Số phận DN sau những lần thay đổi chính sách thuế

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện, nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện, nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
... nghị đăng lại phương tiện thuỷ nội địa; + 02 ảnh 10 x 15 chụp toàn mạn phải phương tiện trạng thái nổi; + Giấy chứng nhận đăng phương tiện thuỷ nội địa cấp; + Hoá đơn nộp lệ phí trước bạ phương ... tiện đặt trụ sở nơi đăng hộ thường trú Giải quan có thẩm quyền xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng phương tiện Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Giấy tờ phải nộp để lưu giữ quan đăng phương tiện: ... loại phương tiện lại) Kết việc thực TTHC: Giấy đăng 1999/ NĐ - Các bước Tên bước Nộp hồ sơ Mô tả bước Chủ phương tiện nộp hồ sơ đăng lại phương tiện quan đăng phương tiện nơi chủ phương...
 • 5
 • 221
 • 0

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa, trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện potx

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa, trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện potx
... nghị đăng lại phương tiện thuỷ nội địa theo quy định Mẫu số - Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: + Hợp đồng mua bán phương tiện định điều chuyển phương tiện quan có thẩm quyền; + Trường ... mạn phải phương tiện trạng thái nổi; + Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính), phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ; + Giấy chứng nhận đăng phương tiện thuỷ nội địa cấp; b) Số lượng ... thẩm quyền; + Trường hợp chủ phương tiện tổ chức, cá nhân nước đứng tên đăng lại phương tiện phải xuất trình giấy tờ chứng minh phép hoạt động có trụ sở Việt Nam giấy tờ chứng minh phép cư trú...
 • 3
 • 205
 • 0

Thủ tục: cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện, nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện doc

Thủ tục: cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện, nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện doc
... phương tiện chuyển quyền sở hữu) Kính gửi: - Tổ chức, cá nhân đăng ký: đại diện cho đồng sở hữu: - Trụ sở (hoặc địa nơi cư trú): Điện thoại: Email: Đề nghị quan đăng ... (nếu có): Phương tiện (mua lại, điều chuyển ): ……………………từ (ông, bà quan, đơn vị): Địa chỉ: …… Đã đăng : .…… ngày tháng … năm Nay đề nghị: ……… đăng lại phương tiện Tôi xin ... Đề nghị quan đăng lại phương tiện thuỷ nội địa với đặc điểm sau: Tên phương tiện: ……… Số đăng ký: Công dụng: …… hiệu thiết kế: Năm nơi đóng: Cấp tàu: .……… Vật liệu vỏ:...
 • 4
 • 179
 • 0

Cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. ppt

Cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. ppt
... bạ, phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ; Giấy chứng nhận đăng phương tiện thủy nội địa cấp Xuất trình giấy tờ sau: - Hợp đồng mua bán phương tiện định điều chuyển phương tiện quan ... sơ Chủ phương tiện vào ngày hẹn Biên nhận đến nhận Giấy chứng nhận đăng phương tiện thủy nội địa Bộ phận trả kết Cảng vụ Đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh Bước Thời gian tiếp nhận trả ... Tên phí Lệ phí đăng cấp Giấy chứng nhận đăng phương tiện thủy nội địa Mức phí Văn qui định 70.000 đồng/1 Thông tư số lần cấp 47/2005/TT-BTC ng Kết việc thực TTHC: Giấy đăng Các bước Mô...
 • 5
 • 141
 • 0

Xác nhận hồ đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh pps

Xác nhận hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh pps
... thuận thay đổi tên sở kinh doanh thuốc quan cấp đăng ký kinh doanh (bản chứng thực giá trị) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cấp (bản chính) 02 bì thư có dán sẵn tem, ghi địa người nhận ... phí, lệ phí: Không Kết việc thực TTHC: Ghi rõ : Thẩm định xác nhận Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Các bước Tên bước Bước Mô tả bước Chuẩn bị đầy đủ hồ theo hướng ... địa người nhận Số hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (MS:04/2007/SYT.6) Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không Văn qui định...
 • 4
 • 240
 • 0

Cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện docx

Cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện docx
... phí đăng Mức phí Văn qui định 35.000 đồng Kết việc thực TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Mô tả bước Tên bước Đối với phương tiện thủy nội địa chuyển quyền sở hữu phương tiện không thay đổi quan ... chứng nhận đăng phương tiện thủy nội địa cấp; Số hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn đề nghị đăng lại phương tiện thủy nội địa Quyết định số (dùng cho phương tiện chuyển ... khai lại Tổ chức, cá nhân đến phòng Quản lý vận tải nhận Giấy chứng Bước nhận đăng phương tiện thủy nội địa (có nộp lệ phí đăng theo quy định) Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị đăng phương...
 • 5
 • 113
 • 0

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN- CHUẨN MỰC SỐ 29- THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN, ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN VÀ CÁC SAI SÓT

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN- CHUẨN MỰC SỐ 29- THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN, ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN VÀ CÁC SAI SÓT
... sai sót 18 Thay đổi cách thức xác định thông tin thay đổi sách kế toán thay đổi ước tính kế toán Khi khó xác định thay đổi thay đổi sách kế toán hay thay đổi ước tính kế toán thay đổi coi thay đổi ... luật chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hướng dẫn chuyển đổi cụ thể cho thay đổi đó, tự nguyện thay đổi sách kế toán phải áp dụng hồi tố sách kế toán Áp dụng hồi tố 11 Khi thay đổi sách kế toán ... hưởng việc thay đổi ước tính kế toán kỳ tương lai ảnh hưởng thay đổi NỘI DUNG CHUẨN MỰC Thay đổi sách kế toán Tính quán sách kế toán 05 Doanh nghiệp phải lựa chọn áp dụng sách kế toán quán giao...
 • 7
 • 128
 • 1

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực số 29 Thay đổi chính sách kế toán ước tính kế toán và các sai sót

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực số 29 Thay đổi chính sách kế toán ước tính kế toán và các sai sót
... sai sót 18 Thay đổi cách thức xác định thông tin thay đổi sách kế toán thay đổi ước tính kế toán Khi khó xác định thay đổi thay đổi sách kế toán hay thay đổi ước tính kế toán thay đổi coi thay đổi ... luật chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hướng dẫn chuyển đổi cụ thể cho thay đổi đó, tự nguyện thay đổi sách kế toán phải áp dụng hồi tố sách kế toán Áp dụng hồi tố 11 Khi thay đổi sách kế toán ... hưởng việc thay đổi ước tính kế toán kỳ tương lai ảnh hưởng thay đổi NỘI DUNG CHUẨN MỰC Thay đổi sách kế toán Tính quán sách kế toán 05 Doanh nghiệp phải lựa chọn áp dụng sách kế toán quán giao...
 • 11
 • 227
 • 1

Những ảnh hưởng của các thay đổi chính sách tiền tệ lên lãi suất thị trường tại hy lạp một cách tiếp cận nghiên cứu sự kiện

Những ảnh hưởng của các thay đổi chính sách tiền tệ lên lãi suất thị trường tại hy lạp  một cách tiếp cận nghiên cứu sự kiện
... NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ LÊN LÃI SUẤT THỊ TRƯỜNG TẠI HY LẠP MỘT CÁCH TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU SỰ KIỆN GVHD / PGS TS BÙI THỊ MAI HOÀI NHÓM - LỚP ĐÊM ... bình hai lãi suất: Lãi suất can thiệp & Lãi suất thị trường  Phản ứng thay đổi lãi suất thị trường tính theo phần trăm thay đổi lãi suất MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU BƯỚC / XÁC ĐỊNH CÁC MỨC Ý NGHĨA CỦA KẾT ... khung kiện ngày: ngày trước có thay đổi sách – Ngày thay đổi sách – ngày sau có thay đổi sách MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU  HIỆU ỨNG DỰ ĐOÁN Thực tế thị trường dự đoán thời gian thay đổi sách, lãi suất thị...
 • 59
 • 70
 • 2

đánh giá những tác động của chính sách thuế nhập khẩu ôtô của việt nam và đề xuất một số giải pháp.pdf

đánh giá những tác động của chính sách thuế nhập khẩu ôtô của việt nam và đề xuất một số giải pháp.pdf
... 3.3.2 .Tác động đến nhà nhập ô tô 3.3.3 .Tác động đến nhà sản xuất, lắp ráp ô tô nước tới ngành công nghiệp ô tô Việt Nam 3.3.4 .Tác động tới thị trường ô tô 4 .Một số đánh giá sách thuế nhập ô tô Việt ... nghiêm túc nhìn nhận sửa chữa III -Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện sách thuế nhập ôtô Việt Nam Chỉ nên coi thuế nhập ôtô (bao gồm thuế nhập ôtô nguyên thuế nhập linh kiện) công cụ hỗ trợ việc ... Việt Nam III -Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện sách thuế nhập ô tô Việt Nam 1.Chỉ coi thuế nhập ô tô công cụ hỗ trợ 2 .Chính sách thuế nhập ô tô phải đảm bảo tính dự báo Phần 3: Kết thúc vấn đề...
 • 50
 • 2,217
 • 16

Tài liệu Thay đổi chính sách kế toán ước tính kế toán và các sai sót pdf

Tài liệu Thay đổi chính sách kế toán ước tính kế toán và các sai sót pdf
... sai sót 18 Thay đổi cách thức xác định thông tin thay đổi sách kế toán thay đổi ước tính kế toán Khi khó xác định thay đổi thay đổi sách kế toán hay thay đổi ước tính kế toán thay đổi coi thay đổi ... có thay đổi kỳ sau đó, thay đổi ảnh hưởng đến kỳ 20 Nếu thay đổi ước tính kế toán dẫn đến thay đổi tài sản, nợ phải trả, thay đổi khoản mục vốn chủ sở hữu thay đổi ước tính kế toán ghi nhận cách ... hưởng việc thay đổi ước tính kế toán kỳ tương lai ảnh hưởng thay đổi NỘI DUNG CHUẨN MỰC Thay đổi sách kế toán Tính quán sách kế toán 05 Doanh nghiệp phải lựa chọn áp dụng sách kế toán quán giao...
 • 7
 • 206
 • 0

Tài liệu ĐỀ TÀI:ĐÁNH GIÁ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ NHẬP KHẨU ÔTÔ CỦA VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP doc

Tài liệu ĐỀ TÀI:ĐÁNH GIÁ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ NHẬP KHẨU ÔTÔ CỦA VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP doc
... giải pháp với hy vọng nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu sách thuế nhập ô tô Với đề tài nhóm tác giả tham vọng phân tích hết sách thuế nhập Việt Nam từ trước đến mà đề cập đến sách thuế nhập ôtô Việt ... nghiêm túc nhìn nhận sửa chữa III -Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện sách thuế nhập ôtô Việt Nam Chỉ nên coi thuế nhập ôtô (bao gồm thuế nhập ôtô nguyên thuế nhập linh kiện) công cụ hỗ trợ việc ... là, Chính sách thuế nhập ôtô Việt Nam từ năm 2001 đến tác động sách Ba là, đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện sách thuế nhập ô tô Thông qua việc nghiên cứu đề tài này, nhóm tác giả mong muốn...
 • 50
 • 507
 • 2

Thay đổi chính sách lương thưởng để thu hút người tài vào làm việc tại Piaggio Việt Nam

Thay đổi chính sách lương thưởng để thu hút người tài vào làm việc tại Piaggio Việt Nam
... sách lương thưởng Piaggio KINH NGHIỆM CHẾ ĐỘ CHO NGƯỜI THÂN www.themegallery.com CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG ĐÁNH GIÁ KPI Chính sách lương thưởng Piaggio Lương: • năm tăng lương lần • Tiền lương ... thoả thu n lương tuyển dụng người www.themegallery.com Chính sách lương thưởng Piaggio Thưởng : • đợt: Thưởng Tết thưởng hè dựa kết đánh giá lực • Các chuyến du lịch tham quan học tập sở Piaggio ... NỘI DUNG Giới thiệu Piaggio Vietnam www.themegallery.com Chính sách tiền lương Piaggio Vận dụng phương pháp trường lực Một số giải pháp khả thi Giới thiệu Piaggio Vietnam Piaggio nhà sản xuất...
 • 12
 • 197
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾTTỪ VỰNG TIẾNG ANH DÀNH CHO kì THI TOEIC PART 7Đề cương ôn thi môn chẩn đoán hình ảnh phần tiết niệuĐề cương ôn thi môn chẩn đoán hình ảnh phần tiết niệu 2Đề cương ôn thi môn chẩn đoán hình ảnh phần xương khớpLich su THCS nguyen dinh dung THCS nguyet an ngoc lacTài liệu Lý thuyết tài chínhGIÁO TRÌNH TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯƠNGTÌM HIỂU LOẠI HÌNH DU LỊCH TÂM LINH TẠI CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGSử dụng Sơ đồ tư duy để thiết kế bài giảng chương “cấu trúc tế bào”, Sinh học lớp 10 (ban cơ bản) nhằm nâng cao nhận thức của học sinhTheduc THCS le duy tho THCS nguyet an ngoc lacNgu van THCS le vu son THCS nguyet an ngoc lacHoa hoc THCS nguyen dinh thuc THCS nguyet an ngoc lacSáng kiến kinh nghiệm Tin họcGDCD THCS nguyen the dat THCS nguyet an ngoc lacRèn luyện cho học sinh năng lực xác định và diễn đạt logic vận động của nội dung trong dạy học chương I, II phần Di truyền học, Sinh học 12 Trung học phổ thôngPhân tích hiệp phương sai và ứng dụngSơ đồ lắp đặt mạch 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn CN9Nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng công nghiệp Việt Đức, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ))Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Hợp tác xã - Chi nhánh Hà Tây
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập