Giải đoán hàm ý hội thoại trong truyện kể lớp 4

khóa luận tốt nghiệp đại học giải đoán hàm ý hội thoại trong truyện kể cho học sinh lớp 5

khóa luận tốt nghiệp đại học giải đoán hàm ý hội thoại trong truyện kể cho học sinh lớp 5
... thương 45 TIỂU KẾT Để tìm hiểu hàm ý hội thoại truyện kể cho học sinh lớp 5, khóa luận phân tích truyện chương trình phân môn Kể chuyện lớp Trong truyện phạm vi khai thác xác định: giải đoán hàm ý ... vi nghiên cứu khóa luận 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu khóa luận hàm ý hội thoại số truyện kể cho học sinh lớp 4.2 Phạm vi nghiên cứu Hàm ý hội thoại xuất nhiều đối thoại nhân vật ... trông thấy (trong sinh hoạt hàng ngày hay qua ti vi) HS nhân vật 2.2 Giải đoán hàm ý số truyện kể cho học sinh lớp Trong số 1 05 truyện kể SGK Tiếng Việt Truyện đọc lớp (không tính phần kể lại câu...
 • 66
 • 324
 • 1

cơ chế tạo hàm ý hội thoại trong truyện cười dân gian việt nam

cơ chế tạo hàm ý hội thoại trong truyện cười dân gian việt nam
... tạo hàm ý truyện cười dân gian Việt Nam) , sử dụng chế tạo hàm ý Đỗ Hữu Châu phần sở lí thuyết cho phân tích chế tạo hàm ý truyện cười dân gian Việt Nam Chương 2: Hàm ý hội thoại truyện cười dân ... thức tạo hàm ý hội thoại cuối phân tích phát ngôn hội thoại để thấy giá trị hàm ý hội thoại truyện cười dân gian Việt Nam CHƯƠNG I: KHÁI LƯỢC VỀ HÀM Ý VÀ CƠ CHẾ TẠO HÀM Ý Quan điểm số tác giả hàm ... hết truyện cười có nhiều chế tạo hàm ý hội thoại Các chế góp phần tạo nên thành công truyện cười Với việc tìm hiểu chế tạo hàm ý hội thoại truyện cười dân gian Việt Nam thấy thành công tác giả dân...
 • 49
 • 1,381
 • 5

luận văn sư phạm ngữ văn cơ chế tạo hàm ý hội thoại trong truyện cười thế giới

luận văn sư phạm ngữ văn cơ chế tạo hàm ý hội thoại trong truyện cười thế giới
... chế tạo hàm ý hội thoại truyện cười giới .Người viết hướng tới mục đích là: Vận dụng lí thuyết hàm ý ,hàm ý hội thoại chế tạo hàm ý hội thoại để phân tích số truyện cười giới làm sáng tỏ chế ... sát, chế tao hàm ý cụ thể số truyện cười giới mà người viết nói phần sau (Chương – chế tạo hàm ý hội thoại số truyện cười giới) 27 CHƯƠNG 2:KHẢO SÁT CƠ CHẾ TẠO HÀM Ý HỘI THOẠI TRONG MỘT SỐ TRUYỆN ... minh chế gây cười truyện cười vi phạm. Để từ thấy ý nghĩa truyện cười mặt ngôn ngữ lẫn ý nghĩa xã hội PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG : HÀM Ý HỘI THOẠI VÀ CƠ CHẾ TẠO HÀM Ý HỘI THOẠI Quan điểm số tác giả hàm...
 • 59
 • 235
 • 0

Tìm hiểu ý nghĩa hàm ẩn hội thoại trong truyện ngắn nguyễn công hoan

Tìm hiểu ý nghĩa hàm ẩn hội thoại trong truyện ngắn nguyễn công hoan
... TRƯờNG ĐạI HọC SƯ PHạM Hà NộI KHOA NGữ VĂN ************** NGUYễN THị HUYềN TìM HIểU ý NGHĩA HàM ẩN HộI THOạI TRONG TRUYệN NGắN NGUYễN CÔNG HOAN khoá luận tốt nghiệp đại học Chuyên ngành: Ngôn ngữ ... l ý ngha hm n nm ý nh ca ngi núi v cỏi ý nh ú phi c ngi nghe nhn bit Ng dng hc ch quan tõm nghiờn cu ý ngha hm n khụng t nhiờn cũn loi b nhng ý ngha hm n t nhiờn vụ tỡnh v ngu nhiờn khụng nm ý ... Hm ngụn ( hm ý) Trong thc t cú rt nhiu trng hp ý thc thng bỏo li cú th nhiu hn nhng gỡ c núi ra, cỏi phn nh núi nhiu hn y chớnh l hm ý Hm ý c dựng tỡnh giao tip cho phộp s dng hm ý l núi m coi...
 • 71
 • 113
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ĐỀ XUẤT CÁC THAO TÁC NHẬN DIỆN VÀ THUYẾT GIẢI HÀM NGÔN HỘI THOẠI TRONG TÀI LIỆU TOEFLIBT" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... để giúp người học tiếng Anh nhận diện thuyết giải hàm ngôn hội thoại giảng tài liệu TOEFLiBT Giải vấn đề 2.1 Cơ sở lý luận Định nghĩa hàm ngôn Hàm ngôn hiểu biết hàm ẩn suy từ ý nghĩa tường minh ... phương diện đo lường kỹ thực hành ngữ Đây lý chọn mẩu hội thoại giảng tiếng Anh tài liệu làm tư liệu khảo sát phương tiện nhận diện thuyết giải hàm ngôn Bài báo nhằm xác định thao tác yếu tố ngôn ... định hàm ý trực tiếp người nói hội thoại hàm ý không chủ định xem hàm ý hay suy ý ngôn hội thoại hay tình hay cá nhân tham gia hội thoại Các hàm ngôn xét chủ yếu hàm ngôn qui ước với dấu hiệu ngôn...
 • 6
 • 99
 • 0

hội thoại trong truyện kiều của nguyễn du

hội thoại trong truyện kiều của nguyễn du
... tài Hội thoại Truyện Kiều Nguyễn Du tất thoại Truyện Kiều Nguyễn Du Văn Truyện Kiều có nhiều, người viết chọn “Duy Minh Thị 1872” Nguyễn Tài Cẩn [2] - Đề tài tập trung nghiên cứu hội thoại Truyện ... Truyện Kiều góc độ hội thoại; tìm hiểu vấn đề hội thoại nói chung quy tắc hội thoại nói riêng thể Truyện Kiều - Với đề tài, người viết ứng dụng đơn vị kiến thức hội thoại để tìm hiểu Truyện Kiều ... Đan Quế đơn thoại, song thoại, tam thoại đa thoại Truyện Kiều Ông trình bày cách khái quát số nguyên lý hội thoại (nguyên lý cộng tác hội thoại, phép lịch sự…) vài đoạn thoại Truyện Kiều (xem [27,...
 • 105
 • 201
 • 1

ngôn ngữ hội thoại trong truyện ngắn nguyễn minh châu

ngôn ngữ hội thoại trong truyện ngắn nguyễn minh châu
... rõ v ngôn ng m t s truy n ng n c a Nguy n Minh Châu Trang 26 tài: Ngôn ng h i tho i truy n ng n c a Nguy n Minh Châu Chương II: KH O SÁT NGÔN NG H I THO I TRONG TRUY N NG N C A NGUY N MINH CHÂU ... ý mà tác gi mu n nói tài: Ngôn ng h i tho i truy n ng n c a Nguy n Minh Châu II TH NG KÊ VÀ PHÂN TÍCH NGÔN NG H I THO I TRONG TRUY N NG N NGUY N MINH CHÂU Th ng kê: Trong sáu truy n ng n nêu ... u ngôn ng h i tho i truy n ng n c a Nguy n Minh Châu Các lo i hành ng ngôn t : Trong trình phát tri n lí thuy t hành ngư i có v trí ng ngôn t Searle c th a nh n c bi t Ông ưa c lo i hành ng ngôn...
 • 191
 • 610
 • 3

NGÔN NGỮ HỘI THOẠI TRONG TRUYỆN CHO TÔI XIN MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ CỦA NGUYỄN NHẬT ÁNH

NGÔN NGỮ HỘI THOẠI TRONG TRUYỆN CHO TÔI XIN MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ CỦA NGUYỄN NHẬT ÁNH
... TÍCH NGÔN NGỮ HỘI THOẠI TRONG TRUYỆN DÀI CHO TÔI XIN MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ Cơ sở mục đích phân tích ngôn ngữ hội thoại 1.1 Cơ sở phân tích ngôn ngữ hội thoại 1.2 Mục đích phân tích ngôn ngữ hội thoại ... NGÔN NGỮ HỘI THOẠI TRONG TRUYỆN CHO TÔI XIN MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ CỦA NGUYỄN NHẬT ÁNH I TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM Tác giả 1.1 Tiểu sử nghiệp Nguyễn Nhật Ánh tên bút danh nhà văn Việt Nam chuyên viết cho ... TIẾP CẬN CỦA NGƢỜI VIẾT Chƣơng hai PHÂN TÍCH NGÔN NGỮ HỘI THOẠI TRONG TRUYỆN CHO TÔI XIN MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ CỦA NGUYỄN NHẬT ÁNH I TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM Tác giả 1.1 Tiểu sử nghiệp 1.2 Một số tác...
 • 79
 • 232
 • 2

Ngôn ngữ hội thoại trong truyện ngắn nguyễn khải

Ngôn ngữ hội thoại trong truyện ngắn nguyễn khải
... thoại truyện ngắn Nguyễn Khải 2.3.1 Phân tích ngôn ngữ hội thoại truyện ngắn Nằm vạ 2.3.2 Phân tích ngôn ngữ hội thoại truyện ngắn Mùa lạc 2.3.3 Phân tích ngôn ngữ hội thoại truyện ngắn Một người ... người Hà Nội 2.3.4 Phân tích ngôn ngữ hội thoại truyện ngắn Đất mỏ 2.3.5 Phân tích ngôn ngữ hội thoại truyện ngắn Đàn bà 2.4 Nhận xét ngôn ngữ hội thoại truyện ngắn Nguyễn Khải C - PHẦN KẾT LUẬN PHỤ ... tư tưởng Nguyễn Khải thể truyện ngắn, không thú vị tìm hiểu ngôn ngữ hội thoại nhân vật, đặc biệt soi sáng góc độ ngôn ngữ học Để soi rọi ngôn ngữ hội thoại nhân vật truyện ngắn Nguyễn Khải từ...
 • 106
 • 75
 • 0

SKKN Dạy hội thoại môn Tiếng Việt lớp 4

SKKN Dạy hội thoại môn Tiếng Việt lớp 4
... cao chất lượng dạy nội dung hội thoại tiểu học III Nhiệm vụ nghiên cứu: 1/ Tìm hiểu nội dung dạy hội thoại môn tiếng Việt lớp4 2/ Tìm hiểu thực trạng dạy hội thoại môn tiếng Việt lớp Trường Tiểu ... tìm hiểu đề tài: Dạy hội thoại môn Tiếng Việt lớp tiểu học” II Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu đề tài nhằm: 1.Tìm hiểu nội dung dạy hội thoại việc dạy hội thoại môn tiếng Việt Tiểu học Đề xuất ... gia hội thoại ta có: • Song thoại: hội thoại hai người VD: Cuộc hội thoại “ Chuỗi ngọc lam” • Tam thoại: hội thoại có ba người tham gia • Đa thoại: hội thoại có nhiều người tham gia VD: hội thoại...
 • 29
 • 309
 • 0

Giữ gìn truyền thống văn hóa việt nam trong giai đoạn đẩy mạnh hội nhập quốc tế

Giữ gìn truyền thống văn hóa việt nam trong giai đoạn đẩy mạnh hội nhập quốc tế
... văn hoá nớc khác chi phối , không sắc riêng Với lý , thấy rõ tầm quan trọng việc giữ gìn phát huy sắc dân tộc Cũng mà việc nghiên cứu đề tài Giữ gìn truyền thống văn hóa Việt Nam giai đoạn đẩy ... Trong trọng giữ gìn , phát huy truyền thống văn hoá tinh thần tốt đẹp dân tộc , văn hóa Việt Nam cần bớc mở rộng giao lu quốc tế , tiếp thụ tinh hoa văn hoá giới thời đại Nền văn đa dạng , ... mạnh tổng hợp cộng đồng dân tộc Việt Nam , tạo nên phong phú đa dạng tính thống văn hóa Việt Nam 16 II / Vấn đề giữ gìn phát huy sắc dân tộc Giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc chăm lo cho trờng...
 • 44
 • 171
 • 0

Phân tích nhân vật Mị trong truyện "Vợ chồng A Phủ" của Tô Hoài (giai đoạn Mị ở Hồng Ngài, trong nhà thống lý Pá Tra) potx

Phân tích nhân vật Mị trong truyện
... cứu A Phủ cắt đứt sợi dây oan nghiệt biến người thành nô lệ súc vật nhục nhã, đau thương Mị giành tự hạnh phúc Mị A Phủ nên vợ nên chồng Nhân vật Mị truyện “Vợ chồng A Phủ” thành công Hoài Mị ... ng a nhai cỏ, gãi chân, Mị đau khổ thổn thức “nghĩ không ng a Hoài miêu tả tâm trạng, phân tích tâm lí Mị cách sâu sắc tinh tế qua tiếng sáo đêm tình m a xuân Mị khao khát tình yêu, khao ... lí Tra từ tết Bố Mị già, khổ lại cô đơn Mị trở thành trâu, ng a nhà thống lí Như nụ hoa xuân ch a kịp nở bị héo tàn, Mị đau khổ chừng "Mặt buồn rười rượi" Nơi Mị buồng "kín mít" có ô c a sổ...
 • 6
 • 394
 • 0

khóa luận tốt nghiệp dịch vụ và thương mại dịch vụ của trung quốc và việt nam trong giai đoạn thời kỳ hội nhập

khóa luận tốt nghiệp dịch vụ và thương mại dịch vụ của trung quốc và việt nam trong giai đoạn thời kỳ hội nhập
... TRIỂN DỊCH vụ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH vụ CỦA TRUNG Quốc VÀ VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP ì THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH vụ VÀ T H Ư Ơ N G MẠI DỊCH VỤ TRUNG QUỐC VỊ trí khu vực dịch vụ kinh tế Trung Quốc ... triển dịch vụ thương mại dịch vụ Việt Nam Trung Quốc trước sau gia nhập WTO Ì - So sánh mức độ cam kết, thời thách thức dịch vụ thương mại dịch vụ V i ệ t Nam Trung Quốc thòi kỳ h ộ i nhập - Bài ... dịch vụ vụ thể đó) m HỘI NHẬP CỦA TRƯNG QUỐC VÀ VỆT NAM TRONG LĨNH vực THƯƠNG MẠI DỊCH vụ QUỐC TÊ TRONG KHUÔN KHỔ WTO Các cam kết dịch vụ Trung Quốc 1.1 Cam kết chung Trong hửu hết lĩnh vực, Trung...
 • 122
 • 325
 • 0

khóa luận tốt nghiệp dịch vụ và thương mại dịch vụ của trung quốc và việt nam trong giai đoạn thời kỳ hội nhập

khóa luận tốt nghiệp dịch vụ và thương mại dịch vụ của trung quốc và việt nam trong giai đoạn thời kỳ hội nhập
... TRIỂN DỊCH vụ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH vụ CỦA TRUNG Quốc VÀ VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP ì THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH vụ VÀ T H Ư Ơ N G MẠI DỊCH VỤ TRUNG QUỐC VỊ trí khu vực dịch vụ kinh tế Trung Quốc ... triển dịch vụ thương mại dịch vụ Việt Nam Trung Quốc trước sau gia nhập WTO Ì - So sánh mức độ cam kết, thời thách thức dịch vụ thương mại dịch vụ V i ệ t Nam Trung Quốc thòi kỳ h ộ i nhập - Bài ... dịch vụ vụ thể đó) m HỘI NHẬP CỦA TRƯNG QUỐC VÀ VỆT NAM TRONG LĨNH vực THƯƠNG MẠI DỊCH vụ QUỐC TÊ TRONG KHUÔN KHỔ WTO Các cam kết dịch vụ Trung Quốc 1.1 Cam kết chung Trong hửu hết lĩnh vực, Trung...
 • 122
 • 413
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ham y hoi thoai trong chipheoham y hoi thoai trong nhờ vảnghĩa hàm ẩn hội thoại trong truyện cười dân gian việt nam với sự vi phạm ngữ cảnh giao tiếphàm ý hội thoại trong ngôn ngữ của nguyễn công hoantiểu luận dạy hội thoại trong tiếng vietj lớp 4hàm ý hội thoại tình huống hội thoại trong ngôn ngữ nguyễn công hoanham y hoi thoaihội thoại trong truyện ngắn nam caosáng kiến kinh nghiệm dạy hội thoại môn tiếng việt lớp 4đoạn hội thoại trong kinh doanhđoạn hội thoại trong tiếng anhđoạn hội thoại trong giao tiếp kinh doanhcác đoạn hội thoại trong tiếng anhcác đoạn hội thoại trong tiếng anh giao tiếptinh cach khach hang trong giai doan dau cua dien thoai di dong va cong nghiepBài giảng kinh tế vi mô giảng viên nguyễn ngọc hà trần chương 6 mô hình IS LMBài 8 vẽ tượng chân dung (tượng thạch cao vẽ đậm nhạt)Bài giảng kinh tế quốc tế giảng viên hoàng thị chính chương II lý thuyết cổ điểnTIỂU LUẬN môn học QUẢN lý môi TRƯỜNG đô THỊ và KHU CÔNG NGHIỆP các KHÍA CẠNH môi TRƯỜNG TRONG QUẢN lý QUY HOẠCH đô THỊĐÁNH GIÁ sức CHỊU tải và PHÂN VÙNG CHẤT LƯỢNG nước mặt để PHỤC vụ cấp PHÉP xả THẢI TRONG đô THỊ KCNCĐ tháng 12 uống nước nhớ nguồnBài tính chất hoá học của kim loại hóa học 9TIẾT 28 bài 7 TRÌNH bày và IN TRANG TÍNH (t2)TIỂU LUẬN đề tài đô THỊ SINH THÁITẬP HUẤN bồi DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP kỷ LUẬT TÍCH cực học SINH TRONG NHÀ TRƯỜNGBài giảng kinh tế quốc tế giáo viên nguyễn hữu lộc chương 4 cầu và cung , đường cong ngoại thương, và tỷ lệ thương mạiTÍCH hợp KIẾN THỨC LIÊN môn vào GIẢNG dạy môn NGỮ văn bài vaên baûn “CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG” ( NGỮ văn 9 )BÁO cáo QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ TỈNH ĐỒNG THÁP QUÝ 2 năm 2012Bài giảng kinh tế quốc tế giáo viên nguyễn hữu lộc chương 3 lý thuyết chuẩn về thương mại quốc tếBài giảng kinh tế quốc tế giáo viên nguyễn hữu lộc chương 5 nguồn lực sản xuất lý thuyết h o copyBài giảng kinh tế quốc tế giảng viên hoàng thị chính chương IV thuế quanBài tỉ khối của chất khí hóa học 8Bài giảng kinh tế quốc tế giảng viên hoàng thị chính chương vi liên hiệp kinh tế quốc tếBài tiếng gà trưa thơ xuân quỳnh NGỮ văn 7Bài 15 quyền và nghĩa vụ học tập
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập