Câu hỏi ôn tập kinh tế xây dựng công trình

72 Cau hoi on tap kinh te chinh tri(1).doc

72 Cau hoi on tap kinh te chinh tri(1).doc
... cu kinh t + Hot ng ca ngi c kớch thớch bi li ớch kinh t Trong cỏc h thng li ớch kinh t, nht l li ớch kinh t gia cỏc thnh phn kinh t, cú s mõu thun ch khụng phi ch hon ton thng nht, vy li ớch kinh ... tng nng sut lao ng, tng trng kinh t, to iu kin nõng cao hiu qu kinh t - xó hi mi thnh phn kinh t v ton b nn kinh t quc dõn Gúp phn khụi phc c s kinh t v phỏt trin kinh t hng hoỏ Cho phộp khai ... cho kinh tế hộ, trang trại Không ngừng nâng cao suất,hiệu sức cạnh tranh trình hội nhập kinh tế quốc tế Kinh tế Nhà nớc kinh tế tập thể ngày trở thành tảng kinh tế vững kinh tế quốc dân Kinh...
 • 95
 • 3,573
 • 35

72 Cau hoi on tap kinh te chinh tri.doc

72 Cau hoi on tap kinh te chinh tri.doc
... cu kinh t + Hot ng ca ngi c kớch thớch bi li ớch kinh t Trong cỏc h thng li ớch kinh t, nht l li ớch kinh t gia cỏc thnh phn kinh t, cú s mõu thun ch khụng phi ch hon ton thng nht, vy li ớch kinh ... tng nng sut lao ng, tng trng kinh t, to iu kin nõng cao hiu qu kinh t - xó hi mi thnh phn kinh t v ton b nn kinh t quc dõn Gúp phn khụi phc c s kinh t v phỏt trin kinh t hng hoỏ Cho phộp khai ... cho kinh tế hộ, trang trại Không ngừng nâng cao suất,hiệu sức cạnh tranh trình hội nhập kinh tế quốc tế Kinh tế Nhà nớc kinh tế tập thể ngày trở thành tảng kinh tế vững kinh tế quốc dân Kinh...
 • 95
 • 1,192
 • 14

câu hỏi ôn tâp kinh tế môi trường.pdf

câu hỏi ôn tâp kinh tế môi trường.pdf
... Tuy nhiên, người ta nghó thông tin dạng nhằm để kiểm tra câu trả lời có trung thực hay không trả lời không Một cách gián tiếp hỏi thu nhập họ (cách gián tiếp cho thông tin tình trạng sở hữu xe) ... tâm nhiều đến vấn đề môi trường Câu hỏi Xây dựng đập nước để cung cấp điện gây thiệt hại cho hai dòng suối: sử dụng cho hoạt động câu cá giải trí không hỗ trợ cho hoạt động câu cá phần vùng đất ... tình trạng sở hữu xe) Chúng ta có lẽ muốn biết thông tin liệu họ có nghó vấn đề môi trường nghiêm trọng hay không Một số người tham gia giao thông không sử dụng cầu phải tìm cách nhận đối tượng Nhiều...
 • 56
 • 2,089
 • 8

Câu hỏi ôn tập kinh tế- tài chính

Câu hỏi ôn tập kinh tế- tài chính
... việc CÂU 6: Nâng cao ý thức trách nhiện cán bộ, công chức: - Cán bộ, công chức công dân Việt Nam biên chế hưởng lương từ NSNN Cán bộ, công chức công bộc nhân dân, chòu giám sát nhân dân, phải không ... quản lý quỹ tài nhà nước quản lý tài quan hành đơn vị nghiệp Tập trung dân chủ đảm bảo cho nguồn lực xã hội, kinh tế sử dụng tập trung phân phối hợp lý Các khoản thu-chi quản lý tài cơng phải ... thức trách nhiệm cán bộ, công chức Cán bộ, công chức phải tuân theo: Những việc cán công chức không làm” đươc quy đònh từ điều 15 đến điều 20 Pháp lệng cán công chức -9- CÂU 7: Thực hành tiết kiệm,...
 • 21
 • 412
 • 1

Cau hoi on tap kinh te vi mo thay chau van thanh

Cau hoi on tap kinh te vi mo thay chau van thanh
... Vì vi c lựa chọn chế tỷ giá không quan trọng phát triển định chế tài khóa tiền tệ Các định chế cần thiết cho vi c thiết lập ổn định phát triển hệ thống tiền tệ tỷ ổn định hóa kinh tế vĩ mô Vi t ... 2007-2008 tác động đến kinh tế Vi t Nam phương diện nào? Những đề xuất cụ thể bạn cho hữu hiệu nhằm góp phần giúp Vi t Nam giảm thiểu tác động từ cú sốc này? 43 Bài học rút cho Vi t Nam từ khủng hoảng ... tài không kiểm soát nổi, thất bại vi c trì kỷ cương tài chính? Giải thích có không? 39 Vì luồng vốn tư nhân khổng lồ đổ vào thị trường làm cho vi c quản lý kinh tế vĩ mô trở nên khó khăn hơn?...
 • 3
 • 1,115
 • 2

Câu hỏi ôn tập Kinh tế chương trình Cao học

Câu hỏi ôn tập Kinh tế chương trình Cao học
... mặt kinh tế, tăng cung tiền (chính sách tiền tệ) làm dịch chuyển đường AD sang phải? 20 Phương trình đường IS kinh tế đóng thay đổi chuyển thành kinh tế mở nhỏ? 21 Cách giải thích mặt kinh tế ... mặt kinh tế cho độ dốc đường AD gì? 17 Điều làm cho đường tổng cầu AD dịch chuyển? 18 Tại thay đổi mức giá không làm đường tổng cầu dịch chuyển? 19 Hãy xem xét kinh tế đóng Giải thích mặt kinh tế, ... kinh tế mở nhỏ có tỷ giá hối đoái thả Hãy giải thích mặt kinh tế tăng thâm hụt ngân sách phủ (chính sách thu chi ngân sách) không làm dịch chuyển đường AD sang phải? Hãy giải thích mặt kinh tế, ...
 • 6
 • 313
 • 3

Câu hỏi ôn tập kinh tế môi trường có đáp án

Câu hỏi ôn tập kinh tế môi trường có đáp án
... lội hạn hán đánh giá tác động môi trường, trạng môi trường dự báo - Dân số toàn cầu tăng nhanh, phát triển kinh tế không đáp diễn biến môi trường Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường ... dễ khuynh hướng hy sinh môi trường yếu Mô hình trình bầy dạng tam giác tố khác cho phát triển kinh tế, phát triển kinh tế trước, môi với cực kinh tế, xã hội, môi trường trường tính sau Kết môi ... phương pháp Câu hỏi 32: Trình bầy vấn đề môi trường cấp bách nghiên cứu môn kinh tế môi trường Việt Nam Nêu phương hướng giải Đối tượng: vấn đề tương lai gần Kinh tế môi trường môn khoa học nghiên...
 • 30
 • 3,072
 • 14

CÂU HỎI ÔN TẬP KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG có đáp án

CÂU HỎI ÔN TẬP KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG có đáp án
... nguyên tắc quan hệ kinh tế đối ngoại ? TRẢ LỜI: Đặc trưng: - Là mối quan hệ thỏa thuận, tự nguyện quốc gia độc lập, tổ chức kinh tế tính pháp nhân - Các quan hệ kinh tế đối ngoại mối quan hệ ... động qua lại với quan hệ trị, quân sự, ngoại giao - Các quan hệ kinh tế đối ngoại diễn theo yêu cầu cùa quy luật kinh tế khách quan - Quan hệ kinh tế đối ngoại chiu tác động hệ thống quản lý khác ... hội nhập kinh tế quốc tế - Khả vận hành thực thi chế sách thương mại - Tính ổn định, công khai, minh bạch chế sách thương mại - Tính thống phù hợp chế, sách thương mại với chế sách khác CÂU Đặc...
 • 4
 • 2,681
 • 12

74 ebook VCU 300 cau hoi on tap kinh te vi~ mo

74 ebook VCU 300 cau hoi on tap kinh te vi~ mo
... CH NG II: M T S V N C B N C A KINH T H C V MÔ 1/ Kinh t v mô môn khoa h c nghiên c u: a Các quan h kinh t c a ngành n n kinh t b M t h th ng kinh t th ng nh t c N n kinh t v i t cách m t t ng th ... s là: a 1300 t ng ng b 3000 t c 2600 t ng ng d 2000 t / Cho m t n n kinh t khu v c ph th ng m i qu c t v i nh ng s li u d i ây, GDP danh ngh a n m hi n hành bao nhiêu? a b c d 95000 93000 189900 ... nh t n n kinh t dài h n a T ng tr ng GNP danh ngh a b T ng tr ng GNP th c t bình quân u ng i c T ng tr ng GNP ti m n ng d T ng tr ng GNP th c t ánh giá thành t u kinh t c a m t / Trong mô hình...
 • 39
 • 365
 • 1

Tài liệu CÂU HỎI ÔN TÂP KINH TẾ LƯƠNG docx

Tài liệu CÂU HỎI ÔN TÂP KINH TẾ LƯƠNG docx
... N(0, σ2) Không nhận dạng sai mô hình (không sai dạng hàm, không thiếu biến quan trọng thừa biến không quan trọng) 10 Không có tượng đa cộng tuyến hoàn hảo mô hình Câu 23: Câu 24: Câu 25: ĐH07KT ... tuyến tính không chệch của β2 ĐH07KT TRANG 5/16 ÔN TẬP KINH TẾ LƯỢNG  LHNB HUNGBATO ˆ Tương tự: => β là ước lượng không chệch có phương sai nhỏ nhất của β 1 Câu 8: Xét hàm ... thiết H0: β =  không có hiện tượng phương sai thay đổi Nếu H0 được chấp nhận thì có thể không có hiện tượng và ngược lại ĐH07KT TRANG 13/16 ÔN TẬP KINH TẾ LƯỢNG LHNB HUNGBATO...
 • 16
 • 766
 • 13

Tài liệu 70 câu hỏi ôn tập Kinh tế Tài nguyên Môi trường pdf

Tài liệu 70 câu hỏi ôn tập Kinh tế Tài nguyên Môi trường pdf
... gì? 70) Có thể dùng CVM cho tất trường hợp đánh giá giá trị tài nguyên không? Vì sao? 44 CÂU HỎI KINH TẾ MÔI TRƯỜNG 1) Kinh tế học gì? Phân biệt khác khoa học Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô Kinh tế ... 55) Trình bày giá trị kinh tế tài nguyên, môi trường giá trị đa dạng loài? Từ giá trị kinh tế này, ý nghĩa thực tế công tác bảo tồn tính đa dạng sinh học? 56) Mô hình kinh tế - sinh học khai thác ... giá thị trường phần không thể? Phương pháp chi phí du lich (TCM) thường sử dụng để đo giá trị thành phần giá trị kinh tế TNMT? 23) Đánh giá giá trị môi trường gì? 24) Giá trị kinh tế môi trường...
 • 9
 • 1,205
 • 22

Câu hỏi ôn tập KINH TẾ PHÁT TRIỂN

Câu hỏi ôn tập KINH TẾ PHÁT TRIỂN
... 35.Tại nước phát triển cần sử dụng nguồn tiết kiệm từ nước ngoài, ưu nhược điểm ODA FDI 36.Những sở lý thuyết hoạt động mậu dịch quốc tế 37.Những tác động ngoại thương đến phát triển kinh tế 38.Nội ... lao động nước phát triển 27.Đặc điểm thị trường lao động nước phát triển 28.Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng thất nghiệp biện pháp giải tình trạng lao động dư thừa nước phát triển 29.Các ... quốc gia, vốn sản xuất vốn đầu tư 30.Thông qua tiêu tổng đầu tư người ta đánh giá thực trạng kinh tế nào? 31.Mối quan hệ tăng trưởng vốn đầu tư cho kinh tế 32.Tại Harrod Dommar cho vốn yếu tố...
 • 2
 • 742
 • 6

Tài liệu CÂU HỎI ÔN TẬP KINH TẾ TÀI CHÍNH- QUY HOẠCH ĐÔ THỊ potx

Tài liệu CÂU HỎI ÔN TẬP KINH TẾ TÀI CHÍNH- QUY HOẠCH ĐÔ THỊ potx
... CÂU 1: Trình bày cần thiết khách quan quản lý nhà kinh tế- tài : a/ Trình bày nội dung quản lý nhà nước kinh tế: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam kinh tế thị trường ... triển kinh tế xã hội Đó thực nhiệm vụ hàng đầu qn lý nhà nước kinh tế Thứ hai: Bằng quy n lực, sách sức mạnh kinh tế Nhà nước phải giải mâu thuẫn lợi ích kinh tế phố biến, thường xun kinh tế quốc ... chất lượng sống xã hội, việc phát triển kinh tế xã hội vùng… Cùng với việc đó, thị trường khơng khắc phục khuyết tật kinh tế thị trường, mặt trái kinh tế thị trường nêu Tất điều khơng phù hợp cản...
 • 22
 • 421
 • 1

CÂU HỎI ÔN TẬP KINH TẾ MÔI TRƯỜNG pptx

CÂU HỎI ÔN TẬP KINH TẾ MÔI TRƯỜNG pptx
... quản lý môi trường xem xét để ban hành sách quản lý Giả sử họ có đầy đủ thông tin hàm thiệt hại môi trường MDC = 0,5W song đủ thông tin hàm chi phí giảm thải doanh nghiệp Hàm MAC thực tế doanh ... cận biên thực tế doanh nghiệp MAC t = 60 0,5W đường chi phí thiệt hại cận biên ô nhiễm gây thực tế MDC T = 0,7W Cơ quan quản lý môi trường có đầy đủ thông tin đường MDC thực đầy đủ thông tin MAC ... 350 400 môi trường a “Lợi ích ngoại ứng môi trường mà dự án tạo lợi ích nào? b Dựa vào việc tính toán tiêu NPV, cho biết: - Nếu vay vốn với lãi suất 10%/năm, lâm trường có thực dự án không? Hãy...
 • 6
 • 863
 • 19

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi ôn tập kinh tếcâu hỏi ôn tập kinh tế quốc tếcâu hỏi ôn tập kinh tế lượngcác câu hỏi ôn tập kinh tế chính trịcâu hỏi ôn tập kinh tế chính trịcâu hỏi ôn tập vật liệu xây dựngcâu hỏi ôn tập kinh tế học vi môcâu hỏi ôn tập kinh tế vĩ mô 2câu hỏi ôn tập kinh tế công cộngcâu hỏi ôn tập kinh tế nông nghiệpcâu hỏi ôn tập kinh tế chính trị mác lênincâu hỏi ôn tập kinh tế vi môcâu hỏi ôn tập kinh tế phát triểncâu hỏi ôn tâp kinh tế môi trường pdfcâu hỏi ôn tập kinh tế vĩ môBÀI GIẢNG RỦI RO THIÊN TAI VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬUHướng dẫn Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng chống thiên taibáo cáo bến cảng nhà rồng và địa đạo củ chiSÁCH SCAN Thiết kế Tổ chức Thi công (Lê Văn Kiểm).chuyen de luyen thi vao 10 mon toanChuyên đề Hàm số Full Trắc nghiệmẢnh hưởng của nguồn điện phân tán tới các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của lưới điện trung áp (LV thạc sĩ)Cực trị, sự đồng biến và nghịch biến của hàm số350 câu trắc nghiệm giới hạn giải chi tiếtLuận văn thanh tra khiếu nại hành chínhbua phep tay phuongCau anCau vu bi phapdao gia phu thuat gia truyen pdfhoa loi dai phaple dau vu gia pdfQuản lý nhà nước đối với khai thác, chế biến khoáng sản của tỉnh Yên Bái (Slide bảo vẹ)Kĩ năng làm bài trắc nghiệm môn toánEmail marketing toàn tậptac gia van hoc trung dai viet nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập