vẽ đồ thân gia đình sống, vẽ ... con? Đó ai? đồ GV vẽ lên bảng + Yêu cầu HS nhìn vào đồ nói lại mối quan hệ người gia đình + HS trả lời ( 5HS) + HS lớp nhận xét, bổ sung, theo dõi lên bảng Gia đình hệ: Thế hệ thứ gồm có...
 • 4
 • 94
 • 0

Giáo án TNXH 3 bài thực hành phân tích và vẽ đồ mối quan hệ họ hàng

Giáo án TNXH 3 bài thực hành phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng
... vói họ hàng * Mục tiêu: biết cách ứng xử, xưng hô vơi người họ hàng Cách tiến hành: Bước 1: - Yêu - Đcạầi udi:ệth n ảbáo o lucáo ận theo kết qu câu ả hỏi: - Mẹ Hương thuộc họ nội hay họ ngoại Quang? ... Quang? - Bố Quang thuộc họ nội hay họ ngoại củaHương? Thảo luận theo cặp đôi - Thảo luận ghi kết giấy - Các nhóm khác theo dõi , bổ xung - Mẹ Hương thuộc họ nội bạn Quang - Bố Quang thuộc họ ngoại ... - Vài em nêu Anh em Quang chị em Hương có nghĩa - Lớp nhận xét bổ sung vụ người họ hàng Anh em Quang chị em Hương phải mình? yêu thương, quý trọng lễ phép với 4-Hoạt động nối tiếp: người họ hàng...
 • 2
 • 179
 • 0

bài giảng tích hợp vật lý 7 bài 15 chống ô nhiễm tiếng ồn (có đầy đủ hồ giáo án, video trong file nén đi kèm)

bài giảng tích hợp vật lý 7 bài 15 chống ô nhiễm tiếng ồn (có đầy đủ hồ sơ giáo án, video trong file nén đi kèm)
... chế bớt tiếng ồn Cần phải làm nào? Tiết 16 Bài1 5.CHỐNG Ơ NHIỄM TIẾNG ỒN I Nhận biết nhiễm tiếng ồn: C1 Hình hình 15. 1, 15. 2, 15. 3 thể tiếng ồn tới mức nhiễm tiếng ồn? Vì em biết ? H .15. 1 Tiếng ... 16 Bài 15 CHỐNG Ơ NHIỄM TIẾNG ỒN I Nhận biết nhiễm tiếng ồn: II Tìm hiểu biện pháp chống nhiễm tiếng ồn: III Vận dụng: C5 Hãy đề biện pháp chống nhiễm tiếng ồn thực hình vẽ 15. 2 ;15. 3 ? H .15. 2 ... H .15. 3 Họp chợ ồn gần lớp học Tiết 16 Bài 15 CHỐNG Ơ NHIỄM TIẾNG ỒN I Nhận biết nhiễm tiếng ồn: II Tìm hiểu biện pháp chống nhiễm tiếng ồn: III Vận dụng: C6: Hãy trường hợp gây nhiễm tiếng ồn...
 • 26
 • 303
 • 1

Hồ giáo án dự thi hội giảng cấp quốc gia nghề hàn

Hồ sơ giáo án dự thi hội giảng cấp quốc gia nghề hàn
... 05 nghề trọng điểm phê duyệt: Nghề trọng điểm cấp quốc tế (nghề điện công nghiệp, nghề Hàn) , cấp khu vực ASEAN (nghề Kỹ thuật xây dựng) cấp Quốc gia (Kỹ thuật máy lạnh điều hòa không khí, nghề ... mối hàn 22 Giáo viên: Đàm Nguyên Hòa Hồ giảng: Hàn giáp mối không vát mép vị trí hàn PHIẾU ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG CĐ NGHỀ VABIS HỒNG LAM MÔ ĐUN 15: HÀN HỒ QUANG TAY CƠ BẢN KHOA: HÀN Bài 4.2: HÀN ... kết cấu hàn Hàn hồ quang tay Cơ kỹ thuật Hàn hồ quang tay nâng cao Hàn MIG/MAG Hàn MIG/MAG nâng cao Hàn TIG Kiểm tra đánh giá chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn quốc tế Hàn tiếp xúc (hàn điện...
 • 23
 • 413
 • 0

Hồ mời thầu bằng tiếng Anh (standard request for proposals)

Hồ sơ mời thầu bằng tiếng Anh (standard request for proposals)
... Forms 47 FORM FIN-5 BREAKDOWN OF REIMBURSABLE EXPENSES (This Form FIN-5 shall only be used when the Lump-Sum Form of Contract has been included in the RFP Information to be provided in this Form ... the claimed experience if so requested by the Client (ii) (b) (i) For the STP the above information is not required and Form TECH-2 of Section shall not be used (i) For the FTP only: comments and ... each associate for this assignment.] Section Technical Proposal – Standard Forms 31 B - Consultant’s Experience [Using the format below, provide information on each assignment for which your...
 • 158
 • 4,244
 • 43

Xem thêm

Từ khóa: hồ sơ giáo án nghề hàngiáo án môn tiếng việt thực hànhhồ sơ giáo án tiếng anhgiáo án môn tiếng anhhồ sơ cá nhân bằng tiếng anhhồ sơ vụ án nổi tiếnggiáo án môn tiếng anh lớp 7hướng dẫn viết hồ sơ xin việc bằng tiếng anhviết hồ sơ xin việc bằng tiếng anhgiáo án môn tiếng anh lớp 12 cơ bảngiáo án môn tiếng anh lớp 12cách trình bày hồ sơ xin việc bằng tiếng anhcách làm hồ sơ xin việc bằng tiếng anhgiáo án dạy tiếng anh lớp 7giáo án dạy tiếng anh tiểu họcSensory evaluation of food principles and practices 2editionbài tập ankan hay dành cho lớp 11Nghĩa vụ của người quản lý trong Công ty TNHH một thành viênNGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA KERATINASE TRONG TẾ BÀO ESCHERICHIACOLI VÀ BACILLUS_mergedNGHIÊN CỨU ĐỘT BIẾN TRÊN GEN FLT3 Ở MỘT SỐ BỆNH NHÂN LƠ XEMI CẤP DÒNG TỦYNGHIÊN CỨU ĐA DẠNG CÔN TRÙNG NƯỚC Ở MỘT SỐ SUỐI THUỘC LƯU VỰC SÔNG MÃ_ TỈNH THANH HÓANghiên cứu đặc điểm xói lở và bồi tụ đoạn sông Đà từ đập thủy điện Hòa Bình đến xã Tân Đức và Minh NNghiên cứu mô hình vùng thấm trong thân đê_ đập bằng phương pháp điện đa cực cải tiến và Ra đa đấtNGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG CÁC POLYBROM DIPHENYL ETE TRONG NHỰA VÀ BỤI TẠI MỘT SỐ KHNghiên cứu phát triển hệ thống sắc kí miễn dịch cạnh tranh phát hiện nhanh các độc tố ruột tụ cầu trNghiên cứu sơ bộ hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn các loài thực vật bị đe dọa tuyệt chủng tạiNGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN_ TỪ CỦA MỘT SỐ PEROVSKITE NHIỆT ĐIỆNNGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT TỪ CỦA HỢP KIM Fe50Co50 CÓ KÍCH THƯỚC NANO MÉT TỔNG HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỢP KINghiên cứu và chế tạo vật liệu cấu trúc nano TiO2 dạng ống ứng dụng trong cảm biến khíNghiên cứu và đề xuất một mô hình thanh toán điện tửNGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ TRƯỢT LỞ KHU VỰC XÃ BẢN DÍU_ HUYỆN XÍN MẦN_ TỈNH HÀ GIANG BẰNG PHGiáo án tiếng việt lớp 4 tuần 24: vẽ về cuộc sống an toànBỘ đề TRẮC NGHIỆM HKII TOÁN 10 KT 45pgiao an lop 10 bai 16Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của giun huyết maphysa mossambica (peters, 1854)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập