Giáo trình an toàn lao động

Giáo trình An toàn lao động hàng hải

Giáo trình An toàn lao động hàng hải
... phụ trợ hàng hảI khác liên quan đến an toàn chạy tàu - Tàu có trang bị thiết bị láI tự động hay không - Có phát sinh hoạt động vô tuyến điện (trực canh, thu phat điện) hay không - Xẩy hoạt động ... hai tổn thất cho trang thiết bị, thuyền viên thiếu cẩn thận, thiếu kiến thức sử dụng điều kiện thời tiết tác động Do để bảo đảm tuyệt đối an toàn trình thực tập sĩ quan an toàn phải kiểm tra, hớng ... Tình trạng gần nguy hiểm hàng hải đờng chạy tàu bắt buộc sĩ quan trực ca phải cần ngời hỗ trợ Phm Thanh Quang 14 ATLHH - Yêu cầu phải có thêm ngời việc sử dụng thiết bị hàng hải chẳng hạn nh Radar...
 • 59
 • 1,785
 • 16

Giáo trình an toàn lao động

Giáo trình an toàn lao động
... động có chơng IX " An toàn lao động, vệ sinh lao động" với 14 điều ( từ điều 95 đến điều 108 đợc trình bày phần sau) Ngoài chơng IX An toàn lao động, vệ sinh lao động Bộ luật Lao động có nhiều điều ... động hoá mà cần phải có kiến thức tâm lý lao động, thẩm mỹ công nghiệp, xã hội học lao động Vì công tác bảo hộ lao động mang tính chất khoa học kỹ thuật tổng hợp -2- Giáo trình AN TOàN LAO ĐộNG ... nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không lỗi ngời lao động Trờng hợp lỗi ngời lao động, đợc trợ cấp khoản tiền 12 tháng lơng 2.3.3 Bảo hộ lao động lao động nữ, lao động vị thành niên, lao động...
 • 93
 • 8,210
 • 79

Giáo trình an toàn lao động

Giáo trình an toàn lao động
... sử dụng lao động người lao động: a - Đối với người sử dụng lao động: ∗ Trách nhiệm: − Hàng năm phải lập kế hoạch, biện pháp an toàn, vệ sinh lao động cải thiện điều kiện lao động − Trang bị đầy ... lưới an toàn viên vệ sinh viên − Xây dựng nội quy, quy trình an toàn, vệ sinh lao động − Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn tiêu chuẩn, quy định, biện pháp an toàn, vệ sinh lao động người lao động ... quan Nhà nước có thẩm quyền tra viên an Trang toàn lao động phải nghiêm chỉnh chấp hành định b - Đối với người lao động: ∗ Nghĩa vụ: − Chấp hành quy định an toàn, vệ sinh lao động có liên quan...
 • 94
 • 713
 • 13

Giáo trình an toàn lao động 1 những khái niệm chung về khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động

Giáo trình an toàn lao động 1 những khái niệm chung về khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động
... lu đức hoà - giáo trình an toàn lao động 1. 3 Những nội dung chủ yếu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động 1. 3 .1 Nội dung khoa học kỹ thuật Nội dung khoa học kỹ thuật chiếm vị trí quan trọng, phần ... - giáo trình an toàn lao động công nghiệp, xã hội học lao động v.v Vì công tác bảo hộ lao động mang tính chất khoa học kỹ thuật tổng hợp c/ BHLĐ mang tính quần chúng Tất ngời từ ngời sử dụng lao ... học, sinh học ) đến khoa học kỹ thuật chuyên ngành liên quan đến ngành kinh tế, xã hội, tâm lý học Những nội dung nghiên cứu Khoa học bảo hộ lao động bao gồm vấn đề: a/ Khoa học vệ sinh lao động...
 • 62
 • 729
 • 2

Tài liệu Giáo trình an toàn lao động - Chương 1 pdf

Tài liệu Giáo trình an toàn lao động - Chương 1 pdf
... Nhà nớc an toàn, vệ sinh lao động địa phơng Thanh tra Nhà nớc an toàn, vệ sinh lao động: -Thanh tra việc chấp hành quy định lao động, an toàn, vệ sinh lao động - iều tra tai nạn lao động vi phạm ... tổ chức lao động tuân thủ nội quy, quy trình, quy phạm an toàn vệ sinh lao động ngời sử dụng lao động ngời lao động 1. Phạm vi đối tợng công tác bảo hộ lao động: a/Ngời lao động: -5 - -Là phải ... dụng kỹ thuật an toàn bảo hộ lao động, xây dựng tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh lao động -8 - -Thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động ngời lao động chấp hành Pháp luật Bảo hộ lao động có quyền...
 • 11
 • 795
 • 16

Tài liệu Giáo trình an toàn lao động - Chương 2 docx

Tài liệu Giáo trình an toàn lao động - Chương 2 docx
... mệt mỏi lao động: -Mệt mỏi trạng thái tạm thời thể xảy sau thời gian lao động định Mệt mỏi lao đông thể chỗ: Năng suất lao động giảm Số lợng phế phẩm tăng lên Dễ bị xảy tai nạn lao động -Khi ... đợc trình lao động nhng không ảnh hởng đễn sản xuất T lao động bắt buộc t mà ngời lao động không thay đổi đợc trình lao động 1.Tác hại lao động t bắt buộc: Xét trờng hợp: a/T lao động đứng bắt ... ngời lao động 3.Biện pháp đề phòng mệt mỏi lao động: Cơ giới hoá tự động hoá trình sản xuất Không biện pháp quan trọng để tăng suất lao động, mà biện pháp đề phòng mỏi mệt Tổ chức lao động...
 • 18
 • 540
 • 18

Tài liệu Giáo trình an toàn lao động - Chương 3 pptx

Tài liệu Giáo trình an toàn lao động - Chương 3 pptx
... trờng: -Một mặt thi công tối u phục vụ cho an toàn lao động, sức khoẻ công nhân cho suất cao -Việc thiết kế tốt yếu tố thiết yếu công tác chuẩn bị, đem lại hiệu an toàn thi công xây dựng -Trớc ... ý tới vệ sinh an toàn lao động I.Tiêu chuẩn biện pháp lập mặt thi công: -Khi thiết kế mặt thi công phải vào diện tích khu đất, địa thế, vị trí công trình để xác định vị trí công trình phục vụ ... dung kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động phòng chống cháy sau đây: Thiết kế phòng sinh hoạt phục vụ cho công nhân phải tính toán theo quy phạm để đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh lao động Nên thiết...
 • 4
 • 378
 • 12

Tài liệu Giáo trình an toàn lao động - Chương 4 pptx

Tài liệu Giáo trình an toàn lao động - Chương 4 pptx
... rõ ràng việc quản lý sử dụng An toàn lao động: Chơng IV:Kỹ thuật an toàn sử dụng máy xây dựng - 35 Đ3kỹ thuật an toàn sử dụng máy thi công I.Đảm bảo cố định máy: -Các máy xây dựng phải đảm bảo ... nằm ngang, không không xét đến thành phần lực ly tâm, quán tính, gió, hệ số ổn định tảI trọng K1 là: K1 = G ì (b + c) 1 .4 Q ì ( a b) (4. 3) b/Khi tải: An toàn lao động: Chơng IV:Kỹ thuật an toàn ... dụng ly tâm quay cần có tải trọng An toàn lao động: Chơng IV:Kỹ thuật an toàn sử dụng máy xây dựng - 36 Qìn ìaìh M1 = 900 n ì H +M2: mômen lực quán tính phanh hạ vật M2 = Q ì v ì ( a b) g ìt...
 • 12
 • 489
 • 12

Tài liệu Giáo trình an toàn lao động - Chương 5 doc

Tài liệu Giáo trình an toàn lao động - Chương 5 doc
... điện Xuyên thủng tờng gạch kiên cố, phá hoại hoàn toàn nhà thành phố, nhà xởng, phá hỏng cầu đờng 1. 5- 2 1.4 0. 5- 1 5- 1 0 2-4 1-1 .5 n=2 2 -5 1-2 0. 5- 1 0 .5 Chỉ bị phá hoại phạm vi phểu nổ Chỉ bị phá hoại ... Với KC=3, n=1. 75, W=30mf(n)=0 .5+ 0.5n3=0 .5+ 0 .5( 1. 75) 3=3.18rC=132m Ta biết khoảng cách từ bao thuốc đến hầm dẫn ngắn 225m Theo công thức kinh nghiệm an toàn - 54 - 2.Khoảng cách an toàn sóng không ... an toàn Ghi chú: Mức độ phá hoại Lộ thiên Vị trí thuốc nổ Chôn n=3 vùi Hoàn toàn không bị h hại 5 0-1 50 1 0-4 0 Phá hoại ngẫu nhiên thiết bị kính 1 0-3 0 5- 9 Thiết bị kính bị phá hoại hoàn toàn, 5. 8...
 • 18
 • 431
 • 13

Tài liệu Giáo trình an toàn lao động - Chương 6 pdf

Tài liệu Giáo trình an toàn lao động - Chương 6 pdf
... gian phóng điện tia chớp từ 0. 1-1 s, nhiệt độ đạt tới 6. 00 0-1 0.000oC -Khả công trình mặt đất bị sét đánh trực tiếp lớn công trình cao khoảng cách điểm cao công trình đến đám mây mang điện gần -Chống ... xích an toàn, thang xép, thang nâng, thang gá, chòi ống lồng, 3.Các biển báo phòng ngừa: -Ngoài để đảm bảo an toàn cần có biển báo phòng ngừa dùng để: Báo ngăn không cho ngời tới gần trang thiết ... thành vật mang điện - 75 - tích Do kết tác động tơng hỗ hạt nớc mang điện tích với luồng không khí có phân chia thành hạt lớn mang điện dơng hạt nhỏ mang điện âm Theo định luật khí động học thì:...
 • 15
 • 387
 • 10

Tài liệu Giáo trình an toàn lao động - Chương 7 pdf

Tài liệu Giáo trình an toàn lao động - Chương 7 pdf
... pháp an toàn thích đáng; đặt dây điện phải theo quy tắc an toàn b/Biện pháp tổ chức: -Phổ biến cho công nhân cán điều lệ an toàn phòng hoả, tổ chức thuyết trình nói chuyện, chiếu phim an toàn ... liệu, hệ thống vận chuyển -Giữ gìn nhà cửa, công trình quan điểm an toàn phòng hoả -Thực nghiêm chỉnh biện pháp chế độ cấm hút thuốc lá, đánh diêm, dùng lửa nơi cấm lửa gần vật liệu dễ cháy -Cấm ... CO2 (loại OY-2): - 92 - -Vỏ bình chữa cháy khí CO2 làm thép dày chịu đợc áp suất thử 250kg/cm2 áp suất làm việc tối đa 180kg/cm2 Nếu áp suất van an toàn tự động mở để xả khí CO2 -Bình chữa cháy...
 • 15
 • 484
 • 9

Tài liệu Giáo trình an toàn lao động trong ngành cơ khí pptx

Tài liệu Giáo trình an toàn lao động trong ngành cơ khí pptx
... động có chơng IX " An toàn lao động, vệ sinh lao động" với 14 điều ( từ điều 95 đến điều 108 đợc trình bày phần sau) Ngoài chơng IX An toàn lao động, vệ sinh lao động Bộ luật Lao động có nhiều điều ... học lao động Vì công tác bảo hộ lao động mang tính chất khoa học kỹ thuật tổng hợp -2- Giáo trình AN TOàN LAO ĐộNG Th.S Nguyễn Thanh Việt c/ BHLĐ mang tính quần chúng Tất ngời từ ngời sử dụng lao ... nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không lỗi ngời lao động Trờng hợp lỗi ngời lao động, đợc trợ cấp khoản tiền 12 tháng lơng 2.3.3 Bảo hộ lao động lao động nữ, lao động vị thành niên, lao động...
 • 93
 • 1,397
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình an toan lao độnggiáo trình an toàn lao đônggiáo trình an toàn lao động¸bài giảng an toàn lao độnggiáo trình an toàn lao động hàng hảigiao trinh an toan lao dong xay dunggiao trinh an toan lao dong nganh maygiao trinh an toan lao dong 2010giao trinh an toan lao dong nganh co khigiao trinh an toan lao dong nganh xay dunggiao trinh an toan lao dong diengiáo trình an toàn lao đông trong xây dựnggiáo trình an toàn lao động docgiao trinh an toan lao dong nganh diengiao trinh an toan lao dong trong nganh maygiao trinh an toan lao dong trong nganh dienmột số bài toán hình học nâng cao lớp 9bản kế hoạch tuần đơn giảnĐiều khiển dựa trên đại số gia tử với phép ngữ nghĩa hóa và giải nghĩa mở rộngNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và bệnh tích ở gà nuôi thả vườn do histomonas meleagridis gây ra tại huyện phú bình, tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trịẢnh hưởng của nguồn điện phân tán tới các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của lưới điện trung ápĐánh giá kết quả điều trị gãy hở độ IIIA thân xương dài chi trên bằng kết hợp xương nẹp vít thì đầu (tt)Nghiên cứu phẫu thuật u nền sọ trước qua nội soi mũi (FULL TEXT)Nghiên cứu đặc điểm tổn thương động mạch vành bằng chụp cắt lớp đa dãy ở bệnh nhân suy thận mạn có chỉ định điều trị thay thế thận (FULL TEXT)các lệnh g lập trình theo din 66025 và các lệnh khácGrammar for english language teacher20 BÀI TESTS bài tập đọc hiểu TIẾNG ANH LỚP 10 ,có đáp ánKỸ THUẬT CHỤP CỘNG HƯỞNG từ đám rối THẦN KINH CÁNH TAY TRÊN máy MRI 3TESLATài liệu ôn tập THI tốt NGHIỆP hóa dược PHẠM THỊ THÙY LINHSÁCH SCAN Ván khuôn và giàn giáo trong thi công xây dựng (Bùi Mạnh Hùng).SÁCH SCAN Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động (Đặng Gia Hải).Chuyên đề kết cấu nhà cao tầng pgs ts nguyễn văn hiệp, 123 trangBộ đề thi vào lớp 10 môn toán các tỉnh năm 2016 2017 có đáp ántổng hợp cuâ hỏi bảo vệ đồ án xây dựngNghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai tại thành phố bắc kạn, tỉnh bắc kạnluyện tập tin học lớp 3 học kì 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập