bai 41 hien tuong tu cam1

Bài 41:Hiện tượng tự cảm

Bài 41:Hiện tượng tự cảm
... hình 41.3a Bài 41: HiỆN TƯỢNG TỰ CẢM 1.Hiện tượng tự cảm a.Thí nghiệm b.Thí nghiệm c.Hiện tượng tự cảm 2.Suất điện động tự cảm a.Hệ số tự cảm b.Suất điện động tự cảm b.Suất điện động tự cảm: Định ... (2) Bài 41: HiỆN TƯỢNG TỰ CẢM 1.Hiện tượng tự cảm Từ (1) (2) suy ra: Ф~I a.Thí nghiệm Ta có: Ф= LI (41.1) b.Thí nghiệm Với L hệ số tự cảm c.Hiện tượng tự cảm 2.Suất điện động tự cảm a.Hệ số tự cảm ... gọi tượng từ cảm Khi suất điện động cảm ứng gọi suất điện động tự cảm dòng điện cảm ứng gọi dòng điện tự cảm Bài 41: HiỆN TƯỢNG TỰ CẢM 1.Hiện tượng tự cảm a.Thí nghiệm b.Thí nghiệm c.Hiện tượng...
 • 20
 • 869
 • 5

BÀI 41: HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM potx

BÀI 41: HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM potx
... c Hiện tượng tự cảm sát Hiện tượng cảm ứng Là tượng cảm ứng điện từ trường hợp tượng tự cảm điện từ xảy biến đổi dòng điện mạch ( tự cảm ứng nó) 13’ Hoạt động 4: Tìm hiểu suất điện động tự cảm ... khung dây Hoạt động 2: Đặt vấn đề Hôm tìm hiểu tượng đặc biệt tượng cảm ứng điện từ tượng tự cảm Hoạt động 3: Tìm hiểu tượng tự cảm Vậy tượng tự cảm gì?chúng ta tìm hiểu thí nghiệm sau: a.Thí ... xác vào Người ta gọi tượng - Gv thông báo - Hs lắng nghe tượng tự cảm tượng tượng nêu lại khái niệm đóng (ngắt) mạch cảm ứng điện từ mà tượng tự cảm nguyên nhân dẫn đến tượng biến đổi dòng điện...
 • 5
 • 596
 • 14

bài 41: hiện tượng tự cảm

bài 41: hiện tượng tự cảm
... A Hiện tượng cảm ứng điện tử mạch điện biến đổi dòng điện mạch gây gọi tượng tự cảm B Suất điện động sinh tượng tự cảm gọi suất điện động tự cảm C Hiện tượng tự cảm trường hợp đặc biệt tượng cảm ... sáng lên Hiện tắt? tự cảm ượng c Định nghĩa :hiện dòng điện cảm ứng Hiện tượng xuất tượng cảm ứng điện từ trong thí nghiệm nói gọi mạch điện biến đổi dòng tượng tự cảm Vậy tượng tự cảm điện mạch ... động tự cảm a Định nghĩa: Suất điện động sinh tượng tự cảm gọi suất điện động tự cảm b Hệ số tự cảm: Ta có Φ ~ B Mà B ~ i Do đó: Φ ~ i ⇒ Φ = Li Hệ số tỉ lệ L gọi hệ số tự cảm (hay độ tự cảm) ...
 • 14
 • 234
 • 0

bai 25. hiện tượng tự cảm

bai 25. hiện tượng tự cảm
... điện i Từ thơng riêng mạch kín: Φ = Li Φ riêng biến thiên Hiện tượng tự cảm Suất điện động tự cảm Củng cố Câu 1: Hiện tượng tự cảm tượng cảm ứng điện từ biến thiên từ thơng qua mạch gây A Sự biến ... tắt hẳn III Suất điện động tự cảm Năng lượng từ trường ống dây tự cảm Định nghĩa Khi lượng tự cảm xảy ống dây tự điện suất Là có tượng tích luỹ mạch cảm có điện động cảm ứng xuất mạch gọi suất ... ví dụ Độ tự cảm ống dây có lõi thép: Độ tự cảm ống dây: N i n B l,S Điều kiện: l>>d N 22S L = 4π 10 -7 N S = 4π10 - µ L ll Kí hiệu L II Hiện tượng tự cảm Định nghĩa B (C) i BC Là tượng cảm ứng...
 • 12
 • 693
 • 10

Bài 61 -Hiện tượng tự cảm

Bài 61 -Hiện tượng tự cảm
... KT BÀI CŨ BÀI HỌC I.THÍ NGHIỆM II.ĐỘ TỰ CẢM III SĐĐ TỰ CẢM IV NĂNG LƯNG TỪ TRƯỜNG CỦNG CỐ BÀI GIẢNG VẬT LÝ 11 KIỂM TRA BÀI CŨ Câu Câu KT BÀI CŨ BÀI HỌC I.THÍ NGHIỆM II.ĐỘ TỰ CẢM III SĐĐ TỰ CẢM ... hay phần mạch điện gọi độ tự cảm (L>0) Đơn vị độ tự cảm: Trong hệ SI, đơn vị độ tự cảm Henry, ký hiệu H 1Wb 1H = 1A KT BÀI CŨ BÀI HỌC I.THÍ NGHIỆM II.ĐỘ TỰ CẢM III SĐĐ TỰ CẢM IV NĂNG LƯNG TỪ TRƯỜNG ... II.ĐỘ TỰ CẢM III SĐĐ TỰ CẢM IV NĂNG LƯNG TỪ TRƯỜNG CỦNG CỐ HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM KT BÀI CŨ BÀI HỌC I.THÍ NGHIỆM II.ĐỘ TỰ CẢM III SĐĐ TỰ CẢM IV NĂNG LƯNG TỪ TRƯỜNG CỦNG CỐ I THÍ NGHIỆM: Hình MỞ K Đ +...
 • 17
 • 426
 • 3

Bài 62 : HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM NĂNG LƯỢNG CỦA TỪ TRƯỜNG docx

Bài 62 : HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM NĂNG LƯỢNG CỦA TỪ TRƯỜNG docx
... thời gian Năng lượng làm cho bóng đèn sáng nguồn mà ống dây cung cấp Năng lượng tích trữ ống dây từ trước ngắt công tắc Suất điện động tự cảm Vì chất tượng tự cảm tượng cảm ứng điện từ nên để ... PB 1 1: 62 -2 /16  TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI GIÁO ÁN VẬT LÝ 11 (3’) Hiện tượng tự cảm Hiện tượng tự cảm a) Nghiên Thí nghiệm Trong mục SGK đưa hai thí cứu nghiệm tượng tự cảm Đây lă hai thí nghiệm ... VAÄT LYÙ PB 1 1: 62 -13 /16  TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI GIÁO ÁN VẬT LÝ 11 hình 62. 3a Năng lượng từ trường GV đưa tượng để chứng tỏ ống dây có lượng SGK chọn tượng để làm dẫn chứng lă tượng thí nghiệm...
 • 16
 • 359
 • 0

BÀI 25 : Hiện tượng tự cảm

BÀI 25 : Hiện tượng tự cảm
... l sắt: B=4П.10-7Sµ : độ từ thẩm: Đặc trưng cho từ tính lõi sắt Bây tìm hiểu tượng tự cảm Cho hs quan sát thí nghiệm giải thích tượng II .Hiện tượng tự cảm 1.Thí nghiệm TN 1: Đèn 1: Sáng TN 1: Nối ... điện TN 2: đèn lóe sáng tắt 2.Định nghĩa tượng tự cảm Hiện tượng cảm ứng điện từ mạch điện sư biến đổi dòng điện mạch gây gọi tượng tự cảm chiều: tượng tự cảm xảy đóng mach (i tăng đột ngột) ngắt ... mạch biến thiên xuất dòng điện cảm ứng điện từ Bài học hôm tìm hiểu loại tượng cảm ứng điện từ đặc biệt mà thí nghiệm em vừa quan sát Đó tượng tự cảm: Hiện tượng cảm ứng điện từ có dòng điện biến...
 • 5
 • 285
 • 1

Bài 25: Hiện tượng tự cảm.ppt

Bài 25: Hiện tượng tự cảm.ppt
... I HIỆN TƯNG TỰ CẢM Thí nghiệm Thí nghiệm Đ I L K ICƯ ICƯ I I HIỆN TƯNG TỰ CẢM a) Thí nghiệm b) Thí nghiệm c) Hãy cho biết dòng điện cảmtự cảm hai thí nghiệm Định nghĩa tượng ứng sinh Hiện tượng ... 1H = 1A Hệ số tự cảm Φ L= i Φ = Li Một ống dây đặt khơng khí độ tự cảm L= 4π.10-7 n2V Hay : L= 4π.10-7 N2 S l II .Hiện tượng tự cảm Thí nghiệm R Đ1 (1) Đ2 (2) L,r K II HIỆN TƯNG TỰ CẢM Thí nghiệm ... L,R K I HIỆN TƯNG TỰ CẢM Thí nghiệm Thí nghiệm Đ L,R K I HIỆN TƯNG TỰ CẢM Thí nghiệm Thí nghiệm  Nhận xét thí nghiệm Khi K mở : Đèn Đ khơng tắt mà lóe sáng lên tắt Đ L K  Giải thích tượng ?...
 • 15
 • 182
 • 5

Bai 38.Hiện tượng cảm ứng điện tử

Bai 38.Hiện tượng cảm ứng điện tử
... kiÕn thøc C©u 2: Một hình vuông cạnh cm, đặt từ trường có cảm ứng từ B = 4.10-4 T Từ thông qua hình vuông 10-6 Wb Tính góc hợp vectơ cảm ứng từ vectơ pháp tuyến hình vuông A α = 300 B α = 450 C ... nghiƯm kiÕn thøc C©u 3: Một hình chữ nhật kích thước cm × cm đặt từ trường có cảm ứng từ B = 5.10-4 T Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng góc 300 Tính từ thông qua hình chữ nhật A Φ = 3.10-7 ... từ trường Khung chuyển động thẳng dọc theo hai đường song song x’x y’y Trong khung xuất dòng điện cảm ứng M N ⊗ x’ B x D y’ A C y Q A Khung chuyển động ngồi vùng MNPQ; B Khung chuyển động vùng...
 • 20
 • 695
 • 2

Bài 13: Hiện tượng cảm ứng điện từ

Bài 13: Hiện tượng cảm ứng điện từ
... đường cảm ứng từ qua S thay đổi từ qua ống dây Số đường cảm ứng Từ thông qua S thay đổi theo thời gian có chuyển biến đổi động Thí nghiệm tương đối nam châm ống cảm Khi di chuyển chạy dây? ứng từ ... điện cảm ứng - Thay đổi chiều biến thiên từ thông cách đưa nam châm lại gần xa vòng dây - Kết quả: Chiều dòng điện cảm ứng vòng dây thay đổi xác định hình vẽ - Nhận xét: Chiều dòng điện cảm ứng ... thiên từ thông mạch S N S N b) Chiều dòng điện cảm ứng Định luật Lenxơ -Khi nam châm lại gần vòng dây ( tăng), từ trường Chiều chamđiện cảm ứng vòng Khi namdòngchiềugầntrường củatừ trường dòng cảm...
 • 34
 • 512
 • 0

bài 31. hiện tượng cảm ứng điện từ

bài 31. hiện tượng cảm ứng điện từ
... t BÀI 31 HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ Ghi nhớ Trong học ta làm cách để có dòng điện cảm ứng ? Đó cách ? Hiện tượng xuất dòng điện cảm ứng gọi tượng ? BÀI 31 HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ Một vài ứng ... 31 HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ II HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIÊN TỪ * Dòng điện xuất gọi dòng điện cảm ứng Hiện tượng xuất dòng điện cảm ứng gọi Hiện tượng cảm ứng điện từ C4 Làm lại thí nghiệm 21.2 hai ... HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ Một vài ứng dụng tượng cảm ứng điện từ Máy phát điện BÀI 31 HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ Ghi nhớ BÀI 31 HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ ...
 • 11
 • 531
 • 2

Bài soạn chủ điểm hiện tượng tụ nhiên 2 tuần

Bài soạn chủ điểm hiện tượng tụ nhiên 2 tuần
... thêm mùa Trẻ chơi theo nhóm 2- 3 lần H 2 TC: mèo bắt chuột - Cô cho trẻ chơi 1 ,2 lần - Trẻ chơi HĐ3 CTD - Cô cho trẻ chơi đu quay cầu trợt Hoạt động chiều - Trẻ chơi 2, 3 lần HĐ1 : TC Tập tầm vông ... góc cô bao quát trẻ Đánh giá hoạt động ngày Kế hoạch tiếp theo: Thứ ngày 22 tháng 12 năm 20 10 I/ Mục đích + Trẻ hào hứng đọc thuộc thơ, nhớ tên thơ, tên tác giả - Trẻ hứng thú tìm ... với thao tác rửa tay 12 GD trẻ: giữ gìn vệ sinh thể HĐ3 CTC - Cô cho trẻ chơi góc Đánh giá hoạt động ngày Kế hoạch tiếp theo: Thứ ngày23 tháng 12 năm 20 10 I/ Mục đích + Trẻ...
 • 18
 • 1,527
 • 12

Bài giảng Giáo án 4 tuổi Chủ đề Các hiện tương tự nhiên

Bài giảng Giáo án 4 tuổi Chủ đề Các hiện tương tự nhiên
... ngày 19 tháng 04 đến ngày 23 tháng 04 năm 2010) Đón trẻ Thể dục sáng Hoạt động có chủ đích Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu (19 /4) (20 /4) (21 /4) (22 /4) (23 /4) -Trò chuyện chủ đề ‘Nước” - Hướng ... vồng… Thứ tự mùa năm thay đổi Các tượng tự người nhiên nội dung tuần chủ đề : Các tượng sinh hoạt theo thời tiết, mùa Mạng tự nhiên Một số tượng thời tiết thay đổi theo mùa cách phòng tránh bệnh ... “Cho làm mưa với” Kế hoạch tuần chủ đề : Các tượng tự nhiên ( Thời gian thực từ ngày 26 tháng 04 đến ngày 30 tháng 04 năm 2010) Đón trẻ Thể dục sáng Hoạt động có chủ đích Hoạt động trời Đối tượng...
 • 84
 • 39,453
 • 37

Bài soạn HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG

Bài soạn HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG
... dòng điện FU-CO có hại - Làm nóng máy móc, thiết bò - Làm giảm công suất động II Hiện tượng tự cảm: Đònh nghóa Hiện tượng cảm ứng điện từ mạch điện biến đổi dòng điện mạch gây Suất điện động tự cảm: ... dẫn chuyển động cắt đường sức từ đoạn dây xuất suất điện động (đóng vai trò nguồn điện) Suất điện động trường hợp gọi suất điện động cảm ứng Qui tắc bàn tay phải Đặt bàn tay phải hứng đường sức ... loại dao động hai cực nam châm kim loại xuất dòng điện Phucô B .Hiện tượng xuât dòng điện Phu cô thực chất tượng cảm ứng điện từ C.Một kim loại nối với hai cực nguồn điện kim loại xuất dòng điện Phucô...
 • 4
 • 1,439
 • 22

Gián án BAI 31 HIEN TUONG CAM UNG DIEN TU 2

Gián án BAI 31 HIEN TUONG CAM UNG DIEN TU 2
... sản xuất ĐÁP ÁN M.Pha-ra-đây MICHAEL FARADAY (1791 – 1867) CHÚC MỪNG EM ! Về nhà  Làm tập 31. 2; 31. 2; 31. 3 - SBT  Soạn đề cương học kì I CHÚC SỨC KHOẺ CÁC THẦY CƠ VÀ CÁC EM ... Di chuyển nam châm xa cuộn dây S 2 4 N =1┴ Khoa vËt lÝ Tr­êng §hsp Tn VËt lÝ kÜ tht mA 0:6 mA S 2 4 N =1┴ Khoa vËt lÝ Tr­êng §hsp Tn VËt lÝ kÜ tht mA 0:6 mA S 2 4 N =1┴ Khoa vËt lÝ Tr­êng §hsp ... năm1867 20 b/Phát minh ông phát minh vó đại kỷ thứ XIX 10 c/Là người mỡ đường cho việc chế tạo máy phát điện nhiều máy mócquan trọng Kháccó nhiều ứng dụng rộng rãi đời sống sản xuất ĐÁP ÁN M.Pha-ra-đây...
 • 24
 • 307
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài 41 hiện tương tự cảmbài tập hiện tượng tự cảmbài tập hiện tượng tự tương quanbài quot hiện tượng tự cảm quotbài 25 hiện tượng tự cảmbài 4 hiện tượng tự cảmmột số bài hát về hiện tượng tự nhiênbài giảng một số hiện tượng tự nhiêngiải bài tập hiện tượng cảm ứng điện từbai soan cac hien tuong tu nhienbài giảng hiện tượng cảm ứng điện từ lớp 11bài tập hiện tượng cảm ứng điện từ lớp 11bài 31 hiện tượng cảm ứng điện từbài giảng hiện tượng cảm ứng điện từbài tập hiện tượng chuyển nghĩa của từCâu nhấn mạnh Cleft sentences lớp 111000 câu loga Giải chi tiếtĐồng hồ đếm ngược trong powerpointĐề thi thử THPT 2017 môn Hóa trường THPT chuyên Phan Bội Châu Nghệ An Lần 1 File word Có lời giải chi tiếtĐề thi thử THPT 2017 môn Hóa trường THPT Nghi Lộc 4 Nghệ An Lần 1 Có lời giải chi tiếtTHU HOẠCH KINH tế CHÍNH TRỊ lý LUẬN về GIÁ TRỊ TRONG bộ tư bản của các mácTHU HOẠCH KINH tế CHÍNH TRỊ QUAN điểm của ĐẢNG về PHÁT TRIỂN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAMTHAM LUẬN BIỆN PHÁP PHỐI HỢP VỚI PHỤ HUYNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤCtrươt lo dat anh di tim emDạy học theo tiếp cận năng lực thực hiện ở các trường đại học sư phạm kĩ thuậtTÀI LIỆU THAM KHẢO GIỚI THIỆU tóm tắt bộ tư bản của các mácĐỀ THI TIẾNG ANH công chức hồ chí minh CÓ ĐÁP ÁN 2016BÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề lý LUẬN về các HÌNH THỨC BIỂU HIỆN của GIÁ TRỊ THẶNG dư và sự vận DỤNG vào PHÁT TRIỂN KINH tế ở nước TA HIỆN NAYBÀI GIẢNG điện tử KINH tế CHÍNH TRỊ CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHUYÊN đề SAU đại họcGiáo án Hóa 9 Bài 44 Rượu EtylicKiểm tra 15 phút môn Hóa học 9 kèm đáp ánTHONG TU 15 2017 QUY DINH CHE DO LAM VIEC DOI VOI GIAO VIENGiáo án điện tử Bài 45 Axit Axetic40 động từ thông dụng trong tiếng nhậtMo phong lan truyen o nhiem tam giang cau hai delft 3d
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập