BÀI THU HOẠCH lịch sử ngoại giao việt nam tại trung tâm ATK (an toàn khu)

Lịch sử ngoại giao Việt Nam 1945-1946

Lịch sử ngoại giao Việt Nam 1945-1946
... chủ Nam Bộ, thả người Việt Nam bị Pháp bắt phía Việt Nam nhân nhượng thêm cho Pháp số quyền lợi kinh tế, văn hoá Việt Nam Chúng đòi Chủ tịch Hồ Chí Minh thoả thuận rút lực lượng vũ trang Nam ... định ngoại giao quốc sách, biện pháp chiến lược ngày 3/10/1945, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà kịp thời công bố đường lối hình thức văn kiện Nhà nước: “ Thông cáo sách ngoại giao ... độc lập Việt Nam, đồng thời gợi mở khả thoà hiệp để giải xung đột lợi ích khác bên _ Chính sách ngoại giao Nhà nước ta dã thể tính bản, tính toàn diện tính thực tiễn Đồng thời sách ngoại giao góp...
 • 21
 • 2,084
 • 44

Lịch sử ngoại giao Viêt nam

Lịch sử ngoại giao Viêt nam
... Việt Nam chuyển sang thời kì mới, đồng thời giai đoạn lịch sử quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên Xô Ngoại giao Việt Nam – Liên Xô giai đoạn 1954 – 1964 Đặc điểm quan hệ ngoại giao Việt Nam – ... với Liên Xô trọng tâm hàng đầu sách đối ngoại Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Liên Xô kiện trọng đại lịch sử tình hữu nghị Việt – Xô Ngày 3/2/1950, ... Việt Nam Liên Xô tốt đẹp, nhờ sách đắn Đảng lao động Việt Nam nhớ tài ngoại giao tài giỏi Hồ Chí Minh giúp cho miền Bắc Việt Nam đứng vững qua giai đoạn khó khăn • Đặc điểm quan hệ ngoại giao...
 • 40
 • 654
 • 4

Hướng dẫn soạn bài : Tổng kết lịch sử văn học việt nam thời trung đại

Hướng dẫn soạn bài : Tổng kết lịch sử văn học việt nam thời trung đại
... tác động qua lại phận, thành phần văn học Việt Nam thời trung đại trình vận động phát triển Gợi : Hai phận văn học thành phần văn học chữ Hán chữ Nôm thời trung đại có quan hệ mật thiết tác động ... ước lệ sáng tác văn học? Đối với văn học thời phong kiến, bút pháp ước lệ đạt hiệu nào? Vì sao? Gợi : - Văn học thời có ước lệ, văn học thời trung đại ước lệ sử dụng cách phổ biến trở thành đặc ... thời điểm bước ngoặt lớn lịch sử xã hội lịch sử văn học nước ta thời trung đại, Gợi : Để làm rõ luận điểm này, cần ý vấn đề sau: - Bước ngoặt lịch sử xã hội: Phong trào nông dân khởi nghĩa bùng...
 • 4
 • 212
 • 0

Tài liệu Bài thu hoạch Lịch sử kinh tế pptx

Tài liệu Bài thu hoạch Lịch sử kinh tế pptx
... hội Mác thực lịch sử học thuyết kinh tế với việc nhận thức vấn đề khủng hoảng kinh tế nay” làm nội dung thu hoạch môn học NỘI DUNG Như trình bày, dòng chảy lịch sử tư tưởng kinh tế có nhiều trường ... nhân sâu xa khủng hoảng kinh tế mâu thu n chủ nghĩa tư Kế thừa có phê phán thành tựu tư tưởng nói chung lịch sử học thuyết kinh tế nói riêng Mác làm nên cách mạng kinh tế trị có lý luận tái sản ... nhỏ yếu vốn có kinh tế, bất cập điều hành kinh tế thị trường lại hội nhập đầy đủ với kinh tế giới Với tư cách người nghiên cứu lý luận kinh tế trị đề cập đến khủng hoảng kinh tế toàn cầu cần...
 • 21
 • 848
 • 1

Lược sử ngoại giao Việt Nam các thời trước

Lược sử ngoại giao Việt Nam các thời trước
... bn NGOI GIAO THI CUI TRN, THI H V HU TRN I- TIP TC NGOI GIAO VI TRIU NGUYấN TRUNG QUC ỏnh thng gic, ta li tin hnh ngoi giao vi gic Ngoi giao lỳc ny l ngoi giao hũa hoón: va u tranh, va giao ho ... sang "xng thn" vi vua Nam Hỏn v xin Nam Hỏn cho quõn sang cu Vua Nam Hỏn l Lu Cung vi nm ly c hi xõm lc nc ta, lin cho trai l Lu Hong Thao lm Giao vng (cú ngha l lm vua Chõu Giao, tc l lm vua nc ... "Pht giao cú ngha l ỏnh bng ngoi giao, tc l dựng ngoi giao e da, nt n, la gt ngi bt ngi phi hng phc, phi cng np, phi chu s thng tr ca mỡnh "Pht giao" thnh cụng thỡ phi v trang xõm lc Pht giao" ...
 • 128
 • 960
 • 16

Tài liệu Lịch sử Bang Giao Việt Nam - Đông Nam Á pptx

Tài liệu Lịch sử Bang Giao Việt Nam - Đông Nam Á pptx
... Bang giao Việt Nam – Mianma Việt Nam – nước hải đảo thời trung đại? Khái quát tiến trình bang giao Việt Nam Đông Nam Á thời cổ – trung đại Trình bày đặc điểm bang giao Việt Nam Đông Nam Á ... VÀ TRUNG ĐẠI A- BANG GIAO VIỆT NAM - ĐÔNG NAM Á TRƯỚC THẾ KỶ X 17 I BANG GIAO VIỆT NAM- ĐÔNG NAM Á Ở BUỔI ĐẦU DỰNG NƯỚC 1- Bối cảnh lòch sử Trải qua giai đoạn phát triển thời tiền sử tảng “Chiếc ... Bang giao Việt Nam- Đông Nam Á hình thành dựa sở nào? Tại nói mối bang giao Việt Nam- Đông Nam Á tất yếu khách quan? TÀI LIỆU THAM KHẢO – Chương 1 Bộ Ngoại giao – Vụ Asean : “Hiệp hội nước Đông Nam...
 • 128
 • 1,089
 • 9

Bài tiểu luận Lịch sử lưu trữ Việt Nam

Bài tiểu luận Lịch sử lưu trữ Việt Nam
... văn giấy tờ bảo quản lưu giữ đưa phục vụ sử dụng nhờ tổ chức công tác lưu trữ Những tài liệu lưu trữ thời Nguyễn lưu trữ lại sử dụng làm tài liệu quan trọng để biên soạn lịch sử, quản lý nhà nước ... liệu lưu trữ Có lẽ nhờ mà sau biến cố lịch sử, sau nhiều lần di chuyển, tài liệu lưu trữ triều Nguyễn giữ lại nhiều e Tổ chức kiểm tra, tra tài liệu lưu trữ Cùng với việc đặt quy định lưu trữ ... trống rỗng Học giả người Pháp PonBuđê giám đốc Nha lưu trữ Thư viện Đông Dương "Lưu trữ Hoàng Đế An Nam lịch sử An Nam" xuất năm 1942 viết kho lưu trữ sau: “Cuối để bổ sung cho tóm tắt sơ lược tổ...
 • 24
 • 3,150
 • 6

lược sử ngoại giao việt nam các thời trước

lược sử ngoại giao việt nam các thời trước
... Phớa nam, bn vua chỳa hiu chin nh ng ỏnh chim nc ta v gi ta l An Nam ụ h ph "An" cú ngha "dp yờn" An Nam, An ụng, An Tõy, An Bc, cú ngha l dp yờn phớa Nam, phớa ụng, phớa Tõy, phớa Bc Tờn An Nam ... "xng thn" vi vua Nam Hỏn v xin Nam Hỏn cho quõn sang cu 17 Vua Nam Hỏn l Lu Cung vi nm ly c hi xõm lc nc ta, lin cho trai l Lu Hong Thao lm Giao vng (cú ngha l lm vua Chõu Giao, tc l lm vua ... "Pht giao cú ngha l ỏnh bng ngoi giao, tc l dựng ngoi giao e da, nt n, la gt ngi bt ngi phi hng phc, phi cng np, phi chu s thng tr ca mỡnh "Pht giao" thnh cụng thỡ phi v trang xõm lc Pht giao" ...
 • 236
 • 432
 • 3

Đề cương bài giảng nôn Lịch sử báo chí Việt Nam pps

Đề cương bài giảng nôn Lịch sử báo chí Việt Nam pps
... hiểu lịch sử báo chí Việt Nam ( Hồng Chương), NXB SGK Mác – Lê nin, H 1987c C- Nội dung Bài 1: Sự đời bước ban đầu báo chí Việt Nam (1861 - 1907) I- Những điều kiện cho đời báo chí Việt Nam Những ... quân năm, báo chí Việt Nam tăng 4% * Dòng báo chí công khai Việt Nam chiếm ưu chủ lực, có tác động lớn tới toàn đời sống báo chí Việt Nam, làm thay đổi khuynh hướng trị nhiều tờ báo Việt Nam, thu ... muốn qua tờ báo để tìm hiểu Việt Nam Câu hỏi tìm hiểu Nguyên nhân xuất dòng báo chí cách mạng ý nghĩa, vai trò tờ "Le paria" "Thanh niên" phát triển báo chí Việt Nam Bài 5: báo chí việt nam giai...
 • 41
 • 1,545
 • 58

Bài tiểu luận lịch sử kinh tế việt nam vai trò của người phụ nữ trong sự phát triển kinh tế việt nam thời nguyên thủy

Bài tiểu luận lịch sử kinh tế việt nam vai trò của người phụ nữ trong sự phát triển kinh tế việt nam thời nguyên thủy
... triển kinh tế nguyên thủy Việt Nam Đánh giá chung vai trò người phụ nữ phát triển kinh tế nguyên thủy Việt Nam Như phân tích, người phụ nữ thời nguyên thủy nắm giữ vai trò quan trọng phát triển kinh ... phụ nữ hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ, vai trò lịch sử Và lao động họ phát ngành kinh tế lịch sử kinh tế Việt Nam Không 13 Vai trò người phụ nữ phát triển kinh tế Việt Nam thời nguyên thủy ... Nội, 1970 cho phụ nữ phát sinh nghề nông, đánh giá cao vai trò người phụ nữ phát triển nông nghiệp thời kỳ nguyên thủy Vai trò người phụ nữ phát triển kinh tế Việt Nam thời nguyên thủy ****************************************************************...
 • 19
 • 286
 • 0

Nghiên cứu cơ sở ngôn ngữ của việc thiết kế chương trình tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên tiếng Anh quan hệ quốc tế năm thứ 3 Học viện Ngoại giao Việt Nam

Nghiên cứu cơ sở ngôn ngữ của việc thiết kế chương trình tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên tiếng Anh quan hệ quốc tế năm thứ 3 Học viện Ngoại giao Việt Nam
... study REFERENCE APPENDICES 19 19 19 20 20 20 21 21 23 24 24 24 25 26 26 27 27 28 28 28 28 28 28 28 32 37 38 38 38 39 39 40 42 42 42 42 43 43 45 45 45 46 46 47 iv ESP: DAV: EIR: EST: EBE: ESS: ... syllabus 3. 3.2 Reading skills and learning tasks 3. 4 Suggestions for implementation of the proposed syllabus 3. 4.1 To the teachers 3. 4.2 To the students 3. 4 .3 To the future choice of materials 3. 5 ... 3: DESIGNING AN APPROPRIATE ESP READING SYLLABUS FOR 3rd – YEAR STUDENTS OF EIR 3. 1.Objectives 3. 2.Time allotment for the syllabus 3. 3 Sequencing the content and the tasks in the syllabus 3. 3.1...
 • 66
 • 166
 • 0

tiểu luận Bài tiểu luận Lịch sử báo chí Việt Nam

tiểu luận Bài tiểu luận Lịch sử báo chí Việt Nam
... Lịch sử báo chí Việt Nam - TH K26 30 Lê Thị Thu Hường Bài tiểu luận Lịch sử báo chí Việt Nam - TH K26 31 Lê Thị Thu Hường Bài tiểu luận Lịch sử báo chí Việt Nam - TH K26 32 Lê Thị Thu Hường Bài ... Thu Hường Bài tiểu luận Lịch sử báo chí Việt Nam - TH K26 Hồ Dzếnh thời trai trẻ Lê Thị Thu Hường Chân dung ký họa Hồ Dzếnh qua đời năm 1991 33 Bài tiểu luận Lịch sử báo chí Việt Nam - TH K26 ... nhà báo tiếng: Thọ Cao, Thanh Nam, Trịnh Đường, Mai Ngọc Thanh, Võ Văn Trực… 28 Bài tiểu luận Lịch sử báo chí Việt Nam - TH K26 Lê Thị Thu Hường PHỤ LỤC Một số báo tờ bào Hồ Dzếnh 29 Bài tiểu luận...
 • 34
 • 273
 • 0

HOÀNG VĂN THỤ TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC VIỆT NAM

HOÀNG VĂN THỤ TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC VIỆT NAM
... có phường Hoàng Văn Thụ, trước thuộc quận Hai Bà Trng, thuộc quận Hoàng Mai Tên tuổi Hoàng Văn Thụ ghi nhận đậm nét lịch sử dân tộc Việt Nam Kỷ niệm 96 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ Hà Nội ... trước mũi súng quân thù người cộng sản Hoàng Văn Thụ sống với non sông đất nước Hoàng Văn Thụ sống lòng dân tộc Việt Nam Tại quê hương Lạng Sơn, Hoàng Văn Thụ trực tiếp tổ chức kết nạp, thành lập ... Lạng Sơn có phường Hoàng Văn Thụ, trước có đường Hoàng Văn Thụ thuộc phường Chi Lăng Tượng Hoàng Văn Thụ dựng Vườn hoa Đắc Lắc từ ngày thị xã Thủ đô Hà Nội có phố Hoàng Văn Thụ trước Phủ Chủ tịch...
 • 8
 • 108
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: lịch sử ngoại giao việt nam thời phong kiếnlịch sử ngoại giao việt nam 19301945khái quát lịch sử ngoại giao việt namsách lịch sử ngoại giao việt namlịch sử ngoại giao việt nam thời lýlịch sử ngoại giao việt nam thời trầnlịch sử ngoại giao việt nam thời văn langgiáo trình lịch sử ngoại giao việt namlịch sử ngoại giao việt nam quahời kỳ các tlịch sử ngoại giao việt nam 1947 1954bài thu hoạch lịch sử đảng cộng sản việt nambài thu hoạch lịch sử đảngsơ lược lịch sử phật giáo việt namlịch sử nho giáo việt namlịch sử tôn giáo việt namĐánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã bản qua huyện bát xát tỉnh lào cai giai đoạn 2013 2015Đánh giá thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã uy nỗ huyện đông anh thành phố hà nội giai đoạn 2010 2015Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 2015Nghiên Cứu Chế Tạo Vật Liệu NANO NI(0) Trên Nền Chitosan Và Ứng Dụng Xử Lý Hợp Chất Hữu Cơ Chứa CloĐánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại xã phúc thuận thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013– 2015Trung Quốc Phá Giá Đồng Nhân Dân TệBài tập hành vi tổ chức động viên khuyến khích nhân viên làm việc tại công tyQuản lí học sinh sinh viên ở trường cao đẳng nghề cơ điện và xây dựng bắc ninh trong bối cảnh hội nhập ASEANQuản lý hoạt động tự học của sinh viên ngành sư phạm hóa học tại trường đại học sư phạm hà nội 2Quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại trường trung học phổ thông tiền phong huyện mê linh theo hướng phát huy tính tự quản của học sinhQuản lý hoạt động học tập của học viên tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tiên du, tỉnh bắc ninhĐổi mới phương pháp đánh giá hiệu quả công việc tại ngân hàng VIettinbank chi nhánh Ba ĐìnhĐánh Giá Hiện Trạng Sử Dụng Phân Bón Và Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trên Cây Vải Thiều Tại Xã Trù Hựu, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc GiangĐánh Giá Chất Lượng Nước Dưới Đất Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc NinhGIỎI TIẾNG ANH KIỂU MỸThiên văn học Giáo trình, bài giảng dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳngBài giảng Phương trình vi phân dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳngĐề thi cuối năm lớp 4 2016 2017Tác động của tự do hóa tài khoản vốn tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Tìm nhanh giới hạn bằng máy tính casio
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập