Kỹ thuật trồng hoa và cây cảnh phần 2

Kỹ thuật trồng hoa cây cảnh

Kỹ thuật trồng hoa và cây cảnh
... KỸ THUẬT TRỒNG HOA VÀ CÂY CẢNH Flowers and ornamental plants culture Trang Lời nói đầu Mở đầu Ý nghĩa hoa cảnh Nghề trồng hoa giới Việt nam 2.1 Nghề trồng hoa giới 2.2 Nghề trồng hoa nước ... riêng biệt hoa cảnh Phân loại hoa cảnh Một số ảnh hưởng đặc biệt điều kiện ngoại cảnh lên hoa cảnh 2.1.1 Nhiệt độ 2.1.2 Nước 2.1.3 Ánh sáng 2.1.4 Đất trồng Chương Kỹ thuật trồng số loại hoa cảnh Hồng ... Giống Kỹ thuật trồng Vườn ươm 14 16 Chuẩn bị đất trồng liếp Chăm sóc Thu hoạch Lan Vạn thọ Huệ Cúc Mai Chương Kỹ thuật trồng bonsai cảnh nghệ thuật Giới thiệu Chọn chậu, dụng cụ dùng kỹ thuật...
  • 93
  • 292
  • 6

Kỹ thuật trồng hoa câytrong nước

Kỹ thuật trồng hoa và cây lá trong nước
... HOA HUỆ" Tác già: Trưamg Lỗ Quy Nhà xuất bàn: Khoa học Kỹ thuật Thượng Hài TRƯƠNG LỖ QUY Biên dịch: Nguyễn Klm Dân tẢaăt TRỒNG HOA VÀ CÂY LÁ TRONG NƯỚC NHÀ XUẤT BẢN MỸ THUẬT Cóc loài ló màu trồng ... cầu, cắt mẹ con, đợi cuối rửa trồng vào vết cắt khô trồng vào nước nước Cây tách để tránh thối rữa 38 / Cây mẹ trồng đễ tách jỵ íi) cãi/ mẹ từ chậu Tách cácgốc cxĩy Cây dược tách Rứa rạch đất r ... xuân đẳng trồng tổ hợp nước m ^ ụ ổ í Cây trồng: Cúc bạc, Thiết mộc lan màu M ạn trường xuân hoa Nội dung thiết kế: Cây Thiểt mộc lan màu, Cúc bạc vú căy M ạn trường xuân hoa trồng lổ hợp nước 20...
  • 135
  • 72
  • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập