chuyên đề giáo án hình học 12 chuẩn

giáo án hình học 12(ct chuẩn)

giáo án hình học 12(ct chuẩn)
... BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ CỦA HỌC SINH: Chuẩn bị giáo viên: - Giáo án, SGK sách tham khảo - Bảng phụ Chuẩn bị học sinh: - Sách giáo khoa, nháp, tập lớp đồ dùng học tập - Nắm vững kiến thức học III ... gọi tắt hình nón Trong đó: + Hình tròn tâm I: gọi mặt đáy + O : đỉnh hình nón + OI: chiều cao hình nón + OM: đường sinh hình nón Diện tích xung quanh hình nón: a/ Diện tích xung quanh hình nón ... theo hướng dẫn Gv; động, sáng tạo q trình tiếp cận tri thức mới, thấy lợi ích tốn học đời sống; từ hình thành niềm say mê khoa học, có đóng góp sau cho xã hội - Tư duy: hình thành tư logic, lập...
 • 44
 • 204
 • 0

Giáo án HÌnh học 12 ban tự nhiên : Tên bài dạy : KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐỀ II docx

Giáo án HÌnh học 12 ban tự nhiên : Tên bài dạy : KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐỀ II docx
... ABC = = a2  S ABC  S ABCD 1đ a2 Ghi công thức : V S ABCD =  V S ABCD = S ABCD a3 12 0,5đ SA 0,5đ 1đ b/ Chứng minh  SOD vuông O 3đ 1,5đ Chứng minh : BD  AC BD  BD   SA (SAC) 0,5đ  ... 0,5đ Chứng minh AK  (SBD) 1,5đ Chứng minh : AK  SO 0,5đ AK  BD 0,5đ  AK  0,5đ (SBD) c/ 3đ Lí luận  SAO vuông cân A 0,5đ  AK a = 0,5đ SO =  S SBD = a 2 0,5đ a2 Ghi công thức : V A.SBD =...
 • 4
 • 165
 • 0

Giáo án HÌnh học 12 ban tự nhiên : Tên bài dạy : KIỂM TRA CHƯƠNG II ĐỀ II pdf

Giáo án HÌnh học 12 ban tự nhiên : Tên bài dạy : KIỂM TRA CHƯƠNG II ĐỀ II pdf
... Mặt trụ, hình trụ, 1 khối trụ 0.4 0.4 0.8 1 1 0.4 0.4 0.4 4.2 12 1.2 1.6 1.2 10 Mặt nón Tổng cộng Đề kiểm tra: A Trắc nghiệm: (4đ) Hãy chọn đáp án Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A Mọi hình hộp ... quanh l : A  C cm2 3 cm2 B 2 cm2 D 4 cm2 B Tự luận: (6đ) Bài 1: Cho hình chóp S.ABC, biết: SA = SB = SC = a; 900; ˆ CSA ˆ ASB = 600; = 120 0 a Xác định tâm, bán kính mặt cầu (S) ngoại tiếp hình ... thể tích khối cầu (S) Bài 2: Cho hình nón tròn xoay đỉnh S, chiều cao 2R, đáy hình tròn tâm O bán kính R Gọi I điểm nằm mặt phẳng đáy cho OI = 2R Trên đường tròn tâm O vẽ bán kính OA  OI, IA cắt...
 • 5
 • 180
 • 0

Giáo án HÌnh học 12 ban tự nhiên : Tên bài dạy : KIỂM TRA CHƯƠNG II ĐỀ III doc

Giáo án HÌnh học 12 ban tự nhiên : Tên bài dạy : KIỂM TRA CHƯƠNG II ĐỀ III doc
... bán kính (S) l : 1 R = d(A, (BCD)) = 1  1 (1đ) Vậy, phương trình mặt cầu tâm A, bán kính R= l : (x1)2 + y2 + z2 = (1đ) c) Ta c : AD  (3;1;1) , BC  (0;1;1) mặt phẳng () có VTPT l : ... Phương trình mặt phẳng trung trực đoạn AG: 6x + 12y  24z  63 = (1đ) Bài Ta c :  (1đ) BC  (0;1;1) , BD  (2;0;1) Mp (BCD) có vec-tơ pháp tuyến l :   n  BC, BD  (1;2;2) Phương trình ... đối AD BC tứ diện ĐÁP ÁN: Bài a) AB  (1;0;0), AC  (0;0;4), AD  (0;2;0) (0,5đ) AB.AC  AC.AD  AD.AB   AB, AC, AD đôi vuông góc (0,5đ) b) Giả sử G(x; y; z) Ta c : Nên G: OG  (OA  OB  OC)...
 • 6
 • 168
 • 0

Giáo án HÌNH HỌC 12 (chương trình chuẩn)

Giáo án HÌNH HỌC 12 (chương trình chuẩn)
... ứng (H’) Hai hình + Hai hình gọi có -Giáo viên nhắc lại khái niệm hai hình phép dời hình biến hình thành hình mặt phẳng sở phát biểu hai hình khơng + Hai đa diện gọi gian có phép dời hình biến đa ... C.Chuẩn bị 1 .Giáo viên Giáo án, sách giáo khoa, sách tham khảo 2 .Học sinh Học thuộc cũ, đọc trước học D.Tiến trình dạy Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 2.Kiểm tra cũ: - Phát biểu khái niệm hình đa diện, ... (H) -Học sinh vẽ hình lên bảng trình bày GI¸o ¸n ngun quang t¸nh TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN theo gợi ý giáo viên -Gợi ý cho học sinh trình bày -Học sinh theo dõi giáo viên gợi ý lên bảng trình...
 • 101
 • 173
 • 0

Giáo án Hình học 12 ( Chương trình Chuẩn)

Giáo án Hình học 12 ( Chương trình Chuẩn)
... dời hình phép dời hình + Phép dời hình biến đa diện (H) thành đa diện (H’), biến đỉnh, cạnh, mặt (H) thành đỉnh, cạnh, mặt tương ứng (H’) Hai hình nhau: + Hai hình gọi có phép dời hình biến hình ... diện (H) số dương V(H) thoả mãn tính chất sau: + Nếu (H) khối lập phương có cạnh V(H) = + Nếu hai khối đa diện (H1) (H2) V(H1) = V(H2) + Nếu khối đa diện (H) chia thành hai khối đa diện (H1), (H2) ... cách từ tâm O đến ( ) + So sánh hai bán kính đường tròn giao tuyến HÃY CHIA SẺ, BẠN SẼ ĐƯỢC NHIÊU HƠN THẾ NỮA… 16 GIÁO ÁN HÌNH HỌC 12 BAN CƠ BẢN Ta có: OM > r ⇒ ( ) ∩ (S) = φ (Mọi điểm M thuộc...
 • 32
 • 121
 • 0

Giáo án hình học 11 chuẩn

Giáo án hình học 11 chuẩn
... ANMY – BAISOAN TOAN 11 GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 11 CHƯƠNG I: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG §1 PHÉP BIẾN HÌNH Giáo viên soạn: Bùi Thị Hồng Thư Trường: Trung học phổ thơng An Mỹ A ... BTVN :Học kỹ lý thuyết , xem trước “Khái niệm phép dời hình hai hình nhau” Trang 16 GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 11 CHƯƠNG I : PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG §6 KHÁI NIỆM VỀ PHÉP DỜI HÌNH ... Cho học sinh lên bảng vẽ hình số trường hợp GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 11 CHƯƠNG II : ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHƠNG GIAN QUAN HỆ SONG SONG §5 PHÉP CHIẾU SONG SONG HÌNH BIỂU DIỄN CỦA MỘT HÌNH...
 • 39
 • 1,123
 • 5

Giáo án Hình học 12 chương I(Ban cơ bản)

Giáo án Hình học 12 chương I(Ban cơ bản)
... dời hình phép dời hình + Phép dời hình biến đa diện (H) thành đa diện (H’), biến đỉnh, cạnh, mặt (H) thành đỉnh, cạnh, mặt tương ứng (H’) Hai hình nhau: + Hai hình gọi có phép dời hình biến hình ... trình, gợi mở, vấn đáp, nêu vấn đề 2.Cơng tác chuẩn bị :Giáo viên: giáo án, sgk, thước kẻ, phấn, Học sinh: Sgk, ghi, dụng cụ học tập,… VI TIẾN TRÌNH BÀI HỌC 1.Ổn định lớp: phút 2.Kiêm tra cũ: ... tốn học cách logic hệ thống Về thái độ: Cẩn thận xác lập luận , tính tốn vẽ hình PHƯƠNG PHÁP, 1.Phương pháp: Thuyết trình, gợi mở, vấn đáp, nêu vấn đề 2.Cơng tác chuẩn bị: - Giáo viên: giáo án, ...
 • 12
 • 382
 • 5

Chuyên đề bài tập HÌNH HỌC-12

Chuyên đề bài tập HÌNH HỌC-12
... theo R, h α Bài 4: Cho hình nón có bán kính đáy R góc đỉnh α , hình nón có hình trụ nội tiếp tính bán kính đáy chiều cao hình trụ, biết thiết diện qua trục hình trụ hình vng Bài 5: Cho hình trụ ... Chứng minh hình chóp K.ABC hình chóp suy ra: KA = KB +KC d) Xác định tâm bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC Bài 18: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có tất cạnh nđều a Chứng minh hình chóp ... ứng §3 TỐN TỔNG HỢP Bài 1: Cho hình lập phương ABCD A’B’C’D’ cạnh a Tính diện tích xung quanh hình nón có đỉnh tâm O hìnhvng ABCD đáy hình tròn nộitiếp hình vng A’B’C’D’ Bài 2: Cho khối chóp...
 • 5
 • 1,087
 • 24

Giáo án hinh học 12 chương I (nang cao)

Giáo án hinh học 12 chương I (nang cao)
... t i vi a din li * ?3 GV: Cho HS nhn xột: * Hs tr li cõu hi HS: Da vo N tr li v gii thớch * Hs tr li cõu hi Khi t din u Khi lp phng Khi bỏt din din u Khi thp nh din u Khi 20 mt u L a din loi gỡ ... phng i qua mt cnh v ct cnh i din ti mt Giáo viên: Lê Ngọc H i Trờng THPT Nh Thanh Thanh Hoá Giáo án: Hình học 12 (NC) thnh bn t din im, mt phng cũn li i Hc sinh theo d i hng qua cnh i din v ... 13 + ) Giáo viên: Lê Ngọc H i Trờng THPT Nh Thanh Thanh Hoá Giáo án: Hình học 12 (NC) ễN TP CHNG I (tit 13,14) Ngày soạn: / /2008 I MC TIấU: Giỳp hc sinh V kin thc : Bit kh i nim t din, chúp,...
 • 19
 • 484
 • 9

Giáo án hình học 12 chương I (Ban cơ bản)

Giáo án hình học 12 chương I (Ban cơ bản)
... (H’) Hai hình nhau: + Hai hình g i Gv gi i thiệu cho Hs biết -theo d i, vẽ hình ghi kh i niệm: i m ng i, i m chép trong, miền ng i, miền kh i đa diện thơng qua mơ hình Gv gi i thiệu v i Hs vd ... SOẠN GIẢNG VII B i 2: KH I ĐA DIỆN L I VÀ KH I ĐA DIỆN ĐỀU Mục tiêu Về kiến thức: Học sinh nắm : kh i niệm kh i đa diệnl i kh i đa diện đều, nhận biết năm lo i kh i đa diện Về kĩ năng: nhận biết ... niệm kh i lăng trụ kh i chóp, kh i niệm hình đa diện kh i đa diện, hai đa diện nhau, phân chia lắp ghép kh i đa diện + Kh i niệm kh i đa diệnl i kh i đa diện đều, nhận biết năm lo i kh i đa diện...
 • 12
 • 286
 • 2

Giáo án Hình học 12

Giáo án Hình học 12
... dò - Về nhà làm tập sách giáo khoa tập làm thêm III Rút kinh nghiệm sau tiết dạy Ngày tháng năm 200 duyệt tổ trởng Giáo án Hình học 12 Tiết thứ : Bài soạn : ... Đoán nhận hình dáng (E) - Xác định mục đích yêu cầu toán Dặn dò - Về nhà hoàn chỉnh tập chữa, đọc Hypebol III Rút kinh nghiệm sau tiết dạy Giáo án Hình học 12 Trang : ... thiết phải tính toán ? - Hypebol qua điểm loại toán phải giả sử phơng trình để tìm hệ số phơng trình ? Giáo án Hình học 12 Trang : 50 Lơng Tuấn GV Trần Phú - Móng Cái ( Cho học sinh tự vẽ) Bài...
 • 95
 • 202
 • 0

giáo án hình học 12 ban A

giáo án hình học 12 ban A
... ACDA BCCA trục c) ACDA CABC A D - Gọi học sinh thực tập d) ACDA BAAC đợc chuẩn bị nhà - Nêu đợc cách xác định ảnh điểm, O hình đơn giản C' B' A' D' Hoạt động 2: Giáo án hình học 12 - ban khoa ... niệm hình a diện khối a diện - Khái niệm hình a diện Giáo án hình học 12 - ban khoa học xã hội 19 Chơng - khối a diện Hoạt động 2: Hãy kể tên mặt hình lăng trụ ABCDE.ABCDE hình chóp S.ABCDE ... hạn chia khối lằn trụ ABD.ABD thành khối tứ diện D.ABB, D.AAB, D DAB - Dễ thấy hai tứ diện DABB D.AAB chúng đối xứng qua mặt phẳng (DAB), hai tứ diện D.AAB D.DAB chúng đối xứng qua (BAD) Bài...
 • 39
 • 202
 • 0

giao an hinh hoc 12 Chuong II

giao an hinh hoc 12 Chuong II
... khoa học - Thấy đợc ứng dụng hình học thực tế II/ Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên: Giao tập cho học sinh làm nhà Học sinh: Làm tập đợc giao III/ Tiến trình dạy học Kiểm tra cũ (không) Luyện ... xác, khoa học II/ Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên: Bảng phụ hình 3.7, 3.8, mô hình mặt phẳng Học sinh: Ôn tập kiến thức có liên quan (Tích vô hớng, cách xác định mặt phẳng ) III/ Tiến trình ... không gian Trong không gian Oxyz cho vectơ a -rHớng dẫn học sinh cách viết toạ độ vectơ =>Tồn ba số (a1 ; a2 ; a3 ) cho a r r r r a = a1 i + a2 j + a3 k - Nêu mối u u hệ toạ độ điểm M toạ quan u...
 • 18
 • 304
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo án hình học 12 chương 3giáo án hình học 12 giảm tảigiáo án hình học 12 nâng caogiáo án hình học 12 cơ bảngiáo án hình học 9 chuẩn kiến thứcgiáo án hình học 11 chuẩngiáo án tin học 12 chuẩngiáo an hinh hoc 9 chuan cả namgiáo án hình học 11 chuẩn tiết 4142 câu hỏi và bài tập ôn tập chương iiigiáo án hình học 12 nâng cao chương 3giáo án hình học 9 chuẩn kiến thức kỹ nănggiáo án hình học 9 chuẩn kiến thức kĩ nănggiáo án hình học 12 cơ bản violetgiáo án hình học 8 chuẩn ktkngiao an hinh hoc 12Một số mẫu nhật kí kiến tập sư phạmGV chủ nhiệmTổng hợp các đề thi tuyển vào lớp 10 môn toán có đáp án chi tiết, tài liệu sưu tầm tuyển chọnTiểu thuyết miền hoang của sương nguyệt minh từ góc nhìn trần thuật họcNghệ thuật truyện ngắn nguyễn hiếuThế giới nhân vật trong truyện ngắn xuân thiềuđề cương ôn tập học kì 2 môn văn lớp 85 BƯỚC ĐẠT TỰ DO TÀI CHÍNH BỀN VỮNG: Kiếm Tiền Hiệu Quả Bảo Vệ An Toàn Chi Tiêu Thông Minh Đòn Bẩy Mạnh Mẽ Tư Duy Đỉnh Cao: để đạt tự do tài chính bền vữngTHỰC TRẠNG TRANH CHẤP đất ĐAI ở VÙNG tây NGUYÊN vàtây NAM bộôn tập trắc nghiệm sử 12BÀI THU HOẠCH DIỄN án HÌNH sự hồ sơ 06 MA túy LS18 1Bai 2 phuong phap danh gia va du bao tac dong moi truongBài giảng về rủi ro môi trườngBAI 34 LUYEN TAP OXI LƯU HUỲNH (TIẾT 1)the coming swarm ddos actions molly sauterNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn huyện cao lộc, tỉnh lạng sơn giai đoạn 2013 2015Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu một số nông sản của việt namĐánh giá đa dạng di truyền một số giống lạc địa phương phục vụ chọn tạo giống lạc kháng bệnh héo xanh vi khuẩnQuản lý dạy học theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác ở các trường tiểu học huyện cẩm giàng, tỉnh hải dươngẢnh hưởng của ép xanh cành lá chè đốn và bổ sung lân, chế phẩm vi sinh đến chè LDP1 giai đoạn kinh doanh tại thái nguyênNghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái địa phương, móng cái và khả năng sinh trưởng lợn lai thương phẩm nuôi tại trạm nghiên cứu đồn đèn, tỉnh bắc kạn
Đăng ký
Đăng nhập