Câu lệnh Cấu hình router trong Cisco

Câu lệnh Cấu hình router trong Cisco

Câu lệnh Cấu hình router trong Cisco
... Router( config -router) #passive-interface (cổng Fa) Router( config -router) #exit 6> Cấu hình RIP Router( config) #router rip Router( config -router) #v Router( config -router) #network ... Fa passive nhiêu lần> Router( config -router) #exit Router( config)# 7> Câu lệnh Kiểm tra Router( config)#exit Router# show ip route Router# show ip protocols Router# debug ip rip Router# undebug all ... R(config -router) #redistribute ospf (số) metric metric 10000 100 10 1500 CẤU hình OSPF Router( config) #router ospf (số) Router( config -router) #network (đ/c mạng trực tiếp) (đ/c bù) area (số) Router( config -router) #passive-interface...
 • 3
 • 74
 • 0

cấu hình router trên cisco packer tracer

cấu hình router trên cisco packer tracer
... toàn cục Router # configure terminal Router( config)# Từ chế độ cấu hình toàn cục chế độ cấu hình Từ chế độ bạn chuyển vào chế độ chuyên biệt như: Chế độ cấu hình cổng giao tiếp Chế độ cấu hình đường ... giao tiếp Chế độ cấu hình đường truy cập Chế độ cấu hình router Chế độ cấu hình cổng Chế độ cấu hình điều khiển Khi bạn chuyển vào chế độ cấu hình chuyên biệt dấu nhắc thay đổi tương ứng Các ... 1.Vào chế độ cấu hình toàn cục Router # configure terminal Router( config)# 2.Vào chế độ cấu hình cổng Ethernet Router( config)#interface f0/0 Router( config-if)# 3.Khai báo địa subnet mask Router( config-if)#ip...
 • 4
 • 363
 • 2

Hướng dẫn cấu hình router cisco

Hướng dẫn cấu hình router cisco
... độ Cấu hình router Cisco Nếu bạn vừa với bật router, hoàn toàn chưa cấu hình Nếu cấu hình, bạn xem cấu hình hành Thậm chí chưa cấu hình từ trước bạn tự khai thác lệnh show trước bắt đầu cấu hình ... lệnh show ip protocols, bạn thấy entry miêu tả cấu hình RIP Lưu cấu hình router Khi bạn cấu hình việc định tuyến router, cấu hình giao diện riêng router bạn có khả định tuyến lưu lượng Hãy cho ... đưa bạn trở chế độ cha Cấu hình toàn cục Để cấu hình tính router, bạn phải vào chế độ cấu hình Đây chế độ chế độ cha Trong chế độ cha, bạn phát lệnh config Router# config Router( config)# Như minh...
 • 8
 • 611
 • 5

Tài liệu Hướng dẫn cấu hình router Cisco-phần 2 pdf

Tài liệu Hướng dẫn cấu hình router Cisco-phần 2 pdf
... serial Đây ví dụ việc cấu hình cổng nối tiếp với địa IP: ExampleName#config ExampleName(config)#interface serial 1/1 ExampleName(config-if)#ip address 1 92. 168.155 .2 255 .25 5 .25 5.0 ExampleName(config-if)#no ... serail 1/1 ExampleName(config-if)#no ip address 1 92. 168.155 .2 255 .25 5 .25 5.0 ExampleName(config-if)ctrl-Z ExampleName#show interface serial 1/1 Việc cấu hình hầu hết giao diện cho kết nối LAN gồm việc ... tạp tài liệu gồm phần mô tả bề chúng Bạn tìm hiểu thêm từ nhiều nguồn tài nguyên khác, nguồn lý tưởng mà giới thiệu cho bạn chủ đề vào website Cisco, http://www.cisco.com Tài liệu miêu tả cấu hình...
 • 7
 • 380
 • 0

Một số lệnh cấu hình Router

Một số lệnh cấu hình Router
... User Router# Chế độ Global Configuration Chế độ cấu hình Line Router( config -router) # Chế độ Router Configuration 27 28 Cấu hình tham số cho router Cấu hình tên cho thiết bị  Cấu hình Router ... câu lệnh chế độ cấu hình EXEC  Câu lệnh     Bài CẤU HÌNH ROUTER 26 Các chế độ cấu hình route Router> Chế độ Privileged (cũng gọi chế độ EXEC) Router( config)# Chế độ Global Configuration Router( config-if)# ... động lại router lệnh  Reset 23 24 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Nội dung KHOA CNTT Các chế độ cấu hình router Chế độ Global Configuration Cấu hình router Các câu lệnh show để kiểm tra cấu hình router...
 • 18
 • 238
 • 0

hướng dẫn cài đặt cấu hình router cisco

hướng dẫn cài đặt cấu hình router cisco
... độ Cấu hình router Cisco Nếu bạn vừa với bật router, hoàn toàn chưa cấu hình Nếu cấu hình, bạn xem cấu hình hành Thậm chí chưa cấu hình từ trước bạn tự khai thác lệnh show trước bắt đầu cấu hình ... lệnh show ip protocols, bạn thấy entry miêu tả cấu hình RIP Lưu cấu hình router Khi bạn cấu hình việc định tuyến router, cấu hình giao diện riêng router bạn có khả định tuyến lưu lượng Hãy cho ... dòng lệnh Cisco IOS chuẩn cho tất router Cisco Thêm vào số câu hỏi kiểm tra CCNA yêu cầu bạn biết lệnh Bắt đầu với Cisco Bắt đầu bạn cấu hình router từ thiết bị đầu cuối Nếu router cấu hình có...
 • 21
 • 789
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu lệnh Show IP Router khi cấu hình router phần 1 docx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu lệnh Show IP Router khi cấu hình router phần 1 docx
... vào router Ở khung bên hình 6 .1. 3, câu lênh đường cố định cho router thông qua địa router Đường tới mạng 17 2 .16 8 .1. 0 có địa router 17 2 .16 .2 .1, đường tới mạng 17 2 .16 .5.0 có địa router 17 2 .16 .4.2 ... 17 2 .16 .1. 0 Sterling tới mạng 17 2 .16 .5.0 waycross Với cấu node mạng 17 2 .16 .1. 0 Sterling truyền liệu cho node mạng 17 2 .16 .5.0 Bây router Sterling ,bạn thực lệnh ping tới node mạng 17 2 .16 .5.0 .Lệnh ... câu lệnh • Nhập lệnh show ip roule • Kiểm tra xem đường cố định mà bạn cấu hình có bảng định tuyến hay không 6 .1. 6 Xử lý cố Xét ví dụ phần 6 .1. 3 :router Hoboken cấu hình đường cố định tới mạng 17 2 .16 .1. 0...
 • 10
 • 82
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu lệnh Show IP Router khi cấu hình router phần 2 potx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu lệnh Show IP Router khi cấu hình router phần 2 potx
... cho thấy cách mà router sử dụng địa mạng để định chọn đường cho gói liệu 134 Hình 6.3.1a Hình 6.3.1b 135 Hình 6.3.1c Hình 6.3.1d Hình 6.3.1e 6.3 .2 Cấu hình định tuyến Để cấu hình giao thức định ... liên kết Gói LSA phát cho tất router khác 1 32 Hình 6 .2. 6a Mỗi router có sở dư liệu riêng cấu trúc mạng thuật toán SPF thực tính toán dựa sở liệu Hinh 6 .2. 6b 133 Khi router nhận gói LSA cập nhật ... router tiếp tục trì sở liệu cấu trúc hệ thống mạng trạng thái đường liên kết Router phát cấu trúc mạng thay đổi phát thông tin cập nhật cho tất router khác .Router phát gói LSA, có thông tin router...
 • 10
 • 72
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu lệnh Show IP Router khi cấu hình router phần 3 pot

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu lệnh Show IP Router khi cấu hình router phần 3 pot
... khoảng cách định tuyến • Cấu hình RIP • Sử dụng lệnh ip classless 144 • Xử lý cố RIP • Cấu hình RIPđể chia tải • Cấu hình đường cố định cho RIP • Kiểm tra cấu hình RIP • Cấu hình IGRP • Kiểm tra ... kết Hình 6 .3. 6a Hình 6 .3. 6b 142 Tổng kết Sau điểm quan trọng mà bạn cần nắm chương này: • Router không chuyển gói tin không tìm đường tới đích • Đường cố định người quản trị mạng cấu hình cho router ... định Đường mặc định đường cuối cho router sử dụng không tìm đường tới đích • Ta sử dụng lệnh sau để kiểm tra cấu hình đường cố định đường mặc định :show ip router ,ping ,traceroute • Kiểm tra...
 • 10
 • 82
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu lệnh Show IP Router khi cấu hình router phần 4 doc

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu lệnh Show IP Router khi cấu hình router phần 4 doc
... sử dụng nhiều nhẩt Show ip route show ip protocols Lệnh show ip protocols hiển thị giao thức định tuyến IP chạy router Kết hiển thị lệnh giúp bạn kiểm tra phần lớn cấu hình RIP chưa phải đầy đủ, ... GAD(config- if) # ip rip receive version GAD(config- if) # ip rip receive version 7.2.5.kiểm tra cấu hình RIP Có nhiều lệnh sử dụng để kiểm tra cấu hình RIP có hay không Trong hai lệnh thường đước ... địa đích router không tìm thấy cụ thể mạng đích bảng định tuyến sử dụng đương mặc định để chuyển gói 156 Hình 7.2.3b: Khi lệnh ip classless 7.2 .4 vấn đề thường gặp cấu hình RIP Router định...
 • 10
 • 170
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu lệnh Show IP Router khi cấu hình router phần 5 doc

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu lệnh Show IP Router khi cấu hình router phần 5 doc
... nhật cổng Trong hình 7.2.6a cho thấy router chạy RIP phiên RTP gửi cập nhật theo kiểu broadcast(địa broadcast 255 . 255 . 255 . 255 ) Số ngoặc đơn địa nguần gói thông tin cập nhâth RIP 162 Hình 7.2.6a ... cập nhật lệnh debug ip rip Lệnh debug ip rip hiển thị tất thông tin định tuyến mà RIP gửi nhận Ví dụ hình 7.2.6a cho thấy kết hiển thị lệnh debug ip rip Sau nhận thông tin cập nhật , router xử ... so với router nhận vào trước Hình 7.2.6b Subnet không liên tục 163 Hình 7.2.6c: Trùng Subnet Ngoài số lệnh sử dụng để xử lý cố RIP: • Show ip database • Show ip protocols( summary) • Show ip route...
 • 10
 • 96
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu lệnh Show IP Router khi cấu hình router phần 6 pot

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu lệnh Show IP Router khi cấu hình router phần 6 pot
... có cấu trúc lớn phức tạp Sau bước để chuyển đổi từ RIP sang IGRP : Kểm tra xem router có chạy RIP hay không Hình 7.3.6a Hình 7.3.6b 177 Cấu hình IGRP cho router A B Hình 7.3.6c Nhập lệnh show ... Cấu hình IGRP cho router A B Hình 7.3.6c Nhập lệnh show ip protocols router A B 178 Hình 7.3.6d 179 Hình 7.3.6e Nhập lệnh show ip route router A B ... công thức có băng thông độ trễ Còn thông số khác sử dụng cấu hình Bạn cấu hình băng thông độ trễ cho cổng giao tiếp router. Bạn dùng lệnh show ip route xem giá trị thông số định tuyến IGRP đặt ngoặc...
 • 10
 • 197
 • 0

Sử dụng SDM để cấu hình Router (trên GNS3) - Hệ thống mạng CISCO

Sử dụng SDM để cấu hình Router (trên GNS3) - Hệ thống mạng CISCO
... R1(config)#line console R1(config-line)#logging synchronous Tắt chế độ phân giải tên miền (domain-lookup) R1#configure terminal R1(config)#no ip domain-lookup Cài đặt cho phép cấu hình Router qua giao diện ... Kết nối telnet sử dụng cấp độ 15 R1(config)#line vty R1(config-line)#privilege level 15 R1(config-line)#login local R1(config-line)#transport input telnet ssh 10 Đăng nhập vào SDM *** THE END ... cho phép cấu hình Router qua giao diện web (http https) chứng thực Router R1(config)#ip http server R1(config)#ip http secure-server R1(config)#ip http authentication local Tạo username password...
 • 2
 • 90
 • 0

Triển khai lắp đặt máy, đầu nối dây, cài hệ điều hành, cấu hình router Và IP các máy

Triển khai lắp đặt máy, đầu nối dây, cài hệ điều hành, cấu hình router Và IP các máy
... trình cài đặt * Nhưng em cài em áp dụng cài Windows 2003 trực tiếp từ đĩa CD cho máy công ty III/ TRiển Khai 1 /TRiển khai lắp đặt máy, đầu nối dây, cài hệ điều hành, cấu hình router IP máy: ... 1 /Cấu hình máy tính .Trang15 2/Mô hình mạng công ty Trang15 3/ Các thức cài đặt hệ điều hành Trang15 III/ Triển Khai Trang16 1 /Triển khai lắp đặt máy, đầu nối dây, ... mềm ứng dụng: 3.1/ Các thức cài đặt hệ điều hành: Có nhiều cách Cài đặt hệ điều hành cho mạng em nêu số cách chính: 3.1.a/ Cài đặt hệ điều hành khác : Nếu máy tính bạn có hệ điều hành bạn muốn...
 • 34
 • 205
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cách cấu hình router trong packet tracercách cấu hình router wifi ciscohướng dẫn cấu hình router wifi ciscocác câu lệnh trong cấu hình routercác câu lệnh cấu hình router ciscocâu lệnh cấu hình router ciscocác lệnh cấu hình router cisco cơ bản p2các lệnh cấu hình router cisco cơ bảncác lệnh cơ bản trong cấu hình routercác lệnh cấu hình router ciscolệnh cấu hình router cisco cơ bảncách cấu hình router cisco trong gns3các lệnh cơ bản cấu hình router ciscocâu lệnh cấu hình routerhướng dẫn cấu hình router ciscoStatistics with STATA version 12Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên dưới tán rừng nứa phục hồi tự nhiên tại trạm đa dạng sinh học mê linh vĩnh phúcNghiên cứu tính đa dạng thực vật bậc cao có mạch của rừng nứa phục hồi tự nhiên tại trạm đa dạng sinh học mê linh – vĩnh phúcGiáo dục nghĩa vụ đạo đức cho sinh viên các trường đại học công lập hiện nay ttLiên hệ giữa thứ tự và phép nhântính chất cơ bản phép cộng phân sốCau hoi goi y on tap NLM 10 2017Hướng dẫn viết Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế toánbáo cáo tổng hợp thực tập tốt nghiệp trường đại học thương mạiBÀI THẢO LUẬN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNHDự Án Trình Diễn Mô Hình Quản Lý Và Giữ Gìn Vệ Sinh Môi Trường Dựa Vào Cộng Đồng Tại Xã Nhị Mỹ Và Thị Trấn Mỹ Thọ Tỉnh Đồng ThápDự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa GianhBáo Cáo Đề Án Tính Giá Trị Sản Xuất, Giá Trị Tăng Thêm Cấp Tỉnh Và Cấp Huyện Tỉnh Nghệ AnThông Tin Thị Trường Da Giầy, Túi Xách Hoa KỳBát trạch hợp hôn định cuộc (1)tang san boc dich p1Nghiên cứu gây tạo các dòng bố mẹ thơm ứng dụng cho chọn tạo giống lúa lai hai dòng chất lượng caoTrạm hàn thiếc tự độngGiảng dạy nhạc Chèo cho đàn Bầu tại trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân độiMột số vấn đề đào tạo thanh nhạc hệ trung cấp tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập