DE THI THU THPTQG CHUYEN LE QUY DON

DE THI THU TRUONG CHUYEN LE QUY DON

DE THI THU TRUONG CHUYEN LE QUY DON
... xạ có bước sóng λ = 400nm và λ' = 0,25µm thi thấy vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện gấp đôi Xác định công thoát eletron của kim loại làm catot Cho h = 6,625.10-34Js ... 7,0144u Phản ứng này tỏa hay thu lượng bao nhiêu? A Phản ứng tỏa lượng 17,41MeV B Phản ứng thu lượng 17,41MeV C Phản ứng tỏa lượng 15MeV D Phản ứng thu lượng 15MeV Câu 26: Hiện ... điện là hiện tượng A bứt electron khỏi bề mặt kim loại bị chiếu sáng B giải phóng electron khỏi kim loại bằng cách đốt nóng C giải phóng electron khỏi mối liên kết bán...
 • 4
 • 247
 • 0

Đề thi thử Trường Chuyên Quý Đôn

Đề thi thử Trường Chuyên Lê Quý Đôn
... tích tụ biến thi n theo hàm số q = Q 0cos(πt-π/2) Khi điện tích tụ điện q = Q0 / lượng điện trường A hai lần lượng từ trường B ba lần lượng từ trường C nửa lượng từ trường D lượng từ trường Câu ... cuộn dây có 200 vòng, diện tích vòng 300 cm 2, đặt từ trường đều, cảm ứng từ 0,015 T Cuộn dây quay quanh trục đối xứng nó, vuông góc với từ trường suất điện động cực đại xuất cuộn dây 7,1 V Tính ... êlectron chuyển lên quỹ đạo N chuyển quỹ đạo bên trong, nguyên tử phát vạch dãy Ban-me có bước sóng là: A λ32 = 5868A0, λ42 = 6867,4A0 B λ42 = 4889A0, λ32 = 6765,4A0 Trang 2/6 - Mã đề thi 113 C λ42...
 • 6
 • 100
 • 1

ĐỀ THI THỬ THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN (LÍ)

ĐỀ THI THỬ THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN (LÍ)
... trường lỏng, tần số không thay đổi bước sóng giảm tần sồ tăng lên bước sóng không thay đổi tần số không thay đổi bước sóng tăng lên tần số bước sóng tăng Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp ... 100 dB Khi nói điện từ trường, phát biểu sau sai? Từ trường biến thi n theo thời gian làm xuất điện trường xoáy Điện trường biến thi n theo thời gian làm xuất từ trường xoáy Điện trường xoáy tương ... cứng k lò xo có gía trị A 72 N/m B 144 N/m C 136 N/m D 216 N/m C©u 41 : Trong máy thu thanh, loa thi t bị có chức A biến đổi dao động thành dao động điện có tần số B biến đổi dao động điện âm tần...
 • 5
 • 102
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH CHUYÊN QUÝ ĐÔN ĐB LẦN 1

ĐỀ THI THỬ ĐH CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐB LẦN 1
... coi thi không giải thích thêm) Câu 7b (1 ): Một trường trung học phổ thông có 18 học sinh giỏi toàn diện, có học sinh khối 12 , học sinh khối 11 , học sinh khối 10 Hỏi có cách chọn học sinh 18 học...
 • 2
 • 62
 • 0

đề thi thử hóa chuyên quý đôn lần 2

đề thi thử hóa chuyên lê quý đôn lần 2
... Br2 oxi hóa CrO2- thành CrO 42- môi trường kiềm Câu 23 Xét phản ứng sau: 1) CaOCl2 + CO2 + H2O  X + Y + Z 2) NaClO + CO2 + H2O  X + T Các chất Y, Z, T A CaCO3, CaCl2, NaHCO3 B Ca(HCO3 )2, CaCl2, ... (2) , (4) B (2) , (3), (4) C (1), (2) , (3) D (1), (3), (4) Câu 21 Trong cặp chất sau: (1) AgNO3 FeCl2; (2) NO2 NaOH; (3) FeS HCl; (4) Mg CO2 Số cặp chất xảy phản ứng oxi hóa - khử A B C D Câu 22 ... (đktc) CO2 m gam nước Biểu thức liên hệ a, V m V m V m V m V m A 4a  B 3a  C a  D 3a      22 , 18 22 , 18 22 , 18 22 , 18 Câu 39 Hỗn hợp X gồm amino axit no (chỉ có nhóm chức –COOH –NH2 phân...
 • 6
 • 133
 • 0

Thi thử Hóa Chuyên Quý Đôn QT 2012 lần 2 - Mã đề thi 111 ppt

Thi thử Hóa Chuyên Lê Quý Đôn QT 2012 lần 2 - Mã đề thi 111 ppt
... đo đktc Hai ancol X A HOCH2CH2CH2OH HOCH2CH2CH2CH2OH B HOCH2CH2CH2OH CH3CH2CH2CH2OH C CH3CH2CH2OH HOCH2CH2CH2OH D CH3CH2CH2OH CH3CH2CH2CH2OH - HẾT ... đồng phân cấu tạo X1 có tên gọi 1, 3- ibrom -2 - metylbutan Vậy tên gọi X2 là: A 2, 4- ibrompentan B 1, 3- ibrom-3-metylbutan C 2, 4- ibrom -2 - metylbutan D 1, 3- ibrom -2 , 2- imetylpropan Câu 40: Cho hỗn hợp ... ứng oxi hoá-khử : A B C D Câu 32: Thuỷ phân chất sau môi trường kiềm: CH3-CHCl2 (1), CH3-COO-CH=CH-CH3 (2) , CH3-COOC(CH3)=CH2 (3), CH3-CH2-CCl3 (4), CH3-COO-CH2-OOC-CH3 (5), HCOO-C2H5 (6) Nhóm...
 • 5
 • 581
 • 11

de thi thu vao THPT le quy don - HD

de thi thu vao THPT le quy don - HD
... Biu im chm đề thi thử vào lớp 10 THPT Môn: Ngữ văn - Ngày 10/06/2009 - Thời gian: 120 phút Cõu 1: ( im ) a- + Tp bit lp l nhng b phn khụng tham gia vo vic din t ngha s vic ca cõu - 0.25 + Trong ... ngy cng p hn lờn, thu chung, son sc, trn y yờu thng .- 0,25 + Hỡnh nh so sỏnh cho thy s thu hiu, lũng bit n sõu sc v cm ng ca nhõn vt Nh dnh cho Liờn - ngi v ca anh .- 0,25 im b- on cú s liờn kt ... im ) A-Về hình thức: Bố cục rõ ràng, văn viết trôi chảy, chữ đẹp, sai lỗi tả B- Về nội dung: Viết thể loại văn phân tích tác phẩm thơ a Phần mở bài: - Giới thi u tác giả, tác phẩm - Giới thi u...
 • 3
 • 269
 • 3

DE THI THU TRUONG THPT LE QUY DON

DE THI THU TRUONG THPT LE QUY DON
... NH3 A- metan , etilen , axetilen B- etilen ,axetilen , isopren C- Axetilen , but-1-in , vinylaxetilen D- Axetilen , but-1-in , but-2-in Câu 57: Từ CaC2 chất vô cần thi t điều chế thu c trừ sâu 6.6.6 ... dung dịch) theo tỉ lệ mol : 1, thu chất hữu Y (chứa 74,08% Br khối lượng) Khi X phản ứng với HBr thu sản phẩm hữu Tên gọi X A but-1-en B xiclopropan C but-2-en D Etilen Câu 42: Oxi hố 4,48 lít C2H4 ... Ba(OH)2 0,12M, thu a gam kết tủa Giá trị a A 7,88 B 2,364 C 3,94 D 4,728 Câu 26: Trộn 200 ml dung dịch KOH 1,5 M với 400ml dung dịch H3PO4 0,5M, thu dung dịch X Cơ cạn dung dịch X, thu hỗn hợp chất...
 • 5
 • 392
 • 0

Thi thử Hóa Chuyên Quý Đôn QT 2012 lần 1 pptx

Thi thử Hóa Chuyên Lê Quý Đôn QT 2012 lần 1 pptx
... ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT 2 011 -2 012 MÃ ĐỀ 483 2A 3C 4B 5B 6D 7A 8A 9D 10 B 11 C 12 B 13 B 14 C 15 C 16 D 17 B 18 D 19 C 20C 21B 22D 23C 24A 25A 26A 27C 28D 29A 30A 31C 32A 33A 34C 35D ... 40D 41C 42D 43B 44D 45D 46B 47D 48A 49D 50B 1C 2B 3B 4C 7C 8C 9B 10 C 11 D 12 A 13 A 14 C 15 B 16 B 17 D 18 D 19 B 20C 21A 22C 23C 24B 25B 26A 27B 28D 29B 30A 31B 32A 33D 34D 35B 36D 37C 38A 39A 40B 41D ... 50C 7B 8A 9D 10 A MÃ ĐỀ 568 5A 6A MÃ ĐỀ 210 5D 6B 1C 2C 3C 4D 11 C 12 D 13 B 14 C 15 D 16 C 17 A 18 B 19 C 20B 21A 22D 23D 24D 25D 26C 27D 28D 29B 30C 31A 32D 33C 34A 35B 36B 37B 38C 39C 40D 41B 42A 43A...
 • 6
 • 281
 • 1

Đề thi vào trường chuyên Quý Đôn

Đề thi vào trường chuyên Lê Quý Đôn
... GIẢI ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN BÌNH ĐỊNH MÔN TOÁN CHUYÊN NĂM HỌC 2009 – 2010 Ngày thi: 19/06/2009 – Thời gian: 150 phút Bài (1,5 ... z (3)  +  + ÷+  + ÷+  + ÷  9: BĐT y x z y  z x Thay x = a + b, y = b + c, z = c + a vào (2):   1  1  2(a + b + c)  + + + + ÷≥  (a + b + c)  ÷≥   a +b b+c c+a   a +b b+c ... n(n + 1)    = n + n + n(n + 1 1  −   (1) 2 n n +1    Cho n lấy giá trị từ đến n, thay vào (1), cộng vế theo vế bất đẳng thức tương ứng, ta có: 1 + +L + Sn = 1+ + ( 2n +1) n + n + < =...
 • 4
 • 209
 • 0

Đề Thi Thử Môn Toán Quý Đôn Lần 1 năm 2014

Đề Thi Thử Môn Toán Lê Quý Đôn Lần 1 năm 2014
... ÁN THANG ĐIỂM THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI B LẦN I NĂM HỌC 2 013 -2 014 Câu I Điểm NỘI DUNG 1. Khi m =1 Khảo sát vẽ đồ thị hàm số y  x  x a)TXĐ:D=R b)Sự biến thi n x  -Chiều biến thi n y '  x ...  13 x  17 0.25 0.25 Điều kiện :  x  Ta có : x    x  x  13 x  17  ( x   1)  (  x  1)  x  13 x  15  ( x   1) ( x   1) (  x  1) (  x  1)   ( x  5)(2 x  3)  x  1  ... x  1  x 1 x 5 5 x    ( x  5)(2 x  3)  x  1  x 1 x   1    (2 x  3)   x  1  x 1 1 1 Ta có   (2 x  3)     (2 x  3) x  1  x 1 x  1  x 1 1 Vì    x...
 • 9
 • 204
 • 0

de thi dai hoc chuyen le quy don

de thi dai hoc chuyen le quy don
... cht X A C2H5OH B CH3CHO C CH3CH2CH2CH3 D CH3COONa Cõu 32: Cho cỏc cht sau: metan (1); etylen(2); axetilen (3); benzen (4); stiren (5); isopren (6); toluen (7) Cỏc cht cú kh nng lm mt mu dung ... B 9,2 gam C 23 gam D 4,6 gam Trang 3/5 - Mó thi 357 Cõu 38: Ho tan hon ton mt kim loi R hoỏ tr vo dung dch H 2SO4 loóng, ly d 25% so vi lng cn thit phn ng, thu c dung dch A.Dung dch A tỏc dng ... 24,25 gam D 22,75 gam Trang 4/5 - Mó thi 357 Cõu 50: Phũng thớ nghim b ụ nhim bi khớ clo Dựng cht no sau õy cú th kh c clo mt cỏch tng i an ton A dựng khớ NH3 hoc dung dch NH3 B Dựng khớ H2S C Dựng...
 • 5
 • 174
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đh trường lê quý đônđề thi vào trường chuyên lê quý đôn bình địnhđề thi vào 10 chuyên lê quý đôn bình địnhđề thi đáp án chuyên lê quý đôn 0809đề thi thử môn anh lê quý đôn 2013đề thi vào trường chuyên lê quý đôn quảng trịde thi toan lop 10 le quy don vung tauđiểm thi vào trường chuyên lê quý đôn bình địnhđề thi thử trường chuyên lê hồng phong nam địnhđề thi thử trường chuyên lê hồng phongđiểm thi vào trường chuyên lê quý đôn quảng trịđề thi văn của trường lê quý đôn quận hồng bàngđề thi học sinh giỏi lê qúy đôn lớp 5de thi lop10 truong thph le quy don ha noiđề thi tuyển sinh vao le quy donKế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lươngbáo cáo thực tập công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I Hà NộiPhân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kết cấu thép và xây dựng công nghiệp VNNGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA THỰC PHẨM CỦA KHÁCH HÀNG TẠI SIÊU THỊ CO.OPMART TỈNH VĨNH LONG (LV THẠC SĨ))Nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận lễ tân trong khách sạn sông hồngPhát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành may ở tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 (LV thạc sĩ))Nâng cao chất lượng nguồn lao động Việt Nam đi làm việc ở Đài Loan đến năm 2020 (LV thạc sĩ))GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH VĨNH LONG (LV THẠC SĨ))Đảng bộ tỉnh Hải Dương lónh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ 1997 đến 2004Đảng lãnh đạo công tác xây dựng hệ thống tổ chức Đảng ở Bắc Kỳ trong thời kỳ 1930 -1945Đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng cây hàng năm tại xã Eapil, huyện M’Đăk, tỉnh Đăk LăkĐánh giá kết quả chăm sóc hô hấp và mức độ khó thở của bệnh nhân sau cắt nối khí quản tận - tận tại bệnh viện TƯQĐ 108Nghiên cứu môi trường tái sinh cây dừa cạn (catharanthus roseus (l ) g don) phục vụ chuyển genNghiên cứu luật kết hợp và ứng dụng trong bài toán xây dựng hệ hỗ trợ học sinh trung học phổ thôngĐề tài cấp Bộ Nghiên cứu thị trường - Marketing trong xuất khẩu chèĐề tài Dịch vụ OTT (Over The Top)Đề tài khoa học Mối quan hệ giữa phạm vi bảo hiểm tiền gửi, cơ cấu sở hữu đến sự chấp nhận rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt NamĐề tài Nâng cao chất lượng và giáo dục đạo đức học sinh bằng việc tích hợp kỹ năng sống vào môn học Giáo dục công dân ở bậc THCSTruyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 9Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 10
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập