Dịch bài 3 quản lí dự án

Bài giảng quản dự án hệ thống thông tin

Bài giảng quản lí dự án hệ thống thông tin
... Vòng đời quản dự án HTTT  khái niệm vòng đời dự án, phát triển yêu cầu quản dự án hệ thống, bối cảnh quản dự án, trình quản dự án Quản lý đội dự án  khái niệm đội dự án, lập kế ... phát triển sơ đồ dự án Quản lý tiến độ (lịch) dự án  Khái niệm lịch dự án, vấn đề chung tiến độ dự án, kỹ thuật quản lý lịch dự án Quản lý tài nguyên dự án  Tài nguyên dự án, kiểu tài nguyên ... thuật quản lý tài nguyên  Quản lý chất lượng dự án  Chất lượng dự án, mối đe dọa chất lượng dự án, đo lường chất lượng dự án, công cụ quản lý chất lượng  Quản lý rủi ro dự án  Rủi ro dự án, ...
 • 19
 • 253
 • 3

Tài liệu Bài giảng; Quản dự án công nghệ thông tin docx

Tài liệu Bài giảng; Quản lí dự án công nghệ thông tin docx
... quan Kĩ trao đổi Tư chiến lược dự án Lập kế hoạch dự án Khoán Quản thay đổi kết thúc dự án quản chung 12/6/2004 Theo dõi Kiểm soát dự án 9 .Quản dự án Việt Nam - Ki trao đổi nă 2.1 ... Mức quản cấp trung: Ích lợi thủ tục vận hành hệ thống – Mức cán thừa hành: công nghệ bí hệ thống 12/6/2004 - Ki trao đổi nă 25 Thu thập/phân tích thông tin a b c Phân tích tri thức khán giả ... hay ảnh hưởng tới dự án) Ước lượng kênh thông tin Danh sách kiểm thông tin Trình độ chuyên môn khán giả (nghiệp vụ, chức vụ, kinh nghiệm, chuyên môn, bí quyết…) Sự quen thuộc khán giả với vấn đề...
 • 56
 • 264
 • 0

BÀI tập QUẢN dự án

BÀI tập QUẢN lí dự án
... cầu vẽ sơ đồ GANTT cho dự án? Tổng thời gian thực dự án bao lâu? Bài 03: Vẽ sơ đồ Pert cho Bài 04: Vẽ sơ đồ Pert cho Bài 05: Vẽ sơ đồ Pert tính yếu tố thời gian, lọai dự trữ xác định đường găng ... phương pháp sơ đồ Pert tính số thời gian dự án? Bài 10: Căn ví dụ chương II, tính: + Xác suất hoàn thành dự án sớm tuần + Xác suất hoàn thành dự án trễ tuần Bài 11: Căn 2/, cho biết thêm chi phí ... thực dự án dựa vào thông tin sau: Tt Ký hiệu CV Thời gian tn Ctt A 500 B 300 C D 400 E 800 F 1000 Nếu bạn quản trị gia dự án, giúp giám đốc giải vấn đề này? Bài 17: Căn ví dụ phần VII bài tóan...
 • 9
 • 168
 • 0

Quản dự án công nghệ thông tin bài 3 tư duy chiến lược về dự án

Quản lí dự án công nghệ thông tin bài 3  tư duy chiến lược về dự án
... quan chiến lược dự án Lập kế hoạch dự án Khoán Quản thay đổi kết thúc dự án quản chung 12/10/2004 Theo dõi Kiểm soát dự án 9 .Quản dự án Việt Nam - chiến lược dự án 2.9 chiến ... h ơn Nhấn mạnh vào dự án, “THẾ GIỚI DỰ ÁN Các công cụ tốt cho việc từ ý ng tới hành động 12/10/2004 - chiến lược dự án chiến lược dự án (t.) chiến lược dự án giúp Nhận diện “bức ... thiết khoa học Nhận diện ai, gì, đâu, cách thực nhiệm vụ dự án 12/10/2004 - chiến lược dự án Cách tiếp cận chiến lược dự án Dựa năm khái niệm logic – – – – – Cách nghĩ - Sự không chắn...
 • 34
 • 253
 • 0

Tài liệu Quản dự án Công nghệ thông tin: Bài 3 - Tư duy chiến lược về dự án ppt

Tài liệu Quản lí dự án Công nghệ thông tin: Bài 3 - Tư duy chiến lược về dự án ppt
... quan chiến lược dự án Lập kế hoạch dự án Khoán Quản thay đổi kết thúc dự án quản chung 12/10/2004 Theo dõi Kiểm soát dự án 9 .Quản dự án Việt Nam - chiến lược dự án 2.9 chiến ... h ơn Nhấn mạnh vào dự án, “THẾ GIỚI DỰ ÁN Các công cụ tốt cho việc từ ý ng tới hành động 12/10/2004 - chiến lược dự án chiến lược dự án (t.) chiến lược dự án giúp Nhận diện “bức ... diện ai, gì, đâu, cách thực nhiệm vụ dự án 12/10/2004 - chiến lược dự án Cách tiếp cận chiến lược dự án Dựa năm khái niệm logic – – – – – Cách nghĩ - Sự không chắn Tính định lượng Việc...
 • 34
 • 216
 • 0

bài dịch phân tích và thiết kế hệ thống - robeta m.roth chương 3 quảndự án

bài dịch phân tích và thiết kế hệ thống - robeta m.roth chương 3 quản lý dự án
... Systems Analysis kết nhiệm vụ and Design, 2nd 3- 3 Edition Copyright 20 03 © John Wiley & Sons, Inc All rights reserved Bốn bước quan trọng quản dự án Xác định quy mô dự án Tạo quản kế hoạch công ... tố người quản dự án Quản dự án đòi hỏi thoả thuận phối hợp yếu tố Quy mô dự án phí Chi Th ời gi an n dự án dự PowerPoint Presentation for Dennis & Haley Thay đổi yếu tố phụ thuộc vào Analysis ... Estimates Giai đoạn Kế hoạch Hệ thống yêu cầu kế hoạch dự án 400 60 100 25 Phân tích Hệ thống dự kiến 50 15 Thiết kế 32 5 Phân phát Chi Phí (%) Thời gian(%) Hệ thống đặc tả 25 10 PowerPoint Presentation...
 • 44
 • 241
 • 0

Bài giảng quảndự án - P6.3

Bài giảng quản lý dự án - P6.3
... định chi phí quản dự án, chi phí tư vấn ĐTXD chi phí khác dự án Các chi phí GQLDA, GTV GK xác định cách lập dự toán tính theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) - Chi phí quản dự án (GQLDA) GQLDA ... đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình + GXD: Chi phí xây dựng dự án + GTB: Chi phí thiết bị dự án + GGPMB: Chi phí bồi thường giải phóng mặt tái định cư + GQLDA: Chi phí quản dự án + GTV: ... mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình (sau gọi tổng mức đầu tư - TMĐT) chi phí dự tính dự án tính toán xác định giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật...
 • 147
 • 303
 • 1

Bài giảng quảndự án - P4.3

Bài giảng quản lý dự án - P4.3
... công xây dựng 2.2 Sắp xếp thứ tự thực công việc III Dự trù thời gian nguồn lực dự án xây dựng 3.1, Dự trù thời gian dự án 3.2 Dự trù nguồn lực thực dự án IV lập tiến độ phê duyệt tiến độ dự án XD ... 13 III Dự trù thời gian nguồn lực dự án xây dựng 3.1, Dự trù thời gian dự án 3.1.1 Thời gian dự án yếu tố chi phối thời gian a Thời gian dự án - Thời gian dự án (DA) ấn định tiến độ DAĐT duyệt; ... duyệt tiến độ dự án XD 4.1 Lập tiến độ dự án 4.1.1 Xác định mục đích lập quản tiến độ Tiến độ DA xuất đâu thể vai trò quản DA xây dựng, cụ thể là: - Tổng tiến độ thể DAĐT duyệt - Tổng tiến...
 • 38
 • 251
 • 0

Bài giảng Quản trị dự án - Chương 3 phân tích tổ chức dự án

Bài giảng Quản trị dự án - Chương 3 phân tích tổ chức dự án
... giảng CÁC DẠNG CẤU TRÚC TỔ CHỨC Cấu trúc tổ chức dạng chức Cấu trúc tổ chức dạng dự án Cấu trúc tổ chức dạng ma trận 8/25/2010 TS Nguyễn Văn Tân Cấu trúc tổ chức dạng chức Ch t ch/ Giám đ c Phó ... 7 (4) Lao động gián tiếp khác 30 30 30 30 30 30 30 (5) Lao động trực tiếp 50 58 66 75 87 99 109 (6) Lao động khác Tổng lao động 8/25/2010 TS Nguyễn Văn Tân 30 30 118 130 30 35 40 45 50 55 60 ... có định Hội đồng quản trị; b) Tổ chức thực định Hội đồng quản trị; c) Tổ chức thực kế hoạch kinh doanh phương án đầu tư cơng ty; d) Kiến nghị phương án cấu tổ chức, quy chế quản lý nội cơng ty;...
 • 21
 • 432
 • 2

Quản dự án công nghệ thông tin bài 2 kĩ năng trao đổi

Quản lí dự án công nghệ thông tin bài 2  kĩ năng trao đổi
... quan trao đổi Tư chiến lược dự án Lập kế hoạch dự án Khoán Quản thay đổi kết thúc dự án quản chung 12/ 6 /20 04 Theo dõi Kiểm soát dự án 9 .Quản dự án Việt Nam - Ki trao đổi 2. 1 Trao ... điều người khác nói ra, trao cho 12/ 6 /20 04 - Ki trao đổi Trao đổi (tiếp) Để thực trao đổi người ta phải : tự hiểu mình, hiểu đối tác trao đổi, hiểu hoàn cảnh trao đổi Tự hiểu qua việc hiểu ... 12/ 6 /20 04 - Ki trao đổi 21 Trình bày Định nghĩa: Trình bày Trao đổi với nhiều khán giả, Trao đổi với chủ định nhiệm vụ rõ ràng, Trao đổi mặt đối mặt Các kiểu trình bày: Cung cấp thông tin Bài học...
 • 56
 • 258
 • 0

Quản dự án công nghệ thông tin bài 4 lập kế hoạch dự án

Quản lí dự án công nghệ thông tin bài 4  lập kế hoạch dự án
... lược dự án Lập kế hoạch dự án Khoán Quản thay đổi kết thúc dự án quản chung 12/16/20 04 Theo dõi Kiểm soát dự án 9 .Quản dự án Việt Nam - Lập kế hoạch dự án Kế hoạch dự án Kế hoạch ... lượng 10 Kế hoạch quản rủi ro 11 Tạo tài liệu kế hoạch dự án - Lập kế hoạch dự án 4. 1 Kế hoạch phạm vi Hiến chương dự án – Chấp nhận thức dự án – Bối cảnh dự án – Nhu cầu nghiệp vụ với dự án – ... pháp xử lí: tránh, giảm thiểu, chấp nhận Kế hoạch dự phòng: dành sẵn ngân quĩ cho chi phí rủi ro rủi ro lịch 12/16/20 04 - Lập kế hoạch dự án 44 4. 11 Chuẩn bị kế hoạch dự án Bản kế hoạch dự án bao...
 • 45
 • 330
 • 2

Xây dựng và quản dự án phát triển nông thôn - Phần 3

Xây dựng và quản lí dự án phát triển nông thôn - Phần 3
... định nhu cầu, xây dựng, thực hiện, hởng lợi từ dự án không rõ ràng Nhiều ngời cho yêu cầu dân tham gia hình thức Cán xây dựng dự án cha hiểu hiết Dự án phát triển nông thôn Cao Bằng-Bắc Kạn phơng ... HĐ2 .3 Dự án phát triển nông thôn Cao Bằng-Bắc Kạn 45 3. 2.9 Giám sát v đánh giá dự án Mô tả việc tiến hành giám sát đánh giá dự án diễn nh Nội dung phần bao gồm: Nêu rõ tiêu dùng cho giám sát đánh ... tuỳ thuộc vào chất dự án Nên dùng từ mang nghĩa trực tiếp hành động nh: Cung cấp; xây dựng, tăng cờng, phát triển, tăng cờng lực đầu câu Dự án phát triển nông thôn Cao Bằng-Bắc Kạn 41 3. 2.6 Đầu...
 • 15
 • 362
 • 4

MBA trong tầm tay - Quản dự án (Phần 3)

MBA trong tầm tay - Quản lí dự án (Phần 3)
... ty Phản hồi phát biểu sau tầm quan trọng chiến lược chức quản dự án nghiệp bạn: · Quản dự án kỹ chiến thuật quan trọng Nếu bạn quản dự án, việc quản dự án kỹ quan trọng mang tính ... tốt Bạn quản lý nhiều dự án, dự án lớn kỹ trở nên quan trọng · Tổ chức phân bố tỉ lệ lớn ngân sách lợi nhuận vào dự án Nếu công ty bạn thu tỉ lệ lớn lợi nhuận từ các dự án khả quản dự án tốt ... CỦA DỰ ÁN: BỘ BA RÀNG BUỘC Các chức quản dự án cho phép nhận đồng thuận thực xây dựng, chi phí hay giá thành sản phẩm, thời gian sản phẩm giao đến tay khách hàng Trong biệt ngữ quản dự án, ...
 • 14
 • 237
 • 0

Bài giảng Quảndự án Chương 3- Báo cáo ngân lưu của dự án

Bài giảng Quản lý dự án Chương 3- Báo cáo ngân lưu của dự án
... 04/08/09 3.6.BÁO CÁO NGÂN LƯU CỦA MỘT DỰ ÁN ĐẦU TƯ Không có nguyên tắc hay quy đònh ấn đònh hình thức (form) báo cáo ngân lưu dự án Nhưng tổng thể, báo cáo ngân lưu thường thể Dòng ngân lưu vào (Inflows) ... chi BIÊN D NG NGÂN LƯU RỊNG C A D 04/08/09 Giai o n ho t Giai o n u tư ban u ÁN ng 10 11 12 13 14 16 PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO NGÂN LƯU DỰ ÁN Báo cáo ngân lưu dự án giống báo cáo ngân lưu công ty, ... QUY ƯỚC TRONG BÁO CÁO NGÂN LƯU DỰ ÁN Dòng ngân lưu cuối năm: Mặc dù dòng tiền vào, trải vào thời gian năm, báo cáo ngân lưu dự án quy ước tất thành dòng tiền cuối năm Dòng ngân lưu cuối năm 0:...
 • 36
 • 483
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: bài tập quản lí dự ánbài giảng quản lí dự ánbài giảng quản lý dự án hệ thống thông tin chương 3 vòng đời dự án httt và quản lý dự án trong tổ chứcquản lí dự ánquản lí dự ánbài giảng quản trị dự ánbài giảng quản trị dự án đầu tưvụ quản lí dự ánban quản lí dự ánbài giảng quản lý dự án lâm nghiệpgiai đoạn quản lí dự ántiểu luận quản lí dự ánquản lí dự án đầu tưquản lí dự án đấtlợi ích của quản lí dự ánNghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai tại tỉnh Sơn La (LV thạc sĩ)Kinh dược sư lưu ly quang bổn nguyện công đứcNghiên cứu xây dựng hồ sơ địa chính dạng số cho xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nâng cao vai trò của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 90012008 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái địa phương, Móng Cái và khả năng sinh trưởng lợn lai thương phẩm nuôi tại trạm nghiên cứu Đồn Đèn, tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20102015 (LV thạc sĩ)Những yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc của cán bộ giảng viên trường Cao đẳng Kỹ thuật và dạy nghề Hữu nghị Viêng Chăn Hà Nội (LV thạc sĩ)Các yếu tố tác động đến sự gắn kết với tổ chức của công chức cấp cơ sở tại thành phố bến trePhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam đang niêm yếtTác động của uy tín công ty kiểm toán đến quản trị lợi nhuận (earnings management) tại các ngân hàng TMCP việt namVai trò của bộ phận kế toán quản trị và thông tin kế toán quản trị trong việc nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp việt namGiải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vịnh vân phong tỉnh khánh hòaNghiên cứu đề xuất các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cho cộng đồng dân cư ven biển xã nam điền, huyện nghĩa hưng, tỉnh nam địnhĐánh giá tính dễ bị tổn thương lĩnh vực trồng trọt do biến đổi khí hậu huyện hòa vang, thành phố đà nẵngĐánh giá mức độ căng thẳng tài nguyên nước dưới tác động biến đổi khí hậu đến quảng namĐánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến cơ sở hạ tầng đô thị du lịch cửa lò theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng trung bình của bộ tài nguyên và môi trườngĐánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái nông nghiệp huyện đà bắc, tỉnh hòa bình và đề xuất các giải pháp ứng phó”Quản lý dạy học môn địa lý theo hướng tích hợp ở các trường trung học phổ thông thành phố điện biên phủ, tỉnh điện biênkim quỹ yếu lược
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập