Chương 2 tĩnh học lưu chất

chuong 2. tinh hoc luu chat

chuong 2. tinh hoc luu chat
... áp kế 2.4 Lực áp suất – Định luật Archimède 2.4 .1 Lực áp suất tác dụng lên mặt phẳng 2.4 Lực áp suất – Định luật Archimède (tt) 2.4 .2 Lực áp suất tác dụng lên mặt cong 2.4 .3 ... ép v.v 2.3 Áp suất dư – Áp suất chân không – Áp suất tuyệt đối  Khi áp suất bình chứa (hoặc thiết bị đó) lớn so với áp suất khí quyển, ta gọi áp suất bình chứa áp suất dư (H2.5.a) N ... ρghdư 2.3 Áp suất dư – Áp suất chân không – Áp suất tuyệt đối (tt) Ngược lại áp suất bình chứa (hoặc thiết bị đó) nhỏ so với áp suất khí ta gọi áp suất bình chứa áp suất chân không (H2.5.b)...
 • 16
 • 752
 • 0

chương 2 tĩnh học lưu chất

chương 2 tĩnh học lưu chất
... bề mặt Thứ nguyên: atm = 760mmHg= 10,33mH2O=1,033 kg/cm2 1at=735,6mmHg=10mH2O=1 kg/cm2=9,81.104N/m2 1N/m2=7,5.10-3 mmHg =1, 02. 10-4mH2O=10 ,2. 10-2kg/m2 ÁP SUẤT(tt) Áp suất được chia thành ... Pascal “Độ biến thiên áp suất thủy tĩnh bề mặt thể tích chất lỏng cho trước truyền nguyên vẹn đến tất điểm khối thể tích chất lỏng đó” ' P  PA  PA ; N m2 Định luật Pascal Ứng dụng định ... trụ, biết h = 2m, lưu chất nước có  = 1000 kg/m3 BÀI TẬP Bài Tìm áp suất tuyệt đối bình ga đặt ở phòng hình vẽ biết Pdư bình ga 3at, h = 10mmHg áp suất khí quyển Pkq = 105N/m2 BÀI TẬP...
 • 19
 • 84
 • 0

chương 2 tinh học lưu chất

chương 2 tinh học lưu chất
... bề mặt Thứ nguyên: atm = 760mmHg= 10,33mH2O=1,033 kg/cm2 1at=735,6mmHg=10mH2O=1 kg/cm2=9,81.104N/m2 1N/m2=7,5.10-3 mmHg =1, 02. 10-4mH2O=10 ,2. 10-2kg/m2 ÁP SUẤT(tt) Áp suất được chia thành ... hình trụ, biết h = 2m, lưu chất nước có ρ = 1000 kg/m3 BÀI TẬP Bài Tìm áp suất tuyệt đối bình ga đặt phòng hình vẽ biết Pdư bình ga 3at, h = 10mmHg áp suất khí Pkq = 105N/m2 BÀI TẬP Bài Để ... “Độ biến thiên áp suất thủy tĩnh bề mặt thể tích chất lỏng cho trước truyền nguyên vẹn đến tất điểm khối thể tích chất lỏng đó” ' −P ; ∆P = PA A N m2 Định luật Pascal Ứng dụng định luật Pascal:...
 • 19
 • 122
 • 0

Các quá trình cơ học_Chương 2: Tĩnh học lưu chất pptx

Các quá trình cơ học_Chương 2: Tĩnh học lưu chất pptx
... PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN CỦA THỦY TĨNH Phương trình cân tĩnh học lưu chất Euler tìm năm 1755 có dạng:  ∂P Fx − ρ ∂x ∂P Fy − ρ ∂y ∂P Fz − ρ ∂z = 0   = 0   = 0  PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN CỦA ... (tt) Theo phương trình thủy tĩnh (2 – 8) viết PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN CỦA THỦY TĨNH (tt) Tên gọi phương trình (2 -10) P z+ γ ;thế P γ; ;gọi ống penzômét Thứ nguyên phương trình (2 -10) Thứ ... Vật lên bề mặt tự lưu chất 2.5 Mặt đẳng áp lưu chất chuyển động Click vào để xem hình liên kết BÀI TẬP Bài Tìm áp suất tác dụng lên đáy bình chứa hình trụ, biết h = 2m, lưu chất nước có ρ...
 • 16
 • 210
 • 2

CHƯƠNG 2 TĨNH HỌC CHẤT LỎNG - GIÁO TRÌNH MÔN CƠ LƯU CHẤT NGÀNH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG 2 TĨNH HỌC CHẤT LỎNG - GIÁO TRÌNH MÔN CƠ LƯU CHẤT NGÀNH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
... Suy ra: (2. 21) Hình 2. 8 Bình quay Đối với hai điểm A B theo phương thẳng đứng: GV: Nguyễn Đức Vinh 19 Tĩnh học chất lỏng pA ZA pB p w2 rA ZB 2g p A hAB pa h pB w2rB2 2g (2. 22) * Phương trình mặt ... sau: z P ρg const (2. 12) Phương trình gọi phương trình tĩnh lực học chất lỏng Nó dùng để xác định áp suất thủy tĩnh khối chất lỏng điểm khác rõ khối chất lỏng đồng trạng thái tĩnh th ì điểm nằm ... Đức Vinh 17 Tĩnh học chất lỏng Vậy phương trình thủy tĩnh học có nghĩa là: Trong môi trường chất lỏng đứng cân bằng, cột nước thủy tĩnh điểm số Hình 2. 6 Sơ đồ biểu diễn mức lượng 4 .2 Ý nghĩa lượng...
 • 10
 • 736
 • 11

Bài giảng Chương 2: Tĩnh học chất lỏng

Bài giảng Chương 2: Tĩnh học chất lỏng
... DỤNG Hai trạng thái tĩnh ÁP LỰC TT Áp suất thủy tĩnh HAI TRẠNG THÁI TĨNH TĨNH TUYỆT ĐỐI TĨNH TƯƠNG ĐỐI Chất lỏng không chuyển động so với hệ tọa độ gắn liền với trái đất  Chất lỏng chuyển động ... lực thủy tĩnh lên vật ngập chất lỏng (Buoyant Force) Định luật Archimedes (Archimedes’ Principle): Một vật ngập chất lỏng chịu lực đẩy chất lỏng có độ lớn trọng lượng thể tích chất lỏng bị vật ... Hai trạng thái tĩnh ÁP LỰC TT Áp suất thủy tĩnh Tính chất 3: Trong bình kín chứa chất lỏng trạng thái tĩnh, áp suất ngoại lực tác dụng lên mặt thoáng truyền nguyên vẹn tới điểm chất lỏng (Định luật...
 • 18
 • 180
 • 1

Tĩnh học lưu chất.pdf

Tĩnh học lưu chất.pdf
... www4.hcmut.edu.vn/~ntbay II PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CƠ BẢN Xét lưu chất trạng thái cân tích W giới hạn diện tích A Ta có tổng lực tác dụng lên lưu chất =0: Lực khối + lực mặt = 0: W ∫∫∫ Fρdw − ∫∫ pdA ... γ1h1 B’ h2 h1 B A γ1h1=γ2h2 γ1 Đònh luật Pascal: Tại vò trí lưu chất nếp áp suất tăng lên đại lượng Δp đại lượng truyền toàn miền lưu chất → ứng dụng máy nén thủy lực f p=f/a F=pA Pascal 1623-1662 ... ≥ Giải x ≤ 1.09 m THUY TINH 19 PGS.TS Nguyen Thi Bay, DHBK HCM; www4.hcmut.edu.vn/~ntbay VIII TĨNH HỌC TƯƠNG ĐỐI 1.Nước xe chạy tới trước nhanh dần đều: z O •Phân bố áp suất: (Fxdx+ Fydy+ Fzdz)...
 • 26
 • 1,900
 • 10

CHƯƠNG 4 ĐỘC HỌC LƯU CHẤT - GIÁO TRÌNH MÔN CƠ LƯU CHẤT NGÀNH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG 4 ĐỘC HỌC LƯU CHẤT - GIÁO TRÌNH MÔN CƠ LƯU CHẤT NGÀNH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
... phương trình: pFx p x divu x ux p du x dt (4. 44a) Tương tự, xét phương y phương z, ta c ũng có: pFy p y pFz p z uy divu y p uz divu z p 2 du y (4. 44b) dt du z dt (4. 44c) Dưới dạng vector, hệ (4. 44a) ... vector, hệ (4. 44a) - (4. 44b) viết sau: gradp p F u du dt grad divu (4. 45) Với toán tử: 2 x2 y2 z2 grad x i y j z k Phương trình (4. 45) gọi phương trình Navier-Stokes Đối với lưu chất không nén được, ... cũ: GV: Nguyễn Đức Vinh 46 Động lực học chất lưu (4. 41) pFx x y z Còn lực mặt chiếu lên phương x tính: xx x yx x y z zx x y z y (4. 42) x y z z Thế (4. 39a) (4. 39d) vào (4. 42) Ta được: 2 ux x2 p...
 • 25
 • 236
 • 4

Chương 3: Động học lưu chất potx

Chương 3: Động học lưu chất potx
... cho lưu chất lý tưởng 3.1 Phương trình Bernoulli cho lưu chất lý tưởng (tt)  Phương trình Bernoulli dòng nguyên tố lưu chất lý tưởng 2 P U P U 1+ =Z + + Z + γ γ 2g 2g  Đối với lưu chất ... cho lưu chất thực P U2 P U2 Z + + >Z + + γ γ 2g 2g Từ phương trình ta phát biểu sau: “Đối với lưu chất thực lượng giảm theo dòng chảy có tên gọi phương trình Bernoulli dòng nguyên tố lưu chất ... động ổn định (tt)  Chuyển động không ổn định chuyển động mà yếu tố chuyển động phụ thuộc vào thời gian, tức là: ∂P ∂U ∂a ≠ 0; ≠ 0; ≠ ∂t ∂t ∂t  Còn chuyển động ổn định yếu tố không phụ...
 • 17
 • 295
 • 4

CHƯƠNG I - Cơ Học Lưu Chất ppt

CHƯƠNG I - Cơ Học Lưu Chất ppt
... = 0,00072.4.(25 − 5) = 0,058(m) = 58(mm) Mà thể tích ban đầu là :  V = Page 2 of 28 Cơ Học Lưu Chất BÀI TẬP CHƯƠNG II THỦY TĨNH HỌC Bài 2.1 Xác định độ cao của cột nước dâng lên trong ống đo áp (h). Nước trong bình kín chịu áp suất tại  ... Page 11 of 28 Cơ Học Lưu Chất ⇒ P = 880.2,8 Điểm đặt :  Z D 3,14.0,6 = 696,68 ( kg ) = 6834,43 ( N ) = ZC + I0 π d 4 =H+ = 2,808 ( m ) ω.Z C 64 πd H  Z C = H  πd  ω= Với :     πd I0 =  64  Chương IV ... 132890 − 98100 Page 3 of 28 b) Áp suất trong bình khi mực thủy ngân trong hai nhánh bằng nhau : Cơ Học Lưu Chất pC = p D Ta có :  pC = p0 + γ H 2O h p D = pa ⇒ p0 + γ H 2O h = p a ⇔ γ H 2O h =...
 • 28
 • 674
 • 8

chuong 3 động học lưu chất

chuong 3 động học lưu chất
... đổi - Chất lỏng choán đầy ống, không bị đứt đoạn, bọt khi.́ Theo phương trình dòng liên tục: m1= m2 =m3 = const f1v1ρ1 = f2v2ρ2 = f3v3 3 = const Vì ρ1= ρ2 = 3 ta được: f1v1 = f2v2 = f3v3 = const ... PHÂN CHUYỂN ĐỘNG EULER Phương trình vi phân chuyển động chất lỏng lý tưởng chảy ổn định: v f 1 v f 3/ 25/2014 PHƯƠNG TRÌNH BERNOULLI 4.1 Phương trình Bernoulli cho lưu chất lý tưởng  3. 1 Phương ... nên viết dạng tổng quát: Z 3. 2 Phương trình Bernoulli cho lưu chất thực  U2 P P U2 Z   Z   2 γ γ 2g 2g Từ phương trình ta phát biểu sau: “Đối với lưu chất 3. 3 Phương trình Bernoulli cho...
 • 6
 • 86
 • 0

vật lí chất rắn đại cương chương 2 - tính chấthọc của vật rắn tinh thể

vật lí chất rắn đại cương chương 2 - tính chất cơ học của vật rắn tinh thể
... Hooke: 12= Thay =x/a, l môđun trợt , ta có 12= x/a Mặt khác, góc nhỏ lm gần đúng: 12 A.2x/b Ta có x/a = A.2x/b v A = .b/ (2a) Thay A có: 12= .b/(2a).sin(2x/b) v 12max= .b/(2a) 12max1 0-1 theo ... Slide 11 = 111111 + 11 12 12 + L + 1133 33 12 = 121 111 + 121 2 12 + L + 123 3 33 L 33 = 331111 + 33 12 12 + L + 3333 33 Giai đoạn II (AB) l giai đoạn trợt nhẹ, ... b x (x y ) 22 = ( (1 ) x + y ( ( ) ; 12 = 21 = ( 2( 1 ) x + y 2 y ) b y 3x + y 11 = ; (1 ) x + y 2 ) ) x Tơng tác với sai hỏng xếp v song tinh: HH Slide 21 SH xếp SH HH - Năng lợng bề...
 • 9
 • 163
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tính toán động lực học lưu chất trong các bài toán kỹ thuật (2)

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tính toán động lực học lưu chất trong các bài toán kỹ thuật (2)
... nghiệp Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tính toán động lực học lưu chất (Computational Fluid Dynamics – CFD) toán kỹ thuật Nội dung gồm chương sau: - Chương 1: Đặt vấn đề - Chương 2: Một số vấn đề tính ... nhiệt động, đặc tính động học, hay đặc tính động lực học khí động lực học, đặc tính lực, đặc tính lực moment tương tác môi trường với phụ thuộc vào đối tượng phạm vi cụ thể vấn đề, lĩnh vực khoa học ... thực lực tác động vật thể chuyển động tích lực thành phần vận tốc hướng lực Do suất công thực lực khối tác động lên phần tử chất lỏng chuyển động với vận tốc là : Với lưu ý tới lực mặt, xét lực...
 • 118
 • 323
 • 1

chương 2 tính chấthọc của đất (bài giảng cơ học đất)

chương 2 tính chất cơ học của đất (bài giảng cơ học đất)
... σα = σ1 + σ + σ1 −σ 2 σ −σ3 τα = sin 2 PGS TS NGUYỄN HữU THÁI – NGÀNH ĐịA Kỹ THUậT CÔNG TRÌNH cos 2 (2. 36) (2. 37) CƠ HỌC ĐẤT - 20 13 61 CƠ HỌC ĐẤT - 20 13 62 Với điểm M đất (xem Hình vẽ), x/đ ... khối đất tích ban đầu V1, hệ số rỗng e1 Hãy tính biến thiên thể tích ΔV hệ số rỗng e2 (với e1 > e2) Tính thể tích hạt đất Vs1 có V1: Vs1 = V1m1 = V1 Tính thể tích hạt đất Vs2 có V2: + e1 Vs2 = V2m2 ... HữU THÁI – NGÀNH ĐịA Kỹ THUậT CÔNG TRÌNH (2. 29) CƠ HỌC ĐẤT - 20 13 49 CƠ HỌC ĐẤT - 20 13 50 Cố kết đất sét giải thích dễ dàng mô hình Terzaghi (1 923 ): Một pít-tông P chịu tải trọng đứng nén lò...
 • 59
 • 270
 • 1

CHƯƠNG 2 TÍNH CHẤT VÀ ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT

CHƯƠNG 2 TÍNH CHẤT VÀ ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT
... hợp chất hữu Số lượng đặc tính chất hữu TÁC ĐỘNG MẠNH MẼ - Sự hình thành đất - Tính chất lý, hóa - Độ phì đất 2. 1.1 CHẤT HỮU CƠ VÀ MÙN TRONG ĐẤT Đất khác có hàm lượng chất hữu khác Đất đen, đất ... 2. 1 TÍNH CHẤT VẬT LÝ ĐẤT 2. 1.1 CHẤT HỮU CƠ VÀ MÙN TRONG ĐẤT - Tại sản phẩm phong hóa chưa gọi đất ? Vì thiếu thành phần quan trọng chất hữu Mặc dù chất hữu chiếm thành phần nhỏ lại làm cho đất ... thành đất, tàn tích hữu đơn giản chứa C, N hợp chất hữu phức tạp – chất mùn 2. 1.1 CHẤT HỮU CƠ VÀ MÙN TRONG ĐẤT Đá thành đất sản phẩm phong hóa xuất chất hữu hoạt động sống vi sinh vật 2. 1.1 CHẤT...
 • 38
 • 461
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tĩnh học lưu chấtbài tập tĩnh học lưu chấttinh hoc luu chatbai tap chuong hai co hoc luu chattĩnh học lưu chất fluid staticscơ học lưu chất tính toánẢnh hưởng của sự hài lòng đến nỗ lực và lòng trung thành của nhân viên trong ngành dịch vụ viễn thông tại việt namTình Hình Phát Triển Con Người Và Nguồn Nhân Lực Ở Khu Vực Đồng Bằng Sông Cửu LongLý luận, thực tién và các chính sách xây dựng nông thôn mới Trung QuốcSKKN Rèn Luyện Kỹ Năng Nói Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 6 -7Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm’’ tại công ty TNHH sơn NGAKế toán nguyên vật liệu tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng dương bảo minhKế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH kỹ thuật taikisha việt namKế toán thanh toán với người mua và người bán tại công ty TNHH sản xuất – xây dựng thương mại thành longKế toán thuế GTGT tại công ty TNHH TM DV linh sơnKế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần bia sài gòn – nghệ tĩnhKế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH DV TM nghĩa hoaHướng dẫn sử dụng Vantech_V1THỰC TRẠNG CÔNG tác kế TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ bán HÀNG tạTHỰC TRẠNG CÔNG tác kế TOÁN NGUYÊN LIỆU, vật LIỆU tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn THIẾT kế xây DỰNG đô THỊ và hạ TẦNG hà nộibài tập kiểu mảng xâu tin họcBài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn toán năm học 2015 2016tuyển tập bài tập toán lớp 1luận văn tổng quan hệ thống MIMO và kỹ thuật OFDMchuyên đề cây khung của đồ thịDE CUONG HOC KY 1 2013 2014
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập