Kỹ thuật bảo quản lúa thương phẩm phần 1

Tài liệu Luận văn Kỹ thuật nuôi cá Tra thương phẩm tại Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Tô Châu Đồng Tháp.pdf

Tài liệu Luận văn Kỹ thuật nuôi cá Tra thương phẩm tại Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Tô Châu Đồng Tháp.pdf
... THƠ KHOA THỦY SẢN Bộ Môn Kỹ Thuật Nuôi Thủy Sản Nước Ngọt HỒ VĂN SANG KỸ THUẬT NUÔI CÁ TRA THƯƠNG PHẨM (Pangasianodon hypophthalmus) Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN TÔ CHÂU TỈNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN TỐT ... Chính mà đề tài Kỹ thuật nuôi Tra thương phẩm Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Châu Đồng Tháp” thực 1.2 Mục tiêu đề tài Tìm hiểu qui trình kỹ thuật nuôi Tra ao đất xí nghiệp nuôi thủy sản Thanh ... xí nghiệp nuôi thủy sản Thanh Bình - Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Châu Đồng Tháp Xã Tân Bình huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp 3.2 Vật liệu nghiên cứu Nguồn giống nuôi thực nghiệm: Tra giống...
 • 56
 • 2,862
 • 18

Kỷ thuật bảo quản kín trong tồn trữ giống lúa

Kỷ thuật bảo quản kín trong tồn trữ giống lúa
... cho thấy hạt giống đậu phộng bảo quản kín sau tháng giữ tỷ lệ nảy mầm 98%, phương pháp bảo quản hở có 4% Phương pháp bảo quản kín giúp Philippines phát triển hạt giống lúa lai Hạt lúa lai có nhược ... nảy mầm giống lúa lai Mestizo qua phương pháp tồn trữ khác Kết cho thấy phương pháp bảo quản kín cho tỷ lệ nảy mầm sau tháng tương đương với để kho lạnh Các kết nghiên cứu hạt giống lúa Bangladesh ... Lào, Myanmar, Philippines Thái Lan Nó áp dụng bảo quản lúa lương thực gạo Các nghiên cứu IRRI cho thấy lúa lương thực tồn trữ phương pháp bảo quản kín làm tăng tỷ lệ gạo nguyên Tại Cambodia tỷ...
 • 3
 • 533
 • 4

Kỹ thuật bảo quản hạt đậu trong điều kiện bình thường không có nhà lạnh

Kỹ thuật bảo quản hạt đậu trong điều kiện bình thường không có nhà lạnh
... quá tầng bao Với lượng hạt dùng chum vại lót tro bếp để hút ẩm, bỏ đậu vào đậy kín Không nhập kho lúc nóng Theo tài liệu nghiên cứu Trung Quốc đậu nành nhập kho hạt nguội sau 10 tháng tỷ...
 • 2
 • 417
 • 1

Tài liệu Kỹ thuật bảo quản kín trong tồn trữ giống lúa ppt

Tài liệu Kỹ thuật bảo quản kín trong tồn trữ giống lúa ppt
... cho thấy hạt giống đậu phộng bảo quản kín sau tháng giữ tỷ lệ nảy mầm 98%, phương pháp bảo quản hở có 4% Phương pháp bảo quản kín giúp Philippines phát triển hạt giống lúa lai Hạt lúa lai có nhược ... nảy mầm giống lúa lai Mestizo qua phương pháp tồn trữ khác Kết cho thấy phương pháp bảo quản kín cho tỷ lệ nảy mầm sau tháng tương đương với để kho lạnh Các kết nghiên cứu hạt giống lúa Bangladesh ... loại bao bảo quản kín với khối lượng khác cho kết tương tự Phương pháp phổ biến nước Bangladesh, Cambodia Việt Nam Tại Cambodia, tỷ lệ nảy mầm hạt giống tồn trữ phương pháp bảo quản kín sau tháng...
 • 3
 • 235
 • 0

Tài liệu LUẬN VĂN: KỸ THUẬT NUÔI CÁ TRA THƯƠNG PHẨM (Pangasianodon hypophthalmus) Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN TÔ CHÂU TỈNH ĐỒNG THÁP docx

Tài liệu LUẬN VĂN: KỸ THUẬT NUÔI CÁ TRA THƯƠNG PHẨM (Pangasianodon hypophthalmus) Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN TÔ CHÂU TỈNH ĐỒNG THÁP docx
... THƠ KHOA THỦY SẢN Bộ Môn Kỹ Thuật Nuôi Thủy Sản Nước Ngọt HỒ VĂN SANG KỸ THUẬT NUÔI CÁ TRA THƯƠNG PHẨM (Pangasianodon hypophthalmus) CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN TÔ CHÂU TỈNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN ... Chính mà đề tài Kỹ thuật nuôi Tra thương phẩm Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Châu Đồng Tháp thực 1.2 Mục tiêu đề tài Tìm hiểu qui trình kỹ thuật nuôi Tra ao đất xí nghiệp nuôi thủy sản Thanh ... xí nghiệp nuôi thủy sản Thanh Bình - Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Châu Đồng Tháp Xã Tân Bình huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp 3.2 Vật liệu nghiên cứu Nguồn giống nuôi thực nghiệm: Tra giống...
 • 56
 • 367
 • 0

Tài liệu luận văn: KỸ THUẬT NUÔI CÁ TRA THƯƠNG PHẨM (Pangasianodon hypophthalmus) Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN TÔ CHÂU TỈNH ĐỒNG THÁP pptx

Tài liệu luận văn: KỸ THUẬT NUÔI CÁ TRA THƯƠNG PHẨM (Pangasianodon hypophthalmus) Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN TÔ CHÂU TỈNH ĐỒNG THÁP pptx
... THƠ KHOA THỦY SẢN Bộ Môn Kỹ Thuật Nuôi Thủy Sản Nước Ngọt HỒ VĂN SANG KỸ THUẬT NUÔI CÁ TRA THƯƠNG PHẨM (Pangasianodon hypophthalmus) CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN TÔ CHÂU TỈNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN ... Chính mà đề tài Kỹ thuật nuôi Tra thương phẩm Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Châu Đồng Tháp thực 1.2 Mục tiêu đề tài Tìm hiểu qui trình kỹ thuật nuôi Tra ao đất xí nghiệp nuôi thủy sản Thanh ... xí nghiệp nuôi thủy sản Thanh Bình - Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Châu Đồng Tháp Xã Tân Bình huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp 3.2 Vật liệu nghiên cứu Nguồn giống nuôi thực nghiệm: Tra giống...
 • 56
 • 328
 • 1

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại đề tài nhánh phân tích hiện trạng sử dụng thiết bị kỹ thuật trong nuôi tôm thương phẩm

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh quy mô trang trại đề tài nhánh phân tích hiện trạng sử dụng thiết bị kỹ thuật trong nuôi tôm thương phẩm
... I Đề xuất Mơ hình ni tơm thương phẩm thâm canh qui mơ trang trại Việt Nam Qua phân tích tồn diện nhiệm vụ nghiên cứu giao, đề tài đề xuất Mơ hình ni tơm thương phẩm thâm canh qui mơ trang trại ... thiết, nhiệm vụ quan trọng đặt trước chun gia kỹ thuật ngành thuỷ sản nước 13 Chương II ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG THIẾT BỊ KỸ THUẬT ĐỒNG BỘ PHỤC VỤ MƠ HÌNH NI TƠM THƯƠNG PHẨM THÂM CANH QUI MƠ TRANG TRẠI ... tơm thương phẩm thâm canh nói riêng u cầu nghiên cứu xây dựng chế tạo nước mơ hình kỹ thuật trang bị kỹ thuật đồng phục vụ ngành ni trồng thuỷ sản nói chung ngành ni tơm thương phẩm thâm canh...
 • 19
 • 463
 • 1

Kỹ thuật bảo quản chế biến phụ phẩm NN ppt

Kỹ thuật bảo quản chế biến phụ phẩm NN ppt
... - Cho trâu bò ăn rơm chế biến nhiều tốt, hàng ngày cần chăn thả để trâu bò có đủ lượng thức ăn xanh cần thiết - Nên cho ăn thường xuyên mùa đông hiệu cao Phương pháp chế biến bánh dinh dưỡng ... nắng, mưa, ẩm ướt Có thể treo bao tải chung quanh chuồng trâu bò - Nếu gia đình có trâu bò lần chế biến cần ủ 50kg rơm khô sau 10-12 ngày lại ủ đợt 50kg vừa đủ cho trâu bò Cách cho ăn Rơm ủ - 10 ... bò v.v ăn thêm bánh dinh dưỡng béo khỏe, cày kéo tối, đặc biệt vào mùa đông thiếu thức ăn Cách chế biến bánh dinh dưỡng: Nguyên liệu: Urê: 10kg; rỉ mật: 45 - 50kg; vôi bột: 4kg; xi măng 2kg; bột...
 • 5
 • 218
 • 0

báo cáo thực hành nghề nghiệp 'kỹ thuật nuôi gà trứng thương phẩm'

báo cáo thực hành nghề nghiệp 'kỹ thuật nuôi gà trứng thương phẩm'
... để có hướng phát triển chăn nuôi siêu trứng hoàn chỉnh  QUY TRÌNH KĨ THUẬT CHĂN NUÔI GÀ TRỨNG I Giống Giống Rod-Brounr Thái Lan giống có sản lượng trứng cao Tỉ lệ đẻ đỉnh cao từ ... luận: Chăn nuôi siêu trứng hộ gia đình hình thành từ lâu tỉnh, nông thôn đến thành thị chăn nuôi nhỏ hẹp đáp ứng nhu cầu ngày gia đình Nhưng chăn nuôi trứng đáp ứng nhu cầu ngày gia đình ... sản lượng trứng lớn Qua trình tìm hiểu kỹ thuật chăn nuôi trứng hộ gia đình khẳng định phương pháp phát triển chăn nuôi để xoá đói giảm nghèo hộ gia đình chăn nuôi trứng bán công nghiệp hay...
 • 19
 • 612
 • 0

Kỹ thuật bảo quản chế biến phụ phẩm NN pptx

Kỹ thuật bảo quản chế biến phụ phẩm NN pptx
... - Cho trâu bò ăn rơm chế biến nhiều tốt, hàng ngày cần chăn thả để trâu bò có đủ lượng thức ăn xanh cần thiết - Nên cho ăn thường xuyên mùa đông hiệu cao Phương pháp chế biến bánh dinh dưỡng ... súc ngộ độc urê gây chết trâu bò đột ngột Bởi urê hòa tan nhanh đường tiêu hóa trâu bò bị hấp thu vào máu, gây rối loạn hô hấp, trâu bò bị ngạt thở mà chết Phương pháp chế biến dự trữ thân lạc ... bò v.v ăn thêm bánh dinh dưỡng béo khỏe, cày kéo tối, đặc biệt vào mùa đông thiếu thức ăn Cách chế biến bánh dinh dưỡng: Nguyên liệu: Urê: 10kg; rỉ mật: 45 - 50kg; vôi bột: 4kg; xi măng 2kg; bột...
 • 10
 • 157
 • 1

nghiên cứu khoa học ' kỹ thụât bảo quản gỗ bạch đàn, keo làm trụ chống thanh long bằng chế phẩm xm5 '

nghiên cứu khoa học ' kỹ thụât bảo quản gỗ bạch đàn, keo làm trụ chống thanh long bằng chế phẩm xm5 '
... Khi ngâm gỗ dung dịch chế phẩm bảo quản, hoá chất bảo quản thấm sâu vào gỗ trình khuếch tán mao dẫn, phụ thuộc vào độ ẩm gỗ tẩm Kỹ thuật bảo quản gỗ bạch đàn, keo làm trụ chống cho long theo ... Với chế tác dụng vậy, XM5 dạng chế phẩm chống chịu trình rửa trôi nên phù hợp để bảo quản gỗ sử dụng trời KỸ THUẬT BẢO QUẢN GỖ BẠCH ĐÀN, KEO THEO PHƯƠNG PHÁP NGÂM THƯỜNG VÀ KHUẾCH TÁN LÀM TRỤ CHỐNG ... ngâm (%) Kỹ thuật bảo quản gỗ theo phương pháp khuếch tán chế phẩm XM5 dạng cao Nguyên lý phương pháp gỗ có độ ẩm cao quét chế phẩm dạng cao bề mặt gỗ, chênh lệch nồng độ, ion chế phẩm bảo quản khuếch...
 • 4
 • 262
 • 0

Kỹ thuật bảo quản hạt đậu đỗ trong điều kiện bình thường không có nhà lạnh hiệu quả nhất potx

Kỹ thuật bảo quản hạt đậu đỗ trong điều kiện bình thường không có nhà lạnh hiệu quả nhất potx
... phơi hạt đậu bảo vệ vỏ không dễ phát sinh tượng nứt + Độ nguyên vẹn hạt độ chín hạt phải đảm bảo tiêu chuẩn loại bỏ hạt xanh lép, vỡ Nói chung hạt đậu đỗ người ta áp dụng phương pháp bảo quản ... tốt nhất; cách bảo quản tương tự bảo quản khoai khoai mì Căn vào thí nghiệm, nhiệt độ không khí không vượt 15oC vào thuỷ phần khác hạt mà xếp hạt sau: Nếu thuỷ phần hạt < 12% để hạt rời độ ... phẩm chất đậu đỗ giảm xuống Thuỷ phần hạt 15 - 16% bảo quản điều kiện nhiệt độ cao dễ dẫn đến tượng tự bốc nóng Nếu khối hạt lẫn nhiều tạp chất sâu hại nước nghiêm trọng khả biến chất hạt tương...
 • 3
 • 211
 • 0

Hoàn thiện công nghệ Marketing định giá xuất khẩu sản phẩm hoa hồi sang thị trường Ấn Độ tại công ty xuất nhập khẩu và kỹ thuật bao bì- Bộ Thương mại

Hoàn thiện công nghệ Marketing định giá xuất khẩu sản phẩm hoa hồi sang thị trường Ấn Độ tại công ty xuất nhập khẩu và kỹ thuật bao bì- Bộ Thương mại
... trình định giá thực hành giá xuất sản phẩm hoa hồi sang thị trờng ấn Độ công ty xuất nhập kỹ thuật bao bì - Bộ Thơng mại Chơng 3:Những đề xuất hoàn thiện công nghệ định giá xuất hoa hồi sang thị ... thị trờng ấn Độ công ty xuất nhập kỹ thuật bao -Bộ thơng mại Hoàn thiện công nghệ Marketing định giá xuất sản phẩm hoa hồi sang thị trờng ấn Độ tạ Cty XNK & KTbao bì n- Bộ Thơng mại Chơng I ... định giá xuất sản phẩm hoa hồi sang thị trờng ấn Độ tạ Cty XNK & KTbao bì n- Bộ Thơng mại 26 Hoàn thiện công nghệ Marketing định giá xuất sản phẩm hoa hồi sang thị trờng ấn Độ tạ Cty XNK & KTbao...
 • 70
 • 59
 • 0

Kỹ thuật nuôi cá tra thương phẩm tại công ty cổ phần thủy sản tô châu đồng tháp

Kỹ thuật nuôi cá tra thương phẩm tại công ty cổ phần thủy sản tô châu đồng tháp
... tài Kỹ thuật nuôi Tra thương phẩm Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Châu Đồng Tháp thực 1.2 Mục tiêu đề tài Tìm hiểu qui trình kỹ thuật nuôi Tra ao đất xí nghiệp nuôi thủy sản Thanh Bình – Công ... HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN Bộ Môn Kỹ Thuật Nuôi Thủy Sản Nước Ngọt KỸ THUẬT NUÔI CÁ TRA THƯƠNG PHẨM (Pangasianodon hypophthalmus) Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN TÔ CHÂU TỈNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN TỐT ... xí nghiệp nuôi thủy sản Thanh Bình - Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Châu Đồng Tháp Xã Tân Bình huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp 3.2 Vật liệu nghiên cứu Nguồn giống nuôi thực nghiệm: Tra giống...
 • 57
 • 33
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kỹ thuật bảo quản lúa giốngkỹ thuật bảo quản lúa gạo1 tuấn anh 1997 bao bì trong sự phát triển kinh tế xã hội của một nước đang phát triển thông tin kinh tế kỹ thuật bao bì bộ thương mại số 15 1998 tr11 122 tuấn anh 1998 bao bì trong sự phát triển kinh tế xã hội của một nước đang phát triển thông tin kinh tế kỹ thuật bao bì bộ thương mại số 16 1998 tr4 54 quang anh 1996 hệ thống mã số mã vạch ean quốc tế thông tin kinh tế kỹ thuật bao bì bộ thương mại số 11 19965 l k a 1998 pháp chế bao bì hà lan thông tin kinh tế kỹ thuật bao bì bộ thương mại số 16 1998 tr23 2520 geraldk towrshend 1991 bao bì ở các nước đang phát triển thông tin kinh tế kỹ thuật bao bì bộ thương mại số1 199132 việt mai 1997 thị trường chất dẻo châu á thông tin kinh tế kỹ thuật bao bì bộ thương mại số 14 1997 tr10các kỹ thuật kiểm nghiệm nhanh thực phẩm phần 1kỹ thuật bảo quản thực phẩmkỹ thuật nuôi cá bống tượng thương phẩm phần 1tài liệu luận văn kỹ thuật nuôi cá tra thương phẩm tại công ty cổ phần thủy sản tô châu đồng tháp pdftong quan ve cn va tb ky thuat trong nuoi tom thuong pham tham canhkỹ thuật bảo quảnkỹ thuật bảo quản giống câyPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của người dân vào Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng Tháp (LV thạc sĩ))đề thi thử tiếng anh tốt nghiệp thptKhảo sát truyền tải mạng vòng chuyển mạch Burst quang sử dụng báo hiệu quay vòngKHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM DỰA THEO ĐỘ ĐO VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU CHO CÁC CÔNG TY GIA CÔNG PHẦN MỀMMạng hội tụ băng rộng và phương án triển khai ở Việt NamNghiên cứu kiến trúc hướng dịch vụ SOA và ứng dụng xây dựng hệ thống giao tiếp thiết bị truy nhập mạng băng rộngMột số phương pháp tối ưu trong các giai đoạn phát triển phần mềm nhúnNGHIÊN CỨU MÔ HÌNH ĐẢM BẢO AN TOÀN TRUYỀN TIN DỰA TRÊN CHỮ KÝ SỐ VÀ CHỨNG CHỈ SÔNghiên cứu môi trường xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế VNPTNghiên cứu phát hiện mẫu chất liệu trong ảnhNghiên cứu ứng dụng vi điều khiển PIC16F877 vào trong dây truyền tự động hóaNOISE REDUCTION IN SPEECH ENHANCEMENT BY SPECTRAL SUBTRACTION WITH SCALAR KALMAN FILTERPhân cụm đa mục tiêu mờ cho dữ liệu định danhPhát triển văn hoá doanh nghiệp của Công ty Thông tin di độnPHƢƠNG PHÁP KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG TƢƠNG TÁC GIAO DIỆN NGƢỜI DÙNG CHO ỨNG DỤNG WEBPhương pháp tối ưu đàn kiến và ứng dụngTHE ROLE OF SOCIAL TIES IN SOCIAL RECOMMENDATION SYSTEMSTHỰC HIỆN CƠ CHẾ CACHE ATOM HEADER CHO DỊCH VỤ TRUYỀN VIDEO TRÊN NỀN TẢNG HỆ THỐNG NHÚNGỨng dụng chuẩn mã hóa nâng cao (AES) trong giao thức đóng gói bảo mật dữ liệu (ESP)Văn hóa doanh nghiệp tại VNPT Bắc Giang
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập